מזור רובוטיקה מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2018 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהמזור רובוטיקה מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2018


מזור
אסיפת בעלי מניות מיוחדת נקבעה ל-19 בנובמבר להצבעה על אישור הסכם המיזוג עם מדטרוניק

חברת מזור רובוטיקה (TASE, NASDAQ: MZOR), חלוצה ומובילה בתחום מערכות ההנחיה הרובוטיות, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018.


ב-20 בספטמבר, 2018, החברה חתמה על הסכם מיזוג מחייב אשר לפיו מדטרוניק תרכוש את כל המניות הרגילות המונפקות של מזור לפי מחיר של 58.5 דולר לתעודת פיקדון ADS, או 29.25 דולר (108.0 שקל לפי שער מטבע נוכחי) למניה רגילה, במזומן, בתמורה כוללת של כ-1.64 מיליארד דולר. הרכישה צפויה להיות מושלמת במהלך הרבעון השלישי הפיסקאלי של מדטרוניק המסתיים ב-25 בינואר, 2019, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה הנהוגים, ובכלל זה קבלת אישורים רגולטוריים ואישור בעלי המניות של מזור במסגרת אסיפת בעלי מניות מיוחדת שנקבעה ל-19 בנובמבר, 2018.


בנוסף, ה-FDA האמריקאי הודיע למזור, ב-2 בנובמבר, שמערכת Mazor X-Stealth Edition, אשר משלבת את מערכת הניווט של מדטרוניק, ה-Stealth, עם פלטפורמת ההנחיה הרובוטית ה-Mazor X, קיבלה את אישור השיווק בארה"ב. המוצר צפוי להיות זמין בשוק האמריקאי ברבעון השלישי הפיסקאלי של מדטרוניק. השילוב שבין שתי הטכנולוגיות המובילות יספק למנתחי עמוד שדרה כלי תכנון ניתוח עם יכולות 3D, שימוש בהנחיה רובוטית והדמיה תוך ניתוחית בזמן אמת בחדר הניתוח.


תוצאות כספיות לרבעון השלישי של 2018 על בסיס IFRS ("GAAP")
הכנסותיה של מזור ברבעון השלישי אשר הסתיים ב-30 בספטמבר 2018 עמדו על 10.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-18.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017. ההכנסות בשוק האמריקאי הסתכמו ב-8.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-16.8 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד.


הירידה נובעת בעיקר מקיטון במספר המערכות שנמכרו ברבעון ובשל מחירי מכירה נמוכים יותר, תחת הסכם ההפצה עם מדטרוניק, בהשוואה להכרה בהכנסות בעיקר ממכירה ישירה ברבעון השלישי אשתקד. ההכנסות משווקים בינלאומיים הסתכמו ב-1.3 מיליון דולר, לעומת 1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות החוזרות ממכירות מוצרים מתכלים, שירותים ואחרים הסתכמו ברבעון השלישי ב-6.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2017.


שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2018 הסתכם ב-47.3% לעומת שיעור רווח גולמי של 62.3% ברבעון המקביל. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת בעיקר ממחירי המכירה למדטרוניק, בעקבות המעבר לשלב ההפצה הגלובלית בשיתוף הפעולה עם מדטרוניק, וכתוצאה מקיטון במספר המערכות שנמכרו הרבעון. סך ההוצאות התפעוליות גדלו ל-22.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-15.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2017, בעיקר כתוצאה מעלויות בגובה של 10.8 מיליון דולר הקשורות להסכם המיזוג (מתוכן 7.0 מיליון דולר הן הוצאות שאינן במזומן), אשר קוזזו בהוצאות מכירה ושיווק נמוכות יותר, בעקבות המעבר לשלב ההפצה הגלובלית בשיתוף הפעולה עם מדטרוניק.


עלויות אלו אינן כוללות עלויות מסוימות המיוחסות להסכם המיזוג, לרבות עלויות המותנות בסגירת העסקה. ההפסד התפעולי עמד על 17.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד התפעולי של 4.1 מיליון דולר שנרשם ברבעון השלישי של 2017. ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2018 הסתכם ב-16.9 מיליון דולר, או 32 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 3.9 מיליון דולר, או 8 סנט למניה, ברבעון המקביל.


תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת הסתכם ב-2.5 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת ברבעון המקביל של 2.9 מיליון דולר. נכון ליום ה-30 בספטמבר 2018, היו בידי החברה מזומנים, שווי מזומנים והשקעות בהיקף של 107.6 מיליון דולר.


תוצאות כספיות לרבעון השלישי של 2018 על בסיס Non-GAAP
הטבלאות בהמשך כוללות התאמה בין תוצאות על בסיס GAAP עם התוצאות על בסיס Non-GAAP. ההתאמה נובעת בעיקר מהוצאות שלא במזומן בסכום של 12.6 מיליון דולר, בגין הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים, הוצאות תשלום מבוסס מניות ועלויות הקשורות בהסכם המיזוג ברבעון השלישי של 2018. על בסיס non-GAAP, הסתכם ההפסד הנקי ברבעון השלישי של השנה ב-4.4 מיליון דולר, או 8 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 1.3 מיליון דולר, או 3 סנט למניה, ברבעון המקביל.


תוצאות כספיות לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018 על בסיס IFRS ("GAAP")
הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו ב-38.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-45.8 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017. שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם ב-54.7% לעומת שיעור רווח גולמי של 65.3% בתשעת החודשים הראשונים של 2017. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת בעיקר ממחירי המכירה למדטרוניק כחלק מהמעבר לשלב ההפצה הגלובאלי בהסכם השותפות.


סך ההוצאות התפעוליות הסתכם ב-44.1 מיליון דולר בהשוואה ל-43.6 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2017, בעיקר לאור הוצאות מכירה ושיווק מופחתות, בהמשך לנקבע במעבר לשלב ההפצה הגלובאלי בהסכם השותפות עם מדטרוניק, אשר קוזזו בעלויות הקשורות להסכם המיזוג. ההפסד התפעולי הסתכם ב-22.8 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של 13.7 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2017.


ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמד על 22.1 מיליון דולר, או 42 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 12.9 מיליון דולר, או 27 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.


תוצאות כספיות לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018 על בסיס Non-GAAP
על בסיס Non-GAAP, ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמד על 5.4 מיליון דולר, או 10 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 7.6 מיליון דולר, או 16 סנט למניה, בתשעת החודשים הראשונים של 2017.

שימוש במונחי Non-GAAP
In addition to disclosing financial results calculated in accordance with generally accepted accounting principles in conformity with International Financial Reporting Standards (GAAP), this press release contains Non-GAAP financial measures for gross profit, operating expenses, operating profit (loss), net income (loss) and basic and diluted earnings (loss) per share that exclude the effects of non-cash expense of amortization of intangible assets and share-based payments. Management believes that these non-GAAP financial measures provide meaningful supplemental information regarding the Company’s performance that enhances management's and investors' ability to evaluate the Company's net income (loss) and earnings (loss) per share and to compare them to historical net income (loss) and earnings (loss) per share.

The presentation of this non-GAAP financial information is not intended to be considered in isolation or as a substitute for the financial information prepared and presented in accordance with GAAP. Management uses both GAAP and non-GAAP measures when operating and evaluating the Company’s business internally and therefore decided to make these non-GAAP adjustments available to investors.

אודות מזור
מזור רובוטיקה (TASE: MZOR; NASDAQGM: MZOR) מאמינה בריפוי בעזרת חדשנות ולפיכך מפתחת ומשווקת טכנולוגיה מהפכנית מבוססת רובוטיקה ומוצרים ייעודיים המגדירים מחדש את הסטנדרט לשירותי רפואה. מערכות הניווט הרובוטי של החברה מאפשרות למנתחים לבצע ניתוחי גב ומוח באופן מדויק ובטוח. למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה בכתובת: www.mazorrobotics.comטלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il