TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא מדד ארוך
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   102.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   159.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


89


אג"חים קונצרני, שהם 75.76% מהקרן
BAC 6.875% 15.11.2018 אג"ח קונצרני2.24500,0002.3
TOYOTA 3.4% 15.09.21 אג"ח קונצרני2.06500,0002.1
KOWEPW 3.125% 10.5.2017 אג"ח קונצרני1.97500,0002.0
DBSSP 2.375% 14.09.15 אג"ח קונצרני1.93500,0002.0
JPM FLOAT 25.04.18 אג"ח קונצרני1.91500,0002.0
VOD 2.95% 19.02.23 אג"ח קונצרני1.91500,0002.0
CNPCCH 2.7% 25.11.2019 אג"ח קונצרני1.9500,0002.0
KOROIL 2.125% 14.05.18 אג"ח קונצרני1.9500,0002.0
TOTAL 2.875% 18.03.15 אג"ח קונצרני1.72442,0001.8
HAIAIR 3.625% 07.02.20 אג"ח קונצרני1.56400,0001.6
BVMFBZ 5.5% 16.07.20 אג"ח קונצרני1.52375,0001.6
VZ 6.35% 1.4.2019 אג"ח קונצרני1.35300,0001.4
PSASP 4.625% 11.09.19 אג"ח קונצרני1.29300,0001.3
STESP 4.8% 16.07.19 אג"ח קונצרני1.28300,0001.3
STANLN 5.7% 25.1.2022 אג"ח קונצרני1.26300,0001.3
PSASP 5.9% 29.06.16 אג"ח קונצרני1.22300,0001.3
CAT 3.25% 26.6.2015 אג"ח קונצרני1.212,000,0001.3
HYNMTR 4% 08.06.17 אג"ח קונצרני1.2300,0001.2
BCHINA 3.75% 8.11.2016 אג"ח קונצרני1.19300,0001.2
AXP 2.8% 19.9.2016 אג"ח קונצרני1.18300,0001.2
KOHNPW 3% 19.09.22 אג"ח קונצרני1.18300,0001.2
TEMASE 4.5% 21/9/2015 אג"ח קונצרני1.18300,0001.2
JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 אג"ח קונצרני1.17300,0001.2
BZLNZ 2.35% 04.03.2019 אג"ח קונצרני1.16300,0001.2
TEMASE 2.375% 23.1.2023 אג"ח קונצרני1.13300,0001.2
BEIJII 3.25% 20.1.2020 אג"ח קונצרני1.06280,0001.1
DTV 3.95% 15.1.2025 אג"ח קונצרני1250,0001.0
DB 2.5% 13.02.19 אג"ח קונצרני0.96245,0001.0
EMBRBZ 5.15% 15.06.22 אג"ח קונצרני0.89220,0000.9
HSBC 5% 27.09.2020 אג"ח קונצרני0.86200,0000.9
BAC 5.75% 01/12/2017 אג"ח קונצרני0.85200,0000.9
ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני0.85200,0000.9
ABNANV 6.25% 13.9.2022 אג"ח קונצרני0.84200,0000.9
ABBEY 5% 07.11.23 אג"ח קונצרני0.83200,0000.9
MORGAN STANLEY 5.75% 18/10/16 אג"ח קונצרני0.83200,0000.9
TOTAL 3.75% 10.04.24 אג"ח קונצרני0.83200,0000.9
ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני0.81200,0000.8
C 4% 05.08.24 אג"ח קונצרני0.79200,0000.8
GS 3.625% 07.02.16 אג"ח קונצרני0.79200,0000.8
HUWHY 3.5% 13.1.2017 אג"ח קונצרני0.79200,0000.8
BNS 2.8% 21.07.21 אג"ח קונצרני0.78200,0000.8
HPQ 2.6% 15.09.17 אג"ח קונצרני0.78200,0000.8
PBI 5% 15.03.15 אג"ח קונצרני0.78200,0000.8
PFIZER INC PFE 5.35% 15.03.15 אג"ח קונצרני0.78200,0000.8
BABA 3.125% 28.11.21 אג"ח קונצרני0.77200,0000.8
ETN 2 75% 02/11/22 אג"ח קונצרני0.77200,0000.8
EXIMCH 4.875% 21.07.15 אג"ח קונצרני0.77200,0000.8
KOEWPW 2.5% 16.07.17 אג"ח קונצרני0.77200,0000.8
NONGHYUP BANK 2.25% 19/09/2017 אג"ח קונצרני0.77200,0000.8
DAEGUB 2.25% 29.04.18 אג"ח קונצרני0.76200,0000.8
EIBKOR 1.25% 20.11.2015 אג"ח קונצרני0.76200,0000.8
HIGHWY 1.625% 28.04.17 אג"ח קונצרני0.76200,0000.8
MS FLOAT 18.10.2016 אג"ח קונצרני0.76200,0000.8
C FLOAT 09.06.16 אג"ח קונצרני0.73193,0000.8
VALEBZ 4 3/8 11.1.2022 אג"ח קונצרני0.73200,0000.8
CS 6% 15.02.18 אג"ח קונצרני0.65150,0000.7
BPLN 4.5% 1.10.2020 אג"ח קונצרני0.64150,0000.7
ISR ELEC 7.7% 15.07.2018 אג"ח קונצרני0.64150,0000.7
BAC 4.1% 24.07.23 אג"ח קונצרני0.61150,0000.6
TOTAL 3.75% 24.09.18 אג"ח קונצרני0.611,000,0000.6
AGN 3.375% 15.09.20 אג"ח קונצרני0.6150,0000.6
EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 אג"ח קונצרני0.61,000,0000.6
GLOPAR 6.25% 29.7.49 אג"ח קונצרני0.58150,0000.6
PETROBRAS 8.375% 10.12.2018 אג"ח קונצרני0.58145,0000.6
TEVA 2.95% 18.12.22 אג"ח קונצרני0.57150,0000.6
BACR 5% 22.09.16 אג"ח קונצרני0.44107,0000.5
CS 4.375% 05.08.20 אג"ח קונצרני0.43100,0000.4
ICICI 5.75% 16.11.20 אג"ח קונצרני0.43100,0000.4
MS 5.5% 26.01.2020 אג"ח קונצרני0.43100,0000.4
WM 4.75% 30.06.20 אג"ח קונצרני0.42100,0000.4
TOTAL 3.7% 15.1.2024 אג"ח קונצרני0.41100,0000.4
EIBKOR 4% 11.1.2017 אג"ח קונצרני0.4100,0000.4
HEWLETT PACKARD HPQ 3.75% 01.12.20 אג"ח קונצרני0.4100,0000.4
HSBC 2.625% 24.9.2018 אג"ח קונצרני0.4100,0000.4
CAF 8.125% 4.6.2019 אג"ח קונצרני0.3982,0000.4
HSBC 4% 11.05.16 אג"ח קונצרני0.39100,0000.4
HSBC VAR 5.911% 30.11.35 אג"ח קונצרני0.39100,0000.4
RABOBK 11% 29.12.49 אג"ח קונצרני0.3775,0000.4
PRU 5.875% 15.9.2042 אג"ח קונצרני0.3175,0000.3
PETBRA 3.5% 6.2.2017 אג"ח קונצרני0.2772,0000.3
GS 7.5% 15.02.19 אג"ח קונצרני0.2655,0000.3
BNP PARIBAS 5% 15/01/2021 אג"ח קונצרני0.2352,0000.2
WU 2.875% 10.12.17 אג"ח קונצרני0.2155,0000.2
NEM 5.875% 01.04.35 אג"ח קונצרני0.250,0000.2
GLENLN 2.5% 15.1.2019 אג"ח קונצרני0.1950,0000.2
HSBC 1.5% 13.11.17 אג"ח קונצרני0.1950,0000.2
HSBC 2.375% 13.11.19 אג"ח קונצרני0.1950,0000.2
CEEB 11.75% 27/04/16 אג"ח קונצרני0.18125,0000.2
SPLS 4.375% 12.1.2023 אג"ח קונצרני0.0820,0000.1


4


אג"חים מדינה, שהם 9.77% מהקרן
ISRAEL 3.15% 30.6.23 STATE OF ISRAEL אג"ח מדינה4.771,200,0004.9
CHILE 3.125% 27.3.2025 אג"ח מדינה3.951,000,0004.1
ISRAEL 4% 30.6.2022 אג"ח מדינה0.84200,0000.9
FED REPUBLIC OF BRAZIL אג"ח מדינה0.21150,0000.2


3


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 12.00% מהקרן
B 0 14.05.15 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור4.921,300,0005.1
TII 1.125% 15.01.21 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור4.381,000,0004.5
US TREASURY 4% 15.02.2015 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור2.7700,0002.8


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
אלקטרוכימיות תע נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה09,0750.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.65% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.59 1.7
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.06 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן