וואן טכנולוגיות: הרווח הנקי ברבעון הרביעי 2019 עלה ב-11.8% לכ-23.2 מיליון שקל‎ - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות שוק ההון

וואן טכנולוגיות: הרווח הנקי ברבעון הרביעי 2019 עלה ב-11.8% לכ-23.2 מיליון שקל‎


עדי אייל, מנכ"ל החברה קרדיט: Regev Art Photography
וואן טכנולוגיות מסכמת את שנת 2019 עם צמיחה בכל המדדים העסקיים
החברה סיכמה את שנת 2019 עם גידול של 12.3% בהכנסות ל-1.60 מיליארד שקל; גידול של 33% ברווח התפעולי לכ-125.1 מיליון שקל; גידול של 26% ברווח הנקי לכ-87 מיליון שקל

הרבעון הרביעי של 2019 הסתכם עם צמיחה של 3.9% בהכנסות ל-415.7 מיליון שקל; גידול של 11.8% ברווח הנקי ל-23.2 מיליון שקל; גידול של 13.3% ברווח התפעולי לכ-33.4 מיליון שקלעדי אייל, מנכ"ל קבוצת וואן טכנולוגיות: "אנו מסכמים את שנת 2019 עם צמיחה דו ספרתית במרבית המדדים העסקיים (מחזור ההכנסות, רווח תפעולי ורווח נקי) כאשר עיקר הצמיחה מתמקד בהכנסות מגזר התוכנה. הגידול בפעילות העסקית נובע מצמיחה אורגנית בעיקר בתחום פתרונות בעולם מחשוב הענן, וכן בזכות הטמעה מוצלחת של סדרת הרכישות שביצענו בשנה האחרונה. כמו כן, הודענו לאחרונה על סבב מינויים משמעותי בקבוצה, שיביא לרענון שדרת הניהול שתוביל את המשך יישום המהלכים האסטרטגיים בשורות הקבוצה".

חברת וואן טכנולוגיות, שהינה מחברות ה-IT המובילות בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2019 כולה, המלמדות על המשך השיפור בפרמטרים התפעוליים – הודות לצמיחה אורגנית והטמעה מוצלחת של הרכישות האחרונות, לצד שיפור בשיעורי הרווחיות והרווחים של החברה.

עיקרי התוצאות לשנת 2019 כולה:
ההכנסות בשנת 2019 צמחו ב-12.3% ל-1.60 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.43 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת כאמור הן מגידול אורגני בפעילויות החברה, שבעיקר נובע מפעילויות בתחום מחשוב הענן ובחלקו מכניסה לאיחוד של חברות שאוחדו לראשונה בתקופת הדוח, בעיקר בתחום יישומים בתחום ה-ERP מביתSAP ופעילות BI. להלן התפלגות ההכנסות בחלוקה למגזרי פעילות:

• הכנסות מגזר התוכנה בתקופה הסתכמו בכ-790.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-626.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• הכנסות מגזר התשתיות בתקופה צמחו ל-693.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-692.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• הכנסות מגזר שירותים מנוהלים בתקופה צמחו ב-10.5% ל-141.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-128 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בשנת 2019 עלה ב-16% ל-280.3 מיליון שקל (17.5% מההכנסות), בהשוואה ל-241.7 מיליון שקל (16.9% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקף פעילות החברה.

הרווח התפעולי בשנת 2019 עלה ב-33% ל-125.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-94.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח התפעולי מיוחסת בעיקר לצמיחה בהיקפי הפעילות במגזר התוכנה והשיפור בשיעור הרווח התפעולי במגזר זה.
שיעור הרווח התפעולי (בנטרול הכנסות אחרות) בשנת 2019 עלה ל-7.3%, בהשוואה ל-6.6% בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בשיעור הרווח התפעולי מיוחס לכל מגזרי הפעילות של החברה. להלן התפלגות שיעור הרווח התפעולי:
• שיעור הרווח התפעולי במגזר התוכנה בתקופה עלה ל-10.3%, בהשוואה ל-9.9% בתקופה המקבילה אשתקד.
• שיעור הרווח התפעולי במגזר התשתיות בתקופה עלה ל-5.8%, בהשוואה ל-4.8% בתקופה המקבילה אשתקד.
• שיעור הרווח התפעולי במגזר שירותים מנוהלים בתקופה עמד על 4.3%ֵֵֵֵ, בהשוואה ל-4.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי בשנת 2019 עלה ב-26% ל-87 מיליון שקל (מתוכו, כ-82.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה ל-69 מיליון שקל (מתוכו, כ-65.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, מצמיחה דו-ספרתית בהכנסות לצד עלייה בשיעור הרווח התפעולי של הקבוצה.

ה-EBITDA בשנת 2019 עלה ב-51.4% ל-167.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-110.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב-EBITDA נובע מהגידול ברווח התפעולי וכן מיישום לראשונה של תקן IFRS16.

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי של שנת 2019:
ההכנסות ברבעון הרביעי של 2019 צמחו ב-3.9% ל-415.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-400 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. להלן התפלגות ההכנסות בחלוקה למגזרי פעילות:
• הכנסות מגזר התוכנה ברבעון צמחו ב-13% ל-203.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-180 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה הן מגידול אורגני והן מרכישת חברות שאוחדו לראשונה.
• הכנסות מגזר התשתיות ברבעון הסתכמו ב-179.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-192.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הכנסות מגזר שירותים מנוהלים ברבעון צמחו ב-14.3% ל-36.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-32 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בחלקה מרכישת יתרת המניות של חברת ICSC ברבעון השני של השנה.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2019 עלה ב-10.5% ל-76 מיליון שקל (18.3% מההכנסות), בהשוואה ל-68.7 מיליון שקל (17.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי עלה ב-13.3% ל-33.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-29.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי מיוחסת בעיקר לצמיחה בהיקפי הפעילות במגזר התוכנה, לצד השיפור בשיעור הרווח התפעולי.

שיעור הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2019 עלה ל-8% בהשוואה ל-7.3% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור בשיעור הרווח התפעולי, בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, מיוחס בעיקר למגזרי הפעילות העיקריים של החברה.

 שיעור הרווח התפעולי במגזר התוכנה ברבעון עלה ל-11.2%, בהשוואה ל-10% ברבעון הקודם ובהשוואה ל-10.5% ברבעון המקביל אשתקד.
 שיעור הרווח התפעולי במגזר התשתיות ברבעון עלה ל-6.4%, בהשוואה ל-5.6% ברבעון הקודם ובהשוואה ל-6.1% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלה ב-11.8% ל-23.2 מיליון שקל (מתוכו, כ-21.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה ל-20.8 מיליון שקל (מתוכו, כ-19.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, מצמיחה דו-ספרתית בהכנסות לצד שיפור חד בשיעור הרווח התפעולי, בדגש על השיפור במגזר התוכנה.

ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלה ב-35.5% ל-46.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-34.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נתוני מאזן ליום ה-31.12.2019:
היקף המזומנים ושווי מזומנים הסתכם ב-60.5 מיליון שקל. החוב הפיננסי ברוטו הסתכם ב-167 מיליון שקל. בהתאם לכך, החוב הפיננסי, נטו הסתכם ב-107 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה עלה ל-326.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-298.7 מיליון שקל בסוף שנת 2018. העלייה בהון העצמי נבעה מהגידול האמור ברווחי החברה, בניכוי חלוקת דיבידנד שחולק במהלך התקופה בסכום כולל של כ-52.9 מיליון שקל.

דירקטוריון החברה דן בישיבתו האחרונה בהשלכות אירועי הקורונה, והחליט כי לאור אי הוודאות לגבי משך האירועים והיקפם, ומתוך אחריות מול בעלי המניות ועובדיה של החברה, יש להשעות את חלוקת הדיבידנד בגין הרבעון הרביעי של שנת 2019. החברה עוקבת אחר האירועים ותעדכן במידת הצורך.
יצוין, כי נכון להיום אין לאירועי הקורונה השפעה מהותית על פעילות החברה.

אירועים מרכזיים בתקופת הדוח ולאחריו:

בחודש פברואר 2020, הודיעה החברה על שורת מינויים בהנהלתה: שלי כהן מונה לתפקיד מנכ"ל החברה לאוטומציה; אורי אנוך מונה לסמנכ"ל הכספים של הקבוצה; שלום דיין מונה למנכ"ל חטיבת התשתיות; עדי שיין מונה למנהל מערך המכירות ללקוחות אסטרטגיים; ששי שילה מונה לסמנכ"ל פיתוח עסקי של תחום המגזר הציבורי; ויעלה בש מונתה לסמנכ"לית הכספים של מגזר התוכנה בקבוצה.

בדצמבר 2019 הודיעה החברה על חתימת הסכם לרכישת 51% ממניות חברת א.אפשטיין ובניו תמורת כ-11.2 מיליון שקל. החברה הנרכשת מתמחה בניהול פרויקטים בתחומי הבניה והתשתיות, בעיקר בתחומי התשתיות הלאומיות.
וואן טכנולוגיות תוכנה הינה אחת מחברות ה-IT המובילות בישראל. החברה מספקת פתרונות טכנולוגיים לאלפי לקוחות במגזרי המשק השונים. בחברה מועסקים כ-4,000 עובדים מקצועיים בארץ ובחו"ל. מניית החברה נכללת במדד ת"א 125. מנכ"ל החברה הוא מר עדי אייל.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il