נייר חדרה מפרסמת את תוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי ושנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירונייר חדרה מפרסמת את תוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי ושנת 2020


נייר חדרה
מגמת השיפורים התפעוליים נמשכת, ה-EBITDA ברבעון הרביעי גדל בכ- 22% ביחס לרבעון המקביל, והסתכם בכ- 49 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ- 41% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכם בכ- 62 מיליון ש"ח
שיעור הרווח הגולמי, בשנת 2020 כולה, צמח לכ- 16% בהשוואה לכ-13% אשתקד, ביטוי לגידול בתפוקות וביעילות הייצור
שיפור ברווח התפעולי לפני הוצאות חד פעמיות, שהסתכם ברבעון הרביעי בכ- 11 מיליון ש"ח

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך של 10 מיליון שקלים

גדי קוניא, מנכ"ל קבוצת נייר חדרה מסר: "את שנת 2020, שאת תוצאותיה הכספיות פרסמנו היום אפיינו שתי מגמות מרכזיות. הראשונה, שיפור תפעולי ניכר בכל מגזרי שרשרת הערך של הקבוצה והשנייה, גידול בביקוש למוצרי החברה, על אף משבר הקורונה.
בשנת 2020 הקבוצה שיפרה את תפוקות הייצור, לרמתן הגבוהה ביותר אי פעם ובנוסף לכך, התייעלה. השיפור חוצה את כל שרשרת הערך, מאמניר ועד כרמל, שכל אחת מהן הגדילה את תפוקתה השנה בהיקף ניכר. גולת הכותרת היא, הגידול בתפוקת הייצור של מכונה 8, המייצרת גלילי נייר ממוחזרים לקרטון, שייצרה השנה את הכמות הגדולה ביותר שיוצרה בה מיום הקמתה לפני כעשר שנים, למעלה מ- 220,000 טון, נתון שנחשב עד לא מזמן כ"תקרת הזכוכית" של המכונה.
באשר לחוסנו של השוק בו פועלים שלושת מגזרי שרשרת הערך, אציין כי הביקוש למוצרי הקבוצה, שכמפעל חיוני עבד מסביב לשעון לכל אורך ימות השנה, לא רק שלא נפגע, אלא שבחודשים האחרונים ניכרת בו ובעולם כולו, צמיחה חדה. בכל העולם היקפי הייצור של גלילי הנייר לקרטון ומוצרי האריזה מקרטון מטפסים והם ברמתם הגבוהה ביותר מזה שנים. גם מגמת המחירים השתנתה לחיוב בסוף שנת 2020. הגידול בביקוש לאריזות קרטון מונע להערכתנו, בין היתר, מגידול ניכר בתנועת המוצרים והסחורות בעולם וכן, מקפיצת מדרגה בהיקפי ה- e-commerce השנה, שנת הקורונה.
אנו מאמינים כי השיפור התפעולי והיעילות הגבוהה שהוצגו במפעלי הקבוצה, מציבים את החברה בעמדת זינוק מצוינת לשנת 2021 ואנו כמובן ערוכים בצורה מיטבית לספק את הביקוש הגדל."

ליאור הלמן, סמנכ"ל הכספים של קבוצת נייר חדרה הוסיף: "איתנות החברה בהיבט הפיננסי ובהיבט התפעולי-עסקי כאחד, בלטו לחיוב במהלך השנה שהסתיימה. את הביטוי הכספי לשיפור התפעולי ניתן לראות היטב בשיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות, שהשתפר השנה באופן ניכר. בנוסף, אנו גאים כי חרף אתגרי "שנת הקורונה" הצלחנו להמשיך להשקיע באמצעי ייצור, לטובת המשך השיפור התפעולי ובמקביל, להוריד את רמת החוב והמינוף. איתנות זו תאפשר לנו להמשיך בפיתוח החברה ובשיפור רווחיותה. חלוקת הדיבידנד בסך 10 מיליון שקלים, עדות נוספת לחוסנה של נייר חדרה, מבוצעת אף היא תוך הקפדה על שמירת רמת מינוף נמוכה"

תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2020:
סך הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 363 מיליון ש"ח לעומת כ- 373 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון במחזור המכירות נבע בעיקר מירידה במגזר ניירות כתיבה והדפסה בסך של כ- 27 מיליון ש"ח אשר נובע בעיקר מירידה משמעותית בכמות שיוצרה ונמכרה, עקב ההגבלות והסגרים הכלליים שהוטלו, שבאו לידי ביטוי "בעבודה מהבית" (ולא במשרד) ובסגירת מוסדות חינוך רבים – שני מגזרים שבימים כתיקונם צורכים כמות גדולה יחסית של ניירות כתיבה והדפסה. כמו כן, ההכנסות במגזר שיווק צרכי משרד ירדו בסך של כ-4 מיליון ש"ח, גם הן על רקע ההגבלות והסגרים שהוטלו. ירידת ההכנסות במגזר ניירות כתיבה והדפסה האפילה על הגידול בהכנסות המגזרי שרשרת הערך, בדגש על מכירות מגזר אריזות קרטון שגדלו בכ- 14 מיליון ש"ח ובמגזר גלילי נייר לקרטון, בסך של כ- 22 מיליון ש"ח. הגידול בשני מגזרים אלה, בהשוואה לאשתקד, הושג הודות לגידול בתפוקות הייצור וחרף ירידת מחירי המכירה.
סך הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו בכ- 1,480 מיליון ש"ח לעומת כ- 1,617 מיליון ש"ח, אשתקד. הקיטון במחזור המכירות נבע בעיקר מירידה במגזר ניירות כתיבה והדפסה בסך של כ- 155 מיליון ש"ח.

הרווח הגולמי צמח ברבעון הרביעי בכ- 41% והסתכם בכ- 62 מיליון ש"ח (כ- 17% מההכנסות) בהשוואה לכ- 44 מיליון ש"ח, (כ- 12% מההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד. השיפור הוא פרי הבשלתו של מאמץ ניהולי מתמשך בן מספר שנים שבא לידי ביטוי בעיקר, בגידול בתפוקות הייצור ויעילותו. הרווח הגולמי צמח בשנת 2020 כולה בכ- 10% והסתכם בכ- 233 מיליון ש"ח (כ- 16% מההכנסות) בהשוואה לכ- 212 מיליון ש"ח, (כ- 13% מההכנסות), אשתקד.
הרווח התפעולי (לפני הוצאות והכנסות חד פעמיות) ברבעון הרביעי הסתכם לכ- 11 מיליון ש"ח לעומת הפסד תפעולי של כ- 15 אלף ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח התפעולי, על אף השחיקה במחזור המכירות, הושג בעיקר, הודות להפחתת עלות המכר והגידול ברווח הגולמי. הרווח התפעולי השנתי (לפני הוצאות והכנסות חד פעמיות) הסתכם בשנת 2020 בכ- 47 מיליון ש"ח לעומת כ- 41 ש"ח בשנת 2019.

ה- EBITDA ברבעון הרביעי צמח בכ- 22% והסתכם לכ- 49 מיליון ש"ח (כ- 13% מההכנסות) לעומת כ- 40 מיליון ש"ח (כ- 11% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. החברה הצליחה להגדיל את הרווחיות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, על אף ירידת מחירי המכירה והקיטון במחזור המכירות, הודות לפעולות התייעלות תפעולית שנקטה, שכאמור באו לידי ביטוי בעיקר, בגידול התפוקה. ה- EBITDA בשנת 2020 הסתכם לכ-194 מיליון ש"ח (כ- 13% מההכנסות) לעומת כ-192 מיליון ש"ח (כ- 12% מההכנסות) אשתקד. הגידול הושג על אף הקיטון במחזור המכירות.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 1 מיליון ש"ח, בדומה לאשתקד. הרווח הנקי בשנת 2020 הסתכם בכ- 5 מיליון ש"ח לעומת כ- 24 מיליון ש"ח אשתקד. ירידת הרווח הנקי השנתי, על אף השיפור בתוצאות הפעילות, מיוחסת לעובדה כי בשנה שעברה נבעו לחברה הכנסות חד פעמיות בסך של כ- 20 מיליון ש"ח. כ- 10 מיליון ש"ח הכנסות מימון, כ- 6 מיליון ש"ח הכנסות מיסים וכ- 5 מיליון ש"ח הכנסות אחרות חד פעמיות.
ההון העצמי נכון ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכם בכ-1,017 מיליון ש"ח לעומת כ-1,010 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019.


אודות נייר חדרה
נייר חדרה שבשליטת קרן פימי (כ- 60%), הינה החברה המובילה בארץ בתחומי האריזה, הנייר והמיחזור. "אמניר", שבבעלותה המלאה של נייר חדרה, הינה החברה הגדולה בארץ בתחום מחזור פסולת קרטון, נייר ופלסטיק. נייר חדרה הינה היצרן היחיד בישראל של גלילי נייר ממוחזר לקרטון וחברת הבת "כרמל", המייצרת ומשווקת אריזות קרטון גלי ואריזות למוצרי צריכה, נחשבת למובילה עולמית בתחום ההדפסה הדיגיטלית על גבי קרטון ואריזות. בנוסף, עוסקת נייר חדרה בייצור ושיווק ניירות כתיבה והדפסה ובשיווק צרכי משרד .טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il