הודעות בורסה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
  הודעות בורסה
גולש יקר, לרשותך הודעות מתפרצות מאתר מאיה, ניתן לחפש הודעות לפי תאריך או לפי מניה.
סורק מניות   |   פוזיציות פתוחות   |   יתרות שורט   |   גרף גלום   |   הודעות בורסה

הודעות בורסה

תחביר לחיפוש
תאריך

24/3/15, 13:54 פועלים הנפקות

הודעת החב
','330')" onmouseout="unDisTip()'>דרוג מעלותAAAלהנפקת סד 34 בהיקף3.5 מיליארד שח ע"י החב-משלים

24/3/15, 12:56 מליסרון

תמצית תניות לאגח י' שבכוונת החברה להנפיק

24/3/15, 12:38 טלסיס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

24/3/15, 12:35 אאורה

אסיפה ב31.3-הצעת החב לפדיון ודוח מעודכן של היועץ הכלכלי

24/3/15, 11:21 כארמור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

24/3/15, 10:50 תדאה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

24/3/15, 10:44 סאמיט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

24/3/15, 10:34 גזית גלוב

מצגת החברה לשיחת ועידה בק"ע דוחות הכספיים ליום 31.12.14

24/3/15, 10:15 אלרוב נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

24/3/15, 10:09 סלע קפיטל נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

24/3/15, 09:56 קמור

הבהרת מפרקי החב בק"ע ה.רכש לאגרות החוב

24/3/15, 09:43 אופל בלאנס

אושרה כעסקה מזכה החלפת נכס של ב.שליטה שישמש כערבות להתח' החב

24/3/15, 09:31 איתמר מדיקל

עדכונים לאסטרטגיה העסקית ותמצית יעדי החברה לשנת 2015

24/3/15, 09:24 איסתא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

24/3/15, 09:17 חילן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

24/3/15, 09:11 איתמר מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

24/3/15, 09:02 נייר חדרה

נחתם תיקון להסכם הקיבוצי בין החברה לבין העובדים

24/3/15, 09:00 גזית גלוב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

24/3/15, 09:00 אלוני חץ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

24/3/15, 08:48 דורסל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 20:22 אאורה

עמדת הרשות בק"ע עניין אישי של בעמ"נ ותגובת החב לעמדת הרשות

23/3/15, 20:30 אאורה

אסיפת אגח ה ב31.3,אישור הצעה מתוקנת של החב לפדיון מוקדם אגח1

23/3/15, 20:28 אאורה

אסיפת אגח ו ב31.3,אישור הצעה מתוקנת של החב לפדיון מוקדם אגח1

23/3/15, 22:58 איתמר מדיקל

אושר ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה(+חב בנות),ב.שליטה ומנכל החב

23/3/15, 22:37 איידיאו גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 22:29 הדסית ביו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 19:33 דורי קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 18:40 אנליסט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 18:29 שנפ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 18:08 אדגר השקעות

הנפקה פרטית של אופציות למנכל החברה, אסיפה 29.4.15

23/3/15, 17:57 צנורות המזה"ת

זימון אסיפתאגח 2 ל-2.4.15- דיווח מאת נציג החב,רכישת מנ' גאון

23/3/15, 17:44 אפיק הירדן

זימון אסיפת אג"ח ב' ל-24.3.15-אישור פשרה עם החב,כ.הצבעה

23/3/15, 17:41 אפיק הירדן

זימון אסיפת אג"ח ב' ל-24.3.15-אישור פשרה עם החב,כ.הצבעה

23/3/15, 17:29 נקסטקום

עקב טעות יו"ר החב כיהן בוועדה לבחינת הדוחות,תמנה דח"צ בוועדה

23/3/15, 17:24 מידאס השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 15:42 לוי

זימון אסיפת אג"ח ה' ל-24.3.15-דיווח החב, דחיית מועדים לאגח ו

23/3/15, 15:37 לוי

אסיפת אגח ו ב24.3.15-דווח החב בק"ע תשלומי האגח,דחיית מועדים

23/3/15, 15:17 מטרת מיזוג

פירוט יתרת חובות החב כלפי הדירק' בגין גמול דירק'

23/3/15, 14:40 איזיצ'יפ

דירק' החב אישר תוכנית רכישה עצמית של מניותיה בהיקף עד20מ'$

23/3/15, 14:21 פטרו גרופ

עדכון לנושי החברה מאת הנאמן להסדר

23/3/15, 14:10 מג'יק

פלטפ' החב נבחרה ככלי הסבה למע' האורקל של מורגן-תיקון סופר

23/3/15, 13:11 נייס

החב ובומרינג מכריזות על פתרון הקלטה משולב של מכשירי סלולר

23/3/15, 12:39 נץ מלונות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 12:18 סרגון

ספק תקשורת באפריקה מרחיב השימוש במוצרי החב עם פלטפורמתIP-20

23/3/15, 11:13 נטו מלינדה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 10:27 מג'יק

פלטפ' החב נבחרה ככלי הסבה למע' האורקל המרכזית של מורגן סטנלי

23/3/15, 09:31 זנלכל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 09:23 דורי קבוצה

אישור בנקים להתחייבות החב לעמידה ביחסים פיננסיים מדוח30.6.15

23/3/15, 09:11 שטראוס גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 09:03 בריטיש ישראל

דירק' החב אישר הארכת התקשרות בהסכם קבלת שירותים עם מליסרון

23/3/15, 08:57 אספן גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 08:55 שטראוס גרופ

החב+TPGבוחנות הנפקת שטראוס קפה בארהב,הוגשה טיוטת תשקיף חסויה

23/3/15, 08:24 קבוצת נץ

נצמל התקשרה עם בנק לשנות מועד פרעון הלואות(בערבות החב),פרטים

23/3/15, 08:32 מליסרון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/3/15, 00:20 תפרון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 23:10 פרוטאולוג'יקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 23:08 רציו מימון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 23:00 רציו יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 22:30 נפטא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 21:39 פולירם

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 21:17 מגדלי ים תיכון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 20:49 פלייט מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 20:16 מעין ונצ'ורס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 19:23 קולפלנט אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 18:56 הכשרה אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 18:52 תדביק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 17:01 פלסטופיל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 16:25 שופרסל

הסתלקות מייצוגית נגד החב ומאפיות בטענה לשיווק לחמים ללא אריז

22/3/15, 16:24 איזי אנרגיה

פנתה לבורסה בבקשה להעברת מניות החברה לרשימה הראשית

22/3/15, 15:47 זנלכל

דירק' החב אישר מתן כ.שיפוי לדירק' ונ.משרה (ב.שליטה)בחברה

22/3/15, 12:29 אחים נאוי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 12:00 אאורה

אסיפת אגח 1 ב31.3,הצעת החב לפדיון+דוח היועץ הכלכלי מעודכנים

22/3/15, 11:47 שלא"ג תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 10:26 דוניץ

בקשה לתקן בקשה לתביעה נגזרת נ' נ.משרה בק"ע רכ' מנ' החב,בוחנ

22/3/15, 09:54 כיטוב פארמה

התחייבות החברה בק"ע גיוס הון מהציבור

22/3/15, 09:49 דורי קבוצה

דירק החב אישר הגדלת מסגרת אשראי מב.שליטה ב90מ'ש נוספים

22/3/15, 09:03 דורי בניה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 08:56 אדמה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 08:50 רבל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 08:43 המלט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/3/15, 05:29 סקייליין

חדל לכהן-נושא משרה-יועץ משפטי ומזכיר החברה-דיוויד גולדמן

22/3/15, 06:48 פז נפט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

20/3/15, 16:18 אחוזת בית

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

20/3/15, 16:15 אינטרקולוני

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

20/3/15, 15:11 פרופיט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

20/3/15, 10:00 דלק אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 22:29 נפטא חיפוש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 22:22 חנל יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 22:12 ישראמקו יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 20:32 שמן תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 20:13 אשדר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 20:03 מבני תעשיה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 17:56 צור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 17:51 גטר גרופ

תוצאות הצעת רכש מלא למניות החב,ההצעה נענתה ליתרה תבוצע כפויה

19/3/15, 17:42 תעוזה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 17:36 ביטוח ישיר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 17:23 גטר גרופ

תוצאות הצעת רכש מלא למניות החב,ההצעה נענתה ליתרה תבוצע כפויה

19/3/15, 17:15 בזק

אימוץ מבחן לבחינת ניגוד עניינים בהחזקה צולבת בנ"ע החב ושל יס

19/3/15, 17:13 ישרוטל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 16:53 ישרוטל

עסקה עם בעל שליטה-אישור הסכמי מימון בין החב, חב בת ולגונה

19/3/15, 16:38 כפרית

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 15:52 פועלים הנפקות

שטר נאמנות מתוקן לאגח סדרה 34 שבכוונת החברה להנפיק

19/3/15, 15:40 ישרס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 15:39 ארזים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 15:26 שטראוס גרופ

דירק' החב אישר הנפקה פרטית של 500א' אופ' לעשרה מנהלים בקב'

19/3/15, 14:54 איידיאיי ביטוח

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 14:54 איידיאיי הנפקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 14:05 אורכית

תגובת הכנ"ר והחלטת ביהמש לאשר מכירת ציוד עודף של החברה

19/3/15, 13:19 אלקטרה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 13:02 קומפיוגן

מעבר מתוכנן של מטה החב למשרדים ומעבדות חדשים ורחבים יותר

19/3/15, 12:32 נאנט נדל"ן

דריק' רוביג(10.11%)אישר דיב' בסך 6.98מ'€,חלק החב 0.706מ'€

19/3/15, 12:04 נקסטקום

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 11:44 אחוזת בית

דירק' החב אישר התקשרות בפוליסת ביטוח דירק' ונ.משרה

19/3/15, 11:15 אאורה

אסיפת אגח 1 ב-31.3.15,אישור הצעה מתוקנת של החב לפדיון מוקדם

19/3/15, 10:11 סולומון אחזק

הצעת רכש למנ' החב במחיר 6.50 שח למניה מטעם החברה - מפרט

19/3/15, 09:38 בתי זיקוק

הסכמות עם הבנקים על תיקון אמות מידה פיננסיות החלות על החברה

19/3/15, 09:22 פיסיבי טכנ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 09:15 אליאנס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 08:56 בתי זיקוק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 08:44 דרבן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 08:40 כרמל אולפינים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 08:17 נייר חדרה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 07:59 נץ ארהב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

19/3/15, 07:04 הראל השקעות

בקשה ליצוגית נ' החברה והראל ביטוח בק"ע הודעות פרסומת ב-SMS

18/3/15, 22:16 כיטוב פארמה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 21:58 דירקט קפיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 21:08 הזדמנות ישראלית

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 19:46 אבנר יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 19:38 דלק קידוחים יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 19:38 רגנסי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 19:04 ורדינון נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 18:50 קליל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 18:48 בריטיש ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 18:43 הראל השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 18:13 פיבי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 18:13 קשרי תעופה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 18:10 אדגר השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 18:06 נעמן

בקשה לאישור תובענה יצוגית בסך 5מ'שח כנגד החברה

18/3/15, 17:52 קסניה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 16:53 מירלנד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 16:41 תמיר פישמן נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 16:35 פלסטו שק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 15:43 דלק רכב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 15:31 קרור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 14:01 פמס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 13:47 מירלנד

מצגת החברה, מרץ 2015

18/3/15, 11:49 אלרן נדל"ן

תוצ' אסיפת אגח ג מ9.3.15-אישור שימוש בכספים לתשלום חובות החב

18/3/15, 11:32 אקס טי אל

מכתב מנכל החברה לבעלי מניות

18/3/15, 11:22 ביו-סל

דירק' החב אישר גובה שכר דירקטור בלתי תלוי- אברהם ענבר

18/3/15, 09:58 גניגר

דירק' החברה אישר מתן התחייבות ושיפוי ליואב פוגל, דירקטור

18/3/15, 10:03 גניגר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 09:31 עזריאלי קבוצה

דירק' החב אישר תשלום מענק שנתי בסך 520א'שח למנכל בגין 2014

18/3/15, 09:31 ביוקנסל

אישור הארכת הסכם העסקת ד"ר אהרון שוורץ, יו"ר החברה

18/3/15, 09:14 בית שמש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 08:51 קמטק

Rudolph הגישה תביעה חדשה נגד החב בטענה להפרת פטנט,דוחה

18/3/15, 08:45 בראק אן וי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

18/3/15, 08:06 עזריאלי קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

17/3/15, 10:15 איזי אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

17/3/15, 03:06 קרסו מוטורס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 22:43 איתי פיננסים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 21:21 גירון פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 20:45 טן-חברה לדלק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 20:33 אי אס אר אר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 20:12 מלם תים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 20:08 קרדן רכב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 19:57 פרשקובסקי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 18:53 רפק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 17:55 רבוע כחול נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 17:33 באטמ תקשורת

גריעת מניות החברה ממדדי הבורסה ביום א', 5.4.2015

16/3/15, 17:30 מדיגוס

מצגת החברה-מרץ 2015

16/3/15, 16:53 נעמן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 16:29 נייר חדרה

הושלמה מכירת אחז' החב בחוגלה קימברלי,ר.צפוי בQ1/15 כ500מ'ש

16/3/15, 15:58 פורמולה ויז'ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 14:50 לכיש

אישור עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה ומענק בין שנת 2014

16/3/15, 14:47 אורכית

במ"ש אישר המשך העסקת פסי יעקב כרו"ח מלווה בהליכי פירוק החב

16/3/15, 14:36 סאנפלאואר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 14:26 ניסקו תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 14:24 לכיש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 14:05 ורדינון נדלן

דירקטוריון החב אימץ מדיניות תגמול הפטורה מאישור האסיפה

16/3/15, 13:49 נייס

מומחי החב יסבירו כיצד לספק חוויית לקוח מושלמת במספר אירועים

16/3/15, 13:25 אקסלנס השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 13:10 אנרג'יקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 11:39 מגה אור

דירוג מעלות A להרחבת אגח ד' בהיקף עד 100מ'שח ע.נ-הודעת החברה

16/3/15, 09:45 להב

דירק' החב אישר העסקה עם להב,לו"ז צפוי לחתימה על הסכמים,כפוף

16/3/15, 09:40 ראלקו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 09:40 אליום מדיקל

אישור שיווק בקנדה לשיווק סטנט ה-URS האורולוגי של החב

16/3/15, 08:11 אלרוב נדל"ן

הגישה לרשם החברות בקשה למיזוג עם אלרוב

16/3/15, 08:20 אלרוב ישראל

הגישה לרשם החברות בקשה למיזוג עם אלרוב נדלן

16/3/15, 09:33 נכסים ובנין

עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה

16/3/15, 08:57 נכסים ובנין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 20:20 חשמל

דירק' החב החליט על מינוי עופר בלוך כמנכל,טעון אישורים נוספים

15/3/15, 23:10 שמן תעשיות

בקשה ליצוגית כנגד החברה בק"ע פרסומיה ביחס לשמנים הצמחיים שלה

15/3/15, 21:55 תראפיקס ביו

הרשות עורכת בירור מנהלי בק"ע דיווחי החב בענין טכנ'BBSשל רמות

16/3/15, 04:36 די רום

דירק החב אישר העסקה עם להב,לו"ז צפוי לחתימה+כינוס אסיפה,כפוף

16/3/15, 04:39 די רום

התקשרה עם אי-ברוקר בהסכם עשיית שוק במניות החברה, מותנה

16/3/15, 08:33 ארד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 20:54 דיסקונט השקעות

הבנות עם מחזיקי אגרות החוב למתן התחיבויות ביחס לפעילות החב'

16/3/15, 08:08 פרוטרום

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

16/3/15, 06:46 אקסטל לימיטד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 21:02 אוריין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 20:39 צנורות המזה"ת

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 19:52 מגה אור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 18:39 אפריל נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 17:25 סינמה יהש

הפורמט זוג מנצח נמכר ל2 מדינות נוס',חלק החב במכ' כ414אש,המשך

15/3/15, 17:28 סומוטו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 16:43 גלובל כנפיים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 14:42 סנו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 13:43 טן-חברה לדלק

מתקיימים מגעים למכירת כל מניות החברה לרוכש פוטנציאלי

15/3/15, 13:13 דניה סיבוס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 12:39 פרידנזון

דירק' החב אישר תנאי העסקת בתו של ב.שליטה

15/3/15, 12:23 פרידנזון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 11:03 אפריקה תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 09:48 גול פרטנרס

דירק החב קבע כי החב תפעל בתחום הנדלן בניו יורק,תשקיע עד10מ'ש

15/3/15, 09:04 סלקום

תביעה ייצוגית נגד החברה בק"ע טענות על הפרת פרטיות

15/3/15, 09:05 פלדמן נ

מצבת התחייבות החברה ל-31.12.14, לפי מועדי פרעון -תיקון דיווח

15/3/15, 08:50 וואן טכנולוגיות

דירקטריון החב החליט על שינוי במדיניות לחלוקת דיבידנד

15/3/15, 08:21 וואן טכנולוגיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/3/15, 08:21 אורביט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

12/3/15, 22:53 אלרוב נדל"ן

דוח הצעת מדף עפ"י תשקיף מדף מ-24.5.12,מיזוג אלרוב לתוך החברה

13/3/15, 18:23 טריטופ ריאלטי

טיוטת תיקון לש.נאמנות שפורסם במסגרת תשקיף החברה מיום 27.2.15

15/3/15, 06:12 ביו ויו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

12/3/15, 22:06 מנורה מב הון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

12/3/15, 18:20 אלרון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

12/3/15, 17:47 אליום מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

12/3/15, 17:10 יוניטרוניקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

12/3/15, 15:43 איי.טי.ג'י.איי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

12/3/15, 15:27 פלדמן נ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

12/3/15, 15:07 פולאר תקשורת

דירק' החב אישר הארכת הסכם חלוקת הוצאות תפעוליות עם ב.שליטה

12/3/15, 15:04 פולאר תקשורת

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

12/3/15, 13:34 איי.טי.ג'י.איי

החלטת ביהמש בתביעה נגד החב מטעם שרייבר-המנכל לשעבר,המשך

12/3/15, 12:10 קפיטל פוינט

אנלייבקס השלימה גיוס בסך כ8מ$ בהלוואה המירה,חלק החב 600א'$

12/3/15, 10:58 יואל

עלות מאשררת דירוג מנפיק AA-/STABLE -דוח מלא-הודעת החברה

12/3/15, 10:15 סלקט ביומד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

12/3/15, 09:25 כלל ביוטכנו

דירק' החב אישר לחב הניהול מענק שנתי בסך כ2מ'שח בגין 2014

12/3/15, 09:23 דורי בניה

דוח הבודק החיצוני ביחס לסטיה מאומדני פרויקטים ומסקנות החברה

12/3/15, 09:04 כלל ביוטכנו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

12/3/15, 07:49 מטריקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

12/3/15, 02:19 דה זראסאי גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

11/3/15, 16:43 קרדן נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

11/3/15, 16:02 נדלנס'

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

11/3/15, 14:27 קמהדע

מצגת החברה-מרץ 2015-תיקון דיווח

11/3/15, 13:13 אלספק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

11/3/15, 12:40 מישורים חברה פת

מעלות מאשררת דירוג מנפיק BBB/STABLE -דוח מלא -הודעת החברה

11/3/15, 11:23 סאני

תוצאות הצעת רכש לאג"ח החברה מטעם לפידות

11/3/15, 11:17 סאני

תוצאות הצעת רכש לאג"ח החברה מטעם גרופמן השקעות

11/3/15, 10:33 ניו הוריזון

הסכם פשרה בתביעה נגד החב בק"ע הקרקע בסאטו מארה ברומניה,המשך

11/3/15, 09:55 אמות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

11/3/15, 09:43 ריט 1

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

11/3/15, 09:38 גבעות יהש

החב להגנת הטבע עתרה לבג"צ נגד השות' ועוד בק"ע קידוחי מגד

11/3/15, 08:55 אפריקה מגורים

דירק' החברה אישר עדכון שכרו של מנכ"ל החברה

11/3/15, 08:47 אפריקה מגורים

זימון אסיפה ל-15.4.15-אישור תוכנית מענקים למנכל החב,כ.הצבעה

11/3/15, 08:32 אפריקה מגורים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

10/3/15, 16:25 פוליגון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

10/3/15, 15:38 הכשרה חב לביטוח

אישור מדיניות תגמול של החברה -תיקון הפניה במסמך המצורף

10/3/15, 15:21 אודיוקודס

החב ו-NACR מרחיבות את השותפות בתחום פתרונות התקשורת

10/3/15, 14:01 אחים נאוי

מעלות קובעת דירוג -A לחברה, תחזית הדירוג יציבה-הודעת החברה

10/3/15, 13:59 אייס דיפו

הבהרת מפרקי החב בק"ע ה.רכש לאגח א,הפנייה למצבת הנכסים של החב

10/3/15, 13:35 חבס

הבהרת מפרקי החב בק"ע ה.רכש לאגח 12,הפנייה דוח פע' מס' 4

10/3/15, 13:35 חבס

הבהרת מפרקי החב בק"ע הצעת רכש לאגח 12 מטעם ויקטור תשובה

10/3/15, 13:32 מקסימה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

10/3/15, 13:24 ספאנטק

מצגת החברה, מרץ 2015

10/3/15, 13:16 מדיגוס

המלצה חיובית של הAMA להכללת פרוצדורת החב בכיסוי ביטוחי

10/3/15, 12:13 אלרן השקעות

הוספת נושא לאסיפת אגח ג מ-8.3 :הצטרפות לבקשת הפירוק נגד החב

10/3/15, 11:17 ספאנטק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

10/3/15, 09:52 אפריקה נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

10/3/15, 09:24 דורי בניה

במסגרת בוררות הגיש מזמין פר' תביעה נגד החב,דוחה,תגיש תביעה

10/3/15, 01:04 רילייטד

התחייבות בעלי שליטה בחברה בק"ע הנפקת ני"ע של החב בישראל

10/3/15, 00:14 פטרוכימיים

התחייסות החברה לכתבי הצבעה שפורסמו ע"י נאמני אגח סדרה א-ו

9/3/15, 17:52 סאני

הצעת רכש לרכישת אגח א-ג' של החב במחיר 18 אג' מטעם לפידות

9/3/15, 17:24 פרדס

דירק החב אישר תשלום גומל מיוחד למנכל בגין שנת 2014

9/3/15, 16:46 פרדס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

9/3/15, 16:19 ברן

תוצ' אסיפה מ9.3.15-הקצאת אופציות לחב ניהול בשליטת מנכל החב

9/3/15, 15:18 לפידות

זימון אסיפה ל-13.4-מינוי יעקב לוקסנבורג כמנכל החברה,כ.הצבעה

9/3/15, 13:05 קמטק

התקבלה הזמנת למערכות החב מיצרן גלובאלי של מוליכים למחצה

9/3/15, 12:56 ביומדיקס

אליום:תוצ' ביניים בניסוי החב במע'WIRION יוצגו בכנסEuro PCR20

9/3/15, 11:58 גו.די.אם

התקבל מכתב בעמ"נ הכולל טענות נגד החב והדירק',דוחה,יובא לדירק

9/3/15, 11:18 סאפיינס

מערכת CLOSED BOOKS של החב הופעלה בהצלחה ע"י WESLEYAN, UK

9/3/15, 11:12 גו.די.אם

צירוף מכתב החב לפנמד בק"ע טענתה למצגי שווא בהקצאה ועוד,המשך

9/3/15, 10:26 סקיילקס

הבורסה תבחן את עמידת החב בכללי השימור ע"פ נתוני 30.6.15

9/3/15, 09:33 סומוטו

חמישה ב.שליטה וב"ע בהסכמים לרכ' מנ' החב בעד1מ'ש כ"א,פרטים

9/3/15, 09:41 אליום מדיקל

תוצ' ביניים בנסוי החב במע'WIRIONנבחרו להצגה בכנסEuro PCR2015

9/3/15, 09:33 סומוטו

ארבעה ב.שליטה וב"ע בהסכמים לרכ' מנ' החב בעד1מ'ש כ"א,פרטים

9/3/15, 09:02 זרח יהש

אקסלנס נשואה תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע של החברה מ-24.3.15

9/3/15, 09:01 גוליבר

אקסלנס נשואה תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע של החברה מ-24.3.15

8/3/15, 19:04 טלכור טלקום

עמדת הרשות ותגובת החברה בעניין הרוב הדרוש לסיום חובת דיווח

8/3/15, 20:29 בבילון

בימ"ש אישר הסתלקות התובע מבקשה לתובענה יצוגית נ' החברה-המשך

8/3/15, 17:23 גמול השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

8/3/15, 15:34 לייבפרסון

הארכת תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה עד ליום 31.12.16

8/3/15, 15:25 גילאון

חדל לכהן-בעל תפקיד בית משפט לשמירת החב-אהוד גינדס, בנסיבות

8/3/15, 15:23 כלנית כרמון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

8/3/15, 14:30 שפיר הנדסה

תוצ' אסיפה מ-8.3.15-הסמכת מנכל החב למלא מקום יו"ר,תנאי כהונה

8/3/15, 13:32 הדסית ביו

פקיעת כתבי אופציה 7 של החב לאור החלטות האסיפה וביהמש,המשך

8/3/15, 10:22 אינסוליין

משרד הפטנטים בישראל אישר בקשת החברה לפטנט

8/3/15, 09:56 מטי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

8/3/15, 09:48 איתמר מדיקל

התקשרה עם AHI בהסכם ייצוג והפצת מכשירי החב בארהב,פרטים

8/3/15, 09:24 ג'ובוקיט החזקות

ביהמש בארהב דחה תביעה נגד מנכל החב לשעבר וViumbe(בת),המשך

8/3/15, 09:30 אופקו

תציג מידע התומך במוצר החבRAYALDEEלטיפול בדלקות כליות כרוניות

8/3/15, 08:35 גב ים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

8/3/15, 07:14 לוינשטין נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

5/3/15, 15:47 סינמה יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

5/3/15, 11:47 אשטרום נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

5/3/15, 09:17 הוט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

4/3/15, 18:28 ישפרו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

4/3/15, 16:57 פולאר השקעות

נדחה ערעור צד ג בגין פרוק חלקה בי-ם,התמורה לאוריגו,החב והאגח

4/3/15, 15:37 המשביר 365

חדל לכהן-נושא משרה-היועצת המשפטית ומזכירת החב-יפעת ניר כץ

4/3/15, 15:12 גטר גרופ

ב.השליטה פרסמה ה.רכש מלאה מותנית למנ' החב במחיר 22.92ש למניה

4/3/15, 14:47 גטר גרופ

הצעת רכש מלאה למניות החב מטעם ב.שליטה במחיר 22.92 שח-מפרט

4/3/15, 14:15 גלטן ביודיזל

הההצעה לרכישת השלד הבורסאי של החב מבוטלת, המשך 1.3.15

4/3/15, 13:37 מעין ונצ'ורס

ביהמ"ש אישר את הסכמות החברה עם מדווסט -המשך דיווחים

4/3/15, 10:20 איסתא

השפעת רכ' פע' כנס תירות ע"י איסתא ספורט(נכדה)על תוצ' החב,המש

4/3/15, 09:11 קולפלנט אחזקות

תחילת מסחר בADR של החב בארה"ב (בOTC), המשך

4/3/15, 09:01 פנינסולה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

4/3/15, 08:32 גפן השק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

4/3/15, 08:04 ממן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

3/3/15, 20:50 קבוצת נץ

הופסק המומ למכירת החזקות החברה במנדלסון תשתיות לויליפוד

4/3/15, 08:03 חנן מור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

3/3/15, 18:12 רוזבאד

זימון אסיפת אגח ג' ל-2.4.15-דיווח החברה

3/3/15, 18:06 פועלים אי.בי.אי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

3/3/15, 16:23 פרופיט

דירק' החב אישר הארכת פוליסת ביטוח לדירק' ונושאי משרה

3/3/15, 14:55 אסם

מידרוג מאשררת דירוג Aaa,יציב ליכולת הפרעון הכוללת של החב

3/3/15, 14:48 מהדרין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

3/3/15, 14:15 נייס

מחקר החב-הלקוחות מעדיפים שיפור שירות קיים במקום עוד אפליקציה

2/3/15, 22:51 אוהה

מכתב בעל מניות בעקבות האסיפה ותגובת החברה

3/3/15, 07:47 נץ ארהב

בת(51%)תמכור נכס בפלורידה בכ-21מ'$,חלק החב' ברווח כ680א'$

2/3/15, 20:26 אול-יר

מינוי נושא משרה-מזכיר החברה ונציג החברה בישראל-שמעוני יזהר

2/3/15, 18:32 גלוב אקספ יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

2/3/15, 16:18 טבע

מודיעה על מכירת אתר החברה בסלרסוויל,פנסילבניה

2/3/15, 15:03 עוגן נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

2/3/15, 14:07 סקיילקס

חידוש מסחר במניות החברה ברשימה הראשית ביום ג' 3.3.15

2/3/15, 12:14 אלקו

הסכם למכ' זכ' החב בקרקע ברמהש בכ181מש,רווח67מ'ש על פני תקופה

2/3/15, 09:34 גולף

החלטות דירק'-תשלום מענק שנתי למנכ"ל החב,מענק חד פעמי ליו"ר

1/3/15, 20:00 סאני

התנגדות נושה בלתי מובטח להסדר המוצע של החב,החלטת ביהמש

1/3/15, 22:53 קמן קפיטל

עמדת החב לבקשת כונס נכסים לשעבר לאכיפת התחייבויות דרור עצמון

1/3/15, 23:33 ג'רוסלם השקעות

הודעת נאמן להסדר מעין לביהמ"ש בק"ע אי העברת כספים ע"י החברה

1/3/15, 19:30 גול פרטנרס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

1/3/15, 19:07 גולף

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

1/3/15, 15:42 אולימפיה

הודעת המפרק הזמני כי מו"מ לרכישת אחז' החב הבת בנאנט לא צלח

1/3/15, 14:21 ביי2 נטוורקס

איביאי יפעל כעושה שוק בני"ע של החברה מיום 15.3.15

1/3/15, 12:43 אביבים הנפקות

בכוונת החב לבצע פדיון סופי מלא של אג"ח א ביום 18.3.2015

1/3/15, 10:46 גלטן ביודיזל

בימש אישר לכנס אסיפות לאישור הסדר בין החב לבעמ"נ ונושיה

1/3/15, 09:51 אינסוליין

הודעה ראשונית על דחיית בקשת החב לרישום ה-INSUPAD בגרמניה

1/3/15, 09:35 שיכון ובינוי

קבוצה בה החברה שותפה זכתה במכרז להקמת נתיבי אגרה בטקסס

1/3/15, 08:39 אידיבי פתוח

מעלות מורידה דרוג החב מBB לB,תחזית הדירוג שלילית-הודעת החברה

27/2/15, 09:08 אקסלנז ביוסיינס

הנפקת 13,000(0.13%)אופציות סה"כ ל7 יועצים חיצוניים של החברה

28/2/15, 18:34 בזק

בית הדין הארצי לעבודה קיבל ערעור החברה בעניין דמי כוננות

26/2/15, 21:26 טריטופ ריאלטי

התחיבויות נושאי משרה בק"ע הטלת אמצעי אכיפה מינהליים על החברה

1/3/15, 07:52 אידיבי פתוח

מעלות מורידה דרוג החב מBB לB, תחזית הדירוג שלילית

26/2/15, 19:35 פייטון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

26/2/15, 18:09 אקסלנז ביוסיינס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

26/2/15, 16:16 תדיראן הולדינגס

דירק' החב אישר הכללת המנכל(ב.שליטה) בפוליסת ביטוח נ.משרה

26/2/15, 16:16 נייר חדרה

דירק' החב אישר תנאי פרישה חד פעמיים למנכל הקודם-עופר בלוך

26/2/15, 15:03 ביי2 נטוורקס

אקסלנס נשואה תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה מיום 15.3.15

26/2/15, 12:30 שיכון ובינוי

דירוג מנפיק ע"י מעלות +A, יציב - דוח מלא - הודעת החברה

26/2/15, 01:51 לייטסטון

דירקטוריון החב אישר:גמול לדחצי"ם ולדירק', שיפוי וביטוח

25/2/15, 23:56 נובה

F-20 לשנת 2014 ניתן לעיון באתר החברה

26/2/15, 00:07 לייטסטון

דירק החב' החליט למנות את משרד עו"ד שמעונוב כנציג החב' בישראל

25/2/15, 21:31 דלתא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

25/2/15, 21:21 מנרב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

25/2/15, 17:57 קרדן יזמות

חדל לכהן-נ.משרה-סמנכ"ל, יועמ"ש ומזכירת החב - איילת ולר

25/2/15, 15:04 קפיטל פוינט

הזמנת החב לרכ'10א' יח' בהנפקת צ'ק קאפ התקבלה,מחזיקה כ2%,המשך

25/2/15, 13:32 אייאיאס

אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות החב בהיקף 10מ'שח

25/2/15, 13:00 אייאיאס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

25/2/15, 10:48 פרופיט

תגובת החברה להתנגדות להסדר שהוגשה ע"י אחריות חיתום

25/2/15, 10:42 ירושלים

דירק' החב אישר בדיון חוזר את תנאי כהונה והעסקה של המנכ"ל

25/2/15, 09:10 אינסוליין

התקבלה בקשת החברה לפטנט בישראל,כפוף לתשלום אגרות

25/2/15, 00:05 ספנסר אקוויטי

דירק' החב אישר: גמול לדירקטור ולדחצי"ם,שיפוי וביטוח

25/2/15, 07:45 שופרסל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

24/2/15, 23:39 ספנסר אקוויטי

מינוי נושא משרה-מזכיר החברה ונציג החברה בישראל-שמעוני יזהר

24/2/15, 11:34 סאפיינס

מערכת ALIS 6.5 של החברה הופעלה בהצלחה על ידי Wesleyan

24/2/15, 10:04 קמהדע

מצגת החברה-פברואר 2015

24/2/15, 10:04 קמהדע

מצגת החברה-פרבואר 2015

24/2/15, 09:39 אידיבי אחזקות

הנאמנים פנו לבימ"ש-לפעול למכירת החב כשלד ולאישור הסכם שומות

24/2/15, 09:34 שופרסל

בקשה ליצוגית נגד החב בק"ע מבצעי הטבות ברשת

24/2/15, 09:33 פרטנר

עו"ד נעמי זנדהאוז מונתה לסמנכ"ל- יועמ"ש ומזכירת החברה

24/2/15, 08:59 קדימהסטם

פעילות החברה אוזכרה בסקירת Maxim Group על טיפולים תאיים לALS

24/2/15, 08:33 אוהה

עמדת דירקטוריון החברה:חלוקת מניות לאומי מהווה חלוקה אסורה

23/2/15, 20:00 אאורה

תביעות והליכים בקשר לנכס החברה בניו יורק

23/2/15, 17:38 מובייל מקס

שאול שהרבני-דח"צ,התקשר בהסכם לרכישת 200,000 מניות החברה

23/2/15, 17:37 קרדן ישראל

הצעת רכש למניות החב ע"י קרדן יזמות לא נענתה

23/2/15, 17:02 דיסקונט

דירק' החב אישר רכישת פוליסת דירק' ונ.משרה כולל למנכ"ל

23/2/15, 16:15 דקסיה ישראל הנפ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

23/2/15, 09:40 אי.טי.ויו מדיקל

תוצ' ניסוי פרוספקטיבי בשוויץ,יתרון בזמן בשימוש במוצר החברה

23/2/15, 09:38 אלגומייזר

השקת קמפיין פרסומי ללקוח של החברה,מו"מ לקמפיינים נוספים

23/2/15, 09:20 ביוקנסל

דירקטוריון החברה אישר תוכנית עבודה מעודכנת לחברה

23/2/15, 08:37 ברימאג דיגיטל

בקשה לייצוגית נגד החברה בק"ע מקררים המיובאים על ידה

22/2/15, 22:24 לודן

נוסח סופי לשטר נאמנות לאגח סדרה ד' שבכוונת החברה להנפיק

23/2/15, 05:07 חלל תקשורת

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/2/15, 23:56 ביוקנסל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

22/2/15, 16:49 מרחביה אחזקות

עדכון להליך הוצאה לפועל נ' חייבים להם העמידה החב הלוואה-המשך

22/2/15, 14:19 אורמת טכנו

שינוי בסימול מניית החברה בעברית החל מיום 24.2.15

22/2/15, 14:19 אורמת טכנו

שינוי בסימול מניית החברה בעברית מיום 24.2.15

22/2/15, 12:01 יעד

אישור העמדת ערבויות לחוב החב לצדדי ג' ע"י ב.שליטה

22/2/15, 09:21 סיביל ג'רמני

ה.רכש ל8מ' ע.נ אגח א של החב ב-13אג' מטעם ויקטור תשובה ואחרים

22/2/15, 10:18 ג'ובוקיט החזקות

מו"מ לרכישת 100% ממנ' חב זרה כנגד הקצאת מנ' החב-תיקון

22/2/15, 09:55 אזורים

השותף בפר' ביונקרס NY הגיש נגד החברה כתב תביעה שכנגד,המשך

22/2/15, 09:52 עזריאלי קבוצה

עזריאלי פאנד נענתה לבקשת החב,תמכור מנ'להגדלת החז הציבור ל25%

22/2/15, 09:32 אלוני חץ

אירועים אחרונים ב-CARR,ביניהם גם הנפקת זכויות בהשתתפות החברה

22/2/15, 09:28 אופקו

פרסום תוצאות מחקר בירחון בק"ע מוצר החב לאיבחון סרטן הערמונית

22/2/15, 08:59 אקסלנז ביוסיינס

FDA פטר את החב' מאגרת PDUFA לשנת 2015,תקבל החזר של כ680א$

21/2/15, 20:03 ספיץ' מודולס

הנפקת כ-10.2מ' מנ'(12.93%) לנותן שירותים משפטי כנגד התח' החב

19/2/15, 21:28 סינרג'י כבלים

אושרו תנאי התקשרות החברה עם יהל שחר כיו"ר דירקטוריון

19/2/15, 21:30 סינרג'י כבלים

דירק' החב אישר מן התחייבות לשיפוי ופטור לנ.משרה ודירק' בחברה

20/2/15, 16:15 הדסית ביו

מצגת החברה

21/2/15, 19:54 כיטוב פארמה

הנפקת 44,786(0.74%)אופציות סה"כ ליועצי החברה

19/2/15, 18:17 טכנופלס ונצ'ר

התח' מבעמנ לרכוש מהחב 5% מקומפיולאב ב500א'$,בתוקף עד31.12

19/2/15, 15:03 אליאנס

עדכון בק"ע העמדת ערבות החב לטובת ב.שליטה, המשך 8.2.15

19/2/15, 14:55 טלדור

זימון אסיפה ל26.3.15-הקצאת אופציות למנכל החברה

19/2/15, 14:44 סטאר נייט

חידוש מסחר במניות החב ברשימת השימור ביום 22.2.15

19/2/15, 13:14 רקח

אי ברוקר יחדל לפעול כעושה שוק בני"ע של החברה, מיום 12.3.15

19/2/15, 12:59 אלרן נדל"ן

הוספת נושא:שימוש בכספים לתשלום חובות החב לאסיפת אגח ג ב-22.2

19/2/15, 11:27 אס.אר אקורד

דירק' החב אישר העמדת אשראי לב.שליטה בסך 12 מ' ש"ח

19/2/15, 09:53 מיי סייז

סטרייב הגישה תביעה נ' החב בגין הלוואה שהעמידה לחב,דוחה טענות

19/2/15, 09:28 קרדן ישראל

בעלת השליטה פרסמה תיקון נוסף להצעת רכש למניות החברה-המשך

19/2/15, 09:13 צמח המרמן

טיטת שטר נאמנות לאגח שבכוונת החברה להנפיק-המשך

18/2/15, 18:34 ספיץ' מודולס

עדכון-ביצעה בדיקה ראשונית של הטמעת מערכת החב במוצרי CHIP P.C

18/2/15, 16:59 סוהו נדל"ן

דירק' החברה אישר חידוש התקשרות בפוליסת ביטוח לדירק' ונ.משרה

18/2/15, 16:07 לפידות

אישור מינוי יור החב כמנכל,כפוף לאישור האסיפה,מינוי מנכל זמני

18/2/15, 13:38 סאפיינס

טריידקס בוחרת בפתרון החברה לביטוח אלמנטארי

18/2/15, 12:26 שמן תעשיות

בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד החברה בטענה להטעית צרכנים

18/2/15, 11:39 דוניץ

אסיפה ב-4.3.15-רכישה עצמית של מנ' החב-השלמה,פרטים נוספים

18/2/15, 10:03 מג'יק

ספק שינוע משיק פתרון להעברת מסרים מבוסס על פלטפורמה של החב

18/2/15, 10:03 מג'יק

ספק שינוי משיק פתרון להעברת מסרים מבוסס על פלטפורמה של החב

18/2/15, 09:16 סלקט ביומד

תוצ' ניסוי במסגרת שתפ באיכילוב לבדיקת פלטפורמת החב להשתלות

18/2/15, 07:32 סרגון

וודאפון פורטוגל בחרה בפלטפורמת IP -20 של החב

17/2/15, 19:47 מדטכניקה

תגובת החב לבקשת בעל המניות בפלייט-מבקשת לדחות הבקשה

18/2/15, 07:32 סרגון

וודאפון פורטוגל בחרה בלטפורמת IP -20 של החב

18/2/15, 07:34 אלון חברת הדלק

אסיפת אגח א ב25.2דיווח החב על עסקיה ורצונה לשנות את ש.נאמנות

17/2/15, 15:02 יצחקי מחסנים

מידרוג מאשרת מחדש דירוג A2 לאגח א ולהלוואת פרטיות שנטלה החב

17/2/15, 14:21 הלמן אלדובי גמל

האסיפה אישרה מסמך מדיניות תגמול בעלי תפקיד מרכזי ועובדי החב

17/2/15, 13:14 לוי

אסיפת אגח ו ב22.2-דיווח החב בק"ע תשלום מרץ 2015-תיקון טכני

17/2/15, 13:04 אתלון השקעות

עמדת החברה: לא קיים עניין אישי בין קאז-סיגניור-החברה

17/2/15, 12:38 נייס

מינוי שרית שגיב כ-CFO של החברה

17/2/15, 12:09 לוי

אסיפת אגח ו ב22.2-דיווח החב בק"ע מימון לביצוע תשלום מרץ 2015

17/2/15, 12:06 לוי

אסיפת אגח ה ב22.2-דיווח החב בק"ע מימון לביצוע תשלום מרץ 2015

17/2/15, 11:21 קרדן ישראל

הפנייה לדיווח של קרדן יזמות בדבר תיקון ה.רכש מלאה למנ' החברה

17/2/15, 10:19 קרדן ישראל

הודעת קרדן יזמות בק"ע העלאת מחיר להצעת רכש למנ' החב

17/2/15, 09:55 אידיבי פתוח

מכתב אקסטרה לדולפין:דורשת לממש זכו' הצטרפות לרכוש מנ' החב

17/2/15, 09:48 טלדור

דירק החברה אישר הקצאת 150,000אופציות למנכל החברה

17/2/15, 09:03 מליסרון

דירק' החב אישר עקרונית ביצוע הנפקה ורישום למסחר של אגח חדשות

17/2/15, 00:15 אלרן נדל"ן

אסיפת אגח ג' ב-22.2.15-דיווח החב,אישור מכירת נכס בתאילנד

16/2/15, 18:08 אלקטרה צריכה

דירק' החברה אישר הסכם ניהול עם אלקו,עדכון מדיניות תגמול

16/2/15, 17:53 דלק קבוצה

טיטות שטרי נאמנות לאגח סד ל"א ול"ב שבכוונת החב להנפיק-המשך

16/2/15, 17:10 יעד

עדכון בק"ע הלוואה מצד ג',אפסווינג תפחית 1א'ש מחוב החב כלפיה

16/2/15, 10:24 אינטרקולוני

עסקאות אפ ומכר מתחם טאוארס-תשובת החב לדרישת בעמנ להגשת תביעה

16/2/15, 09:54 ישראלום

האסיפה הכללית של החב אישרה הסכמים שלב.שליטה ענין אישי

16/2/15, 09:11 מדיקל קומפרישין

תוצ' אסיפה מ15.2-תנאי כהונת מנכל החב,הגדלת מאגר האופ'

16/2/15, 09:07 תדיראן הולדינגס

פס"ד-נדחתה תביעת אקזיט בסך 7.4מ'שח כנגד החברה וב.שליטה

16/2/15, 09:02 מר

דירק' החב אישר הסכם בק"ע תנאי כהונתו והעסקתו של למפרט כמנכל

15/2/15, 23:13 דה זראסאי גרופ

דירוג מעלות למנפיק AA-/STABLE - דוח מלא-הודעת החברה

15/2/15, 14:32 הכשרת הישוב

איביאי תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע של החברה מיום 12.3.15

15/2/15, 13:43 סלקום

נחתם הסכם עבודה לעובדי החברה ולעובדי חב הבת נטויז'ן

15/2/15, 10:52 חשמל

דירק' החב אישר לחתום על הסכם קיבוצי מיוחד עם ההסדתרות והועד

15/2/15, 09:44 אליום מדיקל

בקשת ה-FDA למידע נוסף בק"ע בקשת החב לאישור שיווק מע' WIRION

15/2/15, 09:40 די פארם

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

15/2/15, 09:28 סקיילקס

ביטול שער אקס עקב ביטול מהלך איחוד הון במניות החברה

15/2/15, 08:32 שניב

מפעל החברה חזר לפעילות מלאה לאחר השריפה, המשך 12.2.15

15/2/15, 08:31 סקיילקס

איחוד ההון במניות החברה שנקבע ליום 13.2.14 נדחה למועד אחר

13/2/15, 13:57 סקיילקס

לא בוצע איחוד ההון במניות החברה

12/2/15, 17:44 נייר חדרה

דירק' החברה אישר מענק חד פעמי למנכ"ל החב הפורש

12/2/15, 16:37 שיכון ובינוי

מידרוג מאשררת דירוג A1 יציב ליכולת הפרעון הכוללת של החברה

12/2/15, 15:14 כרמל אחזקות

פרטים בדבר רכישת מנ' החב שבציבור במסגרת הסדר

12/2/15, 13:32 תדיראן הולדינגס

פנתה לביהמש לאשר פשרה בבקשה ליצוגית נגד החב,לא מהותי,המשך

12/2/15, 13:07 סאני

התחייבות לפידות לרכוש חלק/כל מנ' החב שתקבל להבה לאחר ההסדר

12/2/15, 11:10 שופרסל

הסתלקות מייצוגית נגד החב בנוגע לשקילות בסניפי יש-המשך מ12/13

12/2/15, 11:10 אורכית

אסיפות נושים ובעלי מניות של החברה שנקבעו ל19.2.15 בוטלו

12/2/15, 11:10 שופרסל

הסתקלות מייצוגית נגד החב בנוגע לשקילות בסניפי יש-המשך מ12/13

12/2/15, 10:33 אידיבי פתוח

עדכונים בק"ע השלכות תוצ' ההנפקה על החב ובנות-תיקון טעות סופר

12/2/15, 09:46 תמיר הון

תביעה נגד החב מטעם בעלמ"נ בחב בגין הסכם עם ב"ע ללא אסיפה

12/2/15, 09:46 אינסוליין

משרד הפטנטים בקוריאה קבל את בקשה החברה לפטנט

12/2/15, 09:37 הלמן אלדובי גמל

אושר תיקון תנאי התגמול למנכ"ל החברה

12/2/15, 09:32 הלמן אלדובי גמל

דירק' החב אישר מתן גמול לדירק' ומנכל חב האם רמי דרור

12/2/15, 09:30 הלמן אלדובי גמל

דירק' החב אישר גמול לדירק' ומב.שליטה אורי אלדובי

12/2/15, 09:13 נייר חדרה

נחתם הסכם למכירת אחז' החב בגרפיטי בכ-48מ'ש,ר.צפוי כ9מ'ש-המשך

12/2/15, 08:50 פלייט מדיקל

החלטה בבקשת בעמנ לביטול החלטה לכינוס אסיפות:לתגובת החב והכנר

12/2/15, 08:50 מדטכניקה

החלטה בבקשת בעמנ לביטול החלטה לכינוס אסיפות:לתגובת החב והכנר

12/2/15, 08:33 קסניה

סאגונה(11.32%)השלימה סבב גיוס בסך של כ-1.2מ'$,החב לא השתתפה

11/2/15, 18:07 מדיוי תראפיוטיק

הנפקה פרטית של 340,217(0.49%)אופציות ל2 יועצים של החברה

11/2/15, 12:20 דיסקונט השקעות

השלכות הנפקת הזכויות באידיבי על החברה

11/2/15, 11:48 עזריאלי קבוצה

דירוג מעלות AA+/STABLE, דוח מלא -הודעת החברה

11/2/15, 09:51 אידיבי פתוח

עדכונים בק"ע השלכות תוצאות ההנפקה על החברה ועל חברות בנות

10/2/15, 15:29 אורמת טכנו

8K: אישור הבורסה לני"ע של ת"א לרישום למסחר של מניות החברה

10/2/15, 14:13 נייס

מגזין FAST דירג את החב בין החברות החדשניות בעולם-שוב

10/2/15, 14:05 ארזים

אסיפת אגח ב16.2-עדכון בק"ע מו"מ בין החב לנציגות מחזיקי אגח

10/2/15, 09:14 רדהיל ביופארמה

הפסקת מסחר במניות החברה עד להשלמת ה-PRICING בארה"ב

9/2/15, 17:11 אינוונטק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

9/2/15, 16:08 שטראוס גרופ

הסכם פשרה בתביעות ייצוגיות נגד החב משנת 2013-המשך

9/2/15, 15:24 אביב ארלון

אקסלנס נשואה תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה מיום 2.3.15

9/2/15, 14:57 נובה

מנכ"ל החברה ישתתף בועידת SFG בניו יורק ביום 24.2.15

9/2/15, 14:05 שופרסל

הסתלקות מיצוגית נ' החב בק"ע הטעיית חברי מועדון במבצעי 9/14

9/2/15, 12:43 אביב ארלון

סיום הסכם עשיית שוק במנ' החב,בתוקף תוך21 יום,המשך11.12.11

9/2/15, 11:11 סנטראל יורופיאן

פניית החברה לנאמן לאגח בק"ע מגעים עם בנק המממן

9/2/15, 10:45 דירקט קפיטל

דירק' החב אישר התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה

9/2/15, 10:22 אינטרקולוני

הוחלט לדחות דרישת מחזיק במנ' החב להגשת תביעה נגד נ.משרה

9/2/15, 09:48 אידיבי פתוח

נכסב:תחזית רווח ראשונית לשנת 2014,חלק החב בQ4 בין 23-40מ'ש

9/2/15, 09:31 אורמת טכנו

פתיחת מסחר ופרטים מזהים לני"ע חדש-תיקון טעות בשם החברה

9/2/15, 09:22 כמיפל

דירק' החב אישר הגדלת היקף משרת יהונתן גל (בנו של ב.שליטה)

9/2/15, 09:21 מדיקל קומפרישין

תגובת החברה להודעת עמדה שהגישה ניסן אחזקות וניסן תעשיות

9/2/15, 06:55 קסניה

פוליפיד השלימה סבב גיוס של 4.4מ$ החב לא השתתפה

8/2/15, 21:35 אפליי

מצגת שוק ההון של החב ושל חברה כלולה-פברואר 2015

8/2/15, 16:04 נץ ארהב

דירוג מעלות +BBB למנפיק ולאגח א' -דוח מלא- הודעת החברה

8/2/15, 16:03 נץ ארהב

מעלות :דרוג מנפיק BBB+/STABLE-הודעת החברה

8/2/15, 09:31 ארנה גרופ

דירק' החב אישר קבלת הלוואה מASTC(ב.שליטה) בסך 5מ' דולר

8/2/15, 09:31 סיביל ג'רמני

תוצ' הצעת רכש שהגישה טופ אלפא לאגח א' של החברה

6/2/15, 01:35 בית שמש

הסכם פשרה בתביעה נגד החב שהגישה חב טכנולוגית ,כפוך לבמ"ש

5/2/15, 18:16 אורמת טכנו

פרטים בק"ע רו"ח של החברה - דיווח כפול

5/2/15, 18:14 אורמת טכנו

פרטים בק"ע רו"ח של החברה

5/2/15, 17:28 אשדר

תוצ' אסיפה מ5.2-הסכם העסקת מנכל החב,הקצאת אופ' למנכל

5/2/15, 14:56 גו.די.אם

טענות דנטלמד כנגד החב,עלולה לפעול לביטול הרשיון,החברה דוחה

5/2/15, 11:30 קרדן רכב

טיוטה מס' 4 לשטר נאמנות לאגח ח' שבכוונת החברה להנפיק

5/2/15, 09:57 נכסים ובנין

מצגת החברה שתוצג בכנס נדל"ן, פברואר 2015

5/2/15, 09:57 נכסים ובנין

מצגת החברה שתוצג בכנס נדל"ן, בפרואר 2015

5/2/15, 09:42 אלגומייזר

תוכנית פיתוח למוצרי החברה לשנת 2015

5/2/15, 08:59 מנדלסון תשתיות

אלרואי הודיע על מימוש אופ' לרכישת כ-3.3מ' מניות החב מנץ

4/2/15, 18:41 בתי זיקוק

יו"ר החב הודיע על כוונה לפרוש לאחר השלמת מיזוג תפעולי עם בזן

4/2/15, 18:41 כרמל אולפינים

יו"ר החב הודיע על כוונה לפרוש לאחר השלמת מיזוג תפעולי עם בזן

4/2/15, 16:33 אידיבי אחזקות

בקשת אדבפ לבמ"ש להבהרה להחלטה בק"ע העתקת חומר ממחשבי החב

4/2/15, 15:36 סקורפיו

נדחתה תביעה שהוגשה ע"י רשויות באוקראינה נגד חב בנות של החב

4/2/15, 12:38 על בד

בועז רוזמן החליט לסיים את תפקידו כמנכל החברה,לא בנסיבות

4/2/15, 11:01 אי-אונליין

השפעה אפשרית של שינוי מבנה הבעלות בבורסה על החברה

4/2/15, 09:54 אידיבי פתוח

עדכונים שונים ביחס לעסקי החב ולעניינים הנוגעים להצעת המדף

3/2/15, 21:31 אידיבי פתוח

בימ"ש:דיון בבקשת נאמני ההסדר ב-4.2.15; עמדת החב לבקשת הוראות

3/2/15, 17:52 קרדן רכב

טיוטה מספר 2 לשטר נאמנות לאגח סדרה ח' שבכוונת החב להנפיק

3/2/15, 17:00 פנומנל החזקות

הודעה החברה לנאמן לאגח בק"ע תשלומי אגח א' מיום 28.1.15

3/2/15, 17:00 פנומנל החדשה

הודעה החברה לנאמן לאגח בק"ע תשלומי אגח א' מיום 28.1.15

3/2/15, 16:54 ויתניה

הליך קלוזינג למכירת מלוא החז' החב בפרו' בית אמפא-המשך

3/2/15, 16:53 אולטרה אקויטי

אי עמידה בכללי שימור, מניות החב עברו לרשימת השימור ב-3.2.15

3/2/15, 14:31 אלדן תחבורה

מצגת החברה בק"ע הצעה לציבור

3/2/15, 14:02 אדן אנרגיה

לעמדת החב ונורישה זכ' הסירוב לרכ' זכ' בפלאג'יק לא מומשה כדין

3/2/15, 13:34 ג'ובוקיט החזקות

עפ"י הסכם YBRANT,מ-Q1/15 החב זכאית ל50% מהכנ' פרסום בVIUMBE

3/2/15, 13:22 אידיבי פתוח

נאמני ההסדר מבקשים מבמ"ש לא לסחור בזכו' החב ולגרום לפקיעתן

3/2/15, 11:52 ריט 1

דירוג מעלות -AA להנפקת אג"ח בהיקף עד 103מ'שח ע.נ-הודעת החב

3/2/15, 10:12 דיסקונט השקעות

הודעת סלקום בדבר תוצאות הצעת רכש חליפין לאגח החברה

3/2/15, 09:42 סלקום

תוצאות הצעת רכש חליפין לאגח ד' ו- ה' של החברה -PR

3/2/15, 09:29 דיסקונט השקעות

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות מורידה דירוג החב מ BBB ל -BBB, תחזית הדירוג שלילית

3/2/15, 09:02 דיסקונט השקעות

מעלות מורידה דירוג החב מ BBB ל -BBB, תחזית הדירוג שלילית

2/2/15, 22:02 ג'רוסלם השקעות

חל שיפור בנתוני החב, דירק' הבורסה לא דן בהעברת החב לשימור

2/2/15, 16:21 מירלנד

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות מורידה דירוג החב ל D, בשל אי פירעון התחייבות במועד

2/2/15, 15:19 מירלנד

מעלות מורידה דירוג החב ל D, בשל אי פירעון התחייבות במועד

2/2/15, 10:11 קפיטל פוינט

נקגן-חל שיפור בנתוני החב,דירק' הבורסה לא דן בהעברה לשימור

2/2/15, 10:02 פרוטאולוג'יקס

אפסווינג הודיעה על סיום הסכם השתתפות בהוצאות עם החברה

2/2/15, 09:42 חברה לישראל

הודעת כיל בק"ע השלמת מכירת פע' שאינן בעסקי הליבה של החב

2/2/15, 09:08 נקסט ג'ן

חל שיפור בנתוני החב,דירק' הבורסה לא דן בהעברת החב לשימור

2/2/15, 08:47 סאני

תוכנית הצעת הסדר מתוקנת בין החברה לנושיה

1/2/15, 20:25 פרוקוגניה

חל שיפור בנתוני החב,דירק' הבורסה לא דן בהעברת החב לשימור

1/2/15, 18:27 פרוקוגניה

כללי שימור-עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.14

1/2/15, 18:27 פנינסולה

כללי שימור-עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.14

1/2/15, 18:27 נקסט ג'ן

כללי שימור-עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.14

1/2/15, 18:27 מדיוי תראפיוטיק

כללי שימור-עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.14

1/2/15, 18:27 ווקסיל ביו

כללי שימור-עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.14

1/2/15, 18:27 ג'רוסלם השקעות

כללי שימור-עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.14

1/2/15, 18:27 גלוב אקספ יהש

כללי שימור-עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.14

1/2/15, 18:27 אופל בלאנס

כללי שימור-עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.14

1/2/15, 16:25 סטאר נייט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

1/2/15, 16:13 סטאר נייט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון

1/2/15, 15:57 סטאר נייט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.14, לפי מועדי פרעון

1/2/15, 15:43 סטאר נייט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.13, לפי מועדי פרעון

1/2/15, 12:41 כרמל אחזקות

ביהמ"ש אישר את ההסדר לפיו ירכשו מניות החב שבציבור

1/2/15, 12:30 הכשרת הישוב

דירוג מעלות BBB+/STABLE, דוח מלא -הודעת החברה

1/2/15, 12:17 פז נפט

הסתלקות מבקשה ליצוגית נגד החב בק"ע כיול משאבות-המשך 23.12.13

1/2/15, 11:40 סקיילקס

תגובת נאמן אגח ז',ח',ט' בעניין המסחר בניירות הערך של החברה

1/2/15, 11:00 סקיילקס

דיווח כפול
','330')" onmouseout="unDisTip()'>תשובת החברה לתגובת הבורסה בעניין השעיית המסחר וההעברה לשימור

1/2/15, 11:10 גוליבר

הודעת הבורסה בדבר העברת ני"ע של החברה לרשימת השימור ב-2.2.15

1/2/15, 11:00 סקיילקס

תשובת החברה לתגובת הבורסה בעניין השעיית המסחר וההעברה לשימור

1/2/15, 10:20 סקיילקס

תשובת החברה לתגובת הבורסה בעניין השעיית המסחר וההעברה לשימור

1/2/15, 09:28 אופקו

הודעת פייזר בדבר קבלת אישורים רוגלוטוריים להשלמת עסקה עם החב

1/2/15, 09:14 אידיבי פתוח

עמדת החב ורשות ני"ע בנוגע לבקשת בעמ"נ המיעוט והחלטת בימ"ש

1/2/15, 09:12 נייר חדרה

בקשה ליצוגית נ' החב בטענה לנזקים בגין זיהום מי נחל חדרה,דוחה

1/2/15, 08:54 ריט 1

דירק' החב אישר הנפקת כ8.7מ'(5.81%)מניות לאלטשולר שחם,כפוף

1/2/15, 08:46 עזריאלי קבוצה

טיוטת שטר נאמנות מעודכן לאגח סדרה ב' שבכוונת החב להנפיק

29/1/15, 19:08 אזורים

אישור ביצוע פרו' בניה על קרקע החב ביוסטון,תיקון בהיקף השק'

1/2/15, 07:57 מר

מנכל החב הודיע שברצונו לפרוש,מועד יקבע לאחר איתור מנכל חלופי

29/1/15, 15:36 סקיילקס

החלטת בימ"ש-לעכב העברת ני"ע של החברה לשימור,דיון 1.2.15

29/1/15, 15:35 סקיילקס

תגובת הבורסה בענין העברת ני"ע של החברה לרשימת השימור

29/1/15, 15:33 קרדן ישראל

קרדן יזמות פרסמה מפרט הצעת רכש מלא מותנית למניות החברה

29/1/15, 11:37 אינטרקולוני

לבה הגישה המרצת פתיחה נגד טרקס(ב.שליטה) בק"ע רכישת מנ' החב

29/1/15, 10:52 דוניץ

אסיפה ב-4.3.15-רכישה עצמית של מנ' החב-השלמה,צרוף דוח עסקה

29/1/15, 09:42 אזורים

אישור ביצוע פרו' בניה על קרקע החב ביוסטון,היקף השקעה כ-200מ$

29/1/15, 09:38 אפריקה תעשיות

במ"ש דחה את עתירה מנהלית שהגישה החב,סכום העיצום הופחת ל4מ'שח

28/1/15, 23:15 כיל

לאחר השגה,סכום המס הנוסף שנדרש בגין 2009-11 כ200מ$,החב חולקת

28/1/15, 17:14 אספן גרופ

זימון אסיפה ל-12.2.15-תנאי העסקת מנכ"ל החב-דוח משלים

28/1/15, 17:05 אגרי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

28/1/15, 16:47 נייר חדרה

מעלות:אין שינוי מידי בדירוג החב בעקבות מכירת החזקותיה בחוגלה

28/1/15, 16:04 אל על

תגובה-עובדים לשעבר נעצרו בחשד למעילה בכספי החב בשנים 2007-13

28/1/15, 10:15 אדרי-אל

תגובת נאמן אג"ח ב' למכתב החב מיום 27.1.15 בק"ע הפדיון המוקדם

28/1/15, 09:50 מדיוי תראפיוטיק

אושרו תנאי יו"ר החב,הענקת אופ ליועץ,דירק ונ.משרה,תזומן אסיפה

28/1/15, 09:42 מדיוי תראפיוטיק

דירק' החב אישר את העסקתה של פרוידמן (אחות של ב.שליטה)

28/1/15, 09:41 די רום

דירק' החב החליט על אישור תנאי כהונת הדירק' בידס ובן חמו

28/1/15, 09:40 סקיילקס

פניה לביהמש להורות על השהיית העברת ני"ע של החב לרשימת השימור

27/1/15, 22:32 לוינסקי עופר

אושרה קבלת ערבות אישית מב.שליטה לאשראי בנקאי שתיטול החב

27/1/15, 22:14 פניקס גיוס הון

חדל לכהן-נושא משרה-יועצת משפטית ומזכירת החב-אורלי קרונמן דגן

27/1/15, 22:17 פניקס

חדל לכהן-נושא משרה-יועצת משפטית ומזכירת החב-אורלי קרונמן דגן

27/1/15, 17:02 שופרסל

הסתלקות מבקשה ליצוגית נ' החב בק"ע שילוט רשימת מוצרים בפיקוח

27/1/15, 16:48 טי.אר.די

צבי דוידוביץ הגיש בקשה לצו עיקול זמני על נכסי החברה

27/1/15, 14:53 ביוקנסל

כללתע חדלה להיות תאגיד מדווח,החב מסווגת כ"חברת שכבה שנייה"

27/1/15, 11:56 טלכור טלקום

עמדת רשות ני"ע לבקשה לסיום חובות הדיווח החלות על החברה

27/1/15, 09:24 וו.טי.פי.

הבהרות לסעיף 1.1.2 בזימון אסיפה בק"ע תביעה נגד החב ואחרים

27/1/15, 08:22 די פארם

כללתע חדלה להיות תאגיד החב,החברה מסווגת כ"חברת שכבה שנייה"

27/1/15, 00:31 אידיבי פתוח

בקשה מטעם בעמ"נ המיעוט לבמ"ש לפרסום ה.רכש,לעמדת החב עד 29.1

26/1/15, 17:16 דרבן

מעלות הודיעה על הפסקת דירוג אגרות החוב של החב

26/1/15, 17:14 כלכלית ירושלים

מעלות הודיעה על הפסקת דירוג אגרות החוב של החב

26/1/15, 16:40 כלכלית ירושלים

מעלות מפסיקה מעקב אחר דרוג החב,מוציאה מCW+קובעת תחזית שלילית

26/1/15, 16:40 דרבן

מעלות מפסיקה מעקב אחר דרוג החב,מוציאה מCW+קובעת תחזית שלילית

26/1/15, 16:03 אשטרום נכסים

אסיפה ב-5.2-הוספת הבהרות בק"ע תנאי העסקת מנכל החברה

26/1/15, 15:55 מבני תעשיה

מידרוג הודיעה על הפסקת דירוג אגרות החוב של החב

26/1/15, 15:37 אשטרום נכסים

אסיפה ב-5.2.15-תנאי העסקת מנכל החב,הקצאה פרטית-דוח משלים

26/1/15, 15:36 מבני תעשיה

הוחלט כי דירוג החב יבוצע ע"י חב אחת,יופסק הדרוג ע"י מידרוג

26/1/15, 15:34 דרבן

לבקשת החברה S&P תפסיק לדרג את החברה ואגרות החוב שלה

26/1/15, 15:31 כלכלית ירושלים

לאור החלטה כי דירוג החב יבוצע ע"י חב אחת,יופסק הדרוג ע"י S&P

26/1/15, 15:23 מבני תעשיה

לבקשת החברה, מידרוג מפסיקה דירוג אג"ח של החברה

26/1/15, 15:11 וילאר

מנכל החברה מותר על מחצית מהבונוס השנתי בגין שנת 2014

26/1/15, 13:15 פלייט מדיקל

אסיפה ב4.3.15-אישור הסדר לרכישת מנ' החב שבציבור ע"י מדטכניקה

26/1/15, 13:03 פלייט מדיקל

אסיפה ב22.1.15-אישור הסדר בין החברה לבעלי מניותיה

26/1/15, 12:14 חממה סחר

כ.אישום נ' החב חממית וב.שליטה בק"ע פע' בנכס בקריית גת,חולקת

26/1/15, 10:44 כלל תעשיות

קבלת אישור רשם החברות למיזוג חב פרטית בבעלות ב.שליטה לחב

26/1/15, 10:26 כלל תעשיות

אישור רשם החברות למיזוג חב פרטית בבעלות ב.שליטה לחברה

26/1/15, 10:07 אלקו

אישור הסכם ניהול בין החב לב.שליטה וקרוביו,תזמן אסיפה

26/1/15, 09:55 אאורה

שות יו טרנד המחזיקה עם החב בנכס בNY הגישה תביעה נ' דירק' בחב

26/1/15, 09:46 פאלאס תעשיות

קבלת אישור הממונה למכירת פעילות החב בארץ,כפוף לתנאים נוספים

26/1/15, 09:30 ג'רוסלם השקעות

בקשת הנאמן להסדר מעין לסעדים במידה והחב לא תעמוד בארכה

25/1/15, 18:50 ביג

דרוג מעלות +A להנפקת אגח בהיקף של עד 200 מ' שח ע.נ-הודעת החב

25/1/15, 17:10 ביג

בוחנת הרחבת אג"ח סדרה ד+ה של החברה ע"פ תשקיף מדף 07/12,כפוף

25/1/15, 15:40 יורו טרייד נדלן

קבלה הודעת מחזיקי אגח א על העמדת חוב החב כלפיהם לפרעון מידי

25/1/15, 15:20 מזרחי טפחות הנפ

טיוטת שטר נאמנות מתוקן לאגח 39 שבכוונת החברה להנפיק

25/1/15, 13:40 סקיילקס

תגובת החברה לבקשת נאמן אגח י' לאכיפת שעבודים ומינוי כונס

25/1/15, 11:26 ביג

מצגת החברה

25/1/15, 09:26 אידיבי פתוח

תגובת החברה לטענות נאמני הסדר אדבא ביחס להנפקת הזכויות

25/1/15, 09:08 אלרון

הסכם השקעה בבריינסגייט(30%),לפי 70מ'$ לפני,חלק החברה 8מ'$

22/1/15, 16:16 דוניץ

אסיפה ב4.3,תיקון הקובץ המצורף,רכישה עצמית של מנ' החב בכ49מ'ש

22/1/15, 15:12 אלומיי קפיטל

K6- עדכון בנוגע לעסקאות פורווד שביצעה החברה

22/1/15, 14:28 אלקטרה צריכה

דירק' החב החליט על אימוץ נוהל אישור עסקאות זניחות עם ב.שליטה

22/1/15, 09:59 ארנה גרופ

תביעה נגד החב ובת בק"ע הפעלת חניון ע"י חב הבת, בוחנת

22/1/15, 09:28 קפיטל פוינט

הודעת אנלייבקס בק"ע מוצר האפוסל,אם תמיר הלוואה החב תחזיק3.5%

22/1/15, 09:22 נורסטאר החזקות

גלוב רכשה מנ' ATR,תהפוך לב.שליטה,השפעה על דוח החב ב-Q1/15

21/1/15, 16:15 סקיילקס

בקשה לביהמ"ש לאישור הסר עם מחזיקי האג"ח של החברה

21/1/15, 14:28 חשמל

אסיפה שזומנה ל-22.1 נדחית ל-4.2,לבקשת רשות החברות הממשלתיות

21/1/15, 14:25 חשמל

אסיפה שזומנה ל-22.1 נדחית ל-4.2,לבקשת רשות החברות הממשלתיות

21/1/15, 13:50 אינטרנט זהב

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מידרוג מאשררת דירוג Baa1 באופק יציב לאגח ב-ד של החברה

21/1/15, 13:37 אינטרנט זהב

מידרוג מאשררת דירוג Baa1 באופק יציב לאגח ב-ד של החברה

21/1/15, 10:56 בי קומיונקיישנס

מידרוג מאשררת דירוג A1 באופק יציב לאג"ח ב' שהנפיקה החברה

21/1/15, 09:46 יעד

ביהמש דחה ערעור החב והותיר על ענו פס"ד נגד החב מ-18.8.13,המש

20/1/15, 19:10 שופרסל

בקשה ליצוגית נ' החברה מטעם חבר מועדון לקוחות בק"ע דיוור ישיר

20/1/15, 22:08 צאם

מידרוג מאשררת דירוג Baa3 לאגח 1 באופק יציב-הודעת החברה

20/1/15, 20:27 אידיבי פתוח

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות:אין שינוי מידי בדירוג החב בעקבות כוונה להנפיק זכ' למנ'

20/1/15, 18:17 עזריאלי קבוצה

מצגת החברה-גיוס אג"ח סחיר- 20.1.15

20/1/15, 18:03 עזריאלי קבוצה

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות מעלה דירוג החב מAA ל+AA, תחזית הדירוג יציבה

20/1/15, 17:21 עזריאלי קבוצה

מעלות מעלה דירוג החב מAA ל+AA, תחזית הדירוג יציבה

20/1/15, 15:47 אידיבי פתוח

תוצ' אסיפה מ20.1-אישור הגדלת הון של החב ותיקון תקנון בהתאם

20/1/15, 14:03 מובייל מקס

ממלא מקום מנכל החב רכש 500א' מנ' החב ב-25אג' למניה

20/1/15, 11:25 סוהו נדל"ן

אי ברוקר יחל לפעול כעושה שוק במנ' החב מ-21.1,תגרע מד.סחירות

20/1/15, 11:12 סוהו נדל"ן

התקשרה עם אי ברוקר בהסכם עשיית שוק במניות החברה

20/1/15, 10:35 סקיילקס

תגובת החברה לבקשה למתן הוראות:מותירה הבקשה לשיקולו של ביהמש

20/1/15, 10:33 אידיבי פתוח

מעלות:אין שינוי מידי בדירוג החב בעקבות כוונה להנפיק זכ' למנ'

20/1/15, 09:35 מדטכניקה

תגובת בעמ"נ בפלייט לתגובת החב להתנגדותו לרכישת מנ' פלייט

20/1/15, 09:32 פלייט מדיקל

תגובת בעמ"נ בחב לתגובה להתנגדותו להסדר למדטכנ לרכישת מנ' החב

20/1/15, 09:22 אלומיי קפיטל

עדכון בנוגע לעסקאות פורווד שביצעה החברה

19/1/15, 20:28 סוהו נדל"ן

ערן מיטל שילם לארקו סכום נוסף בסך כ204א'ש מגין רכישת מנ' החב

19/1/15, 18:42 בינלאומי הנפקות

מעלות מאשררת דירוג בנק הבנלאומי AA+/STABLE-הודעת החברה

19/1/15, 20:58 דורי בניה

דירקטוריון החברה אישר גמול לדירקטור דן מושקוביץ

19/1/15, 18:42 בינלאומי הנפקות

מעלות מאשררת דירוג המנפיק AA+/STABLE-הודעת החברה

19/1/15, 18:15 בינלאומי

מעלות מאשררת דירוג המנפיק AA+/STABLE-הודעת החברה

19/1/15, 12:11 סטאר נייט

ביהמ"ש הסמיך את המפרק הזמני לחתום על הדוחות הכספיים של החב

19/1/15, 09:54 סיביל ג'רמני

המפרק קיבל העתק מפרט ה.רכש לעד16.25מ'ש ע.נ אגח א' של החב

19/1/15, 09:12 כרמית

בקשה לייצוגית נגד החברה בטענה להטעייה באריזת מוצר מתוצרתה

19/1/15, 09:09 הראל הנפקות

מעלות אישררה דרוג AA+/Stable להראל ביטוח,אשרור דרוג לאגח החב

18/1/15, 16:31 צים

שינוי הון מניות החברה בכפוף לGRD

18/1/15, 12:18 מזרחי טפחות הנפ

טיוטת ש.נאמנות אגח 39 אשר החברה שוקלת להנפיק,כפוף-המשך

18/1/15, 09:49 חברה לישראל

בקשה לייצוגית נ' החב,נ.משרה וב.שליטה בטענה לדיווח מטעה,בוחנת

18/1/15, 06:56 ספנסר אקוויטי

תביעה נ' חב מוחזקת וב.שליטה בק"ע חב' נכס, החב דוחה הטענות

18/1/15, 09:07 בית שמש

Bombardier החליטה לעצור פרויקט בו משתתפת החברה, בוחנת

15/1/15, 21:28 סאני

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

15/1/15, 21:20 סאני

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון

15/1/15, 16:30 פאלאס תעשיות

זימון אסיפת התייעצות של אג"ח ו' ל-29.1.15, דיווח מאת החברה

15/1/15, 16:22 סומוטו

בעקבות הודעת החברה, התבקשו הבהרות - ה"מ

15/1/15, 15:53 אנגל משאבים

תגובת החב לבקשה למימוש שיעבודים מטעם GBES וEEUROPE,המשך

15/1/15, 15:19 ראלקו

דירק' החב אישר גמול שנתי והשתתפות לדירק' בלתי תלויה

15/1/15, 15:12 ראלקו

הנפקה פרטית של 48,026(1.2%)אופציות למנכל החברה

15/1/15, 13:59 שיכון ובינוי

מצגת החברה-ינואר 2015

15/1/15, 09:51 אנלייט אנרגיה

הושלמה מכירת זכ' החב ושותף בפר' בפולין,רווח לחב כ-15מ'ש-המשך

15/1/15, 09:48 אולטרה אקוויטי

פרעון יתרת חוב החב בסך כ-6.9מ'שח ללידר-המשך

15/1/15, 09:39 וו.טי.פי.

דירק' החב אישר המשך מו"מ עם קבוצה זרה וקבלת הלוואה מב.שליטה

15/1/15, 09:02 מדיגוס

תיקון הסכם הפצה למוצר החברה בסין -המשך דיווח מ-13.3.13

14/1/15, 17:03 כנפיים

הודעת אל על: יצוגית נגד החב בק"ע אי השבת מיסי נמל

14/1/15, 14:44 כרמל אחזקות

במ"ש קבע דיון בבקשה להסדר לרכישת מנ' החב שבציבור ב-1.2.15

14/1/15, 14:29 גילת

הטרמינלים של החב meoEdge TDMA/SCPC אושרו לשימוש ע"י O3b

14/1/15, 14:01 ביוליין אר אקס

החברה מיישבת מחלוקת עם Bellerophon

14/1/15, 13:37 אופקו

מצגת החברה שהוצגה בכנס J.P MORGAN HEALTHCARE

14/1/15, 11:09 אס.אר אקורד

דירק' החב אישר קבלת הלוואות מבנק לאומי בעד 50מ'ש

14/1/15, 11:05 חשמל

מסמך הסכמות בין החב לוועד העובדים,העיצומים יופסקו עד 1.2.15

14/1/15, 09:47 פלדמן נ

אסיפה ב19.2-הסכם העסקת מנכ"ל החב(ב.שליטה),ביטוח

14/1/15, 09:39 פלדמן נ

אסיפה ב19.2-הסכם העסקת מנכ"ל החב(ב.שליטה),ביטוח

14/1/15, 09:34 ליבנטל

הוגשה המרצת פתיחה נגד קיסריה בק"ע פר' בלוד שרכשה החב,פרטים

14/1/15, 08:53 קבוצת נץ

מנכל החב הודיע על מימוש מלוא האופ' למנ' החב,יוקצו כ963א' מנ'

14/1/15, 08:20 וו.טי.פי.

צד ג תובע את החב,EH ונ.משרה בק"ע פע' שנרכשה ע"י EH,דוחה,המשך

13/1/15, 20:38 אל על

בקשה ליצוגית נ' החב בטענה להפרת חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות

13/1/15, 18:12 פרוקוגניה

זימון אסיפה ל-4.2.15-החלפת משרד רו"ח מבקרים של החברה

13/1/15, 16:18 וילאר

בכוונת החב להחליף את הנכסים המשועבדים לאגח ו-הוספת פרטים

13/1/15, 15:07 אורכית

בהימ"ש אישר לשלם לעובד החברה תשלום דין קדימה

13/1/15, 13:51 ויתניה

הוד' נאמני האגח בק"ע מועדי הגשת התנגדויות למיזוג החב עם בת

13/1/15, 11:18 בי.אס.פי

תגובת דירק' החב להודעת עמדה מטעם בעל מניות-המשך

13/1/15, 09:32 כמיפל

פס"ד בענין בקשת רשות ערעור מטעם החברה לאישור תובענה יצוגית

12/1/15, 18:31 קו מנחה

תוצ' אסיפה מ12.1-אישור הסכם ניהול עם מנכל החב(ב.שליטה)

13/1/15, 00:44 אי.טי.ויו מדיקל

תוצ' אסיפה מ12.1.15-אישור התקשרות בהסכם שירותים עם מנכל החב

12/1/15, 18:14 פרוקוגניה

תוצ' אסיפה שנתית מיום 12.1.15-שינוי שם החברה

12/1/15, 20:54 פלוריסטם

FORM K-8, מכתב מנכל החברה לבעלי המניות

12/1/15, 16:29 ויתניה

הצעה למיזוג חב בת בבעלות מלאה עם ולתוך החב,כפוף

12/1/15, 16:20 ויתניה

הגישה לרשם החברות בקשה למזג את גלי שלום השקעות(בת)לתוכה

12/1/15, 14:02 סקיילקס

הפסקת מסחר בני"ע של החברה לאור מינוי כונס נכסים לרוב נכסיה

12/1/15, 11:49 איירפורט סיטי

תוצ' אסיפה שנתית מיום 12.1.15- תנאי כהונת מנכל החברה

12/1/15, 11:23 בריינסוויי

יונייטד הלת'קייר אישרה פוליסת ביטוח המאפשרת טיפול במע' החב

12/1/15, 11:15 אספן גרופ

הוד' נאמן אגח ה:התנגדות למיזוג החב עם בנות ניתן להגיש עד20.1

12/1/15, 11:15 אלקטרה צריכה

לבקשת החברה, מידרוג מפסיקה דירוג המנפיק - הודעת החברה

12/1/15, 10:03 אלקטרה צריכה

לבקשת החברה, מידרוג מפסיקה דירוג המנפיק

12/1/15, 10:00 פלוריסטם

מכתב מנכל החברה לבעלי המניות

12/1/15, 09:44 אלקטרה

בהמ"ש אישר הסתלקות מייצוגית נגד החברה - המשך דיווח מ-1.1.14

11/1/15, 21:59 אדן אנרגיה

הזיש מימשה זכ' סירוב ביחס לרכ' זכ' בפלאג'יק ע"י החב,בוחנת

11/1/15, 16:33 הכשרה חב לביטוח

דירק' החב אישר עדכון תנאי העסקת מנכ"לית החב

11/1/15, 14:38 אפריקה נכסים

אישור התקשרות החב ואפריקה מגורים בהסכם מימון לפרו' בהרצליה

11/1/15, 14:35 סקיילקס

תגובת החב לבקשות לאכיפת שעבודים ומינוי כונס זמני וקבוע

11/1/15, 13:21 גירון פיתוח

דירק' החברה אישר הסכם להשכרת משרדים לב.שליטה

11/1/15, 13:21 גירון פיתוח

דירק' החברה אישר הסכם השכרת משרדים לב.שליטה

11/1/15, 12:59 מרחביה אחזקות

הנפקת כ2.3מ'(4.45%)אופ' סה"כ למנכל החב ויו"ר הדירק-טעות סופר

9/1/15, 02:28 קנון הולדינגס

K-6אסיפת חל אישרה חלוקת מנ' החב,החלה להסחר ב-WHEN ISSUED

11/1/15, 09:05 מבטח שמיר

עדכון למכירת מנ' החב בתנובה,תזרים צפוי לחב כ-1.2 מילארד שח

8/1/15, 20:48 אחוזת בית

החלטות דירקטריון החברה

10/1/15, 17:30 נקסטקום

דירק' החב אישר מענק בגין 2015 לנ.משרה(לא כולל מנכל או יו"ר)

9/1/15, 02:28 קנון הולדינגס

K-6-אסיפת בעמ"נ אישרה חלוקת מנ' החב,החלה להסחר ב-WEHN ISSUED

7/1/15, 18:02 קרדן אן.וי.

מעלות מורידה את דירוג החב והאגח לD, אישור שינוי לוח סילוקין

8/1/15, 09:44 מיי סייז

הצלחת בדיקת היתכנות בטכ' המדידה של החב באמצעות טלפונים חכמים

8/1/15, 09:53 מבטח שמיר

עדכון למכירת מנ' החב בתנובה לברייטפוד,ר.צפוי לחב כ700מ'שח

8/1/15, 16:10 סינרג'י כבלים

הפסקת מסחר בני"ע של החברה לאור אישור ההסדר

8/1/15, 17:16 מרחביה אחזקות

הנפקת 2,343,987(4.45%)אופציות סה"כ למנכל החב ויו"ר הדירק'

8/1/15, 16:41 מיטב דש השקעות

מידרוג מותירה דרוג אגח ג בדירוג באופק יציב על כנו-הודעת החב

8/1/15, 16:10 סינרג'י כבלים

הפסקת מסחר בני"ע של החברה לאור אישור ההסדר

8/1/15, 12:55 דקסיה ישראל הנפ

שינוי שמות וסימולי ניירות הערך של החברה החל מיום 11.1.15

8/1/15, 11:45 סקיילקס

תגובת סבן לבקשת החברה למינוי שני דירק' מטעמה בחב פרטנר

8/1/15, 09:53 מבטח שמיר

עדכון למכירת מנ' החב בתנובה לברייטפוד,ר.צפוי לחב כ700מ'שח

8/1/15, 09:44 מיי סייז

הצלחת בדיקת היתכנות בטכ' המדידה של החב באמצעות טלפונים חכמים

8/1/15, 09:25 מדטכניקה

תגובת החב להתנגדות בעמ"נ להסדר לרכישת מנ' פלייט שבציבור

8/1/15, 09:21 פלייט מדיקל

תגובת מדטכנ להתנגדות בעמ"נ להסדר לרכישת מנ' החב שבציבור

8/1/15, 09:14 ריט 1

שות' החב במרכז מסחרי בעפולה מוכרת זכו',לחב זכו' סרוב,בוחנת

7/1/15, 23:53 ישראל קנדה

מינוי נושא משרה-משנה למנכ"ל ושמאית החברה-מירב סגל

7/1/15, 18:14 קמן קפיטל

תשובת החב לעמדת רשות לני"ע לבקשה לקיצור מועד לזימון אסיפה

7/1/15, 18:02 קרדן אן.וי.

מעלות מורידה את דירוג החב והאגח לD, אישור שינוי לוח סילוקין

7/1/15, 16:49 גטר גרופ

ב.שליטה בוחן מהלך לרכישת מלוא מניות החב במחיר 22.92 שח למניה

7/1/15, 14:39 שטראוס גרופ

הודעת הנאמן לאגח ד' בדבר מיזוג החברה עם שטראוס מזון (בת)

7/1/15, 14:36 רוטשטיין

נתונים בדבר היקף מכירות החברה עד ליום 31.12.14

7/1/15, 12:41 אסיה פיתוח

תוצ' אסיפה מ7.1-אושר מכירת אחז החב באולטרה לאפסווינג

7/1/15, 10:53 רמי לוי

דירוג מנפיק ע"י מעלות -AA, יציב -דוח מלא -הודעת החברה

7/1/15, 10:06 אינטרקיור

עקרונות להשק 2.5מ$ בריגנרה(חב ביומד)ע"י רבינוביץ או החב,כפוף

7/1/15, 09:29 דורי קבוצה

העליון דחה ערעור על פס"ד לדחות תביעה בסך 19.5מ'ש נ' החברות

7/1/15, 09:29 דורי בניה

העליון דחה ערעור על פס"ד לדחות תביעה בסך 19.5מ'ש נ' החברות

7/1/15, 08:27 קמן קפיטל

החלטת בית משפט בק"ע עמדת הרשות-לתשובת החברה תוך 24 שעות

6/1/15, 23:43 סרגון

בקשה ליצוגית נגד החברה מטעם בעלי מניות, בכוונתה להתנגד

6/1/15, 17:06 מדיוי תראפיוטיק

בקשה להמשיך מסחר ברשימה הראשית-פירוט הון החב מ-30.9-31.12.14

6/1/15, 13:52 מגה אור

דירוג מנפיק ע"י מעלות A, יציב- דוח מלא -הודעת החברה

6/1/15, 13:17 סקיילקס

בקשה ליצוגית נ' החב סאני וסמסונג בק"ע שירות טלפוני בסאני

6/1/15, 11:31 חשמל

אסיפה ליום 8.1.15 נדחית ל-22.1.15-לבקשת רשות החב הממשלתיות

6/1/15, 11:26 חשמל

אסיפה ליום 8.1.15 נדחית ל-22.1.15-לבקשת רשות החב הממשלתיות

6/1/15, 10:01 ג'רוסלם השקעות

דירק' החברה אישר אי חריגותה של עסקת העברת מניות וויריאנט

5/1/15, 20:09 בינלאומי הנפקות

טיוטת שטר נאמנות מתוקן לאגח ח' שבכוונת החברה להנפיק

5/1/15, 18:34 ביטוח ישיר

בקשה לייצוגית נגד החב בק"ע פעילות איידאי ביטוח

5/1/15, 21:44 אידיבי פתוח

זימון אסיפה ל-20.1-תיקון ההון הרשום של החב,תיקון תקנון בהתאם

5/1/15, 19:51 אידיבי פתוח

תוצ' אסיפה מיוחדת מיום 5.1.15-אישור הגדלת הון רשום של החברה

5/1/15, 21:21 ווידמד

הודעה הבורסה בדבר מחיקת ני"ע של החב מן המסחר ביום 21.1.15

5/1/15, 18:25 אפקון החזקות

תוצ אסיפה מ5.1-שיפוי,עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החב

5/1/15, 16:24 סאטקום מערכות

זימון אסיפה ל-12.2.15-אישור תנאי כהונת מנכל החברה

5/1/15, 16:24 סאטקום מערכות

זימון אסיפה ל-12.2.14-אישור תנאי כהונת מנכל החברה

5/1/15, 14:39 קרדן אן.וי.

אישורי חב בנות מעודכנים לתיקון ש.נאמנות לאגח סד א ו-ב של החב

5/1/15, 13:32 מליסרון

בכוונת החב לחלק דיבידנד בגין רווחי 2015,סה"כ כ-200מ'שח,כפוף

5/1/15, 09:32 בונוס ביוגרופ

אישור EMA לעמידת החב ומתקניה בתקן האירופאי והבינלאומי

5/1/15, 09:11 כנפיים

מכירת כ1.1מ' מנ' החב בין ב.שליטה+אופ למכ' כ800א' מנ' נוספות

4/1/15, 17:52 חשמל

הארכת תוקף רשיונות החברה עד 1.1.16

4/1/15, 18:40 ליבנטל

עדכון בדבר החז' אלעני במנ' החב-תיקון החז' אלעני בדרור הדרור

4/1/15, 23:37 פטרוכימיים

באסיפת נושים מובטחים של החב מ-31.12.14 הוחלט לאשר את ההסדר

4/1/15, 18:38 איתי פיננסים

צופה הפסד כ-3מ'ש בQ4/14,עקב תנודתיות בנכסים בהם סוחרת החב

5/1/15, 07:13 מליסרון

אי ברוקר תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע של החברה, מיום 21.1.15

4/1/15, 16:13 כיל

ביהמש דחה עתירת קידוחי סי אף איי ופסק הוצ' לטובת הרשות והחב

4/1/15, 15:00 לאומי מימון

החלטות מיסוי בק"ע מיזוג לאומי מימון עם החברה

4/1/15, 15:00 לאומי

החלטות מיסוי בק"ע מיזוג לאומי מימון עם החברה

4/1/15, 13:52 פרשקובסקי

היקף מכירות החברה עד ליום 31.12.14

4/1/15, 13:28 חברה לישראל

חלוקת מניות קנון כדיבידנד בעין לבעמ"נ של החברה ביום 9.1.15

4/1/15, 11:47 חברה לישראל

בקשה לנגזרת נגד דירק' ואחרים,ונגד החב כמשיבה, בק"ע הסדר צים

4/1/15, 09:49 אזורים

הבנק יחלט ערבות בסך3.5מ$ שהועמדה ע"י החברה להלואה לפר יונקרס

1/1/15, 19:20 קבוצת נץ

הבהרה בנוגע למענק למנכל החב שיובא על סדר יום האסיפה-המשך

2/1/15, 11:33 ליבנטל

שינוי באופן החזקות אלעני במניות החברה

1/1/15, 21:26 אחים נאוי

דירק' החב' ידון בשינוי תנאי העסקתו של אביב אפרים-סמנכל כספים

1/1/15, 18:05 מירלנד

כ.הצבעה לאסיפת אגח ג,ד מ-22.12,הסמכת הנאמן לנהל מו"מ עם החב

1/1/15, 15:41 מירלנד

כ.הצבעה לאסיפת אגח ה,ו מ-22.12,הסמכת הנאמן לנהל מו"מ עם החב

1/1/15, 15:26 פולאר השקעות

קבלת580אש מפירוק שיתוף בקרקע בי-ם,יתחלק בין החב,אוריגו והאגח

1/1/15, 14:51 ג'רוסלם השקעות

העמדת ערבות להלוואה שנטלה החברה ע"י דירקטור בחברה

1/1/15, 13:30 פרוטאולוג'יקס

ביהמש אישר הסדר החברה עם המדען הראשי

1/1/15, 11:49 רפק

אושר כי אין מניעה להעביר ליור תשלום עבור מנ' החב הנרכשות,המש

1/1/15, 11:41 רפק

שינוי מתכונת התקשרות עם מנכל החברה, החל מיום 1.1.15

1/1/15, 10:25 שפע ימים

בכוונת החב לפעול להגשת טיוטת ת.מדף על בסיס דוחות2014חלףQ3/14

1/1/15, 09:31 חברה לישראל

בהמשך להחלטת האסיפה,החב פועלת לקידום מהלך חלוקה,תפרסם מועדים

1/1/15, 00:27 ברימאג דיגיטל

דירק' החב אישר את תנאי העסקת יאיר זילברשטין(קרוב לב.שליטה)

31/12/14, 18:23 דרבן

מעלות מורידה דירוג כלכלית מ -A ל BBB, משווה לדירוג החברה

31/12/14, 17:40 חברה לישראל

תוצ' אסיפה מ-31.12.14-אישור מהלך לחלוקת החז' החב במספר חב

31/12/14, 17:55 איביאי בית השק

דרוג מנפיק ע"י מעלותA,יציב-דוח מלא-הודעת החב-צירוף קובץ נכון

31/12/14, 17:44 איביאי בית השק

דרוג מנפיק ע"י מעלותA,יציב-דוח מלא-הודעת החב-צירוף קובץ שגוי

31/12/14, 17:35 מדיקל קומפרישין

אימוץ תכנית התייעלות ועדכון בדבר השווקים בהן פועלת החברה

31/12/14, 16:28 וילאר

בכוונת החברה לבצע החלפה של הנכסים המשועבדים לאגח ו'

31/12/14, 12:29 כלכלית ירושלים

מידרוג מורידה דירוג אגח ה-יג מ A2 ל Baa1,אופק שלילי-הוד' החב

31/12/14, 11:48 ישרס

אסיפות ישרס מבני תעשיה וסדיר אישרו מיזוגיהן עם החב,המשך

31/12/14, 11:23 טיב טקסטיל

הוגש ערעור על החלטת ביה"ד לעבודה לדחות תביעה נגד החב

31/12/14, 11:00 סינרג'י כבלים

התייחסות ראשונית של נאמני האגח לבקשת החב להסדר/הקפאת הליכים

31/12/14, 10:49 אידיבי פתוח

נבחנת העברת זכויות החב ברשיונות שרה ומירה(2.655%)למודיעין

31/12/14, 10:25 טלדור

דירק' החב אישר התקשרות עם מנורה בפוליסת ביטוח נ.משרה

31/12/14, 09:58 טלדור

דירק' החב אישר עדכון והארכת תוקף עסקת מסגרת עם ב.שליטה

31/12/14, 10:09 טלדור

דירק' החב אישר מס' עסקאות שאינן מהותיות עם ב.שליטה

31/12/14, 09:46 כלל עסקי ביטוח

אדבפ-מתווה מוסכם עם הממונה בנושא מכירת החזקות החב בכללבט

31/12/14, 09:46 אידיבי פתוח

אדבפ-מתווה מוסכם עם הממונה בנושא מכירת החזקות החב בכללבט

31/12/14, 07:27 אולטרה אקוויטי

הבהרה ביחס לחוב החברה לניצעים בעסקת גרינסטון גלובל

30/12/14, 17:00 קסטרו

דירק' החב אישר התקשרות בהסכם שכירות עם ב.שליטה

30/12/14, 16:52 מגה אור

דירק' החב אישר תוכנית אופציות חדשה והענקת אופ' לסמנכל כספים

30/12/14, 16:29 סינרג'י כבלים

החלטת במ"ש לבקשת החב ליטול הלוואה מבנק ולהכיר בה כהוצ' הבראה

30/12/14, 14:07 שטראוס גרופ

הוחלט על מיזוג חב הבת שטראוס מזון לתוך החברה,לא מהותי

30/12/14, 11:04 פרטנר

יהל שחר הודיע על התפטרותו מדירקטוריון החברה

30/12/14, 09:30 פלייט מדיקל

החלטת במ"ש:הליך ההסדר בין החב לבעמ"נ יועבר לבמ"ש המחוזי בלוד

30/12/14, 09:26 מדיגוס

קיבלה אישור פטנט ביפן לטכנ' ומוצרי החב' בשימושי מצלמה זעירה

29/12/14, 23:53 קרסו מוטורס

נחתם ההסכם למכירת זכ' החב בנכס בראשל"צ תמורת 56.2מ'ש-המשך

29/12/14, 23:09 סינרג'י כבלים

אסיפת אג"ח ב ב30.12-הוספת נושא:הסמכת הנציגות בק"ע בקשת החב

29/12/14, 23:09 סינרג'י כבלים

אסיפת אג"ח א ב30.12-הוספת נושא:הסמכת הנציגות בק"ע בקשת החב

29/12/14, 14:14 נייס

2 פת' החב הוכרו בין מוצרי השנה ל-2015 ע"י מגזין TMC CUSTOMER

29/12/14, 11:04 סינרג'י כבלים

אסיפת אג"ח א ב30.12-דיון בק"ע בקשת החברה להקפאת הליכים

29/12/14, 11:03 סינרג'י כבלים

אסיפת אג"ח ב ב30.12-דיון בק"ע בקשת החברה להקפאת הליכים

29/12/14, 09:45 אינטרקולוני

דירק' החב אישר מתן גמול שנתי והשתתפות לדירק'

29/12/14, 09:38 וויי-בוקס

דירק' החב אישר גמול שנתי והשתתפות לדירק' אהרון זהר

29/12/14, 09:26 ביו-סל

דירק' החב אישר השקעה בכ7.7מ'ש לפי מחיר 45אג' למניה,כפוף-המשך

29/12/14, 09:20 דורי בניה

הוגשה בקשה מאוחדת לתביעה יצוגית בטענה להטעייה בדיווחי החב

29/12/14, 09:20 איתמר מדיקל

הסכם BVMI להפצת מוצר ה-ENDOPAT של החב בסין,ל-76 חודשים

28/12/14, 23:10 נקסט ג'ן

דירק' החב אישרר תנאי העסקת שלח כמנכ"לית, פרטים, המשך

28/12/14, 18:29 כלל תעשיות

ביהמ"ש אישר ביצוע פדיון מוקדם לאגח סדרה יג',יד ו-טו של החב

28/12/14, 23:32 חשמל

מס' עובדי החב בעבר ובהווה,ביניהם נ.משרה,נעצרו ע"י רשות ני"ע

28/12/14, 18:21 חבס

דוח ביניים מטעם המנהלים המיוחדים של החברה

28/12/14, 16:55 בזק

מידרוג מאשררת דירוג Aa2,יציב לאגרות החוב סד' 5-8-הודעת החברה

28/12/14, 15:26 קמן קפיטל

חידוש מסחר במניות החברה ברשימת השימור ביום 29.12.14

28/12/14, 10:56 פולאר השקעות

בהתאם לבוררות התקבלו4.85מש,יתחלק בין החב,מחזיקי אגח ו,אוריגו

28/12/14, 09:44 מזרחי טפחות הנפ

מעלות מעלה דירוג הבנק+החברה מ +AA ל AAA,בתחזית יציבה

28/12/14, 09:39 הוט

הצעת החב במכרז התדרים דור4 עומדת בתנאים,תשתתף בהליך התמחור

28/12/14, 09:36 דורי בניה

דירק' החב אישר עדכון והגדלת קו אשראי לעד 115מ'ש מקבוצת דורי

28/12/14, 09:20 מליסרון

התקבל ערעור הפרקליטות,בימש הרשיע את החב באישומים,קנס 1.1מ'ש

25/12/14, 18:16 דלק קבוצה

מידרוג-Issuer Comment,אין שינוי בדירוג החב והאג"ח-הודעת החב

25/12/14, 17:31 ארזים

תגובת החברה לבקשת נאמני האגח למינוי מומחה ע"פ סעיף 350

25/12/14, 16:38 מטריקס

אימוץ תוכנית חדשה למכירת ני"ע (0.06%) ע"י מנכל החב,המשך

25/12/14, 16:35 טמפו משקאות

מחיקת תביעה ייצוגית נגד החב בק"ע מים מינרלים מיובאים-המשך

25/12/14, 14:25 קמן קפיטל

פניה לבורסה לביטול השעיית המסחר במניות החברה

25/12/14, 14:17 פרופיט

ביהמש אישר הארכת מועד הגשת תגובות החב,הרשות והכנ"ר,המשך

25/12/14, 09:44 ג'רוסלם השקעות

נאמן אגח מעין זימן אסיפה בעקבות אי העברת כספי ההסדר ע"י החב

24/12/14, 20:56 וויטסמוק

הנפקה פרטית של 5,740,646(0.9%)אופציות ל2 סמנכל"ים של החברה

24/12/14, 18:36 דלק קבוצה

מעלות: אין שינוי בדירוג החב והאגח בעקבות הודעת רשות להגבלים

24/12/14, 17:41 צור

חדל לכהן-נושא משרה-מזכיר החברה-בנימין אדר

24/12/14, 17:43 צור

מינוי נושא משרה-מזכיר החברה-אפרון אהוד אודי

24/12/14, 17:51 דלק קבוצה

מעלות:אין שינוי בדירוג החב+אגח שלה בעקבות הודעת רשות ההגבלים

24/12/14, 17:29 פולירם

הקמת חב בת באיטליה להפצת מוצרי החברה באיטליה ובמדינות שכנות

24/12/14, 16:11 אליאנס

אישור תנאי העסקת יגאל טריכטר כמנכ"ל החברה

24/12/14, 10:07 קמן קפיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/12/14, 10:03 קמן קפיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.13, לפי מועדי פרעון

24/12/14, 10:04 קמן קפיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.14, לפי מועדי פרעון

24/12/14, 10:05 קמן קפיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון

24/12/14, 10:02 קמן קפיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.13, לפי מועדי פרעון

23/12/14, 21:20 טיב טקסטיל

תגובת דירק' החב להודעת עמדה מטעם בעמ"נ בק"ע אסיפה ב-4.1

23/12/14, 17:59 אינטרקיור

סיום כהונת דולצ'ין כמנכל החב ב31.1.15-תיקון מועד סיום הכהונה

23/12/14, 17:47 אינטרקיור

סיום כהונת אלון דולצ'ין כמנכ"ל החברה, המשך

23/12/14, 14:59 פרוקוגניה

הושלם מיזוג עם סאן טים,הפכה לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה

23/12/14, 10:27 לייבפרסון

GRUPO-חב תקשורת דרום אמרקאית תשתמש במוצר החברה

23/12/14, 10:27 לייבפרסון

GRUPO חב תקשורת דרום אמרקאית תשתמש במוצר החברה

23/12/14, 09:39 דיסקונט השקעות

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות מורידה דירוג החב מ+BBB לBBB, תחזית הדירוג יציבה

23/12/14, 08:30 דיסקונט השקעות

מעלות מורידה דירוג החב מ+BBB לBBB, תחזית הדירוג יציבה

22/12/14, 17:50 דורי קבוצה

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מידרוג מודיעה על המשך בחינת דירוג אגח ה, ו, ו-ז של החברה

22/12/14, 17:38 מירלנד

אג"ח סדרות ד' ו-ה' של החב יגרעו ממדדי תל בונד ביום 25.12.14

22/12/14, 16:41 דורי קבוצה

מידרוג מודיעה על המשך בחינת דירוג אגח ה, ו, ו-ז של החברה

22/12/14, 15:01 איזיצ'יפ

מעבד של החב NP-5 200 Gigabit הגיע לשלב הייצור

22/12/14, 13:46 ישרס

הוחלט לא להמשיך בשלב זה בבחינת פיצול בהחז' החב,המשך 1.9.14

22/12/14, 09:23 דוניץ

בקשה לתביעה נגזרת מטעם מחזיק 199 מנ' החב,תבחן ותגיש תגובה

21/12/14, 19:46 אידיבי פתוח

אסיפה ב5.1-הגדלת הון מניות רשום של החב כולל תיקון בתקנון

21/12/14, 18:42 מבני תעשיה

מעלות מכניסה דרוג החב ואגרות החוב שלה לCW,השלכות שליליות

21/12/14, 19:23 אשטרום נכסים

אסיפה 27.1-אישור הסכם חדש עם מנכל החב כולל הקצאת אופ',שיפוי

21/12/14, 19:37 אשטרום נכסים

אסיפה 27.1-אישור הסכם חדש עם מנכל החב כולל הקצאת אופ',שיפוי

21/12/14, 09:19 חפציבה חופים

אישור ביהמש לאופן חלוקת הסכומים בין החב לחפציבה ג'רוזלם

21/12/14, 09:25 חפציבה ג'רוזלם

אישור ביהמש לאופן חלוקת הסכומים בין החב לחפציבה חופים

21/12/14, 09:43 שיכון ובינוי

דירק' החב אישר העמדת ערבות עד150מ'€ לאדו לרכ' נכסים בגרמניה

21/12/14, 09:35 אנלייט אנרגיה

הסכם למכ' זכ' החב ושות' בפר'Wroblewבפולין בכ-60.7מ'זלוטי,המש

21/12/14, 09:05 דורי בניה

תוצ' הצעת רכש לאגח א' של החברה, ההצעה לא נענתה

21/12/14, 08:51 אוריין

הושלמה העסקה למכירת חלק מהחזקות החב בעמיטל-המשך מ-13.11.14

21/12/14, 08:45 נקסט ג'ן

קפטל העבירה לחב 300א'שח מתוך סכום הלוואה לפי דרישת החב-המשך

21/12/14, 08:45 קפיטל פוינט

קפטל העבירה לחב 300א'שח מתוך סכום הלוואה לפי דרישת החב-המשך

19/12/14, 17:15 אלביט הדמיה

הודעת פלאזה בדבר השלמת הנפקת זכויות, החב תחזיק 44.9%

18/12/14, 19:18 מירלנד

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות מורידה דירוג החב ל CC, תחזית הדירוג שלילית

18/12/14, 19:44 דרבן

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מידרוג מכניסה דירוג אג"ח החב ל-Credit Review,השלכות שליליות

18/12/14, 19:44 כלכלית ירושלים

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מידרוג מכניסה דירוג אג"ח החב ל-Credit Review,השלכות שליליות

18/12/14, 18:47 מבני תעשיה

מידרוג מכניסה דירוג אג"ח החב ל-Credit Review,השלכות שליליות

18/12/14, 18:47 כלכלית ירושלים

מידרוג מכניסה דירוג אג"ח החב ל-Credit Review,השלכות שליליות

18/12/14, 18:47 דרבן

מידרוג מכניסה דירוג אג"ח החב ל-Credit Review,השלכות שליליות

18/12/14, 18:47 מבני תעשיה

מידרוג מכניסה אג"ח של החב ל-Credit Review עם השלכות שליליות

18/12/14, 18:47 כלכלית ירושלים

מידרוג מכניסה אג"ח של החב ל-Credit Review עם השלכות שליליות

18/12/14, 18:47 דרבן

מידרוג מכניסה אג"ח של החב ל-Credit Review עם השלכות שליליות

18/12/14, 18:47 דרבן

מידרוג מכניסה דירוג אג"ח החב ל-Credit Review,השלכות שליליות

18/12/14, 18:47 כלכלית ירושלים

מידרוג מכניסה דירוג אג"ח החב ל-Credit Review,השלכות שליליות

18/12/14, 18:47 מבני תעשיה

מידרוג מכניסה דירוג אג"ח החב ל-Credit Review,השלכות שליליות

18/12/14, 18:47 דרבן

מידרוג מכניסה אג"ח של החב ל-Credit Review עם השלכות שליליות

18/12/14, 18:47 כלכלית ירושלים

מידרוג מכניסה אג"ח של החב ל-Credit Review עם השלכות שליליות

18/12/14, 18:47 מבני תעשיה

מידרוג מכניסה אג"ח של החב ל-Credit Review עם השלכות שליליות

18/12/14, 18:20 מירלנד

מעלות מורידה דירוג החב ל CC, תחזית הדירוג שלילית

18/12/14, 18:20 מירלנד

מעלות מורידה דירוג החב ל CC, תחזית הדירוג שלילית

18/12/14, 17:15 קרדן אן.וי.

אסיפת אגח ב ב-25.12,דיווח החב- תיקון ש.נאמנות,עקרונות להסדר

18/12/14, 17:13 קרדן אן.וי.

אסיפת אגח א ב-25.12,דיווח החב-תיקון ש.נאמנות,עקרונות להסדר

18/12/14, 16:25 מירלנד

אסיפת אגח א-ו ב22.12,דווח החב,הגנה על המחזיקים,מינוי נציגות

18/12/14, 15:29 אפריקה השקעות

התייחסות החברה להחרפה במצב הכלכלי ברוסיה

18/12/14, 15:29 אפריקה השקעות

התייחסות החברה להחרפה במצב הכלכלי ברוסיה

18/12/14, 15:22 ארן מו"פ

תוצ' אסיפה מ18.12-אושרה התקשרות החברה עם אטריון

18/12/14, 12:53 דורי בניה

תוצ' הצעת רכש למניות החברה מטעם דרקב- ההצעה לא נענתה

18/12/14, 10:13 מירלנד

התייחסות החברה למצב הכלכלי ברוסיה

18/12/14, 10:14 מבני תעשיה

אין החלטה ביחס להחז' החב במירלנד+דיווחה על המצב ברוסיה

18/12/14, 10:14 דרבן

אין החלטה ביחס להחז' החב במירלנד+דיווחה על המצב ברוסיה

18/12/14, 10:14 כלכלית ירושלים

אין החלטה ביחס להחז' החב במירלנד+דיווחה על המצב ברוסיה

18/12/14, 10:16 מבני תעשיה

אין החלטה ביחס לאחז' החב במירלנד+דיווחה על המצב ברוסיה

18/12/14, 10:18 דרבן

אין החלטה ביחס לאחז' החב במירלנד+דיווחה על המצב ברוסיה

18/12/14, 10:14 דרבן

אין החלטה ביחס להחז' החב במירלנד+דיווחה על המצב ברוסיה

18/12/14, 10:14 מבני תעשיה

אין החלטה ביחס להחז' החב במירלנד+דיווחה על המצב ברוסיה

18/12/14, 10:13 מירלנד

התייחסות החברה למצב הכלכלי ברוסיה

18/12/14, 10:14 כלכלית ירושלים

אין החלטה ביחס להחז' החב במירלנד+דיווחה על המצב ברוסיה

18/12/14, 09:56 ארזים

החלטת בימש בבקשה למינוי מומחה להסדר,לתגובת החב תוך 7ימים

18/12/14, 09:44 חברה לישראל

החברה העמידה לקורוס הלוואת בעלים בסך 57מ' דולר-המשך 11.12.14

17/12/14, 20:17 סינרג'י כבלים

אסיפת אג"ח ב ב18.12-דיווח החב והנאמן בנוגע להצעת הסדר

17/12/14, 17:39 גילאון

תגובת החברה לדיווח ובקשה מטעם הנאמן לאגח סדרה ב'

17/12/14, 16:59 סינרג'י כבלים

אסיפת אגח ב ב18.12-דיווח החב והנאמן בנוגע להצעת הסדר מעודכנת

17/12/14, 16:51 סינרג'י כבלים

אסיפת אגח א ב18.12-דיווח החב והנאמן בק"ע הצעת ההסדר המעודכנת

17/12/14, 15:43 אפריקה נכסים

מרשם בעלי מניות,שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות למניות החברה

17/12/14, 15:42 אלוני חץ

דירוג מעלות +A בתחזית חיובית, דוח מלא -הדועת החברה

17/12/14, 10:34 פרופיט

החלטת במ"ש לבקשת נאמן אגח ז' להוראות,לתגובת החב הרשות והכנר

17/12/14, 09:58 נכסים ובנין

הכללת החב ב.שליטה וחב' בקבוצה ברשימת הגופים הריכוזיים

17/12/14, 09:35 אלביט טכנ

אינסייטק השלימה הסכם השק' בסך כ9מ'$ ע"י בעמנ,החב מחזיקה כ36%

17/12/14, 09:51 שופרסל

הכללת החב ב.שליטה וחב' בקבוצה ברשימת הגופים הריכוזיים

17/12/14, 09:41 ביו לייט

הנפקה פרטית של כ1.3מ'(0.25%) אופציות ליועץ של החברה

17/12/14, 09:11 ג'ובוקיט החזקות

קבלת הלואת גישור כ-250א'ש מב.שליטה כנגד שעבוד 1.9מ' מנ' החב

17/12/14, 09:35 אידיבי פתוח

הכללת החב ברשימת הגופים הריכוזיים-הוספת אי הכללת אדמה

17/12/14, 09:35 אלביט טכנ

אינסייטק השלימה הסכם השק' בסך כ9מ'$ ע"י בעמנ,החב מחזיקה כ36%

17/12/14, 09:10 ריט 1

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>דרוג מדרוג P-1 לני"ע מסחריים בסך כ150מ'שח שבכוונת החב להנפיק

16/12/14, 19:08 סנטראל יורופיאן

אסיפת CEE BIG BV אישרה להנפיק כ2% למנכל,החב תחזיק כ10.3%

16/12/14, 17:21 ריט 1

דרוג מדרוג P-1 לני"ע מסחריים בסך כ150מ'שח שבכוונת החב להנפיק

16/12/14, 17:05 פרוטאולוג'יקס

ביהמש אישר הסדר בין החב לבין המדען הראשי

16/12/14, 16:30 ישראלום

דירק' החב אישר קבלת הלואה נוספת בסך 1מ'שח מב.שליטה

16/12/14, 13:28 דיסקונט השקעות

החברה,חב' בנות וב.שליטה נכללים ברשימת הגורמים הריכוזיים

16/12/14, 13:28 דיסקונט השקעות

החברה,חב' בנות וב.שליטה נכללים ברשימת הגורמים הריכוזיים

16/12/14, 12:30 פרוקוגניה

פרטים להשלמת מיזוג החב וסנטג-תיקון התמורה למנ' ל1.84734שח

16/12/14, 11:09 אפריקה השקעות

מדרוג מכניסה דרוג אגח כו-כח לבחינה ,השלכות שליליות-הודעת החב

16/12/14, 09:48 אידיבי פתוח

הכללת החב ב.שליטה וחב' בקבוצה ברשימת הגופים הריכוזיים

16/12/14, 09:46 שופרסל

הוחלט לנהל מו"מ להגדלת החזקות החברה בלב המפרץ (37%)

16/12/14, 09:06 אשטרום קבוצה

דירק' החב אישר את מדיניות התגמול,למרות שלא אושרה באסיפה

16/12/14, 09:06 אשטרום קבוצה

דירק' החב אישר את מדיניות התגמול,למרות שלא אושרה באסיפה

15/12/14, 21:26 אי אס אר אר

פרטים והתחייבות ב.שליטה בק"ע מניות החב שנרכשו בהנפקת זכו'

15/12/14, 21:26 אי אס אר אר

פרטים והתחייבות ב.שליטה בק"ע מניות החב שנרכשו בהנפקת זכו'

15/12/14, 18:46 חממה סחר

הארכת הסכם שכירות משרדי החב בבית שרבט בת"א(בבעלות ב.שליטה)

15/12/14, 19:08 אברות

זימון אסיפת אג"ח ג ל-28.12.14-דיווח המשקיף והחברה

15/12/14, 17:31 חברה לישראל

השלכות על מדדי הבורסה בעקבות הודעת החב בדבר הפרדה תאגידית

15/12/14, 16:43 דלתא

תוצ' אסיפה מיום 15.12.14-תיקון מדיניות תגמול של החברה,שיפוי

15/12/14, 16:47 אופקו

8-k, הסכם שת"פ בינלאומי עם פייזר בדבר מוצר החברה

15/12/14, 16:06 אינטרקיור

אסיפה שזומנה ליום 16.12.14 נדחית ליום 23.12.14,החלטת החברה

15/12/14, 15:27 אופקו

הסכם שת"פ בינלאומי עם פייזר במוצר החברה להורמון גדילה

15/12/14, 15:27 אופקו

הסכם שת"פ בינלאומי עם פייזר במוצר החברה להורמון גדילה

15/12/14, 14:50 כלל ביוטכנו

הכללת החב וחב בקב' ברשימת תאגידים ריאליים,בוחנת השלכות

15/12/14, 14:11 פז נפט

פשרה בתביעה יצוגית נגד נכדה-השלמה בק"ע הסבת מפעל החב הנכדה

15/12/14, 12:53 סלקט ביומד

קבלת תוצאות חיובויות בפיתוח ערכת הברירה של החברה

15/12/14, 12:53 סלקט ביומד

קבלת תוצאות חיובויות בפיתוח ערכת הברירה של החברה

15/12/14, 11:48 ממן

הכללת החב וחב נוספות בקב' ברשימת הגופים הריכוזיים,בוחנת

15/12/14, 11:48 ממן

הכללת החב וחב נוספות בקב' ברשימת הגופים הריכוזיים,בוחנת

15/12/14, 11:42 נייר חדרה

הכללת החב וחב נוספות בקב' ברשימת הגופים הריכוזיים,בוחנת

15/12/14, 09:47 אינטרקיור

דירק' החב אישר הכללת סלטון בפוליסת ביטוח

15/12/14, 09:47 אינטרקיור

דירק' החב אישר הכללת סולטן בפוליסת ביטוח

15/12/14, 09:20 גולף

הכללת החב וחב נוספות בקב' ברשימת תאגידים ריאליים,בוחנת השלכו

15/12/14, 09:20 כלל ביוטכנו

הכללת החב וחב נוספות בקב' ברשימת תאגידים ריאליים,בוחנת השלכו

15/12/14, 09:20 נייר חדרה

הכללת החב וחב נוספות בקב' ברשימת תאגידים ריאליים,בוחנת השלכו

15/12/14, 09:20 כלל תעשיות

הכללת החב וחב נוספות בקב' ברשימת תאגידים ריאליים,בוחנת השלכו

15/12/14, 09:20 גולף

הכללת החב וחב נוספות בקב' ברשימת תאגידים ריאליים,בוחנת השלכו

15/12/14, 09:20 כלל ביוטכנו

הכללת החב וחב נוספות בקב' ברשימת תאגידים ריאליים,בוחנת השלכו

15/12/14, 09:20 נייר חדרה

הכללת החב וחב נוספות בקב' ברשימת תאגידים ריאליים,בוחנת השלכו

15/12/14, 09:20 כלל תעשיות

הכללת החב וחב נוספות בקב' ברשימת תאגידים ריאליים,בוחנת השלכו

14/12/14, 18:53 גו.די.אם

מכתב התפטרות ממנכ"ל החברה דב גולדשטיין

15/12/14, 07:56 אורביט

חוזה לאספקת מערכת ה-ORION של החב לתאגיד התעופה בואינג

15/12/14, 07:56 אורביט

חוזה לאספקת מערכת ה-ORION של החב לתאגיד התעופה בואינג

14/12/14, 18:10 דורי בניה

דרקב פרסמה דחיית מועדי קיבול להצעת רכש למניות ולאגח א של החב

14/12/14, 18:53 גו.די.אם

מכתב התפטרות ממנכ"ל החברה דב גולדשטיין

14/12/14, 15:18 בראק הולדינגס

מעלות מעלה את דירוג החברה מ BBB ל +BBB , תחזית יציבה

14/12/14, 11:26 רציו יהש

מצגת החברה, דצמבר 2014

14/12/14, 09:38 צירון

סקירת התפתחויות בפעילות החב,מגעים ובחינת שת"פ בניגריה

14/12/14, 08:38 אנלייט אנרגיה

מומ למכירת זכ' החב ושותפיה בפר' Wroblewבפולין לתאגיד אירופאי

11/12/14, 17:18 טיב טקסטיל

הודעת עמדה של דירק' החברה המתייחסת להודעת עמדה מטעם בעמ"נ

11/12/14, 16:17 אפריקה מגורים

הנפקת 55,000 אופציות לעובדים ונ.משרה של החב וחב בשליטת החב

11/12/14, 15:27 כרמל אחזקות

אסיפה אגח א ב4.1-אישור הסדר לרכישת מנ' החב שבידי הציבור

11/12/14, 13:07 איביאי בית השק

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ14.12,לא תיכנס לד.סחירות

11/12/14, 12:40 רבד

דירקטוריון החב אישר חידוש פוליסת ביטוח דירק' ונ.משרה

11/12/14, 12:25 אורכית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

11/12/14, 10:56 פרוטאולוג'יקס

מכתב הרשות בעניין אופן סיווג הצבעת ולטר באסיפה+עמדת החברה

11/12/14, 09:39 ג'ובוקיט החזקות

אושר המשך כהונת מנכ"ל החב עד 15.1.15,ללא תמורה-תיקון סופר

11/12/14, 09:38 מדיוי תראפיוטיק

אושרה העסקת קרובת ב.שליטה כמנהלת פיתוח עסקי וקשרי חוץ של החב

11/12/14, 09:30 סולומון אחזק

מו"מ למכירת חלק החב(50%) במיזם משותף במודיעין תמורת 33מ'ש"ח

11/12/14, 09:18 דורי קבוצה

החב ותיאטראות ישראל בוחנות מכירת החז' ברונסון (כ39.8% כ"א)

10/12/14, 17:35 דלק ישראל

גריעת אג"ח א' של החברה ממדדי התל בונד ביום א', 14.12.14

10/12/14, 17:34 שפיר הנדסה

צירוף מניות החברה למדדי הבורסה, החל מיום א', 6.1.15

10/12/14, 16:43 גו.די.אם

מכתב התפטרותו של פרופ' פיליפ חלפון מדירקטוריון החברה- המשך

10/12/14, 15:52 אינטרקולוני

בימ"ש אישר בקשת טרקס ונאמן אגח גילאון,החב פועלת לקבל הכספים

10/12/14, 15:22 סאן טים גרופ

התקבלה תעודת המיזוג, החברה תהפוך לפרטית

10/12/14, 14:10 נייס

החב ו-CLOUDSCANN יספקו פתרון אבטחת אתרים באמצעות הסלולר

10/12/14, 08:51 פלייט מדיקל

החלטה בבקשה לאשר הסדר לרכ' מנ' החב: תגובת הרשות עד-28.12

9/12/14, 18:27 אוהה

זימון אסיפה ל30.12.14-הוספת נושא:דיון בגודל דירקטוריון החברה

9/12/14, 18:22 אוהה

זימון אסיפה ל30.12.14-הוספת נושא:דיון בגודל דירקטוריון החברה

9/12/14, 17:33 כנפיים

מינוי נושא משרה-סמנכ"ל, יועץ משפטי ומזכיר החברה-דן פוגלמן

9/12/14, 15:23 פרופיט

תגובת החב לעמדת הרשות,עמדת נאמן אגח ד',החלטת ביהמש,המשך

9/12/14, 09:13 אופל בלאנס

הבהרות החב לדיווח בק"ע בסך 2מ'ש כהלוואה מבעל שליטה

9/12/14, 09:13 אופל בלאנס

הבהרות החב לדיווח בק"ע בבך 2מ'ש כהלוואה מבעל שליטה

8/12/14, 22:18 דה זראסאי גרופ

דירק' החב אישר חלוקת דיבידנד בסך 5 מליון דולר ארה"ב

8/12/14, 17:34 אינטרקיור

אסיפה שזומנה ליום 9.12.14 נדחית ליום 16.12.14-החלטת החברה

8/12/14, 16:18 דלק קבוצה

אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בעד 200 מליון ש"ח

8/12/14, 15:27 מגה אור

מעלות מעלה דירוג החברה מ -A ל A, בתחזית יציבה-הודעת החברה

8/12/14, 13:27 מגה אור

מעלות מעלה דירוג החברה מ -A ל A, בתחזית יציבה

8/12/14, 11:46 ב.יאיר

בימ"ש החליט על ביטול כל הצווים שהוטלו על החברה -המשך

8/12/14, 10:01 ראלקו

בקשה ליצוגית נגד החב ועוד בק"ע מתן שירותי אחריות למוצרי חשמל

7/12/14, 11:42 מדיוי תראפיוטיק

אסיפה שזומנה ל-8.12.14 נדחית ל-16.12.14-בהתאם להחלטת החברה

7/12/14, 09:26 אספן גרופ

תרכוש במשותף 3 נכסים מניבים בהולנד בכ57מ'יורו,חלק החברה 51%

7/12/14, 09:26 אספן גרופ

תרכוש במשותף 3 נכסים מניבים בהולנד בכ-57מ'יורו,חלק החברה 51%

4/12/14, 20:48 שפיר הנדסה

הנהלה ונושאי משרה-אחריועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה-אמיר שקד-נ

4/12/14, 17:35 אוריין

מרשם בעלי מניות-החלפת הנאמן לניירות ערך של עובדי החברה

4/12/14, 17:39 גבעות יהש

גריעת יחידות השתתפות של החברה ממדדי הבורסה ביום ב', 8.12.14

4/12/14, 16:38 לייבפרסון

פלטפורמת החברה שברה שיא ב- CyberMonday

4/12/14, 16:34 קולפלנט אחזקות

הבהרה לדיווח מ-11.9: עובד החב שהוקצו לו כ-400א' אופ אינו ב"ע

4/12/14, 15:17 סיליקום

פלטפורמת הענן של החברה זכתה בפרס

4/12/14, 14:02 צמיחה

בקשה לנגזרת נגד החב ונ.משרה בק"ע רכישות זכ' ברשיון שמן,לומדת

4/12/14, 09:20 שפע ימים

דירק' החב הקצאת מניות למשקיע תמורת 650א'שח-המשך מ-3.12.14

3/12/14, 23:08 לייטסטון

העברת זכו' בנכסי נדלן להשק' לחב כנגד הנפקת מניות החברה

3/12/14, 18:09 מירלנד

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות מכניסה דירוג החב +BBB ל Credit Watch עם השלכות שליליות

3/12/14, 18:02 אלגומייזר

נתונים בדבר ביצוע תוכנת האלגומייזר אצל לקוחות החב-דוח משלים

3/12/14, 17:33 תיא השקעות

רכשה 138,718 מניות החב תמורת 6,797א'ש"ח בעסקאות מחוץ לבורסה

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:50 אסיה פיתוח

אסיפה ב7.1.15-אישור מכירת אחז' החב באולטרה לאפסווינג,כ.הצבעה

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:28 איידיאו גרופ

אי ברוקר תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה מיום 1.1.15

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 15:23 תמיר פישמן נדלן

אקסלנס יפעל כע.שוק במנ' החב החל מ4.12,לא תיכנס לד.סחירות

3/12/14, 14:52 מנרב

דירוג מעלות +A להנפקת אגח בהיקף של עד 200מ' שח ע.נ-הוד' החב

3/12/14, 14:30 מירלנד

מעלות מכניסה דירוג החב +BBB ל Credit Watch עם השלכות שליליות

3/12/14, 08:59 מישורים חברה פת

הושלמה מכ' 50% מזכ' בנכס באלבאמה בכ-5,525א'$(חלק החב כ60%)

2/12/14, 15:10 לייטסטון

פרטים מזהים לני"ע חדש-לייטסטון אגח א-תיקון טעות סופר בשם החב

1/12/14, 16:15 גולד

דירוג מנפיק ע"י מעלות A-/Stable - דוח מלא - הודעת החברה

1/12/14, 15:18 דרבן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון-תיקון דוח

1/12/14, 14:38 סאפיינס

חב הביטוח HISCOX יישמה בהצלחה מע' החב לניהול ביטוח אלמנטרי

1/12/14, 14:30 פולירם

הוחלט כי עסקאות החב בהן למושב רם און עניין אישי יובאו לאסיפה

1/12/14, 10:01 לפידות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

1/12/14, 09:27 איילון

דירק' החב אישר הענקת גמול דירק',שיפוי וביטוח לקרובה לב.שליטה

1/12/14, 09:12 אקסטרא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 23:20 נקסט ג'ן

דירק' החב אישר הסכם לקבלת הלואה בסך עד1מ'שח מקפיטל פוינט

1/12/14, 08:29 פריורטק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

1/12/14, 00:31 כפריס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

1/12/14, 00:06 המשביר 365

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 23:59 ספנסר אקוויטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

1/12/14, 00:00 גו.די.אם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 23:49 חג'ג' נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 23:32 תראפיקס ביו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 23:27 ישאל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 23:15 אפיק הירדן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 23:04 כרמל אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 23:02 מובייל מקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 22:59 ביו-סל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 22:59 וו.טי.פי.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 22:07 מעיינות טמדא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 22:03 טלכור טלקום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 21:57 שפע ימים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 21:46 אינוונטק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 21:43 לוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 21:32 אברות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 21:27 חלל תקשורת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 21:18 די רום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 21:14 מעין ונצ'ורס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 21:14 מגדלי ים תיכון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 21:01 ברם תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 21:00 יעד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:52 אייביטרנס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:45 קרסו מוטורס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:38 סאמיט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:32 רשי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:28 מטרת מיזוג

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:27 די מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:27 אלרן נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:26 ווקסיל ביו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:22 דה לסר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:18 בונוס ביוגרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:07 אאורה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:06 גמול השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:05 קווינקו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:03 ב.יאיר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:03 תמיר פישמן נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 20:03 לוינשטין הנדסה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 19:57 גמול נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 19:52 אדרי-אל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 19:48 ויז'ן סיגמא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 19:42 לכיש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 19:37 קפיטל פוינט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 19:34 אידיבי פתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 19:33 כנפיים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 19:16 ורדינון נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 19:16 מצלאוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 19:11 תדיר גן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 19:12 אולטרה אקוויטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 19:07 ליברטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 18:56 מר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 18:51 ג'ובוקיט החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 18:46 גולד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 18:46 ביי2 נטוורקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 18:28 ברימאג דיגיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 18:12 גלטן ביודיזל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 18:09 ביו לייט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 18:04 קרדן אן.וי.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 18:04 בית הזהב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:56 אקויטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:54 יואל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:49 חיון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:43 רקח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:41 ג'י.אף.סי גרין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:34 קרדן יזמות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:29 משאבי טבע

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:28 ארית תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:23 ננו דיימנשן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:20 תפן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:09 רוזבאד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:05 דיסקונט השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 17:03 קבוצת נץ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 16:59 ערד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 16:52 חירון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 16:28 אלגומייזר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 16:26 הכשרת הישוב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 16:26 לידר השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 16:25 גטר גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 16:17 ג'י.אף.סי גרין

הוחלט על עדכון מדיניות ההשקעה של החברה

30/11/14, 15:46 אתלון השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון - תיקון

30/11/14, 15:43 שנפ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 15:39 צירון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 15:36 אינסוליין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 15:34 אראסאל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 15:24 צרפתי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 15:19 פרוקוגניה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 15:15 אתלון השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 14:44 אול-יר

התח' נ.משרה בק"ע הטלת עיצומים כספיים או אמצעי אכיפה על החב

30/11/14, 15:10 איילון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 14:45 מדיקל קומפרישין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 14:44 אול-יר

התח' נ.שמרה בק"ע הטלת עיצומים כפסיים או אמצעי אכיפה על החב

30/11/14, 14:41 ניסקו חשמל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 14:40 עמוס הדר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 14:39 רובוגרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 14:15 גן שמואל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 13:47 קדימהסטם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 13:43 נאוסיטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 13:12 דן מלונות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 12:53 סקיילקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 12:35 אמ.די.ג'י.

התח' ב.שליטה בק"ע הטלת עיצומים כספיים או אמצעי אכיפה על החב

30/11/14, 12:34 טיב טעם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 12:03 רימוני

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 11:50 ראלקו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 10:59 נץ ארהב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 10:45 תכוף

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 10:02 איי.די.אן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 09:41 קרדן ישראל

אושרה התקשרות החב ען קרדן יזמות בפוליסת ביטוח דירק' ונ.משרה

30/11/14, 09:38 וו.טי.פי.

צד ג טוען כי פע' שרכשה EH נמכרה,החב נדרשת לא להשתמש בה,דוחה

30/11/14, 09:26 ברנד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 09:16 גאון אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 08:53 אספן גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 08:49 ארקו החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 06:20 אפקון החזקות

זימון אסיפה ל-5.1.15-עדכון תנאי העסקת מנכל החברה,שיפוי

30/11/14, 06:14 אפקון החזקות

דירק' החברה אישר את עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה

30/11/14, 08:14 פז נפט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

30/11/14, 07:51 מבטח שמיר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

29/11/14, 23:47 ספיץ' מודולס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

29/11/14, 18:58 שלמה החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

29/11/14, 18:41 ליבנטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

28/11/14, 23:29 פרופיט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

28/11/14, 12:19 צמח המרמן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

28/11/14, 12:10 ארנה גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

28/11/14, 10:38 בוני תיכון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

28/11/14, 07:48 קולפלנט אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 22:01 נורסטאר החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 22:15 מלרג

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 22:21 אביב בניה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 22:38 נקסט ג'ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 22:41 טי.אר.די

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 22:45 פלרם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 22:56 ג'רוסלם השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 22:56 אסיה פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 23:16 פטרוכימיים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 21:32 גרינסטון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 20:57 תפרון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 20:57 כמיפל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 21:01 מרחביה אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 09:30 אמנת

דירקטוריון החברה אישר מדיניות חלוקת דיבידנד לשנים 2015-16

27/11/14, 09:49 אי.טי.ויו מדיקל

הרחבת ערוצי הפצת מוצרי החב:הוספת מפיצים בסין+נציגי מכ' בארהב

27/11/14, 11:59 שלא"ג תעשיות

שינוי מתווה הרחבת כושר הייצור של החב בארץ ובארהב,הגדלת היקף

27/11/14, 20:41 אורן השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 20:34 רוטשטיין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 20:14 בי ג'י איי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 19:59 סקורפיו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 19:39 אינטרקיור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 19:37 אפקון החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 19:36 חד-אסף

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 19:33 צאם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 19:24 אנגל משאבים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 19:24 גוליבר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 19:22 אדוונטק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 19:20 ליטו גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 19:18 מליבו אינווסט.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 19:05 אלעזרא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 18:54 מיקרומדיק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 18:48 אלבר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 18:46 איסתא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 18:42 אינטק פארמה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 18:39 קרדן ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 18:34 בריל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 18:30 שלמה החזקות

אישור תיקון הסכם מנכל החב ותיקון הסכם עם סמנכל הכספים

27/11/14, 18:30 סולומון אחזק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 18:27 עמיר שיווק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 18:07 טמפו משקאות

מחיקת בקשה לייצוגית נגד החב ביחס לג'אמפ דיאט אשכוליות-המשך

27/11/14, 18:04 שטרן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 18:00 אברבוך

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 17:56 מדיגוס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 17:53 עמיר שיווק

אישור התקשרות החב בהסכם ניהול חדש עם יו"ר דירק' החברה

27/11/14, 17:44 סאן טים גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 17:43 סיאי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 17:34 גירון פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 17:34 אי.טי.ויו מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 17:30 קווליטאו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 17:20 אדן אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 17:18 גניגר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 17:13 הכשרה אנרגיה

בכוונת החברה להגיש בקשה לפרסום תשקיף על בסיס נתוני Q3/14

27/11/14, 17:13 הכשרה אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 17:03 עילדב השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 17:02 וולקן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 16:59 סקורפיו

דירק' החב אישר ואישרר הארכת פוליסת ביטוח אחריות דירק' נ.משרה

27/11/14, 16:52 עשות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 16:50 תיגבור-מאגר כא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 16:39 אדגר השקעות

דרוג מעלות A-/STABLE , דוח מלא -הודעת החברה

27/11/14, 16:33 חממה סחר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 16:32 רמי לוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 16:13 לודן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 16:13 סלקט ביומד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 16:05 לידר שוקי הון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 15:59 שניב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 15:31 אי-אונליין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 15:11 אזורים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 15:03 אילקס מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 15:03 פולאר השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 14:53 נתנאל גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 14:51 פלסאון תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 14:50 פיבי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 14:29 וילאר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 14:18 לוינסקי עופר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 14:16 רוטקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 14:13 ארגמן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 14:13 ספקטרוניקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 13:48 גמאטרוניק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 13:27 מנורה מב החזקות

זימון אסיפה ל4.1.15,אישור תנאי כהונת גריפל כיו"ר החב,כ.הצבעה

27/11/14, 13:19 מנורה מב החזקות

זימון אסיפה ליום 4.1.14, אישור תנאי כהונת יו"ר החברה

27/11/14, 13:14 מדטכניקה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 13:00 טן-חברה לדלק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 12:54 ניסקו תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 12:46 טמפו משקאות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 12:33 שלא"ג תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 12:32 אפוסנס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 12:23 ישרוטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 12:20 ניסן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 12:15 פלייט מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 12:14 אפריקה השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 11:59 שלא"ג תעשיות

שינוי מתווה הרחבת כושר הייצור של החב בארץ ובארהב,הגדלת היקף

27/11/14, 11:54 טופ מערכות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 11:39 אפריקה השקעות

אישרור התקשרות החב בפוליסת ביטוח אחריות נ.משרה עם מבטחים

27/11/14, 11:28 דלק קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 11:20 צמיחה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 11:05 אינטרגאמא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 09:56 על בד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 09:55 אמנת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 09:51 אידיבי פתוח

דירק' החב אישר התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה

27/11/14, 09:49 אי.טי.ויו מדיקל

הרחבת ערוצי הפצת מוצרי החב:הוספת מפיצים בסין+נציגי מכ' בארהב

27/11/14, 09:45 תיא השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 09:45 מיקרומדיק

דירק' החב אישר התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה

27/11/14, 09:43 אי.טי.ויו מדיקל

דירק' החב אישר חידוש פוליסת ביטוח דירק' ונ.משרה

27/11/14, 09:34 אנדימד

דירקטוריון החב אישר רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה

27/11/14, 09:30 אמנת

דירקטוריון החברה אישר מדיניות חלוקת דיבידנד לשנים 2015-16

27/11/14, 09:25 בתי זיקוק

דירק' החב אישר התקשרות עם צים בהסכם להובלה ימית

27/11/14, 09:13 פלייט מדיקל

הסדרים עם אורי גור ויוסי אלדר,כפופים להפיכת החברה לפרטית

27/11/14, 09:13 מדטכניקה

הסדרים עם אורי גור ויוסי אלדר,כפופים להפיכת החברה לפרטית

27/11/14, 09:02 מנורה מב החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 08:40 נטו אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 08:23 תעשיה אוירית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

27/11/14, 07:51 מישורים חברה פת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 23:56 אחוזת בית

טיוטה מעודכנת של שטר נאמנות לאגח א שבכוונת החב להנפיק

27/11/14, 05:19 אורדע

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 22:47 ברן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 21:35 כיטוב פארמה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 21:32 גילאון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 20:56 אורתם סהר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 20:50 קו מנחה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 20:07 מדיפאואר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 19:37 ניו הוריזון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 19:34 ביונדווקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 19:08 רציו מימון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 18:58 רציו יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 18:20 פולאר תקשורת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 18:16 שלמה נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 18:07 סקיילקס

חו"ד בק"ע יכולת החב לעמוד בפרעון החוב+ה.שווי פעילות סמסונג

26/11/14, 18:04 ברוקלנד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 17:57 מיטב דש השקעות

תגובה לפרסומים בק"ע תביעה נ' החברה מטעם מרחב ויוסי מימן

26/11/14, 17:51 דירקט קפיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 17:50 אפיק הירדן

התיחסות החברה לטענות נאמן אגח ב הנכללות בכתב זימון אסיפה

26/11/14, 17:48 אפוסנס

דירק' החב אישר מדיניות תגמול מעודכנת למרות התנגדות האסיפה

26/11/14, 17:43 פולאר תקשורת

אושרה התקשרות החב בביטוח אחריות דירק' ונ.משרה(כולל ב.שליטה)

26/11/14, 17:40 גלובל כנפיים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 17:35 טיב טקסטיל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 17:31 אלמוגים החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 17:27 סינאל מלל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 17:24 גינדי השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 16:42 אלקו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 16:37 מדטכניקה

אושרה התקשרות החב בפוליסת ביטוח דירק' ונ.משרה(כולל ב.שליטה)

26/11/14, 16:28 פטרוכימיים

נמחקה בקשה לתובענה יצוגית כנגד החברה,התובע יגיש בקשה חדשה

26/11/14, 16:23 די רום

פנתה לבורסה בבקשה להעברת מניות החברה לרשימה הראשית

26/11/14, 16:20 אי.אם.אס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 16:19 די.אן.איי ביומד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 16:11 ארזים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 16:12 אימקו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 15:47 אי.אל.די.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 15:47 פאלאס תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 15:43 פוליגון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 15:32 אלספק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 15:30 תדביק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 15:29 אודיוקודס

K-6, ביהמש אישר בקשת החב לרכישה חוזרת של מנ' בהיקף כ-15מ'$

26/11/14, 14:57 כלכלית ירושלים

אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בעד 15 מליון ש"ח

26/11/14, 15:10 וויי-בוקס

אשרו הסכמי מתן שירותים עם מנכל החב וב.שליטה,מענק,תזומן אסיפה

26/11/14, 15:11 אורד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 15:01 גלובל כנפיים

דירוג מנפיק ע"י מעלות A-/STABLE ,דוח מלא-הודעת החברה

26/11/14, 14:59 כנפיים

דרוג מעלות A-/STABLE -דוח מלא -הודעת החברה

26/11/14, 14:57 כלכלית ירושלים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 14:33 נקסטקום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 14:06 סאפיינס

לקוח החב זכה ב2 פרסים לישום מוצלח של מע' החב לביטוח אלמנטארי

26/11/14, 13:54 חנן מור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 13:49 קליל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 13:20 דוניץ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 12:56 כתר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 12:36 בירמן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 12:29 סינרג'י כבלים

עדכון בדבר תנאי השכירות של מקרקעי מפעל החב בשער הנגב

26/11/14, 12:26 ביומדיקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 12:22 מנרב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 12:16 קסטרו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 12:05 ישראלום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 11:28 אנדימד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 11:17 ויתניה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 11:03 פלאזה סנטרס

שינוי הסימולים באנגלית של ני"ע החברה, החל מיום 27.11.14

26/11/14, 11:03 על בד

בקשה ליצוגית נגד החב בטענה לאי סימון כמות המגבונים באריזה

26/11/14, 11:03 דלק רכב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 10:13 ביג

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 10:07 וויי-בוקס

דירק' החב אישר התקשרות בהסכם שכירות משנה עם ב.שליטה

26/11/14, 10:00 פועלים

S&P: דרוג מנפיק A-/Stable/A-2 - הודעת החברה

26/11/14, 09:49 פועלים הנפקות

דירוג מנפיק ע"י מעלות לבנק הפועלים AAA, יציב - הודעת החברה

26/11/14, 09:49 פועלים

דירוג מנפיק ע"י מעלות AAA, יציב - הודעת החברה

26/11/14, 09:42 מדיוי תראפיוטיק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 09:32 וויי-בוקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 09:03 גילת

תיקון מס' 2 להצעת רכש לחלק ממנ' החברה מטעם פימי

26/11/14, 09:09 איתמר מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 22:22 איתמר מדיקל

הנפקה פרטית של 1מ' כ.אופ'(0.55%) ל-11 עובדים של החב וחב בנות

26/11/14, 08:35 שטראוס גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 08:35 אינטר תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 22:51 חשמל

עמדת סגל בק"ע שוק עמוק באגח קונצרני,השפעה על החב בדוח Q3/14

26/11/14, 08:27 מגדל ביטוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 06:25 אתלון השקעות

תוצ' אסיפה כללית מיום 25.11.14, שינוי שם החברה

25/11/14, 21:24 איתמר מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.14, לפי מועדי פרעון - תיקון

25/11/14, 21:31 איתמר מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון - תיקון

26/11/14, 02:23 אקסטל לימיטד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 00:22 סינרג'י כבלים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

26/11/14, 00:17 רבד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 21:31 איתמר מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון - תיקון דו

25/11/14, 21:24 איתמר מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.14, לפי מועדי פרעון - תיקון דו

25/11/14, 20:11 כרמית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 19:51 אלקטרה צריכה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 19:45 ישראל קנדה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 18:49 פלדמן נ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 18:34 איירפורט סיטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 18:31 סאטקום מערכות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 18:23 אלביט טכנ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 18:12 גבעות יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 17:58 איביאי בית השק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 17:53 כהן פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 17:39 אביב ארלון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 17:36 הכשרה החז

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 17:07 יוניטרוניקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 16:50 גולן פלסטיק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 16:48 ר.ה. טכנולגיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 16:37 יצוא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 16:34 שדות נפט יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 16:34 אודיוקודס

ביהמש אישר בקשת החב לרכישה חוזרת של מנ' בהיקף כ-15מ'$

25/11/14, 16:20 חברה לישראל

זימון ב-31.12-כתב הצבעה,חלוקת החז' החב במס' חב' כדיב בעין

25/11/14, 16:15 פרדס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 16:02 קנון החזקות

תשקיף בק"ע חלוקת דיבידנד בעין לבעלי מניות החברה לישראל

25/11/14, 16:07 גילאון

הושלמה מכירת מנ' אנקל המוחזקות ע"י החב לטרקס, המשך29.10.14

25/11/14, 16:02 חברה לישראל

תשקיף בק"ע חלוקת דיבידנד בעין לבעלי מניות החברה לישראל

25/11/14, 16:00 חברה לישראל

זימון אסיפה ליום 31.12.14,חלוקת החז' החב במס' חב' כדיב בעין

25/11/14, 15:47 אייסקיור מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 15:34 נאנט נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 15:23 אלקטרה נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 15:20 מיטב דש השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 14:57 הדסית ביו

הנפקה פרטית של 200א' כ.אופ'(0.1%) לחשבת החברה

25/11/14, 14:43 מלונות הכשרה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 14:09 קמטק

אפליקציית החב (Gryphon) השלימה בהצלחה מבחן בטא

25/11/14, 12:59 להב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 12:36 דורי בניה

דרקב פרסמה הצעת רכש מלאה מותנת למנ' ולאגח החב, המשך

25/11/14, 11:44 אאורה

תוצ אסיפת אגח ו מ-16.11,אושרה הצעת החב לפדיון מוקדם של אגח1

25/11/14, 11:43 אאורה

תוצ אסיפת אגח1 מ16.11,לא אושרה הצעת החב לפדיון מוקדם של אגח1

25/11/14, 11:54 הראל השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 11:11 דמרי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 10:03 גזית גלוב

מצגת החברה לשיחת ועידה בק"ע דוחות הכספיים ליום 30.9.14

25/11/14, 09:53 אינטרקולוני

הושלמה מכירת מנ' החב המוחזקות ע"י גילאון לחב טרקס תמורת10מ'ש

25/11/14, 09:47 שיכון ובינוי

מצגת החברה בק"ע תוצ' כספיות ל9 חודשים ורבעון 3 לשנת 2014

25/11/14, 09:28 כלל תעשיות

מו"מ למכירת החזקות החב (30%) במד1,רווח צפוי כ-40'שח

25/11/14, 09:24 אמת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 09:20 אופל בלאנס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 02:25 דורי קבוצה

דורב:אי עמידה ביחסים פיננסיים לאגח,הסכמות מממנים+התח' החב

25/11/14, 09:08 ויקטורי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 09:02 רגנסי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 08:40 גזית גלוב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 08:07 אשטרום קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 23:20 פטרוכימיים

דוח הוצאות החב מ-1.1.14 ועד למועד המשוער לביצוע ההסדר

25/11/14, 07:40 אל על

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 07:35 פניקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

25/11/14, 01:54 דורי קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 20:47 פייטון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 20:42 שמן תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 20:31 אינטרקולוני

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 20:08 גלוב אקספ יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 19:54 כלל תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 18:49 בי.אס.פי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 17:59 איזי אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 17:52 דורי בניה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 17:40 אמיליה פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 17:31 חברה לישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 17:12 פורמולה ויז'ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 17:08 שיכון ובינוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 17:04 ישרס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 16:20 תדאה

אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף 1מ'$

24/11/14, 16:28 מעברות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 16:19 לוי

תוצ אסיפת אגח ו מ20.11-מכירת זכ החב מכח הסכם יחידות לב.שליטה

24/11/14, 16:18 פריגו

8K, הנפקת אגח ע"י חב בת, מימוש אופ החתמים לרכ' מנ' החב

24/11/14, 15:56 פריגו

החתמים יממשו מלוא האופ לרכישת 888,157 מנ' נוספות של החב

24/11/14, 15:32 תדאה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 15:03 פריגו

הגישה ANDA לגרסה גנרית ל-AVEED, באייר תובעת את החברה

24/11/14, 14:51 סנו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 09:48 אופל בלאנס

דירק' החב אישר פקדון נזיל בסך 2מ'ש מבעל שליטה כהלוואה לחברה

24/11/14, 09:48 מטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 09:27 אלרוב ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 09:19 מנדלסון תשתיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 09:03 תפרון

תגובה לפרסומים בק"ע תביעה שהוגשה נגד החב ובת ע"י שחר אטיאס

24/11/14, 09:02 כללביט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 09:02 אלוני חץ

מצגת החברה- נובמבר 2014

24/11/14, 08:43 אלקטרה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 08:36 ספאנטק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 08:35 אלוני חץ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 08:25 ארד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

24/11/14, 00:39 פטרוכימיים

אסיפה מיוחדת ל-27.11-אישור הסדר בין החב לנושיה ובעמ"נ-תיקון

24/11/14, 00:00 הדסית ביו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 21:05 נץ מלונות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 20:27 אפליי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 20:20 אי אס אר אר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 18:38 מלם תים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 18:13 כלל עסקי ביטוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 18:12 מודיעין יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 16:55 פלסטופיל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 16:53 נטו מלינדה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 16:42 נפטא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 16:20 אנגל שלמה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 14:43 גילת

תיקון מפרט ה.רכש לחלק ממנ' החברה מטעם פימי

23/11/14, 13:11 גפן השק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 12:52 לודזיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 12:25 טלסיס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 11:50 חילן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 11:43 פמס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 09:55 פרוטאולוג'יקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 08:44 גילת

תיקון מפרט הצעת רכש לחלק ממניות החב מטעם פימי

23/11/14, 08:44 גילת

תיקון הצעת רכש לחלק ממניות החב מטעם פימי

23/11/14, 08:43 בראק אן וי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 08:05 איידיאו גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 08:04 המלט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 08:02 אסם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

23/11/14, 07:12 ביו ויו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 22:13 נצבא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 21:25 לוינשטין נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 20:31 חשמל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 18:43 גול פרטנרס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 18:26 חנל יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 18:24 נפטא חיפוש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 18:20 ישראמקו יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 18:08 דלק אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 17:51 פלאזה סנטרס

פרסמה מסמך רישום לרישום מניות החברה בתל אביב

20/11/14, 17:54 או.אר.טי.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 17:36 אלון חיפושי גז

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון - תיקון דו

20/11/14, 17:34 כרמל אחזקות

זימון אסיפה ל-28.12.14-אישור הסדר לרכישת מנ' החב שבציבור

20/11/14, 17:12 פלאזה סנטרס

מסמך רישום למסחר של מניות החברה, החל מיום 27.11.14

20/11/14, 17:12 פלאזה סנטרס

מסמך רישום למסחר של מניות החברה

20/11/14, 17:09 אלון חיפושי גז

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 16:12 טלדור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 15:52 סאנפלאואר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 15:30 מיינסטרים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 15:14 סנטראל יורופיאן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 14:02 מיחשוב ישיר קב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 13:43 דנאל כא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 13:15 רבל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 12:57 פרידנזון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 12:39 דקסיה ישראל הנפ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 12:31 פיברולן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 11:42 בוימלגרין

הוחלט על הגשת בקשה לפירוק החברה מרצון בפיקוח ביהמ"ש

20/11/14, 09:38 נייר חדרה

הנפקה פרטית של 30,668 אופציות לסמנכ"ל החברה

20/11/14, 09:29 אמות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 09:17 דרבן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 08:27 נייר חדרה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

20/11/14, 00:03 אפריל נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 22:07 וויטסמוק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 20:16 אבנר יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 20:10 דלק קידוחים יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 18:29 אליום מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 18:08 פלסטו שק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 17:59 צור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 17:50 כפרית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 17:22 סינמה יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 17:17 דלק ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 16:51 אאורה

הצעה מעודכנת לפדיון מוקדם מלא של אגח 1 ע"י החב-תיקון מ-17.11

19/11/14, 16:41 אלומיי קפיטל

תשקיף סופי בק"ע מכירה חוזרת של מניות החברה שבידי בעמ"נ

19/11/14, 16:41 דורסל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 16:40 אקסלנז ביוסיינס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 16:01 ביטוח ישיר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 13:07 זנלכל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 12:58 איידיאיי ביטוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 12:57 איידיאיי הנפקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 12:40 סלקום

בקשה ליצוגית כנגד החברה ומפעילים סלולריים נוספים

19/11/14, 12:25 רפק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 12:15 אלוט

תוצאות מחקר שבוצע ע"י החברה בתחום שירותי הענן

19/11/14, 11:37 מליסרון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 11:05 מיקרונט

דירק' החב אישר את תנאי כהונה והעסקת דירק' בחברה,כפוף

19/11/14, 10:53 אקסלנס השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 09:07 אבגול

עקב טעות בנדון הקודם היה כתוב 2 מ\' ש”ח
','330')" onmouseout="unDisTip()'>תכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף עד 2 מ' מניות

19/11/14, 09:57 אלרוב נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 09:53 טלדור

אושר עדכון לתנאי כהונת מנכל החברה

19/11/14, 09:25 אפריקה נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 09:16 מיי סייז

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 09:07 אבגול

תכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף עד 2 מ'שח

19/11/14, 09:00 קרדן רכב

אושר ניגוד עניינים שעשוי להיות כרוך בכפל כהונת מנכ"ל החברה

19/11/14, 08:54 קרדן רכב

אושרה השקעה של כ100מ'ש במתחם המשרדים של החברה בלוד

19/11/14, 08:51 בתי זיקוק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 08:41 אבגול

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 08:36 כרמל אולפינים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 08:35 פרוטרום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

19/11/14, 08:10 עזריאלי קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 20:41 פולירם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 19:31 פניקס גיוס הון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 19:31 מבני תעשיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 18:08 קרדן רכב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 18:06 קשרי תעופה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 17:56 מידאס השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 17:35 אדגר השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 17:03 פוקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 16:55 אשדר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 16:30 אידיבי אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 15:14 קרור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 14:59 מקסימה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 14:44 בבילון

הסדר להסתלקות מבקשה לייצוגית נגד החב-המשך דיווח מ-31.7.14

18/11/14, 13:24 אשטרום נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 13:19 דניה סיבוס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 09:53 אסם

במ"ש אישר תביעה ייצוגית נ' החב ובת בק"ע דליפת חומרים מסוכנים

18/11/14, 09:53 אסם

במ"ש אישר תביעה ייצוגית נ' החב ובת בק"ע דליפת חומרים מסוכנים

18/11/14, 08:59 סלע קפיטל נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

18/11/14, 08:52 אנלייט אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

17/11/14, 22:01 לוי

אסיפת אגח ה ב-20.11-מכירת זכ' החב מכוח הסכם יחידות לב.שליטה

17/11/14, 22:03 לוי

אסיפת אגח ו ב-20.11-מכירת זכ' החב מכוח הסכם יחידות לב.שליטה

17/11/14, 23:40 פרוטליקס

אהרון שוורץ הינו דירקטור שאינו מחזיק בניירות ערך של החברה

17/11/14, 20:27 דור אלון

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך 30מ'שח לבעמ"נ

17/11/14, 20:20 דור אלון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

17/11/14, 18:48 הזדמנות ישראלית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

17/11/14, 18:44 אזורים

דרוג מעלות למנפיק A-/STABLE ,דוח מלא -הודעת החברה

17/11/14, 16:47 אנגל משאבים

נאמני אגח ו,ז יתמכו בתביעת החברה לביטול חוב ושעבודים לGBES

17/11/14, 16:46 אנגל משאבים

נאמני אגח ו,ז יתמכו בתביעת החברה לביטול חוב ושעבודים לGBES

17/11/14, 16:29 קרדן נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

17/11/14, 15:56 דלק ישראל

חדל לכהן-נושא משרה-כפיפות ישירה למנכ"ל החברה-גיא זילברמן

17/11/14, 15:57 דלק ישראל

חדל לכהן-נושא משרה-כפיפות ישירה למנכ"ל החברה-טל דורי

17/11/14, 15:53 דלק ישראל

חדל לכהן-נושא משרה-כפיפות ישירה למנכ"ל החברה-יהודה אוחיון

17/11/14, 15:54 דלק ישראל

חדל לכהן-נושא משרה-כפיפות ישירה למנכ"ל החברה-איתן זילביגר

17/11/14, 15:31 מר

התקשרה בהסכם עשיית שוק במניות החברה עם אי.בי.אי

17/11/14, 14:01 מר

אי.בי.אי יפעל כעושה שוק בני"ע של החברה מיום 18.11.14

17/11/14, 13:53 פועלים אי.בי.אי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

17/11/14, 10:02 אס.אר אקורד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

17/11/14, 08:47 אינרום בנייה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

17/11/14, 08:09 הלמן אלדובי גמל

דירקטוריון החברה אישר תנאי העסקת מנכל החב,איתי ברדה

17/11/14, 08:11 הלמן אלדובי גמל

דירק' החב והאסיפה הכללית אישרו תנאי העסקת מנכל החב-איתי ברדה

16/11/14, 21:26 אספן גרופ

טיוטת שטר נאמנות לאגח סדרה ו' שבכוונת החברה להנפיק

16/11/14, 21:57 מעין ונצ'ורס

הארכת תקופה לגיוס ברל סנס(פרוטפליו)-תיקון שווי החז' החב

16/11/14, 17:58 אאורה

הצעה מעודכנת לפדיון מוקדם מלא של אגח 1 ע"י החב

16/11/14, 18:27 סקופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

16/11/14, 18:32 חמת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

16/11/14, 18:12 גולף

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

16/11/14, 16:07 נעמן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

16/11/14, 15:51 אלמוגים החזקות

עדכון בדבר פרו' החברה בנשר

16/11/14, 11:40 אפוסנס

אישור גמול לפרופ' אילן זיו בק"ע ניהול פרו' חדש של החברה

16/11/14, 09:41 יעד

הסכם להקצאת כ52.3% ממנ' החב לחב בבעלות גדי טפר לפי 10אג' למנ

16/11/14, 09:30 נכסים ובנין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

16/11/14, 09:26 מיי סייז

שת"פ בעלת מותג TRUCCO להטמעת טכנ' מדידה של החב במערכותיה

16/11/14, 08:10 קפיטל פוינט

נוירודרם השלימה הנפקת מניות ב-NASDAQ,החב תחזיק 12.3% -המשך

16/11/14, 08:58 אורביט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

16/11/14, 07:24 סקייליין

דירק' החב הסמיך את ההנהלה למשיכת טיוטת תשקיף שהוגשה-המשך

16/11/14, 07:42 סקייליין

עסקה עם בעל שליטה-החב תישא בעלויות אחזקות רכב בגין כהונתו

16/11/14, 08:45 פיסיבי טכנ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

16/11/14, 07:38 סקייליין

דירקטוריון החברה אישר גמול לדירקטור מרק גודמן

16/11/14, 07:28 סקייליין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

14/11/14, 08:54 הוט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 14:15 נייס

פתרון הרובוט האוטומטי של החב מבטל את עבודת המשרד החזרתית

13/11/14, 17:00 מגה אור

מצגת החברה למשקיעים

13/11/14, 17:36 אינוונטק

חידוש מסחר במניות החברה ברשימה הראשית ביום 16.11.14

13/11/14, 19:48 אגרי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 18:46 אוריין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 18:32 זרח יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 18:10 אנליסט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 17:36 אינוונטק

חידוש מסחר במניות החברה ברשימה הראשית ביום 16.11.14

13/11/14, 17:13 כלל ביוטכנו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 17:08 כרמל אחזקות

בימש אישר לכנס אסיפות לאשר הסדר לרכישת מנ' החב שבידי הציבור

13/11/14, 17:00 עוגן נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 17:00 מגה אור

מצגת החברה למשקיעים

13/11/14, 16:56 עוגן נדלן

דררק' החב אישר הכללת איזנברג(מבעלי השליטה) בפוליסת ביטוח

13/11/14, 16:47 צנורות המזה"ת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 16:40 מגה אור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 16:35 נדלנס'

דירק' החב אישר מחדש התח' לבבי (ב.שליטה) לתיחום פעילות,פרטים

13/11/14, 15:55 נדלנס'

דירק' החב אישר מחדש הכללת ב.שליטה וקרובו בפוליסת ביטוח

13/11/14, 15:54 נדלנס'

העמדת ערבויות לטובת החב ע"י ב.שליטה, מעת לעת ללא תמורה

13/11/14, 15:41 נדלנס'

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 15:14 איי.טי.ג'י.איי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 15:06 אפריקה תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 14:59 בית שמש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 14:15 נייס

פתרון הרובוט האוטומטי של החב מבטל את עבודת המשרד החזרתית

13/11/14, 13:56 פרשקובסקי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 13:17 וילי פוד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 12:51 דורי קבוצה

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מידרוג ממשיכה לבחון את דירוג אגח ה, ו, ו-ז של החברה

13/11/14, 12:20 דורי קבוצה

מידרוג ממשיכה לבחון את דירוג אגח ה, ו, ו-ז של החברה

13/11/14, 10:27 אייאיאס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

13/11/14, 10:25 אלביט מערכות

דירק' החב אישר הכללת ב.שליטה ונ.משרה בפוליסת ביטוח

13/11/14, 09:46 אידיבי פתוח

אישור תיקון מדיניות תגמול,מנכל החב מוותר על מענק בגין 2014

12/11/14, 20:47 בתי זיקוק

הודעה מטעם דירק' החברה המתייחסת להודעת עמדה מטעם בעמ"נ

12/11/14, 19:50 דירקט קפיטל

ערעור לעליון על תביעה נגד החב שסולקה על הסף,החב בוחנת-המשך

13/11/14, 08:07 שטראוס גרופ

בקשה לייצוגית נגד החברה ותנובה בגין הטעיה בסימון מוצרים

13/11/14, 07:59 וואן טכנולוגיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

12/11/14, 23:43 גירון פיתוח

טיוטת נאמנות לאגח ה' שבכוונת שהחברה להנפיק - המשך

12/11/14, 16:46 פטרוכימיים

עמדת החב בנוגע לתשלום תגמול לב.שליטה באסיפת אגח-קובץ מתוקן

12/11/14, 16:35 פטרוכימיים

עמדת החב בנוגע לתשלום תגמול לב.שליטה לקראת אסיפת אגח

12/11/14, 14:17 רבוע כחול נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

12/11/14, 13:51 קמהדע

מצבת התחייבויות החברה ליום 30.9.14

12/11/14, 13:29 מירלנד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

12/11/14, 13:15 בריטיש ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

12/11/14, 09:39 ריט 1

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

12/11/14, 09:26 כרמל אחזקות

פניה לבימש לאשר הסדר לרכ' מנ' החב אשר אינן מוחז' ע"י ב.שליטה

12/11/14, 09:10 אליאנס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

12/11/14, 07:28 מטריקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

11/11/14, 07:32 אורמת

אושר מיזוג עם אורמת טכ',כל מנ' החב תקבל 0.2592 מנ' אורמת טכ'

11/11/14, 19:13 דה זראסאי גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

11/11/14, 15:36 אלרון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

11/11/14, 15:40 כלנית כרמון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

11/11/14, 18:00 איתי פיננסים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.14, לפי מועדי פרעון

11/11/14, 07:32 אורמת

אושר מיזוג עם אורמת טכ',כל מנ' החב תקבל 0.2592 מנ' אורמת טכ'

10/11/14, 14:22 ביוליין אר אקס

דוחות החברה לרבעון 3 לשנת 2014 פורסמו בחו"ל

6/11/14, 17:26 גמול השקעות

אושרה כניסת החב לפעילות מימון נדלן מסחרי ומימון לקבלנים

6/11/14, 14:15 נייס

NICE ENGAGE-הפלטפורמה החדשה של החב נבחרה ע"י מס' חברות בעולם

4/11/14, 15:20 גילת

החב ו-HISPASAT מרחיבות שירותים למפעילי רשת תקשרות וירטואלית

4/11/14, 15:09 טבע

החב ואקטיב ביוטק מרחיבות תכנית הפיתוח הקליני של לקווינימוד

2/11/14, 09:07 אשטרום קבוצה

החב ושותף(50% כ"א) זכו במכרז הקמת נמל חיפה,בתמורה ל4,000מ'שח

30/10/14, 19:57 אלומיי קפיטל

הגישה לSEC תשקיף F-3 בק"ע מכירה חוזרת של מנ' החב בידי בעמ"נ

29/10/14, 18:30 פרופיט

מתווה הצעת החברה לתיקון הסדר עם מחזיקי האג"ח משנת 2013

29/10/14, 13:09 דור אלון

אישור תובענה ייצוגית נ' החב ואחרים בק"ע הנחה בהסדר ספידומט

29/10/14, 10:21 אורמת

נבחן מיזוג עם אורמת טכנ' בהחלפת מניות,בעקבותיו החברה תימחק

29/10/14, 09:45 בי.אס.פי

אישור FDA לשיווק ומכירת מערכת ה-HyperQ Rest של החב, המשך

28/10/14, 13:14 מיינסטרים

ביהמ"ש אישר את ההסדר לפיו החב תופטר מחובותיה

26/10/14, 22:06 כיל

הסכם למכירת פעילויות שאינן חלק מעסקי הליבה של החב בכ-250מ'€

26/10/14, 08:58 אפריקה מגורים

מצגת-פעילות החברה בירושלים-אוקטובר 2014

23/10/14, 18:44 קווינקו

זימון אסיפה ל27.11.14-לאשר פניה בה.רכש למנ' QLI כנגד מנ' החב

26/10/14, 07:41 גילת

הצעת רכש ל-12% ממניות החב מטעם פימי במחיר 4.95$ למינה

24/10/14, 09:23 כלל ביוטכנו

קירוטק(53%)בהסכם רשיון עם MEDVIATION,החב נדרשת להעמיד ערבות

20/10/14, 08:18 אתלון השקעות

אופ' לרכישת מנ' סנסיקס שבבעלות החב פקעה בלא שמומשה,המשך

19/10/14, 09:27 אינסוליין

משרד הפטנטים בארה"ב קיבל את בקשת החב לפטנט,כפוף לתשלום אגרה

14/10/14, 12:17 אלוט

אורנג',החב ו-MRV מציגות פתרון Virtual CPE מבוסס SDN

13/10/14, 09:03 חברה לישראל

אבישר פז ימונה כמנכ"ל החב חלף ניר גלעד החל ממועד הפיצול,המשך

13/10/14, 08:40 אידיבי אחזקות

במ"ש דחה בקשת החב לביטול כתב אישום נגדה בק"ע הנפקת נ"ע ב2012

12/10/14, 12:21 פולאר השקעות

קרן אוריגו מכרה 2 מ' ע.נ. אגח החב בכ-2.17מ'שח,התמורה לאגח ו'

7/10/14, 16:17 ערד

דירק החב החליט לאמץ את מדיניות התגמול חרף התנגדות האסיפה

5/10/14, 23:14 תראפיקס ביו

עומדת בדרישות OTC,רשאית להתחיל המסחר בADR של החב ב-6.10.14

5/10/14, 09:38 אלביט טכנ

אינסייטק:הכיסוי הביטוחי של HCSC יכלול גם טיפול במערכת החב'

1/10/14, 23:39 פריגו

מצגת החברה, דוח תקופתי ושנתי לשנת 2014

1/10/14, 11:38 תראפיקס ביו

מבהירה במסגרת מתווה רכ' חב המו"פ יוקצו לא יותר מ50% מהון החב

30/9/14, 11:11 קדימהסטם

מו"מ לקבלת רשיון לטכנ' בתחום הסכרת התומכים בטכנ' החב

30/9/14, 09:38 איתמר מדיקל

הארכת תקופת ה-PILOT בהסכם עם מדטרוניק לשיווק מוצר החב בארה"ב

29/9/14, 20:11 ב.יאיר

במ"ש האריך את תקופת תפיסת פרו' של החב ע"י המשטרה עד 20.10.14

29/9/14, 17:22 שופרסל

הבהרות בדבר חשיפת החב' בעקבות הודעת הממונה בענין אזורי ביקוש

29/9/14, 09:29 שופרסל

הודעת הממונה בדבר אזורי ביקוש בהתאם לחוק המזון,החב בוחנת

29/9/14, 09:41 בריינסוויי

אספקת מערכות DEEP TMS של החב לביה"ח בברטניה ובדרום אפריקה

29/9/14, 09:18 איי.טי.ג'י.איי

הצלחה במבדקי איכות וקבלת חידוש לאישור CE לסטנטים של החברה

29/9/14, 09:07 פרוטליקס

ממנה את משה מנור כמנכ"ל החברה שיחליף את דויד אביעזר

28/9/14, 08:42 אינטרקולוני

שינוי הסכם בין מסאסא לטרקס בק"ע רכישת מנ' החב+אופציות-המשך

23/9/14, 16:15 פיברולן

בהימ"ש אישר את בקשת החברה לביצוע חלוקה

23/9/14, 09:56 טופ אימג'

מינוי מייקל שריידר כמנכ"ל החברה

23/9/14, 09:31 סלקט ביומד

הסכם עם קרן מחקר באיכילוב לבדיקת התאמת פלטפורמת החב להשתלות

22/9/14, 23:46 ג'רוסלם השקעות

הרשות דחתה בקשת החברה לארכה לפרסום דוחות Q2/2014,תערער

21/9/14, 18:07 רוזבאד

התייחסות החב לעמדת הרשות בק"ע ירידת ערך מלאי מקרקעין ברומניה

21/9/14, 17:12 דירקט קפיטל

סילוק תביעה שהוגשה נגד החב בק"ע הלוואה שהועמדה לחב בת זרה

21/9/14, 09:04 דירקט קפיטל

הושלמה העסקה למימוש זכויות החברה בפרויקט מקרקעין בסרביה-המשך

21/9/14, 08:30 ארד

הסכם שת"פ עם SILVER לשילוב מערכת AMI של החב במערכת של SILVER

18/9/14, 11:26 קרדן אן.וי.

עדכון בק"ע מתווה ראשוני להסדר עם מחזיקי האגח שהוצע ע"י החב

10/9/14, 08:48 גב ים

מעלות מעלה דירוג החב מדירוג +A לדירוג -AA,תחזית הדירוג יציבה

10/9/14, 12:50 וואן טכנולוגיות

תעמיד ערבות 10מ'ש לאשראי שתיטול אוטומציה,אחז החב תגדל ל68.7%

10/9/14, 16:09 תפן

הסכם למתן יעוץ לתאגיד רוסי בתחום המזון המהיר,חלק החב כ2.5מ'ש

16/9/14, 15:58 ישאל

ב.שליטה מכרו מנ' החב(60%)לפי 21.3 אג'+אופ ל20% לפי 46.16אג'

16/9/14, 13:02 איתוראן

מוקד איתורן מכרה כ-1.4מ' מניות החברה (6.8%)

16/9/14, 09:46 אידיבי פתוח

בקשה לפשרה בהליכי תביעות נגזרות בחב,החב תתנגד להוראות שונות

16/9/14, 09:06 ווקסיל ביו

הסכמי הקצאת מנ' ואופ לב"ע וצד ג,חב יעוץ ונשיא החב,סה"כ כ10%

14/9/14, 09:31 אלביט טכנ

הקב הסינית רכשה כ5% מאינסייטק(כלולה)ב12.5מ'$,החב מחזיקה37.6%

12/9/14, 03:18 שמן תעשיות

הסכם עם סופרגז לאספקת והקמת מע' גז טבעי במפעל החב ל5שנים

11/9/14, 19:47 אאורה

הצעת החב לשנוי תנאי אגח 1,כוללת פדיון מוקדם מלא+סופי של האגח

11/9/14, 15:59 דור אלון

בקשה ליצוגית בסך כ-255מ'שח נ' החב בנושא כיול משאבות תדלוק

11/9/14, 13:55 אדרי-אל

חדל לכהן-נושא משרה-יועץ משפטי ומזכיר החברה-ארז שחם

11/9/14, 11:28 איידיאו גרופ

דרוג מעלות A/STABLE , דוח מלא -הודעת החברה

11/9/14, 10:24 דלתא

טיוטה עדכנית לנוסח שטר נאמנות של אגח ב שבכוונת החב להנפיק

11/9/14, 10:03 אלווריון

נאסד"ק תגיש FORM 25 לצורך השלמת הליך מחיקת מניות החברה

11/9/14, 09:42 כלל תעשיות

הודעת כתב:הפחתת תמורה מותנית ממכירת אנדרומדה,חלק החב כ263מ'ש

11/9/14, 09:10 מבטח שמיר

תגובה-למיטב ידיעת החב, אין שינוי בתנאי עסקת מכירת תנובה

10/9/14, 21:56 די רום

לא הושלמה עסקת הקצאה לדיא קרדיו,דירק' החב יתכנס לדון בחלופות

10/9/14, 17:28 בסר אירופה

ביהמש אישר בקשת תשלום חובות לעובדי החברה מיום 3.9.14

10/9/14, 16:38 ביוקנסל

אישור הכללת מנכל החברה בפוליסה לביטוח נ.משרה ודירק' בחברה

10/9/14, 16:09 תפן

הסכם למתן יעוץ לתאגיד רוסי בתחום המזון המהיר,חלק החב כ2.5מ'ש

10/9/14, 15:55 פולאר השקעות

הזרע תחלק דיב' כ20מש,חלק החב10מ'ש,יחולק בין החב,אוריגו אגח ו

10/9/14, 15:09 כלל תעשיות

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות לא משנה דירוג החב -A,יציב עקב הירידה החדה בשווי כללבי

10/9/14, 14:50 כלל תעשיות

מעלות:אין שינוי בדירוג החב עקב הירידה החדה בשווי כללבי

10/9/14, 12:50 וואן טכנולוגיות

תעמיד ערבות 10מ'ש לאשראי שתיטול אוטומציה,אחז החב תגדל ל68.7%

10/9/14, 12:23 פריון נטוורק

מעלות אישרה דירוג -A להנפקת אגח בעד 55מ'$,הדוח זמין באתר החב

10/9/14, 12:03 פריון נטוורק

מעלות:אין שינוי בדרוג החב' עקב הוד' החב על עדכון תחזית ל2014

10/9/14, 09:17 גב ים

מעלות מעלה דרוג החב מדרוג +A לדרוג -AA,תחזית יציבה-הודעת החב

10/9/14, 08:48 גב ים

מעלות מעלה דירוג החב מדירוג +A לדירוג -AA,תחזית הדירוג יציבה

9/9/14, 19:23 אשטרום נכסים

דרוג מעלות A/STABLE-דוח מלא - הודעת החברה

9/9/14, 18:28 סאמיט

טיוטה עדכנית של שטר נאמנות לאג"ח ז שבכוונת החברה להנפיק

9/9/14, 18:00 אל על

בקשה ליצוגית נגד החברה בק"ע חיוב בגין מטען לנוסעים ב-2 טיסות

9/9/14, 17:58 כלל תעשיות

בקשה לייצוגית נגד החב,כללבי ואחרים בעקבות הודעת Hyperion

9/9/14, 17:21 מג'יק

אתר Junk Mail מדרא"פ בחר בפתרון החברה

9/9/14, 16:36 כלל ביוטכנו

בקשה לייצוגית נגד החב,כללתע ואחרים בעקבות הודעת Hyperion

9/9/14, 15:40 ממן

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות הורידה דירוג החב מדירוג +A לדירוג A,תחזית הדירוג יציבה

9/9/14, 15:11 ספאנטק

מצגת החברה -ספטמבר 2014

9/9/14, 14:46 כלל ביוטכנו

תקיים שיחת ועידה טלפונית עם משקיעי החב בק"ע אנדרומדה ב-16:30

9/9/14, 14:46 כלל ביוטכנו

תקיים שיחת ועידה טלפונית משקיעי החב בק"ע אנדרומדה ב-16:30

9/9/14, 14:46 כלל ביוטכנו

אנדרומדה תקיים שיחת ועידה טלפונית עם משקיעי החב היום ב-16:30

9/9/14, 14:41 ממן

מעלות הורידה דירוג החב מדירוג +A לדירוג A,תחזית הדירוג יציבה

9/9/14, 14:39 אלרן השקעות

בקשה לבמ"ש למינוי עו"ד ככונס נכסים לפרעון חוב החב למזרחי

9/9/14, 12:36 סרגון

BELL MOBILITY פרסה רשת אלחוטית בקנדה עם טכנ' חדשנית של החב

9/9/14, 12:22 אנדימד

איביאי תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה מיום 1.10.14

9/9/14, 11:34 בי ג'י איי

אסיפת בי.אס.די אישרה השתתפות עם החב בהוצ' העסקה והסכמי ניהול

9/9/14, 10:28 אזורים

טיוטת שטר נאמנות לאג"ח סדרה 11 שבכוונת החברה להנפיק

9/9/14, 10:05 טופ אימג'

תיקון שעת הצגה של החברה בכנס AEGIS 2014

9/9/14, 09:24 אופקו

TESARO,בעלת הסכם רשיון עם החב,הגישה NDA לתרופת ROLAPITANT

8/9/14, 19:47 ליטו גרופ

תביעה בסך1.25מ'ש נ'החב ע"י ב.שליטה לשעבר בגין אי פרעון הלואה

8/9/14, 21:51 קולפלנט אחזקות

אושרו הקצאת אופ ליו"ר החב ותנאי כהונתו+מינוי סמנכל מו"פ,כפוף

8/9/14, 18:21 שמן תעשיות

כתב אישום נ' החב בגין גרימת ריח חזק בניגוד לתנאי רשיון העסק

8/9/14, 14:06 פרטנר

אישור חלוקת אופציות ומניות חסומות לעובדי החברה

8/9/14, 14:08 פרטנר

K-6 מודיעה על הכרה בהסתדרות כארגון עובדים יציג של עובדי החב

8/9/14, 12:24 וואן טכנולוגיות

טיוטת שטר נאמנות מועדכנת לאגח סדרה ג' שבכוונת החב להנפיק

8/9/14, 11:41 גלטן ביודיזל

בימש: אישור הבקשה אינו אפשרי במסגרת לוח הזמנים שהחב מבקשת

8/9/14, 09:40 קרדן נדל"ן

טיוטת שטר נאמנות לאגח סדרה ב שבכוונת החב להנפיק-המשך 7.9.14

8/9/14, 09:40 אנגל משאבים

נחתם הסכם ללאומי בק"ע ערבות שנתנה החב לפרו' וחוב של חב הבת

8/9/14, 09:35 פרטנר

מודיעה על הכרה בהסתדרות כארגון עובדים יציג של עובדי החב-המשך

7/9/14, 19:46 אינסוליין

בקשה ליצוגית נ' החב+דירק' בטענה להפרת חובת הגילוי ,דוחה

7/9/14, 18:26 יוניטרוניקס

טיוטת מתוקנת של שטר נאמנות לאגח סד 5 שבכוונת החב להנפיק

7/9/14, 17:28 גלטן ביודיזל

החלטת בימש בבקשה לכינוס אסיפות ותגובת החברה בעקבות ההחלטה

7/9/14, 17:02 אמיליה פיתוח

לימור דומניץ תחדל לכהן כמנכל החברה ב-7.12.14

7/9/14, 16:21 קרדן רכב

טיוטה ראשונה של תנאי ני"ע המסחריים שבכוונת החב להנפיק

7/9/14, 14:57 איידיאיי ביטוח

איביאי תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע של החברה מיום 28.9.14

7/9/14, 12:45 גלטן ביודיזל

תשובת החב לבהמ"ש ובקשה נוספת לזימון אסיפה

7/9/14, 08:47 אינסוליין

בקשה ליצוגית נ' החב+נ.משרה לשעבר בטענה להפרת חובות דווח,דוחה

4/9/14, 19:17 אידיבי אחזקות

אסיפת אגח ה ב21.9-בחירת יועמ"ש לבחינת מיצוי זכ' תביעה של החב

4/9/14, 19:47 מטעי הדר

הוספת פרטים להארכת הסכם החב עם חב ב.שליטה עם בית אריזה,המשך

4/9/14, 19:13 אידיבי אחזקות

אסיפת אגח ג ב21.9-בחירת יועמ"ש לבחינת מיצוי זכ' תביעה של החב

4/9/14, 19:15 אידיבי אחזקות

אסיפת אגח ד ב21.9-בחירת יועמ"ש לבחינת מיצוי זכ' תביעה של החב

7/9/14, 08:16 קרדן רכב

דירק' החב אישר הנפקת ני"ע מסחריים של החב ע"פ ת.מדף מ-24.5.12

4/9/14, 18:57 וואן טכנולוגיות

טיוטה מעודכנת לשטר נאמנות אגח ג שבכוונת החברה להנפיק

4/9/14, 18:35 ברנד

טיוטה עדכנית לשטר נאמנות אגח א שבכוונת החברה להנפיק,המשך

4/9/14, 18:05 אלרן נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון

4/9/14, 17:46 רציו יהש

מצגת החברה, ספטמבר 2014

4/9/14, 16:16 אודיוקודס

פת' +MOBILITYשל החב תומך בהעברת שיחות בין רשתות סלולר ואלחוט

4/9/14, 15:41 פרוטרום

הנפקת כ137א' אופ לנשיא החב+כ355א' אופ לעובדים-עדכון מ-19.8

4/9/14, 14:44 מזרחי טפחות הנפ

טיוטת ש.נאמנות לאגח 38 שבכוונת החב להנפיק-משלים-עדכון תנאים

4/9/14, 12:59 סקיילקס

הצעת לפדת לעמדת בסך 15מ'$ להתחייבות החב למזרחי -תיקון

4/9/14, 11:07 בזק

החלטת דירק' החב בק"ע שיפוי דח"צ - תיקון מועד החלטת הדירק'

3/9/14, 17:54 בסר אירופה

המנהל המיוחד פנה לביהמש לתשלום חובות בדין קדימה לעובדי החב

3/9/14, 16:19 שופרסל

בקשה לייצוגית נגד החב בטענה לאי גילוי רשימת מוצרים שבפיקוח

3/9/14, 11:40 מזרחי טפחות הנפ

טיוטת שטר נאמנות לאגח סדרה 38 שבכוונת החברה להנפיק

3/9/14, 10:49 אלרן השקעות

בקשה לבימש למתן צו פירוק, החב טרם הגישה תגובתה ובוחנת הבקשה

3/9/14, 09:08 תכוף

ע"פ פסק בוררות על הלקוח בפרו לקיים ההסכם עם החב,בוחנת אכיפתו

3/9/14, 09:01 נץ מלונות

החב ואפריקה חתמו על התחייבות לכתב התחייבות של מאפ"י לפועלים

3/9/14, 08:44 טבע

בימש הגבוה בבריטניה פסק לטובת החב בעתירה נ' פטנט אסטרה זנקה

2/9/14, 19:04 פרופיט

תגובת נאמן אגח ז' לבקשת החב למינוי מומחה לבחינת הסדר החוב

2/9/14, 15:51 פרשקובסקי

היקף מכירות החברה עד ליום 31.8.14

2/9/14, 15:30 ארזים

לאור האמור בדיווח החב מ-1.9,יחודש המסחר באגח 2 ו-4 ב-3.9.14

2/9/14, 15:05 ארית תעשיות

זימון אסיפה ליום 27.11.14, חידוש והארכת תנאי כהונת יו"ר החב

2/9/14, 14:55 ארית תעשיות

זימון אסיפה ליום 27.11.14, חידוש והארכת תנאי כהונת יו"ר החב

2/9/14, 12:38 פרוטאולוג'יקס

החלטת במ"ש לבקשה להסדר:החב והמדען ינסו להגיע להסכמה עד 20.10

2/9/14, 11:38 אקסלנז ביוסיינס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון - תיקון

2/9/14, 11:39 פרוטאולוג'יקס

דירק' החב אישר מתן גמול לדירק' עינת לסר

2/9/14, 11:39 דלתא

שטר נאמנות מעודכן לאגח ב' שבכוונת החברה להנפיק

2/9/14, 11:38 אקסלנז ביוסיינס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.14, לפי מועדי פרעון - תיקון דו

2/9/14, 11:06 טאואר

החב ו-TRIUNE הודיעו על ייצור משפחת מוצרים חדשה

2/9/14, 09:29 ברנד

טיוטה עדכנית של שטר נאמנות לאגח א' שבכוונת החברה להנפיק-המשך

1/9/14, 22:09 גו.די.אם

דירק' החב אישר נוהל תיחום פעילות בין החב לבעלי שליטה

1/9/14, 19:22 אידיבי פתוח

לבקשת בעמ"נ בכוונת החב לזמן אסיפה למינוי דירק' נוסף

1/9/14, 14:32 אנלייט אנרגיה

הסכם לרכ' שליטה בפר' אנרגית רוח בפולין,חלק החב בהשק' כ4.5מ'€

1/9/14, 17:10 מצלאוי

הסכם למכירת זכ' החב בבנין המניפה באור יהודה בכ62מ'שח

24/8/14, 09:54 הדסית ביו

עקרונות להשקעת עד 760א'$ בפרוטאב(בת-69%),מתוכם החב-460א$

21/8/14, 09:19 קפיטל פוינט

הלוואה המירה בנוירודרם(13.6%)בסך כ16.3מ'$,חלק החב כ-1.55מ'$

20/8/14, 17:50 הוט

שימוע בק"ע תיקונים מוצעים ברשיונות למפעילי תקשורת,החב בוחנת

20/8/14, 14:41 אלוני חץ

מצגת החברה - אוגוסט 2014

19/8/14, 19:03 ניו הוריזון

פס"ד בתביעה נ' החברה-נדרשת לשלם כ-1מ'שח,יירשם ב-Q2/14,בוחנת

19/8/14, 15:19 סיליקום

לקוח יגביר השימוש במוצרי החברה ; צפי לגידול של 1.5מ'$ בשנה

18/8/14, 15:47 איירפורט סיטי

מעלות מעלה דירוג החב מדירוג -AA לדירוג AA,תחזית הדירוג יציבה

17/8/14, 16:54 אלביט הדמיה

הפסקת מסחר ביום קובע לאיחוד הון במניות החברה ביחס 1:20

14/8/14, 20:33 ירושלים

דירק' החב אישר חידוש תנאי העסקת מנכ"ל,מרות אי אישור האסיפה

13/8/14, 16:36 טכנופלס ונצ'ר

החב ונוספים התקשרו עם חב ארטסיס למיזוגה לשלד בורסאי, פרטים

13/8/14, 16:20 ספיץ' מודולס

השעיית מסחר עקב אי בהירות בענייני החברה

12/8/14, 11:50 משאבי טבע

הסכם בין ב.שליטה לזילברמן להוצאת פעילות החב והכנסת פע' חדשה

12/8/14, 08:31 פוקס

תגובה-מתנהלים מגעים בין החב לנייקי לבחינת אפשרות לשתפ בישראל

12/8/14, 08:28 אנדימד

אישור רשות הבריאות בברזיל לשיווק מוצרי החב להפחתת קמטים

10/8/14, 09:06 בי קומיונקיישנס

אושרה רכישה עצמית של אגח החב (רצף מוסדיים) בהיקף עד50מ'$

7/8/14, 17:27 תאת טכנולוגיות

דוחות החברה לרבעון 2 לשנת 2014 פורסמו בחו"ל

7/8/14, 16:30 אודיוקודס

אושרה תוכנית לרכישה חוזרת של מניות החב בהיקף של עד 3מ'$

7/8/14, 16:28 אירו סאט

ביהמ"ש אישר הסדר במסגרתו תתבצע ה.רכש מלאה למניות החברה

7/8/14, 09:25 בי קומיונקיישנס

דוח חב בת/מוחזקת-בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

6/8/14, 17:42 אזורים

עדכון בק"ע מומ למכ' החז' החב בחב פולנית:הרוכש ביטל העסקה,המש

6/8/14, 11:13 תמיר פישמן נדלן

הצעת רכש לכ-6.6מ' מנ' החב מטעם אמ.אמ.ג'י ב1.16שח למנ'-מפרט

6/8/14, 09:12 סומוטו

צמצום כ20% מעלויות תפעוליות שוטפות של החב ע"י צמצום כ"א-המשך

5/8/14, 09:04 כלל תעשיות

בקשה לאישור פשרה בתובענה יצוגית נ' החב+דירק' בק"ע עסקת מיזוג

4/8/14, 12:01 סאפיינס

מוסד פיננסי בארה"ב בחר במערכת של החב לנהל החלטות עיסקיות

3/8/14, 09:51 אינטרקולוני

פר' י-ם:התקשרות לחלוקת תמורות בין החב,בנות ובעמ"נ מיעוט,כפוף

31/7/14, 23:11 קפיטל פוינט

ביוספ (כ11%) במו"מ עם בעמ"נ(לרבות החב) להשק' כ-150-300א'$

3/8/14, 09:04 דורי קבוצה

בקשה נוספת ליצוגית נ' החב,נ.משרה,רו"ח מבקר וב.שליטה,החב דוחה

31/7/14, 08:13 מבטח שמיר

דירק' תנובה החליט על חלוקת דיבידנד 400מ'שח,חלק החב 82.6מ'שח

30/7/14, 15:21 פריגו

הגישה ANDA לגרסה גנרית לTOPICORT, תרו תובעת את החברה

30/7/14, 09:04 דורי בניה

בקשה ליצוגית נגד דורב נ.משרה ודרקב בגין הטעייה בדיווחי החב

29/7/14, 09:44 דורי בניה

הבהרות נוספות בעניין השפעת הסטייה באומדנים על החברה

28/7/14, 08:50 וו.טי.פי.

הנהלת החב תפעל לגיוס הון בסך עד5מ'$,להרחבת פע' ושת"פ,כפוף

24/7/14, 15:12 פרוטליקס

מינוי שלמה ינאי כיו"ר דירקטוריון החברה

24/7/14, 09:46 שיכון ובינוי

הצעת הקב בה שותפה החב זכתה במכרז ממשלת קולומביה להקמת כבישים

23/7/14, 21:20 מטעי הדר

רמ"י דורשת השבת קרקע בבית דגן כנגד פיצויים חקלאיים,החב דוחה

23/7/14, 16:50 אחים נאוי

הערכות בדבר השפעת מסקנות הועדה לצמצום השימוש במזומן על החב

23/7/14, 16:32 מגדל ביטוח

ענת לוין,מנכלית החב הודיעה כי בוחנת המשך דרכה בקבוצה

23/7/14, 13:48 אלביט הדמיה

מודיעה על השלמת ההסדר עם בנק לאומי בק"ע חובות החב-המשך1.7.14

22/7/14, 23:03 אפריקה תעשיות

בימש אישר ניהול התובענה בק"ע ה.רכש שפרסמה החב לנגב כייצוגית

22/7/14, 13:37 על בד

מרכז השקעות אישר מענק להשקעת החב בקו הבד החדש בדימונה-המשך

22/7/14, 12:11 מבטח שמיר

נמשכים מגעים עם ברייטפוד בק"ע הישארות החב בתנובה, המשך

22/7/14, 10:17 קשרי תעופה

השפעת מבצע צוק איתן והאירועים בטוריקה על החברה

21/7/14, 13:14 סמיקום

ה.רכש מלאה למנ' החב מטעם קומסקו+ב.שליטה במחיר 26שח למנ'-מפרט

20/7/14, 09:54 אנגל משאבים

עמדת דירקטוריון החברה ביחס להצעות ההשקעה שנתקבלו

20/7/14, 09:30 עילדב השקעות

פקעו הסכמים עם דיוויד שילד עקב אי עמידתה בהסכמות,החב בוחנת

18/7/14, 02:00 אן טי אס

חיבור לקוח ה-TRIPLE PLAY הראשון של החברה ב-AMNITE, LOUISIANA

17/7/14, 09:39 מיי סייז

דיר' החב אישר הקצאת מנ'(כ-18.18%)ל-23 ניצעים ע"פ הסכמי הקצאה

17/7/14, 07:04 קסניה

רוקמד תשקיע 300א$ בקסנוליט ותפיץ מוצריה,החב תחזיק אחרי18.34%

16/7/14, 10:31 איי.פי.סי

הבהרה-מלבד האמור בדיווחי החברה אין כל התפתחות בעסקיה

15/7/14, 19:26 פרו-סיד

תוצ' הצעת רכש מלאה למניות החב,ההצעה נענתה,ליתרה תבוצע כפויה

15/7/14, 13:11 סאפיינס

ווסט בנד האמריקאית בחרה בפתרון החב לניהול מערך ביטוח המשנה

14/7/14, 20:06 אס.אר אקורד

הושלמה העסקה להקצאת מניות החברה -המשך דיווחים

14/7/14, 15:10 טבע

FDA קיבל לבחינה בקשת החברה לתרופה חדשה- משאף ה-ALBUTEROL

14/7/14, 10:37 מעיינות טמדא

הוחלט על פרסום ה.רכש למנ' החב במחיר 610 אג' ולאופ2 ב-24.26אג

14/7/14, 09:02 נייר חדרה

כתב אישום נגד החב ונ.משרה בגין עבירות על חוק המים-המשך מ2/11

13/7/14, 17:06 סקיילקס

עמדת דירקטוריון החב בק"ע הנושאים שיובאו לאסיפת אגח ד',ו',י'

13/7/14, 17:21 אאורה

טענת שות' החב בנכס ב-NY כלפי שותף המיעוט המנהל את הנכס

13/7/14, 13:24 תראפיקס ביו

מינוי יו"ר דירקטוריון-ד"ר שמואלביץ כמנכל זמני של החברה, כפוף

13/7/14, 09:43 אליום מדיקל

הצלחה ב-3 הליכים לתיקון צניחת באיברים ברצפת האגן במערכת החב

13/7/14, 08:59 תעשיה אוירית

מצגת החברה לקראת הנפקת אג"ח, יולי 2014

13/7/14, 08:57 תעשיה אוירית

הערכת החברה בדבר תוצאות כספיות לרבעון 2 לשנת 2014

10/7/14, 17:29 נייר חדרה

מנכל החברה הודיע על כוונותו לפרוש,ימשיך לכהן עד שיימצא מחליף

10/7/14, 17:28 מנדלסון תשתיות

מעלות מכניסה דירוג החב (-A) ל-CREDITWATCH עם השלכות שליליות

10/7/14, 12:19 פלאזה סנטרס

ביהמ"ש בהולנד אישר תוכנית לארגון מחדש של חובות החברה

10/7/14, 11:56 להב

החב וב.שליטה יעמידו הלוואה לחב קאש איט+אופ' להשק' 9.5מ'ש

10/7/14, 10:55 ריט 1

מעלות מעלה דרוג החב מדרוג +A לדרוג (-AA), תחזית דרוג יציבה

10/7/14, 10:53 איידיאיי הנפקות

מצגת החברה, הנפקת אגח באמצעות חברת הבת

9/7/14, 19:17 פרו-סיד

דחיית מועד קיבול להצעת רכש למניות החברה עד ליום 15.7.14

8/7/14, 12:36 נובה

יצרן שבבים מוביל בחר בפתרון המטרולוגיה של החברה

8/7/14, 12:19 גזית גלוב

הושלמה הנפקת זכו' ב-CTY,החב רכשה כ-33.03מ' מניות,תחזיק 42.2%

8/7/14, 09:37 איידיאיי הנפקות

דרוג מדרוג לאדבט,דרוג A2 להנפקת כ.התחייבות של החב בעד 150מ'ש

8/7/14, 09:27 בריינסוויי

אישורים רגולטורים לשיווק והפצת מע' ה-DEEP TMS של החב בברזיל

8/7/14, 08:28 אלגומייזר

עדכון בדבר סטאטוס פיתוח התוכנה של החב,מינוי מנהל פיתוח-המשך

6/7/14, 15:07 אלרן נדל"ן

התחייבות החב כלפי נאמן לאגח ג' לא לבצע דסיפוזיציה בנכסי החב

6/7/14, 13:57 אנגל משאבים

הערכת שווי לנכסי החב שתוצג בישיבת מחזיקי אגח ו ו-ז

6/7/14, 12:59 שופרסל

גזר דין בתביעה נגד החב ונ.משרה לשעבר בק"ע חוק ההגבלים -המשך

6/7/14, 08:58 ישאל

ב.שליטה מכרו לכפיר זילברמן 720א' מנ' החב(כ-5.1%)+אופ'

2/7/14, 23:45 וו.טי.פי.

דחיית מימוש אופ לרכישת מנ' החב שהעניק ארזי לברמלי עד ל3.8.14

2/7/14, 17:56 סקיילקס

מעלות מורידה דירוג החברה מדירוג CC לדירוג D

1/7/14, 13:03 סאטקום מערכות

דירק' החב אישר עקרונית הנפקת זכ' לבעמ"נ בהיקף כ-5-8מ'ש,כפוף

1/7/14, 11:41 אדמה

מעלות מעלה דירוג החברה מ+A ל -AA, תחזית יציבה

1/7/14, 09:53 אידיבי אחזקות

הוגש כתב אישום נגד החברה בגין עבירות לחוק ני"ע ב-2012-המשך

30/6/14, 18:07 פרטנר

מודיעה על התפטרות אילן בן דב מדירקטוריון החברה

30/6/14, 19:14 סקיילקס

עדכון לגבי מסגרות האשראי של החב ואשראי ספקים מסמסונג -המשך

30/6/14, 18:44 סקיילקס

יהל שחר הודיע על סיום העסקתו כמנכ"ל החברה ב-31.7.14

29/6/14, 22:35 וו.טי.פי.

הושלמה העסקה עם EH(חב של ב.שליטה) והוקצו ני"ע של החב במסגרתה

29/6/14, 09:30 אינסוליין

הבהרת החב בק"ע אישור FDA שקיבלה MANNKIND למשאף האינסולין

29/6/14, 08:33 נייר חדרה

אישור מכירת זכו' החב בת בשטח בחדרה בכ-66מ'שח,ר.צפוי כ-54מ'שח

26/6/14, 12:50 איי.טי.ג'י.איי

פרוצדורות לבביות שטופלו בהצלחה בסטנט החב הוצגו בכנס בגרמניה

26/6/14, 09:00 ג'רוסלם השקעות

תביעת בעמ"נ לביטול עסקת חילפוי מניות בינו לבין החב,החב חולקת

25/6/14, 09:51 אסטיגי

הוחלט על מיזוג 2 חב' בנות(פרטיות בבעלות מלאה) לתוך החב,כפוף

25/6/14, 08:52 אורכית

נאמני האגח הגישו בקשה להצטרף לבקשה למנות מפרק זמני ולפרק החב

24/6/14, 18:31 חלל תקשורת

מבנה רכ' מנ' החב ע"י גורם זר נבחן לרבות ביצוע ה.רכש,מותנה

23/6/14, 19:45 חברה לישראל

ע"פ רשות ני"ע לבל"ל עניין אישי באישור הסדר צים, החב חולקת

23/6/14, 09:50 סקיילקס

דירק' החב החליט על הפסקת כהונת היו"ר,בנוסף 2 דח"צים התפטרו

22/6/14, 09:45 מישורים חברה פת

יצורף שותף לנכסי החברה בארהב,העסקה בשני שלבים,רווח 8מ'ש,כפוף

22/6/14, 09:13 איתמר מדיקל

הסכם בלעדי עם NIHON להפצת מערכות של החב ביפן, ל-3 שנים

21/6/14, 10:04 אורכית

החלטת במ"ש:איסור ביצוע דיספוזיציה,תגובת החב עד23.6,דיון 25.6

21/6/14, 09:33 אורכית

בקשה לביהמ"ש למינוי מפרק זמני ולפירוק החב מטעם מחזיק באגח א'

19/6/14, 09:31 פרו-סיד

ה.רכש מלאה מותנית למנ' החב מטעם ב.שליטה ב-30.4אג למנ'-מפרט

19/6/14, 09:22 דנאל כא

דירק' החב אישר הקצאת 443,548מנ'(כ9.3%) ל4 מוסדיים תמורת55מ'ש

18/6/14, 09:30 ווקסיל ביו

תקצה15% ממנ' החב לסרגיי ארושנקו ולניצע ישראלי בכ-2מ'$,פרטים

18/6/14, 08:43 אי.אם.אס

לקוח מהותי(19% ב-2013)יצמצם באופן ניכר היקף פעילותו עם החברה

17/6/14, 16:42 אספן גרופ

הצעת רכש עצמית לעד 1.2מ' מניות החב(כ-2%) ב-6שח למניה- מפרט

17/6/14, 10:19 מג'יק

פלטפורמת המובייל של החב תשמש לפיתוח אפליקציות בבי"ח בבוסטון

16/6/14, 10:03 שיכון ובינוי

מצגת החברה שתוצג בכנס משקיעים

16/6/14, 09:57 אלקטרה נדל"ן

הושלמת עסקת מכירת פרויקט SEA ONE ע"י החב ושותף-המשך

16/6/14, 09:27 דלק ישראל

מנכ"ל החברה הודיע על החלטתו לסיים את כהונתו ביום 30.9.14

15/6/14, 00:18 אוהה

בימש דחה על הסף בקשה ליצוגית ובקשה לפירוק החב שהגישה תהודה

13/6/14, 15:09 פרוטליקס

מנכל החברה, ד"ר דוד אליעזר, יסיים תפקידו במהלך השנה

12/6/14, 09:33 קסניה

סבב גיוס של כ4מ'$ בפוליפיד, החברה תשקיע כ-0.4מ$,תחזיק 14.74%

11/6/14, 18:01 אירו סאט

בקשה לאישור הסדר בין החברה לבעלי מניות ולאישור חלוקה

11/6/14, 09:07 אליום מדיקל

הסכם להפצת מוצרי החב בסרי לנקה,למשך 3 שנים+אופ' להארכה

9/6/14, 11:34 מנרב

הסכמים לצירוף החב כשותפה לרכ' 3קומפלקסי מגורים בארהב,השק'3מ$

9/6/14, 10:26 טופ אימג'

CINTAS הבריטית משתמשת בפלטפורמת EFLOW של החב על בסיס SAAS

8/6/14, 15:47 אן טי אס

גריעת מניות החברה ממדדי הבורסה ביום ג', 10.6.14

8/6/14, 11:44 שחר חדש

הצעת רכש מלאה למניות החברה במחיר 10.16שח למנ' מטעם וינשטוק

8/6/14, 09:55 די פארם

התרופה לאפילפסיה שמפותחת ע"י החב זכתה למעמד מסלול מהיר בסין

8/6/14, 09:53 מהדרין

העליון קיבל ערעור שהגישה ממ"י בק"ע קרקע שהחב חוכרת-המשך

7/6/14, 22:53 אן טי אס

השלמת המיזוג והפיכת החברה לפרטית

5/6/14, 18:55 אופקו

מצגת שהוצגה ע"י החברה בכנס השנתי של JEFFERIES ב-3.6.14

5/6/14, 09:57 פלוריסטם

מכתב מנכל החברה לבעלי המניות

5/6/14, 09:56 מיטרוניקס

תגובה:החב מתקשה למצוא כל קשר למכשיר החב למקרה המוות בסביון

5/6/14, 08:29 נייס

פתרונות החברה יסייעו באבטחת משחקי הכדורגל בברזיל

2/6/14, 14:13 נייס

נפטפורט מגיעה על אספקת הנפט באמצעות פתרונות החברה

2/6/14, 09:44 טופ אימג'

החב ו-K2 בשת"פ אסטרטגי להצעת פתרון קליטת תוכן מתקדם ו-BMP

1/6/14, 09:45 מדיגוס

מצגת החברה, יוני 2014

29/5/14, 18:06 אלרן נדל"ן

המוכר בעסקת פיירפורד תובע 6.7מ$ מבזיליקה ומהחב',קיימת הפרשה

29/5/14, 13:02 אלומיי קפיטל

החברה תצטרף למדד MSCI ISRAEL ביום 30.5.14

29/5/14, 09:52 אנגל משאבים

הוגשו 6 הצעות לרכישת נכסי החב'/מנ' השליטה, בוחנת

28/5/14, 21:09 קפיטל פוינט

דירקטוריון החברה הגדיר את אנלייבקס כחברת מיזם מהותית בקבוצה

29/5/14, 09:16 אספן גרופ

הוחלט לפרסם הצעה לרכישת עד 1.2מ' מניות החב במחיר 6ש"ח למנ'

28/5/14, 19:05 קו מנחה

מינוי מחדש את ויקטור אדריאן בגס כמנכל החב החל מ-27.6.14-המשך

28/5/14, 15:47 סקיילקס

פרטים נוספים לדיווח בדבר עמדת סמסונג בק"ע הסכם הפצה עם החב

28/5/14, 09:46 בריינסוויי

תוצאות סופיות מניסוי במכשיר החברה לטיפול בחולי דיכאון מז'ורי

28/5/14, 09:25 איי.טי.ג'י.איי

תחילת ניסויים פרה-קליניים בסטנט ה-ANEUGRAFTDX של החב בארה"ב

28/5/14, 01:35 משאבי טבע

אישור הקצאת 1מ' מניות החב למוכר מרבץ ברזל כנגד חוב

28/5/14, 07:51 פרו-סיד

תוצ' הצעת רכש למניות החברה מטעם ב.שליטה,ההצעה לא נענתה

27/5/14, 14:38 שמן נפט וגז

הבהרות החברה בעקבות חקירת המשטרה בנמל אשדוד

27/5/14, 11:41 שמן נפט וגז

תפרסם דיווח בתגובה לפרסומים בקשר עם החברה- הפסקת מסחר

27/5/14, 11:22 חלל תקשורת

תגובה-במומ עם גורם זר בק"ע רכ' החב,עדיין אי הסכמות מהותיות

27/5/14, 10:50 שטראוס גרופ

מצגת החברה שתוצג בפני משקיעים, רבעון 1 2014

27/5/14, 10:12 וו.טי.פי.

דחיית מימוש אופ' לרכישת מנ' החב שהעניק ארזי לברמלי -המשך

27/5/14, 09:57 טופ אימג'

החב וTAULIA בהסכם שת"פ גלובאלי מבוסס SAAS,לקוח משותף ראשון

25/5/14, 23:07 תדיראן הולדינגס

החב+שותף הגישו הצעה למכרז משהב"ר להתיעלות אנרגטית בבתי חולים

25/5/14, 22:21 אפוסנס

טבע הודיעה על סיום הסכם שת"פ,החב' תקבל מלוא הזכ' ב ATT-11T

25/5/14, 19:25 קציר אגח

ביהמ"ש נעתר לבקשת החברה ואישר את ההסדר

25/5/14, 15:09 אלרן השקעות

לאור פרסום דוחות, יחודש המסחר בני"ע של החברה מחר, 26.5.14

22/5/14, 16:56 עילוי פיננסי

הוחלט על הפסקת פעילות החברה לאלתר,מבקשת להכניס פעילות חדשה

22/5/14, 13:29 טלדור

מעלות מורידה דירוג החב מ -A ל +BBB, מוציאה מ CW, תחזית יציבה

22/5/14, 10:11 מבטח שמיר

מכירת אחז' אייפקס בתנובה לברייטפוד,החב בוחנת אפשרויות

22/5/14, 09:10 אלוני חץ

מצגת החברה - מאי 2014

21/5/14, 18:53 חממה סחר

אישור תוכנית לרכישת מנ' החב בהיקף 3מ'שח ואגח ג' בהיקף 10מ'שח

22/5/14, 09:01 ב.יאיר

לאור הודעת החב,יחודש המסחר,המסחר באגח יפתח ב-9:45,במנ' כרגיל

21/5/14, 10:46 ב.יאיר

עקב אי בהירות בענייני החברה, הופסק המסחר בניירות הערך שלה

19/5/14, 16:37 אירו סאט

בכוונת החב לפרסם הצעת רכש עצמית מלאה מעודכנת ב-2.77שח למניה

19/5/14, 15:43 סקיילקס

מעלות העלתה דירוג החברה מD ל -CC, תחזית הדירוג שלילית

19/5/14, 08:16 וו.טי.פי.

ברמלי יממש אפ לקבלת כ500א מנ' החב(כ37%)+אפ מארזי בכ5מ'ש,כפוף

18/5/14, 09:34 איי.טי.ג'י.איי

השלימה תהליך עיבוד רקמת לב סוס- רכיב עקרי במוצרי החברה-כפוף

15/5/14, 16:49 עילוי פיננסי

השעיית מסחר עקב אי בהירות בענייני החברה

15/5/14, 16:27 טאואר

מצגת החברה, דוחות רבעון 1 2014

15/5/14, 09:43 חברה לישראל

דירק' חל אישר חלק החברה בהסדר צים, פרטים-כפוף להשלמה עד 1.7

15/5/14, 09:31 מרתון

דירקטוריון החברה החליט לשנות את תחום פעילות החברה לנדל"ן

13/5/14, 15:43 טבע

FDAקיבל בקשת החב לבחון התוויה של תרסיס אףQNASL לטיפול בילדים

13/5/14, 09:55 ג'ובוקיט החזקות

חב בדלוור הגישה תביעה נגד החב בק"ע הלוואה לחב לרכישת VIUMBE

13/5/14, 09:14 מג'יק

פלטפורמת האינטגרציה של החב נבחרה ע"י רוקה ביוסיינס

13/5/14, 08:55 אידיבי פתוח

הוגש ערעור להחלטת במ"ש לדחיית תביעה נגד החב בק"ע הצעת רכש

13/5/14, 08:16 פרו-סיד

הצעת רכש מלאה לרכישת מנ' החב תמורת 30 אג' למניה מטעם ב.שליטה

8/5/14, 22:13 ג'רוסלם השקעות

טופ איי תמיר מב"כ המוחז' ע"י החב למנ' רגילות,החב חולקת-המשך

8/5/14, 18:30 סנטראל יורופיאן

מבהירה: הנכסים שעוקלו הינם נכסיה העיקריים של החברה

8/5/14, 15:13 סנטראל יורופיאן

בהמשך לדיווח החב הופסק המסחר באגח, התבקשו הבהרות

8/5/14, 09:47 אפריקה השקעות

במ"ש אישר למחזיק מנ' להגיש תביעה נגזרת נגד דירק' החב,תערער

7/5/14, 14:00 אפקון החזקות

מעלות מעלה את דירוג החברה ל +BBB לאור שיפור ביחסי הכיסוי

7/5/14, 12:55 אדרי-אל

השהיית דירוג החברה עד להודעה חדשה עקב חוסר במידע

7/5/14, 10:22 מועדון 365

התקבל אישור רשם החברות למיזוג בין מועדון 365 למשביר 365-המשך

7/5/14, 10:09 סיירן

ספק אבטחה גרמני מרחיב פעילותו בתחום אבטחת אינטרנט של החב

4/5/14, 17:45 אנגל משאבים

דב לוקסנבורג מונה כמנכ"ל החברה

1/5/14, 09:55 ליברטי

קרן פתאל(כ10.6%)השלימה מכירת החז במלון במינכן,חלק החב כ17מ'ש

1/5/14, 09:25 קדימהסטם

מינוי פרופ' איצקוביץ-אלדור כחבר בועדה המדעית המייעצת של החב

1/5/14, 09:50 אידיבי פתוח

מנורה לא תשחרר בטוחות,מעמידה ההלואה(כ197מ'ש)לפרעון,החב' דוחה

30/4/14, 10:47 שפע ימים

NEWSLETTER שבכוונת החב לשלוח למשקיעים וגופים שונים

30/4/14, 10:45 מג'יק

פלטפורמת אנטגרציה של החב נבחרה כפלטפורמה מרכזית שלSENNHEISER

30/4/14, 09:08 סאפיינס

HOLLARD בחרה בפתרון החברה לביטוח משנה

29/4/14, 15:54 אודיוקודס

מוצרי MSBR וMEDIA GATEWAY של החב נבחרו ע"י NEC לפר' SIP@NET

29/4/14, 11:57 טיב טעם

תגובה לפרסומים-מכירות החב בחג פסח גדלו בהשוואה לתקופה אשתקד

28/4/14, 16:46 פטרוכימיים

הערות נציגות האגח להצעת ההסדר, החברה תדון בהן עם הנציגות

28/4/14, 13:03 אנלייט אנרגיה

הסכם להשק עתידית(14-60מ'שח)בפר' אגירה שאובה,חלק החב 50%,כפוף

28/4/14, 08:06 וילי פוד

תוצ' הצעת רכש למנ' החב, ירכשו 658,685 מניות, 10.05% מכל ניצע

24/4/14, 20:45 סנטראל יורופיאן

עדכון-הבנק הזר רשאי לבצע פעולות נ' נכסים של החב בהולנד,בוחנת

24/4/14, 12:26 אדרי-אל

במש אישר הסכמה לבטול צווי עיקול נ' החב והשבת ערבות+התח' לריט

22/4/14, 13:41 גפן השק

בת מכרה מנ' סיקאם למשקיעים תמורת כ1.08מ'ש,החב מחזיקה כ17%

22/4/14, 09:34 סנטראל יורופיאן

בנק מממן נכס זוגלו(בת)בהליכים לממש ערבות החב בסך1.3מ'€,מגעים

20/4/14, 08:31 טבע

נדחתה בקשת החב לעכב ביצוע החלטת בימ"ש לערעורים בק"ע הקופקסון

16/4/14, 09:47 נכסים ובנין

התפתחויות בק"ע השקעת החב בTPD(כ20%)המחזיקה בבתי מלון באנגליה

16/4/14, 09:13 אינסוליין

מיכאל נץ ימונה כמנכ"ל החברה החל מיום ה-1.7.14

13/4/14, 18:56 אלקו

מינוי כונס נכסים לחב בת לשעבר,החב בוחנת השפעה על דוחותיה

13/4/14, 09:41 המשביר 365

הסדר פשרה-תשלם לאופיס דיפו העולמית 2.2מ'$,לא מהותי לתוצ' החב

13/4/14, 08:52 תאת תעשיות

דירק' החב אישר הסכם למיזוג ראם וע.ג לחב, פרטים, כפוף

10/4/14, 15:55 בוני תיכון

אישור בנק מזרחי להסרת חלק מההתח' החב,פרטים בק"ע הנפקת אגח ח

9/4/14, 09:53 מיקרונט

סיום התקשרות עם מפיץ מוצרי החב באירופה מ1.4,תשווק באופן ישיר

8/4/14, 09:49 ג'ובוקיט החזקות

הסכם אסטרטגי עם YBRANT-יוקצו לה כ1.75מ'מנ' החב תמורת1מ'$-המש

8/4/14, 09:03 נובה

מספר הזמנות בהיקף מ'$ עבור פתרונות התוכנה המקדמים של החב

7/4/14, 21:06 שופרסל

כ.אישום נגד החב ומנהלים בגין עבירות על חוק שעות עבודה ומנוחה

3/4/14, 17:42 סוברין נכסים

תזכורת-ני"ע החב' ימחקו ב-2.5.14, לא יתקיים מסחר טרם מחיקה

2/4/14, 09:15 סלקט ביומד

מזכר כוונות לשת"פ עם חב אמריקאית לפיתוח ערכה רפואית של החב

1/4/14, 14:14 אדרי-אל

הסכם למכירת זכ' החב בדיזינגוף סנטר לצד ג' בכ304מ'שח, כפוף

1/4/14, 11:25 אאורה

דוח מכירות החברה בפרוייקטים שונים, נכון ליום 31.3.14

31/3/14, 23:33 אלקטרה נדל"ן

הושלם ההסכם למכירת החזקות החברה ב-HGI -המשך

31/3/14, 21:43 גאון אחזקות

עדכון לגבי הפסד בדוח אקווה,עיכוב בפרסום דוח אקווה והחב ל2013

31/3/14, 09:40 טופ אימג'

החברה ו-Konica Minolta Business מטמיעות פרויקט משותף שמיני

30/3/14, 22:38 אלרוב ישראל

דירק' החב החליט לבטל מדיניות הדיבידנד לאור האסטרטגיה של הקב'

30/3/14, 22:21 אס.די.אס

נאמן האגח הגיש בקשה לפירוק החברה

30/3/14, 15:24 תראפיקס ביו

שינוי באסטרטגיה של החב וארגון מחדש של מבנה דירק' החב

30/3/14, 11:20 אס.די.אס

תגובת החב לבקשת נאמן האגח להקפאת הליכים ולמינוי נאמן להסדר

30/3/14, 09:34 איתמר מדיקל

מכתב נשיא ומנכ"ל החברה לבעלי המניות,לסיכום שנת 2013

30/3/14, 09:24 אלקטרה צריכה

הושלמה מכירת פעילות השירות לחלק ממוצרי החברה-המשך 18.3.14

27/3/14, 09:22 בריינסוויי

OPTUM פרסמה קווים מנחים לכיסוי ביטוחי בארה"ב לטיפול במע' החב

26/3/14, 20:48 אס.די.אס

בקשת הנאמן לאגח להקפאת הליכים,החלטת במ"ש:תגובת החב,דיון 30.3

26/3/14, 13:31 בזק

רשות ההגבלים אישרה מיזוג החב ויס בכפוף לתנאים,החב בוחנת-המשך

26/3/14, 11:39 ביו ויו

התקבל אישור KFDA לשיווק מערכות הסריקה של החברה בקוריאה

25/3/14, 10:08 בית הזהב

בת תוותר על זכ' הון והצבעה בכ-2.4מ'מנ' החב,יחשבו כמנ' רדומות

24/3/14, 19:20 תאת תעשיות

ראם עדכנה הצעתה לרכישת מנ' החב:תמורה 21.46 שח,מועד פקיעה 1.4

24/3/14, 15:21 מזור רובוטיקה

הזמנה שנייה למערכת RENASSIANCE ממפציץ החברה באטליה

24/3/14, 13:53 גמול השקעות

מצגת החברה בק"ע הסדר החוב

24/3/14, 11:01 איי.טי.ג'י.איי

הצלחה בשתי פרוצדורות קרדיולוגיות בשימוש סטנט החב הוצגו בכנס

24/3/14, 10:37 ניסן

דירק' החב אישר את מדיניות התגמול למרות שלא אושרה ע"י האסיפה

24/3/14, 09:25 אסיה פיתוח

מו"מ מתקדם למכירת השליטה בחב לקבוצת משקיעים בראשות מנכ"ל החב

24/3/14, 08:53 נובה

הוחלט על תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של 12מ'$

23/3/14, 19:00 אינוונטק

בימש מינה את עו"ד עדי פיגל למפרק הזמני של החברה

21/3/14, 15:24 אלביט הדמיה

רון הדסי מונה כיו"ר דירקטוריון החברה

20/3/14, 15:10 אינוונטק

מנהלי החברה השהו הודעות ההתפטרות שלהם עד להחלטת בימ"ש

20/3/14, 14:37 גו.די.אם

הסכם לרכ' חבMAXALIA כנגד הקצאת כ8.8מ' מנ' החב(52%),הסכם בעמנ

20/3/14, 11:01 טאואר

הסכם לארגון מחדש של חוב החברה למשקיעים מוסדיים

20/3/14, 09:52 אייביטרנס

הליכי מימוש נ' נכדות בפולין בגין הפרת הסכמי שכירות,החב חולקת

19/3/14, 22:50 גו.די.אם

דירק' החב' אישר רכישת פעילות חב' התרופות כנגד הקצאה-המשך

19/3/14, 09:39 איי.טי.ג'י.איי

הצלחה בשימוש בסטנט הנוירולוגי של החברה בחולה נוסף

19/3/14, 09:38 טלדור

בעמ"נ דורשים מהחב לפעול בק"ע אי ההתאמות בדוחות,ינקטו בצעדים

18/3/14, 17:53 מגדלי ים תיכון

צירוף מניות החברה למדדי הבורסה, החל מיום ד', 2.4.14

18/3/14, 14:49 אינטרגאמא

מנכ"ל החב הודיע כי לא יכהן תקופה נוספת,יסיים תפקידו ב10.8.14

18/3/14, 10:43 מזור רובוטיקה

מרכז רפואי נוסף בג'ורג'יה הזמין מערכת ה-RENAISSANCE של החב

18/3/14, 09:56 מי עדן

תוצ' הצעת רכש לכתבי אופציה של החב, ההצעה לא נענתה

18/3/14, 09:55 מי עדן

תוצ' הצעת רכש למניות החברה, ההצעה לא נעתנה

17/3/14, 15:53 אינוונטק

לאור האמור בדיווחי החב,אם יכנס לתוקף יושעה המסחר בנ"ע של החב

17/3/14, 14:59 אודיוקודס

החב וAVAYA נבחרו לספק ציוד לCONTACT CENTER של מפעיל אסייתי

17/3/14, 11:36 אינוונטק

אם התפטרות דירק' ונושאי משרה תיכנס לתוקף,החב לא תוכל לדווח

17/3/14, 09:15 סלקט ביומד

הצטרפותם של מומחים בינלאומיים לוועדה המייעצת של החברה

16/3/14, 08:44 תאת תעשיות

בוחנת הצעת ראם לרכוש את כל מניות החברה ב21.43שח,במסגרת מיזוג

16/3/14, 18:49 תאת תעשיות

גרלם מעדכנת הצעתה-מציעה לרכוש כל מניות החב ב-21.46 שח,כפוף

13/3/14, 18:44 תאת תעשיות

הצעת רכש מלאה למניות החברה לא נענתה

13/3/14, 18:07 תאת תעשיות

תוצ' ה.רכש מלאה למנית החב מטעם ראם החזקות-ההצעה לא נענתה

13/3/14, 17:20 טופ מערכות

הושלמה עסקת מכירת החזקות החב בטופ קיו (80%), המשך 12.1.14

13/3/14, 16:12 אודיוקודס

טכנולוגיות החב וPORTAONE הופכות טלפונים חכמים לשלוחות IP-PBX

12/3/14, 14:30 פרוטאולוג'יקס

הוסכם כי הליכי הגביה מטעם המדע"ר כנגד החב יוקפאו בשלב זה-המש

10/3/14, 21:40 תאת תעשיות

הצעת בעל ענין(5%)לרכישת מנ' החב ב21.4שח למנ' במסגרת מיזוג

10/3/14, 14:58 אודיוקודס

דויטשה טלקום תטמיע את נתבי התקשורת של החברה

10/3/14, 10:08 דיסקונט השקעות

מעלות מעלה דירוג החברה מ BBB ל +BBB, תחזית יציבה

9/3/14, 10:41 סומוטו

מצגת החברה, דוחות לשנת 2013

9/3/14, 09:44 אדמה

מצגת החברה, תוצאות כספיות לשנת 2013

9/3/14, 00:06 ג'רוסלם השקעות

הבנות-טיטניום תלווה לחב' 610א'$ להמרה במנ' החב/חב' פורטפוליו

6/3/14, 09:58 פלוריסטם

FDA אישר את מפעל ייצור התאים המסחרי של החברה

6/3/14, 09:42 וואן טכנולוגיות

נחתם הסכם לרכישת 51% מהחב לאוטומציה והסכם בעמ"נ,כפוף-המשך

6/3/14, 09:13 אינטרנט זהב

דוח חב בת/מוחזקת-בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

6/3/14, 09:13 בי קומיונקיישנס

דוח חב בת/מוחזקת-בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

5/3/14, 20:33 אורכית

הסכמה בין החב' למחזיקי האגח בקשר להסדר, תוגש בקשה מוסכמת

5/3/14, 09:45 איי.טי.ג'י.איי

חתימה על הסכם הפצה בלעדי באוסטריה לסטנט הקרדיולוגי של החב

5/3/14, 09:41 רבד

מכירת החז' בת במרכז מסחרי באנגליה בכ5.8מ' ליש"ט,חלק החב 60%

5/3/14, 08:38 אודיוקודס

הפסקת מסחר במניות החברה עד להשלמת ה-PRICING בארה"ב

4/3/14, 18:40 אינוונטק

מצגת שנכללה בתגובת החברה לבקשה למינוי מפרק זמני

4/3/14, 18:22 אינוונטק

תגובת החברה לבקשה למינוי מפרק זמני

4/3/14, 16:12 סמיקום

החב וב.שליטה פנו לב"ע אחרים בק"ע מאמץ להימנעות מכניסה לשימור

4/3/14, 09:32 סאפיינס

חברת הביטוח היסקוקס בחרה בפתרון החברה לביטוח אלמנטארי

4/3/14, 09:07 ביוליין אר אקס

הפסקת מסחר במניות החברה עד להשלמת ה-PRICING בארה"ב

3/3/14, 19:48 תעוזה

החב ומשקיעים רכשו מנ' מדיה בוסט(חב מוחז') בחב בת בארהב,פרטים

3/3/14, 18:59 יורופורט

דירק החב החליט לבצע פדיון מוקדם מלא של אג"ח א ב-30.3.14,כפוף

3/3/14, 11:25 סקורפיו

עדכון בדבר השפעת האירועים באוקראינה על מצב החברה

2/3/14, 17:47 גמול השקעות

בקשה לייצוגית נ' החב מטעם מחזיקים באגח ב בנוגע לדחיית ריבית

2/3/14, 10:33 חלל תקשורת

תגובה-טרם גובש מתווה קונקרטי לרכישת מנ' החב,אין ודאות שיגובש

2/3/14, 07:52 מישורים חברה פת

תרכוש עם צד ג מ.מסחרי מניב בארה"ב בכ7.15מ'$,חלק החב 65%,כפוף

2/3/14, 09:15 וואן טכנולוגיות

זכתה במכרז לרכישת 51% מהחב לאוטומציה ב12מ'ש,תממן עד5מ'ש,כפוף

27/2/14, 21:12 תאת תעשיות

הצעת רכש מלאה למניות החברה ב-21.1 שח למניה, מטעם ראם החזקות

27/2/14, 17:37 אמפל-אמריקן ישר

תזכורת-ני"ע החב' ימחקו ב-11.3.14, לא יתקיים מסחר טרם מחיקה

27/2/14, 17:37 אייס דיפו

תזכורת-ני"ע החב' ימחקו ב-20.3.14, לא יתקיים מסחר טרם מחיקה

27/2/14, 10:29 גניגר

הערכת החב לגידול צפוי ברווח+בהון עצמי אם תושלם מכירת הייפלסט

24/2/14, 19:08 אינוונטק

בימ"ש דחה בקשה למינוי מפרק במעמד צד אחד,תגובת החב עד 2.3.14

24/2/14, 13:43 סיירן

עסקה ראשונה עם מפיץ רוסי בק"ע פתרון החברה לאבטחת אינטרנט

24/2/14, 13:24 סיירן

דוחות החברה לרבעון 4 לשנת 2013 פורסמו בחו"ל

23/2/14, 22:10 אחים נאוי

דירק' החב אישר לפעול להגדלת אשראי מבנקים עד 1.5 מיליארד שח

20/2/14, 18:41 אינוונטק

תוצ' אסיפת אגח א מ17.2.14-להורות לנאמן להגיש בקשה לפירוק החב

20/2/14, 23:17 מעין ונצ'ורס

מכתב מהרמטיק שבו טענות למעשים ומחדלים נגד החב ונ.משרה,בוחנת

20/2/14, 19:54 לוי

זימון אסיפת אגח ד-ה ל-27.2.14,אישור הסדר מעודכן המוצע של החב

20/2/14, 20:41 אינוונטק

החב התחייבה כי לא תבצע תשלומים אלא אם אושרו ע"י המומחה מבמ"ש

19/2/14, 19:56 טיב טקסטיל

קבלן משנה לבדים גולמיים יפסיק ההתקשרות עם החב ב15/4,השפעה

20/2/14, 08:21 ביו לייט

ADR של החב יחל להיסחר בזירת המסחר OTCOX בארה"ב

19/2/14, 23:50 אן טי אס

מ.הבנות לפשרה בתביעה בק"ע מיזוג החב: מידע נוסף בק"ע המיזוג

19/2/14, 16:40 ווקסיל ביו

דרישת רשות ני"ע כי החב לא תציע ני"ע לציבור עד ל-17.3.14-המשך

19/2/14, 09:28 אביב ארלון

מצגת החברה בקשר עם הרחבת אגח סדרה ו'

19/2/14, 09:25 מועדון 365

התחייבויות החב כלפי מחזיקי האג"ח במסגרת המיזוג עם המשביר 365

19/2/14, 07:49 אינוונטק

תגובת החברה להצעת נאמן אגח א למחזיקי האגח להגיש בקשה לפירוק

18/2/14, 22:52 אורכית

עקרונות להסדר- הצעת החב לשינויים להצעת הנציגות

18/2/14, 15:57 כלנית כרמון

לקוח הודיע על סיום ההתקשרות עם החב-6% מההכנסות,5%מהרווח הנקי

17/2/14, 09:02 גינדי השקעות

תביעה נ' החב,נכדה ואח' בסך כ59מ'ש ע"י רוכשי דירות בפר' בחדרה

13/2/14, 16:09 אלקטרה

מעלות מעלה דירוג החב מדירוג A לדירוג +A, תחזית הדירוג יציבה

13/2/14, 08:52 פלייט מדיקל

אישור משרד הבריאות הסיני לשיווק מנשמי החב FLIGHT 60 בסין

12/2/14, 22:44 סטאר נייט

הצעת רוני מזרחי לרכישת השלד הבורסאי של החברה

12/2/14, 11:33 פילת מדיה

לו"ז בק"ע הליך ההסדר למכירת מנ' החב,כפוף לאישור אסיפת בעמ"נ

12/2/14, 11:21 נצבא

עקב טעות נפתחה הפסקת מסחר במניות החב,המסחר יחודש ב-11:58

12/2/14, 08:14 סלקט ביומד

קבלת פטנט באירופה לבסיס הטכנולוגיה של החברה

9/2/14, 19:11 זרח יהש

דירק' החב החליט לדחות את מועד מימוש אופ' 7 עד ל-31.3.15

9/2/14, 19:10 זרח יהש

דירק' החב החליט לדחות את מועד מימוש אופ' 2 עד ל-2.3.15

9/2/14, 19:10 זרח יהש

דירק' החב החליט לדחות את מועד מימוש אופ' 3 עד ל-30.5.15

6/2/14, 19:27 איי.פי.סי

עקרונות עם צדדי ג למכירת מלוא זכויות החב ברשיונות מירה ושרה

6/2/14, 18:48 ווידמד

הושלמה עסקת מכירת פעילות החברה ליעקב בר-לב(ב"ע)-המשך 8.1

6/2/14, 22:32 תדיר גן

הסכמות עם מש' איכות הסביבה בדבר תנאי היתר פליטה למפעלי החב

6/2/14, 16:01 רבוע כחול נדל"ן

הצעת רכש עצמית לכ-7.8% ממניות החב ב-163שח למניה - מפרט

6/2/14, 17:52 שחר חדש

תוצאות הצעת רכש מלאה למנית החברה, ההצעה לא נענתה

6/2/14, 09:58 קפיטל פוינט

BRM תצטרף להשק' בביוספ,סך כולל יעמוד על 5.3מ$,חלק החב' 0.5מ$

6/2/14, 11:48 אורכית

אסיפת אגח א,ב ב-9.2, הוספת נספח: הצעת החברה להסדר

6/2/14, 14:40 פרוטליקס

מוסד קנין רוחני בברזיל אישר הסכם העברת טכנ' בין החב וFiocruz

5/2/14, 11:49 גולף

הוחלט על מינוי אליעזר מיזרוח כמנכ"ל החברה

4/2/14, 16:25 נייס

מכריזה על מינוי ברק עילם כמנכ"ל החברה

3/2/14, 19:33 בוני תיכון

מנכל החברה נחקר ע"י המשטרה, כופר

3/2/14, 09:47 אדמה

דירק' החב החליט על הרחבת אגח ד למשקיעים מסווגים,בעד550מש ע.נ

2/2/14, 14:17 לייפוייב

ניירות הערך של החברה יימחקו מן הרישום למסחר היום-2.2.14

2/2/14, 09:56 גולף

תגובה-אילנה קאופמן, מנכלית החב, מתכוונת לפרוש מתפקידה

2/2/14, 09:25 אדמה

הוחלט על מינויו של חן ליכטנשטיין כנשיא ומנכל החב החל מ7.2.14

2/2/14, 08:58 אמיליה פיתוח

הצעת החברה לרכישת גדות מיכליות לא התקבלה

30/1/14, 09:58 פלוריסטם

מכתב מנכל החברה לבעלי המניות

30/1/14, 09:21 קו מנחה

הוחלט על עדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה

29/1/14, 16:44 אל על

הוחלט על מינוי דוד מימון כמנכל החברה החל מ-20.3.14

29/1/14, 13:48 רדהיל ביופארמה

תגובת החברה לבקשת הארכת מועד מימוש כתבי אופציה 1

29/1/14, 13:56 סאפיינס

ענקית ביטוח תטמיע פתרון החב לביטוח אלמנטארי במערב אירופה

29/1/14, 13:18 איתמר מדיקל

פרטים בדבר יישום האסטרטגיה המעודכנת של החברה - המשך 3.10.13

29/1/14, 09:40 תראפיקס ביו

רמות הודיעה על סיום הסכם מחקר ורישיון לטכנ' BBS,החב חולקת

27/1/14, 09:43 טופ אימג'

החב וזירוקס זכו בחוזה להטמעת פתרון מובייל ב3,000אתרים בברזיל

26/1/14, 20:45 מנופים

מרדכי פרידמן הודיע על סיום תפקידו כמנכל החב בשל מצבו הרפואי

26/1/14, 20:06 פוקס

סיום מגעים בין החברה לבין קרן אייפקס-המשך מיום 30.12.13

23/1/14, 17:41 טיב טעם

התקיימו תנאי הסכם לרכישת פע' החב הסקוטית,ההסכם בתוקף מ1.1.14

23/1/14, 17:28 קומפיוגן

מניות החב בנאסד"ק עוברות להיסחר ברשימת גלובל מרקט מ27.1.14

23/1/14, 08:59 ביו לייט

תחילת מסחר ב-ADR של החברה ב-OTC

22/1/14, 22:56 לייפוייב

ניתן צו מניעה למחיקת מניות החברה, דיון ביום 29.1.14

22/1/14, 09:51 סינאל מלל

דירקטוריון החברה אישר מדיניות התגמול למרות אי אישור האסיפה

21/1/14, 22:48 אידיבי אחזקות

מפנה תשומת לב-השלמת ההסדר תותיר את החברה ללא נכסים ופעילות

21/1/14, 18:38 מישורים חברה פת

תגובה-הפרסומים בדבר הנפקת מניות סקייליין אינם על דעת החברה

21/1/14, 09:28 ביונדווקס

חיסון השפעת שבפיתוח החברה מתאים גם לזני השפעת החדשים

20/1/14, 18:46 מובייל מקס

פנתה לבורסה בבקשה לחידוש מסחר במניות החב ברשימה הראשית

19/1/14, 17:38 רוטשטיין

אבישי בן חיים הודיעה על סיום כהונתו כמנכ"ל החב,החל מ-21.4.14

19/1/14, 09:26 אלביט טכנ

גמידה סל השלימה גיוס בסך כולל 2.9מ'$,חלק החב 1מ'$,תחזיק 31%

16/1/14, 09:43 פילת מדיה

סינטק מציעה לרכוש את כל מניות החב ב-95 פני למניה,פרטים, כפוף

16/1/14, 08:59 אלווריון

לאור השעיית מסחר בנאסד"ק במניות החב,מושעה המסחר בבורסה בת"א

15/1/14, 22:03 קפיטל פוינט

דירקטוריון החברה אישר מדיניות התגמול על אף התנגדות האסיפה

15/1/14, 17:09 נתנאל גרופ

דירק' החב אישר את מדיניות התגמול, למרות שלא אושרה ע"י האסיפה

15/1/14, 15:46 אודיוקודס

מוצרי SBC של החב נבחרו ע"י חב COMPLETEL לשירותי SIP TRUNKING

15/1/14, 14:10 נייס

Republic Bank of Chicago משתמש בפת' החברה למניעת הלבת הון

15/1/14, 10:10 קפיטל פוינט

ליתוטק(כ13.6%) תחלק דיבידנד בסך 500א'$, חלק החב כ80א'$

14/1/14, 21:51 לוינשטין נכסים

שוקלת להציע מניות לציבור ע"י פרסום ת.מדף,מצגת החברה

14/1/14, 14:51 אלקטרה נדל"ן

מו"מ למכירת החז' החב ב-HARBOR GROUP תמורת כ-15מ'$

13/1/14, 14:40 פרוטליקס

דוד אביעזר יציג תחזית אסטרטגית של החב לשנת2014 בכנסJP MORGAN

13/1/14, 13:35 מזור רובוטיקה

מכתב החברה לבעמ"נ - סיכום שנת 2013

13/1/14, 10:36 אי-אונליין

דירק החב אישר מדיניות התגמול, למרות שלא אושרה באסיפת בעמ"נ

13/1/14, 09:48 טיב טקסטיל

דירק' החב אישר את מדיניות התגמול למרות אי אישורה של האסיפה

13/1/14, 09:10 תראפיקס ביו

הודעת רמות על סיום הסכם מחקר+רשיון עם החב בק"ע טכנ' BBS,דוחה

12/1/14, 22:33 אירו סאט

בכוונת החב לפרסם הצעת רכש עצמית מלאה למנ' החב במחיר 2.716שח

12/1/14, 10:22 מיקרומדיק

נתונים אודות החברה נכללים במצגת של ביו לייט (בעלת שליטה)

12/1/14, 09:58 ביו לייט

מצגת החברה- ינואר 2014

12/1/14, 09:48 אספן גרופ

תרכוש במשותף נכס בגרמניה,חלק החב כ-116מ'ש,תחזיק51%,פרטים

12/1/14, 08:09 שלדות

הצעת רכש מלאה למנ' החב מטעם אריה פרידנזון במחיר 4.73 שח למנ'

9/1/14, 15:37 ארקו החזקות

דירק' החב אישר מדיניות תגמול נ.משרה למרות אי אישור האסיפה

9/1/14, 12:23 קפיטל פוינט

תוצ' אסיפה מ8.1.14-לא אושרה מדיניות תגמול נ.משרה של החברה

9/1/14, 00:18 אורכית

דירק' החב החליט להגיש למחזיקי אג"ח א,ב הצעה למתווה להסדר חוב

8/1/14, 15:26 יורו אוברסיז

עמדת רשות ני"ע ביחס לבקשת ההסדר;בימ"ש-לתגובת החב עד האסיפות

7/1/14, 10:38 לייפוייב

הסכם סופי למכירת הנכסים המוחשיים של החב ב-1.25מ'שח,המשך

7/1/14, 09:22 אידיבי אחזקות

נשקלת הגשת כ.אישום נ'החב ודנקנר בגין עבירות ניע,יתקיים שימוע

6/1/14, 18:23 אידיבי אחזקות

מפנה תשומת לב:השקעת אלשטיין באדבפ תותיר את החב' ללא נכסים

6/1/14, 10:01 שיכון ובינוי

מעלות מעלה דירוג החברה מ A ל +A, תחזית הדירוג יציבה

6/1/14, 09:39 ביוקנסל

מצגת החברה למשקיעים-ינואר 2014

6/1/14, 09:24 קמטק

הוחלט על מינוי רפי עמית כמנכל החברה חלף רועי פורת

5/1/14, 09:49 אידיבי אחזקות

השלכות החקיקה לצמצום הריכוזיות על דוחות החברה-המשך מ-15.12

5/1/14, 09:44 אידיבי פתוח

השלכות החקיקה לצמצום הריכוזיות על דוחות החברה-המשך מ-15.12

2/1/14, 19:53 פיברולן

ב.שליטה יפעלו למכירת פע' החב,אופ לצדדי לרכוש מנ' בחב,דיבידנד

2/1/14, 19:59 ווידמד

לקוח המהווה כ-5% מהכנסות החב הודיע כי הוא שוקל המשך התקשרות

2/1/14, 18:17 קרדן אן.וי.

התחייבות החברה כלפי הנאמנים של אגח א ו-ב

2/1/14, 20:12 ווידמד

תיקון הסכם למכירת פעילות החברה בדרל של מכרז-המשך מ-26.12.13

3/1/14, 12:42 סאני

בקשה מתוקנת להסדר בין החברה לבין נושיה, פרטים

2/1/14, 16:28 אאורה

דוח מכירות החברה בפרוייקטים שונים, נכון ליום 31.12.13

2/1/14, 09:53 שמן תעשיות

הופחת שיעור המכס על יבוא כוספת סויה, החברה בוחנת

2/1/14, 09:15 אלוני חץ

עליייה בשווי נכסים של CARR,חלק החב ברווח כ-70מ'שח

1/1/14, 18:16 מועדון 365

הצעת החברה למחזיקי האגח במסגרת מיזוג עם המשביר 365

2/1/14, 08:21 קרדן רכב

הצעת רכש למניות החב מטעם יוניברסל במחיר 36 שח למניה

1/1/14, 19:42 כהן ממ

הגישה בקשה לפירוק החב ולמינוי מפרק זמני

31/12/13, 10:15 צנורות המזה"ת

הסכם קיבוצי עם עובדי החב' בצריפין הכולל סיום העסקת 58 עובדים

30/12/13, 08:27 אפריקה נכסים

החב ובת קיבלו שומות מס לשנים 2008-2011 בסך כ256מ'ש, חולקות

29/12/13, 16:55 הוט

פשרה לשומות מס של החב ובנות בגין 2006-11,בוחנת השפעה על הדוח

29/12/13, 16:42 בנין

מניות החברה ימחקו מן הרישום למסחר ביום 24.1.14

29/12/13, 16:41 איי.ג'י.אל

מניות החברה ימחקו ב-30.1.14,מסחר טרם מחיקה 23,26,27,28/1/14

29/12/13, 11:46 דה זראסאי גרופ

מצגת החברה לקראת הנפקת אג"ח לציבור

29/12/13, 09:35 אמות

מעלות מעלה דירוג החברה מ+A ל -AA, בתחזית יציבה

29/12/13, 09:19 לוינסקי עופר

הסכם שומות בק"ע הכרה לצרכי מס בהפסדי החב ל-2010-2013(כולל)

26/12/13, 17:37 מעין ונצ'ורס

עקרונות כלליים להסדר בין החברה למחזיקי אגח א'

26/12/13, 14:55 מגדל ביטוח

מינוי עופר אליהו כמנכל מגדל ביטוח+מ"מ זמני למנכל החב מ-1.1

26/12/13, 09:44 אלמוגים החזקות

מנכל החב הודיע על סיום כהונתו תוך 60 יום, ימונה מנכל חלופי

25/12/13, 15:12 יעד

אפסווינג העניקה לאלמליח אפ למכ' לה כ-5מ' מנ' החב ב40אג' למנ'

25/12/13, 13:55 אמת

הצעת החברה לרכישת אשבל טכנולוגיות לא זכתה - המשך 19.12.13

25/12/13, 13:12 חילן

הצעת החברה לרכישת השליטה באשבל טכנו' לא זכתה-המשך 25.12.13

25/12/13, 13:11 לידר השקעות

הצעת החב ו-DBSI להשק' בחב אשבל לא הוכרזה כהצעה הזוכה,המשך

25/12/13, 12:00 וואן טכנולוגיות

הצעת החברה לרכישת השליטה באשבל טכנו' לא זכתה - המשך 17.12.13

25/12/13, 11:32 ליטו גרופ

דירק' החב אישר את מדיניות התגמול, על אף שלא אושר באסיפה

24/12/13, 10:23 כלל עסקי ביטוח

עסקה לקבלת מימון בהיקף כ-780מ'ש למגדל אלקטרה(חלק החב כ37%)

24/12/13, 09:13 בראק אן וי

יוסף הרבמן הודיע על סיום תפקידו כיו"ר החב ב-31.12.13

23/12/13, 19:06 שופרסל

פס"ד בתביעה נ' החב ונ.משרה לשעבר בק"ע חוק הגבלים עסקיים-המשך

22/12/13, 20:01 כהן ממ

תוצ' אסיפה מיום 22.12.13-הוחלט על פירוק החב,תגיש בקשה לבהמ"ש

22/12/13, 22:52 גפן השק

אסתטיקס השלימה הסכם השקעה,חלק החב כ-150א'$,תחזיק כ-57%

22/12/13, 16:25 קרדן רכב

תוצאות הצעת רכש למנית החברה, ההצעה לא נענתה

22/12/13, 09:58 ליברטי

הערכת שווי כלכלית של החברה

22/12/13, 10:09 אביב ארלון

השלימה רכישת מרכז מסחרי בורמונט ארהב בכ-4.575מ'$(חלק החב45%)

20/12/13, 10:54 קרדן נדל"ן

מימוש חלקי של האופ' שניתנה לרכישת זכ' החב במקרקעין בת"א-המשך

19/12/13, 18:22 אופקו

הושלמה מכירת החזקות החברה ב-SORRENTO

19/12/13, 17:37 מולטימטריקס

תזכורת- מניות החב ימחקו מן המסחר ב-2.1.14 ללא מסחר טרם מחיקה

19/12/13, 16:24 תדיר גן

מצגת החברה- דצמבר 2013

19/12/13, 13:52 צנורות המזה"ת

עובדי החב החלו בהשבתת האתר בצריפין,פנתה להסתדרות לשוב למו"מ

19/12/13, 12:19 אלוט

פת' אופטימיזציית הוידאו של החב נבחר ע"י מפעיל תקשורת מ-EMEA

18/12/13, 18:57 כפרית

דירק' החב אישר את מדיניות התגמול, על אף התנגדות האסיפה

19/12/13, 09:34 אידיבי אחזקות

נאמני האגח דורשים מהחב לא להשתמש במשאביה בק"ע הצעת המשקיעים

18/12/13, 18:03 מועדון 365

התחייבות החב כלפי נאמן האגח במסגרת הליכי מיזוג עם המשביר 365

18/12/13, 15:04 מועדון 365

התכתבויות החב עם ב"כ נאמן האגח בק"ע מיזוג עם המשביר 365

18/12/13, 10:47 טבע

החב ופייזר הגיעו להסדר בהליך המשפטי בק"ע פטנט הויאגרה

17/12/13, 11:15 מזור רובוטיקה

הזמנה שניה של מע' החברה מהמרכז הרפואי JACKSONVILLE BAPTIST

17/12/13, 09:45 ישראל קנדה

תגובה-החב+שותף טרם השלימו חתימת הסכם לרכישת זכ' בשוק סיטונאי

15/12/13, 23:33 כלל עסקי ביטוח

בוחנת השלכות החוק לצמצום הריכוזיות על החברה ועל מבנה הדירק'

15/12/13, 22:48 אידיבי אחזקות

הודעת החב בענין חוו"ד משלימה של רו"ח ברלב בק"ע פעילות בן משה

15/12/13, 15:38 מהדרין

החוק לצמצום הריכוזיות והשלכותיו על החברה

15/12/13, 15:07 אלרון

החוק לצמצום הריכוזיות והשלכותיו על החברה

15/12/13, 11:21 כור

החוק לצמצום הריכוזיות והשלכותיו על החברה

15/12/13, 10:31 ישפרו

החוק לצמצום הריכוזיות והשלכותיו על החברה

15/12/13, 10:18 גב ים

החוק לצמצום הריכוזיות והשלכותיו על החברה

15/12/13, 09:59 איי.טי.ג'י.איי

מצגת החברה- דצמבר 2013

15/12/13, 09:55 נכסים ובנין

החוק לצמצום הריכוזיות והשלכותיו על החברה

15/12/13, 09:44 שופרסל

החוק לצמצום הריכוזיות והשלכותיו על החברה

15/12/13, 09:40 דיסקונט השקעות

החוק לצמצום הריכוזיות והשלכותיו על החברה

12/12/13, 11:15 מג'יק

פתרון החב ישמש לפיתוח יישומי מובייל עבור קבוצת ניקטוס בדרא"פ

11/12/13, 16:41 יורו טרייד נדלן

השעיית מסחר עקב אי בהירות בענייני החברה

11/12/13, 11:29 אידיבי אחזקות

התנגדויות מטעם החברה בק"ע הצעות הסדר בחברה

11/12/13, 09:35 חלל תקשורת

תגובה לפרסומים-הוחלט לבחון אפשרות למיזוג או מכירת החברה

11/12/13, 09:11 נייר חדרה

החלטת בי"ד לעבודה:הצדדים יכלו במו"מ,פתיחת אתר החב בחדרה-המשך

9/12/13, 17:58 גיוון אימג'ינג

הסכם המיזוג של החברה עם COVIDIEN

9/12/13, 15:36 גוליבר

שותפה של החב משכה בקשת היתר חיפוש זהב,הקב' לא תזכה בהליך,המש

9/12/13, 09:59 דלק ישראל

בהמ"ש אישר תביעה ייצוגית נגד החב בגין הפרשי מחיר סולר בדלקן

9/12/13, 09:44 אידיבי אחזקות

הפסקת מסחר בני"ע של החברה עד לפרסום תוצאות אסיפות האג"ח

9/12/13, 09:23 פז נפט

בהמ"ש אישר תובענה ייצוגית נגד החב, בת ואחרים-המשך מ-11.10.11

8/12/13, 10:02 פרוקוגניה

הופסק המו"מ למיזוג החברה חב ביוטכנולוגיה -המשך מיום 11.11.13

8/12/13, 09:31 גיוון אימג'ינג

מודיעה על הסכם מכירת החברה ל-COVIDIEN

7/12/13, 23:25 פטרוכימיים

מצגת החברה שתוצג באסיפת אג"ח שתתקיים ביום 8.12.13

8/12/13, 08:14 קרדן רכב

ה.רכש מלאה למנ' החב ב-33.23שח למנ',מטעם UMI -מפרט

5/12/13, 13:51 נטקס

הסכם שתפ עם Google בק"ע שירותי החב בתחום האינטרנט והסלולר

5/12/13, 11:48 אייסקיור מדיקל

מצגת החברה, דצמבר 2013

5/12/13, 10:24 גילאון

השעית מסחר במניות החב החל מיום א' 8.12.13, בשל עילת 1 אג'

5/12/13, 09:49 סאני

עיקול זמני על ח-ן הבנק של סאני תק' הכולל כ-8% ממנ' החב,בוחנת

4/12/13, 19:02 קרדן ישראל

הושלמה מכירת החז' החב באוויס לUMI בכ-86מ'ש+הקצאת מנ' UMI לחב

4/12/13, 13:15 תראפיקס ביו

מ.כוונות למיזוג עם VIROPRO,לבעמ"נ החב יוקצו 40%-60% בVIROPRO

4/12/13, 10:02 סנטראל יורופיאן

המועד האחרון להגשת הצעות לרכ' פע' ו/או נכסי החב הוארך ל-8.12

2/12/13, 18:18 רבד

אושרה עקרונית למכ' הנכס אוריון המוחזק ע"י החב וב.שליטה,פרטים

1/12/13, 09:45 אידיבי אחזקות

נאמני האג"ח הגישו מכתבי התראה בגין נזקים. החברה דוחה

29/11/13, 13:10 כהן ממ

זימון אסיפה מיוחדת ל-22.12.13 להחלטה על פירוק החברה

1/12/13, 09:20 אל על

מנכל החב-אליעזר שקדי הודיע על סיום כהונתו, טרם נקבע מועד

1/12/13, 09:16 נייר חדרה

הוחלט על הליך פיטורים של למעלה מ-200 עובדים באתר החב בחדרה

28/11/13, 21:51 מנופים

יו"ר דירק' ומנכ"ל החב הודיעו על התפטרותם,המנכל יכהן עד 27.5

28/11/13, 15:58 שיכון ובינוי

מצגת החברה-תוצאות כספיות רבעון שלישי לשנת 2013

28/11/13, 15:36 פלייט מדיקל

אישור משרד הבריאות היפני לשיווק מנשמי החברה ביפן

28/11/13, 09:30 בבילון

אי הארכת הסכם של החב עם ASK.COM, לא מהותי, המשך 15.9.13

27/11/13, 09:49 טיב טעם

נחתם הסכם לרכישת פעילות החברה הסקוטית,כפוף-המשך

26/11/13, 14:23 טופ אימג'

חב COOLBLUE בחרה בפתרון החב לאוטומציה של עיבוד חשבוניות

26/11/13, 09:15 אינטק פארמה

חב התרופות הודעה על הפסקת תוכנית הפיתוח בשתפ עם החב,המשך

25/11/13, 21:22 אוהה

תהודה הגישה לביהמ"ש בקשה לייצוגית ובקשה לפירוק החברה

25/11/13, 17:11 ניסקו חשמל

אי עמידה בהתניות כלפי דסקנט+לאומי,משהים העמדת חוב החב לפרעון

25/11/13, 08:03 טבע

תגובה לפרסומים בנוגע לתחזית התכנון הפיננסי לטווח ארוך של החב

24/11/13, 10:06 גליקומיינדס

נחתם הסכם למתן רשיון לשימוש בטכנ' החב לאבחון טרשת נפוצה-המשך

21/11/13, 09:40 אינוונטק

נאמן האגח לא ינהל מגעים עם החב בק"ע ההסדר שהוצע,בוחנת

20/11/13, 14:32 מגדל ביטוח

תגובה-ענת לוין כהן נענתה להצעה לכהן כמנכל החב וכיו"ר בת,כפוף

20/11/13, 12:14 פרטנר

מינוי אדם צ'נזוף ליו"ר הדירקטוריון של החברה

20/11/13, 09:45 אלוני חץ

מצגת החברה-נובמבר 2013

20/11/13, 09:37 יעד

תגובת החב לנתונים בדיווח של גרטן בק"ע עסקת רכישת השליטה בה

19/11/13, 17:22 רובוגרופ

מנכל החב הודיע על פרישתו, מועד הפרישה יקבע ע"י דירק' החב

19/11/13, 12:44 מליסרון

ביהמ"ש זיכה את מנכ"ל החב ואת החב מהאשמות שיוחסו להם-המשך

19/11/13, 11:32 מנדלסון תשתיות

מצגת החברה , נובמבר 2013

18/11/13, 18:37 סנטראל יורופיאן

כוונה למכירת מניות, פעילות ונכסי החב,הצעות ניתן להגיש עד3.12

18/11/13, 17:24 אידיבי אחזקות

מצגת החברה שתוצג באסיפות אגח א'-ה'

18/11/13, 10:09 גטר גרופ

הסכם למכירת זכ' החב בנכס בפ"ת(למעט זכ' הבניה) בכ38מ'ש-המשך

18/11/13, 10:04 אבוג'ן

איחוד הון במניות החברה - תיקון ממ"מ

17/11/13, 18:28 סקיילקס

הודעת עדכון מטעם החב הכוללת התייחסות המומחה למתווה העדכני

17/11/13, 09:44 אי.טי.ויו מדיקל

קבלה הזמנה ממפיץ מוצרי החב באוסטרליה,אספקה מ Q4/13

17/11/13, 09:13 דורי קבוצה

החב וIT השלימו רכישת מנ' רונסון,מחזיקה 39.8%,רווח כ22-27מ'ש

17/11/13, 09:03 כן פייט ביופרמה

אישור רישום ה-ADR של החב בבורסה NYSE MKT,תחילת מסחר ב-19.11

14/11/13, 18:37 סקיילקס

זימון אסיפת אגח ב ל-19.11.13, עדכון החברה, תיקון שטר נאמנות

14/11/13, 21:11 אדן אנרגיה

מנכל החב הודיע על סיום כהונתו,בוחנת המשך פעילות בתחום נפט+גז

14/11/13, 18:22 גילאון

בימש אישר בקשת החב לכנס אסיפות בעניין מתווה ההסדר המוצע

14/11/13, 16:40 פלאזה סנטרס

מעלות מורידה דירוג החב מדירוג B לדירוג D

13/11/13, 18:15 אנליסט

אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף עד 14מ'שח

13/11/13, 17:36 מטיס קפיטל

תזכורת- ני"ע של החברה יימחקו מן הרישום למסחר ביום 23.12.13

13/11/13, 16:53 פולאר תקשורת

בימש אישר חלוקת דיבידנד בסגרמטה(כ8%),חלק החב הצפוי כ1.6מ'$

13/11/13, 14:45 טכנופלס ונצ'ר

Sagarmatha(כ-6.47%) תחלק דיבידנד לבעמ"נ,חלק החב כ-750א'$

13/11/13, 14:14 נייס

בנק PERMATA TBK בחר בפת' החב לשיפור חווית לקוח והגדלת הכנסות

13/11/13, 11:42 גאון אחזקות

צנמז תבצע שינוי ארגוני+הפחתת עלויות,השפעה מהותית על דוח החב

12/11/13, 14:18 פריון נטוורק

דוחות החברה לרבעון 3 לשנת 2013

12/11/13, 09:54 איידיאו גרופ

מעלות מעלה דירוג החב מדירוג (-A) לדירוג A,תחזית הדירוג יציבה

11/11/13, 17:34 באטמ תקשורת

הכללת מניות החברה ב-4 מדדים, החל מיום 15.12.13

11/11/13, 15:35 די מדיקל

הפסקת מסחר עד להשלמת הליך איחוד ההון במניות החב בחו"ל

11/11/13, 12:05 בבילון

מינוי שנית פאר-צפוני למנכ"לית החב,חי אביב ימונה לסמנכל כספים

11/11/13, 09:42 פרוקוגניה

אושרה כניסה למומ ראשוני לבחינת מיזוג החב עם חב ביוטכנולוגיה

7/11/13, 19:45 פטרו גרופ

הודעה מטעם החברה בדבר תיקון בקשה להסדר מיום 28.8.13

7/11/13, 11:05 גטר גרופ

מו"מ למכירת זכו' החב בנכס בפ"ת בכ-38.125מ'שח-בהמשך לדוחות

7/11/13, 08:46 אנלייט אנרגיה

החב וקרן נוי השלימו רכישת פרו' מבטחים,צפי הכנ' כ-28מ'ש לשנה

7/11/13, 08:37 בזק

טיוטת תנאים למיזוג החברה עם די.בי.אס מטעם רשות ההגבלים-המשך

6/11/13, 09:17 גיוון אימג'ינג

דוחות החברה לרבעון 3 לשנת 2013 פורסמו בחו"ל

6/11/13, 08:33 כלל תעשיות

התקבל אישור רשם החברות למיזוג עם ACCESS

5/11/13, 09:26 טיב טעם

חידוש מגעים והגשת הצעה לרכישת נכסי ופעילות החב הסקוטית,המשך

4/11/13, 14:40 אלביט טכנ

אינסייטק (כ48.2%):טיפול במיומות ע"י מע' החב נכלל בסל הבריאות

4/11/13, 09:01 נייר חדרה

הוכרז סכסוך עבודה עקב כוונת החברה לבצע שינויים בהסכם הקיבוצי

3/11/13, 17:22 אלרן נדל"ן

תוקף ויתור ק.מרקסטון פקע ב30.10,חוב החב כ6.3מ'ש,בוחנת צעדים

3/11/13, 16:01 לייפוייב

לאור הבהרות החברה, יחודש המסחר ביום 4.11.13

3/11/13, 14:50 סקיילקס

מעלות מעדכנת דירוג החב מSD ל-D,הורדת דירוג לאג"ח ד' מCC לD

3/11/13, 11:14 קפיטל פוינט

הבהרות בדבר השתתפות החברה בהוצאות רשיון אופק (7.5%)-המשך

31/10/13, 17:44 לייפוייב

הבהרה בק"ע הון המניות של החברה

30/10/13, 13:04 סומוטו

הבהרה בנוגע לשיתוף הפעולה של החברה עם בבילון

30/10/13, 11:56 טבע

המסחר במניות החברה יחודש בשעה 14:45,בתום שיחת הועידה

30/10/13, 11:34 טבע

מודיעה על עזיבתו של נשיא ומנכ"ל החברה ג'רמי לוין

30/10/13, 10:53 בבילון

התייחסות מנכ"ל החברה לאירועים האחרונים

30/10/13, 09:51 לייפוייב

השעיית מסחר עקב אי בהירות בהון החברה

30/10/13, 09:22 בבילון

גוגל לא תחדש ההסכם שיסתיים ב-30.11.13, השפעה מהותית על החברה

29/10/13, 16:17 אשלד

החב ושותפה הסכימו לבטל את ביטול ההסכם למכ' מרכז וולפסון,כפוף

28/10/13, 14:35 מדיגוס

לקוח יפני ירכוש זכ' ל-2 מוצרי החב' ,אופ' לאספקה מסחרית

28/10/13, 07:32 פלסטופיל

מנכ"ל החב הודיע על סיום כהונתו מ-Q1/14,תקים ועדה לאיתור מנכל

24/10/13, 17:47 אלרן השקעות

דיון בבקשת פירוק נגד החברה יתקיים ביום 12.12.13

24/10/13, 12:49 מג'יק

פלטפורמת החב תשמש לאינטגרציית תהליכים עסקיים של Christie

24/10/13, 09:28 ביוקנסל

קבלת פטנט באירופה לתרופת דורII של החב BC-821,בתוקף עד10/2028

24/10/13, 09:21 סלקט ביומד

קבלת אישור פטנט בהודו לבסיס הטכנולוגיה של החברה

23/10/13, 18:43 מי עדן

הושלמה מכירת פעילות הקבוצה,חלק החב בתמורה מוערך בכ26מ'€-המשך

23/10/13, 14:34 קסם סל ומוצרים

פתיחת מסחר ביום 24.10.13 לתעודות סל של החברה, עושה שוק

23/10/13, 09:45 קרדן אן.וי.

מכתב הרשות בק"ע ה.שווי נכסים בדוח GTC(כ28%) ל-2009,החב דוחה

23/10/13, 09:37 בבילון

עדכון בדבר פגישת הנהלת החברה עם יאהו

23/10/13, 07:55 ברן

תוצ' ה.רכש למניות החב,ירכשו 441,448 מניות,36.9% מכל ניצע

22/10/13, 10:20 קפיטל פוינט

נוירודרם:הסכם הלוואה המירה בסך כ5.4מ$,חלק החב 1מ$,תחזיק כ15%

21/10/13, 17:14 בבילון

התייחסות החברה לציטוטי המנכל בראיון שפורסם באתר אינטרנט

21/10/13, 15:15 תמיר הון

MGVS השלימה גיוס מבעמ"נ בסך800א'$ כנגד הקצאה,חלק החב כ178א'$

21/10/13, 09:26 אן טי אס

הסכם לרכ' החב בדרך של מיזוג,התמורה לבעמנ$2 למנ',תהפוך פרטית

20/10/13, 17:58 אלקטרה נדל"ן

הוחלט על הקצאת מנ' החב בהיקף עד 100מ'ש לב.שליטה ואחרים, כפוף

20/10/13, 10:41 גלטן ביודיזל

ביהמ"ש אישר את ההסדר בין החב בעמ"נ ומחזיקי אופציה סד ג'

16/10/13, 15:49 אודיוקודס

VIEWQWEST SINGAPORE בחרה ב-ACCESS SBC של החב עבור לקוחותיה

15/10/13, 09:07 איתמר מדיקל

מכון הלב בבי"ח שיבא יעשה שימוש קליני ב-ENDOPAT2000 של החב

14/10/13, 17:40 תאת תעשיות

חידוש מסחר במניות החברה ברשימה הראשית ביום 16.10.13

14/10/13, 16:31 מלונות הכשרה

ביהמש נתן צו זמני האוסר על מלון רימונים לסיים התקשרות עם החב

14/10/13, 15:45 אודיוקודס

iCORE והחב משתפים פעולה לאספקת תקשורת אחודה כשירות (UCaaS)

14/10/13, 14:15 נייס

חברת התעופה אייר צ'יינה הטמיעה את פתרון החב' לניהול כח אדם

13/10/13, 16:24 טסנת

התקבלה הצעה בלתי מחייבת מב.שליטה לרכוש מנ' החב לפי2.4ש למנ'

13/10/13, 13:14 כלל ביוטכנו

סיום הסכמי רשיון בין פוליהל ומדיוונד,אין השפעה על דוחות החב

13/10/13, 09:37 גזית גלוב

השלימה הליך רשימת מנ' החב בבורסה בטורונטו,תחל להסחר מ-16.10

11/10/13, 09:45 פז נפט

ב.שליטה מכרה לגוף פיננסי מניות החב+זכות לרכישת מנ' נוספות

11/10/13, 12:30 איסתא

דירק' החב אישר הקצאת 1.2מ' מניות+אופ' למוסדיים תמורת כ36מ'ש

9/10/13, 18:43 ביג

פשרה בק"ע החב המשותפתCEE-BIG,ביג תחזיק52.6%,סניור-10.5%,כפוף

9/10/13, 09:30 גזית גלוב

פועלת לרישום מניות החברה בבורסה של טורונטו (TSX)

9/10/13, 09:01 טיב טעם

הופסקו מגעים לרכישת פעילות החברה הסקוטית, המשך 22.8.13

8/10/13, 14:43 כיטוב פארמה

הוחלט לפעול לרשום את מניות החב ADR בארה"ב

8/10/13, 11:56 בוימלגרין

מו"מ למכירת החזקות החב בבי קפיטל 1 לקב' למדן בכ18מ'ש

7/10/13, 09:22 סאפיינס

COUNTRY FINANCIAL יישמה בהצלחה את מע' החב לניהול ביטוח חיים

3/10/13, 18:24 אלקטרה נדל"ן

עמדת הרשות בק"ע הערכת שווי לנכס "TK60" ותגובת החברה

3/10/13, 09:08 אפריקה נכסים

מצגת לשוק ההון של החב וחב הבת AFI EUROPE

3/10/13, 08:54 פרוטאולוג'יקס

הוחלט על סיום פע' החב,פיטור עובדי החב,מכירת קניין רוחני-המשך

2/10/13, 20:27 ביונדווקס

קונסורציום בו החב שותפה זכה במענק של 6מ'€ מהאיחוד האירופאי

2/10/13, 18:39 חבס

בקשת נאמני אגח 4,12, בהסכמת החב,לפירוק ולמינוי מפרקים זמניים

2/10/13, 13:53 מנופים

הוגש כתב אישום נגד החב בגין עבירות נ"ע שנעשו ע"י ג'קי בן זקן

1/10/13, 14:56 לייבפרסון

News UK הטמיעה פתרונות החברה

1/10/13, 14:11 ברן

הצעת רכש ל-5% ממניות החב במחיר 27.5 שח מטעם גראפה ומאיר דויד

1/10/13, 13:57 מזור רובוטיקה

בי"ח בפלורידה רכש מערכת RENAISSANCE של החברה

1/10/13, 01:54 כלל תעשיות

תביעה ובקשה לייצוגית נגד החברה ודירקטורים בק"ע עסקת המיזוג

30/9/13, 22:20 לייבפרסון

T-MOBILE אוסטריה תשתמש בפתרונות החברה

29/9/13, 09:52 פרו-סיד

קורלסנס(חב פרוטפוליו):סבב גיוס בסך3מ$,חלק החב400א$,תחזיק9.3%

29/9/13, 09:45 פרו-סיד

ארגו-חב מטרה:סבב השק' בסך17מ$,חלק החב כ150א$,בוחנת השק' נוס'

29/9/13, 09:12 מזור רובוטיקה

הזמנה שנייה למערכת ה-Renaissance ממפיץ החב ברוסיה

24/9/13, 16:59 טופ אימג'

ENBW הגרמנית תשתמש במערכת EFLOW DIGITAL MAILROOM של החב'

24/9/13, 14:11 נייס

החב ו-UNICOM GOVERNMENT יסייעו לשדה"ת במיאמי לחזק את האבטחה

23/9/13, 15:13 סיליקום

פתרונות החברה מתרחבים לוירטואליזציה, ענן וסביבת SDN

23/9/13, 07:31 אולטרה אקוויטי

הצעת רכש למנ' החב מטעם אמ.אמ.ג'י דחיית קיבול ליום 10.10.13

22/9/13, 09:06 פז נפט

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה ביחס לחט' הזיקוק,החב' דוחה

18/9/13, 16:07 לייפוייב

נחתם הסכם למכירת פעילות החב בתמורה למזומן+תמורה עתידית-המשך

18/9/13, 16:02 לייפוייב

נחתם הסכם למיזוג עם גלוב כנגד הקצאת מניות החברה-המשך

17/9/13, 18:52 מר

הסכם לשילוב טכנ' BIG DATA של IBM במערכות המודיעין של החברה

18/9/13, 10:01 קלרום

תוצ' הצעת רכש למניות החב, ההצעה נענתה, ליתרה תבוצע כפויה

17/9/13, 16:42 אייסקיור מדיקל

תקצה כ11% ממנ' החב+אופ לאיילנד וונצ'רס חלף הלוואה המירה-המשך

17/9/13, 12:34 אולטרה אקוויטי

ע"פ חוו"ד דירק' החב הצעת הרכש מטעם אמ.אמ.ג'י אינה כדאית-המשך

17/9/13, 10:41 אינוונטק

ע"פ בקשת דירק' החב,המנכל משך התפטרותו וימשיך לכהן כמנכל-המשך

17/9/13, 10:21 מג'יק

KERENSEN CONSULTING הצרפתית תשתמש בטכנ' החברה למיחשוב ענן

17/9/13, 10:18 כלל ביוטכנו

קיורטק השלימה גיוס הון בהיקף4מ'$,חלק החב כ2.6מ'$,מחזיקה כ53%

16/9/13, 15:17 לוי

הוטל עיקול בסך7.5מש על נכסי החב בק"ע תביעה מ11.9,תפעל לביטול

16/9/13, 09:41 אלקטרה נדל"ן

השותף בפר'SEA ONE הודיע על ביטול חוזה השות',החב דוחה הביטול

15/9/13, 17:15 אגרי

מו"מ לרכישת שליטה בחברה בתחום הגז והנפט כנגד הקצאת מניות החב

15/9/13, 12:31 קרדן ישראל

החב+חב המזרח תמכורנה כ76.4% ממנ' קרכב לUMI בכ172.6מ'ש+מנ'UMI

15/9/13, 11:59 גליקומיינדס

עקרונות למתן רישיון בלעדי לשימוש בטכנ' החב לאבחון טרשת נפוצה

15/9/13, 10:13 לודן

תקים במשותף מתקן ביוגז בהולנד,השקעה כ6.3מ'€,חלק החב 45%

12/9/13, 12:11 חבס

הצעה מטעם ישראל לוי נדלן,השקעת 60מ'שח בחב תמורת כל מנ' החב

11/9/13, 20:54 אקס טי אל

דוד גרוסמן הודיע על סיום תפקידו כמנכל החב,גוש לוין יחליפו

11/9/13, 14:10 נייס

מוסד פיננסי מוביל משתמש בפת' החב לניהול הונאות במוקדי שירות

11/9/13, 09:41 קרדן אן.וי.

WATEK(ע"י תהל)תפנה לבימש בפולין לכינוסה ולפירוקה,החב בוחנת

10/9/13, 10:02 סאפיינס

כלל ביטוח בחרה בפתרון החברה לניהול מערך הפנסיות שלה

9/9/13, 17:09 לוי

הושלמה העסקה למכירת זכויות החברה בנכס בגרמניה-המשך 12.6.13

9/9/13, 09:30 הדסית ביו

כאהר מדיקל:גיוס בהיקף כ13.2מ'$,החב תשקיע כ200א'$,תחזיק49%

8/9/13, 12:34 קמן קפיטל

בימש מינה את עו"ד עופר שפירא ככונס נכסים זמני לנכסי החברה

8/9/13, 11:00 אגוד

דירק' החב החליט למנות את ישראל טראו כמנכ"ל החברה,כפוף

8/9/13, 09:59 אלווריון

קיבלה אישור בית משפט למכירת נכסי החברה לVALLY TELECOM

3/9/13, 15:59 אודיוקודס

החברה וגיגאסט מביאים את IP DECT MOBILITY ל-MICROSFT LYNC

3/9/13, 10:44 מג'יק

רומל מטרצן בחרה בפלטפורמת פיתוח היישומים של החברה

3/9/13, 10:00 אפליי

בכוונת החברה לפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי-הפסקת מסחר

3/9/13, 09:17 אולטרה אקוויטי

הצעת רכש מיוחדת לעד 30% ממניות החב במחיר 7 אג' למניה - מפרט

2/9/13, 09:34 קרדן נדל"ן

ביטול הסכם למכירת זכו' החב לבניית 94 יח"ד בלוד- המשך 24.3.13

2/9/13, 09:23 אלווריון

במ"ש אישר הארכת הפעלת החב עד 15.9,המשך הליך ערעור מול הנאסדק

1/9/13, 14:50 כור

באסיפת מחזיקי אגח ח-י הציעה החב שיפור בתמורת הפדיון(אם יאושר

1/9/13, 10:08 נולדצ'טרי

ב.שליטה בהסכם למכירת החז' והמחאת חלק מחוב החב כלפיו ללוזון

1/9/13, 09:53 בי.אס.פי

השקת מערכת אק"ג עם טכנולוגיית החב ע"י חב SCHILLER השוויצרית

29/8/13, 20:38 צאם

אישור תוכנית רכישת אגח סדרה 1 של החב בהיקף כ-5מ'שח

1/9/13, 09:20 דניה סיבוס

החלה בהקמת בסיס לצבא ארהב,דיון בטענות נגד זכית החב טרם הושלם

31/8/13, 22:34 אנלייט אנרגיה

דוחות הדר אנלייט (שותפות בשליטת החברה) לרבעון 2 2013

29/8/13, 20:50 כיל

בקשה לייצוגית נגד כיל,חל ונ.משרה בגין פרט מטעה בדיווח החברה

29/8/13, 16:35 פרולור ביוטק

מניות החברה תיגרענה מהמדדים, יתקיים מסחר נעילה

29/8/13, 14:01 אלווריון

בקשה לבימש לאישור הצעה משופרת של VALLEY TELECOM לרכישת החב

29/8/13, 13:23 פרוקוגניה

אישור GPM ממשרד הבריאות בישראל לשרותי גליקואנליזה שמבצעת החב

29/8/13, 11:36 בריל

תגובה-מפעל נעלי צבא עלול להסגר ללא הזמנות,החב לא בסכנת סגירה

29/8/13, 09:43 חממה סחר

דירק' החב אישר התקשרות בהסכם עם בנק לקבלת אשראי עד60מ'ש

28/8/13, 20:44 אזורים

תגובה-החב במסגרת הליך בוררות מול שותף חב בת בפר' בירושלים

28/8/13, 21:38 רימוני

ביטול הקפאת מדיניות חלוקת דיב' בשל עיכוב בהעתקת מפעל החב,המש

28/8/13, 17:56 אמפל-אמריקן ישר

דירק' הבורסה בישיבתו ביום-12.9.13, ידון במחיקת ני"ע של החברה

28/8/13, 11:33 טאואר

מתקן הייצור של החברה בארה"ב הוסמך כ-TRUSTED FOUNDRY

28/8/13, 08:08 קולפלנט אחזקות

הושלם ניסוי פרה-קליני בבע"ח במוצר החב לריפוי פגיעות בגידים

27/8/13, 15:38 מלאנוקס

BaltInfoCom בוחרת במתגי 40 גיגהביט אית'רנט של החברה

27/8/13, 12:15 אפריקה מגורים

אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות החב בהיקף כ-50מ' שח

27/8/13, 12:25 לוינסקי עופר

הושלמה מכירת החז' החב במדיא לפופוביץ, פרטים - המשך

27/8/13, 07:47 מעין ונצ'ורס

החב וחממת איריס בהסכם למכירת מניות פלואו תמורת 500א'$,כפוף

27/8/13, 09:40 מיינרום

חסימה וולנטרית של מכירת ני"ע של החב שבהחזקת ב.שליטה ובעמ"נ

26/8/13, 19:35 מלאנוקס

החב ו-LSI מציגות פתרון אחסון מהיר המאיץ ביצועי סביבת VDI

26/8/13, 19:36 מלאנוקס

דרייברים של החב ל-40GbE משולבים ב-VMWARE VSPHERE 5.5

25/8/13, 19:40 קפיטל פוינט

שי ספיר הודיעה כי לא תשלים השקעת 1.3מ'שח כנגד מנ' החב,בוחנת

25/8/13, 13:26 בורסה

בקשה לביטול עסקאות שאושרה במניות החברה לישראל

25/8/13, 09:33 אלוני חץ

מצגת החברה - תוצאות פעילות למחצית ראשונה לשנת 2013

25/8/13, 08:58 אבגול

שלמה לירן,יסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה, החל מיום 12.9.13

22/8/13, 17:49 אלווריון

בקשה לבימש להארכת המשך הפעלת החב,דחיית דיון בנאסד"ק ל-11.9

22/8/13, 17:44 אופקו

צרוף מניות החב למדדי הבורסה במסגרת המסלול המהיר ביום 6.10.13

21/8/13, 17:09 אלקטרה נדל"ן

תגובת השותף בפר' SEA ONE להצעה לרכישת זכ' החב בפר'-המשך 11.8

21/8/13, 09:16 אקסלנז ביוסיינס

פרסום פטנט של החב בתחום יישומי הכבד ע"י משרד הפטנטים בארה"ב

20/8/13, 09:22 כלל ביוטכנו

מדיוונד השלימה הנפקת זכו',חלק החב כ-12.5מ'$,תחזיק כ-53.5%

20/8/13, 08:56 קסטרו

השקת קו אופנת ילדים ב-24 חנויות של החב, סך ההשקעה כ20מ'ש

18/8/13, 22:30 נדלנס'

התקיים התנאי המתלה בהסכם לרכישת נכס בת"א ע"י החב+קרן ריאליטי

15/8/13, 20:04 אינוונטק

הסכמת מנכ"ל החברה לעכב את התפטרותו עד לסוף אוגוסט 2013

15/8/13, 16:53 איי.טי.ג'י.איי

דירק' החב החליט לדחות מועד מימוש אופ' 5 עד ל-28.8.2014,כפוף

14/8/13, 18:44 מיטב דש השקעות

ארגון מחדש של התח' החב וחברות בקבוצתה כלפי תאגידים בנקאיים

14/8/13, 23:40 בי ג'י איי

זימון אסיפת אגח 1 ל-19.8,עדכון מטעם החב,העמדה לפרעון מיידי

14/8/13, 09:30 או.אר.טי.

החב ואחרים ימכרו כ20% באורפק כנגד כ20מ'$+אופ ל5% נוספים-כפוף

13/8/13, 14:24 בבילון

תגובה-מנהלת מו"מ מקדמי בנוגע למיזוג IRONSOURCE לתוך החברה

13/8/13, 09:34 אורכית

אסיפת אגח א ב-14.8,דיווח החב, נקיטת הליכים להגנה על המחזיקים

13/8/13, 08:39 איתמר מדיקל

קבלת אישור SHONIN ליבוא מכשיר WATCHPAT של החב ליפן מטעם PMDA

12/8/13, 17:03 קרדן אן.וי.

מעלות מורידה דרוג החב מBB לB, מוציאה מ-CW, תחזית שלילית

12/8/13, 16:19 אשלד

החב ושותפה ביטלו מכירת מרכז וולפסון עקב אי תשלום יתרת התמורה

12/8/13, 11:56 די מדיקל

פניה לבמ"ש בבקשה לכנס אסיפות להפטרת החב מחובתיה ואישור הסדר

12/8/13, 09:23 בונוס ביוגרופ

מצגת החברה , אוגוסט 2013

10/8/13, 23:48 כור

הוחלט לפעול למימוש החזקות החב בקרדיט סוויס

8/8/13, 17:53 קרדן רכב

אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף כ-30מ' שח

8/8/13, 11:22 חבס

הצעת קרן DUET לרכישת 74% ממניות החב ב-NSI תמורת כ57מ'יורו

8/8/13, 10:35 חבס

בכוונת החברה להוציא דיווח מהותי בק"ע הסדר בחברה-הפסקת מסחר

7/8/13, 17:43 סומוטו

צירוף מניות החברה למדדי הבורסה ב25.8.13 במסגרת המסלול המהיר

7/8/13, 17:43 מנדלסון תשתיות

צירוף מניות החברה למדדי הבורסה ב25.8.13 במסגרת המסלול המהיר

7/8/13, 15:47 אודיוקודס

BELGACOM בחרה ב SBC של החב להאצת פריסת LYNCשל מיקרוסופט

7/8/13, 14:42 ממן

ע"פ הממונה החב וסוויספורט הינן קב' ריכוז בשירותי מטען, לומדת

7/8/13, 10:00 בי ג'י איי

תגובה-ב.שליטה לא ניהל מומ להשק' באדבא,החברה בוחנת השק' שונות

7/8/13, 09:33 מיקרומדיק

אושר מינויו של סטיבן איתן כמנכ"ל החב ותנאי העסקתו,כפוף

7/8/13, 09:37 כיל

מצגת אסטרטגיה של החברה -אוגוסט 2013

6/8/13, 14:35 עילוי פיננסי

אי בהירות בענייני החברה- השעיית מסחר

6/8/13, 13:27 עילוי פיננסי

תביעה ובקשה לסעדים זמניים טעם לימור כהן נ' החברה ושמעונוב

5/8/13, 23:08 קרסו מוטורס

דירק' החב אישר הסכם נתיב אקספרס,הארכת מועד חתימה עד 6.8-המשך

6/8/13, 09:13 אליום מדיקל

הסכם אסטרטגי להפצת סטנטים אורולוגים של החב בסין ל8שנים,פרטים

6/8/13, 09:27 אבוג'ן

תוצ' ראשוניות מוצלחות בצמחי בננה שהכילו גנים שאותרו ע"י החב

5/8/13, 10:12 גלטן ביודיזל

בכוונת החברה להוציא דיווח מהותי בק"ע ההסדר-הפסקת מסחר

5/8/13, 09:40 גליקומיינדס

עקרונות למיזוג עם OPRO MB כנגד הקצאת 70% ממנ' החב, פרטים

5/8/13, 09:53 דיסקונט השקעות

מנכלה הזמני של החב-חנס הודיע על התפטרותו,דהן מונה כממלא מקום

5/8/13, 09:32 סאני

דירק' החב אישר תוספת להצעת הסדר אגח ונושים לא מובטחים,פרטים

5/8/13, 09:21 בי קומיונקיישנס

דוח חב בת/מוחזקת-בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

5/8/13, 09:21 אינטרנט זהב

דוח חב בת/מוחזקת-בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

4/8/13, 21:01 נפקו סטאר

הפרקליטות החליטה שלא להגיש כתב אישום נ' החב בק"ע עסקה מ-2008

4/8/13, 10:31 אלווריון

ביהמ"ש אישר הפעלת החברה במתכונת מצומצמת עד 23.8.13

4/8/13, 09:31 נקסטקום

משרד התקשורת האריך רשיון נס"ר של החברה עד ל-31.7.2018

31/7/13, 10:17 פלאזה סנטרס

מדרוג מעדכנת דרוג לאגח לB1,שלילי,מפסיקה דירוג לבקשת החברה

30/7/13, 19:19 וו.טי.פי.

גולדשטיין יממש אופ' החב וימכור אחזקותיו(כ12.2%) לארזי בכ1מ'ש

30/7/13, 17:26 קסניה

הסכם השקעה בסך8.5מ$ בסופרפיש לפי שווי של70מ$,החב מחזיקה12.5%

30/7/13, 16:06 סלקום

תוצ' מקדמיות לרבעון 2 ל-2013 והתייחסות לשמועת המכירה של החב

30/7/13, 09:49 לוינשטין הנדסה

מעלות מעלה דירוג החב ואג"ח ב' מ -A ל A, תחזית הדירוג יציבה

30/7/13, 09:46 אודיוקודס

דוחות החברה לרבעון 2 לשנת 2013 פורסמו בחו"ל

30/7/13, 09:44 אנלייט אנרגיה

הושלמה רכ' מתקני יצור אנרגיה סולארית באיטליה,חלק החב כ2.2מ'€

30/7/13, 09:17 סאפיינס

בנק COLE TAYLOR למשכנתאות בארה"ב בחר בתוכנת דסיז'ן של החב

29/7/13, 11:49 אינסוליין

מצגת שהוצגה בכנס משקיעים שקיימה החברה ביום 9.7.13

28/7/13, 17:25 גילאון

בקשה דחופה מטעם החברה לאישור הסדר ולארכה לצו הפירוק ב-60יום

28/7/13, 12:27 דמרי

הודעת ב.שליטה בדבר ביטול כוונתו לפרסם הצעת רכש מלאה למנ' החב

25/7/13, 14:43 מלונות הכשרה

החב דוחה הודעת בעלי רויאל רימונים על סיום הסכם ניהול ב10/13

24/7/13, 14:13 נייס

רשת SKY בחרה בפתרונות החב לשיפור חווית לקוח ויעילות תפעולית

24/7/13, 08:16 אלווריון

נאסד"ק הודיעה כי תמחוק מניות החברה מהמסחר,החב מתכוונת לערער

24/7/13, 07:43 משאבי טבע

מצגת למתווה העסקה להעברת פעילות החב לחברה קנדית-המשך

23/7/13, 17:02 ניסקו תעשיות

מכירת פעילות Xilinx-הוספת נתוני מכירות+רווח של חב בשליטת החב

23/7/13, 14:01 אלווריון

לאור הודעת הנאסד"ק בדבר חידוש מסחר במנ' החב,יחודש המסחר בת"א

22/7/13, 12:49 אזורים

מעלות מעלה דירוג החברה מ +BBB ל -A, תחזית הדירוג יציבה

22/7/13, 09:00 מדטכניקה

הוגשה תביעה בסך16מ'ש נ' החב ע"י המדינה בגין נזקי שריפה בבי"ח

18/7/13, 17:07 בסר פרוייקט

הוחלט על ביצוע פדיון מוקדם מלא של אגח ב ב-8.8.13 ביוזמת החב

18/7/13, 13:32 מעין ונצ'ורס

עקרונות מתוקנים להסדר בין מחזיקי האגח והחברה

18/7/13, 12:11 אי.ג'י.אר.אי

הושלמה מכירת מתחם פמברוק(חלק החב23.71%) בארהב, פרטים - המשך

18/7/13, 09:55 דלק ישראל

מעלות מעלה דירוג החברה מ BBB ל+BBB, תחזית הדירוג יציבה

17/7/13, 17:47 אלווריון

גריעת מניות החברה ממדדי הבורסה ביום 21.7.13

17/7/13, 12:04 נסווקס

מצגת החברה, יולי 2013

17/7/13, 09:40 אקסלנז ביוסיינס

פרסום פטנט חדש של החב בארהב בק"ע איסוף ומכשור דוגמאות נשימה

16/7/13, 10:54 אלביט הדמיה

הנהלת פועלים לא אישרה הסכמות עם החב,תיקון תכנית הסדר החברה

15/7/13, 17:16 אקס טי אל

ה-ADRS של החברה יחלו להסחר בנאסד"ק

15/7/13, 13:39 אלביט הדמיה

מתווה הסדר מתוקן מטעם החברה

15/7/13, 13:01 נעמן

הסכמות עם הבנקים בנוגע לעמידת החברה באמות מידה פיננסיות-המשך

15/7/13, 09:51 גול פרטנרס

החב תפרע חובה למחזיקי אגח,הנאמן פנה למחיקת הליך מינוי מומחה

14/7/13, 16:13 נקסט ג'ן

מחר, יום קובע ואקס לאיחוד הון לא ייתקיים מסחר מניות החברה

14/7/13, 14:07 אלווריון

דירק' החב לא מתנגד לבקשת SVB למינוי כונס נכסים לחב

14/7/13, 09:17 אלרן השקעות

פולקסבנק רומניה אס.איי פנתה לביהמש להורות על פירוק החב,בוחנת

11/7/13, 19:32 אלביט הדמיה

אישור רשות המיסים להסדר בין החברה לנושיה

11/7/13, 23:03 אלווריון

ביהמש לא אישר מינוי כונס נכסים זמני לנכסי החב, דיון ב-15.7

11/7/13, 23:26 קפיטל פוינט

תשובת החב לבקשה לצו מניעה להקצאה פרטית שהגישו בעלי עניין בחב

11/7/13, 10:09 דניאל החזקות

החברה התבקשה להעביר הבהרות לדיווח מיום 10.7.13,המסחר הופסק

11/7/13, 09:32 ווקסיל ביו

הסכמים עם יורקוויל:השק' עד3מ'$ כנגד מנ' לפי דרישת החב+הלוואה

10/7/13, 14:24 קמהדע

מחקר חדש מראה:תרופת הAAT של החב מסייעת להצלחה בקליטת שתל חדש

10/7/13, 12:34 אקס טי אל

אושרה בקשת החברה לרישום מחדש של מניותיה בנאסד"ק

9/7/13, 12:02 טאואר

NUJIRA מרחיבה שתוף הפעולה עם החברה

9/7/13, 09:15 שלמה החזקות

תוצ אסיפת אגח י מ7.7,לא אושר בצוע פדיון מוקדם מלא ביוזמת החב

8/7/13, 15:01 סיליקום

ענקית אבטחת מידע בוחרת מודולים של החברה

8/7/13, 14:51 דה לסר

מידרוג מפסיקה דירוג אג"ח סד' א,ב לבקשת החב,למועד זה A2,שלילי

8/7/13, 14:03 ניו הוריזון

הצעת רכש לעד 8מ'אגח ב' ב-103אג' לאגח ע"י החב ובת-מפרט, המשך

8/7/13, 12:13 קפיטל פוינט

ביוספ בהסכם השקעה בסך כ-5מ'$,חלק החב כ500א'$,פרטים, המשך

8/7/13, 11:03 אלמוגים החזקות

מצגת החברה לקראת הנפקה-יולי 2013

8/7/13, 10:43 יעד

אסיפה ב18.7,מכתב הרשות בק"ע שינוי הלואה לאפסווינג,תשובת החב

8/7/13, 09:52 פלוריסטם

צ'אה,השותפה של החב,מגישה בקשה ל-FDA הקוריאני לניסוי ב-PLX

7/7/13, 14:48 אידיבי אחזקות

פניה לביהמש לכינוס אסיפות לאישור הסדר,הצעה נוספת מטעם החב

7/7/13, 09:56 פרידנזון

מצגת החברה

4/7/13, 18:43 ביג

הליך אכיפה מינהלי כנגד מנכל החב,כופר בטענות,החב לא צד להליך

5/7/13, 13:37 מלם תים

בימש דחה המרצת פתיחה שהגישה החב נ' ליפשס בק"ע הסכם איזנברג

4/7/13, 10:36 אדרי-אל

אסיפת אגח א ב-11.7,הוספת נושא:פדיון מוקדם אגח א ביוזמת החברה

4/7/13, 09:10 אנלייט אנרגיה

החב וקרן נוי זכו במכרז לרכ'2 חוות פוטו וולטאיות ב157מ'ש,מו"מ

3/7/13, 17:04 אלביט הדמיה

השעיית בקשת הפירוק נגד החב והחלטה בק"ע מועדים לאסיפות נושים

2/7/13, 19:37 ניו הוריזון

החברה וחב' בת יפרסמו ה.רכש רגילה לעד 8מ' אגח ב' ב103אג' לאגח

2/7/13, 09:10 מדיגוס

הזמנה למע' SRS של החב ממרכז רפואי בארהב לטיפול במחלת ה-GERD

1/7/13, 18:32 פלרם

קשיים תזרימיים של לקוח בגרמניה,תיתכן השפעה על תוצאות החב-המש

1/7/13, 19:44 טיאראף קפיטל

הושלמה העסקה עם סלקט,החב פנתה לבורסה להעברת מנ' לרשימה ראשית

1/7/13, 08:51 סאפיינס

קב' הביטוח RSA בחרה בפתרון החב לניהול מערך ביטוחי המשנה

30/6/13, 16:54 אלרן השקעות

בנק רומני דורש מהחב תשלום בסך2.36מ'€מכח ערבותה לניו לייף(בת)

30/6/13, 10:06 אידיבי אחזקות

אסיפת אגח א-ה ב3.7,חלופת הסדר נוספת:חלוקה בעין של משאבי החב

30/6/13, 10:01 חבס

חב סטאר תמכור נכסים בגרמניה בכ-3.9מ'€,החב תרשום הפסד כ0.5מ'€

27/6/13, 19:16 דניה סיבוס

הפרשות אפמג לירידת ערך בגין הלואות שהעמידה,חלק החב כ15.7מ'ש

27/6/13, 18:23 טמפו תעשיות

הצעת רכש למניות החב נענתה,ליתרה תבוצע כפויה,מניות החב ימחקו

27/6/13, 14:41 מזור רובוטיקה

ביה"ח NATHAN LITTAUER בניו יורק רכש מערכת RENAISSANCE של החב

27/6/13, 09:31 גילאון

החלטת ביהמ"ש: כניסת צו פירוק נגד החב לתוקף תושהה למשך 21 יום

27/6/13, 08:47 אורכית

נוסח מעודכן להצעת החברה למחזיקי אגח א' ו-ב'

26/6/13, 21:56 פרופיט

הצעת החברה לשינוי תנאי אג"ח סדרה ו' ו-ח' של החברה

26/6/13, 14:43 מזור רובוטיקה

בית חולים ST.MARY'S בNY רכש מערכת RENAISSANCE של החברה

26/6/13, 13:24 אס.אר אקורד

עדכון הסדר נושים שמובא לאישור בעלמ"נ ונושי החברה -המשך

25/6/13, 10:12 סינמה יהש

השעיית מסחר בני"ע החב החל ממחר 26.6.13, בשל עילת 1 אג'

24/6/13, 23:33 אורכית

הצעת מתווה להסדר עם מחזיקי אגח סדרה א ו-ב' של החברה

24/6/13, 17:42 סולומון אחזק

תזכורת-מניות החב ימחקו מן המסחר ב26.7.13,מסחר אחרון 24.7.13

24/6/13, 17:41 טאו

תזכורת-מניות החב ואופ' סד' 10 ימחקו מן המסחר ביום 26.7.13

24/6/13, 17:41 ארזים

תזכורת-מניות החב ימחקו מן המסחר ב26.7.13,מסחר אחרון 24.7.13

24/6/13, 17:41 סיאלו

תזכורת-מניות החב ימחקו מן המסחר ביום 26.7.13

24/6/13, 17:40 טלכור טלקום

תזכורת: מחיקת מניות החב ביום 26.7.13, מסחר אחרון-24.7.13

23/6/13, 13:06 פטרוכימיים

מצגת החברה לקראת אסיפת מחזיקי אגח שתתקיים ב-23.6.13

20/6/13, 21:57 פניקס

מצגת החברה - יוני 2013

20/6/13, 19:35 שניב

החלה הזרמת גז טבעי למתקני האנרגיה במפעל החברה-המשך

20/6/13, 18:37 מלרג

הסכם פשרה לתביעת החב נגד נתיבי ישראל,תשלם לחב כ-2.7מ'שח-המשך

22/6/13, 23:41 אן טי אס

חיבור לקוח ה-TRIPLE PLAY הראשון של החב ב- ABILENE, TEXAS

20/6/13, 17:21 אפסק

החלטות דירק' הבורסה-תיקון מועד מחיקת מניות החברה ל26.7.13

19/6/13, 15:56 אדרי-אל

התקבלה הצעה מברוש קפיטל לרכישת השליטה בחב,החב דוחה את ההצעה

19/6/13, 08:50 נובה

איתן אופנהיים ימונה למנכ"ל ונשיא החברה חלף גבי זליגסון

19/6/13, 07:57 ברנד

תוצ' הצעת רכש למנ' החב,ירכשו 876,218 מניות,לא תבוצע כפויה

18/6/13, 08:21 בתי זיקוק

נדחתה תביעה נגד החב ובת לפיצויים בגין נזקי גוף מהזרמת שפכים

18/6/13, 09:09 סאפיינס

מוסד פיננסי בUSA בחר במע' דסיז'ן של החב לניהול החלטות עסקיות

17/6/13, 19:43 אידיבי אחזקות

מעלות מורידה דירוג החב והאגח ל D,בשל החלטה לעצירת תשלומים

17/6/13, 15:58 אלביט הדמיה

חוות דעת בעניין פוטנציאל שווי החברה

17/6/13, 13:47 בבילון

בקשה ליצוגית נגד החב ודירק' בק"ע דיווחים ומצגים שפרסמה,לומדת

17/6/13, 13:10 אלרן השקעות

התחייבות החברה כלפי מחזיקי אגח ג', המשך

17/6/13, 09:48 אלקטרה נדל"ן

הועמד למכירה פורטפוליו של 7נכסים בקנדה,שווים בספרי החב 598מש

17/6/13, 09:13 רפק

קב' ויה אירופה(החב'12.5%)זכתה במכרז רשת סיבים אופטיים,כפוף

16/6/13, 18:29 אורכית

מתווה הסדר מטעם החברה למחזיקי אגח א,ב

16/6/13, 21:17 טלכור טלקום

עמדת רשות ני"ע בנוגע להחז' משותפת של ב.שליטה ובנו,החב חולקת

16/6/13, 18:57 גול פרטנרס

הסכמי מכר ל2 המגרשים בארהב,חלק החב כ-8מ$,מיועד לתשלום אגח ב

13/6/13, 16:23 טמפו תעשיות

ה.רכש מלאה מותנית למניות החב ב33שח למנ' מטעם ר.ז.ק השק'-מפרט

13/6/13, 15:37 גמול השקעות

דירק' החב החליט לדחות מועד תשלום ריבית לאגח ב ל-30.6.2014

13/6/13, 10:02 יורו גלוב

הפסקת מסחר עקב מינוי כונס לנכסי החב בגרמניה,התבקשו הבהרות

13/6/13, 00:55 אליום מדיקל

טענות המדינה נגד בעלות החב בקו הסטנטים האורולוגים,החב שוללת

12/6/13, 17:07 יורו גלוב

אישור ביהמ"ש למינוי כונס נכסים למימוש נכסי החב בגרמניה בלבד

13/6/13, 00:01 גפן השק

החב ובנות קבלו שומות מס בסך 1.67מ'ש בגין 5/10-4/13,תגיש השגה

12/6/13, 16:32 עילוי פיננסי

הופסק מו"מ למיזוג פע' חב בתחום חסכון בחשמל לתוך החב, המשך

12/6/13, 16:04 פטרו גרופ

GPM תדרוש השקעה מבעמ"נ לרכישת הפע',חלק החב עד 7.35מ'$-המשך

12/6/13, 13:33 ויתניה

מצגת החברה, הרחבת סדרה ג', יוני 2013

12/6/13, 11:19 מג'יק

פלטפורמת המובייל של החב הוטמעה בחטיבת הנדלן של BNP

11/6/13, 16:55 אפוסנס

מצגת החברה, יוני 2013

10/6/13, 14:13 בתי זיקוק

מצגת לקראת אסיפות אגח של החברה ביום 10.6.13

9/6/13, 09:34 אזורים

הסכם בתביעה נגד החב' בענין אזורים תיירות. צפוי הפסד 6מ'שח

6/6/13, 17:34 פולאר השקעות

הזרע תחלק כ-15מ'שח דיבידנד,חלק החב כ-50% יועבר לבנקים הממנים

6/6/13, 14:28 ביוליין אר אקס

דיווח מטעם החברה פורסם בחו"ל

6/6/13, 13:56 שניב

המועד הצפוי לתחילת צריכת גז טבעי במפעל החברה ב-16.6.13,המשך

6/6/13, 09:10 אלביט הדמיה

הוד' הפועלים על העמדה לפרעון מיידי של ההלוואה,החב תתנגד

5/6/13, 13:09 קמהדע

החתמים יממשו אופ לרכוש 837,395 מניות החב במועד השלמת ההנפקה

5/6/13, 07:57 אידיבי פתוח

מעלות מורידה דרוג החב והאגח ל: CC,צפי להאירוע כשל פירעון

4/6/13, 14:11 נייס

אגרו בחרה בפת' החב לייעול שירות בזמן אמת לשיפור המענה לנהגים

4/6/13, 10:47 אלווריון

3 פארקי שעשועים במקסיקו התקינו טכנו' WI-FI של החברה

3/6/13, 18:43 מלאנוקס

קישורית החב מגדילה ב50% מספר דסקטופים וירטואליים עבור VDI

4/6/13, 09:24 מטרת מיזוג

הסכם עם אפסווינג ואסיה שמטרתו החזרת מנ' החב לרשימה הראשית

3/6/13, 07:51 ברנד

הצעת רכש מלאה למניות החב מטעם KCPS(ב.שליטה) ב6ש"ח למניה-מפרט

3/6/13, 08:28 אלוני חץ

מצגת החברה לכנס שוק ההון-יוני 2013-בעברית

2/6/13, 17:05 שפיר פרוייקטים

בימש אישר הסדר הנושים המוצע של החברה - המשך דיווחים

2/6/13, 16:37 נסווקס

מינוי עמיצנח כמנכל החב לאלתר,הסכמות בק"ע תנאי כהונתו,כפוף

2/6/13, 11:41 חד-אסף

סיום כהונת יוסי אנגליסטר כמנכל החברה בתחילת חודש 10/2013

2/6/13, 10:06 אס.אר אקורד

פניה לבהמ"ש לכינוס אסיפות לאישור הסדר בין החב נושיה ובעמ"נ

2/6/13, 08:20 פיברולן

הצעת רכש למניות החברה תוצאות וביצוע,ההצעה לא נענתה

30/5/13, 18:49 ברנד

ה.שווי של החב,KCPS בוחנת דרכים לרכוש מנ' הציבור לא ע"י מיזוג

1/6/13, 21:42 אידיבי אחזקות

הצעת החברה למתווה להסדר שהוגשה לנאמני אגח א'-ה' של החב

31/5/13, 16:31 קמהדע

קביעת מחיר והיקף הנפקת מנ' החב בארה"ב,הסכם חיתום ותשקיף סופי

30/5/13, 15:42 קרגל

פע' היצור של החב חודשה במלואה,שת"פ עם חב הביטוח להערכת הנזק

30/5/13, 14:41 קווינקו

QLI(בת)תבצע הנפקת זכ',החב התקשרה עם משקיע למכ' חלקה,כפוף

30/5/13, 12:18 אלביט מערכות

פשרה עם קב' קרדיט סוויס, החב תמשוך תביעתה, המשך

30/5/13, 10:01 כלל עסקי ביטוח

תגובה לפרסומים בדבר מינוי דני נוה כיו"ר דירק' של החב ובת

29/5/13, 22:43 סקיילקס

אישור עדכון למתווה ארגון הון החברה -המשך מ-23.5.13

29/5/13, 15:10 פריגו

הגישהANDA לגרסה גנרית לAXIRON,אלי לילי וארקוס תובעות את החב

29/5/13, 13:27 לוי

הסכם למכירת זכויות החב במקרקעין בר"ג לצד ג' בכ42.4מ'שח, כפוף

29/5/13, 09:28 כללביט

אושר יחס החלפת כ.התח' של כלל ביטוח בכ.התח' ג' של החב,פרטים

29/5/13, 09:10 אורד

הושלמו הסכמי השקעה של 4.75מ'שח כנגד כ-2.4מ' מניות החב-המשך

29/5/13, 06:43 מינרלי

דירק' החב אישר שינוי תחום פעילות החב לתחום יזמות נדל"ן ובניה

28/5/13, 14:46 קרדן יזמות

עקב קיטון סך נכסי החב,הפכו הלוואות ואגח חב מוחזקות למהותיות

27/5/13, 09:51 מינרלי

תמכור לפופוביץ אחז' במדיא כנגד כ-2.7מ' מניות החב,הסכמים,כפוף

26/5/13, 20:58 אידיבי פתוח

החלטת במ"ש לבקשת החב לסילוק על הסף ולבקשת נציגות אדבפ ואדבא

26/5/13, 16:03 שיכון ובינוי

מצגת החברה- רבעון 1 לשנת 2013

26/5/13, 10:32 ברן

בכוונת החברה לפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי - ה"מ

23/5/13, 22:20 אידיבי אחזקות

עמדת לאומי ותגובת החב' בבקשת פירוק נ'אדבא,בקשה לדחית מועדים

23/5/13, 15:23 פריגו

המסחר בני"ע החברה יעבור מה-NASDAQ ל-NYSE החל מ-6.6.13

23/5/13, 09:27 מזור רובוטיקה

מסחר בADR של החב בNASDAQ יחל ב-28.5,תעבור לדיווח לפי פרק ה3

23/5/13, 00:18 סאני

תיקון להצעה מתוקנת להסדר בין החב,ב.שליטה ומחזיקי האגח

22/5/13, 15:44 קווינקו

QLI(בת)שוקלת להנפיק זכ' בכ27.5מ'ש,מו"מ עם משקיע בק"ע זכ' החב

22/5/13, 09:59 ספאנטק

דירקטוריון החברה החליט לעדכן מדיניות חלוקת דיבידנד, פרטים

21/5/13, 11:34 אלביט הדמיה

מכתב מלאומי בטענה לכאורה למימוש פקדון נ"ע,החב חולקת על האמור

21/5/13, 09:12 אלווריון

טיגוביזנס ניקרגואה בחרה בפת'WIFI של החב כפלטפורמה לרשתותWIFI

20/5/13, 20:39 די מדיקל

הוחלט על הפסקת פעילות החב ומימוש נכסים,מו"מ עם בעמ"נ למימון

19/5/13, 18:44 דיסקונט השקעות

אסיפת אגח ו-ט ב27.5,דווח החב,דיון בהשלכות עסקת כור כלל ביטוח

19/5/13, 16:24 שפיר פרוייקטים

תוצ' אסיפת אגח א' מ-2.5.13-הוחלט לאשר ההסדר בין החב לאגח

19/5/13, 09:49 חבס

הבהרה למצגת-לא נוהל כל מומ ביחס להסדר שהוצע ע"י החברה

19/5/13, 09:28 רגנסי

בימ"ש אישר מכירת הקרקע בכוכב הצפון לקב' הרכישה שארגנה החברה

19/5/13, 09:06 אלוני חץ

מצגת החברה - תוצאות רבעון 1 לשנת 2013

16/5/13, 16:46 קווינקו

לאור פרסום דוחות ל31.12.12,יחודש המסחר בנ"ע של החב ב-20.5.13

16/5/13, 10:35 דה לסר

מידרוג תבחן השפעת פסק דין בארהב כנגד ב.שליטה על דירוג החב

16/5/13, 09:21 קמהדע

מצגת החברה, מאי 2013

13/5/13, 15:11 קמור

בעקבות פרסום דוחות ל31.12.12 יחודש המסחר בני"ע החב ב-16.5.13

13/5/13, 14:12 נייס

PRORAILבחרה בפת' החב לניהול בטיחות ותפעול תשתית רכבות בהולנד

13/5/13, 13:53 יפנאוטו

סעד ארעי בבקשה למניעת השלמת מכירת מנ' החב לברזילי וסמל"ת

13/5/13, 12:21 ישראמקו יהש

מעלות מדרגת החוב הבכיר של החברה(הלוואה לפרויקט תמר) AAיציב

13/5/13, 09:26 בראק אן וי

הושלמה רכישת 94.9% בבניין בלייפציג,חלק החב 60%-המשך 27.3.13

12/5/13, 09:49 מזור רובוטיקה

הגישה מסמך לרישום ני"ע של החב בנאסד"ק, לא כולל גיוס הון

9/5/13, 20:31 אינוונטק

אורלי פארן הודיע על כוונתו לסיים את תפקידו כמנכל החב מ-15.8

9/5/13, 13:19 בי.אס.פי

קבלת אישור CE למוצר ה-HYPERQ ANALYZER של החב באירופה

9/5/13, 11:04 פיברולן

הצעת רכש מלאה למניות החב דחיית מועד קיבול ל-19.5.13

8/5/13, 21:07 אידיבי אחזקות

תאגיד בנקאי דחה בקשת החב לדחיית מועד תשלום בסך כ-36.6מ'שח

8/5/13, 12:28 חבס

זימון אסיפת אגח 12 ו-4 ל-12.5.13-דיווח החב,נקיטת הליכים

8/5/13, 09:53 מירלנד

דירק' החב אישר הרחבת אגח ד' בהיקף 35מ'ש ע.נ לפי104.08שח לאגח

6/5/13, 10:13 ליבנטל

מימוש אופציה ע"י צד ג' לרכישת מקרקעין של החב-המשך 1.4.13

6/5/13, 09:51 אי.טי.ויו מדיקל

הסכם עם מרקורי להפצה בלעדית של מכשיר הVIVASIGHT של החב בארהב

5/5/13, 14:04 מדיגוס

תוצ' מעקב בן 5 שנים לאחר הניסוי במע' SRS של החב לטיפול בGERD

5/5/13, 13:02 אלספק

הצעת החב לאספקת מערכות למכרה בטנזניה לא התקבלה-המשך 26.11.12

5/5/13, 09:54 פלסטו שק

מצגת החברה - מאי 2013

5/5/13, 09:33 קרגל

שריפה במפעל החב בלוד,אספקת החשמל וחלק ממע' העזר לייצור נפגעו

2/5/13, 08:26 פלואוסנס מדיקל

המשך מו"מ רוכש,סיום העסקת מספר עובדים בהתאם לצורכי החברה

1/5/13, 09:06 מג'יק

פלטפורמת אינטגרציה של החב נבחרה לחבר מע'של GODREJ PROPERTIES

30/4/13, 22:05 יורו אוברסיז

הסכם ייעוץ אזימוט תמורת 100א'ש,אפשרות להמרה ל-1מ' מנ' החב

30/4/13, 14:13 נייס

פת' החב ישולב בשדה"ת של דנוור בארה"ב כפלטפורמת ניהול מצבים

30/4/13, 14:00 ביוליין אר אקס

מצגת חדשה אודות החברה, אפריל/מאי 2013

30/4/13, 10:04 כלל פיננסים

תגובה-חקירת עובד מתייחסת להשק' עצמיות,אינה כנגד החב ונ.משרה

29/4/13, 20:09 מעין ונצ'ורס

רידנט-המרת הלוואה כ2.4מ$ למנ',חלק החב כ-114א'$ ,תחזיק 14%

28/4/13, 19:54 בבילון

מנכל החב הודיע על כוונתו לפרוש מתפקידו, ימשיך לכהן כדירקטור

28/4/13, 09:38 אספן גרופ

נכס החב בפארק אפק בראש העין נפגע קשות בשריפה,הנכס מבוטח

28/4/13, 09:32 אפריקה נכסים

התקבלה הודעת המדינה כי החב לא זכתה במכרז ג'נרי 2, המשך

28/4/13, 08:32 כור

CS:אישור חלוקה במזומן ומנ',חלק החב כ3מ' פר"ש ו0.74מ' מנ' CS

25/4/13, 17:24 אידיבי פתוח

תגובת החב לבהמ"ש לבקשת נאמני אגח ז,ח ו-י להסדר כפוי

25/4/13, 14:17 סינופסיס

הצעת רכש מלאה מותנית למניות החב במחיר 5 שח למניה - מפרט

25/4/13, 11:31 רבל

התגלה כשל ברכיב אחד השסתומים המיוצרים ע"י החב,בוחנת השפעה

24/4/13, 10:17 בירי

תוצ ה.רכש למניות החברה, ירכשו 575,104 מניות,לא תבוצע כפויה

24/4/13, 09:03 פרולור ביוטק

הסכם לרכישת החברה ע"י OPKO HEALTH לפי שווי של 480מ'$

23/4/13, 17:46 יפנאוטו

תגובה לפרסומים בדבר מו"מ למכירת החב לסמל"ת

23/4/13, 15:22 טבע

החב ו-XENON קיבלו מ-FDA סטטוס של תרופת יתום לתרופה XEN402

23/4/13, 09:14 אלווריון

פיתרון WI-FI של החב מספק רשת אלחוטית בנמל אילת

22/4/13, 14:41 אלווריון

אסף קטן מונה למנכ"ל בפועל של החברה

22/4/13, 10:18 גילאון

עדכון בדבר הליכים משפטיים בנוגע להסדר בין החב למחזיקי אגח ב'

22/4/13, 09:37 גילאון

בקשת אמ.מ.ג'י לסעדיים זמניים עד לדיון בפירוק,תגובת החב תוך48

21/4/13, 17:12 אל על

החלטה הממשלה בנוגע להסכם שמיים פתוחים,השפעה על החברה

21/4/13, 15:45 פלסטו שק

הושלמה מכירת המקרקעין שעליו מצוי מפעל החברה ביבנה-המשך 14.4

20/4/13, 16:38 אלווריון

הודעת החברה כי היא עומדת בתנאי הרישום של הנאסדאק

18/4/13, 14:10 ביוקנסל

מצגת החברה, אפריל 2013

18/4/13, 08:35 פיברולן-ש

הצעת רכש עצמית מלאה למניות החברה ב- 2.53 שח למניה-מפרט

17/4/13, 23:32 אורכית

הצעת החברה לבעלי אגח א ו-ב , מותנית בהשלמת ההסדר עד 30.6.13

17/4/13, 16:15 טופ אימג'

ספק שרותי חוץ בחר בפת' החב לעיבוד חשבוניות וחדר דואר דיגיטלי

17/4/13, 14:12 נייס

NCLבחרה בפת' החב לאופטימיזצית כ"א במוקדי שרות כחלק מפת'סיסקו

14/4/13, 13:47 מרתון

אושרה חלוקה עד 20מ'ש בדרך חלוקת דיב'/רכישה מנ' החב,כפוף-המשך

14/4/13, 09:08 אמיליה פיתוח

בהמשך להצעת מכר לאבן קיסר-החב' מימשה מרבית השקעתה בכ-59מ'ש

12/4/13, 19:43 אלווריון

מודיעה על התפטרות מנכ"ל החברה-חזי לפיד

11/4/13, 12:27 מועדון 365

נאמן אגח ב' ביצע קיזוז מעודפי כרית הריבית,החב טוענת להפרה

11/4/13, 10:19 קמור

הזמנה להציע הצעות לרכישת מנ' החב,החז בבנות או השקעה,עד1.5.13

11/4/13, 10:14 אינטרקולוני

פר'ירושלים-קב סגל הגישה בקשה לאישור הסכם מכר מותנה,החב בוחנת

10/4/13, 17:34 סולומון אחזק

הודעת עמדה מטעם בעמ"נ בענין הסכם הניהול עם סולומון,החב' דוחה

11/4/13, 08:35 נייס

פתרונות הבטחון של החב' יסייעו להגנת מתקנים חיוניים בסן דייגו

10/4/13, 18:49 אורכית

מכתב נאמני האגח בק"ע עסקת נטוורקס, החברה דוחה הטענות

10/4/13, 14:56 טופ אימג'

SUPERIQ,ספק אוסטררלי של שירותים פיננסים בחר במע'EFOW של החב

10/4/13, 15:48 סקיילקס

מעלות מורידה דרוג החברה ל-SD ,דירוג אגח א ו-ב מ- CC ל- D

10/4/13, 15:32 אורמת

אורמת טכנ':עדכון בדבר פעילות מו"פ של מערכת EGS בקומפלקס החב

9/4/13, 17:02 כלכלית ירושלים

עדכון בדבר חשיפות החב וחב' בשליטתה למשבר הבנקאות בקפריסין

9/4/13, 16:34 איי.ג'י.אל

אי בהירות בענייני החברה, השעיית מסחר החל מיום 10.4.13

9/4/13, 09:23 אי.אם.אס.

מו"מ לרכישת קשרי לקוחות כנגד הקצאת מניות החב הסתיים -המשך

9/4/13, 08:41 וואן טכנולוגיות

הוחלט לקדם את שי אוזון למנכל החב חלף עדי אייל שימונה ליו"ר

9/4/13, 08:29 דלק ישראל

הסכם למכירת מנ' החב(15%) בפי גלילות בכ-69מ'שח,רווח כ-45מ'שח

8/4/13, 19:00 נאנט נדל"ן

תוגבת החברה לדוח דירוג שפירסמה מעלות

8/4/13, 16:52 גול פרטנרס

תזכורת-מניות החב ימחקו מן המסחר ב-3.5.13,מסחר אחרון 1.5.13

8/4/13, 16:48 פולאר השקעות

תזכורת-מניות החב ימחקו מן המסחר ב- 3.5.13,מסחר אחרון 1.5.13

8/4/13, 15:40 נאנט נדל"ן

מעלו מורידה דירוג מ BB ל CCC ומפסיקה דירוג אגח ב' לבקשת החב

7/4/13, 09:03 פרוקוגניה

הסכם אסטרטגי עם SBH לקידום ושיווק מוצרי החברה בארה"ב

7/4/13, 09:23 חבס

חבס טוליפ העבירה לבנק 700א'€ להשלמת בטוחה, חלק החב-518א'€

4/4/13, 17:40 בירי

ה.רכש למניות החב העלאת המחיר ל-3.4 שח,דחיית קיבול ל-23.4.13

4/4/13, 17:14 מלם תים

הוחלט על תכנית רה-ארגון בקב',העברת פע' העסקית של החב לחב הבת

4/4/13, 09:36 שלמה נדלן

החב ושותף רכשו יתרת מנ' בנכס בגרמניה,תשלם כ875א'€,תחזיק62.5%

3/4/13, 16:10 להב

תגובה לפרסומים בדבר שווי נכסים ופרויקטים בהם עוסקת החברה

3/4/13, 09:46 סקיילקס

צד ג' יעמיד לחב הלוואה בסך 200מ'שח,אופ' למלווה לרכוש מנ' החב

2/4/13, 15:37 מלאנוקס

אינפיניבנד FDR של החב מאיץ את מחשב העל STAMPEDE של TACC

2/4/13, 10:08 טבע

FDA אישר NDA לטבליות QUARTETTE של החברה למניעת הריון

29/3/13, 11:33 הכשרת הישוב

דוחות סקיי ליין קנדה ל2012,מניות החב בה משמשות בטוחוה לסד 14

1/4/13, 22:55 סאני

הצעה מתוקנת למתווה עקרוני להסדר בין החב ב.שליטה ומחזיקי אגח

28/3/13, 09:17 פרו-סיד

דיג'יפקס-סבב גיוס בסך כ2מ'$,חלק החב כ-200א'$,תחזיק 7.82%

27/3/13, 19:29 עזריאלי קבוצה

שלמה שרף הודיע על רצונו לסיים את כהונתו כמנכ"ל החברה

28/3/13, 00:51 בסר אירופה

מציע שהציע לרכוש את החז' החב בקניון בקפריסין משך את הצעתו

24/3/13, 18:30 אלקטרה נדל"ן

הצעה מצד ג לרכישת זכ' החב במלון ובחניון בפר' SEA ONE בכ18מ'ש

24/3/13, 16:46 קרדן אן.וי.

גריעת אגח א',ב' של החברה ממדד תל בונד תשואות ביום 2.4.13

24/3/13, 16:46 פלאזה סנטרס

גריעת אגח א',ב' של החברה ממדד תל בונד תשואות ביום 3.4.13

24/3/13, 16:22 סאני

מתווה עקרוני של הסדר באגח של החב,בן דב מציע לרכוש מניות תפוז

24/3/13, 10:07 גילאון

מכתב מב"כ החב לנאמן אגח ב' בנוגע לאסיפת אגח שזומנה ל-24.3.13

24/3/13, 09:46 אשדר

מומשה זכ' סירוב למכ' זכ' החב בפר' מגדלות,הסכם זהה עם ישרוטל

23/3/13, 20:36 מדיפאואר

דירק' החב החליט על מכירת כל נכסי הקבוצה בשבדיה

24/3/13, 08:09 בירי

הצעת רכש מלאה למניות החב במחיש 3.1 שח למניה מטעם דמרי - מפרט

21/3/13, 15:39 אקסטרא

לאומי:שינוי שליטה בחב ללא הסכמת הבנק-עילה לפרעון חובות החב

21/3/13, 14:49 פלאזה סנטרס

מעלות מעדכנת דירוג אגח החב ל BB+/NEGATIVE ומוציאה מ-CW

21/3/13, 12:23 כור

הסכמה בנוגע לשומות מס בגין 2006-10,החב ובת ישלמו 75מ'שח-המשך

21/3/13, 11:20 אלביט הדמיה

התחייבות החב מול סדרות ג,ד,ה,ו,ז,1 לפעילות בתקופת הביניים

20/3/13, 17:06 אלביט הדמיה

אגח ד-ביטול עסקאות+שער אקס עקב הוד' החב על דחיית מועדי תשלום

20/3/13, 16:29 בסר אירופה

לאור החלטת בימ"ש יחודש המסחר בני"ע של החברה ב-21.3.13

20/3/13, 11:43 אגרי

השעיית מסחר לאור מינוי כונס לרוב נכסי החב,דיון בדירק' ב-21.3

20/3/13, 09:33 אגרי

החלטת בימש:אכיפת שעבודים+מינוי כונס קבוע על אחז' החב בקמור

19/3/13, 20:28 צנורות המזה"ת

דירק' החב אישר מינוי ותנאי כהונת איפרגן כמנכל החברה, המשך

19/3/13, 09:53 בונוס ביוגרופ

המדע"ר אישר שת"פ במחקר בין החב והטכניון בתקציב כ-1.4מ'שח

18/3/13, 21:07 קמור

ביהמ"ש אישר צו הקפאת הליכים נגד החברה

18/3/13, 08:50 וואן טכנולוגיות

הסכמים למכ' אנטרופי מחקר+אופ' לרכ' אחז' החב באנטרופי יועצים

18/3/13, 09:35 אינטרקולוני

קב' סגל בתביעה נגד הפועלים בק"ע פר' ירושלים, החב בוחנת-המשך

18/3/13, 09:05 אלביט הדמיה

מצגת נציגות סדרות אגח ג-ז ו-1 של החברה

17/3/13, 20:04 זרח יהש

עדכון תקציב קידוח ים 3-צפוי להסתכם בכ128מ'$,חלק החב כ14.6מ'$

17/3/13, 20:03 שמן נפט וגז

עדכון תקציב קידוח ים 3-צפוי להסתכם בכ128מ'$,חלק החב כ113מ'$

17/3/13, 14:59 מיקרונט

נחתם הסכם הצבעה בין אנרטק(חב ב.שליטה) לבין שלו(יו"ר החב)

17/3/13, 11:41 אלביט הדמיה

מצגת בק"ע מתווה להסדר חוב, זמינה באתר החברה

17/3/13, 09:52 אליום מדיקל

הסכם הפצה לסטנטים האורולורגים של החב בברזיל,היקף12מ'$ ל5 שנ'

17/3/13, 09:33 נסווקס

פועלת להפרדה מבנית של פע' החב:פר' הANTI CD3 ופר' ה-BBS,פרטים

14/3/13, 21:40 בסר אירופה

בקשת מחזיקי אגח לעיכוב הליכי הפירוק הזמני נגד החברה

14/3/13, 10:59 כלכלית ירושלים

עודד שמיר התפטר מתפקידו כמנכל החב, דוד זבידה יוצע כמחליפו

7/3/13, 16:16 פולאר תקשורת

קיורטק(0.95%) תממש אופ לרכ' מניותיה מטבע,החב תחזיק4.3%,כפוף

6/3/13, 19:09 בסר אירופה

הצעת הסדר חוב חלופית בין החברה למחזיקי האגח-המשך דיווחים

6/3/13, 14:48 בסר אירופה

בכוונת החברה לפרסם מתווה להסדר חוב חדש בשעות הקרובות

6/3/13, 09:53 אשדר

הסכם למכירת זכ' בפר' מגדלות בכ146מ'ש,חלק החב-50%,רווח כ25מ'ש

6/3/13, 09:17 רוסטה גרין

הושלמה עסקת רכישת מרבית נכסי החב ע"י MONSANTO-המשך 3.2.13

5/3/13, 21:00 תדיראן הולדינגס

גרי לא קיימה בלעדיות בהתאם להסכם אספקה עם החב,בוחנת,לא מהותי

4/3/13, 17:45 סינופסיס

ה.רכש עצמית מלאה מותנית למנ' החב ב- 4.5 שח למניה-מפרט

4/3/13, 19:45 אגרי

תפעל למציאת רוכש לשלד החב,אם לא יבשיל תזמן אסיפה לפרוק מרצון

3/3/13, 21:35 מטעי הדר

דרישת ממ"י להשבת קרקע בבית דגן, החב חולקת - המשך

4/3/13, 08:09 קמור

פקיעת התח' החב למחזיקי האגח ו,ח לפעילות בתקופת הביניים

3/3/13, 16:30 נאנט נדל"ן

דרוג מדרוג Ba1 לאגח החב, מכניסה לCR עם השלכות שליליות

3/3/13, 12:55 אפריקה נכסים

מעלות מעלה דירוג החברה מ BBB לּ +BBB, תחזית הדירוג יציבה

3/3/13, 09:39 רוסטה גרין

טענות רוסטה גנומיקס כלפי החב בק"ע הסכם מונסנטו, החב דוחה

3/3/13, 09:33 שופרסל

החב והעובדים חתמו על הארכת ההסכמים הקיבוציים עד31.12.14,המשך

28/2/13, 14:14 ביוליין אר אקס

מודיעה שEDP-14 לטיפול באסטמה נכנסת לצנרת תרופות ראשית של החב

28/2/13, 13:08 מנרב

בי"ח רמבם הודיע על ביטול פר' ביצוע עבודות ע"י החב,תפנה לבימש

28/2/13, 09:59 אשדר

הסכם למכ' זכ' בפר' המשולש הגדול בר"ג בכ107.5מש,חלק החב35.8מש

28/2/13, 09:36 צמח המרמן

הסכם למכ' זכ' בפר' המשולש הגדול בר"ג בכ107.5מ'ש,חלק החב 33%

28/2/13, 09:24 אלביט הדמיה

הפועלים הגיש תיק כינוס באירופה ישראל כנגד מנ' החברה, המשך

27/2/13, 22:13 קמור

תוצ' אסיפת אגח ו' מיום 20.2.13-נקיטת הליכים נגד החברה

27/2/13, 09:05 אלביט הדמיה

הבנות בין החב לבין מחזיקי אגח עיקריים בנוגע למתווה הסדר,כפוף

26/2/13, 21:10 בסר אירופה

הצעת הסדר חלופית בין החברה לבין מחזיקי האגח

26/2/13, 21:33 ג'ובוקיט החזקות

תגובת החב למכתב הרשות בק"ע הליכי אישור הקצאה בעסקת ג'ובוקיט

27/2/13, 08:23 בתי זיקוק

מנכל החב פנה ליו"ר הדירק' בבקשה כי יפעל לאיתור מנכל חדש לחב

25/2/13, 15:45 מלאנוקס

החב ו-6WIND מכריזות על פתרון 40GB למכרזי טלקומוניקציה

25/2/13, 09:26 גאון אחזקות

עיקר המסקנות מדוח החוקר המשלים בענין אייס דיפו,עמדת החב

21/2/13, 16:44 אלביט הדמיה

מידרוג מורידה דרוג אגח החברה מB2 לCa ומציבה אופק שלילי

21/2/13, 09:45 אלווריון

החב ואפליטו בשתפ לשווק פתרון WIFI להקלה בעומס על רשתות סלולר

20/2/13, 17:08 מהדרין

הערכות בק"ע נזקי הטבע על תוצרת החברה והשפעה על דוח Q2/13

20/2/13, 13:19 קומפיוגן

דוחות החברה ליום 31.12.12, פורסמו בחו"ל

20/2/13, 12:10 על בד

קו הבד החדש של החב החל בייצור מסחרי, המשך 26.7.11

20/2/13, 09:07 גאון אחזקות

מו"מ עם ויולה לפיו תשקיע בחב 70מ'ש כנגד 56% ממניות החב+אופ'

19/2/13, 15:16 סינופסיס

ב.שליטה בוחנים אפשרות לבצע ה.רכש מלאה למנ' החב ב4.5שח למנ'

19/2/13, 14:12 נייס

חב' טלפוניקה בחרה בפתרון החב לחוויית לקוח יחודית במרכז שירות

19/2/13, 13:18 גליקומיינדס

עדכון בק"ע מצבה האופרטיבי של החברה, המשך 10.1.13

19/2/13, 12:29 סאפיינס

חברה גלובלית לשירותים פיננסיים בחרה בפתרון החב DECISION

19/2/13, 10:28 אלביט הדמיה

הוחלט להשעות בשלב זה את תשלומי הריבית בגין כל אגח החב-המשך

19/2/13, 09:30 אנלייט אנרגיה

הושלמה מכירת זכו' החב בשות' המחזיקה 26 מתקנים סולאריים -המשך

19/2/13, 01:06 קמור

מרכנתיל הגיש תביעה בסך כ7.285מ'ש נ' החב בגין החוב,בוחנת-המשך

17/2/13, 18:39 ענני תקשורת

הצעת רכש לאגח החברה - תוצאות וביצוע - ההצעה לא נענתה

17/2/13, 16:59 פילת גרופ

המסחר במניות החברה יחודש ביום 19.2.13 במסגרת רשימת השימור

14/2/13, 19:31 בי ג'י איי

טענת הבנק כי החב התחייבה שלא למכור מנ' וזכ' בבגיר,בוחנת-המשך

14/2/13, 15:35 מלאנוקס

NASDAQ OMX NLX בחרה באינפייבד החב לקישוריות מסחר מניות

14/2/13, 09:18 אפריקה השקעות

אושרה תביעה יצוגית נ' החברה בטענה להטעיה, חשיפה לא מהותית

13/2/13, 14:28 פרולור ביוטק

הורמון הגדילה ארוך טווח של החברה הוגדר כתרופת יתום באירופה

13/2/13, 12:30 דורי בניה

הצעת החב לא זכתה במכרז צבא ארהב להקמת מתקן בטחוני בארץ-המשך

13/2/13, 09:44 פלואוסנס מדיקל

קבלת טיוטת הסכם לרכישת נכסי החב והתחלת מו"מ לתנאי העסקה-המשך

12/2/13, 10:00 לוי

רוכשת זכ' החב במקרקעין בטבריה מבקשת ארכה להשלמת הסכם המכר

11/2/13, 18:16 פולאר השקעות

הצעת מעודכנת מדסטיני למתווה הסדר בין החברה לבין נושיה

11/2/13, 10:02 אולטרה אקוויטי

הצעת רכש למנ' החב מטעם אמ.אמ.ג'י תוצ' וביצוע-ההצעה לא נענתה

11/2/13, 09:33 אלווריון

DUKCOMבחרה בפת'WIFI של החב עבור רשתות 2 באזורי כפר בקולומביה

10/2/13, 22:37 אזורים

דרישת גורם לבטל מתווה מכ' זכ' החב בקניון עיר ימים לצד ג,דוחה

11/2/13, 08:34 חג'ג' נדלן

אוריגו העמידה לחב20מ'ש אשראי נוסף,החב נצלה מלוא מ.אשראי,המשך

10/2/13, 09:49 מטי

הצעת רכש ל-5% למניות החב תוצאות וביצוע, ההצעה לא נעתנה

7/2/13, 21:35 בסר אירופה

הצעה למתווה עקרונות להסדר בין החב למחזיקי האגח

7/2/13, 10:48 אידיבי אחזקות

דרישת נאמני האגח להקפאת תשלומים לנושים פיננסיים של החברה

6/2/13, 16:11 ויתניה

החב+פדקו ימכרו חלק מפר' בהרצליה לצד ג ב83מ'ש,חלק החב 41.5מ'ש

6/2/13, 14:52 ריטליקס

בעקבות השלמת המיזוג יגרעו מניות החברה ממדדי הבורסה ב-10.2.13

6/2/13, 12:45 אלביט הדמיה

תגובת החברה למכתבים של נציגות אגח סדרה א ו-ב

5/2/13, 20:35 אלביט הדמיה

מעלות מורידה דרוג אגח החב לCC/WATCH NEGATIVE ומכניסה לCW

5/2/13, 20:48 נקסטקום

משהב"ט(לקוח מהותי) ישעה זמנית את החב מרשימת הספקים עד לשימוע

5/2/13, 19:36 מנופים

הפרקליטות החליטה להעמיד לדין את החב בגין עבירות תרמית בני"ע

5/2/13, 23:16 פרוטליקס

התייחסות החברה לפרסומים בתקשורת

5/2/13, 12:43 קרדן אן.וי.

מצגת החב שתוצג באסיפות אגח א ו-ב של החברה

5/2/13, 09:52 גילאון

עמדת רשות ני"ע ביחס להסדר, החברה חולקת

5/2/13, 08:32 ענני תקשורת

תיקון ה.רכש עצמית מלאה למניות החב-העלאת מחיר ל6.815שח למנ'

4/2/13, 16:24 המלט

תוצ' הצעת רכש למנ' החב,יירכשו 11,351מנ',לא תבוצע רכישה כפויה

4/2/13, 14:38 יורו טרייד נדלן

אסיפת אגח א' ב-14.2.13-דיווח החב,הצעה לפעול לפרוק החברה

4/2/13, 09:37 נאוסיטי

מורן ימכור כ19.1מ' מנ'+אופ החב לבן שך ולורדל השק' בכ-6.1מ'ש

3/2/13, 16:04 צנורות המזה"ת

דרוג ראשוני ע"י מידרוג: A3 לאג"ח 2 שהנפיקה החברה

3/2/13, 09:31 רוסטה גרין

הסכם למכירת מרבית נכסי החב ל-MOSANTO תמורת כ35מ$+התחייבויות

3/2/13, 08:00 גרינסטון

דירקטוריון החב אישר חלוקה בסך של עד 10מ'ש, כפוף לאישור בימש

31/1/13, 18:08 ענני תקשורת

הצעת רכש עצמית מלאה למניות החברה ב-6.2שח למניה-מפרט

30/1/13, 16:31 פולאר השקעות

מכתבי דסטני ותגובת אוריגו ביחס לחוב החב ולהסדר החב עם נושיה

30/1/13, 11:29 אביב ארלון

מצגת החברה- ינואר 2013

29/1/13, 13:47 רפק

הארכת מועד להשלמת מכירת החז' החב בדטה טק עד ל-21.2.13-המשך

28/1/13, 08:24 קולפלנט אחזקות

מש' הפטנטים האירופאי דחה התנגדות שהוגשה נגד פטנט החב,המשך

27/1/13, 15:20 אולטרה אקוויטי

הצעת רכש לעד 25% ממנ' החב ב-15 אג' למניה מטעם אמ.אמ.ג'י-מפרט

24/1/13, 21:01 אדירה

לא גויס סכום המינימום,ההנפקה בוטלה ומניות החברה לא יירשמו

24/1/13, 16:27 כרמל אולפינים

מידרוג מכניסה ל-CR דירוג אג"ח א' של החב - A3

24/1/13, 10:23 רפק

הארכת מועד להשלמת מכירת החז' החב בדטה טק עד ל-7.2.13-המשך

23/1/13, 16:56 תכלית אינדקססל

בכוונת החברה לבצע המרה כפויה בת.סל סדרה: נ', סז' ו-עו'

23/1/13, 16:53 תכלית מורכבות

בכוונת החברה לבצע המרה כפויה בת.סל סדרה: ו', ז' ו-יז'

23/1/13, 15:37 אפליקיור

קיבלה המלצת בימש למחוק את העתירה בעניין מחיקת ני"ע החב ממסחר

23/1/13, 12:15 טאואר

ON SEMI בחרה בטכנו' PM של החב לייצור המוני של צגים מתקדמים

23/1/13, 12:15 שלמה החזקות

מצגת החברה - ינואר 2013

21/1/13, 17:26 פילת גרופ

כללי שימור-עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.12

21/1/13, 16:24 אמפל-אמריקן ישר

השעיית מסחר במניות החברה מיום 22.1.13

21/1/13, 15:35 מלאנוקס

OrionVM בחרה באינפיניבנד החב' לקישור עננים פרטיים וציבוריים

21/1/13, 10:13 אינטרקיור

סוגיות בק"ע התנהלות החב בתקופת כהונת גביש כמנכ"ל,מינוי ועדה

21/1/13, 09:13 כן פייט ביופרמה

העברת מערך הייצור של תרופות החברה לסין

20/1/13, 23:53 אלביט הדמיה

מצגת למשקיעים ניתנת לעיון באתר החברה

20/1/13, 11:38 מדיקל קומפרישין

סיום כהונת מנכל החברה, ימשיך לכהן כיועץ מיוחד לדירקטוריון

20/1/13, 10:17 ענני תקשורת

שנוי בהתקשרות ובתשלום בגין ערוצי החב מ1/13,צופה השפעה שלילית

20/1/13, 09:40 רגנסי

הקבוצה בה שותפה החברה זכתה במכרז לקרקע בת"א,תערער על המחיר

17/1/13, 19:21 אידיבי פתוח

מעלות מורידה דירוג החב' מ(BB) ל(B) ומוציאה מCWN,תחזית שלילית

17/1/13, 12:30 בסר אירופה

מצב החברה עלול להיחשב כאירוע הפרת הלוואה לפר' לימסול,בוחנת

17/1/13, 08:13 לפידות

תביעה מטעם ממ"י לפינוי וסילוק יד החברה ממקרקעין בחלץ,דוחה

16/1/13, 11:35 מטי

הצעת רכש ל5% ממניות החב במחיר 1.42 שח מטעם ב.שליטה- מפרט

15/1/13, 09:25 אלווריון

החב והיטאצ'י מספקות פת' WI-FI להקלה על עומס ברשת סלולר ביפן

14/1/13, 09:50 אלדן טק

המרצת פתיחה נגד וויטסמוק ובקשה לצו מניעה למיזוג עם החברה

14/1/13, 09:38 ניו הוריזון

דירק' החב לא נענה להצעת נאמן אגח ב',הצעת החב למחזיקי אגח ב'

13/1/13, 17:41 פרופיט

ביהמ"ש אישר את ההסדר בין החברה למחזיקי האג"ח

13/1/13, 16:16 איתמר מדיקל

מצגת החברה - ינואר 2013

13/1/13, 10:11 כן פייט ביופרמה

חידוש מסחר בכתבי אופציה סדרה 2 של החברה

13/1/13, 00:28 אי.טי.ויו מדיקל

תביעה נגד החב בסך כ-95א'$ תשלום בגין שירותים שלא סופקו,בוחנת

10/1/13, 18:29 שמן תעשיות

המשך השהיית צו הפסקת מנהלי כנגד מפעל החב,דיון ביום 5.2.13

10/1/13, 14:31 מישורים חברה פת

הודעת עמדת דירקטוריון החב בק"ע אסיפה לאישור תנאי בלוטרייך

10/1/13, 12:42 גילאון

הצעת רכש לאגח החב ב' מטעם אמ.אמ.ג'י במחיר 0.9 שח - מפרט

10/1/13, 12:11 בסר אירופה

דוח מקורות ושימושים, כפוף להנחות כולל מכירת נכסי החברה

9/1/13, 18:16 ליגד

דחיית מועד קיבול הצעת רכש למניות החברה, ליום 17.1.13

9/1/13, 10:15 בריינסוויי

בכוונת החב להוציא דיווח בדבר אירוע מהותי, לפיכך הופסק המסחר

9/1/13, 09:40 שמן תעשיות

הוצא צו הפסקה מנהלי נ' מפעל החב,בימש השהה הצו עד לדיון ב10.1

7/1/13, 13:01 ריטליקס

אסיפת בעלי מניות של החברה אישרה רכישת החב על ידי NCR

7/1/13, 07:48 המלט

דחיית מועד קיבול הצעת רכש רכש למניות החברה, ליום 4.2.13

6/1/13, 18:51 ניו הוריזון

תזרים מזומנים חזוי של החברה עד לתום חודש ינואר 2014

7/1/13, 08:08 מלרג

עקרונות עם טהור השמש לקבלת זכו' קידוח כנגד מנ' החב ואופ'

6/1/13, 17:46 קבוצת כרמל

דירק החב אישר מיזוג עם כרמל מיזוג(חב ב.שליטה),תהפוך לפרטית

6/1/13, 13:36 סקורפיו

מנכ"ל החב הודיע על סיום תפקידו, ימשיך לכהן עד למינוי מחליף

6/1/13, 09:46 קמור

כתב התחייבות למחזיקי אגח ו,ח,מטעם החב,לפעילות בתקופת הביניים

6/1/13, 09:30 אינסוליין

משרד הפטנטים בארה"ב אישר בקשת החברה, כפוף לתשלום אגרה

3/1/13, 18:46 פז נפט

אושרה בקשת החברה לתיקון היתר שליטה בפז אשדוד

3/1/13, 13:01 ארן מו"פ

הוד' חברת חשמל בק"ע הסרת התנגדות להקמת מתקן החב, המשך

3/1/13, 11:41 ישאל

ביהמש מינה את עו"ד גיסין כמפרק זמני של החברה

3/1/13, 09:50 עילדב השקעות

בעמ"נ דורשים לחקור אופן התנהלות החברה, הטענות יבדקו

2/1/13, 17:15 ליגד

הצעת רכש למניות החברה דחיית מועד קיבול ליום 10.1.13

1/1/13, 18:46 אלקטרה נדל"ן

הארכה והגדלה של אשראי שניתן לשותפות מגדל אלקטרה,חלק החב-25%

1/1/13, 22:04 קרדן נדל"ן

דירק החב אישר מינוי מיכאל זיסמן כמנכ"ל, החל מ-1.2.13

2/1/13, 08:26 אלעד קנדה

תוצ' הצעת רכש למניות החברה, ההצעה נענתה ליתרה תבוצע כפויה

2/1/13, 08:26 אלעד קנדה

תוצ' הצעת רכש לאופ החברה, ההצעה נענתה ליתרה תבוצע כפויה

1/1/13, 17:40 קמור

עקרונות הסדר המוצע ע"י החברה למחזיקי האגח, על דעת ב.שליטה

1/1/13, 11:56 יפנאוטו

הבהרה לעמדת החב בענין מינוי מומחה לבחינת הסדר,עמדת רשות ני"ע

1/1/13, 09:08 טכנופלס ונצ'ר

החברה ובעלי שליטה רכשו מניות המהוות 25% ב-COMPULAB,פרטים

31/12/12, 18:32 קרדן רכב

מו"מ למכירת מניות החב באוטו איטליה לא הבשיל להסכם-המשך

31/12/12, 17:49 רמי לוי

החב' ואן.ג'י.אן השלימו רכישת זכויות במפעיל בינלאומי -המשך

31/12/12, 09:22 מקסימה

מנכ"ל החברה הודיע על כוונתו לסיים את תפקידו, טרם נקבע מועד

30/12/12, 17:07 לוי

מדרוג מורידה דירוג אגח החברה מBa2 לB1, אופק הדירוג שלילי

30/12/12, 16:52 אלקטרה נדל"ן

מעלות מורידה דירוג החב מ(+BBB) ל(-BBB), תחזית הדירוג שלילית

28/12/12, 13:15 ליגד

הצעת רכש מלאה מותנת למניות החברה דחיית מועד קיבול ל-3.1.13

27/12/12, 18:02 כהן ממ

ה.רכש עצמית בשימרון,החב' תחזיק 100%,פעילות מחממי המים תימכר

27/12/12, 18:04 הוט

תיקון-מניות החברה ימחקו מן הרישום למסחר בבורסה ביום 31.12.12

26/12/12, 23:10 פולאר השקעות

חוב החב לקרן אוריגו הועמד לפרעון מיידי,תפעל להגיע להבנות-המש

27/12/12, 08:48 אלעד קנדה

העלאת מחיר ה.רכש למניות החברה ל 16.6 שח למניה

26/12/12, 11:12 רפק

הצעה משותפת עם ויה אירופה במכרז סיבים אופטיים,חלק החב-12.5%

26/12/12, 09:22 יפנאוטו

"דוח גילוי" מאת החברה לאור הצעת הסדר חוב מטעם ברזילי

25/12/12, 17:55 עילדב השקעות

מנכל החברה נחקר על ידי רשות ני"ע בחשד לעבירות על חוק ני"ע

25/12/12, 15:56 קרדן יזמות

הסכם למכירת כל החז' החב בקש"מ ב-110מ'ש,רווח כ55מ'ש,כפוף-המשך

25/12/12, 09:47 פולאר השקעות

אוריגו הודיעה על כוונתה להעמיד חוב החב לפרעון מיידי,תפעל-המש

24/12/12, 15:24 מהדרין

פניה מהמנהל להשבת מקרקעין שחוכרת החב באשקלון,בוחנת השלכות

24/12/12, 10:15 אלעד אירופה

התקבל אישור הרשם למיזוג עם טיג'יאי,מניות החב יירכשו ב1.75שח

24/12/12, 09:24 אנרג'יקס

החלה הפעלתו המסחרית של מתקן החברה באתר בסט קרטון-המשך

23/12/12, 16:32 שיכון ובינוי

נחתמה תוספת להסכם מכ' זכ' החב בדרך ארץ,רווח צפוי כ55מ'ש-כפוף

23/12/12, 13:39 גאון אחזקות

מכתב החב לנאמן האגח בנוגע להצבעה על העמדה לפרעון בכ.הצבעה

23/12/12, 11:44 פולאר השקעות

הוחלט לא לפרוע הלוואה מאריגו עד לברור תוצ' מו"מ עם נושי החב

23/12/12, 09:59 לידמס פרופרט

הוחלט על הפסקת הפעילות העסקית של החב ולהתחיל בהליכי פירוק

20/12/12, 21:02 ווקסיל ביו

דירק' החב אישר הקצאת מנ' ל-TERRCORAL(כ-2.93%) תמורת 612א'שח

20/12/12, 18:34 טופ אימג'

חברת אנרגיה מתחדשת בינ"ל בוחרת בפתרון החב לעיבוד חשבוניות

20/12/12, 09:25 אאורה

תגובה-פירוט נתונים מרכזיים אודות פרוייקטים של החברה

19/12/12, 11:16 המלט

הצעת רכש מלאה למניות החברהדחיית מועד קיבול ל-7.1.13

19/12/12, 09:21 אנרג'יקס

רש' ייצור חשמל קבועים ל2 מתקנים של החב,הכנסות כ4.3מ'ש לשנה

18/12/12, 10:06 קמן אחזקות

השעיית מסחר עקב אי בהירות בשאלת מינוי כונס נכסים לנכסי החב

18/12/12, 09:22 סקיילקס

מחזיק אגח ו הגיש בקשה ליצוגית נ' החב בק"ע מכ' מנ' פרטנר לסבן

17/12/12, 17:33 אס.די.אס

הסכמות עם בנק המעמיד אשראי לחב-ב.שליטה יעמיד ערבות לחוב החב

17/12/12, 09:59 יפנאוטו

תגובת החב לפעולות נציגות האגח בק"ע מכירת מניות יפנאוטו רכב

17/12/12, 00:40 סאני

השפעת מכירת מנ' פרטנר שבבעלות סקיילקס על דוחות החברה-המשך

16/12/12, 19:35 דנשר

תוצ' הצעת רכש למניות החברה, ההצעה נענתה ליתרה תבוצע כפויה

17/12/12, 07:34 אלעד קנדה

הצעת רכש מלאה למניות החב דחיית מועד קיבול ל-1.1.13

16/12/12, 14:47 ליגד

הצעת רכש עצמית מלאה למניות החברה במחיר 3ש"ח למניה - מפרט

15/12/12, 22:06 אנלייט אנרגיה

בוחנת תחולת ההחלטה המקדמית IFRIC 12 והשפעתה על דוחות החברה

16/12/12, 08:50 קמהדע

מצגת החברה שהוצגה בניו יורק -דצמבר 2012

13/12/12, 20:27 מעין ונצ'ורס

עקרונות כלליים להסדר בין החברה למחזיקי אגח א'

13/12/12, 09:07 אשטרום נכסים

נכדה וצד ג' בהסכם לרכישת נכס בגרמניה בכ27מ'€,חלק החב כ20מ'€

12/12/12, 17:21 בסר פרוייקט

בת(כ39%) במו"מ למכירת קרקע בפיניקס ב14.5מ'$,חלק החב כ5מ'$

12/12/12, 16:24 פרולור ביוטק

מצגת החברה שתוצג בכנס השנתי של אופנהיימר ב-12.12.12

11/12/12, 15:55 סאני

מידרוג מורידה דירוג אג"ח החב מ Caa3 ל C, מוציאה מרשימת מעקב

11/12/12, 13:39 סיאלו

ביהמ"ש מינה את עו"ד רונן מטרי כמפרק זמני של החברה

11/12/12, 11:56 פלואוסנס מדיקל

חב' בינ"ל בתחום הרפואי בוחנת אפשרות לרכישת החברה ב-7-10מ'$

10/12/12, 23:15 נפקו סטאר

תביעה נ' החב בק"ע הפשרה בין החב,הלווה והערבים להלוואה מ-5/08

10/12/12, 15:43 אלגו

דחיית מועד קיבול הצעת רכש מלאה מותנית למנ' החב ל-2.1.13

10/12/12, 15:36 מלאנוקס

מוצרי החב מאיצים את מתקן ASTER BIG ANALYTICS של TERADATA

10/12/12, 09:23 פרוטליקס

חולה I בניסוי קליני בק"ע מחלת הFABRYטופל באנזיםPRX-102של החב

10/12/12, 09:26 קמהדע

בוחנת אפשרות להנפקה מניות החברה לציבור בארה"ב

10/12/12, 09:53 פולאר השקעות

קרקע בירושלים תמכר ב- 26.9מ'ש, חלק החב 36% כפוף להליכים משפט

18/10/12, 08:44 אלרון

גיוון בוחנת חלופות אסטרטגיות,כולל הצעות מיזוג או מכירת החברה

17/10/12, 21:55 אלדן טק

הסכם למיזוג משולש הופכי עם וויטסמוק הקצאת כ-84.49% מהחב

17/10/12, 14:12 טופ אימג'

טכנולוגיית החב נבחרה לעיבוד מפקד האוכלוסין של ספרד

17/10/12, 11:15 אשדר

מו"מ למכירת זכ' החב בפר' אשדר 2000 בת"א (כ-45%)בכ-84מ' שח

17/10/12, 11:07 באטמ תקשורת

זכייה בלקוחות חדשים לפתרונות האקסס של החברה

17/10/12, 09:10 בבילון

תגובת החברה לפרסומים בק"ע שת"פ עם גוגל

16/10/12, 16:08 רדהיל ביופארמה

מצגת החברה-כנס משקיעים, אוקטובר 2012

16/10/12, 15:04 פריגו

אישור טנטטיבי של ה-FDA למוצרים של החברה

16/10/12, 10:16 אלעד אירופה

ב.שליטה הקנו אופ' לצדדי ג' לרכישת מניות החב כנגד 1.4שח למנ'

16/10/12, 10:06 ב.יאיר

אושרו הסכמי מתן אופ' לצדדי ג לרכ' זכ' החב בפר' בי-ם בכ121מ'ש

16/10/12, 10:04 אלעד אירופה

מו"מ למיזוג החב עם חב ב.שליטה,התמורה לבעמ"נ כ-1.69שח למניה

16/10/12, 09:28 קבוצת כרמל

הצעת ב.שליטה למיזוג החב לחב בבעלותו,רכישת מנ' הציבור ב-7אג'

15/10/12, 09:12 מדיגוס

הסכם להפצת מערכת ה- SRS של החברה בסרי לנקה

14/10/12, 07:28 המלט

תוצאות הצעת רכש למניות החברה, ההצעה לא נענתה

11/10/12, 15:28 ישאל

זימון אסיפת אגח ה' ל-22.10.12-דיווח החב, העמדה לפרעון מיידי

10/10/12, 12:02 מג'יק

פלטפורמת פיתוח היישומים של החב נבחרה לשדרוג מוצרי ספק בארהב

10/10/12, 10:49 דלק נדל"ן

המשך השעיית מסחר בני"ע של החב, דיון בדירקטוריון ב-25.10.12

9/10/12, 23:44 המשביר 365

אופיס דיפו העולמית הגישה תביעה נ' אופיס דיפו ישראל והחב-המשך

9/10/12, 09:31 אולטרה אקוויטי

דירק' חב זרה העוסקת בחיפושי גז ונפט לא אישר השקעת החב,בוחנת

5/10/12, 16:45 קליר

תוצ' הצעת רכש עצמית למניות החברה, ההצעה לא נענתה

5/10/12, 10:30 אידיבי אחזקות

הסכמת החב ואגח ב', תבצע הנפקת זכו' לגיוס 35מ'שח לתשלום האגח

4/10/12, 08:49 כן פייט ביופרמה

תחילת מסחר ב-ADR LEVEL1 של החב' ב-OTC, פועלת להשלמת LEVEL2

3/10/12, 15:00 באטמ תקשורת

מניית החברה לא תיווסף למדדי הבורסה במסגרת המסלול המהיר

2/10/12, 09:51 מהדרין

החלטת ביהמש בק"ע מקרקעין שהחב חוכרת מהמינהל

2/10/12, 09:37 מנרב

מכירת חלק החב בשותפות בפרו' נבי מוסא למקורות תמורת 3.5מ'שח

2/10/12, 08:44 שיכון ובינוי

בת לא זכתה במכרז לפר' בטקסס,החב תמשיך לבחון פר' נוספים בארהב

27/9/12, 15:38 דלק נדל"ן

תפרסם דיווח בק"ע החלטת ביהמש בנוגע להסדר,ה"מ בני"ע של החב

27/9/12, 15:33 בי ג'י איי

מכתבי הנאמן לאגח 1 מ-19.9 בק"ע מכ' השליטה בחב האם, תשובת החב

27/9/12, 14:37 מלאנוקס

ATLANTIC.NET בחרה באינפיניבנד החב לפלטפורמת הוסטינג לענן

27/9/12, 13:31 אפריקה מגורים

אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף עד 50מ'שח

27/9/12, 11:11 גרנית

בעקבות קיבול ה.רכש, יגרעו מניות החברה ממדדי הבורסה ב-3.10.12

27/9/12, 10:59 מעין ונצ'ורס

מצגת למחזיקי אגח החברה

27/9/12, 09:18 בי ג'י איי

הוחלט על עדכון האסטרטגיה העסקית של החברה

24/9/12, 01:07 אולטרה אקוויטי

בכוונת גורביץ לפרסם ה.רכש למניות החברה לאחר שיוקצו לו מניות

23/9/12, 17:15 סוברין נכסים

הצעת רכש לאגח החב -דחיית מועד קיבול ליום 15.10.12

23/9/12, 09:06 קסניה

פלייקסט-בעמ"נ יעמידו כ3מ$ הלואה המירה,חלק החב 450א$,הסכם שתפ

23/9/12, 09:03 קסניה

כרמל ונצ'רס תשקיע כ3מ'$ בסאמאנג'(פרוטפוליו),החב תחזיק 12.5%

22/9/12, 23:57 נפקו סטאר

אושרה הצעה לרכישת החזקות החב' בגונתר בכ-14מ'ש,כפוף-המשך 11.9

20/9/12, 09:47 בסר אירופה

תמכור 15%מקניון בקפריסין בכ14.8מ'ש,התמורה במזומן או באגח החב

20/9/12, 09:40 אידיבי פתוח

בקשה לתביעה נגזרת בק"ע עסקת גנדן תיירות מ2009,החב' תתנגד

19/9/12, 19:15 אידיבי פתוח

מעלות מורידה דירוג החברה מ (+BBB) ל (BB) ומכניסה ל-CWN

19/9/12, 18:35 דיסקונט השקעות

מידרוג מורידה דרוג החב מ (-A) ל BBB, תחזית הדרוג שלילית

19/9/12, 15:16 אורד

מעלות מאשררת דירוג SD, מפסיקה מעקב דירוג לבקשת החברה

19/9/12, 14:09 נייס

החב ו-ASTEROS מטמיעות פתרונות אבטחה מתקדמים בסוצ'י ברוסיה

19/9/12, 12:20 קליר

דחיית מועד קיבול ה.רכש עצמית מלאה למניות החברה ל-4.10.12

19/9/12, 10:10 אידיבי אחזקות

תפרסם הבהרה לפרסומים בעיתונית, הפסקת מסחר בני"ע של החברה

19/9/12, 09:46 גפן השק

קרן אורבימד תצטרף להשק' בסיקאם,סה"כ השק כ-5מ'$,החב תחזיק 22%

17/9/12, 10:27 פועלים אי.בי.אי

צלניר הודיעה לפש"ה על מימוש אופ' לרכוש ממנו יתרת מנ' החב

13/9/12, 19:39 אודיוקודס

סדרת טלפוני ה-IP של החב מתחילה מבחני התאמה עם מיקרוסופט

13/9/12, 18:44 סטאר נייט

זימון אסיפת אג"ח א' ביום 24.9.12-תיקון ש.נאמנות,דיווח החברה

13/9/12, 17:25 איתי פיננסים

הצעת רכש מיוחדת למנ' החברה במחיר 7.7 אג' מטעם ב.שליטה - מפרט

13/9/12, 16:32 בלופניקס

גריעת מנ' החב ממדדי תא מאגר ותא טכנ' בתחילת יום המסחר ב-9.10

13/9/12, 10:04 בסר אירופה

תגובה לפרסום בדבר יכולת החב לפרוע בזמן התח' למחזיקי האגח

12/9/12, 11:07 מג'יק

אוטוסקאוט24 בחרה בפלטפורמת האינטרגרציה של החברה

11/9/12, 18:09 דלק נדל"ן

מכתב נציגות כה ותגובות ד,ה והחב בק"ע אופן חלוקת המזומן בהסדר

11/9/12, 15:57 אן טי אס

חיבור לקוח ה-TRIPLE PLAY הראשון של החברה בטקסס

11/9/12, 10:18 לידר שוקי הון

תגובה-החב וילין לפידות אינן מנהלות מו"מ למכירת ילין לפידות

11/9/12, 09:38 אנגל שלמה

החב ונוס' בתביעה נגד המדינה בגין נזקים שנגרמו להן ב2005-07

11/9/12, 09:25 גזית גלוב

FCR בהסכם עם חתמים לגיוס כ240מ'$קנדי,החב לא תשתתף,תחזיק כ47%

11/9/12, 09:19 שיכון ובינוי

מצגת החברה שתוצג בכנס משקיעים

11/9/12, 09:09 נפקו סטאר

החב גונתר(בת)במו"מ למימוש אחז' בגונתר ו/או החז' גונתר באר"י

10/9/12, 22:40 פרטנר

מעלות מכניסה דירוג -AA של החב ל-CREDITWATCH ,השלכות שליליות

10/9/12, 18:26 דלק נדל"ן

בימ"ש אישר בקשת החב מיום 9.9.12 לאישור עסקת בקינגהם

10/9/12, 10:54 דלק נדל"ן

עמדת הרשות בענין בקשת החב לזימון אסיפות מקדימות לאישור הסדר

10/9/12, 10:29 אלביט מערכות

חוזה בהיקף 603מ$ בין תור שות' החב ותעש לבין משהבט,חלקה 420מ$

9/9/12, 19:53 בתי זיקוק

עקיבא מוזס מונה כיו"ר דירקטוריון החב,כהונתו תחל ביום 23.9.12

9/9/12, 17:03 ארקו החזקות

תוצ' ה.רכש למנ' החב-יירכשו 982,786 מנ'(100% מכל ניצע שנענה)

9/9/12, 15:23 כן פייט ביופרמה

הגישה F-6 לרישום ADR החב למסחר בארהב,עדכון בק"ע ניסוי בCF101

9/9/12, 13:37 גרנית

ה.רכש מלאה למנ' החב-העלאת מחיר ל-5.49שח,דחיית קיבול ל24.9.12

9/9/12, 10:18 עילוי פיננסי

שמעונוב מכר כ10מ' מנ' החב לצ'יכרלי ב20אג' למנ'+אופ ל-5מ' מנ'

9/9/12, 07:56 המלט

הצעת רכש רכש למניות החברה, דחיית מועד קיבול ליום 11.10.12

6/9/12, 17:22 סנטראל יורופיאן

מצגת ותוכנית עסקית למחזיקי אג"ח א' של החברה, ספטמבר 2012

6/9/12, 09:44 יעד

אפסווינג מכרה ללימור כהן כ-5.8מ' מנ' החב בכ-828א'שח,הסכמים

6/9/12, 07:21 ברן

הצעת רכש למניות החב תוצאות וביצוע, ההצעה לא נענתה

5/9/12, 16:12 קליר

דחיית מועד קיבול ה.רכש עצמית מלאה למניות החברה ל-20.9.12

5/9/12, 15:41 פולאר השקעות

מידרוג מודיעה על הפסקת דירוג אגח ו' של החברה, לבקשת החברה

5/9/12, 11:27 לוי

מצגת לקראת אסיפת מחזיקי האגח של החברה

5/9/12, 11:14 טאו

תוצ אסיפת אגח ג מ-2.9-מתן הוראות לנאמן להגיש בקשה לפירוק החב

5/9/12, 11:16 טאו

תוצ אסיפת אגח ב מ-2.9-מתן הוראות לנאמן להגיש בקשה לפירוק החב

4/9/12, 21:21 קמן אחזקות

תמצית עקרונות להסדר עם מחזיקי האגח של החב ומכתב מב.שליטה

4/9/12, 16:06 אמפל-אמריקן ישר

בנק דיסקונט קיזז כ-67 מ'שח מחשבון חברת הבת של החברה

4/9/12, 09:31 נסווקס

מצגת החברה-ספטמבר 2012

4/9/12, 09:11 אלוני חץ

החב מכרה 415א' מנ'PSP בכ-155מ'ש,רווח בQ3 כ20מ'ש,מחזיקה14.36%

3/9/12, 17:10 פיסיבי טכנ

הוחלט על מיזוג חב הבת מעגלי מלתא לתוך החב, כפוף

3/9/12, 14:07 דלק נדל"ן

הבהרה בנוגע לתהליך הפיכתה של החב לפרטית במסגרת הסדר,כפוף

2/9/12, 20:45 קמן אחזקות

החלטת ביהמש-יש למחוק בקשת החב להסדר כיוון שטרם הושגו הסכמות

2/9/12, 19:33 אנרג'יקס

מולטי גרין בתביעה נגד החב כי הסכם בתחום אנרגיית רוח תקף,דוחה

2/9/12, 13:24 ארקו החזקות

ה.רכש למנ' החב-עדכון מחיר ל0.239ש למנ',קיבול אחרון נדחה ל9.9

31/8/12, 19:16 אידיבי אחזקות

אסיפת אגח ב' ב3.9-דיווח החב,מינוי נציגות,נקיטת צעדים משפטיים

30/8/12, 18:34 איתי פיננסים

בכוונת ב.שליטה לפרסם ה.רכש לרכישת לפחות 5% מהחב לפי 7.7אג'

31/8/12, 11:56 עשות

עדכון בק"ע ריבית על שטרי הון שמחוייבת החב לשלם לתע"ש(חב האם)

2/9/12, 08:33 מיקרונט

ב.שליטה במו"מ למכירת 47.5% מהחב לדי.אל בכ-17.3מ'שח+אופ

30/8/12, 20:33 קמור

טענות דלק מוטורס כלפי החב, תפנה להליך גישור

30/8/12, 16:17 טאו

החברה קבלה מרשות ני"ע ארכה להגשת דוחות Q2/12

30/8/12, 16:13 דלק קבוצה

נדחתה בקשה ליצוגית נ' החב+ב.שליטה בטענה לנזק לבעמ"נ דלק נדלן

29/8/12, 22:27 ביטוח ישיר

אישור תוכנית לרכישה עצמית של מניות החב בהיקף של 60מ'שח

29/8/12, 14:31 אנגל שלמה

כתב אישום כנגד החברה,חב' בת,נ.משרה ונוספים בטענה להסדר כובל

29/8/12, 14:03 מדיקל קומפרישין

התקבל מכתב FDA המאשר כי החב טיפלה כראוי בכל הממצאים,המשך

29/8/12, 09:38 גטר גרופ

דירק' החב החליט על מיזוג חב הבת בקב' עם ולתוך החב,כפוף

27/8/12, 09:13 דלק נדל"ן

עמדת נאמני אגח ה ו-כה ביחס להבהרת החב בק"ע דרך ההצבעה באסיפה

26/8/12, 19:17 עילוי פיננסי

רוכשת השליטה: החב' תפעל בתיווך בעסקאות פיננסיות ומסחר בני"ע

26/8/12, 17:07 פילת גרופ

הבהרות בק"ע חלקה של פילת ישראל מפעילות החברה-חידוש מסחר 27.8

26/8/12, 09:20 הוט

קול(ב.שליטה)הציעה לרכוש מניות החב במחיר 37שח לפי 2,695מ'שח

24/8/12, 21:03 אלעד קנדה

ב.השליטה בוחנת הצעת רכש לנ"ע של החב,טרם נקבעו תנאים וסוג נ"ע

22/8/12, 15:20 ברן

ה.רכש מלאה מותנת למניות החב ב-29.5שח למניה מטעם גארפה-מפרט

22/8/12, 14:12 נייס

בנק DBS בסינגפור השיק את פת' ניתוח האינטראקציות של החברה

22/8/12, 10:25 דלק נדל"ן

החב ונציגות ה' פנו לבימ"ש להארכת מועד הצבעה על ההסדר המתוקן

22/8/12, 09:39 ג'ובוקיט החזקות

הסכם שת"פ אסטרטגי עם רדמץ'-תשתמש בטכנולוגית החברה

21/8/12, 18:43 פולאר השקעות

עדכון בדבר המו"מ בין החברה,אוריגו ונציגות אגח ו' בק"ע הסדר

21/8/12, 14:25 אמפל-אמריקן ישר

מידע שהוצג ע"י החברה לאנטרופי בק"ע הסדר האגח

21/8/12, 10:28 מג'יק

BKB GRAINCO בחרה בטכנולוגית המובייל של החברה

19/8/12, 19:05 אפליסוניקס

החב' הזרה הודיעה לאנדימד על סיום ההתקשרות,לא צפוי שתפ-המשך

19/8/12, 14:34 טאגור קפיטל

נחתם הסכם למכירת פע' החב לשות' בכ4.3מ'€,כפוף לפדיון אגח-המשך

19/8/12, 09:03 אורכית

6K-מחיקת החברה מהנאסדק והמשך מסחר ב-OTCQB

19/8/12, 00:07 נעמן

דירק החב אישר את מינוי רביב ברוקמאייר כמנכ"ל ואת תנאי העסקתו

17/8/12, 09:03 כיל

סטפן בורגס יחליף את עקיבא מוזס בתפקיד מנכל החברה

16/8/12, 11:33 מג'יק

KOATSU GAS KOGYO היפנית בחרה בטכנ' החב לפיתוח ישומי אינטרנט

15/8/12, 19:46 דלק נדל"ן

התייחסות החב להערכת שווי ההסדר לפי תרחישים שונים,לבקשת הכונס

14/8/12, 17:32 גלובל כנפיים

בנק מממן אישר הסכמי חכירה מתוקנים עם AA ומכ' זכ' החב כנושה

14/8/12, 15:22 טופ אימג'

החברה נבחרה ע"י קב' CBSL לפרוייקט תעודות זיהוי בהודו

14/8/12, 10:13 טאגור קפיטל

מ.הבנות למכירת פעילות החב לשות', התמורה לפדיון מוקדם לאגח א

14/8/12, 10:00 טאו

לאומי העמיד את חוב החב לפרעון מיידי,דרש מב.שליטה תשלום ערבות

13/8/12, 14:38 פרוטליקס

החב קבלה אישור IND לתחילת ניסוי קליני ב PRX-102

13/8/12, 11:40 אקסטרא

עדכון בקשר להסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה

13/8/12, 10:14 אלביט מערכות

בצלאל מכליס יחליף את יוסף אקרמן בתפקיד מנכל החברה ב-1.4.13

13/8/12, 09:49 מנופים

הסכם למכירת זכ' החברה במלון אולימפיה בכ-37מ'שח,כפוף - המשך

13/8/12, 09:13 אלווריון

MUSCATINE POWER&WATER תפרוס רשת תקשורת אלחוטית של החב

12/8/12, 18:18 מובייל מקס

תמשיך בצעדי התייעלות,כולל הפחתת שכר להנהלת החברה ולדירקטורים

12/8/12, 11:46 פולאר השקעות

לאור פרסום דוחות, יחודש המסחר בני"ע של החברה ביום ב 13.8.12

12/8/12, 09:56 אאורה

תביעה מטעם שותף בNY וחב' הנכס בק"ע הסדר שבצעה החב, תגובת החב

9/8/12, 21:09 איי.ג'י.אל

בעמ"נ(10%)דורשים לכנס אסיפה לדיווח מצב החב ולהחלטה בק"ע הסדר

12/8/12, 00:12 אקסטרא

הצעת בני פדלון לרכישת 100% ממניות החברה

9/8/12, 16:47 ביוקנסל טרפ

פרטים בק"ע החלפת מניות החברה עקב שינוי מבנה

9/8/12, 02:08 ביוקנסל טרפ

התקיימו התנאים למיזוג, ני"ע החברה יוחלפו בני"ע ביוקנסל בע"מ

8/8/12, 09:47 יעד

אפסווינג במו"מ מתקדם למכירת עד12מ' מנ' החברה למס' גורמים

7/8/12, 14:18 נייס

פתרונות האבטחה של החב הוטמעו ברכבת המטרו של לימה

7/8/12, 10:01 בי.אס.פי

מ.הבנות להטמעת HYPERQ של החב במע' אק"ג של שותף עדיין בתוקף

6/8/12, 23:42 אלגו

בליר רכשה מפידליטי מניות החברה כחלק מימוש אופ' PUT

6/8/12, 15:47 קמהדע

מצגת החברה בכנס משקיעים, 6/8/12

6/8/12, 10:21 אלרן נדל"ן-ש

העליון דחה בקשת החב',המניות ימחקו ב-9.8.12,מסחר אחרון-7.8.12

2/8/12, 16:05 ארקו החזקות

הצעת רכש למניות החב במחיר 0.23 שח למניה מטעם ב.שליטה - מפרט

2/8/12, 13:33 אקסטרא

הצעת ספיר לרכישת מניות החברה והסדר, תידון באסיפת אגח

2/8/12, 11:56 אשלד

מכירת זכו' במרכז מסחרי בוולפסון,חלק החב כ20מ'ש,ר.צפוי 2.5מ'ש

2/8/12, 11:28 מג'יק

וולמרק בחרה בטכנולוגית החב לפיתוח אפליקציות לאייפון ואיי-פד

2/8/12, 09:30 נתנאל גרופ

ה.שווי-חלק החב בקרקע ברחובות כ7.07מ'ש,בוחנת השפעה על הדוחות

2/8/12, 09:06 בי קומיונקיישנס

דוח חב בת/מוחזקת-בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

2/8/12, 09:04 אינטרנט זהב

דוח חב בת/מוחזקת-בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

31/7/12, 18:46 ארזים

הודעת אליעזר לביא על סיום כהונתו כמנכ"ל החב החל מ-31.10.12

31/7/12, 10:13 דנידב השקעות

תעניק לרדמץ' רשיון לשימוש בטכנ' החב, צופה מ'שח הכנסות-כפוף

31/7/12, 10:05 מרחב

ב.שליטה מימש אופ' לרכישת כ1.27מ' מנ' החב לפי 10.8ש למנ',המשך

31/7/12, 09:46 גלובל כנפיים

זכויות החב' כנושה נמכרו בכ- 10 מ'$ ר. לפני מס 8 מ'$- המשך

30/7/12, 19:26 אל על

עדכון בק"ע "הסכם שמים פתוחים", הערכת החברה - המשך

30/7/12, 18:57 לידר שוקי הון

הועברו לחב יתרת8% בILSB,הקצתה יתרת0.7% ממנ',החב מחזיקה75%

30/7/12, 09:14 איי.פי.סי

אושרה המרת כ-1.5מ'$ מחוב IPC(כ50%)לב.שליטה לכ-12.3מ' מנ' החב

30/7/12, 09:36 פרוקוגניה

CY-TECH-מפיץ החב,מצוי בהפרת מזכר הבנות,החב שוקלת את צעדיה

26/7/12, 15:28 בסט פיול

בעקבות איחוד הון, המסחר במניות החברה יחודש ביום ב', 30.7.12

26/7/12, 12:57 פלוריסטם

ה-NIH יתמוך במחקר של החברה לטיפול בנפגעי קרינה

26/7/12, 09:33 אלקטרה

דיר' החב אישר הסכם לרכישת 51% מחופי השרון תמורת 51מ'שח,פרטים

26/7/12, 09:15 אלרון

בריינסגייט(30%)-אישור FDA לפרוטוקול הניסוי הקליני שעורכת החב

25/7/12, 22:27 קציר השקעות

בקשה ליצוגית נ' החב ואקסטרא בק"ע דיווחי אקסטרא,תגובת החב

25/7/12, 16:22 אינטרקיור

יום מסחר ראשון במניות החברה לאחר ההסדר יחול מחר, 26.7.12

25/7/12, 15:51 אודיוקודס

BUISINESS CONNEXION בחרה בפת' החב לסביבת מיקרוסופט LYNC

24/7/12, 19:53 לוי

פס"ד לתביעה נ' החב בק"ע רכישת נכס בגרמניה,חיובה לשלם 11.6מ'ש

23/7/12, 11:19 מזרחי טפחות

דירק' החב אישר תוכנית חומש אסטרטגית חדשה לשנים 2013-2017

23/7/12, 11:19 אלרן נדל"ן-ש

המסחר במניות החברה יחודש ב-24.7.12 ברשימת השימור

23/7/12, 10:23 סאפיינס

MD חב לשירותי ביטוח בחרה בפתרון החברה

23/7/12, 09:25 ביכורי השדה

התקבל אישור הרשם לעסקת המיזוג ,מניות החברה יירכשו ב-1.7026שח

23/7/12, 09:17 אזורים

הושלמה עסקת מכירת החזקות החברה בפרויקט בהודו- המשך 28.6.12

22/7/12, 15:38 מירלנד

מעלות מאשררת דירוג BBB של החברה ומשנה תחזית מיציבה לחיובית

19/7/12, 15:38 מלאנוקס

PROFITBRICKS בוחרת באינפ' של החב עבור תשתית ענן גדולה וחדשה

19/7/12, 13:18 גפן השק

ארט(ע"י אתי) בהסכם השקעה בסך 250א'$ כנגד הקצאה,החב תחזיק27%

19/7/12, 10:24 אלרן נדל"ן-ש

השעיית מסחר במניות החב עקב אי בהירות, דיון בדירק' ב-2.8.12

19/7/12, 08:54 בסר אירופה

מומ למכירת 10% מקניון בקפריסין בכ2מ'€,אפשרות לתשלום באגח החב

18/7/12, 16:31 אלרן נדל"ן-ש

ביהמ"ש העליון נתן צו ארעי האוסר על מחיקת מניות החברה

18/7/12, 13:10 פולישק

מניות החברה ימחקו ב-20.7.12, לא יתקיים מסחר טרם מחיקה

17/7/12, 18:39 אלרן נדל"ן-ש

ביהמ"ש דחה בקשת החברה לצו מניעה למחיקת מניותיה מהבורסה

18/7/12, 08:00 קבוצת כרמל

הצעת רכש למניות החב תוצאות וביצוע,ההצעה לא נענתה

17/7/12, 16:34 חשמל

צירוף 3 אג"ח של החברה למדדי תל בונד במסלול המהיר,מ-30.7.12

17/7/12, 11:36 סאפיינס

חברת הביטוח MTL בחרה בפתרון החברה

16/7/12, 17:42 ברן

מאיר דוד-ב.שליטה נענה להצעת רכש למנ' החב שפרסמה גאראפה

16/7/12, 13:46 אינטרקיור

ביהמש אישר את ההסדר בין החב לבעמ"נ,מחזיקי אגח א,ב ונושיה

16/7/12, 13:04 פטרוכימיים

עקב טעות נסחרה מנית החב בשלב הפתיחה בלבד,המסחר יחודש מחר

16/7/12, 09:54 מזור רובוטיקה

אישור FDA למערכת ה-RENAISSANCE של החב בתחום כירורגית המוח

16/7/12, 09:10 קמהדע

קבלת פטנט בארץ לאלפא-1 של החב לטיפול בהתלקחויות מחלות נשימה

15/7/12, 18:30 בי.אס.פי

מ.כוונות להטמעת טכנ'HYPERQ של החב במע' אקג של שותף בכ-500א'€

15/7/12, 15:54 ביכורי השדה

התקיימו כל התנאים למיזוג,למעט אישור רשם החברות,פועלת להשלמתו

15/7/12, 12:38 ריל אימג'ינג

הצעת רכש מלאה למניות החברה במחיר 0.08 שח למניה - מפרט

15/7/12, 10:45 תכלית אינדקססל

בכוונת החב לבצע המרה כפויה לסד יד' במהלך השבועיים הקרובים

12/7/12, 18:28 אדוונטק

ספק עיקרי הודיע כי יסיים התקשרותו עם החברה בינואר 2013

12/7/12, 13:36 מנופים

אפצ-אין החלטה בק"ע מכ' נכס,הבנות עם בעמנ מיעוט למכ' החז' החב

12/7/12, 09:52 מנורה מב החזקות

טיוטת נייר עמדה של המפקח על הביטוח,בוחנת השפעות על החברה

12/7/12, 09:44 כלל עסקי ביטוח

טיוטת נייר עמדה של המפקח על הביטוח,בוחנת השפעות על החברה

12/7/12, 08:37 אפריקה תעשיות

דירק' החברה ידון במועמדותו של אבי מוטולה לתפקיד מנכל החברה

12/7/12, 07:21 הראל השקעות

טיוטת נייר עמדה של המפקח על הביטוח,יתכנו השפעות על החברה

11/7/12, 13:21 טבע

ביהמש בבריטניה פסק לטובת החב בתביעה בגין פטנט של קופקסון

11/7/12, 08:59 איי.טי.ג'י.איי

ישראל שרייבר יסיים תפקידו כמנכ"ל-בנסיבות, החברה דוחה טענותיו

10/7/12, 09:20 דקסיה ישראל

בקשה לתביעה נגזרת נגד ב.שליטה ודירק' בק"ע דיב' ששילמה החב

10/7/12, 07:47 קבוצת כרמל

ה.רכש מלאה למנ' החב במחיר 0.04 שח-דחיית מועד קיבול ל-15.7.12

9/7/12, 15:47 אודיוקודס

פתרונות החב מסייעים למייקרוסופט להאיץ את פריסת לינק באמל"ט

9/7/12, 14:12 גיוון אימג'ינג

ערכאה שיפוטית בדרום קוריאה קבעה כי הפטנטים של החב תקפים

8/7/12, 14:02 קפיטל פוינט

הסכם השקעה בסך 7.15מ'$ בארדידי פארמה ,החב תחזיק כ18%

8/7/12, 11:00 בסר אירופה

התקבלה יתרת התמורה ממכירת פר' מריוט בוורשה,חלק החב כ-32מ'ש

3/7/12, 12:07 מג'יק

HW CONSULTבחרה בטכנ' החב לאינטגרציה בין פת' ענן לפת' מקומיים

1/7/12, 21:57 תאת תעשיות

הבנק דחה בקשת החב בק"ע פרעון הלואה וחייב החשבון,נמצא בחריגה

1/7/12, 17:22 לכיש

ועדת התמ"ת דוחה בקשת החב להיטל היצף על יבוא מערבלי מזוןMAYER

1/7/12, 09:54 דלק נדל"ן

החלטת בית משפט בק"ע בקשת החברה ביחס לעסקת בקינגהם

1/7/12, 09:13 גדות ביוכימיה

הושלמה מכ' פע' החב בתחום חומצת לימון המיוצרת בסין, המשך

28/6/12, 18:12 טאו

תשובת החברה למכתב בעל השליטה בק"ע מחויבתו למסמך העקרונות

28/6/12, 17:19 קמן אחזקות

בנק הפועלים קיזז יתרות זכות של החברה,בוחנת ההשלכות על ההסדר

28/6/12, 16:04 ארקו החזקות

אסיפת אגח ב' ב2.7-הצעת החב לבצע ה.רכש לאגח ב ב-1.085שח לאגח

28/6/12, 09:44 קמהדע

מצגת החברה שתוצג בויעדה השנתית לסוכרת נעורים, יוני 2012

27/6/12, 09:49 מנופים

דירק' החב אישר הקמת מבנה מסחרק על קרקע בנהריה,עלות כ-58מ'שח

27/6/12, 09:42 אלעד אירופה

תוצ' הצעת רכש למניות החב, ההצעה לא נענתה

26/6/12, 13:39 קבוצת כרמל

ה.רכש מלאה מותנת למנ' החב לפי0.04שח למניה מטעם ב.שליטה-מפרט

26/6/12, 10:13 בריינסוויי

אישור רגולטורי לשיווק מכשיר החב בצ'ילה,תספק 6מכשירים למפיצה

26/6/12, 09:21 מישורים חברה פת

עדכון בק"ע פעילות החב לקראת פגישות עם גורמים בשוק ההון

25/6/12, 16:27 אורכית

הבהרה בנוגע למסחר בני"ע של החברה- המשך דווח מ-25.6.12

25/6/12, 09:49 פלסאון תעשיות

מנכ"לית החב הודעה על סיום תפקידה,סיום כהונה בתום 6 חודשים

25/6/12, 09:29 ליגד

מו"מ למכירת החזקות החברה בליגד סנטר 1 תמורת כ-40מ'שח-המשך

25/6/12, 09:27 אורכית

הבהרות בנוגע למסחר במניות החברה בבורסה

24/6/12, 10:01 גניגר

מצגת לפעילות החברה, יוני 2012

23/6/12, 21:44 כור

מודי'ס הורידה דירוג CS ל-A2,החברה עומדת בהתניית הדירוג

21/6/12, 16:15 טאו

הנאמן לאגח ב,ג הודיע על העמדתן לפרעון מיידי, עמדת החברה

21/6/12, 10:41 בבילון

תגובה החברה לפרסומים בדבר הנפקת בנאסד"ק

21/6/12, 09:27 אורכית

המסחר במניות החב יעבור מ NASDAQ לOTCQB מיום 22.6.12

20/6/12, 17:41 אולטרה שייפ

תוצ' הצעת רכש למניות החב מטעם גורביץ, ההצעה לא נענתה

20/6/12, 16:42 אלביט הדמיה

דירק' החב החלטה על אי חלוקת דיבידנד ב-12 חודשים נוספים

20/6/12, 09:11 אלעד אירופה

הצעת רכש למניות החברה דחיית קיבול ליום 26.6.12

20/6/12, 08:01 פילת גרופ

הצעת רכש לכ-28.2% מהחב מטעם ד.דגולדשטיין במחיר 0.12 שח למניה

19/6/12, 18:27 מעריב

דירק מעריב החליט על שינוי פעילות החב,תמשוך מדסקש עד 10מ'שח

19/6/12, 13:54 פלוריסטם

תוצאות מחקר בתאי PLX של החברה-השפעה סיסטמית בהזרקה מקומית

19/6/12, 13:59 אדומים

הצעת רכש מלאה למנ' החב מטעם ב.שליטה במחיר 4.36שח למניה-מפרט

18/6/12, 20:21 קפיטל פוינט

פידליטי העניקה לפיינל אופ' לרכוש ממנה 700א' מנ' החב ב-2.5 שח

18/6/12, 15:38 מלאנוקס

מרכז המחקר האוסטרלי בחר בקישוריות אינפיניבנד FDR של החברה

18/6/12, 15:35 מלאנוקס

אינפ'FDR 56Gb/s של החב יאיץ את מחשב העל החדש של מרכז TACC

18/6/12, 11:10 סימטרון

החברה מאזאק וישקר בשת"פ מוצלח בתורכיה

18/6/12, 10:13 טכנופלס ונצ'ר

סגרמטה(6.5%)בהסכם שתפ עם צד ג+אופ לרכישתה,חלק החב עד2מ$

17/6/12, 17:53 אמפל-אמריקן ישר

מתווה מוצע להסדר בין החברה למחזיקי אגח ב'

17/6/12, 10:19 דלק ישראל

מידרוג מורידה דירוג לאגח א-ד של החב מ A2,שלילי ל Baa1,יציב

14/6/12, 18:36 אינטרקיור

פניה לביהמ"ש לכנס אסיפות לאישור הסדר עם מחזיקי אגח א' של החב

14/6/12, 18:51 מנופים

תגובה לפרסומים - טרם הומצאה בקשה לתביעה נגד החברה

14/6/12, 09:09 אליום מדיקל

התקבלה בקשת הפטנט בישראל לסטנט הפרוסטטי של החברה

13/6/12, 09:19 גול פרטנרס

דובי וויס הודיעה על סיום כהונתו כמנכ"ל החב החל מיום 15.8.12

12/6/12, 19:00 אריקום

השלמת המיזוג צפויה ב-27.6(כפוף),עם השלמתו ימחקו מניות החברה

12/6/12, 15:01 סיליקום

SETAC של החברה אושר כפטנט בארהב

12/6/12, 11:31 פלואוסנס מדיקל

הבנות עם מרקיורי לשיווק מע' URINFO2000 של החב בחלק מארהב

12/6/12, 09:53 ר.ה. טכנולגיות

עובדי טלדטה הגישו בקשה לפירוקה,חובה לחב כ-4.94מ'$,החב בוחנת

12/6/12, 09:40 ענני תקשורת

הבנות עם צד ג להקמת חב שתפעל בתחום התוכן בסין,השקעת החב0.5מ$

11/6/12, 15:06 מדיגוס

קבלה הזמנה I מלקוח החב בהיקף50א'$ עבור אנדוסקופים חדשים,המשך

11/6/12, 13:11 בריינסוויי

קופ"ח כללית אישרה השימוש במכשיר החברה, מומ להצבתו במרפאות

11/6/12, 09:51 מזור רובוטיקה

הושלמו בהצלחה 3 פרוצדורות מוח ברובוט של החב,הערכות לאישורים

10/6/12, 17:34 אולטרה שייפ

תיקון מפרט ה.רכש למנ' החב,העלאת מחיר ל-1.3 אג ודחיית קיבול

11/6/12, 09:29 אדומים

ב.שליטה שוקל לפרסם הצעת רכש מלאה למניות החברה

10/6/12, 09:33 כלל עסקי ביטוח

תוקף מזכר ההבנות למכירת גארד פג לא הסכמות,החב' במגעים נוספים

10/6/12, 09:01 קסניה

הסכם להשקעת כ-2.5מ'שח בחברת ניינוקס מדיקל,החב מחזיקה38%

7/6/12, 16:56 קרדן נדל"ן

הסכם למכירת זכ' החב בנכס בכפ"ס בכ-26.5מ'ש,רווח צפוי כ-0.6מ'ש

7/6/12, 16:12 סנטראל יורופיאן

מידרוג מכניסה דירוג B3 של אגח החב לרשימת מעקב,השלכות שליליות

7/6/12, 15:18 טאו

לאומי דחה פנית החב למקורות מימון לפע' השוטפת מעבר למחויבותיו

7/6/12, 14:34 סנטראל יורופיאן

החב הודיעה באסיפת אגח א' כי לא תעמוד בתשלום קרן וריבית ב8/12

6/6/12, 16:05 סקיילקס

צירוף הודעת האצ'יסון בנוגע לפרטי הצעת רכש לאגח החברה

6/6/12, 10:02 סקיילקס

התבקשו הבהרות לפרסומים בנוגע לפרטי הצעת רכש לאגח החברה

6/6/12, 10:01 גדות ביוכימיה

אושרה מכ' פע' החב בתחום חומצת לימון-מיוצרת בסין,רווח צפוי4מ$

5/6/12, 15:37 מלאנוקס

חברת השרתים הסינית סוגון בחרה בפת' החב לאית'רנט מקצה לקצה

5/6/12, 13:05 גוליבר

הוד' חכשורי:אופ שהוענקה לצד ג לרכישת מנ' החב פקעה בלי שמומשה

5/6/12, 12:59 רדויז'ן

גריעת מניית החברה ממדדי הבורסה ביום 6.6.12

5/6/12, 10:28 רדויז'ן

הושלם המיזוג עם AVAYA , מניות החברה ירכשו ב-11.85$ למניה

5/6/12, 09:29 נייר חדרה

סיום שביתה באתר החברה בחדרה לאור הסכמות עם העובדים

4/6/12, 15:36 מלאנוקס

סטרייק טכנ' בחרה ב-40GB את'רנט של החב להטמעה בבורסה אמריקאית

4/6/12, 09:59 סקיילקס

לאור האמור בדיווח החברה, תמשך הפסקת המסחר

4/6/12, 09:48 נייר חדרה

העובדים החלו בהשבתת פעילות באתר החברה בחדרה, בוחנת

3/6/12, 23:17 זוקו שילובים

אישור תוכנית לרכישה עצמית של מניות החב בעלות של כ-9.7מ'שח

3/6/12, 23:43 זוקו שילובים