קבוצת אלקטרה מסכמת את שנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוקבוצת אלקטרה מסכמת את שנת 2020


אלקטרה
הכנסות הרבעון הרביעי 2020 עלו בכ-10.4% לכ-2.06 מיליארד שקל; הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-42.7 מיליון שקל
בשנת 2020 כולה עלו ההכנסות בכ-10.1% לכ-7.7 מיליארד שקל; הרווח הנקי הסתכם בכ-181.2 מיליון שקל

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2020, לפני רכישה והשקעה בקרקעות, צמח לכ-601.5 מיליון שקל

צבר העבודות של הקבוצה, נכון ל-28.2.21 - כ-18 מיליארד שקל

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 40 מיליון שקל

איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה: "אלקטרה מסכמת את הרבעון הרביעי ואת שנת 2020 כולה עם ביצועים טובים, לצד גידול בצבר ההזמנות, שעמד בסוף פברואר 2021 על כ-18 מיליארד שקל. במהלך התקופה הודיעה הקבוצה על מהלך אסטרטגי משמעותי של רכישת השליטה בחברת 'אפיקים', באמצעותה נוכל להתרחב גם לתחום התפעול והתחזוקה של תחבורה בישראל. ענף התחבורה הינו אחד מהענפים שצפויים ליהנות מצמיחה משמעותית בשנים הבאות, ובכוונת אלקטרה להפוך לשחקנית מרכזית בתחום זה, שיהווה מנוע צמיחה חשוב עבורה. כמו-כן, לאחרונה השלימה אלומיי את הסגירה הפיננסית של פרויקט הענק להקמת תחנת הכוח במנרה, שהיקפו מעל 1.1 מיליארד שקל, ושאלקטרה מתחילה לבצעו בימים אלה. פרויקט זה הינו דוגמא מוחשית ליכולתה של אלקטרה לספק מגוון פתרונות כוללים לפרויקטים לאומיים מורכבים".


קבוצת אלקטרה, בניהולו של איתמר דויטשר, מסכמת את הרבעון הרביעי ושנת 2020 כולה.

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי לשנת 2020

הכנסות הקבוצה ברבעון עלו בכ-10.4% לכ-2.06 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.87 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. עיקר הגידול נובע ממגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ומגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל.

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-24% לכ-172 מיליון שקל, בהשוואה לכ-139 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.

החברה סיימה את הרבעון הרביעי לשנת 2020 עם רווח נקי של כ-42.7 מיליון שקל (כ-40.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), בהשוואה לכ-40.8 מיליון שקל (כ-33.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה) ברבעון המקביל בשנת 2019.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ-137 מיליון שקל, בהשוואה לכ-123 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.

עיקרי התוצאות לשנת 2020
הכנסות הקבוצה בשנת 2020 עלו בכ-10% לכ-7.7 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-7 מיליארד שקל בשנת 2019. עיקר הגידול נובע ממגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ומגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל.

הרווח הגולמי בשנת 2020 עלה בכ-13% לכ-649 מיליון שקל, בהשוואה לכ-575 מיליון שקל בשנת 2019. עיקר הגידול נובע ממגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל.

החברה סיימה את שנת 2020 עם רווח נקי של כ-181 מיליון שקל (כ-150 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), בהשוואה לכ-246 מיליון שקל (כ-222 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה) בשנת 2019. הירידה ברווח נובעת בעיקרה מרישום רווח חד פעמי לאחר מס בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ-97 מיליון שקל, ממכירת פעילות חלוקת הגז. בנטרול רווח זה, רשמה אלקטרה בשנת 2020 עלייה של כ-21.7% ברווח הנקי.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה בשנת 2020 לכ-493 מיליון שקל, לעומת כ-390.1 מיליון שקל בשנת 2019. התזרים מפעילות שוטפת, לפני רכישה והשקעה בקרקעות, צמח לכ-601.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-428.5 מיליון שקל בשנת 2019.

תוצאות המגזרים:
ההכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל עלו בשנת 2020 בכ-14% לכ-4.22 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-3.69 מיליארד שקל בשנת 2019. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מעלייה בהיקפי הביצוע בתחום קבלנות ראשית לתשתיות ובתחום התקנת מערכות אלקטרו-מכאניות. הרווח התפעולי במגזר עלה בשנת 2020 בכ-104% לכ-150 מיליון שקל, בהשוואה לכ-73 מיליון שקל בשנת 2019.

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, רשמה אלקטרה בשנת 2020 גידול של כ-14% בהכנסות לכ-1.27 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.12 מיליארד שקל בשנת 2019. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם בשנת 2020 בכ-64 מיליון שקל, בהשוואה לכ-70 מיליון שקל בשנת 2019.
הירידה ברווח נובעת בעיקרה מירידה בהיקפי הפעילות של הקבוצה בניגריה, בין היתר, כתוצאה ממגבלות שונות שהוטלו במדינה כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה וכן מירידה ברווחי חברות הפועלות בתחום קבלנות למערכות אלקטרו-מכאניות באירופה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הפעלה, שירות ואחזקה עלו ההכנסות בשנת 2020 בכ-3% לכ-1.97 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.91 מיליארד שקל בשנת 2019. העלייה בהכנסות מגזר זה בתקופת הדוח היתה נמוכה בהשוואה לעלייה בהכנסות בתקופות דיווח קודמות, בעיקר כתוצאה מירידה בהיקפי הפעילות לאור הגבלות שהטילה המדינה בעקבות משבר הקורונה, בעיקר על לקוחות הקבוצה הפועלים בתחום התיירות והפנאי (כדוגמת בתי מלון וקניונים), וכן מגדלי משרדים, אשר נאלצו לצמצם את פעילותם. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם בשנת 2020 בכ-176 מיליון שקל, בהשוואה לכ-181 מיליון שקל בשנת 2019.

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום הסתכמו ההכנסות בשנת 2020 בכ-424 מיליון שקל, בהשוואה לכ-433 מיליון שקל בשנת 2019. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם בשנת 2020 בכ-42 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-56 מיליון שקל בשנת 2019.

במגזר הזכיינות רשמה החברה בשנת 2020 הכנסות של כ-162 מיליון שקל, בהשוואה לכ-203 מיליון שקל בשנת 2019. עיקר ההכנסות במגזר זה נובעות מהכנסות שהוכרו בפרויקט לייזום, הקמה ותפעול קמפוס אלקטרה באוניברסיטת בר אילן. החברה רשמה בשנת 2020 הפסד תפעולי במגזר זה של כ-7 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-114 מיליון שקל בשנת 2019. עיקר ההפסד בתקופת הדוח נבע מעלויות הגשת מכרזים.

ממאזן החברה, נכון ל-31 בדצמבר 2020, עולה כי סך אמצעיה הנזילים של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים) הסתכמו בכ-983 מיליון שקל.

ההון של החברה, נכון ל-31 בדצמבר 2020, הסתכם בכ-1.19 מיליארד שקל, מתוכו כ-1.17 מיליארד שקל הון המיוחס לבעלי המניות של החברה.

צבר העבודות של אלקטרה נכון ליום 31 בדצמבר 2020, הסתכם בכ-17 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-14.3 מיליארד שקל בסוף שנת 2019.

במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 40 מיליון שקל בגין רווחי המחצית השנייה של שנת 2020.

אירועים נוספים בתקופת הדוח ולאחריה:
בפברואר 2021 דיווחה החברה כי חתמה, באמצעות החברה-הבת אלקטרה תשתיות, על ההסכם עם חברת אלומיי לתכנון והקמה של פרויקט הענק תחנת הכוח אגירה שאובה בצוק מנרה תמורת כ-1.13 מיליארד שקל – זאת לאחר שאלומיי השלימה את הסגירה הפיננסית.
בינואר 2021 דיווחה החברה כי רכשה את השליטה בחברת 'אפיקים' לפי שווי של כ-154 מיליון שקל. בכך, מרחיבה אלקטרה את פעילותה ונכנסת לראשונה, באמצעות מגזר הפעלה, שירות, ואחזקה שלה, לתחום התחבורה.
בנובמבר 2020 דיווחה החברה כי מבנה נדל"ן ואלקטרה השקעות, חברה-בת בבעלות מלאה של החברה, רכשו מגרש במתחם האלף בראשון לציון בסך 122 מיליון שקל (50%-50%) מידי גוף פרטי שהחזיק בקרקע.
בנובמבר 2020 דיווחה החברה על זכייתה בשלושה פרוייקטי ביצוע גדולים בהיקף כולל של כ-720 מיליון שקל – פרויקט 'אינפיניטי' במתחם סומייל בת"א, פרויקט 'פארק הים' בבת ים ופרויקט בניין הכימיה במכון ויצמן למדע שברחובות.


קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, בחמישה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל; הפעלה, שירות ואחזקה; פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, ומגזר הזכיינות.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il