אלקטרה נדל"ן פותחת את שנת 2021 עם המשך תנופת פעילות בתחום הדיור להשכרה בארה"ב וגידול משמעותי ברווח הנקי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> חדשות שוק ההון

אלקטרה נדל"ן פותחת את שנת 2021 עם המשך תנופת פעילות בתחום הדיור להשכרה בארה"ב וגידול משמעותי ברווח הנקי


מנכל אלקטרה נדלן גיל רושינק צלם-אורן קהן
הרווח הנקי ברבעון זינק פי 2.5 לכ-40.7 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה מנהלת הון של כ-2.4 מיליארד דולר של משקיעים מהארץ ומהעולם באמצעות 4 קרנות השקעה פעילות
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2021 זינקו פי 2.7 לכ-62.7 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד
ה-NOI 100% ברבעון הראשון 2021 מנכסים מנוהלים מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב עלה בכ-13% לכ-60 מיליון דולר

הSame Property NOI 100% ברבעון הראשון של השנה עלה בכ-10% לכ-55 מיליון דולר

למועד פרסום הדוח, מחזיקה ומנהלת החברה 35,365 יחידות דיור
ב-109 מקבצי דיור בארה"ב, כולל השקעה באמצעות קרן החוב ב-15 עסקאות למתן הלוואות לביצוע רכישה של מקבצי דיור וכן מחזיקה
ב-450 בתים צמודי קרקע

שווי תיק הנכסים המנוהלים (100%) בארה"ב ממשיך לצמוח ומוערך כיום בכ-17 מיליארד שקל

לאחרונה החברה נכנסה לתחום פעילות משלים של בתים צמודי קרקע להשכרה (סינגל פמילי) וכן מרחיבה את פעילותיה בתחום קרנות ההשקעה באמצעות כניסה לתחום המלונאות בארה"ב

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "תוצאות הרבעון הראשון של 2021, המציגות גידול משמעותי בהכנסות וברווח הנקי, משקפות את עוצמת המודל העסקי של קרנות ההשקעה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, לצד סביבת המאקרו התומכת.
אנחנו ממשיכים לפעול ולהרחיב את פעילותינו בסגמנט הדיור להשכרה בדרום מזרח ארה"ב, אזור הנהנה מנתוני הגירה חיובית ונתוני תעסוקה גבוהים, ובהתאם אנו חווים ביקושים ערים כאשר שיעורי התפוסה בנכסינו גבוהים ועומדים על כ-95% ושיעורי גביית שכר הדירה בנכסי החברה אף הם גבוהים ועומדים על כ-97%.
בתוך כך, התחלנו לאחרונה בפעילות בתחום המשלמים למקצבי הדיור והוא הבתים צמודי קרקע להשכרה ובכוונתנו להרחיב פעילות זו באופן משמעותי, לצד כניסה באמצעות קרנות השקעה גם לתחום המלונאות שבו אנו מזהים פוטנציאל רב ליצירת ערך.
אנו ממשיכים לגייס הון ממשקיעים בארץ ובעולם לפעילות קרנות ההשקעה במקבצי דיור. בקרן השלישית גייסנו כבר למעלה מ-860 מיליון דולר ובקרן החוב גייסנו למעלה מ-270 מיליון דולר, ולראייתי הדבר מצביע על הבעת אמון מצד המשקיעים ביכולותיה של החברה ובמודל העסקי המבוסס שלה. תיק הנכסים של אלקטרה נדל"ן ממשיך לצמוח ומונה למעלה מ-35 אלף דירות להשכרה ומוערך כיום בשווי של למעלה מ 17 מיליארד שקל, ואנו ממשיכים לפעול להגדלתו באופן התואם את אסטרטגיית החברה ואשר יציף ערך לבעלי המניות שלה".

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2021 המלמדות על המשך גידול בפעילות ועלייה חדה ברווח

תוצאותיה הכספיות של החברה משקפות את פעילותה של החברה בתחום הנדל"ן המניב, באמצעות פעילות מקבצי הדיור בארה"ב, שבה החלה להשקיע מאז תחילת שנת 2016, כאשר הכריזה על האסטרטגיה החדשה שלה, ולצד זאת נכסים שנותרו בבעלותה בגרמניה, בהודו ובישראל (נכסי אסטרטגיית המימוש).

בפעילותה בתחום מקבצי הדיור, נוצרים לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) רווחים שוטפים כשותף מוגבל (LP) - רווח שוטף ויציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) רווחי שיערוך כ-LP - רווחי שערוך מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה; (3) דמי ניהול שנתיים שוטפים כ-GP; (4) דמי הצלחה (Promote) כתוצאה מהשפעת הרווח משיערוך הנכסים או מימושם כ-GP.

תוצאות פעילות הדיור להשכרה שבבעלות החברה לרבעון הראשון 2021:

ה-NOI מנכסים מנוהלים (100%) של פעילות זו ברבעון עלה בשיעור של כ-13% לכ-60 מיליון דולר לעומת כ-53 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ה-Same Property NOI (100%) במקבצי הדיור עלה ברבעון בכ-10% לכ-55 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד.


עיקרי תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2021

הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון הראשון של 2021 עלו בשיעור חד לכ-62.7 מיליון שקל, לעומת כ-22.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות ברבעון נבע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי הצלחה (Promote) ומחלק החברה בהתאמות שווי הוגן מדיור להשכרה בארה"ב.

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון הראשון של 2021 למעלה מהוכפל לכ-40.7 מיליון שקל (כ-40.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-16.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-15 מיליון שקל לבעלי המניות). יצוין, כי הרווח לפני מיסים ברבעון הראשון של 2021 הסתכם בכ-47.5 מיליון שקל, לעומת כ-15.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-31 במרץ 2021, ממשיך לצמוח והסתכם בכ-468 מיליון שקל (מתוכו כ-451 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-421 מיליון שקל (מתוכו כ-405 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות) נכון לסוף שנת 2020.

קרנות השקעה במקבצי דיור בארה"ב
בשלוש השנים וחצי האחרונות גייסה אלקטרה נדל"ן כ-1.8 מיליארד דולר בארבע קרנות ההשקעה במקבצי דיור בארה"ב ממשקיעים ישראלים ובנוסף גייסה כ-600 מיליון דולר, בעיקר מגופים בארה"ב בעסקאות משותפות לצד הקרנות. בסה"כ גייסה החברה כ-2.4 מיליארד דולר.

הקרן הראשונה:

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2018 בהיקף של כ-215 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-15 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 5,214 יחידות דיור. סך עליית שווי של 16 נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-145 מיליון דולר (הקרן מימשה 7 נכסים). הקרן ביצעה חלוקות למשקיעיה בסך כולל (למועד פרסום הדוח) של כ-164 מיליון דולר. החזר הקרן על ההון המושקע (ROE) עומד על כ-92%.

הקרן השנייה:

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן השנייה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2019 בהיקף התחייבויות של כ-462 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן 41 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 13,874 יחידות דיור (הקרן מימשה נכס אחד). סך עליית שווי של נכסי הקרן מיום רכישתם הסתכם בכ-130 מיליון דולר. הקרן ביצעה חלוקות למשקיעיה בסך כולל (למועד פרסום הדוח) של כ-75 מיליון דולר. החזר הקרן על ההון המושקע (ROE) עומד על כ-29%.

הקרן השלישית:

בחודש דצמבר 2019, הכריזה החברה על הקמת הקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב. סך ההתחייבויות שנחתמו למועד פרסום הדוחות הכספיים עומד על כ-866 מיליון דולר.
עד כה הקרן קראה לכ-65% מהתחייבויות המשקיעים ונכון למועד פרסום הדוחות הכספיים מחזיקה הקרן 27 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב, בהיקף של 7,937 יחידות דיור. הקרן ביצעה שערוכים ל-11 מנכסיה אשר ערכם עלה ערכם בכ-21 מיליון דולר ממועד רכישתם. הקרן ביצעה חלוקות למשקיעיה (למועד פרסום הדוח) בסך של כ-15.5 מיליון דולר. החזר הקרן על ההון המושקע (ROE) עומד על כ-11%.

קרן החוב להשקעות במקבצי דיור:

בחודש דצמבר 2019, הכריזה החברה על הקמת הקרן הראשונה העוסקת במתן הלוואות ומכשירי השלמת הון עצמי לרכישת מקבצי דיור. סך ההתחייבויות שנחתמו למועד פרסום הדוחות הכספיים עומד על כ-278 מיליון דולר (מתוך סכום זה כ-62 מיליון דולר אושרו בועדת השקעות של גופים מוסדיים ונמצאים בהליכי חתימה). למועד פרסום הדוחות הכספיים השקיעה הקרן סך של כ-103.5 מיליון דולר ב-15 עסקאות מימון לביצוע רכישה של מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב. ממועד הקמת הקרן ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה הקרן חלוקות למשקיעיה בסך מצטבר של כ-5.2 מיליון דולר.

כניסה לתחום ה- Single Family Rental(להלן- "SFR")
בחודש דצמבר 2020 הודיעה החברה על הרחבת פעילותה בתחום הדיור להשכרה בארה"ב על ידי הוספת פעילות ה- SFR. בפעילות זו רוכשת החברה עם שותפים בתים פרטיים אשר מושכרים בעיקר למשפחות. לקידום הפעילות וניהולה התקשרה החברה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום ה- SFR. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, השקיעה החברה סך, נטו של כ- 34.7 מיליון דולר ברכישת 450 בתים פרטיים ופקדונות לרכישת בתים נוספים.


החברה בוחנת הקמת קרן להשקעה במלונאות בארה"ב
בחודש ינואר 2021 הודיעה החברה כי היא בוחנת כניסה לניהול קרנות השקעה בפעילות המלונות בארה"ב וזאת לאור השפעת מגפת הקורונה על מחירי בתי המלון אשר מאפשרות השקעה הזדמנותית. החברה התקשרה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום המלונאות באירופה ובארה"ב. בבעלות השותף רשת בתי מלון AKA עם ותק של למעלה מ- 100 שנים בארה"ב.

אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקו מנהלת כיום כ-35 אלף יחידות דיור ב-109 מקבצי דיור בארה"ב, כולל 15 עסקאות למתן הלוואות לביצוע רכישה של מקבצי דיור. בנוסף, החברה מחזיקה בכ-450 בתים צמודי קרקע בארה"ב. כל זאת, בהתאם לתכנית האסטרטגית שהציגה החברה בינואר 2016 ולפיה החברה תהפוך לזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אלקו, תוך התמקדות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, ותפעל באופן שיבטיח תזרים יציב ויאפשר יצירת ערך לבעלי המניות.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il