ארקו החזקות מציגה תוצאות חזקות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020, המלמדות על המשך המומנטום החיובי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות שוק ההון

ארקו החזקות מציגה תוצאות חזקות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020, המלמדות על המשך המומנטום החיובי


אריה קוטלר ארקו
בדרך למיזוג עם חברת Haymaker
GPM, החברה המוחזקת ע"י ארקו, מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2020 עם שיפור חד בכל הפרמטרים המרכזיים;


תחזית ה-Adj. EBITDA של GPM לשנת 2020 כולה עודכנה מעלה
לכ-163-167 מיליון דולר (ללא עסקת Empire שהושלמה בתחילת אוקטובר 2020), זאת לעומת כ-145-150 מיליון דולר בתחזית הקודמת וכ-80.2 מיליון דולר בשנת 2019 כולה

ארקו פועלת להשלמת המיזוג עם חברת Haymaker האמריקאית עד לסוף שנת 2020, לפי שווי פעילות של כ- 2 מיליארד דולר לחברה הממוזגת.

אריק קוטלר, מנכ"ל ארקו החזקות: "אנחנו מסכמים רבעון נוסף עם שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים ורווחיות משמעותית בחברת הבת GPM. בין היתר, אנחנו ממשיכים להציג רווחיות גבוהה ממכירת דלקים ולצד זאת מציגים המשך גידול במכירות בחנויות הנוחות על בסיס Same Store לאור שינויים בהרגלי הצריכה בארה"ב ברקע למגפת הקורונה ופעולות בהן נקטנו להגברת המכירות.
החברה ממשיכה ליהנות מגמישות ונזילות פיננסית המתבטאת בין היתר ביתרות מזומנים של כ-365 מיליון שקל בקופת ארקו, יתרות מזומנים של למעלה מ-100 מיליון דולר בקופת GPM, קו אשראי ל-GPM בהיקף של כ-140 מיליון דולר שאינו מנוצל וכן קו אשראי מ-Capital One מתוכו כ-100 מיליון דולר לא מנוצלים ואפשרות להגדלה ב-200 מיליון דולר נוספים".
• הכנסות GPM ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו לכ-828 מיליון דולר
• הרווח הגולמי של GPM ברבעון השלישי של 2020 עלה בכ-17% לכ-206 מיליון דולר
• ה-Store level Ebitda של GPM ברבעון צמח בכ-58% לכ-76.7 מיליון דולר
• ה-Adjusted Ebitda של GPM ברבעון צמח בכ-61% לכ-52.1 מיליון דולר. להערכת GPM ה-Adjusted EBITDA החזוי של GPM לשנת 2020 צפוי לעמוד על כ-163-167 מיליון דולר. בנטרול בונוסים חריגים המיוחסים לביצועים בשנת 2020, ה-Adjusted EBITDA החזוי לשנת 2020 מגיע לסך של כ-171-175 מיליון דולר ויחד עם השפעה חזויה של עסקת Empire ברבעון הרביעי של שנת 2020 מגיע לסך של כ-181-185 מיליון דולר. האמור הינו לעומת תחזית קודמת שעמדה על Adj. EBITDA של כ-145-150 מיליון דולר ב-2020.
• הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2020 עלה ב-84% לכ-41.8 מיליון דולר
• GPM רשמה ברבעון השלישי של 2020 רווח נקי של כ-15.7 מיליון דולר.
• הכנסות GPM בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכמו לכ-2.32 מיליארד דולר
• הרווח הגולמי של GPM בתקופה עלה בכ-19% לכ-579 מיליון דולר
• ה-Store level Ebitda של GPM בתקופה עלה בכ-71% לכ-200.8 מיליון דולר
• ה-Adjusted Ebitda של GPM בתקופה עלה בכ-104% לכ-138.8 מיליון דולר
• תזרים המזומנים של GPM מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2020
הסתכם לכ-150.5 מיליון דולר (כ-126.3 מיליון דולר בנטרול השפעת תקן IFRS 16).
• GPM רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2020 רווח נקי של כ-24.8 מיליון דולר.
• למועד פרסום הדוח, יתרות המזומנים של ארקו (סולו) מסתכמות בכ-365 מיליון שקל

חברת ארקו החזקות פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020, המלמדות על שיפור חד בפרמטרים התפעוליים.

עיקר פעילות ארקו הינה החזקתה בשליטה ב-GPM Investments, LLC, שפועלת נכון למועד זה ב-33 מדינות בארה"ב ובמחוז קולומביה בפריסה הכוללת כ-2,920 אתרים, מהם כ-1,330 בהפעלה עצמית, הכוללים חנויות נוחות אשר למרביתן צמודות תחנות דלק וכ-1,590 תחנות דלק המופעלות על ידי צדדים שלישיים להן מספקת GPM דלקים.

האסטרטגיה העסקית של GPM מושתתת בעיקרה על הרחבת הפעילות דרך רכישות של מקבצי אתרים, הכוללים חנויות נוחות ותחנות דלק. נכון למועד פרסום הדוח מדורגת GPMבעשירייה הראשונה מבין רשתות חנויות הנוחות המובילות בארה"ב.

יצוין, כי נתוני הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2020 והתקופות המקבילות אשתקד כוללים את השפעת יישומו של תקן IFRS 16 אשר לו השפעה מהותית על היקף ההתחייבויות והנכסים של החברה, וכן על תוצאות פעילותה.

לתשומת לבכם, נתוני GPM המוצגים הינם בדולרים, ונתוני ארקו הינם בשקלים.

להלן תמצית הדוחות הכספיים של חברת GPM לרבעון השלישי של שנת 2020 (בדולרים):

הכנסות GPM ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו לכ-828 מיליון דולר, לעומת סך של כ-970 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

היקף הגאלונים שנמכר ברבעון השלישי הסתכם בכ-260 מיליון גאלונים, בהשוואה
לכ-291 מיליון גאלונים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת דלקים ברבעון הסתכמו בכ-408 מיליון דולר, בהשוואה לכ-587 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברבעון נובע מירידה של כ-15.1% בהיקף הגאלונים שנמכרו על בסיס same store בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד שנבעה מהירידה בתנועת הלקוחות כפועל יוצא ממגפת הקורונה וכן ירידה של כ-17% במחיר הממוצע לגאלון ברבעון אל מול הרבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות מחנויות הנוחות עלו ברבעון השלישי בכ-9% לכ-404 מיליון דולר, לעומת
כ-370 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהעסקאות שהושלמו במהלך 2019, וכן מעלייה של כ-5% בהיקף המכירות על בסיס same store. העלייה האמורה נבעה מגידול במכירות מוצרי המכולת, סיגריות, מוצרי טבק אחרים (OTP) ומשקאות בעיקר כפועל יוצא מיישום תוכניות שיווקיות של GPM ביניהן מועדון הלקוחות ושימוש בתוכנת JDA (פלנוגרמה), מהמשך הגידול בהכנסות ממוצרים שהביקוש להם גדול בתקופה (כגון מסכות וחומרי חיטוי לידיים), ומהגדלת סל המוצרים הנרכש המיוחסת למגפת הקורונה והסטת ביקושים מערוצי קמעונאות אחרים לחנויות הנוחות. הגידול קוזז על ידי השפעת מכירה, סגירה או העברה למפעילים חיצוניים של אתרים שרווחיותם לא הצדיקה את המשך הפעלתם על ידי GPM.

הרווח הגולמי של GPM ברבעון השלישי של 2020 עלה בכ-17% לכ-206 מיליון דולר, לעומת כ-176 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה בעיקרה מגידול ברווחיות הגולמית ממכירת דלקים ברבעון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (כ-30.9 סנט לגאלון ברבעון אל מול כ-22.7 סנט לגאלון ברבעון המקביל אשתקד על בסיס same store), כפועל יוצא מרמה נמוכה של מחירי הדלק ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד וכן מיוחסת לשמירה על מרווחים גבוהים יחסית אשר להערכת החברה נובעת מירידה ברמת הלחצים התחרותיים בשוק כתוצאה מהירידה בהיקף הגאלונים הנמכרים. בנוסף, חל גידול ברווחיות הגולמית ממכירת סחורות, בין היתר, כתוצאה מהסטת ביקושים מערוצי קמעונאות אחרים לחנויות הנוחות, תוך הגדלת סל המוצרים הנרכש המיוחסת למגפת הקורונה.
הרווח הגולמי ממכירת דלקים עלה בכ-22% ברבעון השלישי לכ-78 מיליון דולר, לעומת
כ-63 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי ממכירת דלקים נבע כתוצאה מגידול בהיקף הגאלונים בגין עסקאות שהושלמו בשנת 2019, וכן מגידול של כ-15.6% (כ-9.4 מיליון דולר) ברווח הגולמי ממכירת דלקים על בסיס same store.
הרווח הגולמי מחנויות הנוחות עלה ברבעון השלישי בכ-12% לכ-113 מיליון דולר, בהשוואה לכ-100 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי ברבעון הושפע מהעסקאות שהושלמו במהלך 2019 ומעלייה של כ-8.9% (כ-8.7 מיליון דולר) ברווח הגולמי על בסיס same store אל מול רבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2020 צמח בכ-84% לכ-42 מיליון דולר, לעומת כ-23 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה-Store level Ebitda של GPM, ברבעון השלישי עלה בכ-58% לכ-76.7 מיליון דולר, לעומת כ-48.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהעלייה ברווחיות הגולמית ממכירת דלקים וממכירת סחורות, כאמור לעיל.

ה-Adjusted Ebitda של GPM ברבעון השלישי גדל בכ-61% לכ-52.1 מיליון דולר, לעומת כ-32.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

GPM רשמה ברבעון השלישי לשנת 2020 רווח נקי של כ-15.7 מיליון דולר (מתוכו רווח של כ-13.3 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות של GPM), בהשוואה להפסד של כ-4.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (מתוכו הפסד של כ-6.4 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות של GPM).

להלן תמצית הדוחות הכספיים של חברת GPM לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 (בדולרים):

הכנסות GPM בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו לכ-2.32 מיליארד דולר, לעומת כ-2.74 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

היקף הגאלונים שנמכר בתקופה הסתכם בכ-731 מיליון גאלונים, בהשוואה לכ-832 מיליון גאלונים בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממכירת דלקים בתקופה הסתכמו
בכ-1.16 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-1.67 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה של כ-16.7%בתקופה בהיקף הגאלונים שנמכרו על בסיס same store בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ירידה שנבעה מירידה בתנועת הלקוחות החל מחודש מרץ 2020 כפועל יוצא ממגפת הקורונה. בנוסף, הקיטון נובע גם מירידה של כ-16% במחירי המכירה הממוצעים לגאלון בתקופה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וכן מהשפעת גריעת אתרים בהפעלה עצמית ברבעון מתוך מטרה למקסם את הרווחיות. קיטון זה קוזז בחלקו על ידי עלייה בכמות הגאלונים כתוצאה מעסקאות שהושלמו בשנת 2019.

ההכנסות מחנויות הנוחות עלו בתשעת החודשים הראשונים של 2020 בכ-8% לכ-1.12 מיליארד דולר, לעומת כ-1.04 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהעסקאות שהושלמו במהלך 2019, וכן מעלייה של כ-3.5% בהיקף המכירות על בסיס same store. הגידול קוזז על ידי השפעת מכירה, סגירה או העברה למפעילים חיצוניים שרווחיותם לא הצדיקה את המשך הפעלתם על ידי GPM .

הרווח הגולמי של GPM בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עלה בכ-19% לכ-579 מיליון דולר, לעומת כ-487 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה בעיקרה מגידול ברווחיות הגולמית ממכירת דלקים בתקופה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (כ-32.9 סנט לגאלון בתקופה אל מול כ-21 סנט לגאלון בתקופה המקבילה אשתקד על בסיס same store). הגידול ברווחיות הגולמית ממכירת דלקים מיוחס בחלקו לירידה המהותית במחירי הדלק בתחילת חודש מרץ 2020 שנמשכה עד לסוף חודש אפריל 2020, אל מול התקופה המקבילה אשתקד, למחירי הדלק שהמשיכו להיות נמוכים ברבעון השני והשלישי של שנת 2020 בהשוואה לרבעונים המקבילים אשתקד וכן לשמירה על מרווחים גבוהים יחסית גם בתקופה מחודש מאי 2020 ואילך אשר להערכת החברה נובעת מירידה ברמת הלחצים התחרותיים בשוק כתוצאה מהירידה בהיקף הגאלונים הנמכרים. בנוסף, העלייה ברווח הגולמי בתקופה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבעה גם מגידול ברווחיות הגולמית ממכירת סחורות כתוצאה, בין היתר, מהסטת ביקושים מערוצי קמעונאות אחרים לחנויות הנוחות, תוך הגדלת סל המוצרים הנרכש המיוחסת למגפת הקורונה.
הרווח הגולמי ממכירת דלקים עלה בכ-37% בתקופה לכ-231 מיליון דולר, לעומת כ-168 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ממכירת דלקים על בסיס
same store עלה בכ-30.2% (כ-48.8 מיליון דולר).
הרווח הגולמי מחנויות הנוחות עלה בתקופה בכ-8% לכ-304.5 מיליון דולר, בהשוואה
לכ-283 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי בתקופה הושפע מהעסקאות שהושלמו במהלך 2019 ועלייה ברווח הגולמי על בסיס same store אל מול התקופה המקבילה אשתקד בשיעור של כ-3.6% (כ-9.8 מיליון דולר).

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 צמח בכ-149% לכ-106 מיליון דולר, לעומת כ-43 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-Store level Ebitda של GPM, בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עלה בכ-71% לכ-200.8 מיליון דולר, לעומת כ-117.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהעלייה ברווחיות הגולמית ממכירת דלקים וממכירת סחורות, כמתואר לעיל.

ה-Adjusted Ebitda של GPM בתקופה עלה בכ-104% לכ-138.8 מיליון דולר, לעומת כ-68.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

GPM רשמה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 רווח נקי של כ-24.8 מיליון דולר (מתוכו רווח של כ-17.8 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות של GPM), בהשוואה להפסד של כ-38 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (מתוכו הפסד של כ-44.4 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות של GPM).

נכון ליום 30 בספטמבר 2020 הונה של GPM הסתכם בכ-171.6 מיליון דולר (כ-97.4 מיליון דולר מיוחס לבעלי המניות של GPM).

תוצאות חברת ארקו לרבעון השלישי של שנת 2020 (בשקלים):

הכנסותיה של ארקו ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו לכ-2.83 מיליארד שקל, לעומת
כ-3.42 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה רשמה ברבעון השלישי של 2020 רווח של כ-28.6 מיליון שקל (מזה חלקם של בעלי המניות כ-9.7 מיליון שקל), לעומת הפסד של כ-17.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (מתוכו הפסד של כ-18.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה).

הכנסות ארקו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו לכ-8.07 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-9.84 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של 2020 החברה רשמה רווח נקי של כ-51.5 מיליון שקל (כ-11.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה להפסד נקי של כ-133.8 מיליון שקל (הפסד של כ-115 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הונה של ארקו ליום 30 בספטמבר 2020 עלה לכ-711 מיליון שקל (מתוכו כ-208 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

למועד פרסום הדוח, יתרות המזומנים של ארקו עומדות על כ-365 מיליון שקל.

עיקר פעילות חברת ארקו למועד זה, הינה החזקתה ב-GPM בשיעור של כ-73.38% מיחידות ההשתתפות הרגילות (אפקטיבית כ-68% בהון בהתחשב ביחידות בכורה הקיימות בהון GPM).

אירועים עיקריים אחרונים:

ביום 6 באוקטובר 2020 הושלמה עסקת Empire בהתאם להסכם רכישה שנחתם בחודש דצמבר 2019. בהתאם לעסקה, GPM, רכשה פעילות סיטונאית בהיקף משמעותי הכוללת אספקת דלקים ל-1,453 תחנות דלק המופעלות על ידי צדדים שלישיים ורכישה של פעילות קמעונאית בהיקף של 84 תחנות דלק וחנויות נוחות בהפעלה עצמית. התמורה בעסקה הסתכמה בכ-353 מיליון דולר, בתוספת סך של כ-11.5 מיליון דולר בגין יתרות מזומן ועלות המלאי בחנויות הנוחות, בניכוי סכומי פיקדונות ובטוחות אחרות שהעמידו דילרים, למועד הקלוזינג. בנוסף לתמורת הבסיס, זכאים המוכרים לתמורה נוספת בהיקף של 20 מיליון דולר ועשויים להיות זכאים לתמורה מותנית בסך של עד 45 מיליון דולר. השלמת העסקה הינה ציון דרך להשלמת עסקת המיזוג עם Haymaker.
ביום 8 בספטמבר 2020 נחתם הסכם צירוף עסקים בין החברה לבין Haymaker Acquisition Corp. II ("Haymaker"), שהינה חברת Special Purpose Acquisition Company ("SPAC"), הנסחרת בבורסת נאסד"ק ואשר גייסה כ-400 מיליון דולר במסגרת IPO על פי תשקיף מחודש יוני 2019. על פי ההסכם, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים למיזוג, עם השלמת עסקת המיזוג, במסגרת מספר מהלכי מיזוג שיבוצעו, תהפוכנה החברה ו-Haymaker לחברות בת בבעלות ובשליטה מלאה של ARKO Corp., שהוקמה על ידי Haymaker בקשר עם הסכם המיזוג ואשר החל ממועד ההשלמה מניותיה מתוכננות להיות רשומות למסחר בנאסד"ק ובבורסה בתל-אביב. עסקת המיזוג מבוססת על שווי אקויטי של כ-1 מיליארד דולר ל-GPM. הצדדים פועלים להשלמת העסקה עד לתום שנת 2020.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il