אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את שנת 2020 עם גידול בהכנסות ועלייה חדה ברווח הנקי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירואלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את שנת 2020 עם גידול בהכנסות ועלייה חדה ברווח הנקי


צביקה שווימר מנכל אלקטרה מוצרי צריכה
ההכנסות ב-2020 עלו בכ-16% לכ-2.57 מיליארד שקל והרווח מפעולות נמשכות גדל פי 8 לכ-90 מיליון שקל, הרווח הנקי בשנת 2020 טיפס לכ-291.7 מיליון שקל
מכירות מוצרי חשמל באתר האינטרנט של החברה צמחו בשנת 2020 בכ-186% לכ-203 מיליון שקל

רווחי מגזר מוצרי צריכה חשמליים, הכולל את תחום המיזוג, טיפסו בשנת 2020 לכ-86.6 מיליון שקל לעומת כ-35.8 מיליון שקל בשנת 2019

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2020 עלו בכ-33% לכ-711 מיליון שקל

הרווח הנקי מפעילויות נמשכות עלה ברבעון הרביעי של 2020
לכ-10.6 מיליון שקל

רווחי מגזר קמעונאות חשמל ברבעון הרביעי של 2020 עלו בכ-86% לכ-26.7 מיליון שקל

המכירות בחנויות זהות במגזר קמעונאות ברבעון הרביעי של 2020 גדלו
בכ-37.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 40 מיליון שקל

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנו מסכמים את שנת 2020, שהייתה שנת קורונה מרובת אתגרים, עם תוצאות מצוינות, המשקפות הן את המהלכים האסטרטגים שביצענו להעמקת יתרונות החברה בתחומי פעילותינו, והן את הרוח הגבית החזקה ממנה נהנתה החברה לאור השינויים בסגנון החיים ובהרגלי הצריכה בעקבות אירוע הקורונה".

"במהלך השנה האחרונה, חיזקנו את מערך המכירות באונליין במגזר הקמעונאות, וייעלנו בצורה משמעותית את רצפת המכירה בסניפים באמצעות דיגיטציה. כתוצאה מכך, ראינו גידול משמעותי בהיקפי הפעילות וברווחיות המגזר. במקביל, חיזקנו את ערוצי המכירות בתחום המיזוג והעמקנו את היתרונות הטכנולוגיים שלנו במגזר זה, שהציג צמיחה בהכנסות וגידול ניכר ברווח. בנוסף, במהלך שנת 2020 מכרנו את החזקותינו בחברת גולן טלקום בתמורה כוללת של למעלה מ-600 מיליון שקל, וברווח משמעותי, שחלק ניכר ממנו חילקה החברה כדיבידנד לבעלי מניותיה.

"אנו ממשיכים לראות מומנטום חיובי בעסקינו המתאפיינים בצמיחה אורגנית משמעותית בכל מגזרי הפעילות לצד פיתוח מנועי צמיחה חדשים. בין מהלכי הפיתוח העסקי שלנו: חתמנו על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם קונצרן BOSCH העולמי; אנו מקדמים בימים אלה את הסכם הזכיינות עם המותג הבינלאומי 7-ELEVEN לפיתוח ולתפעול בישראל של חנויות נוחות תחת המותג; חתמנו על הסכם שותפות לכניסה להפעלת חנויות חשמל ואלקטרוניקה בדיוטי פרי ובאילת, והתקשרנו בהסכם להקמת מיזם למיחזור של מוצרים לבנים.

מבחינה פיננסית, אנו מצוידים בנזילות גבוהה, לצד העדר חוב לטווח ארוך, ואנו ערוכים לאיתור ובחינה של הזדמנויות עסקיות נוספות כגון המגעים לרכישת פעילות יינות ביתן, עליה דיווחנו לאחרונה, וכן פעילויות נוספות בתחומי מוצרי הצריכה, במטרה לתמוך בהמשך צמיחת החברה בשנים הבאות".

אלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לסיכום הרבעון הרביעי ולשנת 2020.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי 2020

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2020 עלו בכ-32.8% לכ-711.3 מיליון שקל לעומת כ-535.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מגידול במחזור המכירות במגזר מוצרי צריכה חשמליים בתחום המזגנים ובתחום סחר מותגים, ומעלייה במחזור המכירות במגזר הקמעונאות.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2020 עלה בכ-38.1% לכ-165.2 מיליון שקל (כ-23.2% מההכנסות), לעומת כ-119.6 מיליון שקל (כ-22.3% מההכנסות) ברבעון המקביל ב-2019. העלייה בשיעור הרווח הגולמי מקורה במגזר מוצרי צריכה חשמליים, בתחום פעילות המזגנים.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2020 זינק לכ-20.9 מיליון שקל, לעומת כ-9.6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת.

הרווח הנקי מפעילויות נמשכות ברבעון הרביעי של שנת 2020 טיפס לכ-10.6 מיליון שקל, לעומת כ-1.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם בכ-10.6 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-15.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. יצוין כי ברבעון המקביל אשתקד נרשם רווח מפעילות שהופסקה בסך של כ-14.6 מיליון שקל בגין פעילות חברת גולן טלקום.

ה-EBITDA של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2020 עלה בכ-36.6% לכ-41 מיליון שקל, לעומת כ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019.

ההון העצמי של החברה, ליום ה-31.12.2020 הסתכם בכ-623.2 מיליון שקל.

הנכס הפיננסי, נטו, של החברה, בנטרול התחייבות בגין חכירה (IFRS 16), גדל והוא מסתכם, נכון ליום 31.12.2020, לסך של כ-362 מיליון שקל.

עיקרי תוצאות שנת 2020

הכנסות החברה בשנת 2020 עלו בכ-16% לכ-2.57 מיליארד שקל לעומת כ-2.2 מיליארד שקל בשנת 2019. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול במחזור ההכנסות של מגזר קמעונאות חשמל ומגידול במחזור ההכנסות של מגזר מוצרי צריכה חשמליים, הן בתחום המזגנים בישראל, הן מגידול במחזור המכירות לייצוא והן מגידול במחזור המכירות בפעילות סחר המותגים.

הרווח הגולמי בשנת 2020 עלה בכ-25.8% לכ-621.5 מיליון שקל (כ-24.2% מהמכירות) לעומת כ-493.9 מיליון שקל בשנת 2019 (כ-22.3% מהמכירות). הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקרו משיפור הרווח הגולמי במגזר מוצרי צריכה חשמליים, ומגידול בשיעור הרווח הגולמי במגזר קמעונאות חשמל.

הרווח התפעולי בשנת 2020 טיפס לכ-130.4 מיליון שקל, לעומת כ-40.5 מיליון שקל בשנת 2019. הגידול מיוחס לשיפור ברווח הגולמי, כאמור.

הרווח הנקי מפעילויות נמשכות בשנת 2020 טיפסו פי 8 לכ-90.4 מיליון שקל לעומת כ-11.8 מיליון שקל בשנת 2019.

הרווח הנקי של החברה בשנת 2020 זינק לכ-291.7 מיליון שקל לעומת כ-184.8 מיליון שקל בשנת 2019. בתקופת הדו"ח נרשם רווח בסך של כ-201 מיליון שקל שנבע ממכירת גולן טלקום והפסקת איחוד תוצאותיה הכספיות, ומנגד נרשם בשנת 2019 רווח מפעילויות שהופסקו בסך של כ-173 מיליון שקל.

ה-EBITDA בשנת 2020 עלה בכ-57% לכ-201 מיליון שקל, לעומת כ-128 מיליון שקל בשנת 2019.

תוצאות המגזרים

במגזר מוצרי צריכה חשמליים, המכירות ברבעון הרביעי של שנת 2020 עלו בכ-13.2% לכ-257 מיליון שקל, לעומת כ-227 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה מגידול בתחום פעילות המזגנים בארץ, ומגידול בתחום סחר מותגים. הרווח המגזרי ברבעון הסתכם בכ- 4.3 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל בשנה הקודמת. יצוין כי בנטרול הפרשה חד פעמית בגין הפסקת שיווק של קו מוצר מזגנים מפוצלים בסך כ-5 מיליון שקל, הרווח המגזרי עומד על כ- 9 מיליון שקל.

המכירות בשנת 2020 עלו בכ-4% לכ-1.16 מיליארד שקל לעומת כ-1.1 מיליארד שקל בשנת 2019.
הגידול בהכנסות נבע מעלייה בתחום פעילות המזגנים בארץ, מגידול במכירות לייצוא של מפעל החברה, וכתוצאה מגידול בתחום סחר מותגים כתוצאה מגידול במכירות של כל המותגים המובילים. הרווח המגזרי בשנת 2020 טיפס לכ-86.6 מיליון שקל (כ-7.5% מהמכירות במגזר) לעומת כ-35.8 מיליון שקל (כ-3.2% מהמכירות במגזר) בשנה הקודמת.

במגזר קמעונאות חשמל, במסגרתו מפעילה החברה את הרשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק, עלו המכירות ברבעון הרביעי של 2020 בכ-45% לכ-486 מיליון שקל לעומת כ-335.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בחנויות זהות אשר פעלו במגזר ברבעון הרביעי של שנת 2020, גדלו בשיעור של כ-37.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. המכירות למ"ר בחנויות זהות ברבעון הרביעי עלו בכ-27.5% לכ-4,402 שקל למ"ר בממוצע חודשי, לעומת כ- 3,452 שקל למ"ר ברבעון המקביל ב-2019. הרווח המגזרי ברבעון הרביעי של שנת 2020 טיפס לכ-26.7 מיליון שקל (כ-5.5% מהמכירות במגזר), לעומת כ-14.4 מיליון שקל (כ-4.3% מהכנסות המגזר) ברבעון המקביל אשתקד.

המכירות בשנת 2020 במגזר קמעונאות חשמל עלו בכ-22.6% לכ-1.55 מיליארד שקל לעומת כ-1.26 מיליארד שקל בשנה הקודמת. המכירות בחנויות זהות אשר פעלו במגזר ב-2020 גדלו בכ-20.1%. המכירות למ"ר בחנויות זהות בשנת 2020 עלו לכ-3,635 שקל למ"ר בממוצע חודשי לעומת כ-3,271 שקל למ"ר בשנה המקבילה אשתקד. המכירות באתר האינטרנט של החברה טיפסו בשנת 2020 בשיעור של כ-186% לכ-203 מיליון שקל, לעומת כ-71 מיליון שקל בשנת 2019. הרווח המגזרי בשנת 2020 עלה בכ-75% לכ-82 מיליון שקל (כ-5.3% מהכנסות המגזר) לעומת כ-46.8 מיליון שקל (כ-3.7% מהכנסות המגזר) בשנה המקבילה אשתקד.

אירועים אחרונים

בדצמבר 2020 חתמה החברה על הסכם שותפות עם חברת אופיס 3000 דיוטי, במסגרתו יוקצו לאלקטרה מוצרי צריכה 50.1% מהון המניות של החברה, המחזיקה בזיכיון להפעלת חנויות חשמל ואלקטרוניקה פטורות ממס בנתב"ג, זאת כנגד השקעה בסך של כ-5 מיליון שקל בחברת אופיס 3000 דיוטי. בנוסף, חתמה החברה על הסכם עם אופיס אילת 3000 בע"מ, מכוחו יומחו לאלקטרה מוצרי צריכה מלוא הזכויות בהסכם שכירות בחנות בקניון "אייס מול" באילת שתהיה החנות השמינית של החברה בעיר.

בנובמבר 2020 חתמה החברה על מזכר הבנות לא מחייב עם חברת 7-ELEVEN להתקשרות בהסכם זכיינות לפיתוח ולתפעול חנויות נוחות בישראל תחת המותג 7-ELEVEN בישראל על ידי חברה שתוקם לצורך כך. הצדדים מנהלים משא ומתן לחתימה על הסכם זכיינות מחייב מפורט, כפוף לתנאים מקובלים.

בספטמבר 2020 חילקה החברה דיבידנד בסך 300 מיליון שקל בהמשך לרווח שרשמה החברה ממכירת החזקתה בגולן טלקום.

בספטמבר 2020 חילקה החברה דיבידנד בהיקף של 30 מיליון, שהתווסף לדיבידנד בסך כ-30 מיליון שקל שחילקה החברה באפריל 2020.

באוגוסט 2020 דיווחה החברה על השלמת ההתקשרות בהסכם עם חברה בחטיבת תרמו-טכנולוגיה מקבוצת Bosch בדבר הקמת מיזם משותף לפיתוח ולייצור משאבות חום ומערכות מיזוג אוויר מתקדמות במפעלה של חברה נכדה של אלקטרה צריכה. בהתאם להסכמים, השקיעה Bosch במעמד השלמת העסקה 8 מיליון יורו בתמורה להנפקת מניות נחותות בחברה הנכדה, כך שלאחר ההנפקה מחזיקה Bosch ב-40% ממניות החברה הנכדה. המניות שהונפקו ל-Bosch תהיינה נחותות בקבלת דיבידנד שמקורו ברווחים שינבעו לחברה הנכדה.

באוגוסט 2020 דיווחה החברה על השלמתה של העסקה למכירת גולן טלקום לחברת סלקום, וזאת תמורת כ-513 מיליון שקל. סך התמורה בעסקה לרבות דיבידנד שחולק על ידי גולן ביום 23 באוגוסט, 2020, עבור הזכויות בגולן הסתכמה בכ-640 מיליון שקל. החברה רשמה רווח לפני מס בגין מכירת גולן בסך כולל של כ-228 מיליון שקל. בסך הכל, הניבה ההשקעה בגולן לאלקטרה, לרבות רווחים שנמשכו במהלך תקופת ההחזקה בגולן, רווח מצטבר של למעלה מ-500 מיליון שקל.

ביוני 2020 חתמה חברה נכדה בקבוצה על הסכם התקשרות OEM מפורט מול לקוח אסטרטגי מהמובילים באירופה בתחום החימום הביתי, במסגרתו יפותחו קווי מוצרים והרכבה ייחודיים עבור הלקוח. הפיתוח עתיד להימשך כשנה ופעילות הייצור צפויה להתחיל במהלך שנת 2021. ההסכם מול הלקוח נחתם לתקופה של חמש שנים לפחות. החברה מעריכה, כי ההסכם יניב לה מכירות של כ-300 מיליון שקל במשך כל תקופת ההסכם.

אלקטרה מוצרי צריכה הינה קבוצה הפועלת בשלושה תחומי פעילות, המדווחים גם כמגזרי פעילות בדוחותיה הכספיים, כמפורט להלן: הראשון – ייבוא, ייצור, יצוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים ("מוצרי צריכה חשמליים"); השני – הפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי צריכה חשמליים ("מגזר קמעונאות חשמל"); השלישי –פיתוח והקמה של נדלן להשקעה ("מגזר נדל"ן להשקעה"). מנכ"ל החברה הוא מר צביקה שווימר.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il