מידרוג מותירה על כנו דירוג Baa1 לחברת אורשי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

מידרוג מותירה על כנו דירוג Baa1 לחברת אורשי


מידרוג
באופק דירוג יציב

שיקולים עיקריים לדירוג


דירוג החברה משקף את הסיכון הענפי המוערך על ידינו כבינוני-גבוה, פרופיל עסקי נמוך יחסית, גם נוכח גודלה של החברה וריכוזיות לקוחות בשל פעילות מהותית מול נותני שירות מטבע המשליך גם על ריכוזיות ההכנסות. מיצובה העסקי של החברה צפוי להשתפר, נוכח פתיחת סניף חדש באזור הצפון, אשר יאפשר לחברה המשך התרחבות בתחום פעילותה ושיפור מעמדה באזור לצד שיפור השירות ללקוחותיה.


בנוסף, החברה פועלת להרחיב את קווי העסקים ולשם כך התקשרה בהסכם לשיתוף פעולה עם חברה מובילה למתן שירותים לרשויות מקומיות, ע"י הקמת מיזם משותף, שיעסוק בתחום שירותי פקטרוניג ומימון חשבוניות, עתיד להוות מקור הכנסה נוסף בחברה בטווח הזמן הבינוני ארוך. תחום זה מאופיין בתחרות נמוכה יחסית לענף ניכיון השיקים ובחסמי כניסה גבוהים יחסית, כאשר סיכון האשראי בו מתון יחסית; פרופיל הסיכון נתמך במח"מ התיק הקצר ופיזור מושכים, אולם עודנו מוגבל נוכח חשיפה לריכוזיות ענפית וסיכון אנשי מפתח.


בקשר לכך, נציין כי החברה פועלת להפחית את התלות באנשי המפתח ומינתה שתי פונקציות נוספות בשנתיים האחרונות; איכות הנכסים של החברה הולמת לדירוג, נתמכת בתיאבון לסיכון מתון יחסית, אולם ריכוזיות ענף הנדל"ן עודנה גבוהה (ובדומה לענף), ומהווה מוקד סיכון מרכזי בתיק, אשר עלול לפגום משמעותית בכריות הספיגה כתוצאה מהפסד בלתי צפוי ונוכח מאפייניו ההומוגניים.


איכות הנכסים משתקפת גם באמצעות מדד הסיכון - חובות בעייתיים לתיק אשר הינו מתון יחסית וגוזר שיעור הוצאות לחומ"ס סביר, בהתאמה. להערכתנו, יחס זה, צפוי לעלות נוכח המשך הצמיחה המהירה בתיק האשראי מול לקוחות קצה והסביבה העסקית המאתגרת; לחברה פרופיל פיננסי הולם לדירוג, אשר מצוי במגמת שיפור, נוכח בנייה מתמשכת של כרית ההון, התומכת בספיגת הפסדים בלתי צפויים להערכתנו ומשתקפת במינוף מאזני טוב יחסית גם ביחס לקובננטים; רווחיות החברה תומכת בדירוג ומושפעת מצמיחה גבוהה בתיק האשראי, איכות הנכסים והוזלת עלות מקורות המימון, אולם צפויה להישחק נוכח רמת התחרות בענף וביסוס פעילות החברה באזור הצפון בשל העלויות הכרוכות בפתיחת הסניף החדש; פרופיל הנזילות של החברה סביר נוכח הגדלת מסגרות אשראי בנקאיות חתומות ולא מנוצלות. יש לציין, כי תיק הלקוחות של החברה מאופיין במח"מ קצר, כאמור התומך בגמישות הפיננסית ויכול לפצות על היעדר כרית נזילות משמעותית בעת הצורך, אולם תוך פגיעה מסוימת בפרופיל העסקי ובהיקף הרווח.


בטווח התחזית שלנו לשנים 2019-2020 אנו צופים, גידול של כ- 30%-25% בשנה בתיק האשראי, אשר יוביל לצמיחה בהכנסות המימון נטו ולמרות לחץ מסוים על המרווח הפיננסי, כאמור. בנוסף, אנו צופים לחץ מסוים על שיעור ההוצאה לחומ"ס מתיק האשראי (ינוע בטווח של 0.7%-0.8%), זאת בשל סביבה עסקית מאתגרת ועליית סיכון במספר ענפים, לצד המשך צמיחה מהירה בתיק האשראי, אשר יובילו להמשך לחץ מסוים על מדדי הסיכון בתיק בהינתן היעדר שינוי בתיאבון הסיכון.


בתרחיש זה, אנו צופים כי, התשואה על הנכסים (ROA) ותשואת הליבה ינועו בטווח שבין 4.0%-4.2% ו- 5.9%-6.1%, בהתאמה, יחסים אשר תומכים בדירוג. אנו צופים, כי היקף הכרית ההונית ימשיך להבנות כתוצאה מצבירת רווחים ובניכוי חלוקת דיבידנדים שלא תעלה על 20% מסך הרווח הנקי. יחס המינוף המאזני ישחק כתוצאה מצמיחה עודפת בתיק האשראי ביחס לפוטנציאל צבירת הרווחים, להערכתנו. כך, יחסי המינוף המאזני (ללא הלוואת בעלים) תחת הנחות הצמיחה בתיק האשראי, כאמור, ינועו בטווח של בין כ- 16.7%-17.4% בטווח התחזית.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il