הודעות בורסה - טלניריTLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
  הודעות בורסה
גולש יקר, לרשותך הודעות מתפרצות מאתר מאיה, ניתן לחפש הודעות לפי תאריך או לפי מניה.
סורק מניות   |   פוזיציות פתוחות   |   יתרות שורט   |   גרף גלום   |   הודעות בורסה

הודעות בורסה

תחביר לחיפוש
תאריך

28/5/16, 21:04 אלון רבוע כחול

הבהרה בק"ע הסימול של החב בOTC-המשך

19/5/16, 11:30 קייביאס אסאואר

מצגת החברה לשוק ההון-מאי 2016

15/5/16, 17:01 פלסטו שק

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>Issuer Commentשל מדרוג בק"ע עסקת רכישת מנ' קרגל כנגד מנ' החב

15/5/16, 16:17 פלסטו שק

Issuer Commentשל מדרוג בק"ע עסקת רכישת מנ' קרגל כנגד מנ' החב

15/5/16, 16:17 פלסטו שק

Issuer Coment של מדרוג בק"ע עסקת רכישת מנ' קרגל כנגד מנ' החב

15/5/16, 15:37 אי.אם.אס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

15/5/16, 15:00 מטרת מיזוג

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

15/5/16, 14:21 שופרסל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

15/5/16, 13:51 הון אחזקות

שינוי שמות ארוכים של החברה בעברית ובאנגלית מיום 17.5.16

15/5/16, 13:16 פיסיבי טכנ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

15/5/16, 13:05 תיא השקעות

מניות החברה יחזרו להיסחר ברשימה הראשית החל מיום 15.6.16

15/5/16, 12:57 דלק רכב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

15/5/16, 12:09 בית שמש

מינוי נושא משרה-היועץ המשפטי ומזכיר החברה-אריאל גולדשמיט

15/5/16, 10:59 בית שמש

חדל לכהן-נושא משרה-יועץ משפטי ומזכיר החברה-עודד פנקס

13/5/16, 00:11 קייביאס אסאואר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

12/5/16, 23:53 סקייליין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

11/5/16, 21:45 גלוב אקספ יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

11/5/16, 15:42 מגה אור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

10/5/16, 20:19 זרח יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

10/5/16, 17:54 חמת

דירקטוריון החברה אירש תנאי העסקת בנו של ב.שליטה

10/5/16, 18:07 ביוקנסל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

10/5/16, 16:40 אייאיאס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

10/5/16, 15:51 הוט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

10/5/16, 14:07 כלנית כרמון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.16, לפי מועדי פרעון

10/5/16, 14:06 גולף

זימון אסיפה ל-15.6.16-אישור תנאי כהונת ברוקמאייר כמנכ"ל החב

10/5/16, 12:04 סקופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

10/5/16, 10:32 אפריקה מגורים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

10/5/16, 09:38 טאואר

טיוטת שטר נאמנות של אגח ח שבכוונת החברה להנפיק,המשך 9.5.16

10/5/16, 09:39 מדיגוס

איביאי יפעל כעושה שוק במניות החברה ביום 9.6.16

10/5/16, 09:08 מנקיינד

דוחות החברה לרבעון 1 לשנת 2016 פורסמו בחו"ל

10/5/16, 09:03 גב ים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

9/5/16, 19:13 אופטיבייס

מידרוג מאשרת מחדש דירוג Baa1 לאגח א' של החב,אופק יציב

9/5/16, 20:53 הוט

אישור הסדר אכיפה בין החב לבין יו"ר הרשות,יוטל עיצום כספי

9/5/16, 19:52 אופטיבייס

מידרוג מאשרת מחדש דירוג Baa1 לאגח א' של החב,אופק יציב

9/5/16, 22:59 די פארם

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

9/5/16, 18:27 פועלים אי.בי.אי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

9/5/16, 18:14 דקסיה ישראל הנפ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

9/5/16, 17:56 ברם תעשיות

מעלות מאשררת דרוג המנפיק BBB+/STABLE ,הודעת החברה

9/5/16, 16:56 הפניקס גיוסי הו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

9/5/16, 15:19 טאואר

נדון קודם: מעלות קובעת דרוג A לאשראי של החב ולגיוס חוב בעד100מ\'ש
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות קובעת דרוג A לאשראי של החב ולגיוס חוב בעד100מ'$

9/5/16, 15:19 טאואר

מעלות קובעת דרוג A לאשראי של החב ולגיוס חוב בעד100מ'ש

9/5/16, 15:01 נייס

החב ובכיר במשטרת פילדפיה יקיימו וויבר בנושא חקירות דיגיטליות

9/5/16, 13:14 שפע לוגיסטיקה

ה.רכש למנ' החב נענתה -תיקון מס נ"ע שבשלה התקבלו הודעת קיבול

9/5/16, 12:33 סקורפיו

בית המשפט אישר את ההסדר,החברה תדווח על השלמת ההסדר

9/5/16, 11:02 אנרג'יקס

הצגה מחדש לQ3/15 בק"ע אי תחולת IFRIC 12 על מתקניה של החב

9/5/16, 11:08 אנרג'יקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

9/5/16, 10:52 רבל

לקוח מהותי הודיע על בעיית איכות בשסתום שמייצרת החב,החב בוחנת

9/5/16, 09:53 אידיבי פתוח

נאמן אגח ט' הודיע על העמדת האגח לפרעון, החב דוחה

9/5/16, 09:51 שפע לוגיסטיקה

הצעת רכש למניות החברה נענתה

9/5/16, 09:08 אמות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

9/5/16, 08:17 אופקו

חב Vifor Pharma והחב חתמו על הסכם לגבי התרופה RAYALDEE

9/5/16, 00:42 ביג

דירוג מידרוג P-1 לניירות ערך מסחריים בהיקף עד50מ'ש-הודעת החב

9/5/16, 07:36 אינסוליין

התחלת נסוי לבחינת השפעת טכנו' החב(ISTS)על אינסולין ארוח טווח

9/5/16, 07:45 מטריקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

8/5/16, 15:02 שופרסל

מחיקת תביעה להיטל השבחה בגין נכס שחוכרת החב בנתניה-המשך

8/5/16, 14:54 סלע קפיטל נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

8/5/16, 13:28 מהדרין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

8/5/16, 11:28 סאנפלאואר

תוצ' אסיפה מ8.5-מענק לשנת 2015 למנכלית החברה

8/5/16, 11:24 סקורפיו

אסיפת אגח ב11.5-החלטה בק"ע לבקשת החב לשימוש בתמורות צ'כיה

8/5/16, 10:59 תדיר גן

הנפקה פרטית של 1,000,000 כ.אופציה לא סחירים למנכ"ל החברה

8/5/16, 09:50 סלקט ביומד

אישור פטנט בקנדה לפלטפורמה הטכנ' לברירת התאים של החב

8/5/16, 09:41 גזית גלוב

הסכמות לרכ' חלקו של אשכנזי בגזית פיתוח,החב תחזיק במלוא הונה

8/5/16, 09:17 אולטרה אקויטי

המרצת פתיחה נגד החב ודירק'-בקשה לביטול החלטות למינוי דחציות

8/5/16, 08:39 פלדמן נ

התקיימו התנאים להשלמת מיזוג תפארת מיזוג 2016 לתוך החב

7/5/16, 22:10 ישראל קנדה

בת+שות' בעקרונות לרכ קרקע בהרצליה פיתוח,חלק החב30%,פרטים

5/5/16, 19:13 לנדמארק גרופ

זימון אסיפת אג"ח א ל-10.5.16-מכירת נכס החברה בארהב,כתב הצבעה

5/5/16, 19:03 ביג

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות מודיעה על הפסקת מעקב אחר דירוג המנפיק לבקשת החברה

5/5/16, 17:34 ביג

מעלות מודיעה על הפסקת מעקב אחר דירוג המנפיק לבקשת החברה

5/5/16, 13:40 גמול השקעות

אסיפת אגח ב23.5-דיווח החב על מצבה+אי רישום שעבודים למחזיקים

5/5/16, 13:25 אפיו אפריקה

ני"ע של החברה יחזרו להיסחר ברשימה הראשית החל מיום 15.6.16

5/5/16, 12:42 פז נפט

דירק' פי גלילות אשרר מכ' החז' החב בפי גלילות לפינת גלילות

5/5/16, 09:37 חברה לישראל

דירק' החב אישר לבחון הנפקת 2 סדרות אג"ח חדשות

5/5/16, 09:24 וו.טי.פי.

מחיקת תביעה נגד החב ועוד,בהתאם להסכמת הצדדים-המשך14.1.15

5/5/16, 09:16 לייבפרסון

דוחות החברה לרבעון 1 לשנת 2016 פורסמו בחו"ל

5/5/16, 07:56 תדיראן הולדינגס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.16, לפי מועדי פרעון

4/5/16, 17:19 ביונדווקס

מנכ"ל החברה יציג מחר בועידת Joseph Gunner Pioneers 2016

4/5/16, 16:16 תעוזה

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 תיגבור-מאגר כא

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 ראלקו

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 תדאה

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 שפע ימים

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 שנפ

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 שלא"ג תעשיות

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 רפק

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 צאם

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 פריון נטוורק

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 פרידנזון

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 פיסיבי טכנ

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 ערד

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 סנו

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 סוהו נדל"ן

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 מדיגוס

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 לידר השקעות

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 ליבנטל

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 לוינסקי עופר

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 נץ קבוצה

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 נץ מלונות

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 נדלנס'

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 משאבי טבע

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 מנדלסון תשתיות

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 מישורים חברה פת

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 מידאס השקעות

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 מטי

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 זנלכל

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 גניגר

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 גאון אחזקות

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 ברימאג דיגיטל

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 בריל

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 בית שמש

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 בית הזהב

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 בירמן

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 ביולייט

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 ביג

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 ארנה גרופ

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 ארן מו"פ

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 אס.אר אקורד

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 אנגל שלמה

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 אנגל משאבים

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 אינטרגאמא

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 אי.אל.די.

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 אופל בלאנס

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 או.אר.טי.

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 אביב בניה

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 16:16 אאורה

מיטב דש יחליף את אי-ברוקר כעושה שוק בני"ע החברה מ-8.5.16

4/5/16, 12:32 בי קומיונקיישנס

חלק החברה בדיבידנד שישולם ע"י בזק ב-30.5.16 מוערך ב-204 מ'שח

4/5/16, 09:09 בזק

דירק' החב אישר הענקת שיפוי ופטור לדירק' ונ.משרה,כפוף לאסיפה

4/5/16, 09:18 אייסקיור מדיקל

השקת מוצר PROSENSE להרחבת קו המוצרים של החברה

4/5/16, 09:12 לידר השקעות

דירק' החב אישר מתן מענקים למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים

3/5/16, 17:59 אל על

בימ"ש אישר בקשה הלסתלקות מיצוגית נגד החברה בק"ע טיסה שנדחתה

3/5/16, 17:42 איתוראן

תזכורת-החב תמחק מרישום למסחר בת"א ב-25.5.16, מסחר אחרון-23.5

3/5/16, 16:00 פריגו

החב ואלרגן משיקות מותג OTC מקביל ל טבליות MUCINEX 1200MG

3/5/16, 13:39 אי.אל.די.

השלמת עסקת רכישת אגינקס ע"י החב וקיופוינט, המשך 21.4.16

3/5/16, 13:19 מגדל ביטוח

החב וחב ביטוח נוספות הגישו הסדר פשרה מתוקן בבקשה ליצוגית,המש

3/5/16, 10:29 אספן גרופ

מצגת החברה

3/5/16, 09:59 מיילן

דוחות החברה לרבעון 1 לשנת 2016 פורסמו בחו"ל

3/5/16, 09:45 ירושלים

אי.בי.אי. תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע של החברה מיום 25.5.16

2/5/16, 20:14 ארזים

זימון אסיפת אגח 4,2 ל-9.5.16,אישור הסדר בין החב למחזיקי האגח

2/5/16, 20:21 ארזים

זימון אסיפת אגח 4,2 ל-9.5.16,אישור הסדר בין החב למחזיקי האגח

2/5/16, 20:14 ארזים

זימון אסיפת אג"ח 2 ל-9.5.16, אישור הסדר בין החב למחזיקי האגח

2/5/16, 20:21 ארזים

זימון אסיפת אג"ח 4 ל-9.5.16, אישור הסדר בין החב למחזיקי האגח

2/5/16, 17:55 גולף

מנכל החב,א.מיזרוח,הודיע על רצונו לסיים תפקידו,יסיים ב1.8.16

2/5/16, 17:55 איירפורט סיטי

בכוונת החב לפעול להרחבת אג"ח סדרה ה' ע"י דוח ה.מדף מ15.9.14

2/5/16, 17:53 אלביט הדמיה

מינוי YAEL NAFTALI כ-CFO של החברה

2/5/16, 16:23 אודיוקודס

DEUTSCHE TELEKOM בחרה בפתרון החב עבור פר' מעבר לתשתיתIP מלאה

2/5/16, 15:53 חשמל

הוגשו כתבי אישום נגד עובדי החב בעבר ובהווה-המשך 28.12.14

2/5/16, 12:10 טלדור

הוגש ערעור לעליון על החלטה לדחות בקשה לייצוגית נגד החב-המשך

2/5/16, 12:02 ביומדיקס

הודעת אליום:הסכם הפצה נוסף למוצרי החב בארגנטינה

2/5/16, 10:55 מויניאן לימיטד

מדרוג מאשרת מחדש דרוג Aa3 יציב לאגח החב-תיקון טעות סופר

2/5/16, 10:25 אלקטרה צריכה

איליאסי מכרה החז' בחב לאלקו,מנ' החב מוחזקות במישרין ע"י אלקו

2/5/16, 09:40 אליום מדיקל

הסכם הפצה נוסף למוצרי החב בארגנטינה,בהיקף כ-2מ'ש לפחות,פרטים

1/5/16, 19:23 מויניאן לימיטד

מדרוג מאשרת מחדש דרוג Aa3 יציב לאגח החב-תיקון טעות סופר

1/5/16, 18:28 מויניאן לימיטד

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מדרוג מודיעה על אשור מחדש של דרוג Aa3 יציב לאגח החברה

1/5/16, 16:50 מירלנד

פירוט פעולותיה של כלל בני"ע של החברה בשנים 2013-2016

1/5/16, 16:29 פרשקובסקי

היקף מכירות החברה עד ליום 30.4.16

1/5/16, 16:01 דורי קבוצה

אסיפה שזומנה ליום 2.5.16 נדחית ליום 2.5.16-לבקשת החברה

1/5/16, 13:38 סאטקום מערכות

איביאי יפעל כע.שוק במנ' החב מ-10.5.16,לא תכנס לד.סחירות

1/5/16, 13:20 סקורפיו

הושלמה עסקת LIGHTHOUSE,חלק החברה בתמורה כ1.1מ'€

30/4/16, 20:32 מטומי

דוחות החברה לשנת 2015 פורסמו, ניתן לעיון באתר החברה

30/4/16, 20:10 דורי קבוצה

חדל לכהן-נ.משרה-סמנכל, יועצת משפטית ומזכירת החברה-הדר אודלר

27/4/16, 19:00 סוהו נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/4/16, 13:14 אידיבי פתוח

עמדת החב:דוחה החלטת מחזיקי אגח ט להעמיד את האגח לפרעון מיידי

27/4/16, 10:07 לידר שוקי הון

שי בן יקר,משנה למנכל החברה,הודיע על כוונתו לפרוש מתפקידו

27/4/16, 09:51 מליסרון

ביהמ"ש אישר את ההסדר להחלפת אגח בריטיש באגח החברה

26/4/16, 16:20 אודיוקודס

הSBC הווירטואלי של החברה נבחר ע"י INTRACTIVE INTELIGENCE

26/4/16, 18:38 עזריאלי קבוצה

פשרה בבקשה לתובענה ייצוגית מ-2013 נ' החברה ובת,כפוף לבימ"ש

26/4/16, 21:37 פרידנזון

תיקון טעות סופר בפרק תיאור עסקי החב בדוח תקופתי לשנת 2015

26/4/16, 14:21 דרבן

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מידרוג מאשררת דרוג A2 לאגח של החברה,משנה אופק משלילי ליציב

26/4/16, 13:40 דרבן

מידרוג מאשררת דרוג A2 לאגח של החברה,משנה אופק משלילי ליציב

25/4/16, 14:20 שפיר הנדסה

אי.בי.אי תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה, ביום 15.5.16

25/4/16, 14:16 בזק

מעלות מאשררת דירוג מנפיק AA, יציב - דוח מלא - הודעת החברה

25/4/16, 12:00 דורי קבוצה

אסיפת אגח ו' ו-ז' ב-2.5.16-דיווח החב והנאמן,דיון והתייעצות

25/4/16, 11:02 דורי קבוצה

אסיפת אגח ז' ב2.5-דיווח בק"ע מצב עסקי החב,דיון בתשלום אגח ו'

25/4/16, 11:15 סאפיינס

שני לקוחות החב זכו בפרס היוקרתי Celent Model Insurer

25/4/16, 11:02 דורי קבוצה

אסיפת אגח ז' ב2.5-דיווח בק"ע מצבה העסקי של החב

25/4/16, 09:35 קרדן רכב

ביהמ"ש אישר מחיקת בקשה לייצוגית נגד החברה-המשך מ-11.1.16

24/4/16, 10:02 אבגול

תוצ' אסיפה מ21.4-הענקת אופציות למנכל החברה

24/4/16, 09:16 קנון הולדינגס

K-6 פרסמה F-20 לשנת 2015,ניתן לעיון באתר החברה

24/4/16, 06:31 אורבנקורפ

הודעת החברה על בקשה להקפאת הליכים לחב בנות בקנדה

22/4/16, 00:41 אלביט הדמיה

פרסמה F-20 לשנת 2015, ניתן לעיון באתר החברה

23/4/16, 13:59 אורבנקורפ

מידרוג מודיעה על הפסקת דרוג החב ואג"ח א' של החברה

22/4/16, 14:14 פריגו

תגובת החברה לפרסומים בנוגע למנכל והיו"ר ג'וזף פאפא

21/4/16, 17:35 שטראוס גרופ

מידרוג מותירה דירוג Aa2 לאגח ב ו-ד באופק יציב ,הודעת החברה

21/4/16, 16:44 סאטקום מערכות

התקשרה עם IBI לפיו תפעל כעושה שוק במניות החברה

21/4/16, 16:00 לנדמארק גרופ

אסיפת אגח ב-3.5-סקירה בק"ע הליך מימוש נכסי החב ופירוקה

21/4/16, 15:23 אורד

עדכון בדבר מימוש כתבי אופציה סדרה 1 של החברה

21/4/16, 15:19 אספן גרופ

אסיפה ב3.5-הוספת אופן חישובNOIשל החב לטובת מענקים ליור+למנכל

21/4/16, 12:54 גילת

EUTELSAT בטכ' החב להפעלת שירותי פס רחב באמצעות לווין ברוסיה

21/4/16, 11:27 אורבנקורפ

אי בהירות בענייני החברה - הפסקת מסחר

21/4/16, 09:15 קייביאס אסאואר

להערכת החב מהלך להמרת קרן ריט ל-NAV REIT יגדיל את ההון העצמי

20/4/16, 20:20 כלכלית ירושלים

אלטשולר(ב.עניין)בבקשה לדירק' החב לכנס אסיפה בק"ע הרכב הדירק'

21/4/16, 07:57 איידיאו גרופ

ADP(מוחזקת)גייסה כ99מ€ בגרמניה,החב השקיעה כ36מ€,לא דוללה החז

21/4/16, 00:39 עילדב השקעות

דירקטוריון החברה אישר התקשרות בהסכם העסקה עם קרוב לב.שליטה

20/4/16, 23:29 תאת טכנולוגיות

דירקטוריון החברה החליט על מינוי עמוס מלכה לדירקטור

20/4/16, 17:10 שפע לוגיסטיקה

ה.רכש מלאה מותנת למנ' החב במחיר 9.8שח למנ',מטעם ישראלום

20/4/16, 16:25 רבד

מידרוג מאשררת דירוג Baa1, יציב לאגח א-ג שבמחזור-הודעה החברה

20/4/16, 15:59 סאטקום מערכות

אקסלנס תחדל לפעול כע.שוק בניע החב ב10.5.16,תיכנס לד.סחירות

20/4/16, 14:43 אידיבי פתוח

אסיפת אגח ט ב-21.4, העמדה לפרעון-צירוף התכתבות בין החב לנאמן

20/4/16, 12:46 קייביאס אסאואר

מגעים ראשוניים עם צד ג' למכ' זכ' בנכסים המוחזקים ע"י החב

20/4/16, 12:20 אידיבי פתוח

הבהרת החב לקראת אסיפת אגח ט שעל סדרה יומה העמדה לפרעון מיידי

20/4/16, 08:40 אפריקה נכסים

הסכם למכירת זכ' החב במגרש יכין בפ"ת ב86מ'ש,לא צפוי רווח/הפסד

20/4/16, 07:37 אינטרנט זהב

K-6- פרסמה F-20 לשנת 2015, ניתן לעיון באתר החברה

20/4/16, 07:35 בי קומיונקיישנס

K-6 -פרסמה F-20 לשנת 2015, ניתן לעיון באתר החברה

19/4/16, 17:58 סקורפיו

ב.שליטה שילם לבנק הפועלים ריבית החוב של החב בסך כ-1.46מ'שח

19/4/16, 17:16 אשטרום קבוצה

מעלות מאשררת דרוג ilA/STABLE/ilA-1 ,הודעת החברה

19/4/16, 16:36 מנקיינד

מרחיבה את היכולות המסחריות של החברה,מגייסת שני נושאי משרה

19/4/16, 16:09 חברה לישראל

הוגש ערעור על החלטה לדחות בקשה לייצוגית נגד בזן,החב ואחרים

19/4/16, 14:53 תמדא

החברה עונה על הגדרת "חברת מעטפת"

19/4/16, 13:46 דיסקונט השקעות

דירק' החב החליט לדחות דרישה לנקיטת הליכים נגד CNAC

19/4/16, 12:01 ביו ויו

תוצ' אסיפה מיום 19.4.16-עדכון שכר למנכל החב(מכהן כדירקטור)

19/4/16, 09:39 חג'ג' נדלן

הוסרו צווי מניעה מהפר' שבשליטת החברה במיזם התחדשות עירונית

19/4/16, 09:37 סלקט ביומד

הסכם שת"פ לבדיקת היתכנות לטכ' החב עם ACCELLTA,פרטים

18/4/16, 14:21 נייס

מערכת החברה לניהול מוקד חירום נבחרה ע"י לקוח משטרתי גדול בUS

18/4/16, 09:32 אידיבי פתוח

עמדת החב לזימון אסיפת אגח ט' שעל סדר יומה העמדה לפרעון מיידי

18/4/16, 09:28 ג'ובוקיט החזקות

מו"מ למיזוג חב זרה בתחום האינטרנט לתוך החב והקצאת מניות החב

17/4/16, 23:17 אופל בלאנס

החב ובת יחתמו על כ.התח' לבנק לצורך קבלת אשראי,ב.שליטה יערבו

17/4/16, 19:43 וויטסמוק

הערכות החברה ביחס להשפעות הסכם הסינדיקציה עם בבילון

17/4/16, 18:17 בוני תיכון

תוקן שטר נאמנות לאגח י"ז -הפקדת פיקדון כנגד הסרת התח' החברה

17/4/16, 16:33 דיסקונט השקעות

מידרוג מודיעה על הפסקת הדרוג לאג"ח שהונפקו ע"י החברה

17/4/16, 16:33 דיסקונט השקעות

מידרוג מודיעה על הפסקת הדרוג לאג"ח של החברה

17/4/16, 15:22 בוני תיכון

הושלמה העסקה למכירת מחצית מזכו' החב במרכז מסחרי בכ"ס-המשך

17/4/16, 13:34 אור סיטי החז-ש

ביטול אישור עשיית שוק לאי ברוקר במניות החברה ,החל מ18.4.16

17/4/16, 09:28 ארקו החזקות

הערכת שווי ל-GPM שהתקבלה לצורך בחינת גיוס חוב ע"י החב

17/4/16, 09:18 אסם

התקבלה תעודת מיזוג מרשם החברות,המיזוג צפוי להתבצע ב-20.4.16

17/4/16, 09:16 נבידאה

שיחת ועידה ב18.4,לעדכון על עסקי החב וMacrophage Therapeutics

17/4/16, 09:08 ברימאג דיגיטל

בקשה ליצוגית נגד החברה בק"ע הצגת ערכי נפח וקיבולת מקררים

14/4/16, 21:00 מיילן

מצגת החברה לאסיפה הכללית של MEDA

14/4/16, 20:18 אאורה

הסכם עשיית שוק עם אי.בי.אי באגח יג להמרה שבכוונת החב להנפיק

14/4/16, 19:25 אל על

בקשה ליצוגית נגד החברה בק"ע מתן פרטים מלאים בעסקה טלפונית

14/4/16, 16:23 בוני תיכון

טיוטת שטר נאמנות מתוקנת לאגח סדרה ט' שבכוונת החברה להנפיק

14/4/16, 15:48 דוניץ

דירק' החב אישר מדיניות דיבידנד, תחלק 50% מהרווח הנקי

14/4/16, 15:40 דקסיה ישראל

מעלות מאשררת דרוג מנפיק AA-/DEVELOPING ,הודעת החברה

14/4/16, 15:06 סקורפיו

הסכם למכ' החז+הלואות החב והשותף בLighthouse,חלקה כ1.1מ€,כפוף

14/4/16, 15:06 סקורפיו

הסכם למכ' החז+הלואות החב והשותף בLighthouse,חלקה כ1.1מ€,כפוף

13/4/16, 19:46 קרסו מוטורס

נמחקו כתבי הערעור בק"ע תובענה כספית נגד החברה מטעם מוסך חיים

13/4/16, 17:35 אאורה

טיוטת נוסח מעודכן לשטר נאמנות לאגח י"ג שבכוונת החברה להנפיק

13/4/16, 17:38 פנטזי נטוורק

מסמכי התאגדות-שינוי בתקנון-הגדלת הונה רשום של החברה

13/4/16, 17:35 אאורה

טיוטת נוסס מעודכן לשטר נאמנות לאגח י"ג שבכוונת החברה להנפיק

13/4/16, 14:13 פז נפט

ניתן תוקף פס"ד להודעת הסתלקות מבקשה ליצוגית נ' החברה-המשך

13/4/16, 11:44 מגדלי ים תיכון

קירשנבאום ירכוש מחב בשליטתו כ-2מ' מנ' החב להן זכאית+מנ' ירפט

13/4/16, 11:21 תפן

הסכם להקמת חב ייעוץ בתחום הCYBER כחלק מאסטרטגיית החב,חלקה80%

13/4/16, 09:05 מיקרונט

הזמנה בהיקף 2מ'$ למכ' ואספקת מוצרי החב ללקוח בארה"ב, מותנה

12/4/16, 20:42 אורבנקורפ

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מידרוג מורידה דרוג החב והאגח מ-Baa1 ל-Baa2, השלכות שליליות

12/4/16, 17:59 אורבנקורפ

מידרוג מורידה דרוג החב והאגח מ-Baa1 ל-Baa2, השלכות שליליות

12/4/16, 17:53 אפריקה תעשיות

תוצ' אסיפה מיום 12.4.16-אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכל החב

12/4/16, 15:38 מידאס השקעות

איביאי יפעל כעושה שוק מנ' החב,תמשיך להיסחר ברשימה הראשית

12/4/16, 15:30 ירושלים

אקסלנס נשואה תחל לפעול כעושה שוק במניות החב, מיום 25.5.16

12/4/16, 14:25 מידאס השקעות

איי ברוקר תדחל לפעול כע.שוק במנ' החב ב29.5-,תיכנס לד.סחירות

12/4/16, 13:59 מידאס השקעות

התקשרה עם אי.בי.איי בהסכם עשיית שוק במניות החברה

12/4/16, 09:22 דורי בניה

החלטת בימ"ש בבקשה לחילוט ערבויות שהופקדו ע"י החברה

12/4/16, 09:10 קדימהסטם

קיבלה אישור פטנט בסין לטכנולוגית החברה בתחום הטיפול בסכרת

11/4/16, 21:54 קפיטל פוינט

הלואה המירה לאנלייבקס הומרה למניות,חלק החב 0.6מ'$,תחזיק3.15%

11/4/16, 16:05 מטרת מיזוג

המסחר במניות החברה יחודש ברשימת השימור ביום 13.4.16

11/4/16, 14:51 אורד

אדורם,סולג,אלפא חתמו על הסכם הצבעה,החב רואה בהם כמחזיקים יחד

11/4/16, 13:21 וואן טכנולוגיות

כלנית: תביעה נגד החב ואחרים מטעם נירהוד בנוגע לקב' דטה סייף

11/4/16, 13:05 כלכלית ירושלים

סאמיט דורשת מהחב לכנס אסיפה לבחירת חברי הדירקטוריון

11/4/16, 12:22 תפרון

נמחקה תביעה נגד החב ובת בק"ע הפרת התקשרות חוזית,המשך מ2014

11/4/16, 09:44 כלנית כרמון

תביעה נגד החב ואחרים מטעם נירהוד בנוגע לקבוצת דטהסייף

11/4/16, 09:19 גב ים

מצגת החברה, אפריל 2016

10/4/16, 18:30 סוהו נדל"ן

נדחתה בקשת החב לקבלת ארכה להגשת דוח ל2015,פועלת לפרסום הדוח

10/4/16, 17:52 ירושלים

התקשרה עם אקסלנס בהסכם עושה שוק במניות החברה

10/4/16, 16:31 פוינטר טלוקיישן

צירוף מניות החברה למדדי הבורסה, ביום 24.4.16

10/4/16, 15:25 מעין ונצ'ורס

זימון אסיפת אג"ח ל-14.4.16-דיווח ועדכן החברה

10/4/16, 11:39 מירלנד

מצגת החברה, אפריל 2016

10/4/16, 09:44 אינסוליין

מ.הבנות עםEXSUILIN CORPלבחינת יעילות שימוש בטכנוISTS של החב

10/4/16, 09:42 קרדן יזמות

המנהל המיוחד של נכסי גרינפלד מבקש לדחות הנפקת זכו',החב דוחה

10/4/16, 09:25 שמן נפט וגז

החברה עונה על הגדרת "חברת מעטפת",דווח כפול

10/4/16, 09:24 שמן נפט וגז

החברה עונה על הגדרת "חברת מעטפת"

10/4/16, 09:22 רבוע כחול נדל"ן

הוד' נאמני מגה על כוונה לפנות נכסים ששוכרת מהחב/מוחזקות,דוחה

7/4/16, 15:19 מבני תעשיה

טיוטת ש.נאמנות לאגח י"ח אשר החב שוקלת להנפיק,דירוג מעלות

7/4/16, 15:13 מעין ונצ'ורס

אגח ב'-לאור הודעת החב בדבר תשלום ב8.4.16,לא תבוצע העברה לח"ש

7/4/16, 14:53 תראפיקס ביו

הנפקת 200א מנ' ע"פ הסכם הרשיון עם דקל-הבהרה בק"ע חוב החב

7/4/16, 12:55 גזית גלוב

החזקות חברים בקב' דיווח מוסדית בחברות מוחז' מהותיות של החב

7/4/16, 11:04 אורבנקורפ

הוספת נושא לאסיפת אגח ב10.4,עסקי החב וסטטוס פר' מגבים,הבהרות

6/4/16, 20:24 הכשרה חב לביטוח

בימ"ש דחה בקשה ליצוגית נגד החברה בק"ע גביית יתר בביטוח חובה

6/4/16, 18:27 מיקרומדיק

סטיבן איתן יסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה ביום 5.7.16

6/4/16, 18:27 מיקרומדיק

סטיבן איתן יסיים את תפקידו כמנכ"ל החב ביום 5.7.16

6/4/16, 20:46 אבגול

הנפקה פרטית של 700,000(0.2%)אופציות למנכל החברה-תיקון

6/4/16, 20:41 אבגול

זימון אסיפה ל-21.4.16-הענקת אופ' למנכל החב, כתב הצבעה-תיקון

7/4/16, 00:24 פולאר השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

6/4/16, 15:58 סלקט ביומד

הנפקה פרטית של 600,000 אופציות ליועץ של החברה

6/4/16, 15:48 פרשקובסקי

טיוטת מסמכי רישום שיעבודים לאגח סדרה שבכוונת החב להנפיק

6/4/16, 15:21 איידיאיי ביטוח

בהמ"ש דחה בקשה לייצוגית נגד החב ואחרים בק"ע גביית דמי ביטוח

6/4/16, 15:13 ליברטי

לאחר מכירת זכ' החב בנכסים ,אגח סד ג נותרו ללא נכסים משועבדים

6/4/16, 14:41 אלביט הדמיה

פשרה בתביעה ייצוגית נגד החב ונוספים

6/4/16, 14:43 מליסרון

בקשה לביהמ"ש לאישור הסדר להחלפת אגח ברטש באגח החברה

6/4/16, 14:35 אינטק פארמה

קיבלה אישור פטנט בדרום קוריאה למוצר החב-אקורדיון הלבדופה

6/4/16, 12:34 ליברטי

תוצ' אסיפה מ6.4.16-הארכת תוקף הסכם ניהול עם מנכל החברה

6/4/16, 13:09 בי ג'י איי

בקשת החברה לקבלת אורכה בפרסום הדוחות לשנת 2015 נדחתה

6/4/16, 12:51 דירקט קפיטל

הבהרה לחוזרנו מ-5.4.16 בנוגע להעברת מניות החב לרשימת השימור

6/4/16, 12:58 אאורה

שטר נאמנות לאגח סדרה יג' שבכוונת החברה להנפיק

6/4/16, 12:51 דירקט קפיטל

העברה לחוזרנו מ-5.4.16 בנוגע להעברת מניות החב לרשימת השימור

6/4/16, 11:55 אולטרה אקויטי

החברה עונה על הגדרת "חברת מעטפת"

6/4/16, 09:33 תדיראן הולדינגס

בקשה ליצוגית נגד החב ודירק' בטענה לאי דיווח פרט מהותי, דוחה

6/4/16, 09:32 אור סיטי החזקות

עונה על הגדרת חב מעטפת,מנ' החב יועברו לרשימת השימור ב10.4.16

6/4/16, 00:56 אופקו

קרות אירוע אשר בגינו ניתן להמיר את אג"ח החברה למניות

5/4/16, 19:06 כלנית כרמון

לאור תיקון כללי השימור, ני"ע של החברה לא ימחקו ב-28.7.16

5/4/16, 19:07 מליסרון

נוסח מעודכן לטיוטות ש.נאמנות לאגח יד ו-טו שיכול והחברה תנפיק

5/4/16, 18:36 אורבנקורפ

זימון אסיפת אגח ב-10.4, מצב עסקי החברה-עדכון מקום האסיפה

5/4/16, 17:55 אור סיטי החזקות

צו פירוק נגד ב.שליטה,הושהו סמכויותיה בחב,החב אינה צד בהליך

5/4/16, 17:52 אור סיטי החזקות

החברה נכנסת להגדרת "חברת מעטפת"

5/4/16, 17:43 דירקט קפיטל

עונה על הגדרת חב מעטפת,מנ' החב יועברו לרשימת השימור ב10.4.16

5/4/16, 17:40 בית הזהב

טיוטת שטר נאמנות לאגח סדרה ג' שבכוונת החברה להנפיק

5/4/16, 17:30 אלביט הדמיה

מצגת החברה, ניתנת לעיון באתר החברה

5/4/16, 17:29 פרוטאולוג'יקס

עדכון בדבר מועד מחיקת מניות החברה לאור תיקון תקנון הבורסה

5/4/16, 17:17 מטרת מיזוג

החברה עונה על הגדרת "חברת מעטפת"

5/4/16, 16:44 אלביט טכנ

מצגת החברה, מרץ 2016

5/4/16, 16:32 מליבו אינווסט.

זימון אסיפת אג"ח ל-14.4.16-דיווח ועדכון החב בנוגע למצב העסקי

5/4/16, 14:53 דירקט קפיטל

החברה עונה על הגדרת "חברת מעטפת"

5/4/16, 14:36 שופרסל

החב ונציגות העובדים חתמו על הארכת ההסכמים הקיבוציים עד 12/17

5/4/16, 14:36 שופרסל

החב ונציגות העובדים חתמו על הארכת ההסכמים הקיבוציים עד12/17

5/4/16, 13:19 אידיבי פתוח

אסיפת אגח ב12.4.16-דיון בהודעת החב בדבר הזרמת הון ע"י דולפין

5/4/16, 13:19 אי אס אר אר

שטר נאמנות לאגח סדרה ד' שבכוונת החברה להנפיק

5/4/16, 12:07 הראל הנפקות

אחזקות ב"ע וחברות קשורות בני"ע של החברה ליום 31.12.15

5/4/16, 11:14 פרשקובסקי

שטר נאמנות מעודכן לאגח סדרה ח' שבכוונת החב להנפיק

5/4/16, 09:17 אנגל שלמה

יצוגית נ' החב בטענה לליקויים בתלושי שכר של העובדים בחב,לומדת

4/4/16, 20:14 אלדן תחבורה

טיוטת ש.נאמנות מעודכנת לאגח ב' שבכוונת החברה להנפיק-המשך

4/4/16, 20:53 אורבנקורפ

אסיפת אגח ב-10.4,מצב עסקי החב וסטטוס פר' מגבים,הבהות ועוד

4/4/16, 20:44 תראפיקס ביו

הנפקת 150,000 כ.אופציה לחב פרטית בשליטת נותן שירותים של החב

4/4/16, 23:45 אינסוליין

החלטת ביהמש בבקשה לאישור פשרה בתובענה יצוגית נ' החב

4/4/16, 18:28 סאפיינס

פתרון ביטוחי החיים והפנסיה של החב-Sapiens ALIS, מעתה גם בענן

4/4/16, 22:12 דה זראסאי גרופ

אסיפת בעלי מניות של החברה אישרה מינוי מחדש של דחצי"ם

4/4/16, 20:43 ניו הוריזון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

4/4/16, 14:29 אינטק פארמה

גיוס חולה ראשון בניסוי Phase III במוצר החב אקורדיון הלבדופה

4/4/16, 14:29 אינטק פארמה

גיוס חולה I בניסוי Phase III במוצר החב אקורדיון הלבדופה

4/4/16, 14:29 אינטק פארמה

גיוס חולה I לניסוי Phase III במוצר החב אקורדיון הלבדופה

4/4/16, 12:41 אלדן תחבורה

טיוטת ש.נאמנות לאגח ב' שבכוונת החברה להנפיק-המשך 29.3.16

4/4/16, 12:25 פז נפט

מעלות מאשררת דרוג המנפיק AA-/STABLE- דוח מלא,הודעת החברה

4/4/16, 09:31 ספאנטק

מצגת החברה-אפריל 2016

4/4/16, 09:21 סאפיינס

הגישה 20F לשנת 2015,ניתן לעיון באתר הSEC ובאתר החברה

4/4/16, 08:31 אולטרה אקויטי

דרישת דחצים לפרסם הבהרה בק"ע אישור הדוחות, עמדת החב

4/4/16, 08:30 קולפלנט אחזקות

הנפקת814,520 כ.אופציה לנותן שירותים של החברה-תיקון טעות סופר

3/4/16, 16:37 תדיראן הולדינגס

תגובה לכתבה שעתידה להיות משודרת הנוגעת לכאורה למזגני החב

3/4/16, 16:32 פרשקובסקי

היקף מכירות החברה עד ליום 31.3.16

3/4/16, 16:20 מישורים חברה פת

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

3/4/16, 14:49 טי.אר.די

תגובת החברה להתנגדויות לבקשה לאישור הסדר

3/4/16, 13:05 רימוני

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

3/4/16, 12:43 צירון

החב והחב הניגרית הגישו הצעה במכרז הקמת בית זיקוק בניגריה,המש

3/4/16, 12:08 פרוטרום

בת בהסכם הלוואה בסך 90מ€ מבנק,תחליף הלוואות גישור,החב ערבה

3/4/16, 11:06 אורד

אוריגו המירה 6מ'ש מחוב החב ל5.4% מנ' בת,יתרת החוב כ22מ'ש,המש

3/4/16, 10:16 גפן השק

עדכון בק"ע מועד מחיקת מנ' החב, הסכם בין טפר לדולומיט

3/4/16, 10:08 מנורה מב החזקות

מצגת החברה, דוחות כספיים ליום 31.12.15

3/4/16, 09:20 אורבנקורפ

תפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי, הופסק המסחר בני"ע של החברה

3/4/16, 08:47 אולטרה אקויטי

מנכל החב הודיע כי יוותר מרצון על 20% מדמי הניהול להם זכאי

1/4/16, 07:45 טבע

החברה וטאקדה מקימות את מיזם Teva Takeda Yakuhin Ltd ביפן

1/4/16, 16:49 אופטיבייס

F-20 לשנת 2015 ניתן לעיון באתר החברה

1/4/16, 05:41 אורתם סהר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

1/4/16, 02:44 ספיץ' מודולס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

1/4/16, 00:21 מויניאן לימיטד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

1/4/16, 00:02 רבד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 23:58 מליבו אינווסט.

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 23:51 רקח

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 23:48 חג'ג' נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 23:46 פלדמן נ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 23:43 תיא השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 23:39 ברם תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 23:40 וויז פארמה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 23:31 תדיר גן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 23:28 אולטרה אקויטי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 23:29 אברות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 23:11 אינטרקיור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 23:05 לודן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:56 צירון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:52 אנלייט אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:50 אופקטרא נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:51 ארנה גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:43 מיקרונט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:41 ג'י.אף.סי גרין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:32 גבעות יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:28 ביונד טיים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:22 לפידות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:06 אנדימד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:02 ליבנטל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:02 רשי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 22:00 נורסטאר החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 21:52 וו.טי.פי.

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 21:49 מנורה מב החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 21:48 בית הזהב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 21:44 דולומיט אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 21:20 משאבי טבע

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 21:16 סלקט ביומד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 21:15 מישורים חברה פת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 21:12 מנורה מב הון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 21:11 מטרת מיזוג

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 21:06 לוינסקי עופר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 20:45 בונוס ביוגרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 20:41 לוינשטין הנדסה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 20:40 רוזבאד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 20:35 שמן תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 20:27 אחוזת בית

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 20:27 חד-אסף

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 20:26 איי.די.אן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 20:04 אפוסנס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 20:03 אורון קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 20:02 המשביר 365

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 19:58 אופל בלאנס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 19:27 איתמר מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 19:26 ביי2 נטוורקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 19:21 לידר השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 19:16 אמיליה פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 19:15 מובייל מקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 19:15 חנן מור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 19:14 ליטו גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 19:14 שניב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 19:13 מנדלסון תשתיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 19:05 הדסית ביו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 18:58 אלעזרא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 18:50 להב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 18:50 אלגומייזר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 18:44 אמיליה פיתוח

אישור כיסוי ביטוחי למנכ"ל החברה ויו"ר (ב.שליטה)

31/3/16, 18:37 פריורטק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 17:50 מנרב

החב ושותף בהסכם רכ' זכ' במקרקעין בתא מצד ג בכ145.5מ'ש, פרטים

31/3/16, 18:29 שלמה החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 18:27 גפן השק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 18:16 כנפיים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 18:09 קפיטל פוינט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 18:06 וילי פוד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 18:01 כיל

טיוטה 3 לשטר נאמנות לאגרות חוב סדרה ה שבכוונת החברה להנפיק

31/3/16, 18:00 מבטח שמיר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 17:56 שפע ימים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 17:53 אדרי-אל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 17:48 טמפו משקאות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 17:40 סקופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 17:39 נץ קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 17:34 רפק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 17:31 עמיר שיווק

דירק' החב אישר חידוש ביטוח דירק' ונ.משרה בחברה

31/3/16, 17:15 דה לסר

אשרור התח' ב.שליטה בק"ע תיחום פע'+מיסוי החב וחב מוחזקות

31/3/16, 17:09 ישראל קנדה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 17:07 אקויטל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 17:07 עמיר שיווק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 17:06 ארית תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 17:05 אייביטרנס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 16:56 דה לסר

דירק' החב אישר התחלת הקמת פר' Mapelton, פרטים

31/3/16, 16:54 אקסטל לימיטד

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מידרוג מאשררת דרוג A2 באופק יציב לאג"ח א ו-ב של החברה

31/3/16, 16:48 איילון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 16:23 יואל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 16:12 וילאר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 16:05 דמרי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 16:02 ר.ה. טכנולגיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 15:59 דה לסר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 15:54 די.אן.איי ביומד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 15:49 סקורפיו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 15:41 פלסאון תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 15:17 לוי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 15:04 תמדא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 14:57 לכיש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 14:25 פולאר השקעות

אופן חלוקת התמורה מפר' 51בארהב בין אוריגו והחב, המשך

31/3/16, 14:23 גמאטרוניק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 14:12 סאנפלאואר

זימון אסיפה ל8.5.16-אישור מענק לשנת 2015 למנכ"ל החברה

31/3/16, 14:12 צרפתי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 14:08 דלתא

מידרוג מאשרת מחדש דרוג A1 לאגח שבמחזור,הודעת החברה

31/3/16, 14:04 אלדן תחבורה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 14:03 דלק קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 13:46 חברה לישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 13:24 מדיפאואר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 13:21 ישרוטל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 13:16 אלבר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 12:35 אינטרגאמא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 12:35 גינדי השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 12:10 מישורים חברה פת

אישור תוכנית רכישת מנ' ואגח החב בהיקף עד10מ' שח

31/3/16, 12:20 ניסקו תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 12:08 אקסטל לימיטד

מידרוג מאשררת דרוג A2 באופק יציב לאג"ח א ו-ב של החברה

31/3/16, 11:38 גזית גלוב

מצגת החברה-תוצ' כספיות לרבעון רביעי ולשנת 2015

31/3/16, 11:14 אדוונטק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 11:11 מרחביה אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 11:07 מיטרוניקס

אישור חידוש ביטוח אחריות דירק' ונ.משרהב כולל מנכל החברה

31/3/16, 11:01 מיטרוניקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 10:07 ארקו החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 09:53 אורדע

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 09:42 אקסלנס השקעות

רשות ני"ע פרסמה הודעה בנוגע לתיק החקירה נ' החברה-המשך

31/3/16, 08:56 שופרסל

בקשה ליצוגית נגד החב בק"ע מכירת עופות נגועים בחיידקי סלמונלה

31/3/16, 08:49 גזית גלוב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 23:41 לייטסטון

דירקטוריון החברה אישר דיבידנד בסך 2מ'$ ביום 7.4.16

30/3/16, 22:39 גאון אחזקות

דירק החב אישר נטילת הלוואה בסך 55מ'ש מבנק למימון התחייבויות

31/3/16, 03:25 נתנאל גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 02:34 מצלאוי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 01:15 צאם

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 00:39 גאון אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

31/3/16, 00:27 אמנת

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 23:38 כלכלית ירושלים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 23:12 לייטסטון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 23:11 מדיוי תראפיוטיק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 23:07 ברן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 22:50 נקסט ג'ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 22:20 אול-יר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 22:17 פלרם

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 21:52 קדימהסטם

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 21:48 גרינרג'י

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 21:41 אינפימר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 21:34 דורי בניה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 21:33 שמן נפט וגז

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 21:30 דורי קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 20:59 אמ.די.ג'י.

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 20:55 סנטראל יורופיאן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 19:49 ב.יאיר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 19:36 לידר שוקי הון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 19:34 נץ מלונות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 19:31 מגדלי ים תיכון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 19:27 פנטזי נטוורק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 18:52 כפרית

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 18:36 ביולייט

דירקטוריון החברה אישר עדכונים לא מהותיים בשכר המנכל ונ.משרה

30/3/16, 18:16 סינמה יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 18:07 ביולייט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 18:06 טן-חברה לדלק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 18:01 ארגמן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 17:58 הוט

בקשה ליצוגית נגד החברה בק"ע חיוב עבור מינוי נוסף ללא הסכמה

30/3/16, 17:56 רוטקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 17:47 שדות נפט יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 17:39 תפן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 17:34 נאוסיטי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 17:32 וולקן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 17:31 נץ מלונות

דירקטוריון החברה אישר קבלת הלוואה מב.שליטה

30/3/16, 17:26 בוני תיכון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 17:15 כמיפל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 17:07 הכשרת הישוב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 16:59 ליברטי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 16:41 הראל השקעות

אגח יב,יג שיונפקו ע"י הרהנ הוכרו כהון משני מורכב של החב,המשך

30/3/16, 16:28 אי-אונליין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 15:58 אורמת טכנו

החב ו-Alevo יבצעו במשותף פר'Energy Storageב Georgetown,Texas

30/3/16, 16:04 פולאר השקעות

התקבלו כ6.3מ'$ מפר' 51בארהב,התמורה תחולק בין אוריגו והחב,המש

30/3/16, 15:28 סלזיון

נתונים מהדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015 פורסמו בחו"ל-ה"מ

30/3/16, 14:51 ניו הוריזון

דירק החברה אישר העמדת הלוואה לחברה ע"י ב.שליטה כעסקה מזכה

30/3/16, 14:39 ביונדווקס

מנכ"ל החברה נחקר ע"י רשות ניירות ערך, החברה אינה צד בעניין

30/3/16, 14:27 חירון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 14:09 שלמה נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 14:07 תיגבור-מאגר כא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 13:45 שפע לוגיסטיקה

בכוונת ב.שליטה לבצע ה.רכש מלאה למנ' החב לאחר פרעון אגח ב5/16

30/3/16, 13:41 פורסייט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 13:32 שפע לוגיסטיקה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 13:00 קרדן ישראל

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות מודיעה על הפסקת מעקב אחר דרוג המנפיק לבקשת החברה

30/3/16, 12:37 מדיקל קומפרישין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 12:18 יצחקי מחסנים

מדרוג מאשררת דרוג A2,יציב לאגח א ולהלוואות פרטיות שנטלה החב

30/3/16, 12:00 גוליבר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 11:53 נטו אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 11:49 ויתניה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 11:45 נטו מלינדה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 11:43 קרדן ישראל

מעלות מודיעה על הפסקת מעקב אחר דרוג המנפיק לבקשת החברה

30/3/16, 11:42 צירון

הבנות לשתפ עם החב הניגרית להשתתפות במכרז הקמת בית זיקוק,המשך

30/3/16, 11:26 ישראלום

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 11:09 ברימאג דיגיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 10:36 אפיו אפריקה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 09:48 אסם

מידרוג מאשררת דירוג מנפיק Aaa, יציב - הודעת החברה

30/3/16, 09:46 שיכון ובינוי

החב' ואלקטרה ימכרו49%בהחז' ביזם בפר' אגירה שאובה בגלבוע,כפוף

30/3/16, 09:42 שפיר הנדסה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 09:38 מג'יק

פלטפורמות החב שימשו לפתוח אפליקצית תפעול במובייל של חב מריט

30/3/16, 09:36 כתר

דירק' החב אישר התקשרות בהסכם למכירת כתר ספרים,כפוף-המשך

30/3/16, 09:30 מירלנד

אסיפת אגח א ב10.4-דיווח נציגי החב בדבר מצבה הפיננסי

30/3/16, 09:30 מיחשוב ישיר קב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 09:03 בריינסוויי

חב הביטוח CIGNA אישרה כיסוי ביטוחי בארה"ב לטיפול במע' החברה

30/3/16, 09:10 אי.טי.ויו מדיקל

דירק' החב אישר הארכת תקו' מימוש אופ'(ני"ע 4180170)עד 30.6.16

30/3/16, 09:04 וויי-בוקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 08:55 מגדל ביטוח הון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 08:40 כיל

טיוטה 2 לשטר נאמנות לאגרות חוב סדרה ה שבכוונת החברה להנפיק

29/3/16, 21:49 רם און

אישור תוכנית רכישה מניות החב בהיקף עד 2מ'שח

30/3/16, 08:04 מגדל ביטוח

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 21:03 מגה אור

דרוג מעלות A להרחבת אג"ח סדרה ה' בעד 50מ'ש ע.נ.-הודעת החברה

30/3/16, 04:32 אקסטל לימיטד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

30/3/16, 00:56 קופרליין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 23:29 רוטשטיין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 22:57 תדאה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 22:12 כהן פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 21:46 רם און

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 21:14 רציו יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 21:01 רציו מימון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 20:54 אידיבי פתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 20:27 זרח יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 20:23 ויז'ן סיגמא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 20:14 אברבוך

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 19:55 אביב ארלון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 19:28 בריל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 19:22 קולפלנט אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 19:05 מר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 18:57 גולן פלסטיק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 18:19 הזדמנות ישראלית

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 18:20 איביאי בית השק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 18:18 ארזים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 17:40 שנפ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 17:37 נאוסיטי

אישור ביטוח דירק' ונ.משרה(+ב.שליטה),תנאי כהונת מנכ"ל החברה

29/3/16, 17:13 תמיר פישמן נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 16:11 דלק אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 15:52 דלק אנרגיה

דירקטוריון החברה אישר החלת פוליסת ביטוח על ב.שליטה

29/3/16, 15:24 סאמיט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 15:09 אלקו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 14:54 פלדמן נ

תוצ' אסיפה מיוחדת מ28.3-אישור התקשרות החב בהסכם מיזוג

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 14:22 קווינקו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 14:05 דן מלונות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 14:04 רמי לוי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 14:03 דוניץ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:51 גירון פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:39 טלסיס

דירק' החברה אישר הקצאת 129,780כ.אופציה(2%) למנכ"ל החברה

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:26 קווינקו

העמדת ערבות ע"י ב.שליטה לQLI להבטחת הסכם שכירות למשרדי החב

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:22 כלל עסקי ביטוח

הודעת אדבפ על תגובות הנאמן והממונה לבקשה לצו מניעה למכ' החב'

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:19 עזריאלי קבוצה

דוח דירוג של מעלות בקשר עם הלוואה פרטית שבכוונת החברה ליטול

29/3/16, 13:17 טיב טעם

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 12:57 טלסיס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 12:38 קייביאס אסאואר

דירק' החב אישר חלוקת דיבידנד בסך 6.6מ'$ שיבוצע ביום 29.3.16

29/3/16, 12:38 אלקו

מעלות מעלה דרוג החב מA ל+A,תחזית יציבה,הוספת היסטורית דירוג

29/3/16, 11:21 צמיחה

ני"ע החב לא ימחקו ב-31.3, ימשיכו להיסחר במסגרת רשימת השימור

29/3/16, 10:57 סאטקום מערכות

WIOCC(כ5.9%)החליט על חלוקת דיב' לכל בעמ"נ,חלק החב360א'$

29/3/16, 10:15 אלביט הדמיה

הוד' פלזס על בחינת עניינים בק"ע פר'CASA RADIO,החב מינתה ועדה

29/3/16, 09:42 ביג

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 09:38 ויקטורי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 09:34 גולד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 09:32 אנרג'יקס

עקרונות למיזם משותף בתחום הפוטו-וולטאי בישראל,חלק החברה 70%

29/3/16, 08:51 אלקטרה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 08:53 ברנד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 08:41 דלשה קפיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 00:19 גפן השק

לאור תיקון כללי השימור, ני"ע של החברה לא ימחקו ב-31.3.16

29/3/16, 08:02 אפריקה השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 20:10 אדן אנרגיה

לאור תיקון כללי השימור, ני"ע של החברה לא ימחקו ב-31.3.16

29/3/16, 06:43 סקייליין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 03:13 קייביאס אסאואר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/3/16, 00:16 תפרון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 22:51 פטרוכימיים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 22:22 אוריין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 21:56 חלל תקשורת

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 21:41 אילקס מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 21:38 קרסו מוטורס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 19:46 טכנופלס ונצ'ר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 19:38 פתאל אירופה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 19:25 עילדב השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 19:17 אימקו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 18:11 אנגל משאבים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 18:01 גב ים

דרוג מידרוג Aa3 לסדרות אגח ה,ו,ז, אופק דירוג יציב-הודעת החב

28/3/16, 18:05 בירמן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 17:54 פלסטו שק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 17:30 פי.אל.טי פיננס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 17:04 מעברות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 16:29 ערד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 16:26 ביומדיקס

דירקטוריון החברה אישר התקשרות בפוליסת ביטוח לנושאי משרה

28/3/16, 16:15 גן שמואל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 15:57 אלמוגים החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 15:35 שוהם ביזנס

דירקטוריון החברה אישר תנאי כהונת ערן הורוביץ כדירקטור ומנכ"ל

28/3/16, 14:29 אבנר יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 14:19 צמיחה

עדכון בק"ע מחיקת ני"ע החברה מן הרישום למסחר

28/3/16, 14:02 דלק קידוחים יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 13:52 שלא"ג תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 12:14 קסניה

תוצ' הצעת רכש מיוחדת למניות החברה-ההצעה לא התקבלה

28/3/16, 12:08 סיאלו

עדכון ממפרק החברה

28/3/16, 11:53 אלון חיפושי גז

פס"ד בעתירות בק"ע מתווה הגז,החב והשותפות יבחנו השלכותיו

28/3/16, 11:44 קסטרו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 11:13 קליל

אסיפה ב9.5-הקצאת 11,784(0.49%)כ.אופציה למנכ"ל החברה

28/3/16, 10:06 אלרוב נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 09:54 בית הזהב

דירק' החברה החליט ליישם ההקלות לתאגיד קטן

28/3/16, 09:52 די.אן.איי ביומד

אנטרה ביו(70%) הודיעה על מינוי רוג'ר גרסיאה לדירקטוריון החב

28/3/16, 09:38 אמת

אישור מענק חד פעמי ונדחה(הנתון לשיקול דעת)למנכ"ל החברה

28/3/16, 09:36 אמת

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/3/16, 00:28 גפן השק

עדכון בק"ע מחיקת מניות החב מן הרישום למסחר

28/3/16, 08:41 סלקום

רשות ההגבלים שוקלת להתנגד לרכישת גולן טלקום,החב זומנה לדיון

27/3/16, 21:54 הכשרה חב לביטוח

אישור רכ' שירותי דרך וגרירה מממסי לביטוחי רכב אותם מוכרת החב

28/3/16, 06:53 הפניקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 22:58 הכשרה החז

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 20:55 שוהם ביזנס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 20:40 אפריל נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 20:05 רובוגרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 19:40 מדטכניקה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 19:04 אלקטרה נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 18:10 גלובל כנפיים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 17:14 סיאי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 17:11 פוקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 16:47 אחוזת בית

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>תיקון:מידרוג מכניסה דרוג Baa1של אגח החב לCRעם כיוון לא וודאי

27/3/16, 16:36 זנלכל

דירק' החב אישר שירותי ניהול עם היו"ר, תיקון מדיניות תגמול

27/3/16, 16:24 זנלכל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 15:48 שיכון ובינוי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 15:32 אחוזת בית

תיקון:מידרוג מכניסה דרוג Baa1של אגח החב לCRעם כיוון לא וודאי

27/3/16, 15:18 נקסט ג'ן

תוצ' אסיפה מ-27.3.16, מינוי סמנכל הכספים כמנכל החב, שיפוי

27/3/16, 15:03 אחוזת בית

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מידרוג מכניסה דירוג Baa1 של אגח החברה לCR, ללא השלכות

27/3/16, 14:53 על בד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 14:35 אחוזת בית

מידרוג מכניסה דירוג Baa1 של אגח החברה לCR,ללא השלכות

27/3/16, 14:29 טופ מערכות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 14:09 שיכון ובינוי

אישור תוכנית רכישה של 4.3מ' מניות החברה,כפוף לאסיפה

27/3/16, 13:47 סולומון אחזק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

27/3/16, 09:59 עשות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 20:38 כנפיים

אלעל:אושרה בקשה ליצוגית בק"ע הצגת תנאי ביטול+שינוי באתר החב

26/3/16, 23:52 וואיטסטון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

25/3/16, 14:19 רילייטד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 22:55 גו.די.אם

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 20:18 אקסלנס השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 19:40 ג'י.אפ.איי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 19:16 אורביט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 17:48 אמניס תרפיוטיקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 17:48 חממה סחר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 14:33 אראסאל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 13:34 אלון חיפושי גז

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 12:59 אאורה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 11:27 תעוזה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 09:53 קווליטאו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 09:03 רכבת ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 08:45 תעשיה אוירית

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 08:24 קרדן יזמות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 08:13 קרדן ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/3/16, 08:09 קרדן אן.וי.

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 23:50 איירפורט סיטי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 22:44 נפטא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 22:25 דיסקונט השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 19:51 סקיילקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 19:21 ספנסר אקוויטי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 18:27 אנליסט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 18:12 קליין קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 17:40 כלל ביוטכנו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 17:29 סולגרין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 17:29 הכשרה אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 17:30 סינאל מלל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 17:09 מרכנתיל הנפקות

טיוטת תיקון לשטר נאמנות לאגח סדרה ב' של החברה

23/3/16, 16:55 בריטיש ישראל

הוספת בטוחות לאגח יב' ויג' של החב שיוחלפו באג"ח בריטיש

23/3/16, 16:55 מליסרון

הוספת בטוחות לאגח יב' ויג' של החב שיוחלפו באג"ח בריטיש

23/3/16, 16:43 בי.אס.פי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 16:29 מיקרומדיק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 16:26 צמיחה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 16:15 דנאל כא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 15:51 נצבא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 15:45 צאם

מידרוג מותירה דירוג Baa3 לאגח 1 באופק יציב - הודעת החברה

23/3/16, 15:21 מליסרון

דרוג מעלות -AA להנפקת אגח בהיקף עד מיליארד שח ע.נ.-הודעת החב

23/3/16, 15:01 בית שמש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 15:00 הראל השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 14:54 לודזיה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 14:38 פריגו

החב ואלרגן משיקות תרופת OTC אקוויוולנטית למוסינקס 1200MG

23/3/16, 14:25 אינטר תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 13:09 כתר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 12:20 אי.טי.ויו מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 11:01 צמיחה

תפנה לדולומיט בבקשה לסיוע כספי וכן לבחון ארגון מחדש בין החב'

23/3/16, 09:36 עזריאלי קבוצה

החלטות דירקטוריון - אישור מענק בגין שנת 2015 למנכ"ל החברה

23/3/16, 09:02 איידיאו גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 08:56 תראפיקס ביו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 08:35 ניסן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 08:26 גניגר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 08:10 כללביט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 07:56 עזריאלי קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/3/16, 07:42 אל על

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 22:15 אייסקיור מדיקל

תקצה 30א' אופ' (כ0.113%) ל2 יועצים חיצוניים של החברה

22/3/16, 19:50 בתי זיקוק

תקצה 3.7מ' אופ'(כ0.12%) לעובד החברה המיועד לכהן כנ.משרה

22/3/16, 23:32 גלוב אקספ יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 23:21 נאוי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 22:44 קליל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 21:24 מידאס השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 19:38 אביב בניה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 19:16 אייסקיור מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 19:14 כלל עסקי ביטוח

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 18:09 קו מנחה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 17:23 קסניה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 17:11 בתי זיקוק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 16:42 מלונות הכשרה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 16:41 פסיפיקה אחז

בקשת דירק' לנהל תביעה נגזרת בשם החב נגד צדדים שלישיים

22/3/16, 15:30 ניסקו חשמל

דירק החב אישר כי מכירות לחברות קשורות עומדות בתנאי תקנה 1(5)

22/3/16, 14:44 אפריקה תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 13:46 ניסקו חשמל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 13:41 אלקו

מעלות מעלה דירוג החב מ A ל +A, תחזית הדרוג יציבה,הודעת החברה

22/3/16, 12:12 בריינסוויי

חב ביטוחNoridian Medicareאישרה פוליסה המאפשרת טיפול במע' החב

22/3/16, 12:11 אידיבי פתוח

בקשה לסילוק בקשה ליצוגית נגד ב.שליטה,החב ועוד בק"ע מכ' כללבט

22/3/16, 11:07 אלקו

מעלות מעלה דירוג החב מ A ל +A, תחזית הדרוג יציבה

22/3/16, 09:51 דרבן

בכוונת קיבוץ יקום לרכוש את זכ' החברה ביקום פיתוח("יורו פארק)

21/3/16, 22:15 קרדן רכב

אושר ניגוד עניינים בכפל כהונת הורביץ כמנכל החב+משנה למנכלUMI

22/3/16, 08:59 איידיאו גרופ

דוחות כספיים לשנת 2015 חב ADO PROPERTIES(חב בשליטת החברה)

22/3/16, 08:48 אדוונטק

התחייבות החב לאמות מידה פיננסיות חדשות לאוריגו החל מ-31.3.16

22/3/16, 08:44 איסתא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/3/16, 00:15 טמפו משקאות

יצוגית נ' החב ונוספת בק"ע אי סימון שיעור הכוהל על אריזת פחית

22/3/16, 08:06 פרידנזון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 23:46 חשמל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 21:41 מבני תעשיה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 20:53 קרדן רכב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 19:55 כרמית

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 19:07 חמת

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 17:45 מטעי הדר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 15:41 גפן השק

מניות החברה ימחקו מרישום למסחר בבורסה ביום 31.3.16, המשך

21/3/16, 15:12 קנון הולדינגס

תיקון להסכם הלוואה עם החברה לישראל

21/3/16, 15:07 ממן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 14:51 קסטרו

בימש אישר בקשת הצדדים למחיקת בקשה ליצוגית נגד החב, המשך 18.1

21/3/16, 13:57 אספן גרופ

אקסלנס נשואה יפעל כעושה שוק בני"ע של החברה מיום 22.3.16

21/3/16, 13:57 אספן גרופ

אקסלנס נשואה יפעל כעושה שוק בני"ע של החברה ביום 22.3.16

21/3/16, 13:17 אלספק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 12:58 אלספק

דירק' החברה החליט על אימוץ יתר ההקלות לתאגידים קטנים,המשך

21/3/16, 12:38 ארנה גרופ

דירק' החב אישר דחיית מועד פירעון הלוואה מבעלת השליטה

21/3/16, 12:34 אינסוליין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 11:21 פלסטופיל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 09:55 אסם

3 בקשות ייצוגית נגד החב,נסטלה ואודיסיי בק"ע עסקת המיזוג

21/3/16, 09:34 בראק אן וי

מצגת החברה - מרץ 2016

21/3/16, 08:49 אינרום בנייה

דירק' החב אישר חידוש פוליסת ביטוח דירק' ונ.משרה

21/3/16, 08:28 אינרום בנייה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 08:26 ארד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 08:11 שטראוס גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 00:31 פולאר תקשורת

דירק החברה אישר התקשרות בפוליסת ביטוח לדירק' ונ.משרה

20/3/16, 20:42 צמיחה

הודעת הבורסה על מחיקת ני"ע של החב בתום 24 חוד' ברשימת השימור

21/3/16, 07:36 קסניה

תיקון מפרט ה.רכש למניות החב-עדכון מועד קיבול אחרון ל-27.3.16

21/3/16, 00:23 אינסוליין

דירק החב' החליט לאמץ הקלה לתאגיד קטן בדבר חשיפה לסיכוני שוק

20/3/16, 21:34 אנגל שלמה

דירק' החב החליט לאמץ הקלות לתאגיד קטן בדבר בקרה פנימית

21/3/16, 01:16 אנגל שלמה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 00:34 רבל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/3/16, 00:17 פולאר תקשורת

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

20/3/16, 21:45 נץ ארהב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

20/3/16, 21:44 אספן גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

20/3/16, 19:11 איתי פיננסים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

20/3/16, 18:36 חנל יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

20/3/16, 17:21 נפטא חיפוש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

20/3/16, 16:37 קשרי תעופה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

20/3/16, 16:17 קרדן ישראל

קרדן רכב פרעה כ-76.5מ'שח אגח ו', היוו אשראי מהותי עבור החברה

20/3/16, 16:17 ישראמקו יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

20/3/16, 15:30 סלע קפיטל נדל"ן

הנפקת 240,000 כ.אופציה לסמנכל הכספים של החברה

20/3/16, 15:24 גולף

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

20/3/16, 15:20 פרופיט

הודעת הבורסה על מחיקת ני"ע של החב בתום 24 חוד' ברשימת השימור

20/3/16, 12:06 סקורפיו

הבנות למכ' החז והלואות החב והשותף בLighthouse,חלק החב כ1.1מ€

20/3/16, 11:28 אורד

מצגת החברה, מרץ 2016

20/3/16, 09:56 גולד

אקסלנס נשואה יחל לפעול כעושה שוק במניות החב ביום 28.4.16

20/3/16, 09:33 ישרס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

20/3/16, 09:20 מרחביה אחזקות

צד ג ישקיע בCDX כ1.25מ$ לפי 21מ$,החב לא השתתפה,תחזיק 8.5%

20/3/16, 08:52 המלט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

20/3/16, 08:48 אדן אנרגיה

הודעת הבורסה על מחיקת ני"ע של החב בתום 24 חוד' ברשימת השימור

18/3/16, 14:00 טי.אר.די

תשובת מגדל לתגובת החב להעברת התיק למחלקה הכלכלית בבמ"ש בתא

17/3/16, 22:08 כיל

מצגת החברה בק"ע גיוס חוב,מרץ 2016

17/3/16, 21:14 דרבן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון-תיקון דוח

20/3/16, 08:15 בראק אן וי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

18/3/16, 10:22 מטומי

צירוף מדדי החברה למדדי הבורסה בתל אביב

20/3/16, 06:50 אפקון החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

18/3/16, 12:43 אדן אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 22:43 מודיעין יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 21:14 דרבן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון - תיקון ד

17/3/16, 20:37 צמח המרמן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 20:30 דרבן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 19:45 אי אס אר אר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 18:47 וויטסמוק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 18:21 פלייט מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 17:42 אינטק פארמה

צביקה יוסף התפטר מתפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה

17/3/16, 16:52 אי.אל.די.

הנפקה פרטית של 20,000 כ. אופציה ליועצת חיצונית של החברה

17/3/16, 16:21 פרוטאולוג'יקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 16:15 ביטוח ישיר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 16:12 צור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 16:10 סאנפלאואר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 16:04 גילת

מינוי יונה עובדיה כמנכ"ל החברה

17/3/16, 15:49 גולד

איי ברוקר תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 28.4.16

17/3/16, 14:36 יואל

מעלות מאשררת דרוג למנפיק AA-/STBLE ,הודעת החברה

17/3/16, 14:35 אי.אל.די.

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 14:15 סקורפיו

מצגת החברה שהוצגה באסיפת אג"ח לאישור הסדר חוב

17/3/16, 13:31 סנו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 13:29 רגנסי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 13:20 אסם

אסיפת בעמ"נ החב אישרה את עסקת המיזוג עם נסטלה

17/3/16, 09:34 אלוני חץ

מצגת החברה-סיכום 2015,שיחת ועידה תתקיים היום ב14:30

17/3/16, 09:33 אבגול

זימון אסיפה ל-21.4.16-הענקת אופ' למנכל החב, כתב הצבעה

17/3/16, 09:29 פרוטרום

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 09:21 דורי קבוצה

דורב עדכנה כי מועד סיום כהונת מנכל החב עודכן ליום 15.4.16

17/3/16, 09:21 אבגול

הנפקה פרטית של 700,000(0.2%)אופציות למנכל החברה

17/3/16, 09:18 בזק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 09:17 בי קומיונקיישנס

דוח חב בת/מוחזקת-בזק החברה הישראלית לתקשורת

17/3/16, 09:17 אינטרנט זהב

דוח חב בת/מוחזקת-בזק החברה הישראלית לתקשורת

17/3/16, 09:06 תדיראן הולדינגס

עין ורד השלימה עסקת השק,לא תשפיע מהותית על השק החב,תחזיק כ8%

17/3/16, 09:10 אלוני חץ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/3/16, 09:08 דורסל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 19:00 מובייל מקס

בימש אישר בקשת החברה לכינוס אסיפת בעמ"נ בקיצור מועדים

16/3/16, 19:26 אבגול

הנפקת 1,550,000(0.5%)אופציות סה"כ לנ.משרה ו5 עובדים של החב

16/3/16, 23:52 מלונות הכשרה

בקשה ליצוגית נגד החב,בת ונוספים בק"ע השגחת כשרות בבתי מלון

16/3/16, 18:49 דור אלון

מינוי נושא משרה-היועץ המשפטי של החברה-ליסטוונד אמיר

16/3/16, 22:06 אזורים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 21:57 אבגול

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 21:28 דור אלון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 17:31 נורסטאר החזקות

תגובה לפרסומים בק"ע מסגרות אשראי של החברה וגלוב מבנק לאומי

16/3/16, 16:48 אדגר השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 16:13 תמיר פישמן נדלן

דירק' החברה הודיע לחברת השירותים על סיום ההתקשרות עימה

16/3/16, 15:51 הראל הנפקות

דירוג מעלות -AA להנפקת 2 סד אגח חדשות בעד 250מ'ש ע.נ ע"י החב

16/3/16, 15:44 פורמולה ויז'ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 15:39 הראל הנפקות

דירק' החב אישר עקרונית הנפקת 2 סד' אגח לציבור,טיוטת ש.נאמנות

16/3/16, 15:39 גזית גלוב

תגובה לפרסומים בק"ע מסגרות אשראי של החברה בבנק לאומי

16/3/16, 15:04 יצוא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 14:39 פרדס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 14:12 אלוט

ספק תקשורת באמל"ט מגן על לקוחות ע"י WebSafe Business של החב

16/3/16, 13:49 אלביט טכנ

מצבת התח' החב ל-31.12.15,לפי מועדי פרעון -תיקון תקופת הדיווח

16/3/16, 13:49 אלביט טכנ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון - תיקון ד

16/3/16, 13:39 אלביט טכנ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 13:37 פרדס

דירק' החב אישר תשלום גמול מיוחד למנכל בגין 2015

16/3/16, 13:05 סקורפיו

טיוטת הסדר מס בק"ע אופן מיסוי מחזיקי אגח א והחב' בהסדר החוב

16/3/16, 13:00 דלק רכב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 12:37 טלדור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 12:16 פז נפט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 11:23 אלביט הדמיה

דירק אלמטכ החליט לפנות לאלבהד לבחינת המרת חוב למניות החב

16/3/16, 11:23 אלביט טכנ

דירק אלמטכ החליט לפנות לאלבהד לבחינת המרת חוב למניות החב

16/3/16, 10:37 מירלנד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 09:32 רבוע כחול נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 09:21 אידיבי פתוח

בהתאם למתווה,התקבל בחשבון החברה סך של 85 מ'שח מדולפין-המשך

16/3/16, 09:06 מלם תים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 08:59 רגנסי

אישור התקשרות והכללת החב בפוליסת ביטוח בה התקשרה קב' חג'ג'

16/3/16, 08:51 ספאנטק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 08:51 מיטב דש השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/3/16, 08:39 חילן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

15/3/16, 19:01 דה זראסאי גרופ

טיוטה סופית של שטר נאמנות לאגח ג' שבכוונת החברה להנפיק

16/3/16, 08:34 חוף גיא

בקשה ליצוגית נ' החב ואחרים בק"ע אי רציפות בשעות השגחת כשרות

15/3/16, 19:49 מירלנד

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות: החב טרם גיבשה הסדר חוב ,אין שינוי בדירוג החב,D

16/3/16, 00:10 נעמן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

15/3/16, 20:54 ביומדיקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

15/3/16, 20:27 אשטרום קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

15/3/16, 19:15 גול פרטנרס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

15/3/16, 17:51 מליבו אינווסט.

בוחנת יישום תקן בינל 15 בדוח 2015,יביא להכרה ברווח החב בפרו'

15/3/16, 17:15 מרכנתיל הנפקות

דוחות כספיים שנתיים של החב האם - בנק מרכנתיל דיסקונט

15/3/16, 16:37 פיסיבי טכנ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

15/3/16, 16:24 ביו ויו

זימון אסיפה כללית ל-19.4.16-עדכון שכר מנכ"ל החברה,כתב הצבעה

15/3/16, 15:34 נקסטקום

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

15/3/16, 15:00 דורי קבוצה

סיום תוקף כ.התח' החב עקב החלטת אגח ו,ז לנקוט בהליכים משפטיים

15/3/16, 13:55 מקסימה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

15/3/16, 13:18 מירלנד

מעלות: החב טרם גיבשה הסדר חוב ,אין שינוי בדירוג החב,D

15/3/16, 09:52 אליום מדיקל

בקשה בסין לCFDAלאישור שיווק מע' החב הסטנטים האורולוגיים-המשך

15/3/16, 09:12 נכסים ובנין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

15/3/16, 08:51 אדמה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

15/3/16, 08:14 הוט

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

15/3/16, 08:01 וואן טכנולוגיות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

14/3/16, 22:19 צנורות המזה"ת

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

14/3/16, 15:44 פרשקובסקי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

14/3/16, 13:41 ראלקו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

14/3/16, 13:26 קסטרו

הסדר פשרה בתביעה יצוגית נ' החברה קיבל תוקף פס"ד-המשך

14/3/16, 11:18 כיל

ערן שריג יסיים את כהונתו בדירקטוריון החברה

14/3/16, 09:47 טי.אר.די

החלטת בימ"ש בק"ע בקשת החברה למתן הוראות בבקשה לאישור הסדר

14/3/16, 09:34 ריט 1

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

14/3/16, 08:55 אפריקה נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

14/3/16, 08:47 תמיר פישמן נדלן

דירקטוריון החברה אישר מתן גמול דירקטורים

13/3/16, 19:08 קפיטל פוינט

דירקטוריון החברה עדכן התנאים לבחינת והגדרת חברה מהותית

13/3/16, 23:49 רבוע כחול נדל"ן

בימ"ש החליט למחוק בקשת החב למימוש זכ' משועבדות במגה,בוחנת

14/3/16, 07:59 מטריקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

13/3/16, 19:12 קפיטל פוינט

דירקטוריון החברה אימץ תוכנית אכיפה פנימית בתחום דיני ני"ע

13/3/16, 22:19 דה זראסאי גרופ

מצגת החברה לשוק ההון - מרץ 2016

13/3/16, 21:17 או.אר.טי.

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

13/3/16, 19:13 מנרב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

13/3/16, 13:35 פמס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

13/3/16, 13:00 תמיר פישמן נדלן

מכתב שהתקבל בחב בק"ע פעולות במניות החברה ודרישה לקבלת מידע

13/3/16, 12:07 מדיוי תראפיוטיק

קיבלה אישור ועדת הלנסינקי לניסוי במוצר החב להקלת כאב היולדת

13/3/16, 10:12 לפידות חלץ יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

13/3/16, 09:48 אלרון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

13/3/16, 09:24 הראל השקעות

עדכון בק"ע גובה השתתפות החב בהעמדת הלואות דיור עם לאומי,המשך

13/3/16, 09:11 בתי זיקוק

בימ"ש דחה בקשה ליצוגית נגד החב בק"ע אשראי ספקים וזמינות מלאי

12/3/16, 23:35 ביולייט

הליך ה-PRICING להנפקת ני"ע החב בארה"ב נדחה, פרטים, המשך

13/3/16, 08:55 ביו ויו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

11/3/16, 17:29 קולפלנט אחזקות

הנפקת 814,520 כ.אופציה לנותן שירותים של החברה

13/3/16, 08:13 אלרון

דירק' החברה אישר גמול לדירקטורים שהם ב.שליטה או קרוביהם

10/3/16, 20:01 לוינשטין נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

10/3/16, 17:59 אסם

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

10/3/16, 16:09 אינטק פארמה

השלימה נסוי Phase Iבמוצר החב למניעה וטיפול בכיבים במעי הדק

10/3/16, 14:33 טי.אר.די

תגובת החברה לבקשת מגדל להעביר התיק למחלקה הכלכלית בבימש

10/3/16, 14:01 תדביק

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

10/3/16, 13:56 נץ ארהב

חדל לכהן-נושא משרה-סמנכ"ל תפעול ומזכירת החברה-רינת שילה

10/3/16, 13:15 פיבי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

10/3/16, 11:52 תעשיה אוירית

קיבלה אישור רשות החברות הממשלתיות למדיניות התגמות המעודכנת

10/3/16, 11:39 אורבנקורפ

עסקאות מהותיות לתזרים החברה

10/3/16, 11:13 ויקטורי

החברה עימה מתנהלים מגעים להשקעה בחברה הינה CARREFOUR-המשך

10/3/16, 11:06 אי.אם.אס

מפרט ה.רכש מלאה למנ' החב מטעם ב.שליטה ובעמ"נ ב100אג' למנ'

10/3/16, 09:52 ביולייט

לפניית החברה הופסק המסחר עד להשלמת ה-PRICING להנפקה בארהב

10/3/16, 09:47 אנרג'יקס

מצגת החברה - מרץ 2016

10/3/16, 09:36 אקסלנז ביוסיינס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

10/3/16, 09:33 אידיבי פתוח

בימ"ש אישר הצעת החברה בק"ע העברת שרתי המחשב לנאמנים

10/3/16, 09:14 סאטקום מערכות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

9/3/16, 22:08 לידר השקעות

דירקטוריון אישר הגדלת היקף המשרה של מנכל החברה-ליאור בן ארצי

9/3/16, 20:19 אל על

משרד האוצר הגיש כ.תביעה מתוקן נ' החברה-דורש השבת 125מ'שח

9/3/16, 20:42 נדלנס'

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

9/3/16, 19:48 פייטון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

9/3/16, 18:12 פוליגון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

9/3/16, 16:36 סאפיינס

חברת הביטוח ICONICA בחרה במערכת החב לניהול הפוליסות שלה

9/3/16, 16:52 דירקט קפיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

9/3/16, 16:36 סאפיינס

חברת הביטוח LCONICA בחרה במערכת החב לניהול הפוליסות שלה

9/3/16, 15:15 מטי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

9/3/16, 15:11 פוטומדקס

מניות החברה יעברו להיסחר ברשימת ה-CAPITAL MARKET בנאסד"ק

9/3/16, 14:45 קרור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

9/3/16, 14:43 ננו דיימנשן

מצגת בעניין פע' החב לאור התחלת המסחר בנאסדק,תוצג בכנס בארה"ב

9/3/16, 14:16 אמניס תרפיוטיקס

הנפקת כ303א'(2.37%)כ.אופ' ל2 יועצים של החב-הוספת הבהברה

9/3/16, 13:56 ביוליין אר אקס

מינוי ד"ר מריל גרסטן כמדענית הראשית של החברה

9/3/16, 12:52 קרדן רכב

האסיפה הכללית של החב מ-8.3.16, אישרה תנאי העסקת המנכל+מענק

9/3/16, 11:59 מישורים חברה פת

אקסלנס נשואה חדלה לפעול כע.שוק במנ' החב ,קיים ע.שוק אחר

9/3/16, 12:01 וויטסמוק

חוקרי רשות ני"ע ביצוע חיפוש במשרדי החב ומנכל החב נחקר

9/3/16, 11:59 מישורים חברה פת

אקסלנס נשואה חלדה לפעול כע.שוק במנ' החב ,קיים ע.שוק אחר

9/3/16, 11:45 אנרג'יקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

9/3/16, 11:31 אמות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

9/3/16, 10:12 סומוטו

דירק' החב אישר מענק ליו"ר דירק' ולסמנכל הכספים,כפוף

9/3/16, 09:50 סומוטו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

9/3/16, 09:26 פועלים

הוגשה תביעה בוושינגטון מטעם גורמים פלסטיניים נגד החב ונוספים

9/3/16, 08:46 מטומי

צירוף מניות החברה למדדי הבורסה

9/3/16, 08:24 מליסרון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

9/3/16, 08:17 תדיראן הולדינגס

דירק' החברה אישר הכללת מנכל החב ובתו בביטוח אחריות נ.משרה

8/3/16, 22:56 אול-יר

הבהרה:אל גבריאל דרנוב,נציג החב בישראל ניתן להמציא הודעות לחב

9/3/16, 07:48 תדיראן הולדינגס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

9/3/16, 07:45 אשדר

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

8/3/16, 22:50 בריינסוויי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

8/3/16, 20:08 קרדן נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

8/3/16, 18:28 יוניטרוניקס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

8/3/16, 18:27 אליום מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

8/3/16, 18:12 גמול השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

8/3/16, 15:58 דורי בניה

אקסלנס נשואה תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה מיום 29.3.16

8/3/16, 15:56 מהדרין

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

8/3/16, 15:26 המלט

תוצ' אסיפה מיום 8.3.16, אישור תנאי כהונת מנכל החב

8/3/16, 15:35 אסם

תשובות החברה לשאלות אנטרופי בק"ע עסקת המיזוג עם נסטלה

8/3/16, 12:31 פלדמן נ

הגישה לרשם החב הצעת מיזוג תפארת מיזוג 2016 לתוך החברה

8/3/16, 12:31 פלדמן נ

מיזוג חברת תפארת מיזוג 2016 בע"מ לתוך החברה

8/3/16, 11:55 אשטרום נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

8/3/16, 11:22 קופיקס גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

7/3/16, 20:39 קרדן רכב

אסיפת בעלי מניות של החברה אישרה מינוי מחדש של דחצי"ם

7/3/16, 18:37 קפיטל פוינט

ביוספ (23.5%) בהסכם הלוואה המירה בסך 450א'$,חלק החב 80א'$

8/3/16, 06:37 אפריקה מגורים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

7/3/16, 17:23 ישפרו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

7/3/16, 16:22 אודיוקודס

פתרונות ה-SBC של החב יאפשרו לNEXTIVA הרחבת פע' בתקשורת ענן

7/3/16, 16:26 אס.אר אקורד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

7/3/16, 15:19 ביונדווקס

מנכל החברה יציג בכנס ROTH ביום 16.3.16

7/3/16, 14:46 דרבן

אישור חידוש פוליסת ביטוח נ.משרה ודירקטורים של החברה

7/3/16, 11:59 בריטיש ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

7/3/16, 11:42 סאפיינס

Dentistsהאנגלית בחרה בפת' ALIS של החב כפלט' ניהול ביטוח חיים

7/3/16, 11:42 סאפיינס

חבDentists Providentהאנגלית בחרה בפת' החב כפלט' לניהול ביטוח

7/3/16, 10:42 ברן

עדכון ממ"מ מיוחד למניות החברה

7/3/16, 09:35 לודזיה

מגה פנתה לבמש בבקשה לוותר על הסכם שכירת נכס החב בחולון,בוחנת

7/3/16, 09:33 פרטנר

יצוגית נ' החב בק"ע חיוב לקוחות עבור הטבות+מתנות מוצעות בחינם

7/3/16, 09:05 נייר חדרה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

7/3/16, 08:59 ביוקנסל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

6/3/16, 20:22 דורי קבוצה

תשובת גזית לנאמני אג"ח החב במסגרתו דוחה טענות הנאמנים-המשך

6/3/16, 19:50 אידיבי פתוח

עמדת החב לבקשה לאיתור מסמכים במסגרת תביעה בק"ע חלוקת דיב'

7/3/16, 01:11 דה זראסאי גרופ

אישרור הסכמי ניהול נכסים ומטה,קבלת שירותי אבטחה לנכסי החב

7/3/16, 01:48 דה זראסאי גרופ

טיוטה ראשונה של שטר נאמנות לאג"ח ג' שבכוונת החב' להנפיק

7/3/16, 01:48 דה זראסאי גרופ

טיוטת שטר נאמנות לאג"ח ג' שבכוונת החב' להנפיק

7/3/16, 00:21 דה זראסאי גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

6/3/16, 16:31 מר

לבקשת החברה, הופסק דירוג מנפיק שעמד על Baa2-הודעת חברה

6/3/16, 15:58 ברן

הסכם עשיית שוק עם אקסלנס באג"ח ב' להמרה שבכוונת החב להנפיק

6/3/16, 14:50 מר

לבקשת החברה, הופסק דירוג מנפיק שעמד על Baa2

6/3/16, 10:01 אורד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

6/3/16, 09:59 אידיבי פתוח

דוחות החברה לשנת 2014 אושרו מחדש לפי תקני ביקורת אמריקאיים

6/3/16, 09:09 שופרסל

הסתקות יצוגית נגד החב בק"ע המוצר "קפה נמס מיובש בהקפאה"

6/3/16, 08:40 ביוטיים

FORM 13D-שינוי בהחזקות החברה בחברת הבת אסטריאס

4/3/16, 09:20 טי.אר.די

בקשה לבימש לאישור הסדר בין החב לבעמ"נ ונושיה-המשך 2.3.16

4/3/16, 13:33 כיטוב פארמה

תוצ' אסיפת מיום 2.3.16,עותק מהתקנון החדש של החברה

6/3/16, 08:23 ברוקלנד

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

3/3/16, 20:35 הפניקס גיוסי הו

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

3/3/16, 17:07 מגה אור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.16, לפי מועדי פרעון

3/3/16, 16:58 ליברטי

אסיפה ב6.4.16-הארכת תקופת הסכם ניהול עם מנכל החב-דיווח משלים

3/3/16, 15:23 כלנית כרמון

דירק' החב אישר עדכון לא מהותי לתנאי העסקת המנכ"ל

3/3/16, 14:52 כלנית כרמון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

3/3/16, 13:45 כלל עסקי ביטוח

תגובות אדבפ והחב לבקשה לצו מניעה מטעם התובעים בק"ע מכ' כללבט

3/3/16, 11:42 סאני

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

3/3/16, 09:37 פרשקובסקי

היקף מכירות החברה עד ליום 29.2.16

3/3/16, 09:16 ביוטיים

שינוי בהחזקות החברה בחברת הבת Asterias

3/3/16, 00:51 סאני

דירקטוריון החברה אישר גמול שנתי וגמות השתתפות לדירקטור

2/3/16, 21:59 כיטוב פארמה

K-6-קובץ מעודכן של מרשמי ני"ע של החב לאחר פקיעת אופ' 2

2/3/16, 19:24 כיטוב פארמה

קובץ מעודכן של מרשמי ני"ע של החברה

2/3/16, 20:44 מיי סייז

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

2/3/16, 17:36 איתוראן

גריעת מניות החברה ממדי הבורסה ביום 15.3.16

2/3/16, 16:23 בריטיש ישראל

בימ"ש אישר בקשת החברה להתאמת ההסדר ולדחיית אסיפות אגח

2/3/16, 16:08 סלע קפיטל נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

2/3/16, 15:44 קסניה

מפרט ה.רכש מיוחדת למנ' החב שפירסמה קפיטל במחיר 1.01שח למנ'

2/3/16, 15:39 אידיבי פתוח

בימ"ש נעתר לבקשת החברה למחוק ערעור בק"ע הארכת אופ' 4

2/3/16, 15:05 מעין ונצ'ורס

אסיפת אגח ב ב-13.3,דיווח ועדכון בעניין יכולת החב לעמוד בהתח'

2/3/16, 14:53 אקסטל לימיטד

הסכם מותנה לקבלת הלוואה בסך כ463.2מ'$, חלק החב כ-85%

2/3/16, 13:16 מזרחי טפחות הנפ

טיוטת ש.נאמנות לאגח 43 שבכוונת החב להנפיק,טיוטת תמצית תניות

2/3/16, 13:01 איתוראן

6K:מנ' החב ימחקו מהמסחר ב-25.5.16,מסחר אחרון ב- 23.5.16

2/3/16, 12:20 ג'ובוקיט החזקות

הסכם פשרה עם NEC לסילוק תביעתה נגד החב בארהב

2/3/16, 12:17 ג'ובוקיט החזקות

הסכם פשרה עם NEC לסילוק תביעה נגד החב בארהב

2/3/16, 11:58 פרוטאולוג'יקס

חתימת תוספת להסכם בין החב,בת,חב נכס ויזם פר' בNY,פרטים,המשך

2/3/16, 11:46 סאפיינס

חברת הביטוח RSA עולה לאויר עם מערכת Reinsurance של החב

2/3/16, 09:52 מליסרון

בקשה לבמ"ש להתאמות בהסדר להחלפת אגח החב באגח מלסרן

2/3/16, 09:52 בריטיש ישראל

בקשה לבמ"ש להתאמות בהסדר להחלפת אגח החב באגח מלסרן

2/3/16, 09:43 ננו דיימנשן

המסחר בבADS החב בנאסדק יחל ב-7.3,תעבור לדווח לפי פרק ה'3

1/3/16, 21:54 דורי קבוצה

תשובת החב למכתב נאמני האגח בק"ע מסגרות האשראי,תגובת הנאמנים

1/3/16, 20:05 אידיבי פתוח

תוצ אסיפת אגח ט מ1.3-הסמכת הנאמן לנקוט הליכים בק"ע מתווה החב

1/3/16, 17:51 כארמור

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

1/3/16, 17:36 דקסיה ישראל הנפ

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>דרוג מעלות -AA להרחבת אגח ז ע"י החב בהיקף של עד 300מ'ש ע.נ

1/3/16, 15:39 טבע

תיקון להסכם עם Jp Morgan בק"ע ADR של החב

1/3/16, 15:32 מדיגוס

נמשכת הרחבת השימוש במערכת ה-MUSE של החב בארה"ב ובאירופה

1/3/16, 15:33 מיטב דש השקעות

הקדמת המועד בו יאשר דירק' החברה את הדוחות לשנת 2015 ל15.3.16

1/3/16, 14:13 נייס

פת' מדיניות דיגיטלי של החב ישולב בפלט' ענן שלMicrosoft Azure

1/3/16, 13:39 דה זראסאי גרופ

דירק' החב אישר התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה

1/3/16, 12:40 ספיץ' מודולס

החב' לרישומים של דיסקונט הודיעה כי תפסיק שירותיה תוך 30 יום

1/3/16, 12:17 ליברטי

זימון אסיפה ל-6.4.16-הארכת תקופת הסכם ניהול עם מנכל החב

1/3/16, 11:07 נובה

F-20 לשנת 2015 ניתן לעיון באתר החברה

1/3/16, 10:31 אורמת טכנו

K-8-דירק' החב וועדת התגמול אישרו תכנית תגמול לבכירים

1/3/16, 08:31 שופרסל

הסתלקות מייצוגית נגד החב ואחרים בק"ע סימון מוצרים-המשך 10/14

29/2/16, 18:18 אלקטרה צריכה

הנפקת100,000(0.46%)כ.אופציה למנהל בחברה בת של החברה

1/3/16, 07:40 אלקטרה צריכה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

29/2/16, 17:23 ווקסיל ביו

הנפקת 2,837,256(10.42%)מניות לצורך עמידת החברה בהסכם המיזוג

29/2/16, 15:06 דורי קבוצה

אסיפת אגח ו ב3.3,דווח ודיון בק"ע מגעים מול החב ונקיטת הליכים

29/2/16, 12:36 דלתא

בקשה לייצוגית נגד החברה בק"ע נגישות בחנויות הרשת בארץ

29/2/16, 10:35 גו.די.אם

תגובת דירקטוריון החב' להודעת העמדה של גולדשטיין מיום 28.2.16

29/2/16, 10:34 אלקטרה

הודעה החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות מעלה דרוג החב מ +A ל -AA, תחזית הדרוג יציבה

29/2/16, 10:16 אלקטרה

מעלות מעלה דרוג החב מ +A ל -AA, תחזית הדרוג יציבה

29/2/16, 10:01 אייביטרנס

תוקף פס"ד להסדר גישור בתביעה מטעם החב ובתביעה שכנגד,פרטים

29/2/16, 09:09 הראל השקעות

ביהמש אישר הסתלקות מבקשה ליצוגית נגד החב, המשך 17.1.16

29/2/16, 08:48 וואיטסטון

לא התקיים תנאי מתלה בעסקת מקדוגל, החב לא השלימה העסקה,המשך

29/2/16, 07:38 שופרסל

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.16, לפי מועדי פרעון

28/2/16, 19:02 אידיבי פתוח

אסיפת אגח ט ב1.3.16-הסמכת הנאמן לנקוט הליכים בק"ע מתווה החב

28/2/16, 19:20 הכשרה חב לביטוח

דירקטוריון החברה אישר חידושהתקשרות בהסכם ליסינג תפעולי

28/2/16, 17:48 מטרת מיזוג

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

28/2/16, 17:35 מטרת מיזוג

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

28/2/16, 17:08 איתוראן

מנ' החב ימחקו מהמסחר ביום 25.5.16, מסחר אחרון ביום 23.5.16

28/2/16, 14:04 איידיאיי ביטוח

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/2/16, 14:03 איידיאיי הנפקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/2/16, 11:34 אייאיאס

תרכוש במשותף מתחם מגורים בספרד תמורת 10.2מ'€, חלק החברה 60%

28/2/16, 09:39 דורי קבוצה

תגובת החב למכתב הנאמנים לאגח בנוגע למסגרות אשראי מבנקים

28/2/16, 08:53 גב ים

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/2/16, 08:40 די פארם

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

28/2/16, 08:34 סאטקום מערכות

IOCC (כ-5.9%)החליט על מענק רוחבי לכל בעמ"נ,חלק החב כ-400א'$

28/2/16, 08:08 די פארם

הסכם עם חב פארמה בנוגע לTHR-18,פרטים,סיום העסקת עובדי החב

25/2/16, 17:36 נייר חדרה

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות מעלה את הדרוג החברה מ -A ל A , תחזית הדרוג יציבה

25/2/16, 16:13 אודיוקודס

החב+BLUIPמאפשרות לבתי מלון מעבר מרכזיה לענן ללא החלפת תשתיות

25/2/16, 16:13 אודיוקודס

החב+BLUIPמאפשרותבתי מלון העברת מרכזיות לענן ללא החלפת תשתיות

25/2/16, 14:59 פרשקובסקי

מימוש אופ למכ' זכ' החב במגרש בראשל"צ בכ-54.4מ'ש,ר.צפוי כ8מ'ש

25/2/16, 14:38 נייר חדרה

מעלות מעלה את הדרוג החברה מ -A ל A , תחזית הדרוג יציבה

25/2/16, 14:37 פנטזי נטוורק

התקשרה עם אייביאי בהסכם עשית שוק במניות החברה

25/2/16, 13:04 פנטזי נטוורק

איביאי יפעל כעושה שוק במניות החברה מיום 28.2.16

25/2/16, 13:04 פנטזי נטוורק

איביאי יפעל כעושה שוק במניות החברה ביום 28.2.16

25/2/16, 12:10 אלון חברת הדלק

תוצ' אסיפת אגח א מ18.2-הוראות בק"ע ההסכם בין החב לבן משה

25/2/16, 09:29 אלווריון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/2/16, 09:26 אלווריון

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.15, לפי מועדי פרעון

24/2/16, 20:48 אביב בניה

אסיפה ב3.3.16-הוספת הבהרות למנגנון המענק השנתי למנכל החב

24/2/16, 20:40 אביב בניה

אסיפה ב3.3.16-הוספת הבהרות למנגנון המענק השנתי למנכל החב

24/2/16, 18:59 אימקו

זימון אסיפה ל31.3-תנאי כהונת מנכל החברה,דוד פיינר,כ.הצבעה

24/2/16, 20:35 דורי בניה

הצעת רכש למניות החברה מטעם דורי קבוצה לא נענתה

24/2/16, 22:33 אור סיטי החזקות

ענבל אור,ב.שליטה נחקרה ע"י רשות המיסים,החב אינה צד להליך

24/2/16, 15:11 מגה אור

צד ד' מימש חלקית אופ שהעניקה לו החב לרכוש מממ"י מגרשים בבקרת

24/2/16, 14:15 נייס

שותפות אסטרטגית של החב ו-BCG לקידום התנהגות צרכנית רב ערוצית

24/2/16, 13:02 איתוראן

דירק' החב החליט על מחיקה מהבורסה בתל אביב

24/2/16, 12:44 ווקסיל ביו

פניה לביהמש לאישור הסדר להחלפת מניות החברה במנ' Emerge

24/2/16, 12:12 פנינסולה

דירק' החב אישר כי החל משנת 2016 הדירק' לא יהיו זכאים לגמול

24/2/16, 10:02 ווקסיל ביו

ביהמש אישר בקשת החב לקיצור תקופת ההתנגדויות לבקשה להסדר

24/2/16, 09:38 דורי קבוצה

בקשת הנאמנים למסירת מידע בק"ע נושאים שידונו באסיפת החב ודורב

24/2/16, 09:30 חד-אסף

אישור תיקון מדיניות תגמול ותנאי כהונתו של מנכל החב החדש

24/2/16, 09:18 אור סיטי החזקות

תגובה-החב אינה צד לחקירת גלעדי-סמנכל הכספים ע"י רשות המס

24/2/16, 08:44 קסניה

פוליפיד השלימה סבב גיוס בסך כ22מ$,החב' לא השתתפה,מחזיקה 7.8%

24/2/16, 08:41 פנינסולה

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

24/2/16, 01:38 דלתא

אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף 7.5מ'$

23/2/16, 20:18 ווקסיל ביו

תוצ אסיפה מ23.2-אושר ביצוע הסדר בין החברה למחזיקי ני"ע-תיקון

23/2/16, 20:23 ווקסיל ביו

תוצ אסיפה מ23.2-אושר ביצוע הסדר בין החברה למחזיקי ני"ע-תיקון

24/2/16, 01:47 דלתא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/2/16, 19:35 סטרוברי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

23/2/16, 18:01 איזיצ'יפ

גריעת מניות החברה ממדדי הבורסה ביום ה', 25.2.16

23/2/16, 17:23 אידיבי פתוח

אסיפת אג"ח ט ב-28.2.16-דיון ודיווח בק"ע הצעת החב' וב.שליטה

23/2/16, 15:43 בי ג'י איי

המסחר במניות החברה יחודש מחר, 24.2.16

23/2/16, 15:34 איזיצ'יפ

פרטים בק"ע השלמת הליכי מיזוג, מניות החברה ימחקו ביום 25.2.16

23/2/16, 15:02 אפריקה השקעות

תוצ' אסיפה כח מ-21.2.16-הצעת החב למתווה,דחיית מועדים-תיקון

23/2/16, 13:05 בי ג'י איי

עמדת החברה בעניין תוצ' אסיפה -המשך דיווחים

23/2/16, 12:52 כלכלית ירושלים

הערכה ראשונית של השפעת ירידת ערך מרלד+סוט+נכסים בקנדה על החב

23/2/16, 12:57 לידר השקעות

אקסלנס נשואה תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 15.3.16

23/2/16, 12:52 פרידנזון

תוצ' אסיפה מ23.2.16-אישור תיקון מדיניות תגמול של החברה

23/2/16, 11:00 טי.אר.די

תגובת החב לבקשת רמות לדחיית מועד הגשת תביעות+כינוס אסיפות

23/2/16, 10:55 טי.אר.די

מכתב שנשלח לחב מדנטספליי, תגובת החב לדנטספליי

23/2/16, 10:42 לידר השקעות

איי-ברוקר יפעל כעושה שוק במניות החברה החל מיום 15.3.16

23/2/16, 09:44 אימקו

אישור כיסוי ביטוחי לדוד פיינר,מנכל החברה,כנושא משרה בחברה

23/2/16, 09:39 מג'יק

חב התרופות הגרמנית מונדיפארמה בחרה בפת' המובייל העסקי של החב

23/2/16, 09:23 ביוטיים

Form 13D Amendment No.3 - רכ' מנ' חב הבת אסטריאס ע"י החב

22/2/16, 18:20 אפריקה השקעות

תוצ' אסיפת אגח כז' מ-21.2.16-בחירת בהצעת מתווה ביניים של החב

22/2/16, 18:10 אפריקה השקעות

תוצ' אסיפת אגח כו' מ-21.2.16-בחירת בהצעת מתווה ביניים של החב

22/2/16, 23:40 טי.אר.די

בקשת רמות לדחיית הגשת תביעות+כינוס אסיפות,במ"ש:לתגובת החב

22/2/16, 18:00 דקסיה ישראל הנפ

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

22/2/16, 18:00 מעין ונצ'ורס

מניות החב חדלו להיסחר ברשימה הראשית ביום 1.5.14-תיקון טעות

22/2/16, 16:53 גילת

מצגת החברה-פברואר 2016

22/2/16, 15:26 תדיר גן

עדכון מועד תחילת עשיית שוק במניות החב ל-23.2.16

22/2/16, 14:56 מצלאוי

אסיפת אגח ג ב1.3.16-דיווח החב בדבר הסכם השק',תיקון ש.נאמנות

22/2/16, 14:41 תדיר גן

אקסלנס נשואה תחדל לפעול כע.שוק במניות החברה ביום 17.3.16

22/2/16, 14:14 נייס

פת' ענן של החב כחלק מFIVE9 ישפר יעילות+מכAMERICAN SUPPORT

22/2/16, 13:51 אפריקה השקעות

תוצ' אסיפת אגח כח מ-21.2.16-אישור הצעת החב,כפוף,דחיית מועדים

22/2/16, 13:20 אופל בלאנס

דירק החב אישר חידוש הלואות שנטלה החב מב.שליטה וקרוב לו,פרטים

22/2/16, 10:30 סטרוברי

מינוי משרד עו"ד פישר בכר חן כנציג החב בישראל

22/2/16, 08:39 רגנסי

בימ"ש דחה בקשה ליצוגית נגד החברה וחברי הדירק', המשך מ15.9.14

21/2/16, 22:42 גו.די.אם

תגובת דירק' החברה להודעת העמדה של פנמד מיום 18.2.16

21/2/16, 18:13 כלכלית ירושלים

תוצ' אסיפה כללית מ21.2-אושר: הגדלת ההון הרשום של החברה

21/2/16, 16:35 אינטר תעשיות

תיקון:איי ברוקר תחדל לפעול כעושה שוק במניות החב ב-31.3.16

21/2/16, 16:25 אינטר תעשיות

אקסלנס תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 31.3.16

21/2/16, 12:43 אידיבי פתוח

מגעים למתווה לפיו דולפין תרכוש את כל מניות החברה

21/2/16, 11:59 אי.אם.אס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

21/2/16, 09:36 אידיבי פתוח

התקבלו בחשבון החברה 15 מ'שח כהלוואה מדולפין-המשך

21/2/16, 09:20 נאוי

בנק ישראל:הנפקת החברה אינה עולה בקנה אחד עם חוק הבנקאות,דוחה

21/2/16, 08:58 מנקיינד

אפרד מאן התפטר מתפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה

18/2/16, 22:18 נקסט ג'ן

אסיפה ב27.3.16-מינוי אברהם קצב סמנכל כספים כמנכל החב,כ.הצבעה

18/2/16, 20:29 כמיפל

אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד החב וכנגד 3 חב אם

18/2/16, 19:46 אדרי-אל

תביעה כספית נגד החברה בק"ע אכיפת עסקת קומבינציה מ-1996

18/2/16, 19:39 בי ג'י איי

באסיפה שזימנו בעמ"נ הוחלט על מינוי דירק',עמדת החב:אין תוקף

18/2/16, 19:07 לאומי

מתאר הנפקת כ180מ' מניות לעובדי החברה כנגד המרת זכויות

19/2/16, 10:54 אור סיטי החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

18/2/16, 18:01 וילי פוד

גורטובוי יו"ר החב,חב בקב' וב.שליטה בהן נעצר לחקירת רשות ני"ע

18/2/16, 17:42 איזיצ'יפ

מניות החב צפויות להיגרע ממדדי הבורסה ב-25.2,יפורסם חוזר נוסף

18/2/16, 15:57 אינטר תעשיות

אי.בי.אי יפעל כעושה שוק במניות החברה מיום 27.3.16

18/2/16, 15:03 סודהסטרים

תוצאות החב לרבעון 4 לשנת 2015 ולשנת 2015 פורסמו בחו"ל-ה"מ

18/2/16, 14:12 תדיר גן

אי.בי.איי יפעל כעושה שוק במניות החברה מיום 17.3.16

18/2/16, 13:32 סאפיינס

מצגת החב למשקיעים לסיכום לשנת 2015

18/2/16, 11:02 ביונד טיים

גזר דין שנפסק לדג'לדטי מב.שליטה,לא ניתן להעריך השפעה על החב

18/2/16, 10:57 דולומיט אחזקות

גזר דין שנפסק לדג'לדטי מב.שליטה,לא ניתן להעריך השפעה על החב

18/2/16, 10:27 בי ג'י איי

אי בהירות בענייני החברה - הפסקת מסחר

18/2/16, 09:48 תדיר גן

התקשרה עם איביאי בהסכם ע.שוק במנ' החב,חלף ההסכם עם אקסלנס

18/2/16, 08:21 הלמן אלדובי גמל

דירק' החברה והאסיפה אישרו תיקון ותוספת לתנאי העסקת מנכ"ל

17/2/16, 19:41 טי.אר.די

אסיפה ב-2.3-אישור הסדר,אישור פשרה בין החב לאור רמות, כ.הצבעה

17/2/16, 18:02 אינסוליין

נחתמה פשרה בתובענה יצוגית נ' החברה והוגשה לאישור בימ"ש-המשך

17/2/16, 14:20 נייס

קב' OI TELECOM בחרה בפתרון החב להפחתת עלויות והגברת יעילות

17/2/16, 14:12 אלוט

החב ואורקל מציעות לספקי תק' פתרונות לניהול ומינוף נתוני רשת

17/2/16, 10:50 ג'ובוקיט החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

17/2/16, 00:10 אפריקה השקעות

אסיפת אגח כז ב21.2,אישור הצעת מתווה ביניים של החב,כתב הצבעה

17/2/16, 00:03 אפריקה השקעות

אסיפת אגח כו ב21.2,אישור הצעת מתווה ביניים של החב,כתב הצבעה

16/2/16, 23:32 אפריקה השקעות

אסיפת אגח כז(משותפת) ב18.2,דווח ודיון,הצעת החב למתווה ביניים

16/2/16, 23:37 אפריקה השקעות

אסיפת אגח כח(משותפת) ב18.2,דווח ודיון,הצעת החב למתווה ביניים

16/2/16, 23:23 אפריקה השקעות

אסיפת אגח כו(משותפת) ב18.2,דווח ודיון,הצעת החב למתווה ביניים

16/2/16, 23:23 אפריקה השקעות

אסיפת אגח כו ב18.2,דווח ודיון;שינויים בהצעת החב למתוה ביניים

16/2/16, 18:49 לייבפרסון

הרחבת תוכנית רכישה עצמית של מניות החב ב-14מ'$ נוספים

16/2/16, 22:42 חשמל

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מדרוג מותירה דרוג אגח החב,דרוגAa3 להרחבת סד' בעד 2מיליארד שח

16/2/16, 18:07 פועלים אי.בי.אי

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

16/2/16, 17:37 גולן פלסטיק

דירקטוריון החברה אישר חידוש פוליסת ביטוח אחריות דירק ונ.משרה

16/2/16, 17:23 הפניקס

מדרוג מותירה דרוג אגח סד' 1-2,בדירוגAa3 באופק יציב-הודעת החב

16/2/16, 17:15 חשמל

מדרוג מותירה דרוג אגח החב,דרוגAa3 להרחבת סד' בעד 2מיליארד שח

16/2/16, 14:43 אלון רבוע כחול

תוכנית החב לעמידה בכללי המשך המסחר בארה"ב התקבלה ע"י NYSE

16/2/16, 14:18 נייס

KEYBANKהאמריקאי בחר בפת' נגד הונאה של החב לבנקאות דיגיטלית

16/2/16, 13:04 מגדל ביטוח

בקשה ליצוגית נגד החב מטעם מנותקי קשר בק"ע מגדל קהל השתלמות

16/2/16, 12:45 הזדמנות ישראלית

עקב התנגדות CDC לא ניתן לדון באישור הגדלת זכ' החב ברשיון עוז

16/2/16, 12:30 גילת

SOFTBANKתספק שירותי LTE באמצעות טכנ' התמסורת הסלולרית של החב

16/2/16, 10:56 פרטנר

השיקה מותג חדש בשם "פרטנר" תחתיו ישווקו מוצרי החברה

16/2/16, 09:42 להב

הסכם מותנה למכירת החזקות החברה בפי.אל.טי

15/2/16, 13:01 אדרי-אל

אקסלנס תחל לפעול כע.שוק במנ' החב החל מ20.3,לא תכנס לד.סחירות

15/2/16, 12:56 פי.אל.טי פיננס

תפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי, הופסק המסחר בני"ע של החברה

15/2/16, 09:01 אברות

תוצ' אסיפת אג מ9.2-פרשנות לעמידת החב ביחס חוב פיננסי לEBITDA

14/2/16, 19:32 אמ.די.ג'י.

מינוי נושא משרה-מזכיר החברה ונציג החברה בישראל-דרנוב ישראל

14/2/16, 15:38 דרבן

כלכל קבלה הצעה מJTLV לרכישת מניות החברה,טרם נבחנה ע"י הדירק'

14/2/16, 14:22 קליין קבוצה

אישור עו"ד כי החב פרעה ההלואה,פנתה לנאמן להעברת תמורת ההנפקה

14/2/16, 11:51 אייאיאס

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.15, לפי מועדי פרעון

14/2/16, 09:34 דן מלונות

כ.אישום נ' החב+עובדים בק"ע פירוק תעלת אסבסט כחלק משיפוץ מלון

11/2/16, 20:39 חשמל

נתקבלה בקשת ערעור על פסק בוררות בין החב לEMG וחב הגז,לומדת

11/2/16, 14:33 אדרי-אל

איי ברוקר תחדל לפעול כ.שוק במניות החב ב-20.3,תכנס לד.סחירות

11/2/16, 13:34 שלמה החזקות

יו"ר ומנכל החב זומנו לחקירת מע"מ,להערכתה כחלק מחקירת חב בענף

11/2/16, 08:34 טי.אר.די

תגובת החברה להתנגדות מגדל לכינוס אסיפות לאישור הסדר נושים

10/2/16, 18:06 פרופיט

במ"ש אישר מתכונת דיווח חלופית,עמדת הכונס,בקשת נוספת מטעם החב

10/2/16, 17:59 חפציבה גלובל

חלוקה שנייה על חשבון דיבידנד פירוק לני"ע של החברה

10/2/16, 17:58 מגדלי ים תיכון

הודעת מדרוג בק"ע השפעת חוק הדיור המוגן על החברות בענף

10/2/16, 12:55 דורי בניה

דרקב פרסמה ה.רכש מלאה מותנית למנ' החב ב-33.3אג' למניה

10/2/16, 11:02 חפציבה חופים

עדכון בנוגע לתביעה שהגיש המנהל המיוחד בשם החברה

10/2/16, 11:02 חפציבה חופים

עדכון בתנוגע לתביעה שהגיש המנהל המיוחד בשם החברה

10/2/16, 09:41 נאוסיטי

דירק' החב אישר הסכם מסגרת לקבלת אשראי בסך עד21מ'ש מב.שליטה

10/2/16, 09:31 וויטסמוק

הסכם שת"פ לשילוב טכנ' החב במוצר של חבAPN,והפצת המוצר ע"י החב

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 17:53 פולאר תקשורת

לידר השלימה מכ' 54% מהון החברה בכ36.9מ'ש,תחזיק 4%,המשך

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:46 אלון רבוע כחול

תפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי, הופסק המסחר בני"ע של החברה

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:40 לידר השקעות

תפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי, הופסק המסחר בני"ע של החברה

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:32 טי.אר.די

מכתב מב"כ דנטספליי,החברה תגיב לאחר שתלמד ותבחן את הטענות

9/2/16, 16:09 פולאר תקשורת

תפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי, הופסק המסחר בני"ע של החברה

9/2/16, 14:10 פלייט מדיקל

MAQUET פתחה הליך בוררות בק"ע הפצת הFLIGHT 60,החברה דוחה

9/2/16, 13:16 כיל

מצגת החברה בק"ע תוצאות רבעון 4 לשנת 2015

9/2/16, 13:08 אנגל משאבים

דירק' החב אישר תיקון ש.נאמנות לאגח ,כפוף לאישור אסיפות אגח

9/2/16, 12:48 גפן השק

קיבלה מדולומיט הלוואה בסך400א'ש מתוך600א'ש שזכאית החב ללוות

9/2/16, 11:10 איתי פיננסים

חב ההפצה(70%)תקצה לארביטרג' גרופ 20%,החב תחזיק כ56%,פרטים

9/2/16, 11:10 איתי פיננסים

חב ההפצה(70%)תקצה לחב בשליטת שמעוני 20%,החב תחזיק כ56%,פרטים

9/2/16, 10:55 אינטרנט זהב

6K: העלאת דרוג אגח של החברה ובקומ ע"י מידרוג

9/2/16, 09:31 דורי קבוצה

כתב התחייבות בעניין פעילות החב בתקופת הביניים

8/2/16, 19:37 ווקסיל ביו

אסיפת אופ 1 ב23.2-הסדר החלפת מניות החברה במנ' Emerge

8/2/16, 19:34 ווקסיל ביו

אסיפת בעמנ ל-23.2.16-הסדר החלפת מניות החברה במנ' Emerge

8/2/16, 16:09 די.אן.איי ביומד

תוצ' אסיפה מ8.2-שינוי שם החב, תיקון תקנון,פטור ושיפוי

8/2/16, 15:59 בי קומיונקיישנס

עדכון בק"ע רכישה חוזרת של אגח החב,בהתאם לשטר,עקב מכ' מנ' בזק

8/2/16, 15:59 בי קומיונקיישנס

עדכון בק"ע רכישה חוזרת של אגח החב עקב מכ' מנ' בזק,בהתאם לשטר

8/2/16, 08:35 אסם

הגישה לרשם החברות הצעת מיזוג עם חברה פרטית בבעלות נסטלה

7/2/16, 18:42 כרמית

בימ"ש אישר הסכם פשרה עם התובע בתובענה יצוגית נ' החברה -המשך

7/2/16, 10:41 קייביאס אסאואר

מצגת החברה בק"ע הנפקת אג"ח -פברואר 2016

7/2/16, 10:33 תעשיה אוירית

הוסכם עם הארגון הארצי של עובדי החב' על פתיחת מו"מ קיבוצי

7/2/16, 09:54 אי.טי.ויו מדיקל

הזמנה ראשונה לרכישת מוצרי החב ממרכז רפואי של צבא ארה"ב

7/2/16, 09:40 אורתם סהר

פוטרו שני עובדים בחשד לאי סדרים,הערכת השפעה על דוחות החב

7/2/16, 09:14 אדמה

עדכון בק"ע העסקה הנבחנת להחלפת מנ' החב במנ' סנונדה, המשך

5/2/16, 09:08 בית הזהב

הצעת תיקון חוק הדיור המוגן עברה בקריאה טרומית,השפעה על החב

4/2/16, 21:27 לפידות

מזרחי הסכים לבטל ערבות בסך 10מ'$ שהעמידה החב לסקלס,המשך

6/2/16, 18:08 אחוזת בית

הצעת תיקון חוק הדיור המוגן עברה בקריאה טרומית,השפעה על החב

4/2/16, 17:51 שיכון ובינוי

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מידרוג מכניסה דירוג A1 לאגח 3-8 של החב לCR,ללא השלכות ודאיות

4/2/16, 17:23 שפע לוגיסטיקה

דירק' החב אישר קבלת שירותי מנכל ממנכל ישראלום, ללא תמורה

4/2/16, 17:20 שיכון ובינוי

מידרוג מכניסה דירוג A1 לאגח 3-8 של החב לCR,ללא השלכות ודאיות

4/2/16, 16:59 צמח המרמן

איביאי תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 7.2.16

4/2/16, 16:24 צמח המרמן

אקסלנס ישמש כעושה שוק של החב מיום 7.2.16 חלף איביאי

4/2/16, 15:21 צמח המרמן

אקסלנס נשואה תחל לפעול כעושה שוק במניות החברה החל מ-7.2.16

4/2/16, 15:11 דה זראסאי גרופ

מעלות מאשררת דרוג מנפיק AA-/STABLE ,הודעת החברה

4/2/16, 14:56 אלון חברת הדלק

אסיפת אגח א ב14.2,העמדה לפרעון מיידי,עדכון מנציגי החב והנאמן

4/2/16, 12:50 שלמה החזקות

תגובה-לא ידוע לחב על חקירת רשות המסים נגד החב/חב מענף הרכב

4/2/16, 12:28 אידיבי פתוח

בימ"ש:מועד פקיעת אופ4 ידחה לפחות עד 10.5.16,החב בוחנת ההחלטה

4/2/16, 12:03 פרופיט

בקשת החברה לאישור מתכונת דיווח חלופית, לאור תגובת נאמני האגח

4/2/16, 10:30 פרטנר

תשיק מותג חדש ב-16.2.16,תחתיו יסופקו מרבית מוצרי ושירותי החב

4/2/16, 09:49 קולפלנט אחזקות

אקסלנס יחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 25.2.16

4/2/16, 09:32 קמטק

בימ"ש דחה ערעור החברה על החלטה בתביעת פטנט של RUDOLPH

3/2/16, 21:55 טי.אר.די

מגדל שוקי הון הגישה התנגדותה לבקשת החברה לאסיפות לאישור הסדר

3/2/16, 18:37 אדרי-אל

התקשרה עם אקסלנס בהסכם ע.שוק במנ' החב,חלף ההסכם עם אי ברוקר

3/2/16, 13:12 אידיבי פתוח

מכתב מאת נאמני האגח בק"ע החלטת דירק' החב להנפיק מנ', המשך

3/2/16, 08:29 קולפלנט אחזקות

איי בי איי מונה כעושה שוק במניות החברה החל מהיום,3.2.16

2/2/16, 20:03 בזק

בי קומיוניקיישנס השלימה מכירת 115.5מ' מניות החברה - המשך

2/2/16, 20:03 בזק

ב.שליטה בהסכם למכ' כ4.2% מהחב ב850אג למנ',תחזיק כ26.3%-משלים

2/2/16, 17:10 ווקסיל ביו

ביהמש אישר כינוס אסיפות לאישור החלפת מניות החב במנ' Emerge

2/2/16, 15:24 הלמן אלדובי גמל

מידרוג מותירה דירוג A3.il לאגח החב,משנה אופק ליציב-הודעת חב

2/2/16, 13:38 קולפלנט אחזקות

אי.בי.אי יחל לפעול כעושה שוק בני"ע של החברה מיום 3.2.16

2/2/16, 12:49 בזק

ב.שליטה בהסכם למכ' כ4.2% מהחב ב850אג למנ',תחזיק כ26.3%-משלים

2/2/16, 10:03 אמניס תרפיוטיקס

הנפקת 303,848(2.37%)כ.אופציה ל2 יועצים של החברה

2/2/16, 09:22 המלט

זימון אסיפה ל-8.3.16-תנאי כהונת מנכל החב כולל הקצאת אופ'

1/2/16, 23:16 אול-יר

חדל לכהן-נושא משרה-מזכיר, ונציג החברה בישראל-יזהר שמעוני

1/2/16, 23:53 ספנסר אקוויטי

מינוי נושא משרה-מזכיר החברה ונציג החברה בישראל-דרנוב גבריאל

1/2/16, 23:52 ספנסר אקוויטי

חדל לכהן-נושא משרה-מזכיר, ונציג החברה בישראל-יזהר שמעוני

1/2/16, 23:58 אול-יר

מודיעה על מינוי גבריאל דרנוב כנציג החב בישראל חלף יזהר שמעונ

1/2/16, 20:21 טמפו משקאות

בימ"ש קיבל בקשת הסתלקות מתביעה יצוגית נגד החברה,המשך מ5.5.15

1/2/16, 16:35 פרשקובסקי

היקף מכירות החברה עד ליום 31.1.16

1/2/16, 14:18 אלביט הדמיה

תוכנית לרכישה עצמית של אגח החב(רק ח' בשלב זה) בהיקף עד40מ'שח

1/2/16, 13:32 עשות

אסיפה שזומנה ליום 3.2.16 נדחית ליום 10.2.16-החלטת החברה

1/2/16, 11:43 פוקס

אי דיוקים ברישומי חב כלולה,השפעה על החב-קיטון בהון עד5.5מ'שח

1/2/16, 09:44 אי.טי.ויו מדיקל

הזמנה ראשונה למוצרי החברה מבי"ח Memorial Sloan-Kettering בUS

31/1/16, 09:52 ווקסיל ביו

בקשה לכינוס אסיפה לאישור הסדר החלפת מניות החברה במנ' Emerge

31/1/16, 09:37 אידיבי פתוח

בימ"ש דחה ערעור להחלטת בימ"ש לדחיית תביעה נגד החב בק"ע ה.רכש

31/1/16, 09:38 ברוקלנד

דירק' החב אישר את רכישת נכסים בכספי אגח ב',המשך

31/1/16, 09:31 אמניס תרפיוטיקס

פרופ'אדנאן סידיקי ופרופ' רונית אגיד מונו לועדה המיעצת של החב

28/1/16, 20:05 טי.אר.די

תגובת החב לעמדת הכנר+התובע היצוגי לבקשה לאסיפות לאישור הסדר

29/1/16, 10:42 נתנאל גרופ

מקיימת הגדרה ל"תאגיד קטן",החב תמשיך לדווח לפי ההקלות

28/1/16, 16:34 אי.טי.ויו מדיקל

התאמות יחסי המימוש של אופ' החב בעקבות הנפקת זכויות-תיקון

28/1/16, 16:28 שלמה נדלן

נוסח סופי לטיוטת שטר הנאמנות לאגח ג' שבכוונת החברה להנפיק

28/1/16, 15:41 אלומיי קפיטל

מעלות מאשררת דרוג המנפיק A-/STABLE - הודעת החברה

28/1/16, 12:48 אידיבי פתוח

החב הגישה לבימש את התנגדותה לבקשה להארכת מועד מימוש אופ4

28/1/16, 10:14 אינפימר

תוצ' אסיפה מ27.1-אושר עדכון מדיניות התגמול של החברה -תיקון

28/1/16, 09:39 כארמור

נדחתה עתירה לביטול זכיית החב במכרז של משהב"ט,תמשיך בפרו'

28/1/16, 09:34 מטריקס

מחיקת בקשה לייצוגית נגד החב ונושאי משרה -המשך דיווחים

28/1/16, 09:05 אינפימר

תוצ' אסיפה מ27.1-אושר עדכון מדיניות התגמול של החברה

27/1/16, 18:24 אברות

אסיפת אג ד ב9.2.16-פרשנות לעמידת החב ביחס חוב פיננסי לEBITDA

27/1/16, 18:24 אברות

אסיפת אגח ד ב9.2.16-פרשות לעמידת החב ביחס חוב פיננסי לEBITDA

27/1/16, 16:37 לייטסטון

מידרוג מאשררת דרוג A1 באופק יציב לאג"ח שבמחזור-הודעת החברה

27/1/16, 15:59 ב.יאיר

אסיפה שזומנה ליום 28.1.16 נדחית ליום 7.2.16-ביוזמת החברה

27/1/16, 14:20 טי.אר.די

החלטת בימש בק"ע התנגדות התובע היצוגי והמערער ביצוגית נ' החב

27/1/16, 14:14 ביונדווקס

קיבלה פטנט אמריקאי נוסף על חיסון השפעת האוניברסלי של החברה

27/1/16, 14:10 אלוט

DATAFORTרוסיה משתמשת בפת' החב לנראות,בקרת ואבטחת תקשורת

27/1/16, 13:15 אלון חיפושי גז

דירק' החב אישר ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה בחברה

27/1/16, 09:44 עשות

אישור פיצוי פרישה למנכל החב-משלים מ-14.1.16,הוספת פרטים

27/1/16, 09:26 שפע ימים

דוח מסקנות עיקריות ממחקר שביצע פרופ גריפין על ממצאי החברה

27/1/16, 08:29 בי ג'י איי

בעמ"נ פרסמו בעיתונות זימון אסיפה,עמדת החב-אין תוקף מחייב

26/1/16, 22:24 טי.אר.די

התנגדות מטעם התובע הייצוגי והמערער בתביעה יצוגית נגד החברה

26/1/16, 22:24 דור אלון

דירקטוריון החברה אישרר תשלום גמול לדירקטורים שאינם דח"צים

26/1/16, 15:58 סוברין נכסים

בימ"ש נעתר לבקשה להשתחרר מנכס החברה בקונטיקט-המשך

26/1/16, 13:15 אנרג'יקס

אושרה קבלת ערבות מב.שליטה להבטחת חובות החב לבנקים,המשך

26/1/16, 11:12 דיסקונט השקעות

אדבפ שעבדה מנ' נוספת של החב כבטוחה להלוואה ממנורה-המשך

25/1/16, 18:08 הכשרת הישוב

החברה וחב'מאוחדות הגישו ערעור על החלטת הממונה בק"ע רשיון גיא

25/1/16, 17:06 מטי

איביאי יחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 15.2.16

25/1/16, 15:30 טבע

מפרסמת נקודות עקריות מתוך דוח החדשנות והאחריות החברתית

25/1/16, 14:39 פי.אל.טי פיננס

התקשרה עם אקסלנס נשואה בהסכם עשיית שוק במניות החב

25/1/16, 14:29 מטי

איי-ברוקר יפעל כעושה שוק במניות החברה מיום 14.2.16

25/1/16, 13:47 פי.אל.טי פיננס

אקסלנס נשואה יפעל כעושה שוק במניות החברה מיום 26.1.16

25/1/16, 13:20 אידיבי פתוח

הודעת סלקום:ההסתדרות הודיעה השבתה החל מ7.2.16,החב דוחה טענות

25/1/16, 13:13 ערד

איי-ברוקר יפעל כעושה שוק במניות החברה מיום 9.2.16

25/1/16, 13:09 שפע ימים

איי-ברוקר יפעל כעושה שוק במנית החברה מיום 1.2.16

25/1/16, 12:58 דיסקונט השקעות

הודעת סלקום:ההסתדרות הודיעה השבתה החל מ7.2.16,החב דוחה טענות

25/1/16, 11:03 מישורים חברה פת

איי-ברוקר יפעל כעושה שוק במניות החברה, החל מיום 21.2.16

25/1/16, 11:03 מישורים חברה פת

מינוי איי-ברוקר כעושה שוק במניות החברה, החל מיום 21.2.16

25/1/16, 09:49 מטי

התקשרה עם אי ברוקר בהסכם ע.שוק במנ' החב,חלף ההסכם עם איביאי

25/1/16, 09:10 סלקום

ההסתדרות הודיעה השבתה החל מ-7.2.16,החברה דוחה טענות

25/1/16, 08:37 טי.אר.די

עמדת הרשות לני"ע לביהמ"ש בעניין בקשת החברה

24/1/16, 16:39 מצלאוי

כללי שימור -עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.15

24/1/16, 16:39 דולומיט אחזקות

כללי שימור -עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.15

24/1/16, 16:39 אי אס אר אר

כללי שימור -עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.15

24/1/16, 16:39 אור סיטי החזקות

כללי שימור -עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.15

24/1/16, 16:39 נאוסיטי

כללי שימור -עדכון מצב החברות שקיבלו התראה עפ"י נתוני 30.6.15

24/1/16, 15:06 אנגל משאבים

תשובת החב לתגובת GBES וE-EUROPE בק"ע ביטול החוב החברה

24/1/16, 13:57 צרפתי

תשובת החב לדרישת בעמ"נ להגשת תביעה נגזרת נ' ב.שליטה ודירק'

21/1/16, 18:38 אופקטרא נדלן

אישור תנאי שכר דירק'(שרון וישניה)בהתאם למד' התגמול של החברה

23/1/16, 22:38 ספיץ' מודולס

פס"ד בתביעת לאומי נ' החברה וב.שליטה-החב' חויבה לשלם כ360א'שח

22/1/16, 11:52 אמיליה פיתוח

הודעה על כוונה לפתוח בשביתה במפעל החברה בירוחם מיום 10.2.16

24/1/16, 00:56 תמיר פישמן נדלן

תוצאות הצעת הרכש למניות החברה- ההצעה לא התקבלה

21/1/16, 17:12 מזרחי טפחות

מעלות מאשררת דירוג מנפיק AAA/STABLE-הודעת החברה

21/1/16, 16:51 אמות

מעלות מאשררת דירוג AA-/STABLE למנפיק-דוח מלא,הודעת החברה

21/1/16, 09:46 איסתא

בקשה ליצוגית נגד החב ואחרות בק"ע תיאום מחיר במשלחות לפולין

21/1/16, 09:42 שופרסל

בקשה ליצוגית נ' החב בגין אי אספקת שירות מקוון לישובים ערביים

21/1/16, 09:33 קדימהסטם

קיבלה אישור פטנט בארה"ב לטכנולוגית החברה בתחום הטיפול בסכרת

21/1/16, 00:23 שפיר הנדסה

רכבת ישראל מבקשת לחלט ערבות בסך 32מ'ש בק"ע פר' A1,החב מתנגדת

20/1/16, 17:37 וויטסמוק

זימון אסיפה ל-25.2.16-קביעת יעדי מענק למנכל החב לשנת 2016

20/1/16, 15:50 קסטרו

בד"ע אישר חלק מבקשה לייצוגית נגד החב מטעם עובד לשעבר,תבחן

20/1/16, 12:11 נדלנס'

מינוי עושה שוק למניות החברה מ21.1.16,תגרע מדלי סחירות

20/1/16, 12:11 נדלנס'

מינוי עושה שוק למניות החברה ב21.1.16,תרגע מדלי סחירות

20/1/16, 12:09 תמיר פישמן נדלן

הפחתת מע"מ על רכישת דירות בהונגריה,השפעה על שווי קרקע של החב

20/1/16, 11:50 ארגמן

אקסלנס תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ליום 10.2.16

20/1/16, 11:49 מלם תים

אקסלנס תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ליום 10.2.16

20/1/16, 11:30 ערד

אי.בי.אי תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה יום 9.2.16

20/1/16, 11:29 שפע ימים

אי.בי.אי תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה יום 9.2.16

20/1/16, 09:24 גזית גלוב

אישור הענקת גמול דירק' לדורי סגל בהתאם למד' התגמול של החברה

20/1/16, 09:15 ננו דיימנשן

הסכם עם פלקסטרוניקס-תשמש כיצרן המרכזי של מדפסות 3Dשל החב

19/1/16, 20:39 נדלנס'

התקשרה עם אי ברוקר בהסכם עשיית שוק במניות החברה

19/1/16, 22:22 ערד

התקשרה עם אי ברוקר בהסכם ע.שוק במנ' החב,סיום ההסכם עם איביאי

19/1/16, 16:54 אלביט הדמיה

ביהמש אישר הסתלקות מבקשה לנגזרת נגד החב ודירק',המשך 14.1

19/1/16, 15:49 מיטב דש השקעות

דירק' החב אישר התקשרות בפוליסת ביטוח דירק' ונ.משרה

19/1/16, 15:09 סאנפלאואר

מקיימת הגדרה ל"תאגיד קטן",דירק' החב יבחן יישום ההקלות

19/1/16, 14:43 שניב

צו הקפאת הליכים למגה-לקוח מהותי של החב,חובה כ-2.5מ'שח,המשך

19/1/16, 14:12 נייס

פתרון תוכנה נגד הלבנת הון של החב נבחר ע"יFifth Third Bancorp

19/1/16, 13:21 סאפיינס

פיתרון ביטוח החיים והפנסיה של החב זוכה ב- XCELENT AWARD

19/1/16, 13:10 שפע ימים

תשתתף בכנס החברה הגיאולוגית הישראלית שייערך ב-19-21.1.16

19/1/16, 11:35 שלמה החזקות

בת בהסכם שומות לשנים 2010-13,בוחנת השפעה על דוחות החב

18/1/16, 23:03 צמיחה

תוצ' ה.רכש למנ' החב מטעם דולומיט,תרכוש 20,668 מנ',תחזיק83.7%

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:31 זנלכל

צופה כי להקפאת ההליכים במגה לא תהיה השפעה מהותית על החברה

18/1/16, 16:30 אנגל שלמה

בקשה ליצוגית נ' החברה מטעם צרכן,בגין מאפים באריזה לא נאותה

18/1/16, 12:30 אי-אונליין

אי-ברוקר קבלה את אישור הבורסה להטמעת מע' מסחר חדשה שפתחה החב

18/1/16, 10:51 תמיר הון

הזמנה להציע הצעות לרכישת השלד הבורסאי של החברה-המשך

17/1/16, 17:51 בינלאומי הנפקות

בינלאומי-מעלות מאשררת דרוג למנפיק AA+/STABLE-הודעת החברה

17/1/16, 17:40 בינלאומי

מעלות מאשררת דרוג למנפיק AA+/STABLE-הודעת החברה

17/1/16, 17:25 פז נפט

בימ"ש מחק בקשה ליצוגית נ' החברה בק"ע מצלמות אבטחה ברשת ילו

17/1/16, 13:18 חבס

הגשת תביעה נ' בעמ"נ ונ.משרה בק"ע התנהלות החב משנת 2012

17/1/16, 10:06 תמיר הון

ביהמ"ש אישר את ההסדר בין החברה ובעלי מניותיה

17/1/16, 09:24 הראל השקעות

בקשה להסתלקות מיצוגית נגד החב בק"ע השבת כספים שנגבו ביתר

17/1/16, 09:17 מנקיינד

8-K : מינוי MATTHEW J.PFEFFER כמנכל החברה

17/1/16, 08:50 דקסיה ישראל

הסכם פשרה בהליכים משפטיים נגד החב וב.שליטה,פרטים,כפוף, המשך

17/1/16, 08:45 דורי קבוצה

גזית פיתוח מכרה כל מנ' החב' שבבעלותה(כ85%),בוחנת השלכות

14/1/16, 21:11 אמ.די.ג'י.

דירק' החברה אישר את מדיניות התגמול של החברה

14/1/16, 23:21 דורי קבוצה

דורב תפנה לבימש בבקשה לכינוס אסיפה למינוי דירק שהציעה החב

17/1/16, 01:32 רבוע כחול נדל"ן

סיום הסכם שירותים בין אלון רבוע כחול ובין החברה לבקשתה

14/1/16, 17:47 עשות

דירקטוריון החברה אישר מתן פיצויי פרישה מוגדלים למנכ"ל החברה

14/1/16, 17:41 אביליטי

צירוף מניות החברה למדדי הבורסה ביום 31.1.16

14/1/16, 16:42 אופקטרא נדלן

פנתה לבורסה בבקשה לשקול דחיית כניסת ני"ע החברה לרשימת שימור

14/1/16, 14:35 תעשיה אוירית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון - תיקון דו

14/1/16, 09:39 אלעזרא

החב וחב הבת חתמו על כתבי התח' מתוקנים כלפי תאגיד בנקאי, המשך

14/1/16, 09:03 תעשיה אוירית

החב ופרמלה בהסכם לרכישת חב TSG בתמורה לכ-50מ'$,חלק החב 50%

14/1/16, 08:49 פורמולה מערכות

החב ותע"א בהסכם לרכישת חברת TSG בתמורה לכ-50מ'$ (חלק החב50%)

13/1/16, 20:12 אנרג'יקס

דירק' החב אישר התקשרות שות'(50.1%) בהסכם קבלת מימון בסך36מ'ש

13/1/16, 20:46 נתנאל גרופ

טיוטת שטר נאמנות עדכנית לאגח סדרה ו שבכוונת החב להנפיק

13/1/16, 18:39 כפרית

דירק' החברה אישר מינוי נדב גולדשטיין כסמנכ"ל פיתוח עסקי

13/1/16, 20:07 וואיטסטון

חדל לכהן-נושא משרה-נשיא ומזכיר החברה חברה בת-תומר דפנה

13/1/16, 21:02 קופרליין

משרד עו"ד שמעונוב ושות' ישמש כנציג החברה בישראל

13/1/16, 17:26 אלווריון

מניות החברה ימחקו ביום 17.1.16,לא יתקיים מסחר טרם מחיקה

13/1/16, 17:15 ארזים

אסיפת אג"ח 4 ב1.2.16-אישור הסדר בין החב למחזיקי אגח

13/1/16, 17:11 ארזים

אסיפת אג"ח 2 ב1.2.16-אישור הסדר בין החב למחזיקי אגח

13/1/16, 17:04 אסטיגי

מועד התקיימות התנאים למיזוג חב בנות לתוך החב הוערך עד30.6.16

13/1/16, 15:25 סוברין נכסים

דוח המנהלים המיוחדים ובקשה להותיר להשתחחר מנכס החב בקונטיקט

13/1/16, 15:01 אי.טי.ויו מדיקל

התאמות יחסי המימוש של אופ' החב בעקבות הנפקת זכויות

13/1/16, 15:01 אי.טי.ויו מדיקל

התאמות יחס המימוש של אופ' החב בעקבות הנפקת זכויות

13/1/16, 14:42 נייס

הוובינר הבא של החב יתמקד בתהליכי אופטימיזציה של כח העבודה

13/1/16, 12:55 מטריקס

אימוץ תכנית למכירת ני"ע החב ע"י מנכ"ל החב,מ-18.5.16-31.12.17

13/1/16, 11:41 אלומיי קפיטל

אקסלנס נשואה יפעל כעושה שוק בני"ע של החברה מיום 1.2.16

13/1/16, 09:44 מיי סייז

השלימה גיוס ב-150א'$ ב-3 הסכמי הלוואה המירה למנ' החב,פרטים

13/1/16, 09:14 ביוטיים

התאמות יחס ומחיר המימוש של אופ' החב, בעקבות חלוקת דיב' בעין

13/1/16, 02:12 אול-יר

דירק החברה אישר העברת נכס נוסף מב.שליטה כנגד הקצאת מנ',המשך

12/1/16, 20:21 גו.די.אם

ב.שליטה בתביעה נ' גולדשטיין בק"ע סעד להסרת קיפוח,החב אינה צד

12/1/16, 14:12 נייס

פתרון ניהול הסיכונים של החברה נבחר ע"י SUNTRUST

12/1/16, 14:01 תעשיה אוירית

מכתב מנהל רשות החברות הממשלתיות בק"ע התנהלות יו"ר הדירק'

12/1/16, 13:20 דורי קבוצה

דורי בניה דיווחה על סיום כהונתו של מנכ"ל החב ביום 10.7.16

12/1/16, 11:55 אידיבי פתוח

מעלות מורידה דירוג החברה והאגח מדירוג B לדירוג CCC-הודעת החב

12/1/16, 11:38 מיטרוניקס

פס"ד המקבל את תביעת ג.פ.נ נגד החב ודוחה את תביעת החב,בוחנת

12/1/16, 10:58 מיי סייז

הערכות החב בק"ע תביעה נגדה מיום 28.12.15

12/1/16, 10:19 אידיבי פתוח

מעלות מורידה דירוג החברה והאג"ח מדירוג B לדירוג CCC

12/1/16, 09:34 שפיר הנדסה

מעלות מאשררת דרוג מנפיק A+/STABLE-הודעת החברה

12/1/16, 09:18 חד-אסף

זיבלרברג יסיים את תפקידו כמנכ"ל החב ב-31.3.16,מייקסנר יחליפו

11/1/16, 18:36 פלאזה סנטרס

מצגת מעודכנת ניתנת לעיון באתר החברה

11/1/16, 17:19 קרדן רכב

בקשה ליצוגית נ' החב ונוספים בק"ע דמי ביטול בגין שינוי עסקה

11/1/16, 16:53 נאוי

דירוג מנפיק ע"י מעלות A-/A-2/Stable - דוח מלא-הודעת החברה

11/1/16, 15:58 פרוטאולוג'יקס

הסכם פשרה מותנה בין החב,חב בת,חב נכס ויזם פר' בNY,פרטים,המשך

11/1/16, 15:34 דורי קבוצה

תוצאות הצעת רכש למניות החברה מטעם גזית פיתוח,ההצעה לא נענתה

11/1/16, 13:55 נבידאה

עמידה ביעדי מכירות מוצר החב LYMPHOSEEK,סך של 10.2מ'$ ל-2015

11/1/16, 13:17 סאפיינס

RIVERSTONE הבריטית בחרה בפתרון החב לנהול חשבונות ביטוח משנה

11/1/16, 13:01 אידיבי פתוח

אסיפת אגח ז ו-י ב12.1.15-דיון בדבר יכולת החב לעמוד בהתח'

11/1/16, 12:04 מנדלסון תשתיות

אי.בי.אי תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע החב, החל מיום 1.2.16

11/1/16, 12:03 אלומיי קפיטל

אי.בי.אי תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע החב, החל מיום 1.2.16

11/1/16, 11:25 אביליטי

8K- המסחר במניות החברה בבורסה בתל אביב יחל ביום 12.1.16

11/1/16, 10:57 טאואר

החב וPIXELPLUS מציגות חיישן אבטחה מתקדם ברזולוציה גבוהה

11/1/16, 10:13 בריל

עדכון בק"ע מיזוג חברת הבת בריל סופר ברנס לתוך החברה -המשך

11/1/16, 10:11 בריל

עדכון בק"ע מיזוג חברת הבת בריל פאשן לתוך החברה -המשך

11/1/16, 09:46 דורי קבוצה

תוצאות הצעת רכש למניות החברה מטעם גזית פיתוח,ההצעה לא נענתה

11/1/16, 09:44 פלדמן נ

הוחלט להיכנס למומ למזוג משולש הופכי עם מציע לרכ' מנ' החב,המש

11/1/16, 09:13 אלקו

אישור תוכנית רכישה עצמית של מנ' החב בהיקף 30מ' שח

11/1/16, 09:02 מדיקל קומפרישין

אושרה הכללת הטיפול במכשיר החב למניעת פקקת ורידים בסל התרופות

10/1/16, 19:24 תמיר פישמן נדלן

עמדת דירק' החב לפיה הצעת הרכש לבעמ"נ מטעם קנפלר אינה כדאית

10/1/16, 20:17 אינפימר

דירק' החב אישר הנפקת 48,065מנ' (2.44%)לצד ג' ב24.97שח למנ'

10/1/16, 15:17 אידיבי פתוח

אסיפת אגח ט' ב-11.1.16-דיון ביכולת החב לעבוד בהתח'-משלים

10/1/16, 14:03 רוטשטיין

נתונים בדבר היקף מכירות החברה עד ליום 31.12.15

10/1/16, 13:49 מבני תעשיה

תשלום תוספת ריבית לאגח יד,טו,טז,יז של החב בהמשך להורדת הדרוג

10/1/16, 10:04 קליין קבוצה

אישור מעו"ד של החב בארה"ב בק"ע נכס בניו יורק -המשך

10/1/16, 09:21 שפע ימים

דירק' החב אישר התקשרות עם אי-ברוקר כעושה שוק חלף איביאי,כפוף

10/1/16, 09:21 סומוטו

יעקב אייל ימכור 2.1מ' מנ' החב לטננבוים,צחי סולטן ואחרים

10/1/16, 09:11 אידיבי פתוח

עדכון בק"ע מועד סיום כהונת חיים גבריאלי כמנכ"ל החברה-המשך

10/1/16, 09:08 מישורים חברה פת

אקסלנס תחדל לפעול כעושה שוק של החב וזאת ע"פ הודעת החברה

10/1/16, 08:58 ביו לייט

תוצ' אסיפה מיום 7.1.16-שינוי שם החברה ותיקון בהתאם בתקנון

7/1/16, 23:41 דלשה קפיטל

תוצ' מכרז משקיעים מסווגים בק"ע הצעת אג"ח א ו-ב של החברה

7/1/16, 18:18 כנפיים

אלעל:הסתלקות מבקשה ליצוגית בק"ע רכ' טיסות מוזלות באתר החב

7/1/16, 17:48 אל על

אושרה הסתלקות מבקשה ליצוגית בק"ע רכ' טיסות מוזלות באתר החב

7/1/16, 18:33 סיליקום

תזכורת-החב תמחק מרישום למסחר בת"א ב-28.1.16,מסחר אחרון-26.1

7/1/16, 15:36 פרטנר

בקשות לייצוגיות נגד החב בק"ע שיחות בחו"ל וחבילות תק' בחו"ל

7/1/16, 15:18 ספאנטק

קרסני-מנכל החב הודיע על רצונו לפרוש,טרם נקבע מועד סיום כהונה

7/1/16, 15:09 שנפ

מדרוג מאשררת דרוג A2 באופק יציב למנפיק-דוח מעקב-הודעת החברה

7/1/16, 13:51 מנדלסון תשתיות

איי-ברוקר יחל לפעול כע.שוק במנ' ואגח ח' של החב, החל מ-1.2.16

7/1/16, 11:59 פלאזה סנטרס

אסיפת אגח ב ב12.1-דיווח ועדכון ע"י החברה בנוגע למצבה

7/1/16, 11:59 פלאזה סנטרס

אסיפת אגח א ב12.1-דיווח ועדכון ע"י החברה בנוגע למצבה

7/1/16, 11:51 סקורפיו

עקרונות לתיקון ההסדר המוצע בין החברה לאגרות החוב סדרה א'

7/1/16, 09:41 אי.טי.ויו מדיקל

חברות בתחום מכשור רפואי הביעו ענין ראשוני ברכישת החברה/עסקיה

7/1/16, 09:27 קופרליין

אישור כהונת ג'ייסון שלזינגר כיו"ר ורוברט שלזינגר כנשיא החברה

7/1/16, 09:23 בית שמש

עמדת החב ביחס להודעת שחם בק"ע הצבעה באסיפה תגובש כשידרש

7/1/16, 09:11 קופרליין

אישור שיפוי לדירק',ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה של החברה

7/1/16, 08:32 בי ג'י איי

בקשה בעמ"נ לגילוי ועיון במסמכי החב וחב הבת,תגובה עד 7.4.16

7/1/16, 08:02 אפריקה השקעות

גריעת אגח כו-כח של החב ממדדי תל בונד ביום 12.1.16

6/1/16, 20:36 אנגל משאבים

החב' וGBES הביעו תמיכתן בתגובה לבימ"ש בק"ע בקשה לאיחוד תיקים

6/1/16, 16:29 דורי קבוצה

גזית פיתוח פרסמה תיקון לה.רכש למנ' החב-העלאת המחיר ל-63.5 אג

6/1/16, 15:42 קנון הולדינגס

K-6-פיל מורטג' יפסיק לכהן כמנכל החברה, דן כהן

6/1/16, 15:30 מבטח שמיר

החב ונסקא פורשות מהשתתפות בהליך מכירת מניות המדינה בתע"ש

6/1/16, 15:09 אלרן נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.14, לפי מועדי פרעון

6/1/16, 15:05 נץ ארהב

הצעת רכש תוצאות וביצוע למנ' החב, מחיקה ביום 8.1.16

6/1/16, 11:05 סאפיינס

חב ביטוח אמריקאית מובילה מרחיבה את ההסכם עם החברה

6/1/16, 10:59 פולאר השקעות

בת קבלה כ163א'ש מפירוק שיתוף באזור י-ם,יחולקו בין החב ונושיה

6/1/16, 09:25 דורי קבוצה

הצעת רכש מלאה למניות החברה-העלאת המחיר ל63.5אג למניה

6/1/16, 09:54 ברנד

הודעת כרמר בדבר הגשת עתירה לביטול זכית החב במכרז משהב"ט

6/1/16, 09:25 דורי קבוצה

הצעת רכש מלאה למניות החברה-הגדלת המחיר ל63.5אג למניה

6/1/16, 08:56 אופקו

הארכת התקופה ההמרה של NOTES(לא רשומות)של החב למנ' עד 31.3.16

5/1/16, 19:38 כארמור

הוגשה עתירה לביטול זכית החב במכרז משהב"ט,לתגובת החב עד 13.1

5/1/16, 20:02 איידיאו גרופ

הצעת רכש למניות החב' במחיר 44 ש"ח למניה מטעם החברה - מפרט

5/1/16, 20:02 איידיאו גרופ

הצעת רכש רגילה למניות החב ב-44 שח למניה-מפרט

5/1/16, 18:37 קסניה

אישור התקשרות בהסכם ניהול עם עם חב פרטית בבעלות מנכל החברה

5/1/16, 17:35 איידיאו גרופ

רכשה מקרן סטנהם 2.6מ' מניות החב'(6.9%) כנגד 3.7% ממניות ADP

5/1/16, 16:17 מנקיינד

סיום שת"פ עם חברת סאנופי בענין פיתוח מוצר החב AFREZZA

5/1/16, 15:21 מליסרון

בכוונת החב לחלק דיבידנד בסך220מ'שח בגין רווחי שנת 2016,מותנה

5/1/16, 13:17 איזיצ'יפ

נימוקים להמלצת החב להצביע בעד המיזוג עם מלאנוקס

5/1/16, 11:51 רמי לוי

מעלות מאשררת דרוג המנפיק AA-/STABLE ,הודעת החברה

5/1/16, 09:19 אודיוקודס

K-6-אישור ביהמ"ש לתכנית רכישה עצמית של מנ' החב היקף 15מ'$

4/1/16, 21:18 אודיוקודס

במ"ש אישר תכנית רכישה עצמית של מנ' החב בהיקף 15מ$ עד 19.5.16

4/1/16, 15:36 פרשקובסקי

היקף מכירות החברה עד ליום 31.12.15

4/1/16, 15:23 אופקטרא נדלן

אקסלנס נשואה יפעל כעושה שוק במניות החברה מיום 24.1.16

4/1/16, 13:05 תראפיקס ביו

אקסלנס נשואה יפעל כעושה שוק במניות החברה ביום 14.2.16

4/1/16, 13:02 תראפיקס ביו

איי ברוקר תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 14.2.16

4/1/16, 09:26 אאורה

דוח מכירות החברה בפרוייקטים השונים, נכון ליום 31.12.15

3/1/16, 16:53 אופקטרא נדלן

אי.בי.אי תחדל לפעול כעושה שוק במניות החב החל מיום 24.1.16

3/1/16, 16:51 צרפתי

אקסלנס תחל לפעול כע.שוק במנ' החב החל מ20.1,לא תכנס לד.סחירות

3/1/16, 12:41 די.אן.איי ביומד

זימון אסיפה ל8.2.16-שינוי שם החב,תיקון תקנון,פטור ושיפוי

3/1/16, 12:36 די.אן.איי ביומד

זימון אסיפה ל8.2.16-שינוי שם החב,תיקון תקנון,פטור ושיפוי

3/1/16, 12:24 דלשה קפיטל

טיוטות מעודכנים של שטרי נאמנות לאגח א ו-ב של החברה-המשך

3/1/16, 11:19 אברות

מעלות מכניסה דרוג +BBB של החב לCREDITWATCHעם השלכות שליליות

3/1/16, 09:42 ליברטי

פקעה הצעת צד ג' לרכישת זכו' החב להקמת מגדל מגורים בבאר שבע

3/1/16, 09:20 עשות

מנכל החב הודיע על כוונתו לפרוש לגמלאות ב2016,טרם נקבע מועד

3/1/16, 00:36 ג'רוסלם השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

31/12/15, 16:41 מעין ונצ'ורס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

31/12/15, 15:38 נעמן

שינויים בתנאי אמות מידה שבכתבי התח' בין החברה לבין הבנקים

31/12/15, 15:20 דורי קבוצה

ב.שליטה דחתה מועד קיבול ה.רכש מלאה למניות החב עד ל-10.1.16

31/12/15, 12:55 אמות

פקיעת תוקפו של דירוג מידרוג לני"ע מסחרי של החב ב-31.12.15

31/12/15, 12:28 פלוריסטם

בכוונת החב לפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי - ה"מ

31/12/15, 12:16 סלקט ביומד

עדכון מועד סיום הפסקת ע.שוק במנ' החב ע"י איי ברוקר ל-3.1.16

31/12/15, 11:20 צירון

עדכונים בדבר פעילות החברה בניגריה

31/12/15, 10:48 דורי קבוצה

הצעת רכש מלאה למניות החב,דחיית מועד קיבול עד ליום 10.1.16

31/12/15, 10:00 אמניס תרפיוטיקס

אקסלנס תחל לפעול כעושה שוק במניות החברה, החל מיום 17.1.16

31/12/15, 09:11 אדמה

אישור הצטרפות החב להסכם CASH POOLING עם ב.שליטה וחב מחוזקות

31/12/15, 09:07 המלט

אישור גמול לאורי אוליגר כדירק' לאחר סיום כהונתו כמנכ"ל החב

30/12/15, 17:43 קרדן רכב

ביהמש אישר הסתלקות מבקשה לאישור יצוגית נגד החב ונוספות,המשך

30/12/15, 17:36 אלדן תחבורה

בהמ"ש אישר הסתלקות מיצוגית נגד החברה ואחרים -המשך

30/12/15, 17:31 תמיר פישמן נדלן

ה.רכש לכ-5.92% ממנ' החב במחיר 1.57 שח למנ' מטעם אליהו קנפלר

30/12/15, 16:25 כרמל אולפינים

סיום דירוג אגח א של החב ע"י מדרוג נוכח מחיקתן ממסחר והחלפתן

30/12/15, 16:16 סולומון אחזק

תוצ' ה.רכש מלאה למנ' החב-ירכשו כ526א' מנ'(100% מכל נענה)

30/12/15, 15:41 כהן פיתוח

התקשרות החב בפוליסת ביטוח דירק' ונ.משרה הנערכת ע"י דלקקב

30/12/15, 15:08 סלקט ביומד

אקסלנס נשואה תחל לפעול כעושה שוק במניות החב מ-31.12.15

30/12/15, 15:05 אינטרגאמא

דירק' החברה אישר תשלום גמול לדירקטורים בחברה

30/12/15, 14:37 אינטרגאמא

הוחלט לאשר תיקון תנאי העסקת יגאל ברמן, מנכ"ל החברה

30/12/15, 12:35 סקיילקס

ה.רכש לעד 10מ' אגח יג של החב ב3.03אג לאגח-תיקון-צירוף המפרט

30/12/15, 11:01 בזק

שומות מס בדיביאס, תיתכן השלכה על החברה,דיונים עם פקיד שומה

30/12/15, 09:52 גו.די.אם

מכתב התפטרות של הדירקטור אלן זיתון ותגובת החברה למכתב

30/12/15, 09:37 מנקיינד

מודיעה על מינוי DUANE DESISTO למנכ"ל החברה

30/12/15, 08:53 ספיץ' מודולס

דיווח כפול
','330')" onmouseout="unDisTip()'>בימ"ש דחה ערעור החברה כנגד לאומי לגבי הכרזתה כ"לקוח מוגבל"

30/12/15, 08:53 ספיץ' מודולס

בימ"ש דחה ערעור החברה כנגד לאומי לגבי הכרזתה כ"לקוח מוגבל"

30/12/15, 08:40 פרידנזון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון - תיקון

29/12/15, 18:37 טכנופלס ונצ'ר

תוצ' אסיפה כללית מ29.12-אושרה החלפת תקנון החברה

29/12/15, 22:29 גזית גלוב

תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת מניות החברה

29/12/15, 21:13 סקיילקס

ה.רכש לעד 10מ' אגח יג של החב ב3.03אג לאגח-תיקון טעות סופר

29/12/15, 17:36 אמניס תרפיוטיקס

התקשרה עם אקסלנס בהסכם ע.שוק במניות החברה, החל מ-17.1.16

29/12/15, 15:34 סלקט ביומד

איי ברוקר תחדל לפעול כעושה שוק במנ' החב מ-11.2.16

29/12/15, 15:32 נתנאל גרופ

איי ברוקר תחדל לפעול כע.שוק במנ' החב מ-19.1 ובאגח 3 מ-27.1

29/12/15, 14:05 צרפתי

התקשרה עם אקסלנס בהסכם ע.שוק במנ' החב,סיום ההסכם עם איביאי

29/12/15, 12:40 כרמל אולפינים

השלמת הסדר החלפת אג"ח החב ב30.12.15,תחדל להיות תאגיד מדווח

29/12/15, 10:19 תמיר הון

בקשה לאישור הסדר ותגובת החברה לעמדת הרשות

29/12/15, 08:50 תדיראן הולדינגס

מידרוג מעלה דרוג אגח סד 2 של החב מBaa1 ל-A3,אופק יציב-הוד חב

29/12/15, 09:28 ביו לייט

הושלמה עסקת ההשקעה באיי אופטימה, החברה מחזיקה ב70%

29/12/15, 09:25 תעשיה אוירית

דירק' החב' החליט להמליץ על חלוקת דיב' בסך 34.3מ'ש בגין 2014

29/12/15, 09:03 נורסטאר החזקות

אושרה השתתפות החב בלפחות 50% במכרז המוסדי בהנפקת גזית גלוב

29/12/15, 08:50 תדיראן הולדינגס

דרוג מעלה דרוג אגח סד 2 של החב מBaa1 ל-A3,אופק יציב-הודעת חב

28/12/15, 19:42 סקיילקס

ה.רכש לעד 10מ' אגח יג של החב ב3.03אג לאגח,מטעם ויקטור תשובה

28/12/15, 19:06 סוברין נכסים

תשובת המנהל המיוחד לבקשה להטלת אחריות לחובות החב על ב.שליטה

28/12/15, 20:01 ישרס

בוחנת אפשרות לפרסום דוח ה.מדף להרחבת סד' אגח של החברה

28/12/15, 18:04 ג'רוסלם השקעות

הסכם ההשקעה עם רוסאריו-תיקון כמות המניות והאופציות שתקצה החב

28/12/15, 15:03 תדיראן הולדינגס

מידרוג מעלה דירוג אג"ח סדרה 2 של החב מ Baa1 ל A3, באופק יציב

28/12/15, 14:52 בתי זיקוק

ביהמ"ש אישר החלפת אגח כרמל אולפנים(בת) באגח החברה

28/12/15, 12:31 נתנאל גרופ

איביאי יחל לפעול כעושה שוק במנ' ובאגח ג' של החב,החל מ-1.1.16

28/12/15, 12:05 אסם

בקשה ליצוגית נגד החברה בק"ע סימון על אריזת קטשופ,בוחנת

28/12/15, 09:18 הכשרה חב לביטוח

עסקה לא חריגה עם ב.שליטה-אלבר תרכוש מהחב' ביטוח לרכבי ליסינג

28/12/15, 08:27 כלל ביוטכנו

גילי מדיקל סיימה ניסוי במע' החב,ניתוח התוצ' במחצית I של2016

27/12/15, 17:33 דורי קבוצה

מועד הקיבול האחרון של הצעת הרכש למניות החברה נדחה ל-4.1.16

27/12/15, 16:40 הראל הנפקות

מעלות אישררה דרוג AA+/Stable להראל ביטוח,אשרור דרוג לאגח החב

27/12/15, 16:05 הראל ביטוח

מעלות מאשררת דרוג AA+/STABLE לחוסן הפיננסי של החב

27/12/15, 11:15 אמניס תרפיוטיקס

אי.בי.אי תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה, החל מ-17.1.16

27/12/15, 10:32 פטרו גרופ

הסדר שומות עם מס הכנסה של החב וחב הבת, עד לשנת 2014

27/12/15, 10:09 אול-יר

דירק' החב אישר העברת נכסים מב.שליטה לחב כנגד הקצאת מנ',המשך

27/12/15, 09:16 קולפלנט אחזקות

Fibrogen פתחה בהליך התנגדות לפטנט ארופאי של החב,תגיש תשובתה

24/12/15, 21:36 המשביר 365

טיוטה 3 של שטר נאמנות לאגח ד שבכוונת החברה להנפיק

24/12/15, 15:06 אפריקה מגורים

מידרוג מאשררת דירוג A2, יציב למנפיק ולאגח א-ג -הודעת החברה

24/12/15, 13:41 טמפו משקאות

בקשה לאישור יצוגית נגד החב בק"ע סימון מוצר סיידר תפוח צלול

24/12/15, 12:16 על בד

בקשה לצו מניעה בארה"ב כנגד מוצר G3 בטענה להפרת פטנט ע"י החב

24/12/15, 09:18 מנקיינד

מודיעה על מינוי DUANE DESISTO כמנכל החברה

24/12/15, 09:13 הוט

הודעת קול בדבר הסכמים להארכת אופ לרכ' מנ' החב עד27.12.16,המש

23/12/15, 15:51 טמפו משקאות

מידרוג מעלה דירוג אג"ח מ A2 ל A1 א,ב, באופק יציב-הודעת החברה

23/12/15, 14:15 גילת

AVANTI פורסת רשתות HTS באמצעות טרמינל לוויני של החב בבריטניה

23/12/15, 14:11 ארנה גרופ

הוגש ערעור לביהמש העליון על הרשעת החב בגין עבירות נ"ע,המשך

23/12/15, 09:49 פריורטק

אישור עדכון תנאי כהונת מנכל החברה (בעל שליטה)

23/12/15, 09:46 אינטרקיור

הסכם להשקעת כ10מ'$ בנובלוס עם אחרים,חלק החברה 2.5מ'$

23/12/15, 09:09 כלכלית ירושלים

תגובת המשיבות לבקשת המנהלים המיוחדים בק"ע הצבעה באסיפת החב

22/12/15, 19:44 מליבו אינווסט.

התקבל ערעור החב ואושר תכנון פר'South Side,פועלת להיתרי בניה

22/12/15, 19:40 קלע השקעות

תוצ' אסיפה מיוחדת מיום 22.12.15-שינוי שם החברה,מינוי דירק'

22/12/15, 19:13 קלע השקעות

תוצ' אסיפה מיוחדת מ- 22.12.15,שינוי שם החברה,מינוי דיק'

22/12/15, 17:39 פלייט מדיקל

הנפקת 478,665(2.5%)אופ' למנכל החב-תיקון טעות טכנית

22/12/15, 16:42 פלאזה סנטרס

אסיפת אגח ב ב12.1-דיווח ועדכון ע"י החב בנוגע למצבה-טעות סופר

22/12/15, 16:10 פלאזה סנטרס

זימון אסיפה אגח ב' ל12.1-דיווח ועדכון ע"י החברה בנוגע למצבה

22/12/15, 14:35 פלאזה סנטרס

זימון אסיפה אגח א' ל12.1-דיווח ועדכון ע"י החברה בנוגע למצבה

22/12/15, 15:45 אינפימר

זימון אסיפה ל-27.1.16-עדכון מד' התגמול של החברה,כתב הצבעה

22/12/15, 14:35 פלאזה סנטרס

זימון אסיפה אגח א+ב ל12.1-דיווח ועדכון ע"י החברה בנוגע למצבה

22/12/15, 14:02 דלק קבוצה

אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 100מ'ש

22/12/15, 09:33 כלל עסקי ביטוח

קב' Tianan-JTפרשה מהליך מכ' החברה,ממשיך מומ עם 2 הקב' האחרות

22/12/15, 08:59 פלייט מדיקל

הנפקת כ478א'(2.5%)אופ למנכל החב-תיקון טעות סופר

22/12/15, 08:32 אלרן נדל"ן

תביעה נגד החב מטעם עיריית הרצליה בק"ע חוב ארנונה בסך כ120א'ש

21/12/15, 17:49 נעמן

בקשה ליצוגית נגד החב בק"ע ביטול עסקה וקבלת החזר כספי

21/12/15, 17:45 סודהסטרים

צרוף מנ' החב למדדי הבורסה במסלול המהיר בתחילת המסחר ב-3.1.16

21/12/15, 12:58 חשמל

תוצ' אסיפה מ-21.12.15-שיפוי דירק' ונ.משרה,שיפוי מנכל החברה

21/12/15, 12:57 חשמל

תוצ' אסיפה מ-21.12.15-שיפוי דירק' ונ.משרה,שיפוי מנכל החברה

21/12/15, 09:33 אנגל משאבים

תגובת המשיבים לבקשה לביטול חוב החב לGBES,תגובה החב עד10.1.16

20/12/15, 19:22 ר.ה. טכנולגיות

תוצ' הצעת רכש למניות החב, ההצעה נענתה,מניות החברה ימחקו

21/12/15, 06:59 פנינסולה

דירק' החב אישר פוליסת ביטוח אחריות נ.משרה ודירק' בחב וחב בת

20/12/15, 18:50 ר.ה. טכנולגיות

תוצ' הצעת רכש למניות החב, ההצעה נענתה ליתרה תבוצע כפויה

20/12/15, 20:32 נכסים ובנין

בוחנת הנפקת אגח בדרך של הרחבת סדרה ד',ו' ו-ז' של החברה

20/12/15, 16:26 הכשרה חב לביטוח

יצויגת נגד החב ועוד בק"ע גביית ד.ביטוח מלאים מחיילי מילואים

20/12/15, 16:08 טלדור

דירק' החב אישר אימוץ הקלות תאגיד קטן

20/12/15, 15:56 נץ מלונות

איי ברוקר יפעל כע.שוק במנ' החב מ7.1.16,לא תכנס לד.סחירות

20/12/15, 15:50 נץ קבוצה

איי-ברוקר יפעל כע.שוק במניות החברה מיום 7.1.16

20/12/15, 15:03 מעין ונצ'ורס

אסיפת אגח ב ב-27.12,עדכון בדבר יכולת החברה לפרוע התח' לאגח

20/12/15, 13:19 וילאר

מנכ"ל החברה הודיע כי הוא מוותר על חלק מהמענק בגין שנת 2015

20/12/15, 09:46 אידיבי פתוח

הסכם דולפין-שולם לפידות למתן תגמול במנ' החב בגין שירותי יעוץ

18/12/15, 09:53 קליין קבוצה

אישור מעו"ד של החב בארה"ב בנוגע לנכס בניו יורק- המשך

17/12/15, 16:21 סלזיון

K-8:מינוי 2 דירקטורים לדירקטוריון החברה

17/12/15, 16:06 סלזיון

מינוי 2 דירקטורים לדירקטוריון החברה

17/12/15, 15:28 נץ מלונות

אקסלנס תחדל לפעול כע.שוק במניות החברה ב7.1.16,תכנס לד.סחירות

17/12/15, 15:28 נץ ארהב

אקסלנס תחדל לפעול כע.שוק במניות החברה ב7.1.16,תכנס לד.סחירות

17/12/15, 15:24 נץ קבוצה

אקסלנס תחדל לפעול כע.שוק במניות החברה ביום 7.1.16

17/12/15, 14:32 נץ ארהב

ב.שליטה פרסמה דוח הצעת רכש חליפין למניות החברה

17/12/15, 14:23 נייס

פתרון החב לניהול כ"א בענן נבחר ע"י הרמס לשיפור שירות הלקוחות

17/12/15, 14:07 מנדלסון תשתיות

אסיפת אגח ב ב22.12-דיווח החברה בק"ע הסכם להעברת השליטה בחב

17/12/15, 12:14 סרגון

מפעיל תקשורת במקסיקו מטמיע פלטפורמת הIP-20 של החב

17/12/15, 09:39 קרדן יזמות

מפנה לדיווח קרנז בק"ע השלמת מכ' חב רמט,חלק החב ברווח כ700א'ש

17/12/15, 09:34 קרדן ישראל

הודעת קרנז בק"ע מכירת מנ' רמט,חלק החברה ברווח הצפוי כ900א'ש

16/12/15, 19:04 כרמל אולפינים

בקשה לאישור הסדר-החלפת אגח א של החברה באגח של בזן

16/12/15, 16:54 אודיוקודס

שת"פ לשילוב VoIP של החברה עם פתרון Nice Engage

16/12/15, 12:59 גזית גלוב

החתמים מימשו אופ' לרכישת 630א' מנ' נוספות של EQY מידי החברה

16/12/15, 11:02 דלתא

זימון אסיפה ל-20.1-תיקון מדיניות התגמול של החברה

16/12/15, 09:32 וויי-בוקס

התקשרה עם איביאי בהסכם עשיית שוק במניות החברה

16/12/15, 08:45 מובייל מקס

החברה וחב' בניה הגישו מענה לRFIשל דירה להשכיר לפר' מתוכננים

16/12/15, 08:22 תמדא

תוצאות הצעת רכש למניות החברה- ההצעה לא נענתה

15/12/15, 22:29 רכבת ישראל

דירק' החב אישר את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה

15/12/15, 16:16 סקופ

זימון אסיפה ל-23.12.15-הבהרות בק"ע תנאי העסקת יו"ר החב

15/12/15, 14:22 נתיבי הגז

ב26.11 הקצתה החבכ374.5מ'ש ע.נ אגח ד,רצ"ב לוח סילוקין עדכני

15/12/15, 14:10 כיטוב פארמה

מצגת החברה-דצמבר 2015

15/12/15, 12:00 אפריקה נכסים

החב ואפמג יגישו הצעה משותפת במכרז דירות להשכרה בת"א

15/12/15, 11:57 אפריקה השקעות

אסיפת אגח כח ב24.12-דיווח החב בנושאים רלבנטיים למחזיקים

15/12/15, 11:49 אפריקה השקעות

אסיפת אגח כז ב24.12-דיווח החב בנושאים הרלבנטיים למחזיקים

15/12/15, 11:47 אפריקה השקעות

אסיפת אגח כו ב24.12-דיווח החב בנושאים הרלבנטיים למחזיקים

15/12/15, 09:28 דולומיט אחזקות

מחיקת תביעה נגד החברה שהוגשה ע"י אולטרה -המשך

15/12/15, 08:58 גול פרטנרס

תאגיד אמריקאי בו שותפה החב בהסכמים למכ'2 נכסים בNY בכ5מ'ש

14/12/15, 20:36 סולומון אחזק

הצעת רכש מלאה מותנית למנ' החב ב9.24שח למניה, מטעם החברה-מפרט

14/12/15, 17:32 יואל

אישור השתתפות החברה בהנפקת זכויות באיירפורט סיטי

14/12/15, 17:16 שופרסל

תוצ' אסיפה מ14.12.15-תיקון מד' תגמול,הקצאת אופ' למנכל החברה

14/12/15, 16:33 אנגל משאבים

החלטת ביהמ"ש לבקשה החברה לתיקון ערבות שהפקידה GBES

14/12/15, 15:41 אינטק פארמה

אישור IRB להתחיל בניסוי PHASE 3במוצר החברה-אקורדיון הלבודופה

14/12/15, 13:35 סודהסטרים

K-6 אישור הבורסה בת"א לרישום כפול של מניות החברה

14/12/15, 12:18 וויי-בוקס

אי.בי.איי יפעל כעושה שוק במנ' החב מ15.12,לא תכנס לד.סחירות

14/12/15, 10:15 תמיר הון

בקשה לאישור הסדר בין החברה לבין נושיה ובעלי מניותיה

13/12/15, 16:52 דורי קבוצה

גלוב פיתוח פרסמה הצעת רכש מלאה למניות החברה ב-50אג' למניה

13/12/15, 15:19 אנגל משאבים

תגובת החב לבימש בק"ע הבקשה לתיקון כ.ערבות-המשך 9.12.15

13/12/15, 12:49 הפניקס גיוסי הו

הודעת דלקקב בק"ע תגובה לפרסומים על תהליך מכ' מנ' החב לפוסון

13/12/15, 12:22 הפניקס

הודעת דלקקב בק"ע תגובה לפרסומים על תהליך מכ' מנ' החב לפוסון

13/12/15, 09:30 דורי קבוצה

ה.רכש מלאה מותנת למנ' החב ב50אג' למניה,שפרסמה ב.שליטה-מפרט

13/12/15, 11:03 טלכור טלקום

החלטת בימ"ש-אושרה בקשת החברה לסיום מיידי של חובות הדיווח

13/12/15, 10:57 פרופיט

החלטת בימ"ש בק"ע בקשה לכינוס אסיפות ובקשת החברה למינוי מומחה

13/12/15, 09:52 ביוטיים

מנכל משותף של החברה יציג בכנס 2015 World Stem Cell Summit

13/12/15, 09:30 דורי קבוצה

ה.רכש מלאה מותנת למניות החב ב50אג' למניה,מב.שליטה-מפרט

13/12/15, 08:06 רילייטד

דירק' החב אישר את מדיניות תגמול הכוללת הסכם ניהול עם ב.שליטה

13/12/15, 08:02 ספיץ' מודולס

פירוט נוסף בק"ע נסיבות סיום כהונת קאשי+תגובת מנכ"ל החברה

10/12/15, 19:10 אלביט הדמיה

אישור תוכנית לרכישה עצמית של אגח סדרה ח' וט' של החברה

10/12/15, 17:25 לייבפרסון

אירחה כ-7מ' טרנזקציות בפלטפורת החב בשבוע המכירות של השנה

10/12/15, 16:50 אופקטרא נדלן

הסכם נוסף במסגרתו תפעיל יעד תחנת דלק שתקים החב, המשך

10/12/15, 14:29 כלכלית ירושלים

ויתור החב על זכות מימוש התח' משקיעים לרכישת אג"ח י', המשך

10/12/15, 14:28 חילן

מעלות מאשררת דירוג מנפיק AA-/STABLE - הודעת החברה

10/12/15, 10:55 אידיבי אחזקות

עדכון תהליך ולו"ז להשלמת שלב ד' להסדר החוב של החברה

9/12/15, 10:39 קרדן נדל"ן

מידרוג מאשררת דירוג A3 יציב לאג"ח שבמחזור-הודעת החברה

9/12/15, 09:43 אולטרה אקויטי

החלטת בימ"ש: החב' תישא בגמול לתובעים בתביעה נגזרת,המשך

9/12/15, 09:39 אנגל משאבים

החלטת בימ"ש בבקשה לתיקון כתב ערבות מGBES,לתגובת החברה

9/12/15, 09:25 אינטק פארמה

כניסה לניסוי Phase 1 במוצר החב למניעה וטיפול בכיבים במעי הדק

9/12/15, 09:27 גרינרג'י

טרקס השלימה רכ' מנ' החב מגילאון,המנ' הועברו למלוים,פרטים,המש

9/12/15, 09:25 אינטק פארמה

כניסה לניסויPHASE 1 במוצר נוסף של החברה

9/12/15, 09:14 דיסקונט השקעות

בימש אישר הסדר הביניים באדבפ,כ92.5מ'ש ישמש למימוש אפ3 של החב

8/12/15, 23:16 מיי סייז

הבנות עם יועץ ממונה לייעוץ בק"ע רישום מנ' החב ב-AIM בלונדון

8/12/15, 20:24 דיסקונט השקעות

מכתב מטעם נאמן אגח ו בק"ע תנאי כהונת המנכל המיועד+תגובת החב'

9/12/15, 08:01 חממה סחר

איי ברוקר תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע של החברה מיום 1.1.16

8/12/15, 14:13 טבע

החב וEagle קיבלו אישורFDA לזריקתBENDEKA לטפל במספר סוגי סרטן

8/12/15, 12:48 טאואר

הודעה בק"ע מימוש זכות המרת אגח ו' של החברה

8/12/15, 12:10 אלוט

Swisscomמיישמת פת' אופטימיזציה לגישה לשירותי ענן מהחב ונוקיה

8/12/15, 11:58 חממה סחר

איביאי יפעל כעושה שוק במניות החברה ביום 1.1.16

8/12/15, 09:18 מנקיינד

התקשרה בהסכם סיום העסקה עם Hakan S. Edstrom,מנכל החב לשעבר

8/12/15, 09:16 בריינסוויי

הסכם עם Moksha8 להפצה ושיווק בלעדי של מע' החב במקסיקו,פרטים

7/12/15, 19:05 ווקסיל ביו

דוח IC שפורסם ע"י החברה הקנדית בק"ע עסקת המיזוג

7/12/15, 21:50 בי ג'י איי

הבהרה מטעם הנאמן לדיווח החברה בדבר פדיון מוקדם חלקי

7/12/15, 20:49 ביי2 נטוורקס

בקשה ליצוגית נ' החב ובת בק"ע חיובים במסגרת שירותי יבוא אישי

7/12/15, 18:01 שלמה החזקות

בקשות ליצוגיות נגד החב+בנות בק"ע חיובי פוליסת ביטוח רכב חובה

7/12/15, 16:10 תדיראן הולדינגס

עין ורד תקצה לצד ג מנ' בכורהC,לפי 40מ'$,החב בוחנת שערוך השק'

6/12/15, 19:31 גולד

טיוטה עדכנית של שטר נאמנות לאגח ג שבכוונת החברה להנפיק

6/12/15, 16:25 הכשרה חב לביטוח

בקשה ליצוגית נ' החברה בעניין תעריפי ביטוח חובה

6/12/15, 14:33 אמ.די.ג'י.

בהתאם לשטר הנאמנות,מינוי יזהר שמעוני כנציג החברה בישראל-המשך

6/12/15, 12:40 רכבת ישראל

SEMIזכתה במכרז החב להקמת תשתיות חשמול ב2מליארד ש ל10שנים+אופ

6/12/15, 11:50 נץ ארהב

הוד' נץ בק"ע ה.רכש מלאה בחברה-כל 1 מנ של החב תקבל 0.9מנ' נץ

6/12/15, 09:41 סומוטו

י.טננבוים (ב"ע)רוכש 1מ' מנ' החב מא.יעקב(ב.שליטה) ב 920א'שח

6/12/15, 09:45 מנדלסון תשתיות

בכוונת החב לפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי - ה"מ

6/12/15, 09:45 אמיליה פיתוח

בכוונת החב לפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי - ה"מ

6/12/15, 09:45 נץ קבוצה

בכוונת החב לפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי - ה"מ

6/12/15, 09:41 סומוטו

יעקב(ב.שליטה) בהסכם לרכישת 1מ' מנ' החב מטננבוים ב-0.92ש למנ'

6/12/15, 09:14 כלכלית ירושלים

הסכם למכירת זכ' החב בנכס בי-ם בכ-28.5מ'שח,רווח לפני כ6מ'שח

6/12/15, 09:06 בי ג'י איי

הוועדה לבחינת דוחות כספיים אשררה את דוחות החברה ליום 30.9.15

6/12/15, 09:02 וואן טכנולוגיות

מ.הבנות לרכישת חב בתחום פע' משלים לפע' החב לא הבשיל להסכם

3/12/15, 19:35 ר.ה. טכנולגיות

ה.רכש מלאה מותנת למניות החב ב4.4שח למניה,מב.שליטה-מפרט

6/12/15, 00:07 תמיר הון

תוצ' אסיפה מ3.12-אושר:הסדר בין החב לבעמ"נ+שינוי שם החברה

3/12/15, 19:20 אידיבי פתוח

סלקם:בקשה ליצוגית נגד החב בק"ע תיאום מחירים בכרטיסי PRE-PAID

3/12/15, 13:12 דיסקונט השקעות

הודעת סלקם:יצוגית נ' החב בק"ע תיאום מחירים בכרטיסיPREPAID

3/12/15, 10:58 נקסטקום

מצגת החברה

3/12/15, 09:24 או.אר.טי.

החב וב"ע נוספת באורפק השלימו עסקת מכ'20% באורפק,המשך28.10

3/12/15, 09:20 סלקום

בקשה ליצוגית נגד החב ועוד בק"ע תיאום מחירים בכרטיסי PRE-PAID

3/12/15, 08:37 פרטנר

קיבלה 3 תביעות כנגד החברה ובקשות לאשרן כתובענות ייצוגיות

2/12/15, 19:28 ננו דיימנשן

תקצה 100,000 כ.אופציה ליועץ של החברה-השלמת סעיפים שהושמטו

2/12/15, 20:04 חממה סחר

התקשרה עם אי.בי.אי בהסכם עשיית שוק במניות החברה

2/12/15, 20:04 חממה סחר

התקשרות עם אי.בי.אי כעושה שוק במניות החברה

2/12/15, 18:00 רשי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

2/12/15, 17:10 הוט

בקשה ליצוגית נגד החב בק"ע חידוש אוטומטי של שירותי תוכן,לומדת

2/12/15, 17:04 מיקרונט

איביאי יפעל כע.שוק בני"ע החב מ-6.12.15,לא תיכלל בדלי סחירות

2/12/15, 16:24 קווינקו

השלמת פרטים בק"ע תנאי אופ' שהוקצו לרוכשי מנ' החב,המשך 19.11

2/12/15, 13:47 קמטק

דירק' החב אישר רכישת פוליסת ביטוח לדירק' ונ.משרה

2/12/15, 13:01 מיקרונט

התקשרה עם איביאי בהסכם עשיית שוק במניות החברה

2/12/15, 10:15 גמול השקעות

מצגת החברה, אסיפת אגח סדרה ב', דצמבר 2015

2/12/15, 09:30 ביוטיים

תנאי העסקה חדשים של מנכ"לים במשותף של החברה

1/12/15, 19:12 פרופיט

מתווה מעודכן לתיקון הסדר עם מחזיקי האג"ח של החברה

1/12/15, 18:23 רימוני

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

1/12/15, 16:50 בריטיש ישראל

מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-שינויים במרשם ני"ע החב'

1/12/15, 16:37 פריון נטוורק

הנדון תוקן מהנפקה פרטית של מניות החברה בסך כ10מ\'$ ל2 משקיעים
','330')" onmouseout="unDisTip()'>הנפקה פרטית של מניות החברה בסך כ10מ'$ לJ.P MORGAN

1/12/15, 16:37 פריון נטוורק

הנפקה פרטית של מניות החברה בסך כ10מ'$ ל2 משקיעים

1/12/15, 15:18 מטרת מיזוג

פניה לביהמ"ש בבקשה לאשר הסדר בין החב לבעמ"נ ונושיה

1/12/15, 15:17 תאת טכנולוגיות

מצגת החברה - נובמבר 2015

1/12/15, 13:44 גו.די.אם

הרחבה בק"ע נסיבות התפטרות יוסי אלשיך מהדירק',תגובת החב

1/12/15, 13:42 מובייל מקס

מצבת התחייבות החברה ל-30.9.15, לפי מועדי פרעון - תיקון דוח

1/12/15, 13:13 פרשקובסקי

היקף מכירות החברה עד ליום 30.11.15

1/12/15, 12:49 בי ג'י איי

עדכון הנאמן לבקשה לבמ"ש,ניתן צו איסור דיספוזיציות נגד החב

1/12/15, 12:47 לפידות

הארכת תוקף ערבות שהעמידה החברה לחובות סקלס למזרחי עד 30.6.16

1/12/15, 12:23 דה לסר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

1/12/15, 12:14 אלוט

ביהמ"ש אישר תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה עד 15מ'$

1/12/15, 12:02 רוזבאד

זימון אסיפת אגח א' ל-6.12.15-עדכו החב,דיון בזכו' מחזיקי האגח

1/12/15, 09:35 ווקסיל ביו

הסכם לפיו יוקצו מנ' שלד בורסאי קנדי לבעמ"נ החב,החב תמחק,כפוף

1/12/15, 09:35 בריינסוויי

תוצ ביניים בניסוי לבחינת יעילות קסדת החב לטפל בדכאון גריאטרי

1/12/15, 07:27 וואיטסטון

דירק' החב אישר רכ' זכ' בחב פר' (מסוג LLC) בארה"ב בכ-960א'$

1/12/15, 07:12 סוברין נכסים

תגובת ב.שליטה לבקשה להטלת אחריות לחובות החב על ב.שליטה

1/12/15, 05:14 בי ג'י איי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

1/12/15, 00:27 וו.טי.פי.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

1/12/15, 00:12 אנגל משאבים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 23:51 כיטוב פארמה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 23:39 ספיץ' מודולס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 23:29 תפן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 23:22 וואיטסטון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 23:08 אלגומייזר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 22:40 אן טי אס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 22:24 גלוב אקספ יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 22:23 אברות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 22:09 טלכור טלקום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 22:04 המשביר 365

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 21:58 אול-יר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 21:53 איתמר מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 21:48 ברנד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 21:35 ג'י.אפ.איי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 21:35 תדביק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 21:29 קמן קפיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 21:15 מרחביה אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 21:14 חלל תקשורת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 21:04 ביו לייט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 20:54 מדיקל קומפרישין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 20:44 סקיילקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 20:36 תמדא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 20:35 מצלאוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 20:33 לוינשטין הנדסה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 20:23 נורסטאר החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 20:17 לפידות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 20:16 תפרון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 20:09 תעוזה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 19:42 ב.יאיר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 19:41 מדיפאואר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 19:36 משאבי טבע

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 19:32 קווינקו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 19:24 וילי פוד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 19:24 רוזבאד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 19:16 תמיר פישמן נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 19:13 ויז'ן סיגמא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 19:05 בונוס ביוגרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 19:03 סלקט ביומד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 18:53 שפע ימים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 18:51 כמיפל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 18:51 כנפיים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 18:52 אפוסנס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 18:49 לוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 18:47 סנטראל יורופיאן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 18:41 ישראל קנדה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 18:32 רקח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 18:30 להב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 18:28 ביונד טיים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 18:16 קולפלנט אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 18:10 צאם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 17:54 אאורה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 17:31 פלרם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 17:27 קרדן יזמות

אושרה התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירק' ונ.משרה

30/11/15, 17:26 קסניה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 17:20 אילקס מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 17:09 עמיר שיווק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 17:10 קרדן יזמות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 16:51 תיגבור-מאגר כא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 16:37 נקסט ג'ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 16:35 אלרוב נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 16:32 מובייל מקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 16:30 מטעי הדר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 16:16 שנפ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 16:13 אדרי-אל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 16:11 צרפתי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 16:06 סינמה יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 16:04 ארית תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 15:54 וולקן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 15:54 איילון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 15:46 ניו הוריזון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 15:36 ברימאג דיגיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 15:34 די.אן.איי ביומד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 15:32 ברימאג דיגיטל

דירקטוריון החברה אישר תנאי העסקת קרוב לב.שליטה

30/11/15, 15:30 סקורפיו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 15:22 נתנאל גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 15:12 איסתא

מצגת החברה - נובמבר 2015

30/11/15, 15:06 גן שמואל

החלטות דירק:החלת פוליסת ביטוח אחריות על מנכ"ל החברה

30/11/15, 15:03 ויתניה

בוחנת הנפקת מניות החברה וני"ע נוספים,הגישה בקשה לפרסום ת.מדף

30/11/15, 14:59 פריורטק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 14:55 גן שמואל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 14:44 ארזים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 14:24 תמדא

ב.שליטה פרסמה מפרט ה.רכש מלאה למניות החב במחיר 670 אג' למניה

30/11/15, 14:18 צירון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 14:18 תמדא

ה.רכש מלאה מותנת למניות החב ב6.7שח למניה,מב.שליטה-מפרט

30/11/15, 14:07 פרטנר

ייצוגיות נ' החב בק"ע חיוב רכ' ציוד כתנאי לשימוש בטלפון קווי

30/11/15, 14:02 רמי לוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 13:50 ויתניה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 13:43 פי.אל.טי פיננס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 13:30 וו.טי.פי.

אקסלנס תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 7.12.15

30/11/15, 12:50 גבעות יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 12:47 אסיה פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 10:22 תעשיה אוירית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 10:25 אי.טי.ויו מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 10:15 מיטרוניקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 09:57 ביונד טיים

דירק' החב אישר השתתפות ב45% מהוצ' משרדים ששכרה דלמט בהרצליה

30/11/15, 09:51 גזית גלוב

מצגת החברה-תוצ' כספיות לרבעון שלישי לשנת 2015

30/11/15, 09:49 מנרב

החב ושותף בעקרונות לרכישת זכויות צד ג במקרקעין ברח' שלמה,ת"א

30/11/15, 09:42 מובייל מקס

דירק' אישר העמדת ערבות בסך 300א'שח ע"י בעל מניות במקום החברה

30/11/15, 09:34 אינטרגאמא

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 09:26 ברם תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 09:17 אי-אונליין

אישור הלוואת בעלים בעד 2מ'ש להשלמת החלפת מע' התוכנה של החב

30/11/15, 09:09 אלדן תחבורה

תביעה נ' החב בטענה להתקשרות בהסכם לשינוי ייעוד קרקע בלוד

30/11/15, 09:00 ביו ויו

קבלת אישור ה-CFDA לשיווק מערכת הסריקה של החברה בסין

30/11/15, 08:54 גזית גלוב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 08:42 תדיר גן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 08:39 מגדלי ים תיכון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 08:35 פרידנזון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 08:27 אפריקה השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 07:57 מישורים חברה פת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 03:39 אורדע

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 01:07 דורי קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

30/11/15, 00:46 דורי בניה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 22:30 לייטסטון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 22:02 אדן אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 21:38 אמיליה פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 21:22 אורתם סהר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 21:20 טכנופלס ונצ'ר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 21:16 שדות נפט יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 21:11 אינטר תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 20:59 שדות נפט יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 20:52 קפיטל פוינט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 20:52 קרדן ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 20:25 אי-אונליין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 20:20 מדיוי תראפיוטיק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 20:05 חשמל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 20:02 אנגל שלמה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 20:02 ביי2 נטוורקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 19:49 מר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 19:50 אימקו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 19:42 רבד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 19:38 אייביטרנס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 19:27 אפריל נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 19:27 דור אלון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 19:10 אי אס אר אר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 18:58 גאון אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 18:48 גולד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 18:21 רובוגרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 18:08 אורון קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 18:07 גמול השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 18:04 אקויטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 18:03 לודן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 18:01 אביב ארלון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 17:57 יואל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 17:51 כפרית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 17:43 אלדן תחבורה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 17:27 פלסטו שק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 17:27 מודיעין יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 17:26 פטרוכימיים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 17:01 מנדלסון תשתיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 16:56 אי.אל.די.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 16:54 דולומיט אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 16:49 ג'י.אף.סי גרין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 16:47 אלעזרא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 16:39 רפק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 16:38 נץ קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 16:15 אמניס תרפיוטיקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 16:13 אשטרום קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 15:55 אנגל משאבים

בקשת החב לבהמ"ש העליון להפקדת כתב ערבות מתוקן מ-GBES

29/11/15, 15:54 גו.די.אם

טענות יוסי אלשין במסגרת התפטרותו מהדירק' ותגובת החברה

29/11/15, 15:49 תיא השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 15:38 שפע לוגיסטיקה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 15:33 פולאר השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 14:59 ביומדיקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 14:45 ניסקו תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 14:24 חד-אסף

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 14:20 גמאטרוניק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 13:56 איי.די.אן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 13:18 בירמן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 12:52 ישראלום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 12:49 שלא"ג תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 12:37 טופ מערכות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 12:05 סאטקום מערכות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 12:03 לכיש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 11:48 סאמיט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 10:17 בראק אן וי

איביאי תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 20.12.15

29/11/15, 10:17 קרדן אן.וי.

אסיפת אגח א שזומנה ל-6.12 נדחית ל-7.12,דיווח ועדכון מטעם החב

29/11/15, 09:46 בריינסוויי

WPS Medicare אישרה פוליסת ביטוח בארהב המאפשרת טיפול במע' החב

29/11/15, 09:35 דורי קבוצה

החב ו-CGH החליטו להמשיך להחזיק במניות בורנסון (39.8% כ"א)

29/11/15, 09:28 בראק אן וי

הודיעה לאיביאי על כוונתה לסיים את הסכם עשיית שוק במניות החב

29/11/15, 08:45 ביג

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 08:30 ליברטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 08:29 אינסוליין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 08:06 אופל בלאנס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

29/11/15, 00:48 אולטרה אקויטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

27/11/15, 15:01 חג'ג' נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

27/11/15, 12:05 ארגמן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

27/11/15, 11:59 רוטקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

27/11/15, 11:29 אפיו אפריקה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

27/11/15, 09:26 חממה סחר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 22:39 ג'ובוקיט החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 22:31 טן-חברה לדלק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 22:26 גוליבר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 22:08 אידיבי פתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 22:01 תראפיקס ביו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 21:58 נץ ארהב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 21:53 פרופיט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 21:48 זרח יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 20:59 קדימהסטם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 20:44 דלק קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 20:12 רם און

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 20:00 ברן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 19:44 אופקטרא נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 19:29 לידר השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 19:18 ביג

איי ברוקר יפעל כעושה שוק במניות החברה החל מיום 1.12.15

26/11/15, 19:11 אדוונטק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 19:05 עשות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 18:50 ארנה גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 18:46 קליל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 18:28 בריל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 18:16 אלביט טכנ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 18:16 איביאי בית השק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 18:16 ווקסיל ביו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 18:16 סולומון אחזק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 18:16 נץ מלונות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 18:17 בוני תיכון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 18:17 ליטו גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 18:09 לידר שוקי הון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 17:42 רוזבאד

זימון אסיפה אג"ח ג ל3.12.15-סקירת מצב החברה ומתווה ההסדר

26/11/15, 17:41 אברבוך

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 17:33 בריל

דירקטוריון החב החליט על מיזוג בריל פאשן (בת) לתוך החברה,כפוף

26/11/15, 17:29 בריל

דירקטוריון החב החליט על מיזוג סופר ברנדס(בת) לתוך החברה,כפוף

26/11/15, 17:22 מיחשוב ישיר קב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 17:16 פלדמן נ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 17:14 אלבר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 17:06 יוניטרוניקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 16:50 אלמוגים החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 16:46 טמפו משקאות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 16:38 מנרב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 16:25 פנטזי נטוורק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 16:21 אשדר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 16:14 ישרוטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 15:38 אחים נאוי

שינוי שמות קצרים של החברה בעברית ובאנגלית מיום 30.11.15

26/11/15, 15:28 וילאר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 15:22 שניב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 15:17 ר.ה. טכנולגיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 15:06 מיקרומדיק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 15:01 טי.אר.די

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 14:49 אראסאל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 14:40 אינפימר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 14:35 חירון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 13:59 אפריקה תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 13:57 מבטח שמיר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 13:54 תדאה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 13:50 מליבו אינווסט.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 13:39 פיבי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 12:48 כהן פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 12:30 תמדא

בכוונת ב.שליטה לפרסם ה.רכש מלאה למניות החב במחיר670אג' למניה

26/11/15, 12:16 אמ.די.ג'י.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 12:00 על בד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 11:26 אשטרום נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 11:16 טיב טקסטיל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 10:33 גירון פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 10:18 גו.די.אם

גודמ בתביעה נגד החב ונוספים-מבקשת מספר סעדים, החב דוחה

26/11/15, 10:18 וויז פארמה

גודמ בתביעה נגד החב ונוספים-מבקשת מספר סעדים, החב דוחה

26/11/15, 10:17 כללביט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 10:04 פרדס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 09:01 חממה סחר

אישור תוכנית לרכישת מנ' החב בהיקף 3מ'שח ואגח ג' בהיקף 10מ'שח

26/11/15, 09:33 חילן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 09:25 קרדן אן.וי.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 09:07 רכבת ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 09:00 טי.אר.די

הוחלט לפעול להגשת בקשה להסדר לבימש לאישור הפסקת פע' החב-המשך

26/11/15, 09:00 נטו אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 08:54 נטו מלינדה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 08:49 ויקטורי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

26/11/15, 01:14 קופרליין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 23:48 אקסטל לימיטד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 22:00 סוהו נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 21:25 הדסית ביו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 21:06 קו מנחה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 20:31 צמח המרמן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 19:39 כלל עסקי ביטוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 19:18 ערד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 19:08 רציו יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 19:04 גו.די.אם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 19:00 רציו מימון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 18:39 נדלנס'

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 18:34 איירפורט סיטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 18:22 אנגל משאבים

תגובת החב לבקשת הכונסים לאפשר לGBES לממש זכ' פדיון המשכון

25/11/15, 18:10 כרמית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 17:59 מיקרומדיק

אושרה התקשרות החב בפוליסת ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה

25/11/15, 17:40 אנליסט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 17:32 אוריין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 17:27 שמן נפט וגז

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 17:09 הכשרה החז

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 16:43 אי.אם.אס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 16:40 וויי-בוקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 16:28 דנאל כא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 16:17 נקסטקום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 16:16 אלספק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 16:06 דוניץ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 15:57 סינאל מלל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 15:54 צור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 15:50 ביטוח ישיר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 15:48 אמנת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 15:42 שלמה החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 15:33 הכשרת הישוב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 15:08 בי.אס.פי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 15:00 חבס

ביצוע חלוקה בסך כ64.2מ'ש למחזיקי אגח 4 של החברה ביום 6.12.15

25/11/15, 14:54 אליאנס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 14:48 אספן גרופ

מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות של החברה

25/11/15, 14:19 רמי לוי

הפסקת פע' ביכורי השקמה,הפעילות תבוצע במישרין ע"י החב מ-31.12

25/11/15, 14:09 קווליטאו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 14:02 פורמולה ויז'ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 13:45 יצוא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 13:35 דוניץ

אישור לגמול דח"צ ודירק בלתי תלוי לפי השיעור הקבוע בתקנות החב

25/11/15, 13:34 כתר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 13:30 קלע השקעות

אי ברוקר תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע החברה ביום 16.12.15

25/11/15, 13:17 פלסאון תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 13:10 טיב טעם

דירק' החב אישר עדכונים להסכם העסקת קרובת ב.שליטה

25/11/15, 12:52 חברה לישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 12:38 טיב טעם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 12:28 מבני תעשיה

הבהרה לפרסומים-דירק' החב אישר התח' החב במסגרת ההסדר,המשך

25/11/15, 12:08 מירלנד

הבהרה לפרסומים-דירק' החב אישר התח' מרלד במסגרת ההסדר,המשך

25/11/15, 12:08 כלכלית ירושלים

הבהרה לפרסומים-דירק' החב אישר התח' מרלד במסגרת ההסדר,המשך

25/11/15, 12:08 כלכלית ירושלים

הבהרה לפרסומים-דירק' החב אישר התח' החב במסגרת ההסדר,המשך

25/11/15, 11:53 אנלייט אנרגיה

הנפקת 1,200,000 אופ'(0.37%) לסמנכל הכספים של החברה

25/11/15, 09:26 אנלייט אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 09:17 קסניה

סופרפיש השלימה סבב גיוס פנימי בסך3.5מ'$,חלק החב 300א'$-המשך

25/11/15, 09:07 ארקו החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 09:06 חנן מור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 08:51 אורד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 08:49 כלכלית ירושלים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 08:22 מגדל ביטוח הון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 08:08 מגדל ביטוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 21:19 ישרס

תוצאת מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת מניות החברה

25/11/15, 07:01 קרסו מוטורס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

25/11/15, 06:39 פנינסולה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 20:37 מבני תעשיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 20:28 אנדימד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 20:12 שלמה נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 20:12 דיסקונט השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 19:51 דרבן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 19:13 דירקט קפיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 19:06 קופיקס גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 18:02 רוטשטיין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 18:01 צמיחה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 17:50 עילדב השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 17:45 מדטכניקה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 17:30 הפניקס

מצגת החברה, 24.11.15

24/11/15, 17:19 גולן פלסטיק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 17:09 ניסקו חשמל

דירק החב אישר כי מכירות לחברות קשורות עומדות בתנאי תקנה 1(5)

24/11/15, 16:14 ניסקו חשמל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 15:45 פלייט מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 15:35 מעברות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 15:11 פמס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 15:09 לודזיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 14:59 דן מלונות

דירק' החברה אישר הענקת פוליסת ביטוח לנושאי משרה ודירק'

24/11/15, 14:30 אס.אר אקורד

פקדון של 10מ'ש שהועמד כבטוחה ללאומי ישוחרר לשימוש החב-המשך

24/11/15, 14:16 דן מלונות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 13:48 אמת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 13:13 הראל השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 13:05 הפניקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 12:53 טלדור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 12:48 רילייטד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 12:01 דרבן

אסיפת אגח ד ב26.11-דיווח בק"ע עסקי החב+סטאטוס העמדת קו אשראי

24/11/15, 11:40 קרור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 11:38 פרוטאולוג'יקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 11:32 דרבן

אסיפת אגח ח ב26.11-דיווח בק"ע עסקי החב+סטאטוס העמדת קו אשראי

24/11/15, 10:01 דלק אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 09:58 פלייט מדיקל

דירקטוריון החברה אישר את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכל החברה

24/11/15, 09:53 שפיר הנדסה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 09:27 מר

אי.בי.אי תחדל לפעול כעושה שוק בני"ע של החברה מ-15.12.15

24/11/15, 09:02 מג'יק

פלטפ' החב שימשה לפיתוח אפליקציית מכ' במובייל של בנק ביפן

24/11/15, 08:57 וו.טי.פי.

הפועלים הגיש נגד ארזי בקשה למתן צו כינוס, השלכות על החברה

24/11/15, 08:55 ניסן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 08:54 פז נפט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 08:47 איסתא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 08:12 ספאנטק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

24/11/15, 08:07 פז נפט

אישור תוכנית רכישה אגח ג+ד של החברה בהיקף של עד 300מ'ש

24/11/15, 08:03 שטראוס גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 21:31 אחוזת בית

דירקטוריון החברה אישר מדיניות תגמול לחברה

23/11/15, 19:15 הזדמנות ישראלית

דירק' החברה החליט ליישם אחת ההקלות לתאגיד קטן החל מדוחות Q3

23/11/15, 20:07 מנרב

מעלות מורידה דירוג מ +A ל A בשל עלייה חדה במינוף-הודעת החב

23/11/15, 21:14 מויניאן לימיטד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 20:57 אחוזת בית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 19:43 שמן תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 19:05 פייטון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 18:58 הזדמנות ישראלית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 18:13 אספן גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 17:44 סיאי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 17:19 גול פרטנרס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 17:01 גפן השק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 16:25 טכנופלס ונצ'ר

זימון אסיפה ל-29.12.15- כתב הצבעה, החלפת תקנון החברה, כהונה

23/11/15, 16:13 אשדר

מידרוג מאשררת דירוג A3 יציב לאג"ח שבמחזור - הודעת החברה

23/11/15, 15:33 נפטא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 14:51 מנורה מב החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 13:38 כרמית

בקשה לייצוגית נגד החברה בטענה כי לא סימנה מוצר לפי התקן

23/11/15, 11:05 דוניץ

אקסלנס יפעל כע.שוק בני"ע החב מ24.11.15,לא תיכלל בדלי סחירות

23/11/15, 11:00 אלוני חץ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 10:23 מנורה מב הון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 10:03 מטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 09:44 בראק אן וי

מצגת החברה-נובמבר 2015

23/11/15, 08:47 אמות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

23/11/15, 08:43 ארד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 20:41 אור סיטי החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 20:04 אביב בניה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 17:33 פלסטופיל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 17:29 נצבא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 17:19 אקסלנז ביוסיינס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 14:39 מיילן

תיקון כללי מדדים בדבר צירוף מניה חדשה+מתווה לצירוף החברה

22/11/15, 13:57 מידאס השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 13:24 דמרי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 12:45 שיכון ובינוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 12:43 שיכון ובינוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 11:56 אזורים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 11:49 סאני

תגובה החב לבמ"ש לפניית הנאמן בק"ע פדיון מוקדם לאגח ד'

22/11/15, 10:41 כארמור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 10:36 אמנת

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>דרוג מדרוג A2,יציב לאגח שהחב עשויה להנפיק בהיקף עד30מ'ש

22/11/15, 10:25 קסטרו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 10:02 אמנת

דרוג מדרוג A2,יציב לאגח שהחב עשויה להנפיק בהיקף עד30מ'ש

22/11/15, 09:30 תראפיקס ביו

צירפה את פרופ' רפאל משולם כחבר בוועדה המדעית המייעצת של החב'

22/11/15, 08:54 מנקיינד

סיום כהונת אדסטרום כמנכ"ל החברה ומינוי אלפרד מאן כמנכ"ל זמני

22/11/15, 08:50 המלט

דירק' החב אישר חידוש פוליסת ביטוח נ.שמרה ודירק לרבות ב.שליטה

22/11/15, 08:44 קשרי תעופה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 08:42 אפריקה נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 08:41 ביו ויו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 08:35 בראק אן וי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 08:28 המלט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 08:25 גולף

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 07:59 אסם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

22/11/15, 07:25 לוינשטין נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 19:30 דמרי

טיוטה מספר 4 לשטר נאמנות לאגח ו שבכוונת החברה להנפיק

19/11/15, 20:15 גלובל כנפיים

טיוטה מספר 3 לשטר נאמנות של אגח ב שבכוונת החברה להנפיק

21/11/15, 20:24 אפקון החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 23:59 לוינסקי עופר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

20/11/15, 00:01 ליבנטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 21:51 מלונות הכשרה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 20:24 סאני

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 19:31 אורביט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 18:00 איתי פיננסים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 17:45 אלקו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 17:45 אדגר השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 17:43 איידיאו גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 16:09 טבע

החב ו- UCI מתחילות מחקר הדמיה מוחי ייחודי לטיפול בניוון עצבי

19/11/15, 15:20 גלובל כנפיים

טיוטה שניה לשטר נאמנות של אגח ב שבכוונת החברה להנפיק

19/11/15, 15:17 אנגל משאבים

תגובת החברה לדרישת נאמני האג"ח להתפטרות נ.משרה

19/11/15, 14:47 קווינקו

בנות ימכרו כ7.3מ' מניות החב (כ-2.49%) לצד ג בכ-3.6מ'ש

19/11/15, 13:41 אקסלנס השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 13:35 זנלכל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 13:22 סנו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 13:17 וויז פארמה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 13:17 בונוס ביוגרופ

מצגת החברה

19/11/15, 12:47 כנפיים

הועדת אל על:הסתלקות מיצוגית נגד החב בק"ע חיוב כפול בגין מטען

19/11/15, 11:53 אל על

בימ"ש אישר הסתלקות מיצוגית נגד החב בק"ע חיוב כפול בגין מטען

19/11/15, 11:46 דלק רכב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 10:43 רבל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 09:55 ריט 1

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 09:49 כיטוב פארמה

לפניית החברה הופסק המסחר עד להשלמת ה-PRICING להנפקה בארהב

19/11/15, 09:39 איידיאו גרופ

דוח רבעון 3 לשנת 2015 חב ADO PROPERTIES(חב בשליטת החברה)

19/11/15, 09:25 אידיבי פתוח

בימש אישר הסדר הפשרה בתביעה נגזרת בעסקת גנדן,החב' תקבל 2מ'$

19/11/15, 09:24 דורסל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 09:01 בזק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 08:38 כרמל אולפינים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 08:36 בתי זיקוק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

19/11/15, 08:18 פרוטרום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 19:41 ג'רוסלם השקעות

פשרה בתביעה נ' החב ודירקטור-תשלם לתובע כ1.2מ'שח,תיטול הלואה

19/11/15, 08:08 בית שמש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 21:19 אינטרקיור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 19:49 סקופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 19:06 גרינרג'י

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 19:03 ישראמקו יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 18:52 אבגול

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 18:48 חנל יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 18:48 אלון חיפושי גז

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 18:19 נפטא חיפוש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 18:06 וויטסמוק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 17:59 סולגרין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 16:24 נאוסיטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 16:17 ספנסר אקוויטי

דירוג מעלות A להרחבת אגח סדרה א' בעד 200מ'ש ע.נ.-הודעת החברה

18/11/15, 16:15 איידיאיי ביטוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 16:14 איידיאיי הנפקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 15:24 גינדי השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 13:36 מגדל ביטוח

השהיית החלטה בדבר חלוקת הדיבידנד שהכריזו החב וחב הבת-המשך

18/11/15, 14:48 הכשרה אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 14:14 אבוג'ן

6K: שינויים בהנהלת החברה

18/11/15, 13:36 מגדל ביטוח

השהיית החלטה בדבר חלוקת הדיבידנד שהכריזו החב וחב הבת-השמך

18/11/15, 12:47 מירלנד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 12:19 מישורים חברה פת

השלמה לדיווח בדבר הנפקת 150א כ.אופציה ליועץ לשוק ההון של החב

18/11/15, 10:05 פוקס

דירק החב אישר חידוש והארכת פוליסת ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה

18/11/15, 09:49 אנגל משאבים

פניית ב"כ GBES לתיקון דווח בק"ע הפקדת הערבות ותשובת החב-המשך

18/11/15, 09:47 לפידות חלץ יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 09:45 ביוטיים

מינוי Russell Skibsted כסמנכ"ל הכספים של החברה

18/11/15, 09:45 אלקטרה נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 09:43 בית הזהב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 09:21 מיקרונט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 09:13 קרדן רכב

אושר ניגוד עניינים בכפל כהונת הורביץ כמנכל החב+משנה למנכלUMI

18/11/15, 09:10 נכסים ובנין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 09:00 אחים נאוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 08:36 עזריאלי קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון - תיקון

18/11/15, 08:24 הדסית ביו

החברה וFLERIE יעמידו לכאהר(49%) הלוואה המירה בסך 250א'$ כ"א

17/11/15, 21:03 קרדן רכב

התאמה תיאורטית של המידע הכספי של החב לדוחות ליום 30.9.15

18/11/15, 08:09 שטראוס גרופ

בה"מ אישר הסתלקות מייצוגית נגד החב בת בק"ע סימון מוצרים-המשך

18/11/15, 08:07 עזריאלי קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.16, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 23:55 ננו דיימנשן

הנפקה פרטית של 100,000 כ.אופציה ליועץ של החברה

18/11/15, 07:57 מליסרון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 07:39 אל על

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

18/11/15, 02:16 ספנסר אקוויטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 20:53 דה זראסאי גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 20:23 קרדן רכב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 20:16 מלם תים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 17:37 סלזיון

צירוף מניות החברה למדדי הבורסה, החל מיום א', 29.11.15

17/11/15, 17:23 צנורות המזה"ת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 17:07 סאנפלאואר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 16:32 גניגר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 16:07 או.אר.טי.

דירקטוריון החברה אישר תשלום גמול לדירקטורים לרבות ב.שליטה

17/11/15, 15:31 דניה סיבוס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 15:21 או.אר.טי.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 15:17 ראלקו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 14:47 דקסיה ישראל הנפ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 14:42 מקסימה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 13:50 פרשקובסקי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 12:34 פוקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 12:15 אבגול

הנפקה של 1מ' אופ' למנכ"ל החב-משלים,הבהרה בנוגע למחיר המימוש

17/11/15, 10:49 נעמן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 09:42 סומוטו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 09:37 ננו דיימנשן

זאב ברגמן מצטרף לועדה המייעצת של החברה

17/11/15, 08:59 פיסיבי טכנ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 08:51 אלקטרה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

17/11/15, 08:47 אינרום בנייה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

16/11/15, 20:53 וויז פארמה

בהמ"ש דחה בקשת גו.די.אם לצרף את החב ואחרים לתביעה נ' פנמד

16/11/15, 19:41 גולד

טיוטת שטר נאמנות לאג"ח סדרה ג' שבכוונת החברה להנפיק

16/11/15, 17:38 מיטב דש השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

16/11/15, 16:22 קרדן נדל"ן

דירק' החב אישר גמול לאיילת ולר בגין כהונתה כדירקטורית

16/11/15, 16:06 אלקטרה

אושר חלק החב בחלוקת הפרמיות של הביטוח האלמנטרי בין קבו' אלקו

16/11/15, 15:59 מטרת מיזוג

הצעה להבראת החב מטעם גולדשטיין כפי שהוגשה לבית המשפט

16/11/15, 15:49 קרדן נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

16/11/15, 13:11 מטרת מיזוג

עמדת רשות ני"ע בעניין הצעה להבראת החברה

16/11/15, 13:06 מטרת מיזוג

עמדת רשות ני"ע לבקשה בעניין מכירת השלד הבורסאי של החברה

16/11/15, 11:19 סאפיינס

ארגון MPS העולמי בוחר בפתרון החברה לביטוח אלמנטארי

16/11/15, 11:19 סאפיינס

ארגון MPS לביטוח אנשי מערך בריאות בוחר בפתרון החב לביטוח אלמ

16/11/15, 10:54 ממן

איביאי יחל לשמש כע.שוק במנ' החב ב6.12.15,חלף אי-ברוקר

16/11/15, 10:44 מטריקס

הבהרה לדיווח בדבר הקצאה פרטית למנכ"ל החברה מיום 27.8.15

16/11/15, 10:16 אנרג'יקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

16/11/15, 09:29 גרינרג'י

תגובת החב ובת לבהמ"ש לבקשת מחזיק להגשת תביעה נגזרת מטעמן

16/11/15, 09:28 אבנר יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

16/11/15, 09:25 דלק קידוחים יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון-תיקון דוח

16/11/15, 09:25 דלק קידוחים יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון - תיקון דו

16/11/15, 09:24 קו מנחה

ביהמש קיבל עתירת החב והורה על ביטול הוראת הנהלת ביהמש,המשך

16/11/15, 09:19 דלק קידוחים יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

15/11/15, 23:49 וילי פוד

אושר:מינוי מנכל החב,סיום הסכמי נהול בבת,שינויים בהנהלה

16/11/15, 06:19 מיי סייז

הסכם שת"פ עם חב שילוח לפיתוח אפליקציה המבוססת על טכנ' החב

15/11/15, 18:21 כלל ביוטכנו

הוחלט למנות את עפר גונן כמשנה למנכ"ל וכמ"מ מנכ"ל החברה

15/11/15, 22:17 מיי סייז

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

15/11/15, 22:13 אלקטרה צריכה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

15/11/15, 20:06 הפניקס גיוסי הו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

15/11/15, 18:20 כלל ביוטכנו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

15/11/15, 18:11 פולאר תקשורת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

15/11/15, 17:43 גלובל כנפיים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

15/11/15, 17:40 בבילון

הוגש ערעור להחלטת במ"ש לדחות בקשה לייצוגית נגד החב ודירק'

15/11/15, 17:26 ישרס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

15/11/15, 16:39 טלסיס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

15/11/15, 14:52 ממן

איביאי יפעל כע.שוק בני"ע החב מ-6.12.15,לא תיכלל בדלי סחירות

15/11/15, 14:37 דירקט קפיטל

אקסלנס תחדל לפעול כעושה שוק של החברה,החל מיום 6.12.15

15/11/15, 11:42 דירקט קפיטל

אקסלנס תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 6.12.15

15/11/15, 10:06 מגה אור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

15/11/15, 09:44 ביוקנסל

דירק' החברה אישר הכללת עופר גונן בפוליסת ביטוח אחריות נ.משרה

15/11/15, 09:17 ביוקנסל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

15/11/15, 09:01 שמן תעשיות

תביעה נגד עוגרפיקס ונ.משרה לשעבר מטעם החב שרכשה את פע',לומדת

15/11/15, 08:36 וואן טכנולוגיות

דירק' החב אישר הארכת פוליסת ביטוח נ.משרה משותפת עם ב.שליטה

14/11/15, 00:57 פריגו

8-K,תיקון הסכם העסקת מנכל החב,אי קיבול ה.רכש מטעם מיילן ועוד

15/11/15, 08:04 וואן טכנולוגיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

15/11/15, 06:19 סקייליין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

12/11/15, 22:17 קלע השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

12/11/15, 22:15 קלע השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

12/11/15, 17:45 פועלים אי.בי.אי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

12/11/15, 14:57 דה לסר

דירק' החב אישר מנוי מחדש של אביב רופל ומירב סיגל כדיק'

12/11/15, 13:40 בריטיש ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

12/11/15, 13:36 כיל

מצגת החברה-תוצאות רבעון שלישי 2015

12/11/15, 13:30 תיא השקעות

הודעת הבורסה בדבר מועמדות מניות החב להיכלל בדלי סחירות

12/11/15, 09:27 רבוע כחול נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

12/11/15, 09:24 ספיץ' מודולס

אושרה הצעה להסדר:פיצול החב לשניים+מכ' השלד ב2.2מש,פרטים,כפוף

12/11/15, 09:23 פוליגון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

12/11/15, 09:10 ספיץ' מודולס

בקשה להסדר:פיצול החב לשתי חב'-שלד ופע' עסקית+מכ' השלד ב2.2מש

11/11/15, 15:13 אייסקיור מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

11/11/15, 10:35 ננו דיימנשן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

11/11/15, 09:40 אלרון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

11/11/15, 09:08 ממן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

10/11/15, 23:13 אנגל משאבים

מכתב מטעם נאמני אגח ו+ז בק"ע העברת מנ השליטה לGBES,החב בוחנת

11/11/15, 08:12 אפריקה מגורים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

11/11/15, 08:12 בריינסוויי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

10/11/15, 22:53 אמיליה פיתוח

צד ג' מימש אופ' לרכ' זכויות החב(11%)בנכס מקרקעין-המשך11.2.15

11/11/15, 07:46 מטריקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

10/11/15, 19:11 רגנסי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

10/11/15, 16:33 איזיצ'יפ

היועץ של החב עונה לעמדת רג'ינג קפיטל -המשך

10/11/15, 16:33 איזיצ'יפ

היועץ של החב עונה לעמדת רג'ינג קפיטל בק"ע המיזוג עם מלאנוקס

10/11/15, 16:19 פועלים

דרוג S&P למנפיק: A-/Stable/A-2, הודעת החברה

10/11/15, 16:09 פועלים

דירוג מעלות למנפיק AAA/STABLE , הודעת החברה

10/11/15, 15:20 לייטסטון

מעלות מאשררת דירוג A+/STABLE למנפיק ,הודעת החברה

10/11/15, 15:18 גלובל כנפיים

מעלות מאשררת דירוג המנפיק A-/STABLE ,הודעת החברה

10/11/15, 15:06 כלנית כרמון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

10/11/15, 15:04 סקיילקס

יצוגית נ' החב+סמסונג בק"ע חובתן למתן אחריות למכשירים מיובאים

10/11/15, 13:30 קרדן אן.וי.

הנפקת כ 2,282,624 אופ' למנכל החב-תיקון בתנאי האופציות

10/11/15, 12:24 אס.אר אקורד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

10/11/15, 11:17 אינסוליין

עמדת הכנ"ר לבקשת החברה לביהמש להארכת כ.מישוש אופ 4-6 של החב

10/11/15, 09:23 מנקיינד

תשקיף להסכמי השקעה בין החברה לבין משקיעים מוסדיים ישראליים

10/11/15, 09:01 אדמה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

9/11/15, 15:53 מירלנד

טיוטת הסדר מס בק"ע הסדר עם מחזיקי אג"ח של החברה

9/11/15, 15:12 איזיצ'יפ

ממליצה לבעלי מניות החב להצביע בעד מיזוג עם מלאנוקס

9/11/15, 14:04 פריגו

המלצת מנכ"ל החב לבעמ"נ לסרב להצעת הרכש מטעם מיילן

9/11/15, 14:04 פריגו

מכתב מנכ"ל החב לבעלי המניות בק" הצעת הרכש מטעם מיילן

9/11/15, 13:22 אשטרום קבוצה

אקסלנס תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 30.11.15

9/11/15, 09:13 אל על

תביעה נ' החב מטעם Heritageבק"ע מיזם כרטיסי אשראי משותף בארהב

9/11/15, 08:46 נייר חדרה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

8/11/15, 17:13 תמיר הון

זימון אסיפה ל-3.12.15-אישור הסדר ,שינוי שם החברה

8/11/15, 14:05 אס.פי.סי אל-עד

דוח דירוג לאגח של החברה התקבל אצל הנאמן הרמטיק

8/11/15, 13:50 אי אס אר אר

אקסלנס תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 29.11.15

8/11/15, 13:50 אי אס אר אר

אקסלנס תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 27.11.15

8/11/15, 13:10 ארנה גרופ

גזר דין לפיו הוטל על החב קנס בסך250א'ש בגין עבירות נ"ע,בוחנת

8/11/15, 12:00 מהדרין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

8/11/15, 09:14 אליום מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

8/11/15, 09:02 גב ים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

7/11/15, 14:48 גניגר

הסכם רישיון עם חב הודית-תייצר בהודו מוצרי החברה ותספקם לחברה

8/11/15, 08:09 עוגן נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

5/11/15, 17:55 פטרוכימיים

דירקטוריון החב אישר הכללת יור הדירק' ודירקטור בפוליסת ביטוח

5/11/15, 17:45 לידר שוקי הון

דירק החברה אישר תשלום גמול שנתי והשתתפות לדירק בלתי תלוי

5/11/15, 17:43 חמת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

5/11/15, 17:05 אלביט טכנ

הושלם הסכם נוברטיס-גמידה סל,החב מחזיקה בכ-22% בגמידה סל,המשך

5/11/15, 16:22 כלל ביוטכנו

הושלם הסכם נוברטיס-גמידה סל,החב מחזיקה בכ-18% בגמידה סל,המשך

5/11/15, 13:55 מיילן

עדכון מתווה לצירוף מניית החברה למדדי הבורסה-המשך 4.11.15

5/11/15, 09:55 גול פרטנרס

מוחזקת בארה"ב בהסכם למכ נכס בNY בכ-2מ'ש,חלק החב' 0.3מ'ש,כפוף

4/11/15, 17:47 תאת טכנולוגיות

התקשרה עם איביאי בהסכם עשיית שוק במנ' החב בבורסה בת"א

4/11/15, 17:13 ישפרו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

4/11/15, 16:50 אלקו

דירק' החב אישר רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה

4/11/15, 16:10 אנגל משאבים

מענה החב להודעה למחזיק לפיה אין בידיה נכסים לעיקול של GBES

4/11/15, 14:29 אורתם סהר

איביאיי יפעל כע.שוק במניות החב מ-1.12.15,לא תיכלל בד.סחירות

4/11/15, 15:04 ספיץ' מודולס

לאומי הגיש תביעה כספית נ' החב וב.שליטה,תפעל להסדרת חבויותיה

4/11/15, 14:29 אורתם סהר

איביאיי יפעל כע.שוק במניות החב מ-5.12.15,לא תיכלל בד.סחירות

4/11/15, 14:17 תמיר הון

אקסלנס תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 25.11.15

3/11/15, 21:38 תמיר הון

אקסלנס הודיעה על סיום הסכם עשיית שוק במנ' החב ביום 25.11.15

4/11/15, 08:04 מיילן

נתוני פתיחה-הנהלת החברה-רו"ח- Deloitte & Touche LLP

3/11/15, 19:26 מגדלי ים תיכון

טיוטה מספר 3 לשטר נאמנות לאג"ח ב' שבכוונת החברה להנפיק-המשך

4/11/15, 07:43 שופרסל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

3/11/15, 16:57 חשמל

בקשה ליצוגית נוספת נ' החב בק"ע שיבושים באספקת חשמל באוקטובר

3/11/15, 16:23 אנגל משאבים

החל להיות בעל ענין- אליתמר החברה הישראלית לנדל"ן בע"מ

3/11/15, 10:51 ממן

איי ברוקר תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 6.12.15

3/11/15, 10:49 תאת טכנולוגיות

אי.בי.אי יפעל כעושה שוק במניות החברה החל מיום 4.11.15

3/11/15, 09:29 סלקום

בימש דחה ערעור בק"ע דחיית בקשה ליצוגית נ' החב ב11/2011

3/11/15, 08:18 תדיראן הולדינגס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

2/11/15, 22:42 קלע השקעות

תנועות שבוצעו בחשבון הבנק של החב לפני העברת השליטה,אין השפעה

2/11/15, 18:18 מגדלי ים תיכון

טיוטה מספר 2 לאג"ח סדרה ב שבכוונת החברה להנפיק-המשך

2/11/15, 15:55 סויטלנד

אסיפת אגח ב10.11-דיווח החב בק"ע השלכות העברת השליטה בכלכל

2/11/15, 13:37 נכסים ובנין

דירוג מעלות לחברה ולישפרו A/STABLE - דוח מלא-הודעת החברה

2/11/15, 12:43 אלון רבוע כחול

הסכמות עם מחזיקי האגח ובנקים למתווה הסדר חוב החב, כפוף

2/11/15, 12:27 פרשקובסקי

היקף מכירות החברה עד ליום 31.10.15

2/11/15, 12:18 סלע קפיטל נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

2/11/15, 10:22 בריינסוויי

תוצאות סופיות בניסוי מעקב במכשיר החב לטיפול בחולי פרקינסון

2/11/15, 09:21 אשדר

בקשה ליצוגית נ'החב בגין הפרת חוק חנייה לנכים בחניונים בת"א

2/11/15, 09:06 אייאיאס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

1/11/15, 20:25 חשמל

בקשה ליצוגית נגד החב לאור שיבושים באספקת החשמל בחודש אוקטובר

2/11/15, 07:45 אי אס אר אר

הושלמה מכירת מתחם מגורים בוירג'יניה,חלק החב כ-1.4מ'$-המשך

1/11/15, 16:50 סיליקום

מניות החברה יגרעו ממדדי הבורסה במועד עדכון חצי שנתי-15.12.15

1/11/15, 13:34 תדאה

דירק' החב אישר חידוש פוליסת ביטוח דירק' ונ.משרה בחברה

1/11/15, 11:26 כלכלית ירושלים

השלמת מיקום+עדכון שעת אסיפת אגח ב3.11-דיווח החב על מצב עסקיה

1/11/15, 11:06 הכשרת הישוב

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מידרוג מאשררת דירוג Baa1 באופק יציב לאג"ח 12-15 של החברה

1/11/15, 10:23 הכשרת הישוב

מידרוג מאשררת דירוג Baa1 באופק יציב לאג"ח 12-15 של החברה

1/11/15, 09:31 אילקס מדיקל

אושר מינוי ב.שליטה כיו"ר ובתו כמנכ"ל החב,כפוף לאישור האסיפה

1/11/15, 09:38 אורתם סהר

אמיר נחום ואורי דורי ירכשו מכלירמארק כ7.5% מנ' החב בכ6מ'ש

1/11/15, 09:25 קופרליין

השלימה רכ' מלוא החז' של שותפיה בחלק מהחברות שמחזיקה החב-המשך

30/10/15, 12:14 איזיצ'יפ

ISS ממליצה לבעלי המניות של החב להצביע בעד המיזוג עם מלאנוקס

30/10/15, 21:45 פריגו

החב ממליצה שוב שלא להענות לה.הרכש לאור פרסום דוחות מיילן

1/11/15, 06:39 הדסית ביו

הוד' דפרם בק"ע סיום העסקת קוזאק כמנכל+שינויים בהנהלת החברה

29/10/15, 21:33 כלכלית ירושלים

לאומי הגיש בקשת כינוס על מנ' החב המוחזקות ע"י טיאלסי(כ39%)

29/10/15, 19:58 כלכלית ירושלים

אסיפת אג"ח ו-ז, ט-י"ג ב-3.11.15-דיווח החברה על מצב עסקיה

29/10/15, 21:10 דלק קבוצה

מעלות מאשררת דרוג מנפיק A/STABLE -הודעת החברה

29/10/15, 17:50 מטריקס

אושר:התקשרות בהסכם ניהול חדש עם מנכל החב למרות החלטת האסיפה

29/10/15, 17:37 סיליקום

מניות החברה ימחקו מהמסחר ביום 28.1.16, מסחר אחרון ב26.1.16

29/10/15, 16:48 גראדלינק

בהתאם לצו החיסול שניתן לחברה ימחקו ני"ע של החב מהמסלקה

29/10/15, 16:48 גראדלינק

בהתאם לצו החיסול שניתן לחברה ימחקו ני"ע הערך של החב מהמסלקה

29/10/15, 16:25 די פארם

שינויים בהנהלת החברה-המשך 27.10.15

29/10/15, 14:22 אורתם סהר

איי ברוקר תחדל לפעול כע.שוק במנ' החב ב-1.12,תכנס לד.סחירות

29/10/15, 13:31 תאת טכנולוגיות

איי ברוקר תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 19.11.15

29/10/15, 10:30 דרבן

מינוי נושא משרה-סמנכ"ל יועצת משפטית ומזכירת החברה-עידית עמיר

29/10/15, 10:27 כלכלית ירושלים

מינוי נושא משרה-סמנכ"ל יועצת משפטית ומזכירת החברה-עידית עמיר

29/10/15, 10:28 מבני תעשיה

מינוי נ.משרה-סמנכ"ל יועצת משפטית ומזכירת החברה-עידית עמיר

29/10/15, 09:50 סוהו נדל"ן

תביעה נגד החב מטעם צד ג' בק"ע תשלום על עבודות שביצע, דוחה

29/10/15, 06:23 סקייליין

הושלמה רכ' משותפת של מלון קליבלנדבכ20.5מ$ (חלק החב50%),המשך

29/10/15, 07:36 אבגול

הנפקת 1,000,000(0.34%)אופ' למנכל החברה,זימון אסיפה ל-3.12.15

29/10/15, 07:38 אבגול

אסיפה ב-3.12.15-הנפקת מליון אופ' למנכ"ל החברה

28/10/15, 22:27 איזיצ'יפ

מצגת החברה לקראת אסיפת בעלי מניות

28/10/15, 17:50 שניב

מידרוג מאשררת דירוג Baa1 יציב לאגח ב' של החברה

28/10/15, 16:09 שניב

מידרוג מאשררת דירוג Baa1 יציב לאגח ב' של החברה

28/10/15, 13:45 לוינשטין נכסים

דירוג מעלות למנפיק A/STABLE, דוח דירוג-הודעת החברה

28/10/15, 13:24 חיון

בהתאם לפסיקתא-ימחקו מניות החברה מן הרישום במסלקה

28/10/15, 09:28 דלתא

דירק' החב אישר תנאי גמול השתתפות וגמול שנתי לדירק' ולדח"צ

28/10/15, 08:32 הוט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

28/10/15, 00:58 ברוקלנד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

27/10/15, 20:24 דלתא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

27/10/15, 13:51 גול פרטנרס

מזכר הבנות להקמת שותפות בארה"ב,סך השקעה 5מ'$,חלק החברה 20%

27/10/15, 10:38 די פארם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.15, לפי מועדי פרעון

27/10/15, 09:46 דיסקונט

דירקטוריון החברה אישרה דיבידנד לבעלי מניות בכורה,כפוף לאסיפה

27/10/15, 09:52 וויז פארמה

דירק' החב הסמיך את ההנהלה לבחון גיוס משקיעים לחברה

27/10/15, 09:46 דיסקונט

דירקטוריון החברה אישרה דיבידבד לבעלי מניות בכורה,כפוף לאסיפה

27/10/15, 08:14 בי ג'י איי

נאמן האגח בבקשה דחופה לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס,לתגובת החב

26/10/15, 20:17 דלק קבוצה

דירקטוריון אישר עסקת מכירת החזקות החברה בנאוויטס לקב' תדמור

26/10/15, 19:22 אלון רבוע כחול

כתב התחייבות החברה מ-10.9.15 שנשלח לנאמן האגח

27/10/15, 07:26 וויז פארמה

דירקטוריון החברה אישר גמול שנתי והשתתפות לדירקטור

26/10/15, 17:15 אינטרנט זהב

הודעת בזק בדבר אישור תוכנית מתאר לנכס החברה בסקיה

26/10/15, 17:13 בי קומיונקיישנס

הודעת בזק בדבר אישור תוכנית מתאר לנכס החברה בסקיה

26/10/15, 16:33 אלון חברת הדלק

זימון אסיפת אגח א' ליום 1.11.15-דיווח החב, עדכון הנאמן

26/10/15, 15:32 אלון רבוע כחול

תגובת נאמן אגח ג' למכתב מהחברה בנוגע לתשלום הקרוב

26/10/15, 15:32 אלון רבוע כחול

מכתב שקיבל נאמן אג"ח ג' מהחברה בק"ע דחיית מועד תשלום

26/10/15, 14:11 סיליקום

דירק' החב החליט על מחיקה מהבורסה בתל אביב

26/10/15, 13:33 קרסו מוטורס

מנכ"ל קב' הרכב,א.תמיר,הודיע למנכל החב פרישתו,יפרוש ב-1.1.16

26/10/15, 13:23 בזק

אישור תוכנית מתאר לנכס החב בסקיה,צפויה לחתום על חוזה חכירה

26/10/15, 08:48 אפריקה השקעות

חדל לכהן-נושא משרה-מזכירת החברה-לאריסה כהן

26/10/15, 08:48 אפריקה השקעות

חדל לכהן-נושא משרה-מזכירת החברה-לארחסה כהן

25/10/15, 22:31 דיסקונט השקעות

אושר מינוי גיל שרון כמנכל החב,תכנס אסיפה לאישור תנאי העסקתו

25/10/15, 19:32 גינדי השקעות

אישור תוכנית רכישה של אג"ח ג של החברה בהיקף עד 55מ'ש

25/10/15, 17:07 אלדן תחבורה

מצגת החברה בק"ע בחינת הנפקת אגח לציבור

25/10/15, 16:37 ארגמן

דירק' החב אישר קבלת הלוואה בסך 4 מ'ש"ח מבעלי שליטה בחברה

25/10/15, 12:02 תעשיה אוירית

דרוג S&P (אנגלית) BBB-/STABLE/A-3,הודעת החברה

25/10/15, 09:54 שיכון ובינוי

הועדה לצמצום ריכוזיות הוסיפה החברה לרשימת הגורמים הריכוזיים

25/10/15, 09:02 שלמה החזקות

דרוג מעלות A להנפקת אגח טז בהיקף עד 280מ'ש ע.נ-הודעת החברה

25/10/15, 08:46 צמח המרמן

דירקטוריון החב אישר מכ' יח"ד בפרו' בנהריה לב.שליטה וקרוביהם

22/10/15, 17:31 בתי זיקוק

כאול הגישה בקשה לבמ"ש לכנס אסיפות להחלפת אגח באגח החב

22/10/15, 17:19 כרמל אולפינים

פניה לבהמ"ש לכנס אסיפות לאישור הסדר להחלפת אגח החב באגח בז"ן

22/10/15, 17:19 בתי זיקוק

פניה לבהמ"ש לכנס אסיפות לאישור הסדר להחלפת אגח החב באגח בז"ן

22/10/15, 16:52 אלמוגים החזקות

נוסח מעודכן לשטר נאמנות לאגח סדרה ג' שבכוונת החברה להנפיק

22/10/15, 16:18 מבני תעשיה

אסיפה ב26.11-אישור פוליסתRUNOFFלנ.משרה ודירק' היוצאים של החב

22/10/15, 16:22 מבני תעשיה

אסיפה ב26.11-אישור פוליסתRUNOFFלנ.משרה ודירק' היוצאים של החב

22/10/15, 16:07 רדהיל ביופארמה

שינויים מתוכננים בהנהלת החברה

22/10/15, 15:25 מזרחי טפחות

יצוגית נ' החב בק"ע חיוב עמלת "העברת מט"ח לחו"ל ומחו"ל לארץ"

22/10/15, 13:58 פריגו

מצגת החברה-יצירת ערך לבעלי המניות

22/10/15, 13:11 סלקום

בקשה לייצוגית נגד החב בטענות צרכניות

22/10/15, 11:05 ביו-סל

דירק' החב אישר הקצאת 812,862(2%)אופ' סה"כ ל2 סמנכ"לים בחברה

22/10/15, 09:49 מטעי הדר

עדכון השימושים המותרים בקרקע של החב ברחובות,לא מהותי לדוחות

22/10/15, 09:33 ננו דיימנשן

אישור פטנט בארה"ב למערכת מחזור וקירור הדיו המוליך של החברה

22/10/15, 09:28 אידיבי פתוח

מנכל החב הודיע על רצונו לסיים את תפקידו,ימשיך לכהן עד 3/2016

22/10/15, 09:09 בי ג'י איי

לעמדת החב היא עומדת בכל התח',אין כל עילה להעמדת אגח 1 לפרעון

21/10/15, 18:26 בתי זיקוק

הוחלט לפעול לביצוע מהלך להחלפת אגח כרמל אולפנים באגח החברה

21/10/15, 15:20 אודיוקודס

החב וברודסופט משתפות פעולה בפתרון חדש לתקשורת אחודה

21/10/15, 14:44 פז נפט

דירקטוריון החברה אישר תשלום תגמול דירקטורים לבתו של ב.שליטה

21/10/15, 09:37 אבגול

מעלות מאשררת דירוג מנפיק A/STABLE , דוח דירוג -הודעת החברה

21/10/15, 09:23 ננו דיימנשן

הגישה בקשה לרישום ADR החב בנאסד"ק (יועברו מה-OTCQX)

21/10/15, 09:23 ננו דיימנשן

הגישה ל-SEC מסמך לרישום ADR החב בנאסד"ק (יועברו מה-OTCQX)

21/10/15, 09:23 פרטנר

דירק החב החליט לאמץ תוכנית רכ' עצמית של אגח ב,ג,ה עד250מ'ש

21/10/15, 08:56 גולף

יצוגית נ' החב וחב קשורות בק"ע אי מסירת מידע על הנגשת חנויות

20/10/15, 19:09 ביומדיקס

צ'ק קאפ: מידע חדש ממחקר במוצר החב לאיתור פוליפים במעי הגס

20/10/15, 16:57 פריגו

אפוד החב וWalmart מספק הגנה ליחידת K-9 של המשטרה

20/10/15, 16:20 מגדלי ים תיכון

טיוטה מס' 1 של שטר נאמנות לאג"ח סד ב שכוונת החברה להנפיק

20/10/15, 15:48 סקורפיו

ב.שליטה שילמה לפועלים,לדרישתו, את ריבית חוב החב בסך כ1.8מ'שח

20/10/15, 09:17 לוינשטין הנדסה

דירוג מעלות A/STABLE, דוח מלא -הודעת החברה

19/10/15, 16:25 דירקט קפיטל

יורופורט הגישה תביעה נ' ב.שליטה,החברה אינה צד לכתב התביעה

19/10/15, 12:53 גו.די.אם

טענות מדנטלמד בק"ע הסכם רשיון,מתריאה על ביטולו,החב דוחה-המשך

19/10/15, 09:22 דן מלונות

בקשה ליצוגית נגד החב בק"ע תאי שירותים בטרקליני האח"מ בנתב"ג

19/10/15, 08:41 בריינסוויי

דירקטוריון החברה אישר גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים

18/10/15, 19:46 אורתם סהר

טיוטת שטר נאמנות לאג"ח להמרה סדרה י שבכוונת החברה להפניק

18/10/15, 10:59 דלק קבוצה

דירוג מעלות A להרחבת סדרת אג"ח לא' בעד 800מ'שח-הודעת החב

18/10/15, 09:20 גזית גלוב

פרטים בק"ע החז' החברה בBR malls הברזילאית,לא מהותי לדוחות

17/10/15, 21:45 וו.טי.פי.

דירקטוריון החברה אישר קבלת 2 הלוואות מקרוב לב.שליטה

15/10/15, 19:55 אאורה

טיוטת מעודכנת לשטר נאמנות לאג"ח ט שבכוונת החברה להנפיק

15/10/15, 13:39 בי ג'י איי

מכתב החב לנאמן לפיו תעביר כספים לח-ן המשועבד לאג"ח-המשך

14/10/15, 20:37 בי ג'י איי

אסיפת אגח ב15.10,נקיטת פעולות-הוספת תגובת החב למכתב הנאמן

14/10/15, 13:00 טאואר

החב וTPSCo מארחות כנס טכנולוגי בארה"ב ב-17-19.11.15

14/10/15, 11:01 סלע קפיטל נדל"ן

מידרוג מעלה דירוג אגח א ו-ב מ A2 ל A1, אופק יציב - הודעת החב

14/10/15, 10:25 נצבא

הודעת איירפורט סיטי בדבר פרטים להשלמת הליך המיזוג עם החב

14/10/15, 09:55 בזק

פס"ד בנושא הטלפוניה,הוחלט להשית על החב הוצ' בסך 30א'שח-המשך

14/10/15, 09:43 קרדן נדל"ן

מלווה לקריש מימש אופ-תעביר לו 8מ' מנ' החברה בכ-12.26מ'ש,המשך

14/10/15, 09:43 דמרי

תוצ' מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת מניות החברה

14/10/15, 09:25 דלק קבוצה

דירוג מעלות A להרחבת אגח לא' בהיקף עד 600מ'שח ע.נ-הודעת החב

13/10/15, 22:40 נצבא

הודעת ארפט בק"ע תיקון כמות המנ' בדוח ה.מדף בק"ע מיזוג עם החב

13/10/15, 18:44 בינלאומי הנפקות

מידרוג מותירה דירוג הבנק הבינלאומי - דוח מעקב-הודעת החברה

13/10/15, 18:42 בינלאומי

מידרוג מותירה דירוג הבנק - דוח מעקב-הודעת החברה

13/10/15, 16:11 לאומי

מידרוג מותירה דירוג הבנק -הודעת החברה

13/10/15, 14:38 פועלים

מידרוג מותירה דירוג הבנק -הודעת החברה

13/10/15, 13:05 דיסקונט

מידרוג מותירה דירוג הבנק, שינוי אופק מיציב לחיובי-הודעת החב

13/10/15, 12:47 ביטוח ישיר

אושרה הסתלקות יצוגית נגד החב בק"ע פעילות איידיאי ביטוח-המשך

13/10/15, 10:41 דלק אנרגיה

מצגת לאנליסטים של החברות דלק קידוחים ואבנר

13/10/15, 10:32 כהן פיתוח

מצגת לאנליסטים של החברות דלק קידוחים ואבנר

13/10/15, 10:08 אנרג'יקס

אי.בי.אי תחדל לפעול כעושה שוק במניות החב החל מ-3.11.15

13/10/15, 09:44 קופרליין

מעלות:דירוג מקדמי A לאג"ח שתנפיק החב בהיקף של עד 440מ'ש ע.נ

13/10/15, 09:39 שלמה החזקות

טיוטה מעודכנת של שטר נאמנות לאג"ח טז-יז שבכוונת החב להנפיק

12/10/15, 19:35 סאני

תוצ' הצעת רכש למניות החברה מטעם לפידות

12/10/15, 13:13 אלוט

פתרון NFV של החב מדלג מעל חסמי כניסה ומאפשר הרחבה ללא הגבלה

12/10/15, 13:07 אולימפיה

בקשה למתן הוראות שהגישו כונס הנכסים והמפרק של החברה

12/10/15, 11:22 תיגבור-מאגר כא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

12/10/15, 09:47 פנינסולה

הצעת רכש למנ' החב מטעם מטדש נענתה-ירכשו כ75% מכל נענה

11/10/15, 23:22 דירקט קפיטל

קיבלה מיו"ר הדירקטוריון זכות שימוש במשרדי החברה ללא תמורה

11/10/15, 23:00 דירקט קפיטל

דירקטוריון החברה אישר הכללת המנכל בביטוח דירק' ונ.משרה בחברה

11/10/15, 22:55 דירקט קפיטל

דירקטוריון החב אישר גמול שנתי וגמול השתתפות לדירק בלתי תלוי

11/10/15, 22:29 דירקט קפיטל

דירק' החב קבע את המספר המזערי של דירק' בעלי מומחיות פיננסית

11/10/15, 18:58 רוטשטיין

נתונים בדבר היקף מכירות החברה עד ליום 30.9.15

11/10/15, 10:03 סאני

תיקון מפרט ה.רכש שפרסמה לפידות למנ' החברה -המשך

10/10/15, 21:20 קפיטל פוינט

ביוספ(23.5%)בהסכם הלוואה בסך 174א$ מבעמ"נ,חלק החברה כ50א$

8/10/15, 22:22 לידר השקעות

החזקות חברה בת באגח ה של החברה ובני"ע של חברות מוחזקת

8/10/15, 23:00 ספנסר אקוויטי

דירוג מעלות למנפיק A, יציב -הודעת החברה

8/10/15, 20:19 אן טי אס

בעלת השליטה הזרימה לטובת החב 1מ'$ נוספים,ללא הקצאת מניות

8/10/15, 17:15 חברה לישראל

תוצ אסיפה מ8.10.15-אושר עדכון סכום השתתפות החב בביטוח נ.משרה

8/10/15, 16:37 פריגו

קבוצת Hain Celestial תשווק תחליף חלב אם של החברה בסין

8/10/15, 13:46 קרדן רכב

דוח משלים לדוח דירוג מ-7.10.15-דירוג תעודות ההתחייבות של החב

8/10/15, 12:05 שופרסל

הסתלקות יצוגית בק"ע אי סימון שיעור שומן טראנס במוצרי החברה

8/10/15, 08:57 אנגל משאבים

דב לוקסנבורג-מנכל החב,הודיע על כוונתו להתפטר מתפקידו

7/10/15, 15:25 ספיץ' מודולס

אקסלנס תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 28.10.15

7/10/15, 15:21 מזרחי טפחות הנפ

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>דרוג מעלות AAAלהרחבת אגח 40/41 של החברה בעד1מיליארד ש"ח

7/10/15, 15:14 קרדן רכב

דירוג מנפיק ע"י מעלות A, יציב -דוח מלא -הודעת החברה

7/10/15, 09:50 אקסלנס השקעות

בקשה ליצוגית נגד החב בק"ע רכישות חוזרות של אג"ח מובנות,לומדת

7/10/15, 09:18 בריינסוויי

חב הביטוח ריג'נס אישרה פוליסה המאפשרת טיפול במע' החב בארה"ב

6/10/15, 20:17 אלקו

תביעה נגד החב ובת מטעם מפרק ACE בק"ע התח' ACE לנושיה,דוחה

6/10/15, 16:43 פז נפט

ניתן תוקף פס"ד להודעת הסתלקות מתביעה יצוגית כנגד החברה-המשך

6/10/15, 16:26 פרשקובסקי

היקף מכירות החברה עד ליום 30.9.15

6/10/15, 12:02 ירושלים הנפקות

דירוג מעלות +A להרחבת אג"ח ט' בעד350מ'ש"ח ע.נ-הודעת החב

6/10/15, 09:30 ביוטיים

תשקיף בק"ע הכסם למכ' מנ' החב בשווי 5.1מ'$-המשך

6/10/15, 09:27 כלכלית ירושלים

ביטול עסקת מכירת זכויות החברה בנכס בקנדה

4/10/15, 14:10 דה זראסאי גרופ

דירק' החב' אישר חלוקת דיב' בסך 10מ'$,עומדת בהתח' למחזיקי אגח

1/10/15, 12:54 אאורה

דוח מכירות החברה בפרוייקטים השונים, נכון ליום 30.9.15

1/10/15, 12:53 אולטרה אקויטי

חידוש מסחר במניות החברה ביום 6.10.15, ברשימת השימור

1/10/15, 11:32 אשטרום נכסים

מעלות מאשררת דירוג מנפיק A/STABLE - הודעת החברה

1/10/15, 09:33 כלל ביוטכנו

החב+ACCESSהשקיעו 10מ$ בסבב השק' בNeon(מפתחת תרופה לסרטן),המש

30/9/15, 13:06 בזק

טיוטה מס' 3 לשטר נאמנות לאגח סד 9 ו-10 שבכוונת החברה להנפיק

30/9/15, 12:17 ביומדיקס

אליום:הסכמי הפצה בלעדיים בספרד של מוצרי החברה ל5שנים+אופציה

30/9/15, 09:36 פז נפט

ניתן תוקף פס"ד להסדר פשרה ביצוגית נ' החב בק"ע גביית ד.שירות

30/9/15, 08:52 אליום מדיקל

הסכמי הפצה בלעדיים בספרד של מוצרי החברה ל5 שנים+אופ' לשנתיים

30/9/15, 08:41 אידיבי פתוח

לאור הודעת החברה יחודש המסחר בני"ע שלה

29/9/15, 17:29 אולטרה אקויטי

בימש דחה בקשת החב לסעדים זמניים והסיר צו ארעי נגד גרטן,בוחנת

29/9/15, 12:45 אשטרום נכסים

שות'(45% ע"י החב ואשנכ)תרכוש נכס מניב בפרנקפורט בכ13.1מ'€

29/9/15, 12:45 שלמה נדלן

שות'(45% ע"י החב ואשנכ)תרכוש נכס מניב בפרנקפורט בכ13.1מ'€

29/9/15, 12:45 אפריקה נכסים

שות'(45% ע"י החב ואפנכ)תרכוש נכס מניב בפרנקפורט בכ13.1מ'€

29/9/15, 12:45 שלמה נדלן

שות'(45% ע"י החב ואפנכ)תרכוש נכס מניב בפרנקפורט בכ13.1מ'€

29/9/15, 11:02 פרוטאולוג'יקס

התקשרות החב בביטוח אחריות דירק' ונ.משרה(כולל ב.שליטה)

29/9/15, 09:17 ליבנטל

גולדשטיין בתביעה נגד החב וב.שליטה בק"ע הלוואה שהועמדה לחב

29/9/15, 09:11 סלקט ביומד

בקשה לפטנט בארה"ב עבור טכנ' החב לברירת תאי גזע מזנכימלים

29/9/15, 09:08 גרינסטון

בימ"ש דחה בקשת אולטרה לסעדים זמניים והסיר צו ארעי נגד החברה

24/9/15, 17:24 אקסלנז ביוסיינס

תוצ' אסיפה מ24.9- אושרו תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה

24/9/15, 16:20 קרדן רכב

בקשה ליצוגית נגד החב בק"ע דמי טיפול על חיובי כביש אגרה,לומדת

24/9/15, 12:19 אלוט

דוח החב:6%ממנויי המובייל מבקרים באתרים המכילים נוזקות כל יום

24/9/15, 09:42 אנגל משאבים

קימברלי(בשליטת החב)תמכור 2מגרשים בקנדה,התמורה תועבר לחב,כפוף

22/9/15, 07:10 אי.טי.ויו מדיקל

בכוונתה לסיים התקשרות עם Mercury Enterprises-מפיץ החב בארה"ב

22/9/15, 10:19 אינסוליין

דירק' החב אישר הענקת גמול לדירקטור מאיר מנחם

21/9/15, 16:07 סאני

ה.רכש מיוחדת למנ' החב' ב2.56שח למנ',מטעם לפדת-מפרט-טעות סופר

21/9/15, 15:57 בי קומיונקיישנס

אסיפת בעמ"נ של בזק אישרה חלוקת דיב',החב צפויה לקבל כ-286מ'שח

21/9/15, 14:11 סאני

הצעת רכש מיוחדת למניות החברה ב2.56שח למניה, מטעם לפדת-מפרט

21/9/15, 13:24 אלקטרה צריכה

אושר חלקה של החב בחלוקת הפרמיות של הביטוח האלמנטרי בקב' אלקו

21/9/15, 11:39 אלקטרה

אושר חלק החב בחלוקת הפרמיות של הביטוח האלמנטרי בין קבו' אלקו

21/9/15, 09:13 דמרי

דירק החב אישר הארכת הסכמי העסקת קרובים לב.שליטה,כפוף לאסיפה

20/9/15, 20:05 פנינסולה

תוצ' אסיפה מ20.9.15-אושרה הקצאת מנ' החב למיטב דש,מינוי דירק'

20/9/15, 16:09 מבני תעשיה

מעלות:אין שינוי בדירוג החב עקב שינוי השליטה בחב כשלעצמו,המשך

20/9/15, 15:07 מבני תעשיה

מעלות:אין שינוי בדירוג החב A-/NEGATIVE עקב שינוי השליטה בחב

20/9/15, 12:51 אורביט

תיקון בדבר דיווח הנפקת 200,000 כ.אופציה לעובדי החברה

20/9/15, 10:21 גרינרג'י

טרקס העניקה לנאמן אגח גילאון אופ' לרכוש כ1.38מ'שח ממנ' החב

20/9/15, 09:09 רילייטד

עדכון בתנאי מימון נכסי החברה: Abington House, 530 West 30

20/9/15, 09:55 אי.טי.ויו מדיקל

הסכם לביצוע ניסוי קליני פרוספקטיבי במכשיר החב ב-MD ANDERSON

20/9/15, 09:33 מיקרומדיק

דירק' החב אישר פיצול,הפחתה ואיחוד הון מניות,כפוף

20/9/15, 09:07 אינטק פארמה

מימוש חלקי של אופ' שניתנה לחתמים לרכ' מנ' נוספות של החב-המשך

20/9/15, 09:05 אפקון החזקות

מידרוג מעלה דירוג אגח ב ו-ג מBaa1 לA3 באופק יציב-הודעת החברה

20/9/15, 08:37 איילון

חדל לכהן-נ.משרה-מנכ"ל החברה הבת איילון חברה לביטוח בע"מ

17/9/15, 21:48 וו.טי.פי.

דרישת בעמ"נ מהחב לנקוט בהליכים נ' ב.שליטה,מעריך שווי ונ.משרה

18/9/15, 00:37 פריגו

השלמה לדיווח מ-17.9 בדבר עמדת דירק החברה בק"ע ה.רכש של מיילן

17/9/15, 18:58 מגדל ביטוח

דירק החברה אישר מינוי דנינו כיו"ר במגדל ביטוח,כפוף לממונה

17/9/15, 16:16 אודיוקודס

TELES מעבירה את מוצריה בתחום ה-VOlP למוצרי החברה

17/9/15, 15:11 אפליי

תוצ' אסיפה מ17.9.15-אישור עדכון תנאי כהונת מנכ"ל החברה

17/9/15, 13:28 פריגו

PR-בעניין עמדת דירק' החברה בנוגע להצעת מיילן,שיחת ועידה

17/9/15, 13:24 פריגו

FORM 8K-עמדת דירקטוריון החברה -ממליץ לא להיענות להצעת מיילן

17/9/15, 13:22 פריגו

פניית מנכל החב והיו"ר למחזיקים בבקשה לא להענות להצעת מיילן

17/9/15, 11:58 ניסקו תעשיות

הצעת רכש מלאה למניות החברה ב-23שח למניה,מטעם ב.שליטה- מפרט

17/9/15, 11:22 ניסקו תעשיות

הצעת רכש מלאה למניות החברה ב-23שח למניה,מטעם ב.שליטה- מפרט

17/9/15, 09:53 לפידות

סאני(בת)השלימה הנפקת מנ',חלק החב בהנפקה 13מ'ש,תחזיק 38.94%

17/9/15, 07:57 ישראל קנדה

תרכוש במשותף נכס באחד העם בת"א ב-77מ'שח ,חלק החברה 75%

16/9/15, 17:04 ג'רוסלם השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 32015.6.15, לפי מועדי פרעון

16/9/15, 17:04 ג'רוסלם השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

16/9/15, 13:53 סאפיינס

לקוח החב RAC Insurance זכה בפרס אסיה טכנולוגיית ביטוח

16/9/15, 11:16 איידיאו גרופ

אסיפה מיוחדת ב-24.9.15-השלמה בק"ע תנאי כהונת מנכ"ל החב

16/9/15, 09:20 ביוטיים

תשקיף החב בק"ע כוונתה למכ' מנ' החב בשווי 8.58מ'$-המשך

16/9/15, 09:27 אנלייט אנרגיה

הגדלת החז' החב בפר' עמק הבכא באמצעות חב ייעודית(80%)ל-30.5%

14/9/15, 21:35 פריגו

K8מיילן הגישה ה.רכש לחב,החב ממליצה לבעמ"נ לא לנקוט צעדים

14/9/15, 16:48 פריגו

מיילן הגישה ה.רכש למנ' החב,החב ממליצה לבעמ"נ לא לנקוט צעדים

14/9/15, 21:35 פריגו

K8-מיילן הגישה ה.רכש למנ' החב,ממליצה לבעמ"נ לא לנקוט צעדים

14/9/15, 16:48 פריגו

מיילן הגישה הצעת רכש למנ' החב,ממליצה לבעמ"נ לא לנקוט צעדים

14/9/15, 21:35 פריגו

K8-מילן פירסמה ה.רכש למנ' החב,ממליצה לבעמ"נ לא לנקוט צעדים

14/9/15, 15:53 פריגו

K8-מילן פירסמה ה.רכש למנ' החב,ממליצה לבעמ"נ לא לנקוט צעדים

14/9/15, 16:48 פריגו

מילן פירסמה הצעת רכש למנ' החב,ממליצה לבעמ"נ לא לנקוט צעדים

10/9/15, 09:24 מיי סייז

כתב תביעה שהוגש על ידי החברה בארה"ב

10/9/15, 09:47 אליום מדיקל

אושרה בקשה לקבלת פטנט בארה"ב בק"ע טכנולוגיית הליבה של החב

10/9/15, 09:52 דירקט קפיטל

ארזי קיבל זכ' והתח' מיטל בהתאם להסכם רכ' מנ' החב עם ירפט,המש

10/9/15, 12:39 אדגר השקעות

מצגת החברה בהמשך לפרסום דוח ליום 30.6.15

10/9/15, 15:37 אקס טי אל

מצגת החברה

10/9/15, 17:39 ביוטיים

צירוף מניות החברה למדדי הבורסה, החל מיום ג', 6.10.15

10/9/15, 17:39 נבידאה

צירוף מניות החברה למדדי הבורסה, החל מיום ג', 6.10.15

10/9/15, 17:39 נבידאה

צירוף מניות החברה למדדי הבורסה, החל מיום ג', 6.10.15

10/9/15, 17:39 ביוטיים

צירוף מניות החברה למדדי הבורסה, החל מיום ג', 6.10.15

10/9/15, 17:24 ננו דיימנשן

הנפקה של 2מ' אופציות לעובדי החברה -מתאר

10/9/15, 16:37 רדהיל ביופארמה

6K: השלמה ל20F בק"ע הסכם יצור של תרופות החברה-תיקון דיווח

10/9/15, 15:42 רימוני

הסכם למכירת מבנה החב ורכוש באזור התעשייה פתח תקווה בכ-9.9מ'ש

10/9/15, 15:37 אקס טי אל

מצגת החברה

10/9/15, 12:39 מליסרון

מעלות:זכיית החב במכרז לרכ' קרקע בקריה לא נכללת בדירוג-המשך

10/9/15, 12:39 אדגר השקעות

מצגת החברה בהמשך לפרסום דוח ליום 30.6.15

10/9/15, 12:36 מליסרון

הודעת מעלות בק"ע דירוג החב בעקבות זכייתה במכרז בדרום הקרייה

10/9/15, 11:19 ננו דיימנשן

אי ברוקר תחדל לפעול כעושה שוק במניות החברה ביום 1.10.15

10/9/15, 09:52 דירקט קפיטל

ארזי קיבל זכ' והתח' מיטל בהתאם להסכם רכ' מנ' החב עם ירפט,המש

10/9/15, 09:47 אליום מדיקל

אושרה בקשה לקבלת פטנט בארה"ב בק"ע טכנולוגיית הליבה של החב

10/9/15, 09:36 נץ ארהב

נץ:פועלת לביצוע ה.רכש מלאה מותנית למנ החב כנגד הקצאת מנ' נץ

10/9/15, 09:25 מיי סייז

כתב תביעה נוסף שהוגש על ידי החברה בארה"ב

10/9/15, 09:24 מיי סייז

כתב תביעה שהוגש על ידי החברה בארה"ב

10/9/15, 08:40 אורכית

מינוי נושא משרה-נשיא ומזכיר החברה-תומר דפנה

9/9/15, 21:21 מנדלסון תשתיות

הבהרה:החב עומדת במבחני החלוקה,החלוקה אינה מונעת עמידתה בהתח'

9/9/15, 20:51 לידר שוקי הון

דירקטוריון החברה אישרה התקשרות בפוליסת ביטוח קבוצתית

9/9/15, 19:19 סאני

תגובת החברה לבקשת נאמן אגח ד למתן הוראות בק"ע פידיון מוקדם

9/9/15, 19:24 סנטראל יורופיאן

בימ"ש בהולנד קיבל את הבקשה להפסיק ההליכים שהחל הבנק נגד החב

9/9/15, 13:25 אברות

דירק' החב אישר ביצוע פדיון מוקדם מלא לאג"ח ג' ב1.10.15,פרטים

9/9/15, 12:50 סיאלו

רוכשת נכסי החב קבלה אישור מ.הבריאות לשתל הדנטלי,החלה במכירות

9/9/15, 12:14 סרגון

מפעילים סלולאריים מרחיבים שירותי 4G באמצעות פלטפורמת החברה

9/9/15, 09:35 ננו דיימנשן

מנכ"ל החב יציג בכנס Rodman & Renshaw בניו יורק ב9.9.15

9/9/15, 09:26 סלקט ביומד

מצגת החברה שתוצג למשקיעים בארה"ב

9/9/15, 09:23 פרטנר

מינוי יובל קינן כמשנה למנכ"ל החברה

8/9/15, 18:48 כנפיים

מוזס הודיעה לבורוביץ על מימוש אופ לרכישת 40א' מנ' החב(0.25%)

8/9/15, 18:43 אפריקה נכסים

החב ומלסרן זכו במרכז לחכירת מקרקעין בת"א,עלות פר' כ1,600מ'ש

8/9/15, 16:05 ספקטרוניקס

מניות החברה תיגרענה ממדדי הבורסה בתחילת המסחר ביום 10.9.15

8/9/15, 14:59 בבילון

נדחתה בקשה ליצוגית נ' החברה ודירק'(בק"ע דיווחים בעניין יאהו)

8/9/15, 14:14 ביוטיים

שינוי סימול מניות החברה באנגלית ל-BTX

8/9/15, 13:40 טי.אר.די

מכתב מטעם ישראל רמות(מנכל החב)בו הוא מודיע על התפטרותו

7/9/15, 17:34 נצבא

מניות החברה יגרעו ממדדי הבורסה בתחילת המסחר ביום ד', 16.9.15

7/9/15, 16:26 פז נפט

ניתן תוקף פס"ד להודעת הסתלקות מתביעה יצוגית כנגד החברה-המשך

7/9/15, 15:52 מישורים חברה פת

דירק' החב אישר הנפקת 150,000כ.אופציה ליועץ שוק ההון של החברה

7/9/15, 14:02 אורד

מצגת החברה-ספטמבר 2015

7/9/15, 12:57 דרבן

אסיפת אגח ד ב17.9-דווח החב בק"ע מצבה+העמדת קו אשראי לכלכל

7/9/15, 12:54 דרבן

אסיפת אגח ח ב17.9-דווח החב בק"ע מצבה+העמדת קו אשראי לכלכל

7/9/15, 11:41 סלע קפיטל נדל"ן

בקשה לנגזרת נ' חב הניהול ודרק' בחב בק"ע כספים ששילמה החב

7/9/15, 09:44 אנגל משאבים

ערעור הנאמנים והחב על החלטת בימ"ש לאכוף התח' שנתנה GBES

7/9/15, 09:23 חג'ג' נדלן

בכוונתה לבצע שינויים במבנה הניהולי של החב לרבות חילופי מנכ"ל

7/9/15, 09:19 ב.יאיר

המדינה הגישה כתב אישום נגד החב(ולא בת)בק"ע עבירות תכנון בניה

7/9/15, 09:04 ספקטרוניקס

התקבלה תעודת המיזוג למיזוג החב עם EMERSON

7/9/15, 08:50 אינוונטק

בכוונת ב.שליטה ליצוק לתוך החב פעילות נדל"ן כנגד הקצאה

6/9/15, 23:46 אמ.די.ג'י.

ב.שליטה העביר זכ' בנכסי נדלן בNY נגד מנ',מחזיק במלוא הון החב

6/9/15, 17:04 בריטיש ישראל

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות מעלה דירוג החב' מ +A ל -AA, תחזית הדירוג יציבה

6/9/15, 17:02 מליסרון

הודעת החב
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מעלות מעלה דירוג החב' מ +A ל -AA, תחזית הדירוג יציבה

6/9/15, 16:54 בריטיש ישראל

מעלות מעלה דירוג החב' מ +A ל -AA, תחזית הדירוג יציבה

6/9/15, 16:54 אבנת השכרות

מעלות מעלה דירוג החב' מ +A ל -AA, תחזית הדירוג יציבה

6/9/15, 16:54 מליסרון

מעלות מעלה דירוג החב' מ +A ל -AA, תחזית הדירוג יציבה

6/9/15, 12:34 ארנה גרופ

הכרעת דין בהליך פלילי נגד החב בק"ע עבירות ני"ע, בוחנת

6/9/15, 12:15 פטרוכימיים

מניות החב יחזרו להיסחר ברשימה הראשית ביום 7.9.15

6/9/15, 11:24 מדיגוס

ה-AMA פרסם מספר CTP CODE קטגורי 1 למוצר ה-MUSE של החב

6/9/15, 10:42 פורמולה מערכות

טיוטה סופית לשטר נאמנות אגח ב שהחברה שוקלת להנפיק

3/9/15, 22:30 לוי

אסיפת אגח ו ב9.9-קבלת החלטות בק"ע שיעבוד נכסים של החברה

3/9/15, 22:31 לוי

זימון אסיפת אגח ה ל-9.9.15-החלטות בק"ע שעבודים על נכסי החברה

3/9/15, 22:14 קרסו מוטורס

טיוטה מס 4 לשטר נאנמנות אגח א שבכוונת החברה להנפיק-המשך

3/9/15, 18:01 אורכית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

3/9/15, 17:22 תפן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

3/9/15, 17:09 מגה אור

בכוונת החב והנאמן לאגח ב לתקן את ש.נאמנות בק"ע החלפת בטוחות

3/9/15, 13:03 ביומדיקס

הודעת אלמד בק"ע הסכם בלעדי להפצת הסטנטים של החב בארגנטינה

3/9/15, 09:47 רשי

עדכוון בדבר היתכנות לשינוי באחז' שוכר נכס החב ברוסיה,בוחנת

3/9/15, 09:23 אליום מדיקל

הסכם להפצת הסטנטים של החב בארגנטינה,היקף לפחות2.7מ'ש,ל5 שנים

3/9/15, 08:51 אלקטרה צריכה

דירק' החב אישר הרחבת תוכנית ההתייעלות, פרטים

3/9/15, 08:35 כלל ביוטכנו

אנדרומדה:תוצ' ניסוי שלב3 בDiaPep277,החב תבחן מימוש האפ לרכ'

2/9/15, 19:37 נצבא

השלמה טכנית של דירוג אג"ח החב ב-3 השנים האחרונות,המשך 20.8

2/9/15, 19:34 ערד

דירק' החב אישר מתן תגמול למנכ"ל חלף התנגדות האסיפה

2/9/15, 23:37 סקורפיו

ב.שליטה שילם חוב החב בסך כ36מ'ש לפועלים,ע"פ דרישת הבנק

2/9/15, 15:59 פריגו

צורף קובץ שגוי, ראו דיווח החב המעודכן אשר התפרסם ב-16:49

2/9/15, 16:53 אלביט טכנ

מצגת החברה, יוני 2015

2/9/15, 13:44 מדיגוס

מוסיפה מצלמה מיניאטורית נוספת למשפחת המצלמות הזעירות של החב

2/9/15, 13:02 טאואר

החב וTPSCO מודיעות על פריצת דרך בטכנולוגית RF לטלפונים חכמים

2/9/15, 11:17 פרשקובסקי

היקף מכירות החברה עד ליום 31.8.15

2/9/15, 09:38 מגדלי ים תיכון

לוין ימכור לקירשנבאום לפחות 1.88מ' מנ' החב תמורת כ-8.3מ'שח

1/9/15, 15:45 בי קומיונקיישנס

בזק:אישור תיקון להסכם הקיבוצי בין החב+ארגון העובדים+ההסתדרות

1/9/15, 15:45 בי קומיונקיישנס

הודעת בזק:אישור תיקון להסכם הקיבוצי בין החב לארגון העובדים

1/9/15, 15:20 אדרי-אל

זימון אסיפת אגח ב ל-6.9.15-דיון בבקשת החב לביצוע פדיון מוקדם

1/9/15, 10:00 דירקט קפיטל

ארזי מימש אופ לרכישת מנ' החב(כ30%)ממיטל ויעבירן ליריב לרנר

1/9/15, 09:15 סאני

החלטת במ"ש לפניית הנאמן לאגח ד,לתגובת בעל תפקיד,הכנ"ר והחב

31/8/15, 23:07 אול-יר

דירק' החב אישר את מדיניות התגמול-קבלת שירותי ניהול מחב מטה

1/9/15, 07:40 אינטר תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 22:43 קרסו מוטורס

טיוטה מספר 3 לשטר נאמנות לאגח א' שבכוונת החב להנפיק-המשך

1/9/15, 01:42 גפן השק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 23:59 וויז פארמה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

1/9/15, 00:08 גרינסטון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 23:36 וו.טי.פי.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 23:12 אול-יר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 23:08 אינוונטק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 23:08 כלכלית ירושלים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 22:47 לוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 22:38 סינרג'י כבלים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 22:06 בי ג'י איי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 21:58 ספנסר אקוויטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 21:54 המשביר 365

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 21:50 ספיץ' מודולס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 21:51 אדן אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 21:22 אולטרה אקויטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 21:18 ברם תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 21:15 צירון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 21:16 סנטראל יורופיאן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 21:08 אורתם סהר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 21:07 שפע ימים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 20:45 חג'ג' נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 20:43 אברות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 20:27 טלכור טלקום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 20:23 אברבוך

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 20:08 אפוסנס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 20:00 לפידות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 19:46 אאורה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 19:37 רקח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 19:37 הדסית ביו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 19:29 לוינשטין הנדסה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 19:23 כפריס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 19:19 לידר השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 19:07 משאבי טבע

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 19:03 אינפימר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 19:03 קולפלנט אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 19:02 קווינקו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 19:02 ב.יאיר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 18:53 ליבנטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 18:46 צאם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 18:34 די.אן.איי ביומד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 18:31 ביונד טיים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 18:23 ערד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 18:18 ברימאג דיגיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 17:54 תמדא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 17:33 לידר שוקי הון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 17:20 ביו לייט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 17:19 צרפתי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 17:08 פלסטו שק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 16:58 ישראלום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 16:46 ארית תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 16:39 גב ים

דירוג מעלות למנפיק AA-/STABLE, דוח מלא-הודעת החברה

31/8/15, 16:22 איילון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 16:17 תדיר גן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 16:16 ווקסיל ביו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 16:14 פטרוכימיים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 15:59 סקורפיו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 15:54 להב

מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 15:51 מצלאוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 15:47 דלק קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 15:44 לכיש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 15:44 אלעזרא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 15:34 שפע לוגיסטיקה

דירק' החב אישר הארכת מועד פרעון הלוואות בעלים שהועמדו לחב

31/8/15, 15:29 פריורטק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 15:12 לוינסקי עופר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 14:59 אילקס מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 14:55 רוזבאד

אסיפת אגח ג ב-10.9.15-דיווח החב בדבר יכולת החב לעמוד בהתח'

31/8/15, 14:46 שפע לוגיסטיקה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 14:29 אקויטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 14:22 יואל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 14:09 גילת

GT Telecom בחרה בפלטפורמת SkyEdge II-c של החב לפע' ברוסיה

31/8/15, 13:30 גולף

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 13:28 מליסרון

ביהמש אישר דחיית אסיפות ברטש לאישור החלפת אגח ברטש באגח החב

31/8/15, 13:08 בריטיש ישראל

ביהמ"ש אישר דחיית אסיפות לאישור החלפת אגח החב באגח מליסרון

31/8/15, 12:47 אנדימד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 12:37 שלא"ג תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 12:22 ברנד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 12:04 קסניה

מצגת החברה-אוגוסט 2015

31/8/15, 11:55 אס.אר אקורד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 10:42 מעין ונצ'ורס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 10:23 אשטרום קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון - תיקון

31/8/15, 09:55 בזק

בקשה ליצוגית נ' החב בק"ע ניצול מעמד מונופולי בתמחור שירותים

31/8/15, 09:52 בזק

אושר תיקון הסכם קיבוצי בין החב לארגון העובדים+ההסתדרות,פרטים

31/8/15, 09:31 אלדן תחבורה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 09:18 אופל בלאנס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 09:05 בזק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 08:50 סאטקום מערכות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 08:48 ביג

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 08:46 אנלייט אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 08:37 המלט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 08:18 מגדל ביטוח הון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 08:08 מגדל ביטוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 08:05 הפניקס

מצגת החברה, 31.8.15

30/8/15, 22:50 פרופיט

הסכם למכירת זכו' החב בחב המחזיקה בקרקע בהונגריה תמורת 200א'€

31/8/15, 07:51 אשטרום קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 07:41 הפניקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

31/8/15, 00:15 ישראל קנדה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 23:55 אן טי אס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 23:30 אורון קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 22:40 כללביט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 22:13 אדרי-אל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 21:37 רוזבאד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 21:08 אימקו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 21:07 תראפיקס ביו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 21:05 אינטק פארמה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 20:58 ביומדיקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 20:19 עילדב השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 20:13 ביו-סל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 19:47 ביי2 נטוורקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 19:44 מרחביה אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 19:29 אלקו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 19:27 אידיבי פתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 19:17 טכנופלס ונצ'ר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 19:06 מרחביה אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 19:06 ליטו גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 19:03 כמיפל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 19:03 תמיר פישמן נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 18:51 אלגומייזר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 18:21 קו מנחה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 17:59 הכשרת הישוב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 17:53 אי אס אר אר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 17:41 סינמה יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 17:34 מיחשוב ישיר קב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 17:31 סאמיט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 17:23 סלקט ביומד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 17:11 עמיר שיווק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 16:41 איי.די.אן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 16:10 ליטו גרופ

ב.שליטה יעמיד לטובת החב כתבי ערבות בנקאיים מבנקים לחו"ל

30/8/15, 16:05 ליברטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 16:04 אנגל שלמה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 15:53 תיא השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 15:46 צור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 15:43 ביטוח ישיר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 15:32 אליום מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 15:30 שנפ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 15:15 כלל עסקי ביטוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 14:16 גזית גלוב

אסיפה שזומנה ל31.8 נדחית ל8.9-השלמה בק"ע תנאי כהונת מנכל החב

30/8/15, 14:01 חד-אסף

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 13:55 ויתניה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 13:08 ארגמן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 13:03 פמס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 13:01 וולקן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 13:00 רוטקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 12:59 גמאטרוניק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 11:59 כהן ממ

הודעת המפרק על סיום הליך משפטי בתביעת המתווך כנגד החברה

30/8/15, 11:49 ניסקו תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 11:11 הראל השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 11:07 אלקטרה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 10:29 צמיחה

דירק' החב אישר ביטוח אחריות נ.משרה(+דירק',ב.שליטה או מטעמו)

30/8/15, 10:03 מבני תעשיה

הסכם למכירת חוב המבוטח במניות החב(39.6%) לחב בשליטת נקש

30/8/15, 10:03 כלכלית ירושלים

הסכם למכירת חוב המבוטח במניות החב(39.6%) לחב בשליטת נקש

30/8/15, 10:02 עזריאלי קבוצה

טיוטת ש.נאמנות לאג"ח ג' שבכוונת החברה להנפיק-המשך

30/8/15, 09:39 ננו דיימנשן

אישור פטנט בארה"ב למנגנון כיול וכיוון ראשי הדפסה של החברה

30/8/15, 09:38 אלרוב נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 09:36 שניב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 09:33 מטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 09:32 אייאיאס

אישור עדכון בתנאי כהונתו של מנכ"ל החברה דורון שגב

30/8/15, 09:32 מידאס השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 09:26 סוברין נכסים

הודעה בק"ע התפטרות אדואר קלר מנציגות מחזיקי אג"ח א' של החב

30/8/15, 09:18 לודן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 09:17 אידיבי פתוח

דסקש פרסמה דוח ה.מדף להנפקת 4 סד' כ.אופ',השתתפות החב מותנית

30/8/15, 09:01 אייאיאס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 08:50 אשדר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 08:33 שפיר הנדסה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

28/8/15, 18:36 ישראל קנדה

ב.שליטה בהסכם אופ' לרכ' מנ' החב (0.14%)בכ-20א'ש מבעמ"נ

30/8/15, 08:25 זנלכל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 08:24 קסטרו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 08:16 עשות

דירק' החב אישר תיקון נספח א' למדיניות תגמול נ.משרה בחברה

30/8/15, 08:04 גלוב אקספ יהש

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 07:48 אסם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

30/8/15, 00:02 צמיחה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

29/8/15, 21:34 ברוקלנד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

28/8/15, 11:34 אינטרגאמא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

28/8/15, 03:50 ארקו החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 22:27 פרופיט

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 21:36 ברן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 21:19 רילייטד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 21:13 אייביטרנס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 21:01 רימוני

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 20:55 מדיוי תראפיוטיק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 20:47 דה לסר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 20:43 גוליבר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 20:38 רשי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 20:37 בונוס ביוגרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 20:07 לייטסטון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 20:06 קדימהסטם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 20:01 ג'י.אפ.איי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 19:36 דיסקונט השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 19:33 ארנה גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 19:17 ויז'ן סיגמא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 19:14 רבד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 18:32 ר.ה. טכנולגיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 18:31 גרינרג'י

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 18:20 ג'י.אף.סי גרין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 18:18 בריל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 18:14 גולד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 18:08 סולומון אחזק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 18:06 פלסטו שק

בכוונת החב לפעול לפרסום ת.מדף להנפקת ני"ע,עלפי נתוני 30.6.15

27/8/15, 17:49 אי-אונליין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 17:17 איידיאו גרופ

מעלות מכניסה דירוג החב A ל-CW עם השלכות מתפתחות-הודעת חברה

27/8/15, 17:13 פלדמן נ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 17:08 יוניטרוניקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 17:08 שופרסל

טיוטה מעודכת של שטר נאמנות שבכוונת החברה להנפיק -המשך

27/8/15, 17:03 גאון אחזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 16:47 מישורים חברה פת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 16:34 רפק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 16:26 ספקטרוניקס

בקשה לייצוגית נגד החב וולקן ואמסרון בק"ע עסקת המיזוג

27/8/15, 16:23 אופטיבייס

דוחות החברה לרבעון 2 לשנת 2015 פורסמו בחו"ל

27/8/15, 16:21 פיבי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 16:21 יצוא

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 16:20 אפיו אפריקה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 16:07 נתנאל גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 15:59 וילאר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 15:54 קרדן יזמות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 15:53 טופ מערכות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 15:30 טיב טקסטיל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 15:25 אשטרום נכסים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 15:24 עשות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 15:12 איידיאו גרופ

מעלות מכניסה דירוג החב A ל-CW עם השלכות מתפתחות

27/8/15, 14:53 פלסאון תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 14:26 טמפו משקאות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 14:25 ישרוטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 13:55 מנרב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 13:39 בירמן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 13:36 פורמולה ויז'ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 13:05 טיב טעם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 13:02 שיכון ובינוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 13:02 אי.אל.די.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 12:51 נץ קבוצה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 12:48 אפריקה השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 12:46 נץ מלונות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 12:37 סנו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 12:17 מדיפאואר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 11:34 על בד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 11:11 מנורה מב החזקות

מצגת למשקיעים בק"ע דוחות החברה ליום 30.6.15-צירוף קובץ תקין

27/8/15, 10:55 מדיקל קומפרישין

תוצ' אסיפה מיוחדת מ-26.8-איחוד וחלוקה מחדש של הון החברה

27/8/15, 10:21 מטריקס

זימון אסיפה ל-7.10.15-הסכם ניהול עם מנכ"ל החברה

27/8/15, 09:50 מנורה מב החזקות

מצגת למשקיעים בק"ע דוחות החברה ליום 30.6.15

27/8/15, 09:28 איידיאו גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 09:26 קרדן אן.וי.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 09:09 אלבר

דירק' החב אישר עדכון לתנאי העסקת בתו של ב.שליטה

27/8/15, 08:58 ארנה גרופ

תוצ' אסיפה מ26.8-הסכמות בין החברה ובין ב.שליטה לשעבר

27/8/15, 08:52 תעשיה אוירית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 08:44 ריט 1

דירוג מעלות למנפיק AA-/STABLE , דוח דירוג -הודעת החברה

27/8/15, 08:38 פרוטרום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 08:08 איתמר מדיקל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 05:02 אורדע

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

27/8/15, 00:00 קרדן ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 22:52 מויניאן לימיטד

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 22:33 טי.אר.די

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 22:10 גו.די.אם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 19:54 אינסוליין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 19:47 פולירם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 19:40 מיקרומדיק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 19:23 אלבר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 19:16 סוהו נדל"ן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 18:44 תדאה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 18:34 רמי לוי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 18:30 הכשרה אנרגיה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 18:05 שלמה נדלן

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 18:04 בוני תיכון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 17:51 אדגר השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 17:49 אדגר השקעות

דירק' החב אישר פוליסת ביטוח אחריות לנ.משרה(ב.שליטה וקרוביהם)

26/8/15, 17:41 סיאי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 17:37 כפרית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 17:23 בי.אס.פי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 16:54 נץ ארהב

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 16:30 אמנת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 16:20 פלרם

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 15:20 מנדלסון תשתיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 14:57 חירון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 14:45 כלכלית ירושלים

הודעת החברה
','330')" onmouseout="unDisTip()'>מידרוג מכניסה דירוג Baa1 לאגח ו-יג של החב לCR,השלכות שליליות

26/8/15, 14:35 אדוונטק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 14:30 נקסטקום

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 14:17 אליאנס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 13:38 מעברות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 13:18 דן מלונות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 12:58 כלכלית ירושלים

מידרוג מכניסה דירוג Baa1 לאגח ו-יג של החב לCR,השלכות שליליות

26/8/15, 12:49 דוניץ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 11:55 כתר

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 11:25 קווליטאו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 11:22 אזורים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 10:36 סומוטו

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 10:33 רובוגרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 10:20 אורן השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 10:19 כלל עסקי ביטוח

דירק' אדבפ החליט לאפשר למציעים לרכישת מנ' החב להמשיך בהליך

26/8/15, 09:46 סומוטו

אושר עדכון תנאי תגמול לא.המאירי+הענקת 120א' אופ' לעובדי החב

26/8/15, 09:05 שלמה החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 08:31 ויקטורי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

26/8/15, 07:34 אפקון החזקות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 20:57 פרידנזון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 20:48 גולן פלסטיק

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 20:37 רוטשטיין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 20:32 דירקט קפיטל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 19:37 פנינסולה

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 19:15 סולגרין

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 19:08 דמרי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 17:48 קליל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 17:48 מלם תים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 17:34 מליבו אינווסט.

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 17:14 פריגו

פניית מנכ"ל החברה לבעמ"נ בק"ע הצעת מיילן

25/8/15, 17:10 ניו הוריזון

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 16:15 ארזים

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 15:35 אלביט הדמיה

מצגת למשקיעים זמינה באתר החברה

25/8/15, 14:52 אחוזת בית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 14:18 ביג

דירוג מעלות למנפיק A+/STABLE, דוח מלא-הודעת החברה

25/8/15, 13:57 ניו הוריזון

דירק' החב אישר בסכום של עד 500,000 ש"ח מבעל שליטה

25/8/15, 13:06 סינאל מלל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 12:27 טלדור

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 12:13 אסיה פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 12:04 קופיקס גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 12:00 טלסיס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 09:54 אמת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 08:58 אלוני חץ

מצגת שתוצג בשיחת ועידה שתתקיים היום לסקירת פעילות החברה

25/8/15, 08:52 בריינסוויי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 08:45 אלוני חץ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

25/8/15, 08:28 רכבת ישראל

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

24/8/15, 22:43 דה זראסאי גרופ

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

24/8/15, 22:10 קלע השקעות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

24/8/15, 21:34 אמיליה פיתוח

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

24/8/15, 21:04 פרוטאולוג'יקס

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

24/8/15, 19:56 כרמית

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

24/8/15, 19:34 הכשרה החז

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

24/8/15, 19:21 חלל תקשורת

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

24/8/15, 18:17 שמן תעשיות

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

24/8/15, 18:12 איירפורט סיטי

מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון

24/8/15, 17:51 קפיטל פוינט

ביוספ והחברה הסינגפורית נסוגו מהבקשה לקבלת