TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהתוצאות שיא לקבוצת אלקו: ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 צמחו בכ-46% ל-4.21 מיליארד שקל


מיכאל ודניאל זלקינד. צילום: ישראל הדרי
הרווח התפעולי טיפס בכ-78.5% לכ-373 מיליון שקל, הרווח הנקי לבעלי מניות החברה ברבעון עלה לכ-133.8 מיליון שקל
בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדלו הכנסות הקבוצה בכ-31.7% לשיא של כ-10.6 מיליארד שקל; הרווח הנקי לבעלי המניות צמח בתקופה בכ-42.2% לכ-332.4 מיליון שקל
ה-EBITDA בתקופה עלתה בכ-66% לכ-1.32 מיליארד שקל (מתוכה כ-549 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה, צמיחה של כ-107%)
אבי ישראלי, משנה למנכ"ל אלקו: "אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים של השנה ואת הרבעון השלישי שלה עם תוצאות שיא, המתבטאות בפרמטרים המרכזיים – הכנסות, EBITDA ורווח נקי לבעלי המניות. השיפור בתוצאות מבטא את המשך מגמת הצמיחה בחברות הבנות של קבוצת אלקו.
אלקטרה נדל"ן רשמה בתקופה עליה חדה בהכנסותיה וברווחיה, בין היתר הודות למימוש נכסים ברווחים משמעותיים ולהמשך הרחבת היקפי הפעילות של החברה, באמצעות הקמת קרנות השקעה חדשות. החברה דיווחה בחודשים האחרונים על כניסתה לתחום המלונאות בארה"ב, ועל כוונתה להכנס לפעילות בתחום המשרדים בבריטניה. בסך הכל, מנהלת כיום אלקטרה נדל"ן, בעיקר באמצעות הקרנות שבניהולה, נכסים בהיקף של כ-2.5 מיליארד דולר.
אלקטרה בע"מ ביצעה השנה כניסה אסטרטגית לתחום התחבורה הציבורית לאחר שהשלימה את רכישת הפעילות של אפיקים ואגד תעבורה. פעילויות אלה תרמו תרומה חיובית משמעותית לתוצאות אלקטרה, שצבר העבודות שלה צמח בצורה ניכרת, ועולה כיום על 23 מיליארד שקל.
אלקטרה מוצרי צריכה ביצעה במהלך השנה קפיצת מדרגה, והשלימה את רכישת השליטה ברשת המזון יינות ביתן, רשת הספורט והפנאי סער, ולצד זאת הציפה ערך על ידי מכירת חלק ממתחם הנדל"ן בראשון לציון לקרן ריאליטי. לצד זאת, נמשכה הצמיחה גם בפעילותה בתחומי המזגנים וקמעונאות החשמל. כמו כן, החברה החלה לפעול בימים אלה בתוכניתה להקמת סניפים של רשת חנויות הנוחות הבינלאומית 7Eleven ברחבי הארץ.
חברת סופרגז ממשיכה ביישום האסטרטגיה להפיכתה לספקית אנרגיה רב תחומית עם יעד מכירת של מעל מיליארד שקל בשנת 2025. בחודשים האחרונים סופרגז נכנסה לתחומי האנרגיה המתחדשת, לאחר שרכשה שתי חברות בתחום הסולארי הפועלות בארץ, וכן רכשה אחזקה של 30% בחברה יזמית בתחום האנרגיות המתחדשות בארה"ב. בנוסף, לחברה צבר של הסכמים חתומים להקמת מתקני קוגנרציה ומערכות סולאריות בישראל העומדים יחדיו על היקף של כ-75 MW ובכוונתה לפתח פעילויות אלה במקביל לפיתוח והשבחה של פעילותה הקיימת בתחום הגפ"מ והגז הטבעי".
קבוצת אלקו פרסמה היום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.
עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2021:
ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2021 עלו בכ-46% לשיא של כ-4.21 מיליארד שקל, לעומת כ-2.88 מיליארד שקל ברבעון המקביל 2020.
הרווח התפעולי ברבעון טיפס בכ-78.5% לכ-373 מיליון שקל, לעומת סך של כ-209 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA ברבעון השלישי צמח בכ-107% לכ-549 מיליון שקל, לעומת כ-265 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020.
החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2021 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-133.8 מיליון שקל, , בהשוואה לכ-124.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020.
להלן תרומת החברות הבנות הציבוריות לרווחי הקבוצה ברבעון השלישי 2021:
אלקטרה בע"מ רשמה ברבעון הכנסות של כ-2.27 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-54 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-51 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
אלקטרה נדל"ן רשמה בתקופה הכנסות של כ-188 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-133 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-35 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
אלקטרה מוצרי צריכה רשמה ברבעון הכנסות של כ-1.56 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-61 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-219 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
סופרגז אנרגיה רשמה בתקופה הכנסות של כ-137 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-4 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021
ההכנסות בתקופה עלו בכ-31.7% לשיא של כ-10.63 מיליארד שקל, לעומת כ-8.07 מיליארד שקל בתקופה המקבילה לשנת 2020.
הרווח התפעולי בתקופה צמח בכ-71% לכ-927 מיליון שקל, לעומת סך של כ-542 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-EBITDA בתקופה טיפס בכ-66% לכ-1.32 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-793 מיליון שקל בתקופה המקבילה לשנת 2020.
החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עם עלייה של כ-42.2% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-332.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-233.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020.
ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 30.9.2021, של כ-1.44 מיליארד שקל.
הונה העצמי של הקבוצה, נכון ל-30.9.2021, הסתכם בכ-4.154 מיליארד שקל (מתוכם כ-1.9 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).
דיבידנדים – בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021, הכריזו החברות הבנות הציבוריות של הקבוצה על דיבידנדים שחלקה של אלקו בהם הינו בסך של כ-55 מיליון שקל. הדיבידנדים שולמו בחודש אפריל 2021. ברבעון השלישי הכריזו החברות הבנות הציבוריות של הקבוצה על דיבידנדים נוספים שחלקה של אלקו בהם הינו בסך של כ-55 מיליון שקל נוספים. הדיבידנדים שולמו בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2021. בסה"כ קיבלה החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 כ-110 מיליון שקל.
אודות אלקו
קבוצת אלקו עוסקת בייזום, פיתוח והכוונה של חברות ומיזמים עסקיים. הקבוצה פועלת למימוש הזדמנויות עסקיות, בארץ ובחו"ל -הן בתחומי העיסוק של חברות הקבוצה והן במגזרים נוספים. עיקר פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות חברות הבת להלן: אלקטרה (48%), פועלת בתחום שירותים למבנים ותשתיות בארץ ובחו"ל, ובכלל זה: התקנה ושירות של מערכות מיזוג אויר מרכזי, מעליות, תברואה, תשתיות, ביצוע והקמה של מתקני תשתיות לאומיות, פתרונות אבטחה ומיגון משולבים, חשמל וצנרת, בניה, פיקוח וניהול נדל"ן, ייזום נדל"ן, ניהול ותחזוקת נכסים ובתחום התחבורה הציבורית; אלקטרה נדל"ן (60%), עוסקת בתחום רכישה, ניהול והשבחה של דיור להשכרה בדרום מזרח ארה"ב - המוחזקים ישירות ע"י החברה וע"י קרנות להשקעה בדיור להשכרה בארה"ב; אלקטרה מוצרי צריכה (48%), פועלת בתחום ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים, בהפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי חשמל, ורשת קמעונאות מזון; Dream Group (100%) (לשעבר אלקו מדיה) , פועלת בתחום הפעלת מתחמי קולנוע בפריסה ארצית הכוללת, בין היתר, מכירת כרטיסי קולנוע, מזון ומשקאות במזנונים, השכרת אולמות קולנוע ושטחים מסחריים למטרות שונות ומכירת מדיה (פרסום על מסכי קולנוע); דיסקונט השקעות (29.8%) המחזיקה חברות בתחום הנדל"ן (נכסים ובניין), הסלולר (סלקום), יזמות הייטק (אלרון) חקלאות ובתי קירור (מהדרין) סופרגז אנרגיה (62%), פועלת באמצעות סופרגז, וכוללת בין היתר שיווק גפ"מ וגז טבעי ללקוחות תעשיה, מסחר, חקלאות ומשקי בית פרטיים, לצד הקמה ותכנון של מערכות גפ"מ וגז טבעי. דניאל ומיכאל זלקינד מכהנים כמנכ"לים משותפים של הקבוצה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il