TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   46.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   117.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


אג"חים להמרה, שהם 0.81% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.59287,8380.3
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.2280,0000.1


95


אג"חים קונצרני, שהם 23.85% מהקרן
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.98468,2210.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.86420,6240.4
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.84404,3280.4
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.72319,0890.3
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.65300,0000.3
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.64290,0000.3
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.55231,9570.3
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.51226,4370.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.5226,0000.2
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.48208,0000.2
ממן אגח באג"ח קונצרני0.48223,0000.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.44207,4370.2
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.42183,3330.2
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.42181,0000.2
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.41300,0000.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.41200,0000.2
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.4193,4860.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.4200,0750.2
אמות אגח באג"ח קונצרני0.39150,0000.2
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.39200,0000.2
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.38204,7660.2
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.36172,0000.2
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.36160,0000.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.35150,0000.2
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.35150,0000.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.34150,0000.2
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.34150,6330.2
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.33119,9440.2
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.33145,9330.2
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.32120,0000.1
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.31150,0000.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.3124,0240.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.29114,2300.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.29117,3250.1
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.27123,2330.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.26124,2000.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.26120,0000.1
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.2597,0170.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.24101,7530.1
גירון אגח ה אג"ח קונצרני0.23109,2660.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.2378,1280.1
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.22100,0000.1
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.22130,0000.1
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.22100,0000.1
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.2179,0000.1
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.2193,0000.1
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.282,0000.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.276,0000.1
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.1990,0000.1
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.1980,0000.1
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.1987,5470.1
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.1975,0000.1
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.1874,4450.1
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.1885,0000.1
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.1865,0000.1
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.1883,6920.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.1776,0480.1
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.1768,7490.1
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.1670,0000.1
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.1671,4000.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.1556,6660.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.1565,0000.1
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.1570,0000.1
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.1560,0000.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.1460,0000.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.1459,0320.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.1461,0000.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.1461,2480.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.1358,2260.1
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.1357,9990.1
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.1350,0000.1
תעש אוירית אגחג אג"ח קונצרני0.1145,0000.1
פועלים הנ הת יא אג"ח קונצרני0.136,8300.0
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.141,0000.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.0937,5000.0
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.0939,0970.0
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.0942,2460.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.0933,3330.0
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.0835,0000.0
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.0727,5030.0
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני0.0732,3850.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.0730,1770.0
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.0733,0000.0
איידיאייהנ הת ב אג"ח קונצרני0.0623,6430.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.0628,5070.0
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.0523,0460.0
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.0420,0000.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0417,5000.0
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.0315,0000.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.0313,0970.0
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.027,4900.0
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.028,8220.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.0210,0110.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני01060.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0


6


אג"חים מדינה, שהם 34.00% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה13.494,950,0006.4
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה12.034,550,0005.7
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.821,100,0001.3
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה2.3900,0001.1
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה2.121,000,0001.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.24400,0000.6


11


מלוות קצר מועד, שהם 26.02% מהקרן
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד4.242,000,0002.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד3.671,730,9001.7
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד3.291,550,0001.5
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד2.451,157,1001.2
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד2.351,109,5001.1
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד2.351,111,4001.1
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד2.331,100,0001.1
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד1.71807,4000.8
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד1.48700,0000.7
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד1.25590,0000.6
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד0.9423,0000.4


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.82% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים13.82 6.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן