מידרוג מותירה על כנו דירוג מנפיק A2.il לחברת קבוצת מנרב - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > > המלצות אנליסטים

מידרוג מותירה על כנו דירוג מנפיק A2.il לחברת קבוצת מנרב


מידרוג
להערכת מידרוג, לתקופת דירוג נייר הערך המסחרי, לחברה עודף מקורות על שימושים אשר הולם את הדירוג
מידרוג מותירה על כנו דירוג מנפיק A2.il לחברת קבוצת מנרב בע"מ (להלן: "החברה"), אופק הדירוג - יציב. בנוסף, מידרוג קובעת דירוג זמן קצר P-1.il לניירות ערך מסחריים (סדרות חדשות) שתנפיק החברה בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ. חלף ניירות הערך המסחריים שבמחזור (סדרות 1-2), אשר נפרעו / צפויים להיפרע בחודשים יולי-אוגוסט 2021.
שיקולים עיקריים לדירוג
הדירוג לזמן קצר מבוסס על הדירוג לזמן ארוך של החברה, A2.il באופק יציב, ועל ניתוח הנזילות שלה. השיקולים לדירוג לזמן ארוך מפורטים בדוח המעקב של החברה מיום 21.06.2021 .
ניתוח הנזילות כולל, בין היתר, את ניתוח פעילות החברה, המזומנים מפעילותה השוטפת, השקעות צפויות ועוד. כל אלה מעידים על רמת נזילות החברה ועל יכולתה לפרוע את התחייבויותיה השוטפות כפי שיורחב בהמשך.
החברה הנפיקה שתי סדרות ניירות ערך מסחריים, סדרה 1 ו-סדרה 2 בהיקף כולל של 150.5 מיליון ₪ ע.נ.
סדרה 1 בהיקף של 25 מיליון ₪ ע.נ. נפרעה בסמוך לפני מועד דוח זה,
סדרה 2 עתידה להיפרע בחודש אוגוסט 2021 (בהתאם למועד הפירעון הסופי של הסדרה).
החברה שוקלת הנפקות שתי סדרות נע"מ חדשות חלף הסדרות הקיימות.
ככל שיונפקו הסדרות החדשות, הן תונפקנה לתקופה כוללת של כחמש שנים, ותנאיהן צפויים לכלול נקודות יציאה אשר יאפשרו למשקיעים לקרוא לכסף בכל עת, בהתראה מוקדמת של 7-14 ימי עסקים, בדומה לסדרות הנפרעות.
מידרוג מניחה כי החלפת סדרות הנע"מ תבוצע כמתוכנן. יודגש כי בכל מקרה בחינת הנזילות מתבצעת בהתחשב באפשרות הנתונה למשקיעים לפירעון בכל עת כאמור לעיל.
נכון ליום 31.03.2020 לחברה יתרות נזילות, לרבות ני"ע סחירים (על בסיס סולו) בהיקף של כ- 360 מיליון ₪. החברה הצהירה בפני מידרוג כי תשמור לאורך כל תקופת הנע"מ על מסגרות אשראי פנויות וחתומות ו/או יתרות נזילות ביחס של לפחות 1:1.1 לנע"מ.
ניתוח הנזילות של החברה
בניתוח הנזילות של החברה נבחנו, בין היתר, הפרמטרים הבאים, כפי שהוצגו למידרוג על ידי החברה: מזומנים, הכנסות והוצאות תפעוליות, השקעות צפויות, קבלת ופירעון אשראי, כמפורט להלן:
מקורות לתקופה
הכנסות מדמי שכירות ודמי ניהול נכסים מניבים ומפעילות שוטפת במגזר הביצוע
קבלת הלוואות לזמן ארוך כנגד נכסים מניבים ו/או קרקעות לייזום
חלוקת רווחים מפעילות ארה"ב
תקבולי רווחים מפרויקט "עיר הבה"דים"
תמורה (נטו) ממכירת מניות קוואליטס
שימושים לתקופה
הוצאות מימון ושירות חוב תזרימיות, לרבות החזרי קרן הלוואות ואג"ח ,הוצאות תפעול שוטפות, בהתאם לנתוני החברה.
רכישת קרקעות המיועדות לפרויקטים בייזום.
השקעותיה הצפויות של החברה בתקופת הדירוג, בהתאם לתוכניות החברה לרבות השקעות שוטפות והשקעות אחרות.
להערכת מידרוג, לתקופת דירוג נייר הערך המסחרי, לחברה עודף מקורות על שימושים אשר הולם את הדירוג.

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת דירוג נייר ערך מסחרי:
אי שמירה על יתרות נזילות ו/או מסגרות אשראי חתומות, בניגוד להצהרת החברה.
ירידה בדירוג זמן ארוך ודירוג המנפיק של החברה.
צורכי השקעה מהותיים נוספים ו/או הוצאות תזרימיות מהותיות אחרות, מעבר לאלו שהוערכו על ידי החברה

אודות החברה
חברת "קבוצת מנרב בע"מ" (להלן: "החברה" או "הקבוצה") התאגדה בישראל בשנת 1969 כחברה פרטית, והפכה לחברה ציבורית בשנת 1983, עד ליום 30.12.2020 נקראה החברה בשם מנרב אחזקות בע"מ וביום 31.12.2020 שונה שם החברה לשמה הנוכחי. החברה פועלת בתחומי ההנדסה והנדל"ן הכוללים ביצוע עבודות בניה ותשתיות במגזר הציבורי, העסקי והפרטי, ייזום למגורים בישראל וארה"ב, זכיינות בשיטת BOT, וכן הקמה, השכרה וניהול נכסים מניבים.
ביום 17.12.2019 דיווחה החברה על התקשרות חברת הבת, מנרב פרויקטים בע"מ (חברה פרטית המוחזקת בשיעור של 72% ע"י החברה), בעסקת מיזוג עם צדדים שלישיים. העסקה הושלמה במהלך שנת 2020.
ביום 25.03.2021 דיווחה החברה על התקשרות בהסכם מיזוג מסוג מיזוג משולש הופכי, כך שלאחר השלמת מהלך המיזוג החברה תהפוך לחברה פרטית (חברת אגרות חוב מדווחת) בבעלות "אסנס תשתיות וביצוע שותפות מוגבלת". הליך המיזוג אושר ע"י האסיפה הכללית ואסיפות מחזיקי האג"ח, וצפוי להתבצע במהלך 2021.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il