קבוצת חמת מסכמת את הרבעון השלישי עם המשך המומנטום החיובי, גידול בהכנסות ועלייה ברווחים - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוקבוצת חמת מסכמת את הרבעון השלישי עם המשך המומנטום החיובי, גידול בהכנסות ועלייה ברווחים


רועי רגרמן מנכל קבוצת חמת
הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2020 זינק בכ-83% לכ-16.2 מיליון שקל
ההכנסות ברבעון צמחו בכ-62% לכ-194.1 מיליון שקל;
הרווח התפעולי עלה בכ-52% לכ-23.9 מיליון שקל

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 החברה רשמה עלייה של כ-48% בהכנסות לכ-505.2 מיליון שקל וזינוק של כ-218% ברווח התפעולי לכ-52.9 מיליון שקל;

החברה סיימה את תשעת החודשים לשנת 2020 עם רווח נקי של כ-33.5 מיליון שקל

רועי רגרמן, מנכ"ל קבוצת חמת: "אנחנו גאים לסכם רבעון נוסף עם המשך מומנטום חיובי בכל הפרמטרים המרכזיים וקרוב להכפלה של הרווח הנקי ביחס לרבעון המקביל אשתקד לכ-16.2 מיליון שקל. צירוף העסקים של אלוני בחודש פברואר האחרון תרם באופן משמעותי לתוצאות, ומעבר לכך מאז סיום הסגר הראשון הורגשה עלייה בהיקפי המכירות של כלל חברות הקבוצה עד למצב של חזרה לפעילות רגילה. בנוסף, צעדים בהם נקטנו הובילו לשיפור ניכר ברווחיות הגולמית אצל מרבית חברות הקבוצה, ובעיקר במגזרים של כלים סניטאריים בישראל ובחו"ל עם כניסתו לפעילות של המפעל בטורקיה לאחר ש-2019 הייתה שנת הרצה, וכן שיפור ברווחיות חזי בנק לאור כתוצאה גידול במחזור הפעילות וצמצום עלויות התפעול במהלך משבר הקורנה. בנימה אישית, לאחרונה הודעתי על כוונתי לסיים בהסכמה את תפקידי כמנכ"ל החברה, לאחר כ-4 שנים בתפקיד. אני גאה לפרוש כאשר החברה נמצאת במומנטום עסקי חיובי מאוד, ואני וסמוך ובטוח כי מנועי הצמיחה שהצבנו לצד תהליכי הייעול שהובלנו יתמכו בהמשך צמיחתה של החברה".

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי 2020:

הכנסות החברה ברבעון צמחו בכ-62% לכ-194.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-119.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקרו ממגזר הקמעונאות והקרמיקה, בייחוד כתוצאה צירוף העסקים של אלוני החל מחודש פברואר 2020. כמו כן, חלה עלייה במכירות ביחס לרבעון המקביל אשתקד במגזר הברזים, הכלים הסניטריים בחו"ל, במגזר ההפצה ובמגזר הפלסטיק והאינסטלציה.

הרווח הגולמי ברבעון טיפס בכ-73% לכ-88.3 מיליון שקל, לעומת כ-51.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר כתוצאה מצירוף העסקים של אלוני החל מחודש פברואר 2020, לצד עלייה ברווח הגולמי במגזר הברזים, במגזר ההפצה, מגזר הפלסטיק והאינסטלציה ובמגזר הכלים הסניטריים בחו"ל.

הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-52% לכ-23.9 מיליון שקל, לעומת סך של כ-15.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• במגזר קמעונאות וקרמיקה, הכולל את פעילות אלוני וחזיבנק, נרשם גידול של כ-63% ברווח לכ-7 מיליון שקל, לעומת כ-4.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בפעילות וברווחיות בחזיבנק, צמצום עלויות תפעול במהלך משבר הקורונה וכן מצירוף העסקים ותוצאותיה של אלוני.
• במגזר ברזים הרווח התפעולי הסתכם לכ-4.7 מיליון שקל לעומת כ-5.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע מקיטון במכירות וגידול בהוצאות התפעול.
• במגזר כלים סניטרים בישראל עברה החברה לרווח של כ-0.9 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המקביל אשתקד נרשמו הוצאות חד פעמיות בסך כ-2.8 מיליון שקל בעקבות סגירת מפעל חרסה.
• במגזר פלסטיק ואינסטלציה רשמה החברה גידול של כ-82.3% ברווח לכ-6.7 מיליון שקל לעומת כ-3.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור נובע בעיקר מעלייה בהיקף המכירות וכן מהוזלה במחירי חומרי הגלם.
• במגזר ההפצה, רשמה החברה גידול ברווח לכ-2 מיליון שקל לעומת כ-0.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור נובע כתוצאה מהגידול במכירות וכן צמצום הוצאות מכירה ותפעול.
• במגזר כלים סניטרים בחו"ל, הכולל את פעילות המפעל בטורקיה, עברה החברה לרווח של כ-0.2 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-0.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במגזר הפצה עברה החברה לרווח של כ-2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-0.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ובמגזר פעילויות אחרות, הכולל גם את פעילות החברת הבת Houzer בארה"ב הסתכם הרווח בכ-3.4 מיליון שקל, לעומת כ-2.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2020 זינק בכ-83% לכ-16.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-8.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הונה העצמי של החברה, נכון ליום 30.9.2020, עלה לכ-281.1 מיליון שקל, לעומת כ-247.4 מיליון שקל ב-31.12.19.

החברה סיכמה את הרבעון השלישי 2020 עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת נטו של כ-13.5 מיליון שקל, לעומת כ-9.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020

סך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 צמחו בכ-48% לסך כ-505.2 מיליון שקל, לעומת כ-341.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה במחזור המכירות נובעת בעיקר כתוצאה מצירוף העסקים של אלוני החל מחודש פברואר 2020, וכן מעלייה במחזור המכירות של מגזר ההפצה ומגזר הפלסטיק והאינסטלציה.

הרווח הגולמי לתקופה טיפס בכ-62.2% לכ-223.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-137.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נובעת בעיקר כתוצאה מהעלייה במחזור המכירות, וכן מצירוף העסקים של אלוני החל מחודש פברואר 2020. כמו כן, חלה עלייה ברווחיות הגולמית במרבית חברות הקבוצה.

הרווח התפעולי בתקופה זינק בכ-218% לכ-52.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-16.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת מעלייה ברווח הגולמי, כאמור, וכן מכך שבתקופה המקבילה אשתקד נרשמו הוצאות חד פעמיות בסך כ-15.9 מיליון שקל בגין סגירת מפעל חרסה.

החברה רשמה רווח נקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 של כ-33.7 מיליון שקל, לעומת סך של כ-5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

יצוין, כי במהלך החודש החולף עדכנה החברה על סיום כהונתו של מנכ"ל החברה, מר רועי רגרמן, בהסכמת הצדדים. מועד סיום הכהונה הצפוי הינו 30 בנובמבר 2020. למועד אישור הדוחות הכספיים החברה פועלת לאיתור מנכ"ל חדש.


קבוצת חמת בע"מ (לשעבר: מרחב) הונפקה ב- 1993 בבורסה לניירות ערך בת"א. הקבוצה פועלות תחת המותגים "חמת", "חרסה", "ליפסקי", "חזיבנק" "Houzer" "צוקר מינקין ("ZM") ו-" MANİSA" - בתחום של ייצור, ייבוא, שיווק ומכירה של מוצרי גמר בניה ועיצוב הבית לחדרי אמבטיה, חדרי שירותים ומטבחים. מוצריה העיקריים של הקבוצה הינם ברזים, כלים סניטריים, מוצרי אינסטלציה ומקלחונים. עיקר פעילות הקבוצה הינה בישראל. מחוץ לישראל פועלת הקבוצה בעיקר באמצעות חברת הבת "Houzer". קבוצת חמת מתאפיינת בניסיון רב שנים בתחום פעילותה. בנוסף, החל מחודש יולי 2014, פועלת הקבוצה בתחום של יבוא והפצה של מוצרי אינסטלציה, אביזרי השקיה, ברזים, כלים סניטריים ואביזרים נלווים לאמבטיה ללקוחות קמעונאיים. קבוצת חמת, על חברות הבנות שלה, שוקדות כל העת על פיתוח עיצובים חדשים וטכנולוגיות חדישות, במטרה לתת מענה איכותי מקסימאלי לדרישות ולסטנדרטים של בעלי המקצוע – אדריכלים ומעצבי פנים וכן של הצרכנים הפרטיים, הן בשוק המקומי והן בשווקים הבינלאומיים. מנכ"ל החברה הוא מר רועי רגרמן, ויו"ר החברה הוא מר יואב גולן.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il