אמות - רבעון שלישי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

עמלת פעילות במניות: החל מ-12 אג

מאמרים

אמות - רבעון שלישי


אוראל סרור
לאור הנתונים שהוצגו חברת אמות העוסקת בתחום הנדל"ן בארץ מהווה השקעה טובה כאשר יש לקחת בחשבון את הסיכון הגלום בה בעיקר ביחסי הנזילות והאיתנות הפיננסית.
אוראל סרור | 19/1/12, 17:42
אמות – רבעון שלישי.

מאזן:
סה"כ נכסי החברה ירוד ב 2% ל 6.7 מיליארד ₪ לעומת רבעון קודם.
סה"כ הנכסים השוטפים ירדו ב 73% ל 133 מיליון ₪.
סעיף לקוחות גדל ב 23% ל 17.8 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
מזומני החברה ירדו ב 90% ל 38.3 מיליון ₪ כתוצאה מהשקעה של 217 מיליון ₪ בנדל"ן.
סה"כ הרכוש הקבוע של החברה עומד על 15.3 מיליון ₪.
סה"כ נדל"ן להשקעה בחזקתה עומד על 5.8 מיליארד ₪ עליה של 3% לעומת רבעון קודם.
סה"כ נדל"ן להשקעה בהקמה עומד על 588 מיליון ₪ עליה של 9% מרבעון קודם.
סה"כ התחייבויות החברה עומדים על 4.23 מיליארד ₪ ירידה של 3% מרבעון קודם.
סה"כ אשראי מתאגידים (טווח קצר) עלה ב 6% ל 283 מיליון ₪.
סה"כ הלוואת לטווח ארוך מתאגידים בנקאיים עומדים על 1.9 מיליארד ₪.
ההון העצמי של החברה עומד על 2.46 מיליארד ₪ לל"ש מרבעון קודם.
יתרת עודפים נשארה ללא שינוי ועומד על 1.05 מיליארד ₪.

דוח רווח והפסד:
הכנסות מדמי שכירות עלו ב 3% ל 125.3 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
צפי הכנסות ל שנת 2011 של 433 מיליון ₪ עליה של 3% משנת 2010.
הרווח הגולמי עלה ב 6% ל 112 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
הרווח התפעולי ירד ב 50% ל 100 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
צפי רווח תפעולי לסוף 2011 550 מיליון ₪ ירידה של 10% לעומת 2010.
הרווח הנקי של החברה צנח ב 73% ל 34.3 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
רווח נקי חזוי לשנת 2011 312 מיליון ₪ ירידה של 15% לעומת 2010.
רווח NOI 112 מיליון ₪ עליה של 6% לעומת רבעון קודם
רווח NOI חזוי ל 2011 430 מיליון ₪ עליה של 16% לעומת 2010.
תזרים FFO 61.5 מיליון ₪ עליה של 18% לעומת רבעון קודם.
תזרים FFO חזוי ל 2011 425 מיליון ₪ עליה של 107% לעומת 2010.

תזרים מזומנים:
תזמ"ז מפעילות שוטפת ירד בצורה חדה ל 13.7 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
תזמ"ז מפעילות השקעה 218 מיליון ₪ לעומת 57 מיליון ₪ ברבעון קודם.
תזמ"ז מפעילות מימון 168 מיליון ₪ .

יחסים פיננסים:
סה"כ נכסים שוטפים למאזן עומד על 2% ירידה לעומת 7% רבעון קודם וממוצע של 4% בשנתיים האחרונות ו ממוצע של 10% ב 5שנים האחרונות.
סה"כ התחייבויות שוטפות למאזן עומד על 6% לעומת ממוצע של 8%.
סה"כ הון עצמי למאזן עומד על 37% בהתאם לממוצע בשנתיים האחרונות.
יחס שוטף נמוך מאוד 0.3 לעומת 0..5 ב 2010 ו 1.5 ב 4 שנים האחרונות.
הון חוזר שלילי של 297 מיליון ₪
מכפיל רווח של 7 לעומת ממוצע של 5.5 ב 5 שנים אחרונות.
מכפיל הון של 0.9 לעומת ממוצע של 1 ב 5 שנים אחרונות.
מנוף פיננסי של 2.7 לעומת ממוצע של 3 .
ייחס הון זר לנכסים עומד על 63% לעומת ממוצע של 65.5%.
יחס הון זר להון עצמי עומד על 1.8 לעומת ממוצע של 1.96.
יחס רווח משכירות להכנסות עומד על 87.5% לעומת ממוצע של 87%.
יחס רווח תפעולי לסה"כ הכנסות עומד על 85% בהתאם לממוצע.
יחס רווח נ קי לסה"כ ההכנסות עומד על 48% לעומת ממוצע של 50%.
תשואה על נכסים עומד על 16.5% לעומת ממוצע של 18%.
תשואה על ההון עומד על 5.4% לעומת ממוצע של 7%.

צמיחה חזויה של 10%-14% .
מכפיל PEG בהתאם לצמיחה ומכפיל רווח מאותת על סיכוי חסר של כ-70% במחיר המניה.
אלטמן- מבחינת חיזוי חדלות פירעון החברה נמצאת בטווח הסיכון כאשר זו בעיקר כתוצאה מבעיית נזילות קשה , ירידה במזומנים והון חוזר שלילי לאורך זמן.
בנוסף החברה חייבת לשפר הרווחיות שלה מהנכסים .

ניתוח טכני:
מגמה ראשית של עליות שהסתיימה בינואר 2011.
מגמה משנית תיקון טכני של שליש ממהלך העליות כאשר נקודת השפל הגיעה באוגוסט עד ספטמבר 2011 ברמת תמיכה 832.
המניה נמצאת בדשדוש מתמשך בין רמת תמיכה 832 לבין רמת התנגדות 1056.
בטווח הקצר המניה מטפסת על רמת תמיכה עולה וכרגע נסחרת בין הממוצעים הנעים קצר-50 יום וארוך -200 ימים. פריצה של ממוצעים אלו אתמול ותיקון אך סגירה מעל רמות ממוצעים שצוינו מאותתים על סיכוי גבוה להמשך עליות בטווח הבינוני. רמת תמיכה ב 946 אשר היוותה בעבר תמיכה וגם התנגדות הינה נקודה חשובה היות וגם הממוצעים חופפים ברמה זו.
שבירה של התמיכה העולה ייחשב איתות שלילי ואילו הישארות מעל הממוצעים ורמת מחיר 946 ייחשב איתות חיובי עם סיכוי למהלך עליות לכיוון רמת השיא וההתנגדות 1056 נקודות.


סיכום:
לאור הנתונים שהוצגו חברת אמות העוסקת בתחום הנדל"ן בארץ מהווה השקעה טובה כאשר יש לקחת בחשבון את הסיכון הגלום בה בעיקר ביחסי הנזילות והאיתנות הפיננסית.
לדעתנו על החברה להראות שיפור במזומני החברה הגדלתם אל מול השבחה של נכסים וניצול הנדל"ן הרב להשקעה והקטנת היחס בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות.
הצמיחה כפי שצוינה תלויה רבות בהמשך צמיחת שוק הנדל"ן בארץ, מה שלא צפוי להיות בשנה הקרובה ועל כן חייבת לייעל את איתנותה הפיננסית כדי לעמוד במשברים העתידים והקיפאון שייתכן ויגיע לשוק הנדל"ן בארץ.

ראש מחלקת המחקר ב- Ulysses Capital שהינה קרן השקעות פרטית בעלת אסטרטגיות השקעה ייחודיות
אסטרטגית ההשקעה מבוססת על ניהול פוזיציות באופן דינמי ע"י מודלים סטטיסטיים-מתמטים ומערכות מסחר אוטומטיות
מסחר מבוסס אלגוריתמים (Algo-trade) הינה שיטה בה משתמשים בבינה מלאכותית לביצוע ניתוח נתונים בזמן אמת.

חפשו אותנו בפייסבוק: Ulysses Capital
http://www.ul-capital.com
דוא"ל : orel@ul-capital.com

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.


ראש מחלקת המחקר ב- Ulysses Capital שהינה קרן השקעות פרטית בעלת אסטרטגיות השקעה ייחודיות
אסטרטגית ההשקעה מבוססת על ניהול פוזיציות באופן דינמי ע"י מודלים סטטיסטיים-מתמטים ומערכות מסחר אוטומטיות
מסחר מבוסס אלגוריתמים (Algo-trade) הינה שיטה בה משתמשים בבינה מלאכותית לביצוע ניתוח נתונים בזמן אמת.

חפשו אותנו בפייסבוק:  Ulysses Capital
 http://www.ul-capital.com
דוא"ל : orel@ul-capital.com

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד...

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם


שם מלא*: ישוב:
טלפון*: דוא"ל:
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il