קבוצת חמת: ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2019 עלו בכ-4% לכ-221.4 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

קבוצת חמת: ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2019 עלו בכ-4% לכ-221.4 מיליון שקל


רועי רגרמן מנכל קבוצת חמת
הרווח התפעולי הסתכם בכ-3 מיליון שקל

החברה סיימה את המחצית הראשונה בהפסד של כ-2.5 מיליון שקל; בניטרול הוצאה חד פעמית בסך כ-13 מיליון שקל בגין סגירת מפעל חרסה החברה רשמה רווח נקי של כ-12.5 מיליון שקל

רועי רגרמן, מנכ"ל קבוצת חמת: "אנו נמצאים כיום בעיצומם של תהליכים אסטרטגיים שצפויים להביא לשיפור משמעותי ביכולות הייצור של חמת ועלייה ברווחיות. תוצאות המחצית הראשונה הושפעו מתקופת מעבר זו, כאשר רשמנו הוצאות חד פעמיות של כ-13 מיליון שקל בגין סגירת מפעל חרסה, וכך הוצאות נוספות, בין היתר, בגין מעבר חברת הבת צוקר את מינקין למרכז הלוגיסטי החדש בצומת ראם - מהלך שיאפשר הגדלה של מגוון המוצרים אותם מפיצה החברה ויגדיל את רווחיותה.


מפעל הייצור בטורקיה שהחל לפעול בחודשים האחרונים, טרם הגיע לתפוקת ייצור מקסימלית ואנחנו פועלים במרץ להמשך הרחבת הייצור בו. אנחנו ממשיכים לפעול ליצירת סינרגיה בין פעילויות החברה במטרה לייעל תהליכים ולהגדיל את רווחיות החברה וכן לפתח שווקים נוספים. במקביל אנחנו פועלים לפיתוח מוצרים חדשניים שחלקם יושקו בהמשך השנה, שצפויים לתרום לצמיחת החברה."

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה של 2019:

הכנסות החברה במחצית עלו בכ-4% לסך של כ-221.4 מיליון שקל, בהשוואה לסך של כ-212.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מגידול במחזור המכירות של חזיבנק שבין היתר החלה בתקופת הדו"ח לפעול ישירות בפרויקטים מסחריים. בנוסף, עלייה במכירות מיוחסת גם לתחילת הפעילות של המפעל בטורקיה שתמכה אף היא בגידול בהכנסות. מנגד, נרשמה ירידה בהכנסות מגזר הכלים הסניטריים בישראל כתוצאה מהליכי סגירת מפעל הייצור חרסה בתקופה, וכן ירידה במגזר הברזים.
הרווח הגולמי לתקופה הסתכם לכ-86.6 מיליון שקל, לעומת כ-89.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.


השינוי מיוחס בעיקר לירידה במגזר הכלים הסניטריים, בין היתר כתוצאה מהליכי סגירת מפעל הייצור חרסה, וכן ירידה במגזר הברזים. כמו כן, השינוי מיוחס לכך שהמפעל בטורקיה טרם הגיע לתפוקת ייצור נורמטיבית.


הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ-3 מיליון שקל, לעומת כ-24.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נובע בעיקר מהוצאה חד-פעמית של כ-13 מיליון שקל בגין סגירת מפעל חרסה. כמו כן, הקיטון מיוחס גם לגידול שנרשם בהוצאות התפעול בשל תחילת פעילות המפעל בטורקיה, הוצאות תפעול חד-פעמיות עקב מעבר חברת הבת צוקר את מינקין למרכז הלוגיסטי בצומת ראם, וכן עלייה בעלויות השיווק והפרסום בפעילות Houzer בארה"ב.


חמת סיימה את המחצית הראשונה של 2019 עם הפסד של כ-2.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-13.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול הוצאה חד-פעמית בסך כ-13 מיליון שקל בגין סגירת מפעל חרסה, רשמה החברה רווח נקי של כ-12.5 מיליון שקל.

עיקרי התוצאות לרבעון השני 2019:

הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ-106.1 מיליון שקל, לעומת סך של כ-107.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מירידה במכירות מגזר הכלים הסניטריים בישראל, בין היתר כתוצאה מהליכי סגירת מפעל הייצור חרסה, וירידה במכירות מגזרי הברזים וההפצה, אשר קוזזה בחלקה מגידול במחזור המכירות של אשר החלה לפעול ישירות בפרויקטים מסחריים וכן מגידול במחזור המכירות של מגזר הפלסטיק והאינסטלציה ושל מגזר הכלים הסניטריים בחו"ל.


הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-41.6 מיליון שקל, בהשוואה לסכום של כ-46 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


החברה רשמה הפסד תפעולי של כ-6.3 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-6.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהוצאות של כ-13 מיליון שקל ברבעון כתוצאה מסגירת מפעל הייצור חרסה.


החברה רשמה הפסד נקי ברבעון של כ-7.4 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-2.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול הוצאה חד-פעמית של כ-13 מיליון שקל בגין סגירת מפעל חרסה, רשמה החברה רווח נקי ברבעון של כ-2.6 מיליון שקל.

הונה העצמי של החברה, נכון ליום 30.6.2019 עמד על כ-198.4 מיליון שקל, לעומת כ-203.6 מיליון שקל בסוף 2018.

אירועים אחרונים:

בחודש מאי 2019 הושלמה רכישת זכויות המיעוט (20%) בחברה הבת חזיבנק תמורת כ-23 מיליון שקל. עם השלמת רכישת הזכויות מחזיקה החברה ב-100% מהון המניות של חזיבנק.

בחודש אפריל 2019 החליט דירקטוריון החברה על סגירת מפעל החברה הבת חרסה סטודיו.

בחודש מרץ 2019 התקשרה MANİSA עם קונצרן גרמני הפועל, בין היתר, בתחום ייצור והפצה של מערכות סניטציה, בהסכם ראשון כיצרן OEM לפיתוח וייצור של מוצר סניטרי במפעל החדש. MANİSA התחייבה לייצר ולשלוח ללקוח כמות ראשונה של המוצר, בהיקף לא מהותי, במהלך הרבעון השלישי של 2019. תוקף ההסכם לשלוש שנים, עם אפשרות להארכה. החברה מעריכה בשלב זה כי היקף ההכנסות השנתי הצפוי מחוזה זה יעמוד על לפחות 750 אלף אירו, ורואה חשיבות בהתקשרות ראשונה של המפעל בטורקיה עם לקוח אירופי מוביל כחלק מיעדה לחדור עם מוצרי MANİSA לשוק האירופי.

קבוצת חמת בע"מ (לשעבר: מרחב) הונפקה ב- 1993 בבורסה לניירות ערך בת"א. הקבוצה פועלות תחת המותגים "חמת", "חרסה", "ליפסקי", "חזיבנק" "Houzer" "צוקר מינקין ("ZM") ו-" MANİSA" - בתחום של ייצור, ייבוא, שיווק ומכירה של מוצרי גמר בניה ועיצוב הבית לחדרי אמבטיה, חדרי שירותים ומטבחים. מוצריה העיקריים של הקבוצה הינם ברזים, כלים סניטריים, מוצרי אינסטלציה ומקלחונים. עיקר פעילות הקבוצה הינה בישראל. מחוץ לישראל פועלת הקבוצה בעיקר באמצעות חברת הבת "Houzer". קבוצת חמת מתאפיינת בניסיון רב שנים בתחום פעילותה.


בנוסף, החל מחודש יולי 2014, פועלת הקבוצה בתחום של יבוא והפצה של מוצרי אינסטלציה, אביזרי השקיה, ברזים, כלים סניטריים ואביזרים נלווים לאמבטיה ללקוחות קמעונאיים. קבוצת חמת, על חברות הבנות שלה, שוקדות כל העת על פיתוח עיצובים חדשים וטכנולוגיות חדישות, במטרה לתת מענה איכותי מקסימאלי לדרישות ולסטנדרטים של בעלי המקצוע – אדריכלים ומעצבי פנים וכן של הצרכנים הפרטיים, הן בשוק המקומי והן בשווקים הבינלאומיים. מנכ"ל החברה הוא מר רועי רגרמן, ויו"ר החברה הוא מר יואב גולן.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il