TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

חברת גב-ים מקבוצת נכסים ובניין IDB מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2019


אבי יעקובוביץ, מנכל גב - ים מקבוצת נכסים ובניין
גב-ים מסכמת רבעון חזק נוסף, במגמת עלייה עקבית, ומציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים

גב-ים מסכמת רבעון חזק נוסף, במגמת עלייה עקבית, ומציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים:
הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 בסך של כ-68 מיליון ₪, גידול משמעותי של כ-30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2019 גדלו בכ- 6% והסתכמו בסך של כ-120 מיליון ₪. ה-NOI צמח אף הוא בכ-5.5% לכ-115 מיליון ₪ וה- EBITDA הסתכמה בכ-108 מיליון ₪, בהשוואה לכ-100 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

עוד מדווחת גב-ים על השלמה ואכלוס שני פרויקטים מרכזיים - פרויקט 1ToHa בתל-אביב ופרויקט מתם-ים בפארק מתם בחיפה, בשטח כולל של כ-100 אלף מ"ר (חלק החברה - כ-57 אלף מ"ר)
ה- NOI השנתי הצפוי מפרויקט ToHa1 הנבנה במשותף עם חברת אמות, נאמד בכ- 95-100 מיליון ₪ ומפרויקט מתם-ים, בכ-9 מליון ש"ח. בפרויקט ToHa1 שווקו כ-94% משטחי הפרויקט ופרויקט מתם-ים שווק במלואו.


חלק החברה ב-NOI הצפוי משני פרויקטים אלו יעמוד על כ- 56-59 מיליון ₪ בשנה.

חברת גב-ים, המנוהלת על-ידי אבי יעקובוביץ, מדווחת היום על מהלכי ייזום אינטנסיביים ורחבי היקף של למעלה מ-150 אלף מ"ר (כ-130 אלף מ"ר חלק החברה), הכוללים 6 פרויקטים בהשקעה כוללת של כ-700 מליון ש"ח, אשר יעמידו את מצבת הנכסים המניבים של החברה על כ-1.1 מליון מ"ר והכנסות של כ-600 מליון ש"ח, החל מהרבעון הראשון של שנת 2022.


פעילות ייזום זו אשר צפויה להימשך גם בשנים הבאות, משפיעה לחיוב על תוצאותיה של החברה, מגדילה ומחזקת את ההון העצמי של החברה, מבטיחה את המשך הצמיחה של החברה, ומבססת את המוניטין של גב-ים כחברת הנדל"ן המניב המובילה בארץ. במבט קדימה, בשנים הקרובות תמשיך גב-ים לפתח ולהרחיב את מרכזי ופארקי ההייטק והמשרדים, יחד עם פיתוחם של מרכזים לוגיסטיים ברחבי הארץ והשבחת הנכסים הקיימים.

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים מקבוצת נכסים ובנין IDB, ציין היום:
"חברות ההייטק, המהוות את אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים לשנים הקרובות, ממשיכות להוביל את הביקושים החזקים ברמת השטחים, איכות הבניינים ומיקומם, ומקרינות על שוק המשרדים בישראל, אשר מפגין עוצמה, הן ברמת המחירים והן ברמת התפוסות. החברות המובילות והמיקומים המובילים, ממשיכים וימשיכו לפגוש ביקושים חזקים ושוכרים איכותיים. חברות בינלאומיות ממשיכות להעמיק את דריסת הרגל שלהן בישראל.


גב-ים ממשיכה להציג עוצמה וצמיחה, המתבטאת הן ברמת הביקושים וברמת מחירי השכירות והן בשיעורי תפוסה גבוהים ויציבים של כ-97%. לחברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ-976 אלף מ"ר ברחבי הארץ, וכן עתודות קרקע הכוללות זכויות בנייה זמינות בהיקף של כ-460 אלף מ"ר באזורי ביקוש. בנוסף, החברה מובילה תכניות בניין עיר בהיקף של 250 אלף מ"ר (חלק החברה 160 אלף מ"ר). עתודות אלו מהוות את פוטנציאל הצמיחה העתידית של החברה.


החברה שומרת על איתנות פיננסית ורמת נזילות גבוהה. יתרות הנזילות ותזרים המזומנים השוטף ישמשו את החברה לפעילותה השוטפת, ויאפשרו לה להמשיך את פעילות הייזום הענפה על קרקעות שבבעלותה, לצד השכרה והשבחה של נכסים קיימים.

לאחר פרעון הלוואות בשנת 2018 ושחרור השעבודים שניתנו בגינן, 100% מנכסי החברה אינם משועבדים. החברה שומרת לאורך זמן על רמת מינוף נמוכה, של כ-47.7% נכון ליום 31 במרץ 2019, ובמקביל, נמצאת בצמיחה אינטנסיבית לאורך השנים".


הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות
הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 בסך של כ-68 מיליון ₪, בהשוואה ל- 52 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול משמעותי של כ-30%.

הכנסות החברה
הכנסות החברה מהשכרת מבנים ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו בסך של כ-120 מיליון ₪, גידול של כ-6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

NOI
ה- NOI ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם בכ-115 מיליון ₪, בהשוואה לכ-109 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. גידול בשיעור של 5.5%.

EBITDA
ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמה בכ-108 מיליון ₪, בהשוואה לכ-100 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-8%.

FFO
ה-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 בכ-52 מיליון ₪, בהשוואה לכ-47 מיליון ₪ ברבעון הראשון של שנת 2018, גידול של כ-10.6%.

תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת
תזרימי המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2019 בסך של כ-106 מליון ש"ח, לעומת 100 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6%.

נכסים מניבים

נכון ליום 31 במרץ 2019, לחברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ-976 אלף מ"ר, באתרים שונים ברחבי הארץ (כולל שטח של כ-19 אלף מ"ר (חלק החברה) המוחזק על ידי חברת גב-ים ממן נכסים בלוד בע"מ, חברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזני).

פרויקטים שהושלמו:
תוצרת הארץ (תל-אביב) - בינואר 2019 השלימו החברה ואמות השקעות בע"מ ("אמות") (בחלקים שווים) את הקמתו של פרויקט ToHa1, הכולל מבנה עילי בשטח של כ-57 אלף מ"ר לשיווק וחניון תת-קרקעי בשטח כולל של כ-32 אלף מ"ר, המיועד לכ-950 מקומות חניה.


עד כה הושכרו כ-94% משטחי הפרויקט (כ-54 אלף מ"ר מהפרויקט), לחברות WeWork, בינה טבעית, מוטורולה, תופין טכנולוגיות, טראקס, אקמאי ודסק"ש, ובמהלך חודש פברואר 2019, החל אכלוסו של הבניין.


היקף ההשקעה בהקמת הפרויקט מוערכת בכ-950 מליון ש"ח (חלק החברה - 475 מליון ש"ח) וה-NOI השנתי הצפוי מהפרויקט נאמד בכ- 95-100 מליון ש"ח (חלק החברה - 47-50 מליון ש"ח בשנה).
במהלך הרבעון השלישי של שנת 2018, אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב להפקדה בתנאים תב"ע ל-ToHa2, במסגרתה אושרו תוספת זכויות של כ-140 אלף מ"ר עילי (ברוטו), תוספת של כ- 1,500 מקומות חניה, וכן ייעודים של משרדים, מסחר ומלונאות.

פארק מתם - פרויקט מתם-ים - החברה הבת, מת"ם - מרכז תעשיות חיפה בע"מ ("מת"ם") השלימה את הקמתו של פרויקט מתם-ים - מבנה משרדים בשטח של כ-12 אלף מ"ר עילי, אשר הושכר במלואו לחברת אמזון.

פרויקטים בהקמה:
פארק מתם - פרויקט מגדלי מתם מזרח - שלב א' - מת"ם ממשיכה בהקמתו של הפרויקט הבא בפארק מתם - שלב א' של מגדלי מתם מזרח, בגבולו הדרום מזרחי של הפארק, אשר יכלול מבנה עילי בשטח של כ-25 אלף מ"ר, וכ-18.2 אלף מ"ר תת-קרקעי.


פארק גב-ים חולון - הבניין השני - החברה ממשיכה בהקמתו של הבניין השני בפארק גב-ים חולון, בשטח עילי כולל של כ-13 אלף מ"ר, על-גבי חניון תת-קרקעי קיים בשטח של כ-9,000 מ"ר.


החברה השכירה למספר חברות מקבוצת MGS שטח כולל של כ-5,300 מ"ר בפרויקט ומכרה לחברות אחרות בקבוצת MGS שטח כולל של כ- 6,700 מ"ר. יתרת השטחים בבניין ישווקו על-ידי החברה לצדדים שלישיים.


פארק גב-ים נגב - הבניין הרביעי - החברה הבת, גב-ים נגב בע"מ, ממשיכה בהקמתו של הבניין הרביעי בפארק, בשטח עילי של כ-13 אלף מ"ר.


פארק גב-ים מפרץ חיפה - מרכז לוגיסטי 1 - החברה ממשיכה בהקמתו של מרכז לוגיסטי חדש בפארק גב-ים מפרץ חיפה, בשטח עילי של כ-7,200 מ"ר. המרלו"ג הושכר מראש, במלואו, לחברת אלמוג אחסנה, העוסקת בתחום הלוגיסטי.

פרויקטים בתכנון ורישוי:
פרויקט גב-ים רעננה - ביום 5 ביוני 2018 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את התקשרותה של החברה בעסקת קומבינציה עם שופרסל נדל"ן בע"מ ("שופרסל"), חברה בבעלות בעלת השליטה (בעקיפין) בחברה, וזאת לאחר קבלת אישורם של וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. העסקה מורכבת משני הסכמים כדלהלן:


(1) הסכם קומבינציה במסגרתו שופרסל תמכור לחברה 69.5% בלתי מסוימים ממקרקעין בשטח של כ- 8,800 מ"ר ברעננה. בתמורה, תקים החברה פרויקט בשטח המקרקעין בעבורה ובעבור שופרסל (שתישאר בעלת 30.5% בלתי מסוימים מהמקרקעין). הפרויקט יכלול שטחי משרדים ומסחר בשטח בנייה כולל (מסחרי ומשרדים) של כ-41,000 מ"ר (ברוטו) וחניון לכ-1,000 מקומות חניה; (2) הסכם שיתוף ועסקה משותפת לצורך ניהולו השוטף של הפרויקט ושיווקו.


ההתקשרות האמורה אושרה גם על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בשופרסל בע"מ, ונכון למועד הדוח, כניסת ההסכם לתוקף כפופה רק למתן תוקף לתב"ע מפורטת.


לפרטים נוספים ראו, על דרך ההפניה, דיווחים מיידיים של החברה מיום 26 באפריל 2018 ומיום 5 ביוני 2018 (אסמכתאות מס' 2018-01-041614 ו-2018-01-047997 בהתאמה).


מפרץ חיפה - מרכז לוגיסטי 2 - החברה פועלת לתכנון ורישוי של מרכז לוגיסטי נוסף בפארק גב-ים מפרץ חיפה, בשטח עילי של כ-10,000 מ"ר.

אודות גב ים
חברת גב-ים לקרקעות, מקבוצת נכסים ובניין IDB, הינה מהגדולות והוותיקות בחברות הנדל"ן בארץ. גב-ים עוסקת, בעצמה ובאמצעות החברות הבנות שלה, בתחום הנכסים המניבים בייזום, תכנון, פיתוח, הקמה, שיווק, השכרה, תחזוקה וניהול של פארקי הייטק, פארקים עסקיים ותעשייתיים, בנייני משרדים, שטחי מסחר, לוגיסטיקה, אחסנה וחניונים באזורי ביקוש ברחבי הארץ.

לגב-ים כיום כ-976 אלף מ"ר נכסים מניבים, הפרוסים ב-19 פארקי ומרכזי הייטק, תעשייה ולוגיסטיקה, ב-16 ערים שונות.

הפארקים המרכזיים של גב-ים - פארק מתם בחיפה, שלושה מרכזי הייטק בהרצליה פיתוח, פארק גב-ים רחובות (בשיתוף מכון ויצמן), ופארק גב-ים נגב (בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון ועיריית באר שבע).

לגב-ים כ-450 שוכרים, ביניהם חברות ההייטק המובילות בעולם ובארץ - אפל, גוגל, יאהו, מייקרוסופט, IBM, אינטל, אלביט מערכות, פיליפס, אמזון, DELL-EMC, מלאנוקס, WIX, רפא"ל, GM ועוד.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il