קבוצת פז: החברה רושמת רבעון שיא במכירות yellow, השפעת נגיף הקורונה שגרמה לירידה חדה במרווחי הזיקוק ממשיכה לאתגר את תוצאות החברה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוקבוצת פז: החברה רושמת רבעון שיא במכירות yellow, השפעת נגיף הקורונה שגרמה לירידה חדה במרווחי הזיקוק ממשיכה לאתגר את תוצאות החברה


פז נפט
, הרווח הנקי המתואם בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם בכ- 8 מש"ח והפסד מדווח של כ -275 מש"ח
• ה- EBITDA המדווח בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם בכ-486 מש"ח
• ה – EBITDA המתואם בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכם בכ-586 מש"ח
• הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 בחטיבת התעשיות עלה בכ- 11% לכ – 167 מש"ח.
• רבעון שיא של כל הזמנים בהכנסות חנויות Yellow, עלייה של כ- 6% לכ- 271 מש"ח. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים עלו לכ- 728 מש"ח.
• במהלך הרבעון המשיכה החברה ביישום האסטרטגיה שלה במסגרתה השקיעה פז 34 מש"ח בחברת ג'נסל העוסקת בפיתוח מוצרים לשם הפקת אנרגיה נקיה וזולה לצרכים ושימושים שונים וחתמה על מזכר הבנות לרכישת מחצית ממניות חברת EVEDGE המתמחה באנרגיה מתחדשת ומזכר הבנות לרכישת רשת הסופרמרקטים "סופר יהודה".
• פעילות מכירת הדלקים בתחנות במגמה חיובית ובשבועות האחרונים מתקרבת לרמה דומה לאשתקד
קבוצת פז, חברת האנרגיה והקמעונאות המובילה בישראל, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2020.
פז מציגה איתנות פיננסית. הונה העצמי של הקבוצה נכון ל- 30 לספטמבר 2020 הסתכם בכ – 3.1 מיליארד שקל והוא מהווה כ- 29% מסך המאזן. לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של השנה של כ- 490 מש"ח.
בתקופת הדוח פעלה החברה רבות ליישום תכניתה האסטרטגית , חתמה על מזכר הבנות לרכישת רשת הסופרמקטים "סופר יודה" בתל אביב, כחלק מצעדי החברה להרחיב את פעילותה בעולמות הסופרים השכונתיים בנוסף לרשת Yellow Market, החברה השלימה השקעה של כ- 34 מ' ש"ח שלאחריה החזיקה פז 5.4% מחברת ג'נסל ((Gencell המתמחה בהפקת אנרגיה נקייה וזולה, וחתמה על מזכר הבנות לרכישת 50% מפעילותה של חברת אי. וי. אדג' (Evedge) על פי שווי של 48 מש"ח.
חנויות YELLOW רשמו זינוק בהכנסות במהלך הרבעון השלישי של כ- 6% לשיא שלכ- 271 מש"ח בהשוואה לכ- 256 מש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע מהרחבת מגוון מוצרי המכולת וגידול בסל הקנייה. ההכנסות במהלך תשעת החודשים עלו לכ- 728 מש"ח.

פעילות חברת הבת פזגז ממשיכה להציג ביצועים מצויינים. ברבעון השלישי השנה פזגז הציגה רווח תפעולי של כ-23 מש"ח, גידול של כ-35% מול רבעון מקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה בצריכת הגפ"מ במגזר הפרטי שפיצה על ירידה בצריכת גפ"מ במגזר המסחרי.

השפעות התפשטות נגיף הקורונה שהחלה ברבעון הראשון ונמשכה גם ברבעון השני והשלישי, הובילו לירידה חדה בביקוש לנפט ולתזקיקים ולירידה חדה במחיר הנפט ולמרווחי הזיקוק . ההשפעה על תוצאותיה הכספיות של החברה התבטאו גם ברישום הפחתה חשבונאית בגין ירידת ערך נכסי בית הזיקוק של כ- 201 מש"ח (אחרי מס). בנוסף, מגבלות התעבורה והתעופה העולמית (אוירית ויבשתית) הביאו לירידה משמעותית בהיקף הטיסות, ובהתאם, לירידה בביקושים לדס"ל, באופן שהחל מחודש מרץ 2020 חל קיטון משמעותי במכירות הדס"ל ובהיקף שירותי התדלוק שמספקת החברה בנתב"ג.
השפעת התפשטות הנגיף והסגרים הובילו גם לירידה בביקושים בצריכת הדלקים. במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2020 חלה התאוששות הדרגתית בצריכה בדלקים לתחבורה לרמה של כ-90% ו- 95% בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד, וזאת עד לתחילת הסגר השני שהחל בספטמבר שהביא שוב
לירידה בביקושים. נכון למועד פרסום הדוח ועם היציאה ההדרגתית מהמגבלות עומדת צריכת הדלק על למעלה מ- 90% מהקצב הרגיל וממשיכה בשיפור ככל שההגבלות על המשק פוחתות.

במהלך הרבעון השלישי הוגשו לחברה הצעות בלתי מחייבות בנוגע למכירה הפוטנציאלית של פעילות בית הזיקוק. דירקטוריון החברה הסמיך את הנהלת החברה לפעול במטרה לקבל הצעות מחייבות שיובאו לדיון, וזאת במקביל להמשך בחינת חלופות פיצול הפעילות של בית הזיקוק או המשך פיתוח פעילות הזיקוק.

ניר שטרן, מנכ"ל קבוצת פז " הקבוצה רושמת ברבעון השלישי את הביצועים הטובים ביותר בחנויות Yellow מאז השקתן, וזאת למרות הירידה במכירות הדלקים. אנו נמשיך בהרחבת מגוון המוצרים וההיצע לסופרים כחלק מתוכנית ההרחבה. הרבעון גם חתמנו על מזכר הבנות לרכישת רשת סופר יודה, התחלנו בהרחבת ופתיחת חנויות נוחות נוספות ובהסבת חנויות נוחותYellow לחנויות Yellow Market. במקביל, החברה ממשיכה ביישום תכניתה האסטרטגית, ולהשקיע בין היתר, בתחומים משיקים ומשלימים בתחומי פעילותה. לפיכך חתמה ברבעון השלישי על מזכר הבנות עם חברת Evedge המתמחה בתחום הטעינה לרכבים חשמליים והשקיעה בחברת ג'נסל, המתמחה בתחום האנרגיה הירוקה.
ההשפעות של משבר הקורונה ממשיכות לאתגר את התוצאות העסקיות של החברה. הירידה ברווחיות אותה מציגה פז הושפעה הרבעון משתי סיבות חיצוניות עיקריות: הראשונה, ירידה משמעותית במרווחי התזקיקים, שגרמה לקיטון בהכנסות, לירידה בשורת הרווח ולעדכון שווי בית הזיקוק והשניה, השפעת הסגרים וצמצום הפעילות העסקית אותה הצלחנו למתן בזכות פעולות התייעלות וחסכון. הצמיחה והרווחיות הגבוהה בפזגז ובפזקר פיצו על הפגיעה בשירותי תעופה ובנכסי תעופה שנפגעו מהירידה בביקושים לדס״ל״

ההפסד הנקי המתואם של החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ- 8 מש"ח. זאת, מול רווח נקי מתואם של כ- 128 מש"ח ברבעון מקביל אשתקד. ירידה זו ברווח נובעת בעיקר בשל ירידה במרווחי התזקיקים בין הרבעונים ובשל ירידה בכמויות המכירה


ההפסד המדווח של החברה ברבעון השלישי של 2020 הסתכם בכ- 174 מש"ח. זאת, מול רווח נקי של כ- 126 מש"ח ברבעון מקביל אשתקד. ההפסד ברבעון נובע בעיקר בשל פעילות הזיקוק וירידה בהיקף המכירות בשל השפעת הקורונה ומהפרשה לירידת ערך חשבונאית של כ- 201 מש"ח (אחרי מס) בבז"א.
ההפסד הנקי המדווח בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 275 מש"ח, לעומת רווח של כ- 260 מש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ- 8 מש"ח. זאת, מול רווח של כ- 220 מש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה כאמור נובעת בעיקר בשל ירידת מרווחי הזיקוק בין תקופות הדוח ובשל ירידה בכמויות המכירה.

בתאריך ה – 19.11.2020 הודיע מר אברהם ביגר, על התפטרותו מכהונתו כדירקטור בחברה וכיו"ר דירקטוריון החברה וזאת החל מיום 31 בדצמבר 2020 . בתאריך ה – 22.11.2020 אישר פה אחד דירקטוריון החברה את מינויו של מר הראל לוקר כיו"ר הדירקטוריון החל מה 1 בינואר 2021.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il