אנרג'יקס: תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2018 – העלאת תחזיות החברה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירואנרג'יקס: תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2018 – העלאת תחזיות החברה


אנרג'יקס
הרווח הנקי לבעלי מניות הרוב ברבעון הסתכם לכ-5.8 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד בסך של כ-1.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

הכנסות החברה (באיחוד יחסי) ברבעון הראשון הסתכמו לכ-38.5 מיליון ש"ח, עליה של כ- 26.2% בהשוואה לסך של כ-30.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי לבעלי מניות הרוב ברבעון הסתכם לכ-5.8 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד בסך של כ-1.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

העלאת תחזיות לשנת 2018: במסגרת פרסום הדוח העלתה החברה את תחזיותיה ומעריכה כי הכנסותיה בשנת 2018 יסתכמו בטווח של בין 160-168 מיליון ש"ח וה-FFO יסתכם בטווח של בין 100-108 מיליון ש"ח. עדכון התחזיות מתבסס בין היתר על עסקת גידור שבצעה החברה ביחס ל- 50% מצפי הייצור של החשמל בפולין עד לסוף השנה, לאור העליה החדה במחירי החשמל בפולין, במקביל לעליה במחירי התעודות הירוקות, ביחס לנתוני הבסיס ששימשו את החברה לחישוב התחזיות טרם עדכונן.

החברה נמצאת בעיצומן של עבודות ההקמה של פרויקטים פוטו-וולטאיים בהספק של כ-MWp90 אשר בהתאם לתוכנית העבודה מועד חיבורם צפוי להיות במהלך החציון השני של 2018. ברבעון הראשון השלימה החברה משיכה ראשונה בסך של 96 מיליון ש"ח במסגרת עסקה למימון הקמת הפרויקטים בסך של עד 240 מיליון ש"ח, על בסיס Non-Recourse. כמו כן, החברה נערכת להקמת פרויקטים בהספק נוסף של כ-MWp52 במסגרת זכייתה במכרז הסולארי השני אותו פרסמה רשות החשמל.

במהלך הרבעון המשיכה החברה לקדם ולפתח את פרויקט הדגל שלה, פרויקט הרוח אר"ן – חוות הרוח הגדולה בישראל שהחברה מפתחת בצפון רמת הגולן בהספק של כ-MW152, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו לפרויקט. החברה נערכת להפקדת התוכנית בוועדה לתשתיות לאומיות ("ות"ל") בתקופה הקרובה ומעריכה כי היא עומדת בכל התנאים לקבלת רישיון מותנה.

החברה עוקבת אחרי הליך החקיקה בפולין, מכוחו צפויים להתפרסם במהלך שנת 2018 מכרזים לפרויקטים חדשים בתחום הרוח והתחום הסולארי בהספק של MW1,000. בכוונת החברה לבחון את השתתפותה במכרזים להקמת חוות רוח נוספות בפולין אם וככל שיפורסמו, כתלות ובכפוף לתנאי המכרז ומצב השוק.

סה"כ מפתחת החברה צבר פרויקטים בתחום הפוטו-וולטאי ובאנרגית הרוח בהספק כולל של כ- MW1,000 בישראל, ארה"ב ופולין. בכוונת החברה להמשיך ולהתמודד במכרזים פוטו-וולטאיים נוספים אשר צפויים להתפרסם.

תוצאות עיקריות לרבעון ראשון 2018
הכנסות החברה (באיחוד יחסי) ברבעון הראשון לשנת 2018 הסתכמו לכ-38.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 30.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות אחרות, נטו ברבעון הסתכמו לכ- 3.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 47 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי בתקופה הסתכם לכ- 26.4 מיליון ש"ח לעומת כ-14.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל לשנת 2017.


הרווח הנקי לבעלי מניות הרוב ברבעון הראשון הסתכם לכ- 5.8 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-1.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לתאריך המאזן הסתכם לכ- 698 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 682.5 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מרווח המיוחס לבעלים של החברה בסך של 5.8 מיליון ש"ח, מרווח כולל אחר בסך של כ- 4.1 מיליון ש"ח, מימוש אופציות למניות בסך של כ-5 מיליון ש"ח ותשלום מבוסס מניות בגובה של 0.5 מיליון ש"ח.

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס מסר: "אנו מסכמים רבעון מצוין מבחינת התוצאות הפיננסיות וכן מבחינת תנופת הפעילות וההתפתחויות בחברה. אנו ממשיכים בפעילות האינטנסיבית הן בהקמת פרויקטים אשר יחוברו לרשת כבר בתקופה הקרובה ויגדילו משמעותית את ההספק המותקן שבבעלות החברה והן בפיתוח צבר פרויקטים בשלבי ייזום שונים, אשר צפויים להבטיח את המשך צמיחתה של החברה וביסוס מעמדה כחברה המובילה בישראל.


לאור צפי לעליה בהכנסות הנובעת בעיקר מעלייה במחירי החשמל והתעודות הירוקות בפולין, במסגרת פרסום הדוחות לרבעון אנו מעלים את טווח התחזיות הצפויות לשנת 2018. אנו מעריכים כי טווח תוצאות פעילותה של החברה יהיה גבוה בכ-15 מיליון ש"ח מטווח התחזיות שפרסמנו במסגרת הדוחות הקודמים הן בהכנסות, הן ברווח הגולמי והן ב-FFO.

בתחום הפוטו-וולטאי בישראל, המשכנו בהקמה של 9 פרויקטים בהספק של MWp90, במטרה להשלים את הקמתם וחיבורם לחשמל עד תום השנה הנוכחית. בנוסף, החברה נערכת להקמת פרויקטים נוספים בהספק של MWp52, במסגרת זכייתו של המיזם המשותף במכרז השני בישראל.


במטרה למקסם את הפוטנציאל הגלום בפרויקטים אלו כמו גם ביתר הפרויקטים שבכוונתנו להקים, אמצנו את מודל ה- One Stop Shop והקמנו במהלך שנת 2017 מערך הקמה ותפעול עצמאי. בכך הפכנו לכאורה, ל"קבלן ה- EPC" המוביל בישראל, אשר מוכיח את עצמו היטב בכל הנוגע לעמידה בלוחות זמנים, יעילות, איכות העבודה בד בבד לצמצום משמעותי בעלויות.


במקביל, אנו ממשיכים לפעול להרחבת צבר הפרויקטים שלנו בייזום מתוך מטרה להשתתף במכרזי תעריף נוספים וכמו כן, לשמור על מעמדנו כשחקן מוביל ודומיננטי בתחום זה בישראל.

בתחום אנרגיית הרוח בישראל, ברבעון הנוכחי המשכנו בפעילות אינטנסיבית לקידום פרויקט הדגל של החברה – פרויקט אר"ן, בהספק של כ- MW152 וזאת, בהתאם ללוחות הזמנים המתוכננים. כיום אנו נערכים להשלים את הדרישות לצורך הפקדת התוכנית בות"ל בתקופה הקרובה ולהבנתנו עמדנו במלוא הדרישות לקבל רישיון מותנה, בין היתר לאור אישור תוכנית התשתית של חברת החשמל להעלאת קו מתח עליון לרמת הגולן, אשר יוצרת את התשתית הנדרשת לחיבור הפרויקט לרשת החשמל.

במקביל לפעילות הענפה והמואצת בישראל, אנו ממשיכים בפיתוח הפעילות בארה"ב אשר מהווה מנוע צמיחה עתידי.
החברה ממשיכה לקדם ולפתח את צבר הפרויקטים בתחום הפוטו-וולטאי בהספק של מאות MW במטרה להגיע לכדי מוכנות לסגירה פיננסית ביחס לשניים עד ארבעה פרויקטים עוד במהלך שנת 2018.
לסיכום, הרבעון הראשון של השנה התאפיין בהמשך צמיחה בכל אחד ממדדי הפעילות של החברה, כפי שבאה לידי ביטוי גם בתוצאות הפיננסיות. ברבעון זה המשכנו לפעול במרץ במטרה לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו ועל מנת להמשיך ולבסס את התשתית להמשך הצמיחה העקבית בשנים הבאות.

אודות אנרג'יקס

החברה הנה חלק מקבוצת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ. החברה עוסקת בתחום האנרגיות המתחדשות בדגש על אנרגיה פוטו-וולטאית ואנרגיית רוח. החברה החלה את פעילותה בספטמבר 2009 והונפקה בבורסה בתל אביב במאי 2011.

החברה פועלת בשני תחומי פעילות:

התחום הפוטו-וולטאי – ייזום, פיתוח, תכנון והקמה של פרויקטים לייצור חשמל ממערכות פוטו-וולטאיות הנמצאות בבעלותה, ומכירתו לחברת החשמל לישראל. בבעלות החברה (לרבות בבעלות משותפת) מערכות פוטו-וולטאיות המייצרות חשמל בהספק כולל של כ- MWp 49, מתוכו חלקה של החברה הינו כ-MWp45 (פרויקט נאות חובב, 30 מערכות קטנות ו-8 מערכות בינוניות מתוכן 6 מערכות בבעלות משותפת), מערכות בהקמה בהספק של כ- MWp90 וכן כ-52MWp של מערכות לקראת הקמה. כמו כן, החברה פועלת לייזום ופיתוח של פרויקטים נוספים בתחום הפוטו-וולטאי בהספק של מעל ל-MW300.
בדצמבר 2017 הקימה החברה בארה"ב מיזם משותף עם שותף מקומי. למיזם בלעדיות על צבר פרויקטים בשלבים שונים של ייזום ופיתוח מערכות פוטו ולטאיות בהספק כולל של מאות MW.


תחום אנרגיית הרוח – ייזום, פיתוח, תכנון והפעלה של חוות גדולות לייצור חשמל מאנרגיית רוח, ומכירת החשמל בשוק הפולני. לחברה חוות רוח פעילות בפולין בהספק של כ- MW119. כמו כן, החברה פועלת לייזום ופיתוח של פרויקטים בתחום אנרגית הרוח בישראל בהספק של כ-MW200.
טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il