סלקום מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי של 2020: - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוסלקום מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי של 2020:


סלקום
משבר הקורונה המשיך לפגוע בתוצאות החברה והביא להפסד של 37 מיליון ש"ח ברבעון
הכנסות בגובה 956 מיליון ש״ח לסלקום ברבעון השלישי של 2020
לעומת 928 מיליון ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 3%

o גולן טלקום תרמה 5 מיליון ש״ח לרווח הנקי, על אף שעסקת גולן טלקום נסגרה רק בסוף חודש אוגוסט 2020

o צמיחה של 6,000 לקוחות במספר מנויי סלקום TV ביחס לרבעון קודם

o סלקום מפרסמת לראשונה את מספר מנויי לקוחות הסיבים – 80 אלף לקוחות - גידול של 15% ביחס לרבעון הקודם

o גידול של 19.2% בהכנסות ממכירת ציוד קצה לכ-261 מיליון ש"ח בהשוואה ל-219 מיליון ש"ח ברבעון המקביל

o כתוצאה ממהלכי התייעלות קטנו הוצאות המכירה, השיווק, ההנהלה והכלליות ב-6.6% והסתכמו ב-227 מיליון ש"ח, לעומת ל-243 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2019

בהתייחס לתוצאות הרבעון השלישי של 2020 ציין אבי גבאי, מנכ"ל קבוצת סלקום:

"ברבעון השלישי המשכנו להתמודד עם השפעות משבר הקורונה אשר המשיך לפגוע בתוצאות החברה. אנו פועלים להמשיך ולהתאים את מבנה ההוצאות וממוקדים במתן שירות מצוין ללקוחות שלנו. אנחנו גאים מאד בהתאמת החברה למשבר הקורונה שבאה לידי ביטוי בין השאר בצמיחה של מכירת ציוד הקצה על אף שבחלק מהתקופה החנויות היו סגורות.

אנו ממשיכים לצמוח בכמות מנויי הטלוויזיה והאינטרנט שלנו. לסלקום יש כיום כ-80 אלף לקוחות סיבים פעילים, מתוך 500 אלף משקי בית בבניינים מחוברים. במהלך הרבעון נחתם הסכם השקעה, המותנה בקבלת אישורים רגולטוריים, לכניסת הוט כשותפה ב-IBC. ההסכם יאפשר הרחבה משמעותית של היקף פריסת הסיבים האופטיים ובקצב מואץ. הפריסה הרחבה תהפוך את סלקום מחברה שנשענת על תשתיות נייחות של אחרים לחברה שותפה בתשתית נרחבת ועצמאית.

ברבעון זה השלמנו את עסקת רכישת גולן. העסקה מחזקת את מעמדה של סלקום כחברת תקשורת מובילה וצפויה לתרום באופן משמעותי ל-Adjusted EBITDA ולתזרים החופשי של סלקום.

קיבלנו את הרישיון לדור 5 וממשיכים להקים אתרים שיתמכו ברשת דור 5, לצד המשך הרחבה של רשת דור 4 שמשפרת את הביצועים ברשת ואת רמת השירות ללקוחותינו״.

קבוצת סלקום הודיעה היום על תוצאותיה לרבעון השלישי של 2020.סקירה פיננסית - רבעון שלישי של 2020 בהשוואה לרבעון שלישי של 2019:

החל מחודש ספטמבר 2020, כוללות התוצאות את תוצאות גולן טלקום.

o ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2020 עלו ב-3.0% והסתכמו ב-956 מיליון ש"ח (278 מיליון דולר), בהשוואה ל-928 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העליה בהכנסות מיוחסת לעליה של 19.2% בהכנסות מציוד אשר קוזזה כנגד ירידה של 2.0% בהכנסות משירותים, בעיקר שירותי רומינג.

o הכנסות משירותים הסתכמו ב-695 מיליון ש"ח (202 מיליון דולר) ברבעון השלישי של 2020, ירידה של 2.0% בהשוואה ל-709 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

o ההכנסות משירותים במגזר הנייד ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו ב-414 מיליון ש"ח (120 מיליון דולר), ירידה של 5.7% בהשוואה ל-439 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ירידה זו נבעה בעיקר עקב ירידה בהיקף פעילות הרומינג של החברה (שירותי נדידה) כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה, שקוזזה באופן חלקי מהכנסות של חברת הבת גולן טלקום, שאוחדה החל מחודש ספטמבר.

o הכנסות משירותים במגזר הנייח ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו בסך של 327 מיליון ש"ח (95 מיליון דולר), עליה של 5.1% בהשוואה ל-311 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עליה זו נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות משירותי האינטרנט והטלוויזיה.

o הכנסות מציוד ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בסך של 261 מיליון ש"ח (76 מיליון דולר), עליה של 19.2% בהשוואה ל-219 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העליה נבעה, בין היתר, מגידול בהיקף מכירות ציוד הקצה באתר האינטרנט במגזר הנייד .

o עלות המכירות והשירותים הסתכמה ברבעון השלישי של שנת 2020 ב-744 מיליון ש"ח (216 מיליון דולר), בהשוואה ל-659 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2019, עליה של 12.9%. עליה זו נבעה בעיקר מגידול במכר ציוד הקצה במגזר הנייד, גידול בעלויות דמי הקישוריות כתוצאה מגידול בדקות ואיחוד לראשונה של גולן החל מחודש ספטמבר. מאידך חל קיטון בעלויות התוכן בשירותי הטלוויזיה.

o הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם ב-212 מיליון ש"ח (62 מיליון דולר) בהשוואה ל-269 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2019. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם ב-22.2%, ירידה מ-29.0% ברבעון השלישי של שנת 2019 וזאת, בין היתר, לאור גידול במכירות ציוד קצה ברווחיות גולמית נמוכה יותר.

o הוצאות המכירה, השיווק, ההנהלה והכלליות והפסדי אשראי ירדו ברבעון השלישי של שנת 2020 ב-6.6% והסתכמו ב-227 מיליון ש"ח (66 מיליון דולר), בהשוואה ל-243 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2019. ירידה זו נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות שכר והוצאות פרסום כתוצאה ממהלכי התייעלות שהחברה מבצעת להתאמת מבנה ההוצאות.

o הפסד (רווח) תפעולי - ההפסד התפעולי לרבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב-6 מיליון ש"ח (1 מיליון דולר) לעומת רווח תפעולי של 36 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2019. עיקר ההפסד התפעולי נבע לאור פגיעת משבר נגיף הקורונה בהכנסות החברה מפעילות הרומינג (שירותי נדידה) .

o ה-Adjusted EBITDA לרבעון השלישי של שנת 2020 ירד ב-14.8% והסתכם ב-231 מיליון ש"ח (67 מיליון דולר) בהשוואה ל-271 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2019. שיעור ה-Adjusted EBITDA מסך ההכנסות לרבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב-24.2%, ירידה מ-29.2% ברבעון השלישי של שנת 2019.

o הוצאות מימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2020 עלו ב-3.2% והסתכמו ב-32 מיליון ש"ח (9 מיליון דולר), בהשוואה ל-31 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2019.

o ההפסד לרבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב-37 מיליון ש"ח (10 מיליון דולר) בהשוואה להפסד של 2 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2019. כאמור עיקר הגידול בהפסד נגרם לאור המשך משבר נגיף הקורונה אשר המשיך לפגוע בהכנסות החברה מפעילות הרומינג (שירותי נדידה).

o ההפסד הבסיסי למניה לרבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם ב-0.22 ש"ח למניה (0.07 דולר) בהשוואה להפסד בסיסי למניה של 0.01 ש"ח ברבעון השלישי אשתקד.סקירת מימון והשקעות

o תזרים המזומנים הפנוי לרבעון השלישי של 2020 הסתכם ב-44 מיליון ש"ח (13 מיליון דולר), בהשוואה ל-234 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2019. ברבעון המקביל אשתקד נבע לחברה תזרים ממכירה של תשתית סיבים בשכונות מגורים בסך של 181 מיליוני ש"ח. הירידה בתזרים המזומנים הפנוי מ-53 מיליון ש"ח ל-44 מיליון ש"ח נובעת בעיקר מירידה בתקבולים בגין פעילות הרומינג אשר קוזזה מהשקעות נמוכות יותר ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשים.

o סך ההון שנצבר ליום 30 בספטמבר 2020 הסתכם ב-1,918 מיליון ש"ח (558 מיליון דולר). במהלך הרבעון מומשו אופציות.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il