TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהדוראל אנרגיה מציגה גידול של 90% בהכנסות ביחס לרבעון מקביל אשתקד


דוראל
צמיחה משמעותית בפיתוח הפרויקטים: הספק הנכסים המניבים של החברה צפוי לגדול פי 12 עד שנת 2024, מ-163 מגה-וואט (DC) ל-1,993 מגה-וואט (DC)
במהלך הרבעון, החברה הודיעה על הרחבת פעילותה בארה"ב עם תוספת של כ-2,900 מגה-וואט לצבר הפרויקטים שלה וכניסתה לשווקים חדשים בהם ויסקונסין ומיזורי.
גידול של כ-90% בהכנסות, שהסתכמו בכ-37 מיליון ש"ח, לעומת כ-19.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
ה-EBITDA של תאגידי הפרויקטים ברבעון צמח בכ-4.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-21.2 מיליון ש"ח
הרווח התזרימי המתואם - FFO, צמח בכ-2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם לכ-18.3 מיליון ש"ח

יקי נוימן, מנכ"ל דוראל אנרגיה: "במהלך הרבעון המשיכה דוראל לצמוח, בהתאם לאסטרטגיה העסקית, עם מספר עסקאות משמעותיות וזכייה בהליכים תחרותיים בישראל, אירופה וארה"ב. לצד הצמיחה חלה התקדמות בצבר הפרויקטים, בראשם פרויקט הדגל של החברה באינדיאנה, אשר נחשב לאחד מהפרויקטים הפוטו-וולטאיים הגדולים בארה"ב, והגדול ביותר שיזמה, מקימה ומחזיקה חברה בשליטה ישראלית בארה"ב, שעבודות ההקמה בו צפויות לצאת לדרך בחודשים הקרובים. נמשיך לנצל את הידע, הניסיון הרב והפריסה הגלובלית של החברה לצורך מימוש התוכנית האסטרטגית של דוראל להתקדמות בייזום ומימוש הפרויקטים."

ההכנסות ברבעון השלישי צמחו בכ- 90% והסתכמו בכ-37 מיליון ש"ח, לעומת כ-19.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהכנסות ממתן שירותי הקמה. ההכנסות על בסיס Non-GAAP ברבעון הסתכמו בכ-17.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-35.8%, לעומת כ-12.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה–EBITDA של תאגידי הפרויקטים גדל ברבעון בכ-4.2% והסתכם בכ-21.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-20.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התזרימי המתואם - FFO של תאגידי הפרויקטים גדל ברבעון בכ-2% והסתכם בכ-18.3 מיליון ש"ח לעומת כ-18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי המיוחס לבעלים ברבעון הסתכם לכ-1.8 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ- 2.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. המעבר להפסד נובע בעיקר מהוצאות מימון שאינן בליבת הפעילות ומגידול בהוצאות ההנהלה והכלליות של החברה על רקע צמיחתה והפיתוח העסקי המואץ.

בתקופת הדו"ח, הודיעה החברה על הרחבת פעילותה בארה"ב עם תוספת של כ-2,900 מגה-וואט לצבר הפרויקטים שלה וכניסתה לשווקים חדשים, בהם ויסקונסין ומיזורי. מדובר בצבר פרויקטים ראשון שדוראל מקדמת ברשת MISO המצטרף לפרויקטים שדוראל מקדמת ברשת PJM.

בנוסף, חתמה דוראל ארה"ב (Doral LLC) על הסכם נוסף למכירת חשמל עם AEP האמריקאית, שהינה אחת מחברות החשמל המובילות בארה"ב, במסגרת חלקו השני של פרויקט אינדיאנה, בהספק של כ-360 מגה-וואט (DC), לתקופה של 15 שנים במחיר קבוע מובטח. בסה"כ נחתמו עבור שני השלבים הראשונים של הפרויקט, הסכמי מכירת חשמל ו"תעודות ירוקות" ל-15 שנים, בהספק של כ-840 מגה-וואט (DC). על-פי כושר הייצור החזוי של חלקו השני של הפרויקט, סך התקבולים מכוח ההסכם החדש מוערכים בכ-265 עד כ-285 מיליון דולר למשך כל תקופת ההסכם, וביחד עם השלב הראשון כ-580 עד כ-630 מיליון דולר. בנוסף, צפויות הכנסות משמעותיות מרכיבי שוק חופשי, הן בתקופות ההסכמים והן לאחריהן. החתימה על ההסכם הנוסף עם AEP מהווה עמידה באבן דרך במסגרת העסקה עם מגדל, אשר בעקבותיה השקיעה מגדל 20 מיליון דולר נוספים בדוראל ארה"ב

בחודש נובמבר, זכתה החברה במכרז של רשות החשמל למתקנים פוטו-וולטאים בדו-שימוש, בהספק מצטבר של 100 מגה וואט (AC). היקף ההכנסות המוערך ממתקנים שיוקמו מכוח הליך תחרותי הינו כ-50 מיליון ש"ח והיקף ההשקעות המוערך הינו כ-400 מיליון ש"ח. התעריף שישולם בגין החשמל שיוזרם לרשת מהמערכות שיוקמו, הינו 17.05 אגורות לקוט"ש, צמוד למדד המחירים לצרכן. התעריף מובטח החל ממועד ההפעלה המסחרית של כל מערכת שתוקם מכוח ההליך התחרותי ועד ליום 15.06.2039.

דוראל השלימה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (א') בתמורה לכ-358.3 מיליון ש"ח, אשר תיפרע ב-6 תשלומים לא שווים בין השנים 2023-2028, בריבית של כ-1.58% (צמודת מדד). במהלך ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-565 מיליון ש"ח, למעלה מפי 2.5 מהיעד שהציבה לעצמה החברה.
לצד זאת, השלימה דוראל הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה א') בדרך של הרחבת סדרה בהיקף של כ- 197.1 מיליון ש"ח ע.נ ובתמורה לכ- 201 מיליון ש"ח.

במהלך הרבעון, הודיעה החברה על הרחבת הפעילות לייזום ופיתוח מתחמים עצמאיים לייצור מימן ירוק ממתקנים פוטו-וולטאיים ומטורבינות רוח. דוראל מזהה את תחום הייצור, האגירה והשינוע של מימן ירוק, כמנוע צמיחה עבורה ועבור משק האנרגיה העולמי בכללותו לאור המאמץ להפחתת פליטות פחמן וגזי חממה ומניעת ההתחממות הגלובלית.


אודות דוראל אנרגיה
דוראל אנרגיה היא מבין הקבוצות הוותיקות ובעלות הפריסה הרחבה בארץ בתחום הפוטו-וולטאי, ויש לה פעילות ענפה ומניבה, עם למעלה מ-200 קיבוצים ובעלי קרקעות ברחבי הארץ. ההספק הכולל של המערכות המניבות ומערכות נוספות אשר הופעלו מסחרית לאחר יום 30.9.2021, או כאלו שסיימו למעשה את שלב ההקמה, כך שלצורך הפעלתן המסחרית ה"רשמית" נדרשות פעולות טכניות ופרוצדורליות בעיקרן, שבבעלות חברות הקבוצה, יחד עם שותפים, הינו כ-163 מגה-וואט (DC). כמו כן, בבעלות חברות הקבוצה, יחד עם שותפים, פרויקטים בשלבי הקמה, לקראת הקמה ו/או זכיה בהליכים תחרותיים, הרשמה למכסות תעריפיות אשר אינן מצריכות זכייה בהליכים תחרותיים או לאחר שיריון תעריף, בהספק כולל של כ-1,830 מגה וואט, פרויקטים נוספים בשלבי פיתוח מתקדם בהספק כולל של כ-815 מגה-וואט, ופרויקטים נוספים בשלבי ייזום בהספק כולל של כ-7,155 מגה-וואט. סך הצבר הכולל עומד על כ-9,960 מגה-וואט.
כמו כן, הקבוצה ממשיכה לפעול להקמת מיזמים במגוון טכנולוגיות נוספות, לרבות אנרגיית רוח, ביו-גז וטיפול בפסולת ובשפכים.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il