אלקטרה נדל"ן מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> חדשות שוק ההון

אלקטרה נדל"ן מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2020


מנכל אלקטרה נדלן גיל רושינק צלם-אורן קהן
עם המשך תנופת פעילות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב וגידול ברווח
החברה מנהלת הון של למעלה מ-1.9 מיליארד דולר של משקיעים מהארץ ומהעולם באמצעות 4 קרנות פרטיות פעילות

ההכנסות ברבעון השלישי 2020 עלו בכ-24% לכ-47.3 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-27.3% לכ-34.8 מיליון שקל

ה-NOI (100%) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב עלה בכ-28% לכ-164 מיליון דולר

ה-Same Property NOI (100%) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עלה בכ-8.4% לכ-111 מיליון דולר

החברה חזרה לחלק דיבידנד מאז 2008, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 7.8 מיליון שקל

למועד פרסום הדוח, מחזיקה ומנהלת החברה למעלה מ-33,000 יחידות דיור ב-103 מקבצי דיור בארה"ב וכן השקיעה באמצעות קרן החוב ב-8 עסקאות למתן הלוואות לביצוע רכישה של מקבצי דיור

שווי תיק הנכסים (100%) בארה"ב ממשיך לצמוח ומוערך כיום בכ-17 מיליארד שקל

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי של שנת 2020 עם גידול בהכנסות וברווחים, זאת כפועל יוצא של עוצמת תיק הנכסים והמודל העסקי האיכותי של החברה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, שגם בתקופה מאתגרת זו ממשיך להפגין יציבות ואף גידול בביקושים. כך, שיעורי התפוסה וגביית שכר הדירה בנכסי החברה ממשיכים להיות גבוהים ועומדים על כ-94% וכ-97% בהתאמה.
במקביל, אנו ממשיכים לגייס הון ממשקיעים בארץ ובעולם ואני שמח כי מספר הגופים הבוחרים בקרנות ההון והחוב של אלקטרה כזרוע ההשקעות שלהם בתחום מקבצי הדיור בארה"ב נמצא בצמיחה מתמדת.
תיק הנכסים של אלקטרה נדל"ן מונה כיום כבר למעלה מ-33 אלף דירות להשכרה, ובכוונתנו להמשיך לפעול, באמצעות חברת הניהול שבבעלותנו, לשמירה על שיעורי תפוסה וגבייה גבוהים.
אלקטרה נדל"ן הינה מהחברות הגדולות והצומחות בארה"ב בתחום מקבצי הדיור, ואנו נמשיך לנהל במקצועיות, בשמרנות ובקפדנות את החברה ונכסיה, תוך הרחבת פעילותה ליצירת ערך למשקיעים".

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020.

תוצאותיה הכספיות של החברה משקפות את פעילותה של החברה בתחום הנדל"ן המניב, באמצעות פעילות מקבצי הדיור בארה"ב, שבה החלה להשקיע מאז תחילת שנת 2016, כאשר הכריזה על האסטרטגיה החדשה שלה, ולצד זאת נכסים שנותרו בבעלותה בגרמניה, בהודו ובישראל (נכסי אסטרטגיית המימוש).

בפעילותה בתחום מקבצי הדיור, נוצרים לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) רווחים שוטפים כשותף מוגבל (LP) - רווח שוטף ויציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) רווחי שיערוך כ- LP - רווחי שערוך מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה; (3) דמי ניהול שנתיים שוטפים; (4) דמי הצלחה (Promote) כתוצאה מהשפעת הרווח משיערוך הנכסים או מימושם.

תוצאות פעילות מקבצי הדיור שבבעלות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020:

• ה-NOI מנכסים מנוהלים (100%) של פעילות זו בתקופה עלה בשיעור של כ-28.1% לכ-164 מיליון דולר לעומת כ-128 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
• ה-Same Property NOI (100%) במקבצי הדיור עלה בכ-8.4% לכ-111 מיליון דולר לעומת כ-102.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2020

הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון השלישי 2020 עלו בכ-23.8% לכ-47.3 מיליון שקל, לעומת כ-38.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון גדלו בעיקר מגידול בהכנסות מדמי ניהול, מדמי הצלחה (Promote).

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון השלישי 2020 עלה בכ-27.3% לכ-34.8 מיליון שקל (כ-29.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-27.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-23.4 מיליון שקל לבעלי המניות).

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-30 בספטמבר 2020, ממשיך לצמוח והסתכם בכ-466.6 מיליון שקל (מתוכו כ-425.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-400.9 מיליון שקל (מתוכו כ-365.9 מיליון שקל) נכון לסוף 2019.

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020

הכנסות אלקטרה נדל"ן בתקופה הסתכמו בכ-109.1 מיליון שקל לעומת כ-118.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח נרשם גידול בהכנסות מדמי ניהול ודמי הצלחה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, נרשם קיטון בהכנסות בסעיף חלק החברה בנכסי אסטרטגיית המימוש, בעיקר מאחר ובתקופה המקבילה אשתקד התקבלו תמורות מהודו אשר נזקפו להכנסות בהתאם ליישום התיקון לתקן IAS 28.
הרווח הנקי של אלקטרה נדלן עלה בתקופה בכ-13.8% לכ-80.2 מיליון שקל לעומת כ-70.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הושפע בין היתר מקיטון בהוצאות המימון, נטו, אשר נבע בעיקר מהירידה בהיקף אגרות החוב והירידה בהיקף ההלוואות מבנקים שבוצעו במהלך התקופה.

קרנות השקעה במקבצי דיור בארה"ב
בשלוש השנים האחרונות גייסה אלקטרה נדל"ן למעלה מ-1.3 מיליארד דולר בארבע קרנות ההשקעה במקבצי דיור בארה"ב ממשקיעים ישראלים ובנוסף גייסה כ-576 מיליון דולר, בעיקר מגופים בארה"ב בעסקאות משותפות לצד הקרנות. בסה"כ גייסה החברה כ-1.9 מיליארד דולר בשלוש וחצי השנים האחרונות.

הקרן הראשונה:
בחודש פברואר 2018 הודיעה אלקטרה נדל"ן כי סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בהיקף של כ-215 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדו"חות, מחזיקה הקרן ב-18 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 6,404 יחידות דיור.

להלן נתונים הקשורים בפעילות הקרן הראשונה:

• במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 ביצעה הקרן שערוכים ל-15 מנכסיה. כפועל יוצא, עלה ערכם (100%) של נכסים אלו בכ-97.7 מיליון דולר ממועד רכישתם (מתוכם חלק הקרן כ-58.9 מיליון דולר).
• סך רווחי השערוך ממועד הקמת הקרן בגין 18 הנכסים שבבעלותה, ביחד עם החלוקות שבוצעו מנכסים אלו עד למועד פרסום הדוח, הינם בסך של כ-120 מיליון דולר ומהווים החזר על ההון המושקע (ROE) של כ-67%.
• שכר הדירה הממוצע שנתקבל מנכסי הקרן עלה מיום הקמת הקרן בשיעור של כ-16%.

• ממועד הקמת הקרן ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה הקרן 14 חלוקות רבעוניות למשקיעיה מכלל הנכסים, לרבות 4 נכסים שנמכרו, בסכום מצטבר של כ- 96.5 מיליון דולר (כ- 45% מהיקף ההון העצמי שהושקע על ידי משקיעי הקרן).


הקרן השנייה:
בחודש יולי 2019, הודיעה אלקטרה נדל"ן כי סיימה את שלב הגיוס לקרן להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בהיקף התחייבויות של כ-462 מיליון דולר.
למועד פרסום הדוחות הכספיים, רכשה הקרן 42 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (בהיקף של 14,174 יחידות דיור), בהיקף השקעה כולל של כ-444 מיליון דולר.

להלן נתונים הקשורים בפעילות הקרן השנייה:

• במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 ביצעה הקרן שערוך ל-31 מנכסיה. כפועל יוצא, עלה ערכם (100%) של הנכסים בכ-94 מיליון דולר ממועד רכישתם (מתוכם חלק הקרן כ-48.5 מיליון דולר).
• ממועד הקמת הקרן, ביצעה הקרן שערוך ל-40 נכסים מתוך 42 הנכסים שבבעלותה. סך רווחי השערוך ביחד עם החלוקות שבוצעו (בגין נכסים אלה) עד למועד פרסום הדוח, הינם בסך של כ-97.7 מיליון דולר ומהווים החזר על ההון המושקע (ROE) של כ-22%.
• שכר הדירה הממוצע שנתקבל מנכסי הקרן עלה מיום הקמת הקרן בשיעור של כ-8%.
• ממועד הקמת הקרן ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה הקרן 8 חלוקות רבעוניות למשקיעיה בסך מצטבר של כ-41 מיליון דולר (כ-9% מהיקף ההון העצמי של משקיעי הקרן).

הקרן השלישית:
בחודש דצמבר 2019, הכריזה החברה הקמת הקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב. סך ההתחייבויות שנחתמו למועד פרסום הדוחות הכספיים עומד על כ-520 מיליון דולר. החברה ממשיכה לפעול לגיוס משקיעים לקרן ועדכנה את היקף הגיוס הכולל לסך של כ-800 מיליון דולר וזאת עד לסגירה הסופית של הקרן.
למועד פרסום הדוחות הכספיים מחזיקה הקרן 19 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (בהיקף של 5,682 יחידות דיור), בהיקף השקעה הונית כולל של כ-318 מיליון דולר.
ממועד הקמת הקרן ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה הקרן חלוקות למשקיעיה בסך של כ-6.4 מיליון דולר (כ-5% מהיקף ההון העצמי שהושקע על ידי משקיעי הקרן).

קרן לגיוס חוב להשקעות במקבצי דיור:
בחודש דצמבר 2019, הכריזה החברה על הקמת הקרן הראשונה העוסקת במתן הלוואות ומכשירי השלמת הון עצמי לרכישת מקבצי דיור בהיקף התחייבות שמתוכנן להגיע לכ-200 מיליון דולר. סך ההתחייבויות שנחתמו למועד פרסום הדוחות הכספיים עומד על כ-136 מיליון דולר.
למועד פרסום הדוחות הכספיים השקיעה הקרן סך של כ-58.7 מיליון דולר ב-8 עסקאות מימון לביצוע רכישה של מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב.
ממועד הקמת הקרן ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה הקרן חלוקות למשקיעיה בסך של כ-1.4 מיליון דולר (כ-4.1% מהיקף ההון העצמי שהושקע על ידי משקיעי הקרן).

אירועים מרכזיים בתקופת הדו"ח:

• החברה חזרה לחלק דיבידנד לבעלי המניות, מאז שנת 2008, דריקטריון החברה אישר חלוקה של 7.8 מליון ש"ח.
• בנובמבר 2020 קרן החוב להשקעות במקבצי דיור ביצעה עסקה שמינית למימון רכישת מקבץ דיור הממוקם בעיר דייטונה ביץ', פלורידה, בהיקף השקעה של כ-6.2 מיליון דולר. מדובר בעסקת הון מועדף (Preferred Equity), הכוללת עדיפות בחלוקות השוטפות ובאירועים הוניים, וזאת עד להחזר תשואה (IRR) של 12%.
• בנובמבר 2020 קרן החוב להשקעות במקבצי דיור ביצעה עסקה שביעית למימון רכישת מקבץ דיור הממוקם בעיר פיניקס, אריזונה, בהיקף השקעה של כ-19 מיליון דולר. מדובר בעסקת הון מועדף (Participating Preferred Equity), הכוללת עדיפות בחלוקות השוטפות ובאירועים הוניים, וזאת עד להחזר תשואה (IRR) של 12% , כאשר העסקה כוללת גם מנגנון השתתפות ברווחים.

• באוקטובר 2020 הקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב רכשה מקבץ דיור בדאלאס, טקסס תמורת כ-54.5 מיליון דולר. חלקה של הקרן בהון העצמי שהושקע בנכס הסתכם לסך של כ-16.3 מיליון דולר (שיעור ההחזקה של הקרן השלישית בזכויות בנכס הינו 90%).
• באוקטובר 2020 חברה כלולה של החברה המוחזקת בשרשור (10%) חתמה על עסקה למכירת נכס בעיר ג'קסונוויל שבפלורידה תמורת כ-53 מיליון דולר. הנכס נרכש בחודש פברואר 2017 תמורת 39.5 מיליון דולר באמצעות הון עצמי (100%) של כ-12.4 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי (100%) שנבע מעסקת המכירה מסתכם בכ-25.8 מיליון דולר, המשקף שיעור תשואה פנימי של כ-27.2% ברמת הנכס.
• בספטמבר 2020 הקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב רכשה שני מקבצי דיור הממוקמים בערים אורלנדו וטמפה בפלורידה, תמורת (100%) סכום כולל של כ-100 מיליון דולר. חלקה של הקרן בהון העצמי שהושקעו בנכסים הסתכם לסך של כ-39.3 מיליון דולר (שיעור ההחזקה של הקרן השלישית בזכויות בנכס הינו 100%).
• באוגוסט 2020, הקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב רכשה מקבץ דיור בפאלם ביי, פלורידה, תמורת כ-48.5 מיליון דולר. חלקה של הקרן בהון העצמי שהושקע בנכס הסתכם לסך של כ-20 מיליון דולר (שיעור ההחזקה של הקרן השלישית בזכויות בנכס הינו 100%).
• ביולי 2020, קרן ההשקעות השלישית של החברה רכשה זכויות במקבץ דיור באורלנדו, פלורידה תמורת כ-64.1 מיליון דולר. חלקה של הקרן בהון העצמי שהושקע הסתכם לסך של כ-12 מיליון דולר (שיעור ההחזקה של הקרן השלישית בזכויות בנכס הינו 50%).

*תרגום הסכומים מדולר ארה"ב לשקלים בוצע לצורך נוחות בלבד.

אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקו מנהלת כיום למעלה מ-33,000 יחידות דיור ב-103 מקבצי דיור בארה"ב, וכן השקיעה באמצעות קרן החוב הראשונה ב-8 עסקאות למתן הלוואות לביצוע רכישה של מקבצי דיור. זאת, בהתאם לתכנית האסטרטגית שהציגה החברה בינואר 2016 ולפיה החברה תהפוך לזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אלקו, תוך התמקדות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, ותפעל באופן שיבטיח תזרים יציב ויאפשר יצירת ערך לבעלי המניות.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il