TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל אפיקים צמודה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   160.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   795.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


19


מניות, שהם 0.73% מהקרן
איי.סי.אלמניה0.1910,9060.3
BANK OF AMERICA CORPORATION BAC מניה0.092,4110.1
קנאשורמניה0.0996,3680.1
AFI DEV -B SHS מניה0.0792,8690.1
URANIUM PARTICIPATION CORP U מניה0.065,9890.1
EMC CORP EMC מניה0.058000.1
אלרוןמניה0.044,0000.1
פועליםמניה0.043,9100.1
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV מניה0.032,7750.0
גזית גלובמניה0.026400.0
נאוסיטי מניה0.02232,2360.0
אנגל משאבים 1 שח מניה0.014,6560.0
פנאקסיהמניה0.015,5470.0
פרוטליקס מניה0.011,9890.0
PLAZA CENTERS NV PLAZ מניה01,3800.0
לוי מר 1 שח מניה01490.0
לידר מר מניה03,0540.0
פלאסה סנטמניה07,7690.0
פרופיט מר 0.01 שח מניה020,5370.0


3


תעודות סל, שהם 0.94% מהקרן
קסם סל מוצרים א זהב תעודת סל0.6322,6001.0
תכלתגל מד זהב תעודת סל0.3110,5850.5
קסםסמ צט זהב תעודת סל01840.0


3


יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0213,0690.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.022,6990.0
ישראמקו יהשיחידת השתתפות08,7380.0


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אאורה אופ 3 כתב אופציה040,2930.0
לוי אופ 4-ש כתב אופציה0530.0


8


אג"חים להמרה, שהם 1.15% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.48745,5060.8
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה0.321,125,2350.5
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.25324,3720.4
אורכית אגח א אג"ח להמרה0.03156,0920.0
מעין ונצרס אגח א אג"ח להמרה0.03141,2540.1
רבוע נדל"ן אגח א אג"ח להמרה0.0220,5500.0
חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה0.0112,3400.0
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה0.019,9900.0


99


אג"חים קונצרני, שהם 11.91% מהקרן
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני1.071,625,9281.7
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.651,004,6611.1
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.64885,8911.0
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.58834,4300.9
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.52687,0200.8
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.48704,7690.8
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.46697,4740.7
גלובל פיננס 8 אגח ד אג"ח קונצרני0.45611,9210.7
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני0.44721,0850.7
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.441,030,7170.7
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.36596,2260.6
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.35508,8260.6
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.31406,1850.5
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.3381,6170.5
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.29369,4290.5
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני0.29468,6720.5
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.28381,5990.4
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א אג"ח קונצרני0.27355,2020.4
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.22341,6620.4
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.21264,8160.3
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.18231,7420.3
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.17230,7160.3
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.16257,8010.3
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.15210,4330.2
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.15225,0510.2
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב אג"ח קונצרני0.15213,8990.2
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.13212,7050.2
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.13163,3220.2
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.13174,6460.2
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.13180,9460.2
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.12150,8980.2
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.11158,3770.2
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג אג"ח קונצרני0.11147,9430.2
פרופיט אגח ד אג"ח קונצרני0.11379,7820.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.1145,5960.2
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.09130,3750.1
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.09118,1820.1
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.08120,2270.1
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.08293,5450.1
אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני0.0787,0880.1
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.07139,3470.1
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.07188,3940.1
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.0797,5790.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.07106,0000.1
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.0682,6660.1
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.0678,8240.1
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני0.0581,1110.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.0570,3450.1
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.0581,5340.1
ישראלום אגח ה אג"ח קונצרני0.0451,9180.1
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.0463,5820.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.0350,2930.1
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.0342,0270.0
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני0.0348,0240.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.0339,4540.1
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.0336,6550.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0336,1130.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.03212,8760.0
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.0358,0990.1
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.0224,5910.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0238,9430.0
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.0222,9920.0
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.0259,7320.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.0223,5030.0
פרופיט אגח ז אג"ח קונצרני0.02137,3950.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.016,9530.0
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.019,8910.0
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.018,0720.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.0169,8330.0
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני0.016,9470.0
ליטו גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.01210,1810.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.017,6950.0
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.0113,5720.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.017,4750.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני03,5220.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני01370.0
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני06,5210.0
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני09980.0
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני08070.0
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני05,6250.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני04,9690.0
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני02,0260.0
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני03,0000.0
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני080.0
לוי אגח ה אג"ח קונצרני05,0970.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני06,1320.0
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני01,5890.0
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני06,9810.0
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני010.0
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני01,6670.0
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני016,0760.0
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני07,3980.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני01340.0
קבוצת דלק אגח יט אג"ח קונצרני-0.01-11,6040.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני-0.04-61,933-0.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני-0.04-73,117-0.1
קבוצת דלק אגח יח אג"ח קונצרני-0.13-157,896-0.2


8


אג"חים מדינה, שהם 79.32% מהקרן
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה46.5155,843,18775.0
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה13.3916,925,02021.6
גליל 5472 אג"ח מדינה8.7610,200,00014.1
גליל 5903 אג"ח מדינה3.93,756,3996.3
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה3.95,410,9206.3
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה1.352,042,8852.2
גליל 5904אג"ח מדינה1.211,148,5152.0
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה0.3482,9950.5


15


CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
דלר-C0390.0M502 CALL אופציית0.02490.0
CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 CALL אופציית020.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית0-10.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית0-20.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 CALL אופציית0-20.0
EURO FX CURR OPT Feb15C 1.16 CALL אופציית0-10.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 161 CALL אופציית0-40.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 CALL אופציית0-20.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 CALL אופציית0-40.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 CALL אופציית0-20.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2020 CALL אופציית0-10.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 CALL אופציית0-80.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 CALL אופציית0-20.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 CALL אופציית0-40.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 159 CALL אופציית-0.01-30.0


6


PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 PUT אופציית0-20.0
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 PUT אופציית0-20.0
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 PUT אופציית0-20.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 147 PUT אופציית0-10.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 PUT אופציית0-20.0
דלר-P0390.0M502 PUT אופציית-0.01-490.0


5


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
FED FUND 30DAY Dec15 חוזה עתידי0-20.0
FED FUND 30DAY Feb15 חוזה עתידי0140.0
FED FUND 30DAY Jun15 חוזה עתידי0-80.0
FED FUND 30DAY Sep15 חוזה עתידי0-40.0
WTI CRUDE OIL 03/2015 חוזה עתידי010.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.53% מהקרן
IFC 5% 12/15 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.53590,0000.9


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.45% מהקרן
MARKET VECTORS GOLD MINERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.437,9690.7
ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.111,0860.2
SPDR S&P RETAIL ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת-0.09-400-0.1


38


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.56% מהקרן
אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.16234,4690.3
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.091,821,7680.1
אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05631,2260.1
בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04258,5340.1
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03305,1670.0
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03521,2470.0
נידר אגח ב להמרה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03223,6540.0
אולימפיה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02226,6400.0
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02220,8920.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02108,7380.0
נידר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02137,5600.0
קבוצת נץ א' נשר-הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02246,8240.0
גלובל 8 אגח ד חש 7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0137,7310.0
חפציבה אגח א חש 2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01303,6270.0
ליטו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01310,7970.0
אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0697,1820.0
אורן השק אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה031,8150.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה031,7710.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה031,7710.0
אמפל-אמריקן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה063,5430.0
אמפל-אמריקן אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה012,4780.0
אנטר הולדינגס אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0205,1480.0
אנטר הולדינגס אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה044,0000.0
אסאר אחזקות אגח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07560.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה030,3210.0
בוימלגרין מר 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה010,8230.0
גלב ב חש08 הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0214,6880.0
גלבלק חש הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה082,9980.0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה033,3860.0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,0450.0
גלובלקום טרייד ב' הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה09,3000.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,939,8710.0
חפציבה ג'רו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה017,2480.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה017,7390.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה017,7390.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה017,7390.0
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03670.0


18


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.47% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.33957,1883.8
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.82336,5991.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.61988,1331.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.4109,4690.7
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.273,5380.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0518,9060.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.04116,3000.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.017,4800.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.012,3200.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01681,1440.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים05310.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים03070.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים020.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים040.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0270.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים03,1760.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.01-10,1530.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן