י.ח. דמרי מסכמת את שנת 2020 עם עלייה ברווח וגידול חד בהיקף מכירת הדירות - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוי.ח. דמרי מסכמת את שנת 2020 עם עלייה ברווח וגידול חד בהיקף מכירת הדירות


דמרי
ההכנסות ברבעון הרביעי עלו בכ-48.8% לכ-376.7 מיליון שקל, הרווח הנקי ברבעון הרביעי עלה בכ-57% לכ-65 מיליון שקל
ברבעון הרביעי מכרה החברה עם שותפיה בארץ 280 יח"ד תמורת
כ-514.6 מיליון שקל, לעומת 255 יח"ד תמורת כ-427.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019

ההכנסות בשנת 2020 עלו בכ-13.6% לכ-1.1 מיליארד שקל והרווח הנקי עלה לכ-150 מיליון שקל

בשנת 2020 מכרה החברה עם שותפיה בארץ 777 יח"ד ומגרשים תמורת כ-1.26 מיליארד שקל, לעומת 543 יח"ד תמורת כ-958.2 מיליון שקל בשנת 2019

יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי: "אנו גאים לסכם את הרבעון הרביעי ושנת 2020 עם עלייה בהכנסות וברווח נקי. למרות אירוע הקורונה וחוסר הוודאות הכלכלי, חל גידול חד בהיקף המכירות ואף עליה מתונה במחירי המכירה בחלק מהפרויקטים.
בתוך כך, במהלך תקופת הקורונה פעלנו לניצול הזדמנויות והתקשרנו בשתי עסקאות בהיקפים משמעותיים לרכישת זכויות בקרקעות בשכונת בבלי בתל אביב ובבת ים, עסקאות שתומכות בצמיחה ארוכת הטווח של החברה.
בימים אלה, אנו מקימים כ-2,000 דירות ב-14 פרויקטים ברחבי הארץ. כמו כן, אנו נמצאים בשלב תכנון של למעלה מ-1,300 יח"ד נוספות, שביצוען צפוי להתחיל בשנת 2021.
בנוסף, לחברה עתודות קרקע בהיקף של כ-11,940 יח"ד וכן הינה מקדמת פרויקטים של התחדשות עירונית בהיקף של למעלה מ-7,000 יח"ד, וכ-500 יח"ד בפרויקטי תמ"א 38 שבכוונתנו לפתח בשנים הבאות, והמבטיחים את המשך צמיחתה של החברה בשנים הבאות. אנו מקדמים הוצאת היתרי בניה לחלק מהפרויקטים שברשותנו בהיקף של כ-6,500 יח"ד עד וכולל שנת 2023.
אנו נמשיך לפעול להרחבת פעילות החברה בפריסה גיאוגרפית רחבה, במקצועיות ובדייקנות לחיזוק המותג דמרי וליצירת ערך למשקיעים".

חברת י.ח. דמרי, מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2020 כולה.

עיקרי תוצאות רבעון רביעי 2020

הכנסות החברה ברבעון הרביעי 2020 עלו בכ-48.8% לכ-376.7 מיליון שקל, לעומת כ-253.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ממכירות, עבודות והשכרה של דירות ומבנים מסחריים ברבעון הרביעי 2020 עלה בכ-32.8% לכ-108.9 מיליון שקל (כ-29% מההכנסות בסעיף זה) לעומת כ-82 מיליון שקל (כ-32.3% מההכנסות בסעיף זה) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי משקף את התקדמות הביצוע והמכירה של פרויקטים בהקמה. הרווח הגולמי הכללי ברבעון עלה בכ-35.8% לכ-111.2 מיליון שקל לעומת כ-81.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי 2020 עלה בכ-54.4% לכ-91.7 מיליון שקל לעומת כ-59.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי 2020 עלה בכ-57% לכ-65 מיליון שקל, לעומת כ-41.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון הרביעי של 2020 מכרה חברת י.ח דמרי 280 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-514.6 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 259 יח"ד והתמורה הינה כ-453.7 מיליון שקל), לעומת 255 יח"ד בישראל ברבעון המקביל אשתקד בתמורה כספית של כ-427.6 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 246 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-398.9 מיליון שקל).
בחו"ל מכרה החברה ברבעון הרביעי 41 יח"ד בתמורה כספית של כ-9.4 מיליון שקל, לעומת 9 יח"ד בתמורה כספית של כ-1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מתאריך 1.1.2021 ועד לתאריך 24.3.2021 מכרה החברה 152 יח"ד בארץ בתמורה כספית של כ-268.3 מיליון שקל (חלק החברה 145 יח"ד בתמורה כספית של כ-257.2 מיליון שקל) ו-37 יח"ד בחו"ל בתמורה כספית של כ-8.7 מיליון שקל.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ל-31 בדצמבר 2020, הסתכם בכ-1.35 מיליארד שקל ומהווה כ-33.7% ממאזן החברה.

נכון ליום 31.12.2020 החברה מקימה 2,037 יח"ד (מתוכן חלק החברה 1,800 יח"ד) ב-14 פרויקטים ברחבי הארץ וכן מוכרת 269 מגרשים לבניה עצמית באופקים, מתוכן נמכרו בארץ 896 יח"ד (חלק החברה 849 יח"ד) בתמורה כספית כוללת של כ-1.2 מיליארד שקל (חלק החברה כ-1.1 מיליארד שקל).

עיקרי תוצאות שנת 2020

הכנסות החברה בשנת 2020 עלו בכ-13.6% לכ-1.1 מיליארד שקל, לעומת כ-971.5 מיליון שקל בשנת 2019.

הרווח הגולמי בשנת 2020 ממכירות, עבודות והשכרה של דירות ומבנים מסחריים עלה בכ-21.7% לכ-313 מיליון שקל (כ-28.4% מההכנסות בסעיף זה) לעומת כ-257.2 מיליון שקל (כ-26.5% מההכנסות בסעיף זה) בשנת 2019. הרווח הגולמי משקף את התקדמות הביצוע והמכירה של פרויקטים בהקמה. הרווח הגולמי הכללי בשנת 2020 (כולל מכירת מלאי קרקעות) עלה בכ-24% לכ-319.8 מיליון שקל, לעומת כ-258 מיליון שקל בשנת 2019.

הרווח התפעולי בשנת 2020 עלה בכ-11.6% לכ-242.7 מיליון שקל לעומת כ-217.4 מיליון שקל בשנת 2019. יצוין, כי בשנת 2019 נרשם רווח בסך כ-29.7 מיליון שקל ממכירת פרויקט סיטי טאוור באשדוד.

הרווח הנקי בשנת 2020 עלה בכ-8.3% לכ-150 מיליון שקל לעומת כ-138.5 מיליון שקל בשנת 2019.

בשנת 2020 מכרה חברת י.ח דמרי 777 יח"ד ומגרשים בישראל בתמורה כספית של כ-1.26 מיליארד שקל (מתוכן חלק החברה הינו 723 יח"ד והתמורה הינה כ-1.14 מיליארד שקל). המכירות בשנת 2020 כוללות מכירות של 86 מגרשים לבניה עצמית באופקים שנמכרו בתמורה לסך של כ-50.5 מיליון שקל. בשנת 2019 מכרה החברה 543 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-958.2 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 519 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-895.3 מיליון שקל). המכירות בשנת 2019 כוללות מכירות של 33 מגרשים לבניה עצמית באופקים שנמכרו בתמורה לסך של כ-18.5 מיליון שקל.
בחו"ל מכרה החברה 104 יח"ד בשנת 2020 בתמורה כספית של כ-23.1 מיליון שקל לעומת 32 יח"ד בשנת 2019 בתמורה כספית של כ-6.4 מיליון שקל.

אירועים אחרונים:

במרץ 2021 אושרה תכנית בנין עיר במסגרתה זכויות החברה בעתודת קרקע בשדרות גדלו מ-68 יח"ד ל-326 יח"ד, מתוכן 156 יח"ד בניה רוויה ו-170 יח"ד בייעוד דיור מיוחד, לרבות יחידות להשכרה ומעונות סטודנטים. בנוסף כוללת התכנית שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של כ-13,000 מ"ר.

בפברואר 2021 התקשרה החברה, עם צד ג' בשני הסכמים להסבה לטובת החברה של זכות המוכר לרכישה מרמ"י בפטור ממכרז של שליש מזכות המוכר בקרקע במזרח יבנה שהשיב לרמ"י. במקביל, התקשרו שני יזמים נוספים עם המוכר בהסכמים דומים, כך שחלק כל אחד מהיזמים בקרקע הינו 1/3. למיטב הערכת הצדדים חלקו הכולל של המוכר בקרקע עתיד לכלול זכויות בהיקף של כ-538 יח"ד בתוספת שטחי מסחר ותעסוקה (חלק החברה שליש). התמורה בגין עסקאות הסבת הזכות הינה בסך של 16.3 מיליון שקל בתוספת מע"מ (חלק החברה), והיא תותאם בהתאם לחלק היחסי מתחום התוכנית שיוקצה בפועל לחברה. טרם שולמה מלוא התמורה.

בינואר 2021 התקשרה החברה, עם אגודה שיתופית חקלאית בהסכם להסבה לטובת החברה של זכות האגודה לרכישה מרמ"י בפטור ממכרז של 1/3 מזכות האגודה בקרקע במזרח יבנה שהשיבה לרמ"י. במקביל להתקשרות החברה בהסכם עם האגודה, התקשרו שני יזמים נוספים עם אותה אגודה בהסכם דומה, כך שחלק כל אחד מהיזמים בקרקע הינו 1/3. למיטב הערכת הצדדים חלקה של האגודה בקרקע עתיד לכלול זכויות בהיקף כולל של כ-400 יח"ד בבניה רוויה (חלק החברה 1/3). התמורה בגין עסקת הסבת הזכות הינה בסך של 12 מיליון שקל בתוספת מע"מ (חלק החברה), והיא תותאם בהתאם למספר היחידות שיוקצה בפועל. טרם שולמה מלוא התמורה.

בינואר 2021 התקשרה החברה בהסכם למכירת זכויותיה בשני מגרשים בנתיבות בייעוד מסחרי, תמורת כ-12.5 מיליון שקל. עלות המגרשים בספרי החברה עומדים על כ-2 מיליון שקל. החברה צפויה לרשום בספריה רווח, לאחר מס, בסך של כ-8 מיליון שקל.

בספטמבר 2020 ביצעה החברה הנפקת איגרות חוב (סדרה ט') בהיקף של כ-210 מיליון שקל.

ביולי 2020 ביצעה החברה הרחבת סדרת איגרות חוב (סדרה ח') בהיקף של כ-47.9 מיליון שקל.

במאי 2020 התקשרה החברה בהסכם לרכישת מגרש בשטח של 8.25 דונם בשכונת "בבלי" בתל אביב תמורת כ-171 מיליון שקל. בהתאם לתוכנית בניין עיר החלה על המקרקעין, ניתן לבנות על המגרש מגדל בן 44 קומות הכולל 190 יח"ד בהיקף כולל של 25,000 מ"ר (שטח עיקרי). המוכר הגיש בקשה להיתר מכוח הקלת "שבס כחלון" להגדלת הזכויות במגרש, לפיה ניתן יהיה להקים במגרש האמור כ-62 יחידות דיור נוספות וסך כולל של כ-252 יחידות דיור.

במאי 2020 חתמה החברה על הסכם מול חברת האופנה קסטרו לרכישת זכויות מקרקעין בשטח של כ-7 דונם בבת ים, בתמורה ל- 140 מיליון שקל, בתוספת מע"מ. העסקה כוללת זכויות בשני מגרשים: הראשון בייעוד משולב של מגורים מסחר ותעסוקה, הכולל 225 יח"ד למגורים בשני בניינים, וכן מגרש נוסף ביעוד משולב של מסחר, תעסוקה ומבני ציבור, עליו קיים מבנה בן 3 קומות שמשמש היום את פעילות המטה של רשת קסטרו, שתמשיך לשכור מי.ח. דמרי את המשרדים לתקופה של 36 חודשים מיום השלמת העסקה.

במאי 2020 התקשרה החברה בהסכמים עם צדדי ג', לרכישת זכויות במקרקעין המצויים בשכונת בבלי בתל אביב הידועים כחלק ממגרשים 5 ו- 6, המהווים כ-36 יחידות דיור. ביחס לכ-30 יחידות במגרש 6 נכנסה החברה בנעלי המוכר בהסכם עם צד שלישי לפיו זכאי אותו צד ל-26% מהתקבולים בגין מכירת הדירות. השלמת העסקה ביחס ליחידות הנ"ל כפופה להסכמות ואישורים שונים. התמורה בגין הזכויות הינה 30.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין, שולמה במלואה במועד החתימה מהון עצמי כאשר חלקה הופקד בפיקדון בנאמנות להבטחת קבלת האישורים כאמור ואישורי מיסים. בספטמבר 2020 רכשה החברה זכויות ב-30 יח"ד נוספות במגרש 6 הנ"ל בתנאים דומים.

י.ח. דמרי, שבשליטת יגאל דמרי פועלת בישראל החל משנת 1989 ועוסקת בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ וכן עוסקת בייזום פרויקטים למסחר ומלונאות. בנוסף, מחזיקה החברה במספר נכסים מניבים בישראל.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il