TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהסקירה שבועית של המסחר: 9 – 13 בינואר, 2022


הבורסה לניע
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של ינואר התאפיין בעליות שערים במדדי המניות המובילים
מגמת הגידול החדה במחזורי המסחר בשוק המניות נמשכה גם לשבוע השני לשנת 2022. מחזור המסחר הממוצע מתחילת השנה עומד על כ-2.4 מיליארד שקל וזאת בהשוואה לכ-1.7 מיליארד שקל בממוצע אשתקד (לא כולל עסקאות מחוץ לבורסה).

התאריך הקובע לקביעת שווי השוק לכניסה למדדי המניות חל היום, ביום חמישי ה-13/01/2022, כאשר עדכון מדדי המניות החצי שנתי יחול ב 03/02/2022.

התחרות לכניסה למדדים היא אחת הסיבות המרכזיות לעלייה במחזורי המסחר ולרוב גיוסי ההון בשוק המניות השבוע.

הציפייה של חלק מהמשקיעים שמניות ישראליות יכללו במדדי MSCI EUROPE תרמה אף היא לעלייה במחזורים כאשר ההחלטה הסופית צפויה להתקבל בחודש בפברואר.

על רקע ביצועי היתר של שוק המניות המקומי במהלך 2021 אל מול שווקי העולם, ניכרת זרימת כספים משמעותית של כמיליארד שקל מתחילת שנת 2022 לקרנות הסל והקרנות המחקות על מדדי מניות מקומיים.

ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

עליית התשואות החדה בארה"ב כתגובה לציפיות להעלאת ריבית כבר בחודש המרץ הקרוב, העיב על ביצועי שוק האג"ח המקומי, אולם העובדה שהאינפלציה בישראל נמוכה משמעותית מזו שבארה"ב מיתנה את ירידות המחירים בשוק האג"ח המקומי ביחס לשוק האג"ח האמריקאי.

בשוק המניות:

השבוע גויסו כ-1.2 מיליארד שקל בשש הנפקות של מניות לציבור ע"י חברות נסחרות. מתוכם, עד כ-570 מיליון שקל יגויסו היום ע"י כלל עסקי ביטוח בהנפקת מניות לציבור, כ-337 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת – אנרג'יקס, וכ-322 מיליון שקל גויסו ע"י שתי קרנות ריט להשקעה במקרקעין.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-5.3 מיליארד שקל בשמונה הנפקות של אג"ח חברות לציבור. מתוכם, עד כ-3.5 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י בנק לאומי בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד.

בין המנפיקות השבוע חברת אג"ח חדשה – אנקור הזדמנויות, שצפויה לגייס היום עד כ-190 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה בתל-אביב.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-3.4%, ומתחילת השנה עלה ב-4.7%.

מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-2.5%, ומתחילת השנה עלה ב-5.0%.

מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-3.0%, ומתחילת השנה עלה ב-4.7%.

מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-2.1%.

מדד ת"א בנקים-5
עלה השבוע ב-5.9%, ומתחילת השנה עלה ב-10.1%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-0.7%.

מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-0.2%.

מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-0.2%.

גיוסים:
הנפקת מניות
השבוע גויסו כ-1.2 מיליארד שקל בשש הנפקות של מניות לציבור ע"י חברות נסחרות. להלן הגיוסים העיקריים:
· עד כ-570 מיליון שקל יגויסו היום ע"י כלל עסקי ביטוח בהנפקת מניות לציבור.
· כ-337 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס.
· כ-322 מיליון שקל גויסו ע"י שתי קרנות ריט להשקעה במקרקעין - עד כ-178 מיליון שקל יגויסו היום ע"י אזורים ליווינג בהנפקת אג"ח להמרה, וכ-144 מיליון שקל גויסו ע"י מניבים ריט בהנפקת מניות.
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע כ-5.3 מיליארד שקל בשמונה הנפקות של אג"ח חברות לציבור:

· עד כ-3.5 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י בנק לאומי בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד: סדרה אחת במח"מ 3.4 שנים, תשואה לפדיון מינוס 1.6%, בדירוג AAA ע"י "מעלות" ו-Aaa ע"י "מידרוג". וסדרה נוספת במח"מ 5.9 שנים, תשואה לפדיון מינוס 1.1%, בדירוג AAA ע"י "מעלות".

· כ-0.9 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן:

o כ-526 מיליון שקל גויסו ע"י חברת נדל"ן מניב רבוע כחול נדל"ן, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6.4 שנים, תשואה לפדיון 0.2%, בדירוג AA- ע"י "מעלות" ו-A1 ע"י "מידרוג".

o כ-250 מיליון שקל גויסו ע"י חברת נדל"ן מניב אדגר השקעות, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6.8 שנים, ריבית 0.43%, בדירוג A2 ע"י "מידרוג".

o כ-100 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה בוני תיכון, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 3.9 שנים, ריבית 3.9%, ללא דירוג.

o כ-69 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה אלעד מגורים, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 2.8 שנים, תשואה לפדיון 2.5%, בדירוג Baa1 ע"י "מידרוג".

· כ-300 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הפניקס, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 6.9 שנים, ריבית 1.94%, דירוג AA- ע"י "מעלות" ו- Aa3 ע"י "מידרוג".

· כ-292 מיליון שקל גויסו ע"י חברת המלונות פתאל, בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, מח"מ 4.4 שנים, תשואה לפדיון 3.9%, בדירוג A3 ע"י "מידרוג".

· עד כ-190 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת אג"ח חדשה ראשונה השנה בשוק איגרות החוב - אנקור הזדמנויות, בהנפקה ראשונה של החברה בבורסה בתל-אביב.

החברה עוסקת בתחום מרכזי הרפואה הדחופה ובתחום רפואת השיניים בארה"ב, צפויה לגייס את הסכום באמצעות אג"ח שקלי בריבית 7.4% ובדירוג Baa1 ע"י "מידרוג".

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-1.3 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב .

שונות:
· דיווח חודשי של בנק ישראל בדבר ביצוע תוכניות סיוע בשווקים הפיננסים לאור משבר הקורונה

בנק ישראל פרסם דווח מעודכן, לפיו בחודש דצמבר 2021 רכש אג"ח ממשלתי בסכום של כ-1.5 מיליארד שקל, ובכך הושלמה תוכנית לרכישת אג"ח בסכום כולל של כ-85 מיליארד שקל.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il