וואן טכנולוגיות מאיצה את קצב הצמיחה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

וואן טכנולוגיות מאיצה את קצב הצמיחה


עדי אייל - צילום Regev Art Photography
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2019 גדלו ב-14% ל-397 מיליון שקל * הרווח התפעולי ברבעון גדל ב-62% ל-34 מיליון שקל * הרווח הנקי טיפס בכ-38% לכ-23 מיליון שקל

החברה הציגה צמיחה בכל מגזרי פעילותה

ההכנסות של מגזר התוכנה צמחו בכ-29% לכ-190 מיליון שקל

במחצית הראשונה של 2019 רשמה וואן גידול של 16% בהכנסות ל-815 מיליון שקל, ועלייה של כ-28% ברווח הנקי ל-42 מיליון שקל

עדי אייל, מנכ"ל וואן: "אנו שמחים להציג ברבעון השני של השנה ובמחצית הראשונה של השנה ביצועים חזקים, המשקפים האצה של קצב הצמיחה של הקבוצה, המתבטאת בכל מגזרי הפעילות שלנו.


במהלך תקופת הדוח והרבעון, פעלה הנהלת החברה למימוש אסטרטגיית צמיחה, תוך שימת דגש על מיקוד הצמיחה במגזר הפתרונות ושירותי התוכנה, המהווה מגזר ליבה מרכזי בחזון החברה.


במהלך תקופת הדוח, מימשה החברה את תכנית העבודה לחציון אשר עיקריה היו :
מיזוג פעילות ה- SAP שנרכשה מאדוונטק לתוך הפעילות ה- SAP הקיימת ליצירת הגוף המקצועי המוביל בתחומו בארץ.


מיזוג פעילות ה- BI והחדשנות הדיגיטלית שנרכשו בסוף שנת 2018 למערך הפעילות השוטף, תוך הטמעתו במגוון הפתרונות הזמין ללקוחות החברה.


איחוד פעילויות היועצים בחברה למסגרת ארגונית אחת במטרה ליצור מסה קריטית וחיסכון בעלויות.

המימוש המוצלח בתקופה של עיקרי התוכנית כפי שפורטה לעיל, תוך המשך המיקוד בעמידה ביעדים העסקיים של החברה, הביאה לתוצאות הכספיות אשר מפורטות בהמשך ושעיקרן צמיחה דו ספרתית בכל מדדי ההכנסות והרווח של החברה לתקופה ולרבעון.

אנו ממשיכים לבחון רכישות ומהלכים אסטרטגיים נוספים, שיתמכו בהאצת קצב הצמיחה של וואן גם בהמשך".

חברת וואן טכנולוגיות, שהינה מחברות ה-IT המובילות בישראל, מסכמת את הרבעון השני ואת המחצית הראשונה לשנת 2019. וואן מציגה עלייה בקצב הצמיחה של הכנסותיה ושל רווחיה, בזכות צמיחה שנרשמה בשלושת מגזרי הפעילות של החברה.

עיקרי התוצאות ברבעון השני לשנת 2019
ההכנסות ברבעון השני עלו ב-14% ל-397 מיליון שקל, בהשוואה ל-348 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בחלקו מגידול אורגני בפעילויות החברה, ובחלקו מכניסה לאיחוד של חברות שאוחדו לראשונה בתקופת הדוח.

הרווח התפעולי ברבעון השני עלה ב-62% ל-34 מיליון שקל בהשוואה ל-21 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה באה לידי ביטוי בעליה ברווח התפעולי בכל מגזרי פעילות החברה.
הרווח התפעולי בנטרול הכנסות אחרות ברבעון השני עלה ב-25% ל-26.3 מיליון שקל בהשוואה ל-21 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון השני עלה ב-77% ל-44 מיליון שקל, בהשוואה ל-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השני עם גידול של 38% ברווח הנקי ל-23 מיליון שקל (22 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה ל-16.6 מיליון שקל (16.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

צמיחה בהכנסות לפי מגזרים
הכנסות מגזר התוכנה עלו ברבעון ב-29% ל-190 מיליון שקל, בהשוואה ל-147 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בחלקו מגידול אורגני, ובחלקו מתוצאות של חברות שאוחדו לראשונה בפעילות מגזר זה.


הכנסות מגזר התשתיות עלו ברבעון ל-173.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-171.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול אורגני בפעילות החברה במגזר זה.


הכנסות מגזר שירותים מנוהלים עלו ברבעון ב-13.3% ל-36.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-32.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מאיחוד חברת אי.סי.אס.סי אשר אוחדה לראשונה הרבעון.

צמיחה ברווח התפעולי לפי מגזרים
הרווח התפעולי במגזר התוכנה עלה ברבעון ב-26.1% ל-18.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-14.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי במגזר התשתיות עלה ברבעון ב-33% ל-9 מיליון שקל, בהשוואה ל-6.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי במגזר שירותים מנוהלים עלה ברבעון ב-32.7% ל-2 מיליון שקל, בהשוואה ל-1.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות במחצית הראשונה לשנת 2019
הכנסות החברה במחצית עלו ב-15.6% ל-815 מיליון שקל, בהשוואה ל-705 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי במחצית עלה ב-39.6% ל-61 מיליון שקל בהשוואה ל-43.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי בנטרול הכנסות אחרות במחצית עלה ב-22% ל-53.2 מיליון שקל בהשוואה ל-43.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
החברה סיימה את המחצית עם גידול של 28.2% ברווח הנקי ל-42.1 מיליון שקל (40.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה ל-33 מיליון שקל (31.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-EBITDA במחצית עלה ב-54.6% ל-79.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-51.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

צמיחה בהכנסות לפי מגזרים
הכנסות מגזר התוכנה עלו במחצית ב-27.8% ל-389.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-304.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות מגזר התשתיות עלו במחצית ב-6.8% ל-366.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-343.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות מגזר שירותים מנוהלים עלו במחצית ב-3.7% ל-67.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-65.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

צמיחה ברווח התפעולי לפי מגזרים
הרווח התפעולי במגזר התוכנה עלה במחצית ב-17.7% ל-36.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-31 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי במגזר התשתיות עלה במחצית ב-45.1% ל-19.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-13.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי במגזר שירותים מנוהלים עלה במחצית ב-19.9% ל-3.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-2.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

היקף המזומנים ושווי מזומנים, נכון ל- 30.6.19, הסתכם ב-83 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30.6.19, עלה ל-313 מיליון שקל, בהשוואה ל-298.7 מיליון שקל בסוף שנת 2018.

וואן טכנולוגיות תוכנה הינה אחת מחברות ה-IT המובילות. החברה מספקת פתרונות מחשוב טכנולוגיים לאלפי לקוחות במגזרי המשק השונים. בחברה מועסקים מעל ל- 3,500 עובדים מקצועיים בארץ ובחו"ל. מניית החברה נכללת במדד ת"א 125. מנכ"ל החברה הוא מר עדי אייל.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il