סקירה שבועית מאקרו ושווקים מיטב דש - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוסקירה שבועית מאקרו ושווקים מיטב דש


אלכס זבזינסקי כלכלן ראשי מיטב דש צלם רמי זרנגר
בישראל ממשיכים להתפרסם נתונים שמעידים שהסגר פוגע פחות בפעילות הכלכלית מאשר בחודש אפריל. סקירה מאת אלכס ז'בז'ינסקי
· בישראל ממשיכים להתפרסם נתונים שמעידים שהסגר פוגע פחות בפעילות הכלכלית מאשר בחודש אפריל.

· סך השכר במשק ירד בשיעור יחסית מתון בתקופת המשבר ובתוספת תשלומי העברה מהממשלה סך הכנסות הציבור אף עלו לעומת שנה שעברה, מה שמסביר צריכה יחסית חזקה.

· לא רק הענפים בהם רמת השכר הממוצע נמוכה יותר נפגעו יותר מהמשבר, אלא שבענפים שנפגעו פחות, דווקא העובדים בעלי שכר נמוך יחסית נפגעו יותר.

· המצב הפיננסי של החברות בישראל לא הורע משמעותית עד כה.

· התשואה ל-30 שנה בישראל הגיעה למצב חריג בהשוואה למדינות המפותחות.

· הנתונים הכלכליים בארה"ב משקפים המשך התאוששות חזקה בחודש אוקטובר.

· גם באסיה נמשכת התאוששות, אך באירופה ניכרת האטה, במיוחד במגזר השירותים.

· תוצאות הבחירות בארה"ב לא בדיוק תו
אמות את התרחישים "החיוביים" שציפו בשווקים. למרות זאת, הסיבות לעליות נובעות להערכתנו מירידה באי וודאות הכללית ומכך שעזיבת טראמפ מורידה סיכון לכלכלה העולמית.

· למרות שהסיכוי להגיע לתוכנית תמריצים גדולה בארה"ב קטן, הלחץ לעליית התשואות צפוי להימשך.

עיקרי הדברים
• בישראל ממשיכים להתפרסם נתונים שמעידים שהסגר פוגע פחות בפעילות הכלכלית מאשר בחודש אפריל.
• סך השכר במשק ירד בשיעור יחסית מתון בתקופת המשבר ובתוספת תשלומי העברה מהממשלה סך הכנסות הציבור אף עלו לעומת שנה שעברה, מה שמסביר צריכה יחסית חזקה.
• לא רק הענפים בהם רמת השכר הממוצע נמוכה יותר נפגעו יותר מהמשבר, אלא שבענפים שנפגעו פחות, דווקא העובדים בעלי שכר נמוך יחסית נפגעו יותר.
• המצב הפיננסי של החברות בישראל לא הורע משמעותית עד כה.
• התשואה ל-30 שנה בישראל הגיעה למצב חריג בהשוואה למדינות המפותחות.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב משקפים המשך התאוששות חזקה בחודש אוקטובר.
• גם באסיה נמשכת התאוששות, אך באירופה ניכרת האטה, במיוחד במגזר השירותים.
• תוצאות הבחירות בארה"ב לא בדיוק תואמות את התרחישים "החיוביים" שציפו בשווקים. למרות זאת, הסיבות לעליות נובעות להערכתנו מירידה באי וודאות הכללית ומכך שעזיבת טראמפ מורידה סיכון לכלכלה העולמית.
• למרות שהסיכוי להגיע לתוכנית תמריצים גדולה בארה"ב קטן, הלחץ לעליית התשואות צפוי להימשך.
המלצות מרכזיות


דגשים:
• אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה בינונית גבוהה במניות.
• אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה במשקל יתר למניות באסיה.
• אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מוגברת למניות של הסקטורים המסורתיים, בעיקר המחזוריים, ע"ח הטכנולוגיה בארה"ב. כדאי להקטין חשיפה לסקטורים הדפנסיביים.
• אנו ממליצים להקטין חשיפה לאג"ח הקונצרניות בישראל.
• אנו מעדיפים אג"ח צמודות על פני השקליות בטווחים הקצרים והבינוניים והחזקה סינטטית באג"ח השקליות.
ישראל.


הסגר הנוכחי מזיק לכלכלה פחות מהקודם


·         שיעור האבטלה הרחב אומנם עלה במחצית הראשונה של אוקטובר לכמעט 23%, אך הוא עדיין נמוך מכ-35% שהיה באפריל


·         הערכות החברות למצבם הנוכחי והתחזיות לעתיד בסקר מגמות בעסקים של הלמ"ס בחודש אוקטובר ירדו אומנם, אך בשיעור מתון יותר מאשר בסגר הקודם


·         הרכישות המצטברות בכרטיסי אשראי מתחילת הסגר, כפי שמדווח ע"י בנק ישראל, היו בסגר השני גבוהות יותר בכ-11.5% לעומת בתקופה המקבילה בסגר הראשון (תרשים 4).


·         פגיעה פחות חמורה של הסגר הנוכחי מתבטאת גם בהכנסות ממסים שבשלושת החודשים האחרונים עלו על אלה שהיו בתקופה המקבילה השנה, כולל בחודשים ספטמבר ואוקטובר (תרשים 3). הוצאות הממשלה עלו יותר מהר, כך שהגירעון התקציבי ב-12 החודשים חצה את הרף של 10%.עד סוף השנה צפוי הגירעון להגיע ל-13%.
העברות הממשלה לאזרחים פיצו על הירידה בתשלומי השכר


סך תשלומי השכר במשק בחודשים ינואר-אוגוסט היו נמוכים בכ-3.4% לעומת בתקופה המקבילה בשנה שעברה. אולם, אם מוסיפים אליהם העברות הממשלה לאזרחים, כולל דמי אבטלה ומענקים, ההכנסות היו גבוהות בכ-2.5% . מבחינה זו, המשבר הנוכחי שונה מהקודם ב- 2008-09 שבו להעברות הממשלה הייתה השפעה קטנה הרבה יותר.


גם בענפים שנפגעו פחות מהמשבר, הפגיעה מתרכזת בעובדים בעלי שכר נמוך יחסית


התמונה הכוללת של סך הכנסות משקי בית שהצגנו לעיל מסתירה את השוני הגדול בין פגיעה בבעלי שכר נמוך לגבוה. הפגיעה נוצרה לא רק בגלל שהמשבר פגע יותר בענפים בהם רמת השכר נמוכה, אלא גם בגלל שבכלל הענפים העובדים שאיבדו מקום העבודה בתקופת המשבר היו בעלי שכר נמוך יותר מהשכר הממוצע הנהוג באותו הענף.


מנתוני סך השכר ומספר משרות שכיר בכל ענף ניתן לחשב את השכר הממוצע של העובדים שאבדו משרות בתקופת הקורונה (מפברואר עד אוגוסט) ע"י חלוקה של הירידה בסך השכר בענף במספר משרות שירדו באותו הענף בתקופת המשבר. כפי שניתן לראות בתרשים 7, לעובדים שעזבו היה שכר נמוך יותר מאשר לעובדים שנשארו כמעט בכל ענף. חישוב של השכר הממוצע של העובדים שעזבו אף עשוי להיות מוטה כלפי מעלה אם סך השכר בענף ירד לא רק בגלל עזיבת עובדים אלא גם בגלל הורדת השכר לעובדים שנשארו.


לא רק שבעלי השכר הנמוך איבדו עבודה בהיקפים גדולים הרבה יותר, אלא שככל שהשכר הממוצע בענף הנו גבוה יותר, כך הפער בין השכר הממוצע של העובדים שעזבו לבין הנתרים היה גבוה יותר (תרשים 8). כך שאם בענף אירוח ואוכל שבו השכר הממוצע מעט גבוה מ-5000 ₪ השכר הממוצע של העוזבים היה נמוך בכ-8% בלבד מהעובדים הנשארים, בענף מידע ותקשורת שבו השכר הממוצע מעל 20000 ₪ לעובדים שעזבו היה שכר נמוך בכ-50% לעומת אלה שנשארו לעבוד.


המשבר לא רק פגע יותר בענפים בהם העובדים משתכרים שכר נמוך יחסית, אלא שבתוך הענפים עצמם, גם אלה שנפגעו פחות מהמשבר, איבדו משרות עובדים בעלי שכר נמוך יותר באותו ענף. פגיעה זו שעובדים בעלי שכר נמוך בעיקר פוגעת יותר בצריכה שוטפת, מאשר בצריכת מוצרי בני קיימא או בביקוש בשוק הנדל"ן. גילוי נאות מטעם מכין האנליזה למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה. גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה") ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו. סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
 

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il