TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פיא תיק אג"ח +15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   43.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   685.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


30


מניות, שהם 9.28% מהקרן
דיסקונט אמניה0.9670,8550.4
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD מניה0.671,8000.3
לאומימניה0.6623,0000.3
PULTE CORP מניה0.623,5000.3
דלק קבוצהמניה0.492300.2
חברה לישראלמניה0.491750.2
אוהה מניה0.47300.2
CITIGROUP מניה0.411,0000.2
YAHOO מניה0.41,0000.2
כלל ביוטכנומניה0.3545,8000.2
SANDISK CORP מניה0.345000.2
מישוריםמניה0.3225,0350.1
אלוטמניה0.33,8000.1
בזןמניה0.3118,0000.1
חלל תקשורתמניה0.272,4690.1
איי.סי.אלמניה0.254,0000.1
טבעמניה0.255000.1
הפניקסמניה0.228,8000.1
נפטאמניה0.225,0000.1
פועליםמניה0.225,8000.1
פרוטליקס מניה0.211,4740.1
דמרימניה0.182,0000.1
מרמניה0.173,7330.1
אבוג'ןמניה0.131,8700.1
פלוריסטם מניה0.134,3000.1
סלקוםמניה0.092,0000.0
קרדן ישראל מניה0.0710,0000.0
אלקטרה נדלןמניה0.065,3770.0
AFI DEVELOPMENT PLC B SHS מניה0.0415,0000.0
פנטזימניה03,0000.0


4


תעודות סל, שהם 1.41% מהקרן
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.431,0000.2
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.414,0000.2
הראלס יא תא75 תעודת סל0.3118,0240.1
הראלס יב בנק תעודת סל0.2610,0000.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.118,0000.0


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
מישורים אפ 2 כתב אופציה01,0530.0


80


אג"חים קונצרני, שהם 50.17% מהקרן
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני2.061,028,2650.9
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני1.57700,0000.7
CITIGROUP 6.5% 13.2.2017 אג"ח קונצרני1.47200,0000.7
פועל הנ שה נד 1 אג"ח קונצרני1.43450,0000.7
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני1.35570,8000.6
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני1.34535,5170.6
דיסקונט מנ הת ב אג"ח קונצרני1.29417,2850.6
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.27452,0000.6
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני1.26409,8110.6
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני1.22549,2180.6
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.16480,9790.5
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני1.12397,0030.5
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני1.1480,0000.5
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני1.09480,0000.5
פועלים הנ הת יא אג"ח קונצרני1.05383,3390.5
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.98450,0000.4
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.98375,0310.4
מז טפ הנפק 38 אג"ח קונצרני0.94430,0000.4
בנלהנ אוצר הת ו אג"ח קונצרני0.92340,7800.4
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.91310,0000.4
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.89412,0000.4
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.88350,3750.4
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.87350,0430.4
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.86375,3540.4
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.85297,6200.4
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.79355,0000.4
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.78325,0000.4
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.77347,0670.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.73307,0700.3
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.72320,0000.3
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.68240,0000.3
אשטרום נכ אגח 7 אג"ח קונצרני0.67266,1460.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.64226,6660.3
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.63300,0000.3
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.62196,4230.3
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.59213,5000.3
פועלים הנ אגח30 אג"ח קונצרני0.59258,0000.3
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.58214,2860.3
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.56200,0000.3
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.55200,0000.3
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.53189,5650.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.53235,0000.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.49200,0000.2
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.47190,0370.2
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.47193,0000.2
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.47178,5000.2
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.45193,5290.2
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.42180,0000.2
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.41135,4980.2
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני0.41180,1680.2
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.41148,3420.2
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.38132,5000.2
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.37132,0000.2
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.37158,5450.2
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.36154,6290.2
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.35140,0000.2
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.33142,8570.2
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.33149,6840.2
בינלהנפ שה נד ב אג"ח קונצרני0.32105,2500.1
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.31129,0000.1
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.3105,0000.1
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.29120,0000.1
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.29100,0000.1
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.26105,1110.1
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.25100,0000.1
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.25100,0000.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.2169,3560.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.2192,4900.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.1980,7650.1
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.1767,2830.1
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.1670,0000.1
RABOBK 6% 21/11/16 אג"ח קונצרני0.1440,0000.1
בינל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.1345,3280.1
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.1359,7640.1
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.138,6900.0
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני0.0732,2400.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.0724,5930.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.015,4780.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0 0.0
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני01,1820.0


3


אג"חים מדינה, שהם 24.22% מהקרן
גליל 5903 אג"ח מדינה11.033,000,0005.0
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה9.253,500,0004.2
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה3.941,800,0001.8


1


מלוות קצר מועד, שהם 3.29% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד3.291,500,0001.5


1


CALL אופציות, שהם 0.07% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.071000.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.18% מהקרן
IFC 7.75% 3.12.2016 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור1.188,000,0000.5


6


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.95% מהקרן
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.91,5000.4
SPDR S&P HOMEBUILDERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.682,3000.3
LYXOR ETF STOXX 50 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.652,0000.3
ISHARES FTSE XINHUA CHINA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.541,5000.2
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.153500.1
ISHARES MSCI EMERGING MARKET (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.03800.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.61% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.02 1.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.56 0.3
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן