TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

אלוני חץ: תוצאות הרבעון השני 2018


ה- FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה לרבעון השני של 2018, הסתכם ב- 126 מיליון ש"ח, גידול של 9.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו 5.7 מיליארד ש"ח (הון עצמי של 33.35 ש"ח למניה)

ההון העצמי למניה על בסיס NAV סחיר להיום הינו 46.1 ש"ח

שיעור המינוף של החברה נכון להיום על בסיס NAV סחיר – 30.3%

החברה ביצעה גיוס חוב בסך של 685 מיליון ש"ח באמצעות הרחבת סדרות אג"ח קיימות (מתוכן 417 מיליון ש"ח בתקופה המדווחת והיתרה לאחר תאריך המאזן)

היקף הייזום האקטיבי בחברות הקבוצה הינו 11 מיליארד ש"ח (חלקה היחסי של החברה הינו 4.3 מיליארד ש"ח)

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "נמשכת מגמת היציבות והצמיחה הבריאה בחברות של הקבוצה בארץ, בארה"ב ובשוויץ. מגמות אלו באו לידי ביטוי הן בשיפור ה-NOI וה-FFO של החברות, והן בעליות ערך נכסיהן.

אמות הציגה צמיחה בכל הפרמטרים, תוך שמירה על אחוזי תפוסה גבוהים. פרויקט הדגל המוביל של אמות (בשותפות עם גב ים) פרויקט תוצרת הארץ (TOHA) שלב א', בהיקף של כ- 57,000 מ"ר עילי נמצא בשלבי הקמה מתקדמים, כאשר 85% משטחי ההשכרה של הפרויקט שווקו בהצלחה במחירי שיא. אני רואה בכך עדות נוספת לחוזקו של שוק המשרדים והן ליכולותיה המוכחות של אמות לבנות מוצר ייחודי ואיכותי. במקביל פועלות השותפות לקידום שלב ב' של הפרויקט (ToHa2) ובחודש אוגוסט אושרה להפקדה תב"ע לתוספת זכויות בניה בשטח של 140 אלף מ"ר עילי.


במהלך הרבעון המשיכה אמות להעמיק את פעילותה בתחום המרכזים הלוגיסטיים ובחודש מאי התקשרה בהסכם עם שופרסל במסגרתו יקימו החברות במשותף, אמות (75%) ושופרסל (25%), מרכז לוגיסטי בשטח של כ-34,000 מ"ר ומשרדים בהיקף של כ-6,000 מ"ר. המרכז הלוגיסטי יושכר לשופרסל לתקופה של 15 שנה עם אופציה להארכה.


במקביל, חיזקה אמות את בסיס ההון שלה באמצעות גיוס הון עצמי בהיקף של כ-331 מיליון ש"ח (מתוכו השקיעה אלוני חץ סך של 115 מיליון ש"ח), ובנוסף גייסה חוב בהיקף של כ-667 מיליוני ש"ח, תוך הארכת המח"מ והפחתת שיעורי הריבית הממוצעת שלה.

Carr ממשיכה לצמוח בהתאם לתוכניות הפיתוח ומפתחת כיום 5 פרויקטים בהיקף מצטבר של 1.54 מיליארד דולר מתוכם 4 פרויקטים נמצאים בשלבי בניה בהם הושקעו עד לתאריך המאזן כ-833 מיליון דולר. להערכת Carr, עם השלמת הפרויקטים (בשנים 2022-2023). Carr צופה שה-NOI שיניבו, יכפיל את ה-NOI לשנת 2017.


בנוסף, בהתאם להחלטה שקיבל דירקטוריון Carr בדבר הרחבת פעילותה לבוסטון, Carr בודקת ומנהלת משאים ומתנים שונים בדבר פרויקטים יזמיים בבוסטון בהיקפים משמעותיים ל-Carr, לרבות נכסים מניבים.

אנרג'יקס בתום הרבעון הראשון עידכנה אנרג'יקס את טווח תחזיותיה לשנת 2018 והעריכה כי הכנסותיה מחוות הרוח בפולין יגדלו בכ- 20 מיליון ש"ח, זאת לאור העליה החדה במחירי החשמל השחור בפולין במקביל למגמת העליה במחיר התעודות הירוקות. עליית המחיר, הן של החשמל השחור והן של התעודות הירוקות, נמשכה במהלך הרבעון השני, והמגמה הנ"ל נמשכת עד היום.


בנוסף, השלימה אנרגי'קס הקמתם של ארבעה מתוך תשעה פרויקטים פוטו וולטאים שאותם הקימה במסגרת הזכיה במכרז הראשון של רשות החשמל בהספק של MWp90 כאשר הפעלתם המסחרית של כלל תשעת הפרויקטים הנ"ל צפויה עד סוף 2018. הקמת פרויקטים פוטו-וולטאים בהספק נוסף של 52MWp, מכוח מכרז שני שפרסמה רשות החשמל, צפויה להתחיל בשבועות הקרובים, וחיבורם לרשת צפוי במחצית שנת 2019.

Brockton Everlast ("BE"), חברת הנדל"ן החדשה, בשותפות עם הנהלת קרנות ברוקטון (חלקה של אלוני חץ 77%), אשר תעסוק ברכישה, יזום, השבחה, הקמה ניהול ותחזוקה של נדל"ן מניב מסחרי בבריטניה, תוך התמקדות באזור מטרופולין לונדון, צפויה להתחיל את פעילותה ברבעון האחרון של 2018.

נתונים נוספים אודות החברה (סולו מורחב):

החברה ביצעה גיוס חוב בסך של 685 מיליון ש"ח באמצעות הרחבת סדרות אג"ח קיימות (מתוכן 417 מיליון ש"ח בתקופה המדווחת והיתרה לאחר תאריך המאזן).

לחברה מסגרות אשראי לזמן ארוך שאינן מנוצלות בהיקף של 443 מיליון ש"ח (נכון להיום – 500 מיליון ש"ח).

91% (8.7 מיליארד ש"ח) מנכסי החברה אינם משועבדים (במונחי שווי שוק - 10 מיליארד ש"ח).

דיבידנד
בחודש מרץ 2018 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2018 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 110 אג' למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים. בגין הרבעון הראשון והשני של השנה 27 אגורות למניה ובגין הרבעון השלישי והרביעי 28 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון.


בחודש אוגוסט 2018 קיבל דירקטוריון החברה החלטה בדבר חלוקת דיבידנד לרבעון השלישי של שנת 2018 בסך של 28 אגורות למניה (47.8 מיליון ש"ח) אשר ישולם בחודש ספטמבר.

אודות קבוצת אלוני חץ

אלוני חץ הינה חברת אחזקות המתמחה ומתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בחמישה שווקים עיקריים: ישראל, ארה"ב [וושינגטון ובוסטון], שוויץ ובריטניה. אחזקותיה העיקריות של החברה הינן:

בישראל מחזיקה הקבוצה ב- 58% באמות השקעות בע"מ, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל
ובכ-66% באנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, העוסקת בהקמת מערכות להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.

בארה"ב - בוושינגטון מחזיקה הקבוצה ב- 44% מ- Carr (50% בשליטה), חברה פרטית העוסקת בנדל"ן מניב לצרכי השכרה, לרבות ניהול ואחזקה של בנייני משרדים שבבעלותה באזור מטרופולין וושינגטון.DC

בארה"ב - בבוסטון מחזיקה 55% ב- 3 מבני משרדים בשותפות עם Oxford Properties (50% בשליטה).

בשוויץ מחזיקה הקבוצה ב-12.2% ב-Swiss Property AG PSP, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות ביותר בשוויץ. הקבוצה הינה בעלת המניות הגדולה ביותר ב-PSP.

בבריטניה נכון להיום, פועלת הקבוצה באמצעות אחזקה בקרנות השקעה בנדל"ן Brockton Capital, 25% בקרן הראשונה, 5% בקרן השנייה ו-10% בקרן השלישית. בנוסף, הקימה החברה, בשותפות עם הנהלת קרנות ברוקטון, חברת נדל"ן חדשה בשם Brockton Everlast (חלק החברה 77%), אשר תתמקד במטרופולין לונדון ואשר בעתיד תהווה את פעילותה היחידה של החברה בבריטניה.

אתר האינטרנט של קבוצת אלוני חץ: www.alony-hetz.comטלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il