מניה בזכוכית מגדלת - טלניריTLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

עמלת פעילות במניות: החל מ-12 אג

מניה בזכוכית מגדלת

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 26/5/13, 06:04
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 23/5/13, 06:32
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 22/5/13, 06:05
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 21/5/13, 06:19
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 20/5/13, 06:35
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: י, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), , כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).שופרסל ,כיל , בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 19/5/13, 06:04
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 16/5/13, 06:34
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: , פועלים, (בנקים ) כיל , בזק (תקשורת ), , כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ). שופרסל ,בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 2/5/13, 06:33
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 17/3/13, 06:30
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 14/3/13, 06:23
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 13/3/13, 06:30
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

מערכת טלנירי | 12/3/13, 06:10
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 10/3/13, 18:10
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

לוי עובדיה | 9/3/13, 18:30
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים

מעקב צמוד

מערכת טלנירי | 7/3/13, 06:38
בעמוד זה יופיעו עדכונים יום -יומיים, על עשר מניות : 3 מהן אני בחרתי ואת 7 האחרות בחרו והצביעו עליהן חברי טלנירי. המניות הן מגוונות, מסקטורים שונים ואלו הן: לאומי, פועלים, (בנקים ), בזק (תקשורת ), פלוריסטם, כלל ביוטכנו (ביוטכנולוגיה ), כלכלית ירושלים ( נדל"ן ), טבע (כימיה ), מלאנוקס, (מוליכים ), אבנר 'בזן,(דלקיות ).בעמוד זה לא יופיעו גרפים
 1 2 3 4 5 6 
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  [email protected]