TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> > > ניתוחי שוק אנליסטים

כמה אפסייד מעריכים "רוסאריו" למניית ביג?


רינת שילה, אנליסטית הנדלן של רוסאריו ייעוץ ומחקר
הקורונה כאן כדי להישאר לפחות בשנה הקרובה כשכרגע הנטיה של הממשלה היא לאפשר פתיחה של מרכזים פתוחים ופחות מרכזים סגורים, אם בכלל. המלצת קניה

"אל תקבלו מוסכמות קיימות, לא בחברה, ולא בתחומים אחרים.... לא מרדנות לשם מרדנות, אלא מרדנות לשם שינוי. קיימו את אשר ראוי לקיים, שנו את אשר ראוי לשנות, והרבה דברים דורשים שינוי". יצחק רבין.

ביג קיימה את שראוי, מרדה כשכבר הגיע הזמן ושינתה כשפנתה לבג"צ בטענה שההבחנה בין חנויות הרחוב למרכזי הקניות הפתוחים מפלה. והתוצאה היא תורי ענק במתחמי ביג.
הנתונים האחרונים שפרסמה ריס לגבי פדיונות במרכזי המסחר והקניונים היו של חודש יולי השנה: בעוד שפדיונות הקניונים רשמו צניחה של כ17%- במכירות, מרכזי הקניות הפתוחים הציגו צמיחה של אחוז. בחודש יוני, בקניונים האזוריים המכירות ירדו ב5%- ובמרכזים הפתוחים עלו ב.7.4%- כך שהפער הוא משמעותי, ונובע לא רק מהחלטות המדינה אלא מהעדפות הצרכן. הנתונים הנ"ל הם החודשים שבהם הקניונים והפאוור סנטרים היו פתוחים במקביל.
הקורונה כאן כדי להישאר לפחות בשנה הקרובה כשכרגע הנטיה של הממשלה היא לאפשר פתיחה של מרכזים פתוחים ופחות מרכזים סגורים, אם בכלל.
אירועים מהותיים
ביג פאשן גלילות – התקבל היתר בניה למגה פרויקט הכולל שטחי מסחר ומשרדים בהיקף שך כ105- אלף מ"ר וכן שטחי תפעול, אחסנה וחניונים בהיקף של כ180- אלף מ"ר.
מימוש כלל הפעילות של החברה בארה"ב – נתקבלה החלטה אסטרטגית למימוש הפעילות בארה"ב ולהפנות את המקורות הכספיים והניהוליים להרחבת הפעילות ביתר השווקים הגאוגרפיים בהם פועלת החברה, לרבות בתחום אנרגיה ירוקה ואנרגיה מתחדשת. בשלב הזה, אנו מאמינים שהחברה פועלת נכון וגם אינה מצויה תחת לחץ, כך שאנו לא צופים הפסדי הון כתוצאה מהיציאה המדורגת מארה"ב. property Same NOI ירדו רק ב3.5% והן לאור מימושים קודמים של החברה שהוכיחו שהשווי רלוונטי.
תוצאות תפעוליות
❑ הכנסות – ברבעון הסתכמו לכ- 192 מיליון ₪ לעומת 208 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נבע הן מהקלות
לשוכרים והן ממכירת שלושה נכסים בארה"ב.
❑ NOI – ברבעון השלישי של השנה, רשמה ביג תוצאות NOI של כ140-מ' ₪ ביחס לכ153- מ' ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
בכל תשעת החודשים, property same NOI ירד בכ22%- בישראל, ובכ3.6%- בארה"ב לעומת התקופה המקבילה
אשתקד.
❑ FFO – ב Q3 רשמה החברה תוצאות FFO של כ88.3- מ' ₪ ביחס לכ93.8- מ' ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
❑ שיעור תפוסה – נכון ל- ,30.09.20 שיעור התפוסה הממוצע של כלל נכסי החברה עומד על כ.97%-
❑ פדיונות במרכזי ביג מתחילת השנה - שכללה שני סגרי קורונה - ירדו ב8%- בלבד לעומת השנה שעבר.
❑ הפחתת שווי – בתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר חלה ירידה בשווי הוגן בסך של כ248- מיליון .₪
סקירה פיננסית
❑ יתרות נזילות – יתרת מזומנים ופקדונות בהיקף של כ – 830 מיליון ₪ ובשילוב של 1.36 מיליארד ש"ח שווי נכסים בלתי
משועבדים. בנוסף, אחזקה במניות סחירות בלתי משועבדות של אפי נכסים בשווי כולל של כ357- מיליון ₪ ועוד מסגרת
אשראי מגוף מוסדי אשר מתוך סכום של כ950- מיליון ₪ נוצל כ289- מיליון .₪
❑ יחס הון עצמי למאזן – .30.5%
❑ הפער בין שיעור ההיוון המשוקלל שהערכנו– 6.1% לבין עלות החוב של החברה 1.3% – מעניק מרווח גבוה של כ-.4.8%
שווי ומומנטום
בשבוע שעבר, בו הוכרז על פתיחת מרכזי המסחר, נפתח פער והדגיש את הבידול בין מרכזי הקניות הפתוחים לבין אלו הסגורים.
פתיחת המרכזים כמובן מייצרת אופטימיות בקרב רשתות הקמעונאות כי הם יוכלו להגדיל מכירות, אבל המשמעות הנגזרת הנוספת היא הגדלת הביקושים לשטחי מסחר פתוחים. ביג היא השחקן החזק ביותר בשוק שיכול להציע שטחי מסחר גדולים ולתת מענה לרשתות האופנה הגדולות. עוד לפני שפתחו את דלתות ביג השבוע, נשמעו קולות של רשתות קמעונאיות על העדפתם לשכור ברחוב ולא בקניון גם בגלל מחירי שכירות נמוכים יותר יחסית לקניונים וגם בגלל שבמציאות החדשה שנוצרה ניתן להשיג שטחים,
ובכלל, האפשרות למכור.
להערכתנו, ביג תוכל לחזור לרמות הכנסה טרום התפרצות הקורונה, ואולי אף לצמיחה כבר בטווח הקצר – בינוני, למרות הפגיעה
.2021 -ו 2020 בשנים
לפיכך, אנו מעריכים כיום את השווי הכלכלי הנוכחי של החברה בכ5.7- מיליארד ,₪ המשקפים שווי ראוי למניה של 385 ₪
ואשר מגלם Upside של כ18%- ביחס למחיר השוק הנוכחי של המניה .

גילוי והגבלת אחריות מטעם רוסאריו ייעוץ ומחקר בע"מ
הדו"ח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור, על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע פומבי אחר אשר רוסאריו ייעוץ ומחקר בע"מ (רוסאריו) מניחה שהינו מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות ביחס למידע. עם זאת, מודגש כי אין רוסאריו, מחברי הדו"ח
ועורכיו אחראים למהימנות המידע המפורט בדו"ח, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחר בדו"ח וכי כל נתון,
מתווה, ניתוח, רעיון או הערכה הינם ראשוניים ולא נבדקו מבחינה כלכלית, שיווקית, משפטית, מיסויית או כל בחינה אחרת.
הדו"ח מופנה למשקיעים מסווגים בלבד כחומר מסייע ואין להסתמך עליו בקבלת החלטות השקעה כלשהן. הדו"ח אינו מתיימר להיות ניתוח מלא
של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו ומשקף את הערכת עורכי הדוח למועד בו הוא נכתב ועשוי להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. המידע בדו"ח הוא כללי ואינו בבחינת ייעוץ להשקעות, ייעוץ משפטי, מיסויי או ייעוץ אחר מסוג כלשהו, ואין דרך להבטיח כי המידע הכלול בנייר זה הינו מדויק, נכון ומעודכן. מכלול הדעות, החדשות, המחקרים, הניתוחים, המחירים והמידע האחר הכלול בנייר זה ניתן כפרשנות כללית על
שוק ההשקעות ועל החברה הנדונה במסמך אשר מסופקת למטרות מידע בלבד ואינה מהווה עצה או המלצה להשקעה או פעולה אחרת כלשהי. ניתוח זה לא נערך בהתאם לצרכיו של קורא הדו"ח, וקורא דו"ח זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בו, תיצור עבורו רווחים. האמור בנייר זה כולל ניתוח ראשוני, ואין בו כדי להטיל על רוסאריו, עובדים ונושאי משרה בה, בעלי השליטה בה, ותאגידים מקבוצת רוסאריו קפיטל בע"מ וחברות בנות או קשורות שלהם "(קבוצת רוסאריו)" חובה כלשהיא. קבוצת רוסאריו, כל חברה בה וכן מחברי הדו"ח ועורכיו
אינם מספקים ייעוץ לביצוע עסקאות או להימנעות מהן ולא ישאו בכל אחריות בכל צורה שהיא עבור כל נזק, הפסד ו/או אובדן, כולל, אך לא מוגבל, לכל רווח או הפסד, שעלול לנבוע בישירות או בעקיפין מן השימוש או ההסתמכות על דו"ח זה. כל עסקה שתתקיים כתוצאה מדו"ח זה או הסתמכות עליו תהיה באחריות הצדדים לעסקה בלבד וכפופה לתנאי שוק שישררו בסמוך לעסקה, לבדיקות הכלכליות, המשפטיות והחשבונאיות המקובלות ולאישורים מקובלים. הדו"ח אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בו. לפיכך, אין להסתמך על המידע הכלול בדו"ח ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות מיועץ השקעות אשר ייעוצו מתחשב
בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
דו"ח זה הינו רכושה הבלעדי של רוסאריו ואין להעביר לצד ג,' להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק
את הדו"ח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מאת רוסאריו.
קבוצת רוסאריו וחברות בנות או קשורות עוסקות בחיתום, תיווך בעסקאות בניירות ערך, בנקאות השקעות, השקעות בניירות ערך לחשבון עצמן ופעילויות אחרות בשוק ההון, ועשויות להחזיק או מחזיקות בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסיים המתוארים בדו"ח וכן ביצעו ו/או עשויות לבצע
עסקאות קניה ו/או מכירה בניירות הערך.
במהלך השנה האחרונה, רוסאריו ו/או חברות מקבוצת רוסאריו, נתנו או עשויות היו לתת לחברה הנסקרת ולחברות בקבוצה שירותי גיוס חוב ציבורי או פרטי, ובנוסף, עשויות רוסאריו ו/או חברות מקבוצת רוסאריו לתת בעתיד שירותים פיננסיים לחברה או לחברות מקבוצת החברה, לרבות שירותי ניהול, הפצה וחיתום בהנפקות. תאגידים קשורים לרוסאריו החזיקו או עשויים היו להחזיק במועד
פרסום הדו"ח ובמהלך 30 הימים שקדמו למועד הפרסום החזקה מהותית בניירות הערך של התאגידים הנסקרים בדו"ח "(תאגיד
קשור "ו"החזקה מהותית–" כהגדרתם בהוראות רשות ניירות ערך מיום .)18.9.2007
להלן  פרטים לגבי עסקאות שנעשו בידי רוסאריו ו/או חברות בקבוצת רוסאריו עבור החברה וכן החזקות תאגידים קשורים בניירות
הערך של החברה:
בחודשים דצמבר ,2019 ינואר, יולי וספטמבר 2020 השתתפה חברה מקבוצת רוסאריו בקונסורציום חתמים שגייס ניירות ערך עבור
התאגיד הנסקר בדו"ח זה

גילוי והצהרת האנליסט
אני, רינת שילה, מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד
שהנפיק ניירות ערך אלה.
רינת שילהטלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il