י.ח. דמרי מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוי.ח. דמרי מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2020


יגאל דמרי, קדיט צילום משה עמר
עם עלייה ברווח וגידול חד בהיקף מכירת הדירות
הרווח הנקי ברבעון השלישי עלה בכ-34.3% לכ-32.7 מיליון שקל

ההכנסות ברבעון השלישי גדלו בכ-23.5% לכ-269.6 מיליון שקל

על אף הקורונה, החברה מציגה גידול חד במכירת דירות

ברבעון השלישי מכרה החברה בארץ 214 דירות ומגרשים, למעלה מכפול ממספר הדירות שמכרה החברה ברבעון המקביל אשתקד

בתשעת החודשים הראשונים של 2020 מכרה החברה בארץ 499 דירות ומגרשים, לעומת 286 דירות שמכרה בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 74.5%; סך היחידות כולל 60 מגרשים שהחברה מכרה בתמורה כוללת של כ-28.5 מיליון שקל

יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי: "אנו גאים לסכם את הרבעון השלישי של 2020 עם עלייה ברווח, וגידול חד בהיקף המכירות – זאת למרות התמשכות אירוע הקורונה. י.ח דמרי מקימה כיום כ-1,850 דירות ב-12 פרויקטים ברחבי הארץ, כאשר מאז סיום הסגר הראשון אנחנו עדים להתאוששות משמעותית בביקושים במשרדי המכירות של החברה ואף גידול ניכר במכירות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כל זאת, ללא שינויים משמעותיים במחירי המכירה, בתוך כך, במהלך תקופת הקורונה פעלנו לניצול הזדמנויות והתקשרנו בשתי עסקאות בהיקפים משמעותיים לרכישת זכויות בקרקעות בשכונת בבלי בתל אביב ובבת ים, עסקאות שתומכות בצמיחה ארוכת הטווח של החברה. נמשיך לפעול להרחבת פעילות החברה בפריסה גיאוגרפית, במקצועיות ובדייקנות לחיזוק המותג י.ח. דמרי וליצירת ערך למשקיעים".

חברת י.ח. דמרי, מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2020.

עיקרי תוצאות רבעון שלישי 2020

הכנסות החברה ברבעון השלישי 2020 גדלו בכ-23.5% לכ-269.6 מיליון שקל, לעומת כ-218.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ממכירות, עבודות והשכרה של דירות ומבנים מסחריים ברבעון השלישי 2020 עלה בכ-27.7% לכ-78.2 מיליון שקל (כ-29.2% מההכנסות בסעיף זה) לעומת כ-61.2 מיליון שקל (כ-28.2% מההכנסות בסעיף זה) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי משקף את התקדמות הביצוע והמכירה של פרויקטים בהקמה. הרווח הגולמי הכללי ברבעון עלה בכ-28% לכ-79.5 מיליון שקל לעומת כ-62.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי 2020 עלה בכ-32.9% לכ-56.6 מיליון שקל לעומת כ-42.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי 2020 עלה בכ-34.3% לכ-32.7 מיליון שקל, לעומת כ-24.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון השלישי של 2020 מכרה חברת י.ח דמרי 214 יח"ד בישראל לרבות מגרשים בתמורה כספית של כ-248.6 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 202 יח"ד לרבות מגרשים והתמורה הינה כ-228.3 מיליון שקל), עלייה חדה לעומת 91 יח"ד בישראל ברבעון המקביל אשתקד בתמורה כספית של כ-149.1 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 82 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-133.5 מיליון שקל).
בחו"ל מכרה החברה ברבעון השלישי 24 יח"ד בתמורה כספית של כ-5.3 מיליון שקל, לעומת 11 יח"ד בתמורה כספית של כ-2.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מתאריך 1.10.2020 ועד לתאריך חתימת הדו"ח מכרה החברה 95 יח"ד בארץ בתמורה כספית של כ-179.5 מיליון שקל (חלק החברה 78 יח"ד בתמורה כספית של כ-145.7 מיליון שקל). 3 מגרשים באופקים בתמורה כוללת של כ-1.47 מיליון שקל ו-17 יח"ד בחו"ל בתמורה כספית של כ-3.8מיליון שקל.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ל-30 בספטמבר 2020, הסתכם בכ-1.29 מיליארד שקל ומהווה כ-32.2% ממאזן החברה.

נכון ליום 30.09.2020 החברה מקימה 1,848 יח"ד (מתוכן חלק החברה 1,611 יח"ד) ב-12 פרויקטים ברחבי הארץ וכן 166 יח"ד בחו"ל, מתוכן נמכרו בארץ 578 יח"ד (חלק החברה 544 יח"ד) בתמורה כספית כוללת של כ-821.2 מיליון שקל (חלק החברה 737.4 מיליון שקל).


עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2020

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 גדלו קלות לכ-727.1 מיליון שקל, לעומת כ-718.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתקופה ממכירות, עבודות והשכרה של דירות ומבנים מסחריים עלה בכ-16.5% לכ-204.2 מיליון שקל (כ-28.3% מההכנסות בסעיף זה) לעומת כ-175.2 מיליון שקל (כ-24.4% מההכנסות בסעיף זה) בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי משקף את התקדמות הביצוע והמכירה של פרויקטים בהקמה. הרווח הגולמי הכללי בתקופה (כולל מכירת מלאי קרקעות) עלה בכ-18.5% לכ-208.7 מיליון שקל, לעומת כ-176.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-151 מיליון שקל לעומת כ-158 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נובע מכך שבתקופה המקבילה אשתקד נרשם רווח בסך כ-29.7 מיליון שקל ממכירת פרויקט סיטי טאוור באשדוד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים שנת 2020 הסתכם בכ-85 מיליון שקל לעומת כ-97.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מרישום רווח ממכירת נכס בתקופה המקבילה אשתקד, כאמור.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 מכרה חברת י.ח דמרי 499 יח"ד ומגרשים בישראל בתמורה כספית של כ-652.3 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 466 יח"ד והתמורה הינה כ-595.2 מיליון שקל), לעומת כ-286 יח"ד בישראל בתקופה המקבילה אשתקד בתמורה כספית של כ-448.3 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 272 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-421.6 מיליון שקל).
בחו"ל מכרה החברה 64 יח"ד בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 בתמורה כספית של כ-14.3 מיליון שקל לעומת 22 יח"ד בתקופה המקבילה אשתקד בתמורה כספית של כ-4.4 מיליון שקל.

אירועים אחרונים:

בספטמבר 2020 ביצעה החברה הנפקת איגרות חוב (סדרה ט') בהיקף של כ-210 מיליון שקל.

ביולי 2020 ביצעה החברה הרחבת סדרת איגרות חוב (סדרה ח') בהיקף של כ-47.9 מיליון שקל.

במאי 2020 התקשרה החברה בהסכם לרכישת מגרש בשטח של 8.25 דונם בשכונת "בבלי" בתל אביב תמורת כ-171 מיליון שקל. בהתאם לתוכנית בניין עיר החלה על המקרקעין, ניתן לבנות על המגרש מגדל בן 44 קומות הכולל 190 יח"ד בהיקף כולל של 25,000 מ"ר (שטח עיקרי). המוכר הגיש בקשה להיתר מכוח הקלת "שבס כחלון" להגדלת הזכויות במגרש, לפיה ניתן יהיה להקים במגרש האמור כ-62 יחידות דיור נוספות וסך כולל של כ-252 יחידות דיור.

במאי 2020 חתמה החברה על הסכם מול חברת האופנה קסטרו לרכישת זכויות מקרקעין בשטח של כ-7 דונם בבת ים, בתמורה ל- 140 מיליון שקל, בתוספת מע"מ. העסקה כוללת זכויות בשני מגרשים: הראשון בייעוד משולב של מגורים מסחר ותעסוקה, הכולל 225 יח"ד למגורים בשני בניינים, וכן מגרש נוסף ביעוד משולב של מסחר, תעסוקה ומבני ציבור, עליו קיים מבנה בן 3 קומות שמשמש היום את פעילות המטה של רשת קסטרו, שתמשיך לשכור מי.ח. דמרי את המשרדים לתקופה של 36 חודשים מיום השלמת העסקה.

במאי 2020 התקשרה החברה בהסכמים עם צדדי ג', לרכישת זכויות במקרקעין המצויים בשכונת בבלי בתל אביב הידועים כחלק ממגרשים 5 ו- 6, המהווים כ- 32 יחידות דיור. ביחס לכ-26 יחידות במגרש 6 נכנסה החברה בנעלי המוכר בהסכם עם צד שלישי לפיו זכאי אותו צד ל-26% מהתקבולים בגין מכירת הדירות. השלמת העסקה ביחס ליחידות הנ"ל כפופה להסכמות ואישורים שונים. התמורה בגין הזכויות הינה 30.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין, שולמה במלואה במועד החתימה מהון עצמי כאשר חלקה הופקד בפיקדון בנאמנות להבטחת קבלת האישורים כאמור ואישורי מיסים.
בספטמבר 2020 רכשה החברה זכויות ב- 26 יח"ד נוספות במגרש 6 הנ"ל בתנאים דומים.

במרץ 2020 התקשרה החברה בהסכמים עם שתי אגודות שיתופיות לרכישת זכויותיהן, לרכישה בפטור ממכרז זכויות ב-4 מגרשים בשכונת הפארק בבאר שבע להקמת 260 יח"ד. החברה שילמה את התמורה בגין הקרקע לרמ"י בסך של כ-25.6 מיליון שקל בתוספת מע"מ וכן את דמי הפיתוח למשהב"ש, בסך של כ-33 מיליון שקל.


י.ח. דמרי, שבשליטת יגאל דמרי פועלת בישראל החל משנת 1989 ועוסקת בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ וכן עוסקת בייזום פרויקטים למסחר ומלונאות. בנוסף, מחזיקה החברה במספר נכסים מניבים בישראל.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il