אפריקה ישראל מדווחת על תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2015 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירואפריקה ישראל מדווחת על תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2015


הרווח הנקי המיוחס לבעלים הסתכם ברבעון בכ-9 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ-0.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
ההון המיוחס לבעלים של החברה שומר על רמתו על אף התנודות הרבות בשערי מט"ח והסתכם ביום ה-31 במרץ 2015 בסך של
כ-2.9 מיליארד ₪ (כ-13.30 ₪ למניה).

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (מאוחד) הסתכם ברבעון
בכ-132 מיליון ₪.

יתרות הנזילות של החברה (סולו מורחב) הסתכמו ביום
ה-31 במרץ 2015 בכ-466 מיליון ₪.
 אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל: "אנחנו מסכמים רבעון שהתאפיין בתוצאות טובות במרבית חברות הבת ובא לידי ביטוי בהרחבת היקף הפעילות ובגידול מרשים ברווחים. תוצאות אלה הושגו הודות למאמצים רבים שהושקעו בקידום הפיתוח העסקי, לצד ניצול יתרות המזומנים שברשותנו ומהוות עדות ממשית לערך הרב הטמון בקבוצת אפריקה ישראל. הרבעון האחרון עמד בסימן התמודדות אל מול המצב המאתגר ברוסיה, שקיבל ביטוי בתוצאות אפי פיתוח. לאור ההתייצבות המסוימת במצב הכלכלי ברוסיה, במהלך השנה הקרובה נמשיך לפעול באופטימיות זהירה בגזרה זו ולבחון את צעדינו הבאים בהתאם להתרחשויות. יודגש כי, חרף המצב ברוסיה, מספר המבקרים בקניון אפימול שמר על רמתו הגבוה של כ-60 אלף מבקרים ביום ושעור התפוסה עמד על כ-83%. וזאת, הודות למהלכים השיווקיים הבלתי פוסקים שיושמו במסגרת האסטרטגיה העסקית. כמו כן, אנו מצויים בעיצומה של תקופה מורכבת בעקבות תוצאותיה של נגב קרמיקה מקבוצת אפריקה תעשיות, ופועלים לילות כימים לייצוב פעילותה ולהשבתה במהרה לפסי רווחיות ההולמים את פוטנציאל ההצלחה שקיים בה, לצד שיפור פעילות המפעל שהעיבה אף היא על התוצאות העסקיות. קבוצת אפריקה ישראל מקדמת ביתר שאת את פעילותה העסקית והיזמית ומאמינה ביכולתה להמשיך את המומנטום החיובי בו היא מצויה, לטובת המשך צמיחה ופיתוח עסקי מואץ".
 אפי פיתוח - החברה דיווחה על תוצאות אשר שיקפו את אי הוודאות ששררה ברוסיה במהלך הרבעון. יחד עם זאת החברה רשמה רווח של כ- 6 מיליון דולר. על אף המצב, מספר המבקרים בקניון אפימול שמר על רמתו הגבוהה בסך של כ- 60 אלף מבקרים ביום ושעור התפוסה עמד על-83%; בפרויקט המגורים אודינבורג נמשכו המכירות כאשר נמכרו כבר 627 יח"ד מהחלק הראשון של השלב הראשון ובכך כמעט והושלמו המכירות בחלק הראשון. במהלך שנת 2015 החלה החברה בהקמה של החלק השני של השלב בראשון ןמכירות מוקדמות החלו בימים אלה.
 אפריקה ישראל נכסים - החברה סיכמה רבעון חזק נוסף עם רווח הנקי המיוחס למחזיקי ההון של כ- 49 מיליון ₪, גידול של למעלה מפי 2 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. החברה ממשיכה בתנופת הפיתוח והיזום – החברה מפתחת כיום מספר פרויקטים הכוללים למעלה מ-90,000 מ"ר למשרדים ולמעלה מ-500 יח"ד.
 דניה סיבוס - החברה הציגה רבעון חזק נוסף עם גידול של 34% לעומת אשתקד ברווח הנקי המיוחס לבעלים לכ-19 מיליון ₪. הרווח הגולמי צמח בכ- 21% לעומת אשתקד לכ-41 מיליון ₪. צבר ההזמנות של החברה גדל מסוף הרבעון הרביעי של שנת 2014 בכ-21% לשיא של כ-5.3 מיליארד ₪.
♣ אפריקה ישראל מגורים - החברה סיימה גם היא רבעון מצוין עם צמיחה של 35% לעומת אשתקד ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-12 מיליון ₪ והמשך גידול בקצב המכירות כאשר החברה מכרה במהלך הרבעון 125 יח"ד לעומת 109 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד. החברה מציגה תנופת עשייה שבא לידי ביטוי בהקמה ושיווק של למעלה מ-2,060 יח"ד מתוכם מכרה החברה 869 יח"ד כאשר השווי החוזי של המכירות הינו כ-1.5 מיליארד ₪ (חלק החברה). שיעור הרווח הגולמי ברבעון ממכירת דירות עלה ל-26% בהשוואה ל-23% ברבעון המקביל אשתקד.
 אפריקה ישראל תעשיות - החברה דיווחה על הפסד ברבעון בסך של כ-35 מיליון ₪ הנובע בעיקרו מפעילות נגב קרמיקה ומהקמת המפעל בירוחם. הנהלת החברה והנהלת אפריקה ישראל השקעות ממשיכה לפעול ללא הרף להחזרתה לפסי רווחיות בהקדם.
קבוצת אפריקה ישראל מדווחת היום (יום ראשון 31 במאי 2015) על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2015.

החברה מסכמת את הרבעון עם רווח המיוחס לבעלים של כ-9 מיליון ₪, בהשוואה להפסד של כ-0.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מהשכרה והפעלת נכסים הסתכם ברבעון בכ-138 מיליון ₪ לעומת רווח של כ-140 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הירידה הקלה נובעת מקניון "אפימול" במוסקבה אשר רשם ברבעון הראשון של 2015 הכנסות של כ-19.1 מיליון דולר לעומת כ-28 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2014 יחד עם מכירת קניון פארדוביצה בצ'כיה בחודש נובמבר 2014 אשר תרם הכנסות של כ-6.2 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. החלשות האירו לעומת השקל תרמה גם לירידה. הקיטון קוזז הודות לגידול בהכנסות מנכסי אפריקה נכסים בישראל ובאירופה במהלך הרבעון בסך של כ- 7.6 מיליון ₪.

ההפסד מפעילות התעשייה הסתכם ברבעון בכ-12 מיליון ₪ לעומת רווח של כ- 30 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נובע מתוצאותיה של אפריקה תעשיות בעיקר בתחום עיצוב הבית.

ההון המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום 31 במרץ 2015 לכ-2,899 מיליון ₪ (13.30 ₪ למניה) לעומת כ- 2,967 מיליון ₪ (כ- 13.60 ₪ למניה) ביום 31 בדצמבר 2014. הקיטון הקל נובע מהשפעת מט"ח על התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ.

יתרת הנדל"ן להשקעה הסתכמה ליום 31 במרץ 2015 בכ-10.6 מיליארד ₪, יתרת נדל"ן להשקעה בהקמה הסתכמה לסך של כ-2.4 מיליארד ₪, יתרת מלאי הבניינים למכירה (פרויקטים למגורים) הסתכמה בכ-2.1 מיליארד ₪ ויתרת מלאי הקרקעות של החברה הסתכמה בסך של כ- 1.9 מיליארד ₪.

תזרים מפעילות שוטפת – תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (מאוחד) הסתכם ברבעון לכ-131.5 מיליון ₪.

יתרות הנזילות של החברה (סולו מורחב) הסתכמו ביום 31 במרץ 2015 בכ-466 מיליון ₪ וזאת לאחר תשלום קרן וריבית בגין פדיון מוקדם חלקי של אגרות החוב סדרה כו' וסדרה כז' בסך כולל של כ-300 מיליון ₪.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il