סופרגז אנרגיה: הכנסות החברה ברבעון השלישי עלו בכ-28% לכ-137 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

החברות בבורסת ת"א חזרו לחלק דיבידנדים בשנת 2021

מערכת טלנירי | ,
אחרי שפל בחלוקת דיבידנדים בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה. 211 חברות חילקו דיבידנד השנה – המספר הגבוה ביותר מאז 2011

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa3 להפניקס אחזקות ומשנה את האופק מיציב לחיובי ‎‎

מערכת טלנירי | 18/1, 08:55
דירוג הפניקס ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, המתאפיין בגודל משמעותי, בפיזור טוב יחסית של קווי עסקים ובמערך הפצה רחב התומכים ביכולת יצור הכנסותיהסופרגז אנרגיה: הכנסות החברה ברבעון השלישי עלו בכ-28% לכ-137 מיליון שקל


כפיר נבון - מנכל סופרגז צילום אלדד רפאלי
ה-EBITDA ברבעון הסתכם לכ-24.4 מיליון שקל, הרווח הנקי ברבעון – כ-4.1 מיליון שקל
כפיר נבון, מנכ"ל סופרגז אנרגיה: "בתקופת הדו"ח המשכנו לפעול באינטנסיביות להפיכתה של סופרגז לספקית אנרגיה רב תחומית עם יעד מכירות של מעל מיליארד שקל בשנת 2025, מתוכן למעלה ממחצית מהמכירות יגיעו מהתרחבות החברה לתחומים חדשים.
בהתאם לכך ביצענו מתחילת השנה מספר רב של פעולות. נכנסו לתחום האנרגיה המתחדשת באמצעות רכישה של 2 חברות בתחום הסולארי וכן רכשנו אחזקה של 30% מחברת יזמית בתחום האנרגיות המתחדשות בארה"ב שלאחרונה עדכנה על התקשרות בהסכם לרכישת זכויות בפרויקט סולארי בקליפורניה בהיקף של כ-MWdc26. כמו כן, בחודש יולי קיבלנו רישיון כספק חשמל והתחלנו בספטמבר לספק חשמל ללקוחות נבחרים במסגרת האסדרה אותה הובילה רשות החשמל. בנוסף, לחברה הסכמים להקמת 16 מתקני קוגנרציה בהיקף של כ-45 מגה וואט, ולהערכתנו מרביתם יתחילו לספק חשמל ואנרגיה תרמית עד לסוף 2022. כל זאת, במקביל לפיתוח והשבחה של פעילותינו הקיימת בתחום הגפ"מ והגז הטבעי. היקף צבר הסכמים החתומים של החברה להקמת מתקני קוגנרציה ומערכות סולאריות (בישראל) עומד יחדיו על כ-75 MW וצפוי להניב לחברה הכנסות שנתיות של כ-100 מיליון שקל ו-EBITDA של כ-30 מיליון שקל.
בשנים הקרובות שמנו לנו ליעד לפתח את הפעילויות אליהן נכנסנו על מנת למקסם את היכולות והסינרגיות ביניהן ועם פעילות הליבה של החברה ואנו מעריכים שעד לשנת 2025 הכנסותינו מפעילות החשמל והאנרגיות המתחדשות יהיו גבוהות מהכנסותינו מפעילות הגפ"מ והגז הטבעי. אנו מאמינים ששינוי זה יתרום לצמיחה ולרווחיות החברה לטובת בעלי המניות".

חברת סופרגז אנרגיה בע"מ דיווחה היום את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.
**החברה הנפיקה את מניותיה לראשונה בחודש יוני 2020.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2021
ההכנסות ברבעון עלו בכ-28% לכ-137 מיליון שקל, לעומת כ-106.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
בתחום הגפ"מ ההכנסות עלו ברבעון לכ-80.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-79.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול בכמויות ללקוחות המסחריים ועליית מחירי האנרגיה, בקיזוז ירידה בכמויות ובמחיר למגזר הפרטי ברבעון בהשוואה לרבעון המקביל בו חל גידול במגזר הפרטי כתוצאה מהשפעת הסגרים בשל הקורונה.
בתחום הגז הטבעי והחשמל זינקו ההכנסות ברבעון בכ-94% לכ-52.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-27.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מגידול בכמויות הגז הטבעי שנמכרו ומעליית מחירי האנרגיה.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-9.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מירידה ברווח הגולמי בשל ירידה ברווח מפעילות הגפ"מ ומגידול בהוצאות לצורך בניית תשתית להרחבת פעילות החברה לתחומים נוספים.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם לכ-24.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-30.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה רשמה ברבעון השלישי לשנת 2021 רווח נקי של כ-4.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-10.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020.

הונה העצמי של החברה, נכון ליום 30.9.2021 עלה לכ-755.3 מיליון שקל (מתוכו כ-742.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021

סך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים עלו בכ-5.6% לכ-438.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-415 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מגידול במכירות הגז הטבעי, מעליית מחירי האנרגיה וממכירות של החברות הסולאריות שאוחדו לראשונה.

הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ-63.6 מיליון שקל, לעומת סך של כ-83.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נובעת מירידה ברווח מפעילות הגפ"מ, מגידול בהוצאות המיוחסות לרכישת החברות הסולאריות ולעסקאות שלא מומשו שנרשמו ברבעון שני של שנת 2021. ירידה זו קוזזה בחלקה מעלייה ברווח התפעולי של פעילות הגז הטבעי.

ה-EBITDA בתקופה הסתכם לכ-105.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-121.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם לכ-28.5 מיליון שקל, לעומת כ-51 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מהירידה ברווח התפעולי, כאמור, וכן מהוצאות חד פעמיות ברבעון השני בגין הפרשה לירידת ערך של חברה כלולה בסך של כ-10 מיליון שקל, והוצאות של כ-2 מיליון שקל בגין רכישת החברות הסולאריות ועסקאות שלא מומשו. בנטרול ההוצאות החריגות, הרווח הנקי הסתכם בכ-40 מיליון שקל.

אירועים אחרונים:

בחודש נובמבר – החברה המוחזקת BRP שאת רכישתה (30%) השלמנו באוגוסט האחרון השלימה התקשרות בהסכם לרכישת זכויות בפרויקט סולארי בהספק של 26 MWdc, הממוקם בדרום קליפורניה, ארה"ב. להערכת BRP הפרויקט צפוי להבשיל לשלב ה-Notice To Proceed (NTP) ברבעון השני של שנת 2023 ולהגיע להפעלה מלאה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2024. הסכם חיבור הרשת כולל גם אישור לחיבור של 20 MW למתקן אגירת אנרגיה אשר עשויים להשתלב בפרויקט בשלב עתידי. בתמורה לרכישת הזכויות בפרויקט, שילמה BRP סך של כ-100 אלף דולר. העסקה כוללת התחייבות לתשלום נוסף בסך של כ-350 אלף דולר בשלב ה-NTP. BRP מעריכה כי ההכנסות ממכירת הפרויקט לאחר סיום הפיתוח בשלב ה-NTP צפויות להסתכם בכ-9 מיליון דולר.

בחודש אוגוסט – התקשרה סופרגז באמצעות חברת בת בבעלות מלאה בהסכמים לרכישת 30% מחברת Balanced Rock Power (BRP) שהינה חברה צומחת הממוקדת בתחום הייזום בשוק האנרגיה המתחדשת בארה"ב וזאת תמורת כ-25.5 מיליון דולר. ההסכמים כוללים, בין היתר, זכויות וטו לחברת הבת של סופרגז בדירקטוריון BRP בכל הקשור להחלטות עסקיות ותפעוליות מרכזיות. BRP הינה חברת אנרגיה יזמית הפועלת ברחבי ארה"ב בתחום האנרגיות המתחדשות, המתמקדת בייזום ופיתוח של פרויקטים פוטו-וולטאיים ופרויקטי אגירת אנרגיה בקנה מידה משמעותי (Utility Scale) של בין 25 ל-650 מגה וואט לאספקה ישירה לרשת החשמל, ומכירתם בשוק החופשי לאחר השלמת שלבי הייזום והפיתוח כאמור. BRP מחזיקה בצבר פרויקטים הנמצאים בשלבי פיתוח שונים, בהיקף של כ-3,500 מגה וואט של מתקנים פוטו-וולטאיים וכן בהיקף של כ-10,550 מגה וואט של מתקני אגירת אנרגיה. פיתוח הפרויקטים צפוי להסתיים במהלך השנים 2023-2025.

בחודש יולי – החברה קיבלה רישיון להתחיל ולמכור חשמל לצרכנים ביתיים ומסחריים המחוברים לרשת החשמל במתח נמוך. כניסתה של סופרגז לתחום אספקת חשמל ללקוחות קצה הינה בהמשך להחלטת רשות החשמל לקביעת אסדרה למספקי חשמל שאין ברשותם אמצעי ייצור, שמטרתה היא בעיקר להסדיר את פתיחת מקטע האספקה במשק החשמל למספקי חשמל חדשים וליצור תחרות במקטע, לטובת צרכן הקצה.
בחודש אפריל – עדכנה החברה על כניסה לתחום האנרגיות המתחדשות. חברת בת בבעלות מלאה של סופרגז אנרגיה השלימה רכישת 75% ממניותיהן של שתי חברות פרטיות, שעיקר עיסוקן בייזום, הקמה, ותחזוקה של מערכות ומתקנים סולאריים. החברות הנרכשות הן בעלות ניסיון מצטבר בהקמת פרויקטים סולאריים בהיקף של מעל ל-100 מגה ואט, והן מתמקדות בשוק הגגות המסחריים והפרטיים. נכון להיום, בידי החברות הנרכשות צבר פרויקטים, הכולל עשרות הסכמי יזמות להקמת מערכות ומתקנים סולאריים בהיקף של כ-30 מגה וואט, הנמצאים בשלבי הקמה שונים, וכן הסכמים להקמה ומכירה של מערכות ומתקנים סולאריים בהיקף של כ-30 מגה ואט.
בחודש אפריל – עדכנה החברה על כניסה לתחום אגירת אנרגיה. החברה התקשרה במזכר הבנות עם חברת Impact Projects לקידום הקמתם של מתקני אגירת חשמל עצמאיים מבוססי רשת (Stand Alone Storage) בישראל. הצדדים יפעלו לאיתור שטחים מתאימים לצורך ייזום והקמה של מתקני אגירה אשר צפויים לסייע בקליטת עודפי חשמל ממערכת ההולכה הארצית ולתת מענה לזמני עומס קריטיים. מתקני האגירה יוקמו במסגרת חברה ייעודית משותפת אשר מבנה האחזקות בה יהיה 75% לסופרגז ו-25% לאימפקט.חברת סופרגז הוקמה בשנת 1953 והשליטה בה נרכשה ב-2019 על ידי קבוצת אלקו. לחברה כ-400 אלף לקוחות פרטיים וכ-5,000 לקוחות עסקיים ומוסדות. לצד הפעילות בתחום של שיווק והפצה של גז ביתי, והפעילות המתרחבת של שיווק והפצה של גז טבעי לחברות, החברה החלה לפעול בשנתיים האחרונות בתחום של ייזום תחנות כוח קטנות מבוססות גז טבעי (קוגנרציה). החברה מקימה כיום מתקני קוגנרציה בהספק של כ-45 מגה וואט. הקמת תחנות כוח אלה נמשכת פרקי זמן קצרים יחסית של 18-24 חודש. החברה הציבה לעצמה יעד להגיע לתחנות בהספק של 70-100 מגה-וואט בשנים הקרובות.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il