TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא 10/90 מחלקת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   244
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1022.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


52


מניות, שהם 5.99% מהקרן
טבעמניה0.444,8801.1
איי.סי.אלמניה0.4135,8001.0
דלק קבוצהמניה0.359080.9
לאומימניה0.3158,0000.8
YAHOO מניה0.283,8000.7
פריגו מניה0.261,0800.6
CITIGROUP מניה0.223,0000.6
חברה לישראלמניה0.23850.5
פועליםמניה0.228,8000.5
בזןמניה0.18388,0000.4
דיסקונט אמניה0.1870,8000.4
מגדל ביטוחמניה0.1580,2430.4
APPLE COMPUTER מניה0.137000.3
BABK OF AMERICA COR מניה0.125,0000.3
POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN מניה0.122,0000.3
הפניקסמניה0.1225,8000.3
כלל עסקי ביטוחמניה0.125,3300.3
מזרחי טפחותמניה0.127,0330.3
פרטנרמניה0.1221,8000.3
שטראוסמניה0.125,2120.3
אופקו הלת'מניה0.115,9000.3
סלקוםמניה0.1113,0510.3
פיבימניה0.114,8030.3
נפטאמניה0.112,0510.2
פרוטליקס מניה0.130,0000.2
אודיוקודסמניה0.0910,7050.2
בי קומיונקיישנסמניה0.093,8000.2
יואל מניה0.091,8000.2
אל עלמניה0.08255,0000.2
כלל ביוטכנומניה0.0855,1150.2
פלוריסטם מניה0.0814,8000.2
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD מניה0.071,0000.2
אבוג'ןמניה0.075,0370.2
אלוטמניה0.074,8000.2
אלוני חץמניה0.076,3810.2
חלל תקשורתמניה0.073,4420.2
קנון מניה0.072,6950.2
שופרסלמניה0.0720,0000.2
אלרוב נדלןמניה0.051,6650.1
AUDIOCODES LTD מניה0.044,8000.1
מיטרוניקסמניה0.0412,5000.1
מישוריםמניה0.0419,2470.1
סיליקום מניה0.045880.1
דמרימניה0.031,8310.1
מרמניה0.034,0430.1
אלקטרה נדלןמניה0.0210,0000.0
אלרוןמניה0.012,0000.0
קרדן ישראל מניה0.015,9450.0
אידיבי פתוח חדש מניה05590.0
לוי-ס מניה01,8610.0
פלאסה סנטמניה056,7900.0
קרדן יזמות מניה03,3000.0


19


תעודות סל, שהם 3.86% מהקרן
תכלתגל ל מקמ תעודת סל1.22108,4213.0
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.313,8800.8
תכלמר קב מקאפשח תעודת סל0.3170,0810.8
הראלס יב בנק תעודת סל0.2655,0000.7
פסג מדד נב ראסל תעודת סל0.2111,0000.5
קסם סמ 5 סין תעודת סל0.195,5000.5
תכלאינ כח יתר50 תעודת סל0.1580,0000.4
תכלאינ מ בונד40 תעודת סל0.15128,0000.4
תכלגל סח יורשק תעודת סל0.15100,0000.4
פסגמ א נסדק תעודת סל0.1410,0000.3
הראלס יא תא75 תעודת סל0.1340,0000.3
הראלס כו נסדק תעודת סל0.1320,0000.3
תכלתמר י יתר50 תעודת סל0.1155,0000.3
תכליתגל י יתרתא תעודת סל0.0926,7550.2
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.084,0720.2
תכלאינ יא ארושח תעודת סל0.085,8000.2
קסםסמ קכו ביומד תעודת סל0.072,5000.2
הראלס כט האנג תעודת סל0.047,5000.1
פסגמ כג פוטסי תעודת סל0.042,5000.1


2


יחידות השתתפות, שהם 0.18% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.117,1080.2
אבנר יהש יחידת השתתפות0.0878,0000.2


1


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכות2 זכויות0180.0


5


כתבי אופציה, שהם 0.12% מהקרן
טאואר אפ 7 כתב אופציה0.12130,0000.3
לוי אפ 4-ש כתב אופציה06640.0
מישורים אפ 2 כתב אופציה01,0000.0
סקיילקס אפ 1 כתב אופציה04,5880.0
רציו אפ 14 כתב אופציה0268,2970.0


6


אג"חים להמרה, שהם 0.37% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.14350,0000.3
נפטא אג ז אג"ח להמרה0.11254,6350.3
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.08200,0000.2
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0240,0000.0
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.0250,0000.1
קמור אג ח-ס אג"ח להמרה028,2790.0


183


אג"חים קונצרני, שהם 26.55% מהקרן
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני1.684,190,2004.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.761,580,1721.9
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.751,281,2281.9
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.671,575,8411.6
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.61,300,0001.5
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.581,930,0691.4
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.581,580,0001.4
מז טפ הנפק 37 אג"ח קונצרני0.561,280,0001.4
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.521,295,3581.3
TENCNT 3.375% 2.5.2019 אג"ח קונצרני0.5300,0001.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.51,135,5001.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.441,050,0001.1
ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני0.43250,0001.0
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.421,000,4041.0
מז טפ הנפק 38 אג"ח קונצרני0.41,000,0001.0
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.34800,0000.8
פועלים הנפ הת י אג"ח קונצרני0.34590,0000.8
AMXLMM 6% 9.6.2019 אג"ח קונצרני0.332,940,0000.8
אידיבי פת אגח ט אג"ח קונצרני0.321,037,9830.8
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.32799,4910.8
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.32810,7400.8
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.31710,0000.8
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.31700,0100.8
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.3700,2820.7
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.29486,9430.7
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.29700,0000.7
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.27575,1620.7
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.26552,5290.6
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.26800,6430.6
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.25550,5210.6
RBS 13.125% 19.03.22 אג"ח קונצרני0.23150,0000.6
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.23420,8830.6
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.23440,7760.6
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.23500,0000.6
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני0.23550,0000.6
AMBEV 9.5% 24.7.2017 אג"ח קונצרני0.22365,0000.5
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.22591,7580.5
אלקטרה נדלןאגחד אג"ח קונצרני0.21504,6590.5
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.21516,0010.5
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.2450,0590.5
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.2470,7670.5
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.19400,3430.5
יוניטרוניק אגח4 אג"ח קונצרני0.18427,7670.5
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.18366,6660.4
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.17333,3330.4
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.17380,0000.4
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.17329,0000.4
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.17430,0000.4
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.16388,0000.4
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.16380,0000.4
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.16319,3340.4
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.16350,0000.4
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.16500,0000.4
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.15390,0000.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.15301,7960.4
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.15390,2350.4
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.15300,6410.4
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.14318,1820.4
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.14250,4210.4
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.14376,1000.3
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.13300,0000.3
ישראל קנדה אגחב אג"ח קונצרני0.13250,0000.3
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.13220,0000.3
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.13274,0860.3
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.13294,9220.3
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.12290,2380.3
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.12225,6520.3
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.12225,3090.3
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.12276,5020.3
אינטרנט זהבאגחד אג"ח קונצרני0.11333,7790.3
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.11270,0000.3
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.11233,7100.3
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.11250,0000.3
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.11300,0000.3
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.11203,9350.3
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.11228,6870.3
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.11300,0000.3
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.1294,4210.2
בוני תיכון אגחח אג"ח קונצרני0.1250,0000.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.1177,9500.2
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.1250,0000.3
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.1300,0000.3
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.160,9900.2
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.1250,0000.3
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.1224,7710.3
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.1243,1090.3
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.1212,5000.3
פועלים הנ אגח30 אג"ח קונצרני0.1228,6750.2
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.1224,0000.3
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.09168,3510.2
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.09201,4540.2
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.09166,6660.2
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.09209,7030.2
פועל הנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.09151,5350.2
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.08175,0000.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.08185,4760.2
אשטרום נכ אגח 7 אג"ח קונצרני0.08169,2520.2
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.08185,4220.2
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.08150,0000.2
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.08200,0000.2
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.08205,3900.2
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני0.08205,0460.2
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.08172,5210.2
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.08203,3710.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.08185,0000.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.07185,0000.2
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.07155,5550.2
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.07171,0000.2
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.07158,2580.2
בנלהנ אוצר הת ו אג"ח קונצרני0.07143,3630.2
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.07157,5000.2
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.07187,1730.2
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.07143,3600.2
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.07158,0000.2
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.07165,7160.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.06150,0000.1
ביג אגח האג"ח קונצרני0.06142,5000.1
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.06140,7670.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.06139,5760.2
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.06150,0000.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.06108,9070.1
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.0596,8540.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.0594,7710.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.05100,0740.1
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.05109,0000.1
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.0588,0000.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.05115,0000.1
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.05101,4790.1
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.05101,3070.1
תעש אוירית אגחג אג"ח קונצרני0.0599,7500.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.0480,0000.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.0480,4600.1
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.04102,1320.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.04300,0000.1
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.04103,0980.1
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.0497,9200.1
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.0366,6400.1
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.0357,3640.1
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.0378,5540.1
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.03106,2310.1
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.0364,0000.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.0380,0000.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.0365,0430.1
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.0379,6090.1
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.0366,6660.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.0360,0000.1
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.0250,0000.1
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.0234,9650.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.0246,4100.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.0253,6640.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0245,2350.1
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.0248,1250.1
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.0237,0000.0
ירושליםהנפ אגחב אג"ח קונצרני0.0237,5930.0
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.0259,9710.1
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0239,5710.0
לוי אגח ו אג"ח קונצרני0.0271,2880.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.02127,3230.0
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.02330,0000.1
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.02100,0000.0
פטרוכימים אגח ה אג"ח קונצרני0.02188,8400.0
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.02277,9530.1
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.0250,0000.1
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.0114,4000.0
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.0131,2370.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.0112,3910.0
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.0128,3450.0
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.0129,1710.0
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.0130,0000.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.0195,7420.0
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני0.0133,3330.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.0119,2620.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.0126,6040.0
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.0148,2630.0
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.01120,0000.0
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.0116,0320.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.0132,4630.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.0132,9030.0
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.0110,7430.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.0119,7800.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0 0.0


22


אג"חים מדינה, שהם 47.84% מהקרן
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה5.9814,780,33214.8
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה4.297,870,00010.6
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה3.827,380,0009.4
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה2.847,020,0007.0
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.585,462,8316.4
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה2.555,900,0916.3
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.484,850,0006.1
גליל 5904אג"ח מדינה2.453,550,0006.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.334,480,0005.8
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה2.184,880,0005.4
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה2.114,500,0005.2
גליל 5903 אג"ח מדינה1.92,800,0004.7
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה1.74,000,0004.2
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה1.654,100,2754.1
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.652,780,0004.1
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.613,190,0004.0
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.362,780,1413.4
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.352,280,0003.3
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה1.122,300,0002.8
גליל 5472 אג"ח מדינה0.731,300,0001.8
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.651,588,0001.6
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה0.511,000,0001.3


5


מלוות קצר מועד, שהם 7.32% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד2.025,000,0005.0
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד1.954,808,0004.8
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד1.423,500,0003.5
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד1.223,000,0003.0
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד0.711,760,0001.8


1


CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.01800.0


3


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.15% מהקרן
INTL FIN 5% 21.12.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.741,260,0001.8
IFC 7.75% 3.12.2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.228,000,0000.5
EIB 6% 25.1.2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.19320,0000.5


5


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.73% מהקרן
PROSHARES ULSTRASHORT 20+Y (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.345,5000.8
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.162,0000.4
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.111,0000.3
LYXOR ETF STOXX 50 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.061,0000.1
SPDR EURO STOXX 50 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.061,1000.2


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
קמור ח חש11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה014,9930.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.57% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.39 8.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.64 1.6
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.54 1.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן