קבוצת אשטרום מסכמת את שנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהקבוצת אשטרום מסכמת את שנת 2019


צילום: ישראל הדרי
ההכנסות בשנת 2019 עלו בכ-23% לכ-4.9 מיליארד שקל, לעומת כ-4 מיליארד שקל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי המיוחס לבעלי המניות עלה בכ-66%  לכ-196 מיליון שקל, לעומת כ-118 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקבוצה צפויה לרשום רווח נקי בסך כ-530 מיליון שקל (כ-430 מיליון שקל לבעלי המניות) בגין חלקה בהסכם ה-Buyback עם המדינה למכירת חברת סיטיפס, וזאת במועד בו יבוצע ה-Buyback בפועל צבר העבודות של הקבוצה, נכון למועד פרסום הדוח, עומד על כ-7 מיליארד שקל.

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום
: "אנו מסכמים את שנת 2019 עם גידול בהכנסות בכל מגזרי הפעילות ועלייה ברווח הנקי, וכן עם איתנות פיננסית גבוהה, המתבטאת בקופת מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של למעלה מ-1.8 מיליארד שקל בקבוצה ובחברות הבת שלה.  אנו נכנסים לשנת 2020 עם צבר עבודות משמעותי של למעלה מ-7 מיליארד שקל בכלל הקבוצה, וממשיכים לקדם את הפרויקטים השונים בישראל ובחו"ל.

עם זאת, בימים אלו מתמודדות הכלכלה הישראלית והעולמית עם המשבר שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, שלא ניתן עדיין להעריך את היקף וטווח השפעתו. אנו עוקבים באופן שוטף אחר המשבר והשלכותיו השונות, ופועלים בנחישות במטרה לתת מענה הן לחשיפה הפוטנציאלית אליו, והן להזדמנויות עסקיות שעשויות להיווצר לקבוצה, וזאת תוך כדי המשך הפעילות העסקית השוטפת, והיערכות מתאימה לחזרה לשגרה בימים שלאחר המשבר".
קבוצת אשטרום, מקבוצות הבנייה הגדולות בישראל, פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2019 כולה.

בחודש שעבר נחתם הסכם בין סיטיפס למדינת ישראל בנוגע להעברת הזכויות בפרויקט הרכבת בירושלים חזרה למדינה (BUYBACK), וכן הסכם גמר חשבון בנוגע להקמת הפרויקט והעדר תביעות הדדי. להערכת החברה, הודעת מדינת ישראל על הפעלת זכות ה BUYBACK צפויה להיות ברבעון הרביעי של שנת 2020, ומועד ה- BUYBACK צפוי להיות ברבעון השני לשנת 2021. בכפוף להשלמת ההסכם, צפויה הקבוצה לרשום בדוחותיה הכספיים במועד ה-BUYBACK רווח נקי (בגין ה-BUYBACK, תביעות העבר וגמר חשבון) בסך של כ-530 מיליון שקל (חלק הרווח המיוחס לבעלי המניות כ-430 מיליון שקל).
סיטי פס מוחזקת ע"י הקבוצה, יחד עם אשטרום נכסים, בשיעור של 50% (כ-29% לקבוצת אשטרום, כ-21% לאשטרום נכסים).

עיקרי תוצאות שנת 2019

הכנסות ורווח גולמי
הכנסות הקבוצה בשנת 2019 עלו בכ-23% לכ-4.9 מיליארד שקל, לעומת כ-4 מיליארד שקל בשנת 2018. העלייה בהכנסות בתקופה נרשמה בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה, ובעיקר במגזרי קבלנות הבניה והתשתיות בישראל ובחו"ל ובפעילות ייזום המגורים של אשדר. הרווח הגולמי בשנת 2019 עלה בכ-27% לכ-927 מיליון שקל, לעומת כ-727 מיליון שקל בשנת 2018. העלייה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מגידול בהכנסות והיקפי הפעילות במגזר יזמות נדלן למגורים בישראל (באמצעות אשדר), במגזר הקבלנות בחו"ל ובמגזר קבלנות בישראל. שיעור הרווח הגולמי הכולל עמד השנה על כ-19% לעומת כ-18.4% בשנת 2018.

במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל ההכנסות עלו בתקופה בכ-9.3% לכ-2.45 מיליארד שקל, לעומת כ-2.24 מיליארד שקל בשנה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-16.6% לכ-237 מיליון שקל, לעומת כ-203 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במגזר עלה לכ-9.7%, לעומת כ-9.1% ב-2018.

במגזר הזכיינות ההכנסות עלו בשנת 2019 בכ-19.4% לכ-219 מיליון שקל, לעומת כ-183.6 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד. הכנסות המגזר כוללות, בין היתר, את התקדמות העבודות לבניית בית המשפט בבת ים והמעונות באוניברסיטת בן גוריון, וכן את מכירת דירות בפרויקט חיפה, ואת תפעול בתי המשפט והשכרת חלק מהדירות בחיפה. הרווח הגולמי של המגזר בתקופה טיפס לכ-59 מיליון שקל לעומת כ-28.5 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד.

במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל (באמצעות אשדר) ההכנסות בתקופה עלו בכ-75% לכ-1.5 מיליארד שקל, לעומת כ-855.4 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מעלייה ניכרת בקצב מכירת הדירות. בשנת 2019 מכרה החברה 921 יחידות דיור (כולל שותפים) לעומת 615 יחידות דיור (כולל שותפים) בשנת 2018 וכן מכרה מתחם מסחרי בגני תקווה, שחלק אשדר בו עומד על 50%, בסכום של כ-175 מיליון שקל. הרווח הגולמי במגזר עלה בכ-71% לכ-270 מיליון שקל, לעומת כ-158 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר קבלנות בניה ותשתיות בחו"ל נרשמה בשנת 2019 עלייה בהכנסות של כ-23.8% לכ-450 מיליון שקל, לעומת כ-363.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי עלה בתקופה בכ-14.8% לכ-121 מיליון שקל, לעומת כ-105.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות וברווח הגולמי מיוחס בעיקר להתקדמות הפרויקטים בזמביה.

במגזר יזמות נדל"ן למגורים בחו"ל ההכנסות בשנת 2019 עלו בכ-15.4% לכ-107 מיליון שקל לעומת כ-92.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ב-2019 עלה לכ-4.7 מיליון שקל לעומת כ-2.6 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד.

במגזר נדל"ן להשקעה ויזמות (באמצעות אשטרום נכסים) ההכנסות בשנת 2019 עלו בכ-9% לכ-386 מיליון שקל, לעומת כ-354.5 מיליון שקל בשנת 2018. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מהכנסות בסך של כ-71 מיליון שקל שנרשמו ב-2019 ממכירות בפרויקט LYFE לעומת הכנסות של כ-33 מיליון שקל בסעיף זה בשנת 2018, וכן מכך שנרשמו לראשונה הכנסות מהנכס שרכשה החברה בליברפול בסך של כ-1.8 מיליון ליש"ט אשר החל להניב בחודש אוגוסט 2019. הרווח הגולמי בתקופה הסתכם בכ-242 מיליון שקל לעומת כ-256 מיליון שקל בשנת 2018.

במגזר נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל ההכנסות בשנת 2019 עלו לכ-67 מיליון שקל לעומת כ-61 מיליון שקל בשנת 2018. הרווח הגולמי במגזר עלה בתקופה לכ-44 מיליון שקל, לעומת כ-41 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מעלייה בפעילות המלון והמרכז המסחרי בבלגרד.

במגזר התעשייה ההכנסות בשנת 2019 עלו בכ-2.5% לכ-633 מיליון שקל לעומת כ-617.5 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי במגזר עלה בתקופה בכ-9.9% לכ-80 מיליון שקל לעומת כ-73.2 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות וברווח הגולמי נובע מגידול בביקושים למוצרי הקבוצה, מהכנסת מוצרים חדשים ומהרחבת מגוון הפתרונות.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il