מג'יק מדווחת על הכנסות שיא של 371.2 מיליון דולר לשנת 2020, עלייה של 14% לעומת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > מחשבים וטכנולוגיה

מג'יק מדווחת על הכנסות שיא של 371.2 מיליון דולר לשנת 2020, עלייה של 14% לעומת 2019


גיא ברנשטיין, מנכ"ל מג'יק
הרווח התפעולי לשנת 2020 עלה ב-21% לכ-40.6 מיליון דולר. הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP עלה בכ-20% לכ-52.6 מיליון דולר
אור יהודה, 8 במרץ, 2021 – מג'יק תעשיות תוכנה, (ת"א: מגיק; נאסד"ק: MGIC), המפתחת ומספקת פתרונות לפיתוח יישומים ולאינטגרציה עסקית ומתן שירותי ייעוץ בתחום ה-IT, מדווחת על תוצאותיה הכספיות עבור הרבעון הרביעי ושנת 2020.

דגשים פיננסיים לרבעון הרביעי לשנת 2020
ההכנסות ברבעון הרביעי של 2020 עלו בכ-15% לשיא של 104.6 מיליון דולר, לעומת 90.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2020 עלה בכ-26% ל כ-11.0 מיליון דולר, לעומת 8.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP ברבעון הרביעי של 2020 עלה בכ-33% לשיא של כ-15.3 מיליון דולר, לעומת 11.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי של 2020 עלה בכ-27% לכ-6.5 מיליון דולר או 11 סנט למניה בדילול מלא לעומת 5.1 מיליון דולר והפסד של 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל אשתקד. לצורך חישוב הרווח הנקי למניה ברבעון הרביעי של 2020 ושל 2019 הופחת הרווח הנקי ב- 1.3 מיליון דולר וב- 6.4 מיליון דולר, בהתאמה, כתוצאה משיערוך אופציות PUT המיוחסות לבעלי מניות מיעוט בגין מניות הניתנות לפדיון. בדוחותיה הכספיים, החברה מסווגת את מניות המיעוט הניתנות לפדיון כסעיף מעין הוני הנפרד מסעיף ההון הקבוע, ומודדת אותו בתום כל תקופת דיווח על פי הגבוה מבין סך השווי לפדיון והשווי בספרים של מניות המיעוט. בכל תקופת חתך, השינוי בשווי זכויות המיעוט הניתנות לפדיון כתוצאה משינוי בשווי הערך לפדיון מסווג ליתרת העודפים. לצורך חישוב הרווח למניה המיוחס לבעלי מניות מג'יק, מיוחס שינוי זה לרווח הנקי.
בנטרול ההשפעה כאמור של שערוך זכויות המיעוט הניתנות לפדיון הרווח הנקי למניה המיוחס לבעלי המניות של מג'יק ברבעון הרביעי של 2020 היה 13 סנט למניה בדילול מלא לעומת 10 סנט למניה בדילול מלא ב-2019.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות מג'יק על בסיס Non-GAAP ברבעון הרביעי של 2020 עלה בכ-63% לכ- 10.3 מיליון דולר, או 21 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 6.3 מיליון דולר, או 13 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד.


דגשים פיננסיים לשנת 2020
ההכנסות בשנת 2020 עלו בכ-14% לכ- 371.2 מיליון דולר, לעומת 325.6 מיליון דולר אשתקד.
הרווח התפעולי בשנת 2020 עלה בכ-21% לכ- 40.6 מיליון דולר, לעומת 33.7 מיליון דולר אשתקד.
הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP בשנת 2020 עלה בכ-20% לכ- 52.6 מיליון דולר, לעומת 43.9 מיליון דולר אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות מג'יק בשנת 2020 עלה בכ-24% לכ-25.2 מיליון דולר, או 49 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 20.3 מיליון דולר, או 26 סנט למניה בדילול מלא, אשתקד. לצורך חישוב הרווח הנקי למניה לשנת 2020 ולשנת 2019 הופחת הרווח הנקי בכ-1.3 מיליון דולר וב-7.4 מליון דולר, בהתאמה, כתוצאה משיערוך של זכויות מיעוט הניתנות לפדיון בחברות בנות של מג'יק.
בנטרול ההשפעה כאמור של שערוך זכויות המיעוט הניתנות לפדיון הרווח הנקי למניה המיוחס לבעלי המניות של מג'יק ב-2020 היה 51 סנט למניה בדילול מלא לעומת 41 סנט למניה בדילול מלא ב-2019.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות מג'יק על בסיס Non-GAAP לשנת 2020 עלה בכ-32% והסתכם ב-37.2 מיליון דולר, או 76 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 28.2 מיליון דולר, או 58 סנט למניה בדילול מלא, אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2020 הסתכם לכ-52.3 מיליון דולר, לעומת 45.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
נכון ל-31 בדצמבר 2020, היו בקופת החברה מזומנים, שווי מזומנים, פקדונות לזמן קצר וארוך וניירות ערך בסך של 92.0 מיליון דולר.
מג'יק מספקת תחזית הכנסות לשנת 2021 בטווח שבין 420-430 מיליון דולר, המשקפת שיעור צמיחה שנתי של 16%-13%.

מג'יק מודיעה על חלוקת דיבידנד
בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד עבור המחצית השניה של 2020 בסכום של 21 סנט למניה ובסכום כולל של כ- 10.2 מיליון דולר, אשר ביחד עם הדיבידנד אשר חולק בגין המחצית הראשונה של 2020, מהווה 75% מהרווחים לשנת 2020 כולה.
הדיבידנד ישולם ב-7 באפריל, 2021 לכל בעלי המניות של החברה נכון לסגירת המסחר בנאסד"ק ב-25 במרץ, 2021.
על פי חוקי המס בישראל, תפחית החברה (בגין ניכוי מס במקור) 30% לכל בעל מניות המחזיק ב-10% לפחות ממניות החברה, או 25% לכל שאר בעלי המניות מהדיבידנד המשולם, בכפוף למקרי פטור מסויימים.
הדיבידנד ישולם בדולר אמריקני עבור מניותיה הרגילות של מג'יק אשר נסחרות בבורסת תל אביב, ועבור מניותיה הרגילות שנסחרות בבורסת נאסד"ק.

גיא ברנשטיין, מנכ"ל מג'יק תעשיות תוכנה: "מג'יק סיימה את שנת 2020 עם ביצועים חזקים, שבאו לידי ביטוי בהכנסות שיא של 104.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי המשקפות צמיחה של 15% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וחוצות לראשונה את רף 100 מיליון הדולר בהכנסות לרבעון. תוצאות החברה בשנת 2020 ממחישות את היכולת שלנו לנהל את עסקי החברה בתקופה של חוסר ודאות שהביא עימו משבר הקורונה ולצאת ממנו מחוזקת באופן משמעותי באמצעות יישום אסטרגיית הצמיחה של החברה תוך נקיטת כל הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח את בטחונם ושלומם של עובדי החברה ופוריותה העסקית, שמירה על רמת ההוצאות ושיפור מיצובנו הפיננסי.
ההכנסה השנתית צמחה ב-14% לכ-371 מיליון דולר בשנת 2020 והרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP לשנה צמח ב-20% לכ-53 מיליון דולר בשנת 2020. אסטרטגיית הצמיחה הממוקדת של מג'יק, לצד מגוון המוצרים והשירותים אותם היא מציעה בגיבוי מאזן איתן עוד יותר מבעבר, ממצבים את המשך הצלחתה וצמיחתה".
הודעה זו פורסמה בשפה האנגלית במערכת ה-EDGAR. נוסח זה הינו תרגום של המודעה לשפה העברית. בכל מקרה של סתירה בין המודעה בשפה האנגלית לתרגום המודעה בעברית, גובר הנוסח בשפה האנגלית כפי שפורסם במערכת ה-EDGAR.

אודות מג'יק תעשיות תוכנה
מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ (ת"א: מגיק; נאסד"ק: MGIC) היא ספקית ומפתחת גלובלית של פתרונות חכמים לפיתוח אפליקציות עסקיות ולאינטגרציית מערכות מבוססי Cloud ו-On-Premise. לחברה נוכחות בלמעלה מ-50 מדינות עם רשת גלובלית של שותפים עסקיים, בתי תוכנה, אינטגרטורים, יועצים ושותפי OEM. הטכנולוגיה של מג'יק מאפשרת ללקוחות ולשותפים עסקיים למנף את יכולות מערכות המידע הקיימות בארגונים ולאפשר להם להתמקד בפיתוח הליבה העסקית. לחברה שותפויות עסקיות עם יצרניות תוכנות IT מובילות כגון: SAP, salesforce.com, Oracle ו-IBM. החברה הוקמה בשנת 1983 ומשרדיה נמצאים באור יהודה. http://www.magicsoftware.com


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il