או.פי.סי אנרגיה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות שוק ההון

או.פי.סי אנרגיה


גיורא אלמוגי מנכל או.פי.סי אנרגיה
ההכנסות ברבעון השלישי 2020 עלו בכ-11.4% לכ-400 מיליון שקל
ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ-97 מיליון שקל

• בחודש  מאי 2020 חתמה החברה על הסכם להקמה, הפעלה ותחזוקה של תחנת כוח בעלת כושר ייצור של 99 מגה וואט שתשרת את מתקן התפלת בשורק ב'
• ביולי 2020 החלה תקופת ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה, בעלת הספק מותקן של 144 מגה וואט
• באוקטובר 2020 חתמה החברה, באמצעות שותפות יעודית, על הסכם לרכישת קבוצת CPV האמריקאית, הפועלת בתחומי החשמל והאנרגיה המתחדשת ובאחזקתה ובניהולה היקף נכסים פעיל וצבר משמעותי מאוד של נכסים בשלבי תכנון והקמה. היקף הרכישה 630 מיליון דולר.


חברת או.פי.סי אנרגיה בע"מ (אפסאTASE: ), דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי 2020

הכנסות החברה ממכירות עלו ברבעון השלישי של 2020 בכ-11.4% לכ-400 מיליון שקל, בהשוואה לכ-359 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה וממכירת אנרגיה ללקוחות קצה, ובתעריף קוגנרציה למנהל המערכת. מנגד, חל קיטון כתוצאה מירידה בתעריף רכיב הייצור ומירידה בזמינות תחנת רותם כתוצאה מעבודות תחזוקה לא מתוכננת בחודש אוגוסט.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-79 מיליון שקל, לעומת כ-88 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מעלויות בגין הפעלת תחנת הכוח בחדרה וכן עלויות תחזוקה לא מתוכננות בתחנת הכוח רותם.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-64 מיליון שקל, לעומת סך כ-92 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע מהירידה ברווח הגולמי, כאמור, וכן מכך שברבעון המקביל אשתקד נרשמו הכנסות אחרות, נטו בהיקף של כ-16 מיליון שקל בעיקר בגין החזר הוצאות משפטיות במסגרת החלטת בוררות תמר, בעוד ברבעון השלישי של 2020 נרשמו הכנסות אחרות נטו בהיקף של כ-1 מיליון שקל.

ה- EBITDA של החברה ברבעון הסתכם בכ-97 מיליון שקל, לעומת סך של כ-120 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול ההכנסות חד פעמיות בגין בוררות תמר, ה-EBITDA ברבעון המקביל אשתקד הסתכמה בכ-106 מיליון שקל.

החברה רשמה רווח נקי ברבעון של כ-18 מיליון שקל (כ-11 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), בהשוואה לרווח של כ-52 מיליון שקל (כ-37 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה) ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים 2020

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכמו בכ-978 מיליון שקל, לעומת כ-1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מירידה בתעריף רכיב הייצור, מירידה בזמינות בתחנת הכוח רותם בשל בדיקות טכניות מתוכננות בתחנה במהלך הרבעון השני של שנת 2020 ותחזוקה לא מתוכננת נוספת בחודש אוגוסט 2020, ומירידה בהיקף צריכת הלקוחות בעיקר בשל שינוי פרופיל הצריכה של לקוחות בתחום ההתפלה, וכן בעקבות תחזוקה לא מתוכננת של לקוח בתחום ההתפלה במהלך החודשים ינואר ופברואר 2020. יצוין, כי השפעת משבר קורונה הקטינה את הכנסות החברה בסך של כ- 2 מיליון שקל בלבד, לאור ירידה בצריכת הלקוחות.

הרווח הגולמי בתקופה הסתכם בכ-197 מיליון שקל, לעומת כ-238 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ-149 מיליון שקל, בהשוואה לכ-215 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מהקיטון ברווח הגולמי, כאמור, וכן מגידול בסעיף הוצאות פיתוח עסקי בעיקר בקשר עם רכישת CPV, והכנסות אחרות, נטו בהיקף של כ-21 מיליון שקל שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד בגין החזר הוצאות משפטיות במסגרת החלטת בוררות תמר, כאמור, בעוד בתקופה ב-2020 נרשמו נכנסות אחרות, נטו בסך כמיליון שקל.

ה- EBITDAשל החברה בתקופה הסתכם בכ-231 מיליון שקל, לעומת כ-299 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול הכנסות חד פעמיות אשתקד בגין בוררות תמר, ה-EBITDA אשתקד הסתכם בכ-284 מיליון שקל.

החברה רשמה רווח נקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 של כ-40 מיליון שקל (כ-20 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), לעומת רווח נקי של כ-103 מיליון שקל (כ-77 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הונה העצמי של החברה, נכון ל-30.9.2020 הסתכם בכ-830 מיליון שקל (כ-762 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת הון עצמי בסך כ-856 מיליון שקל (כ-787 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בסוף 2019.

נכון ליום 30 בספטמבר 2020, לחברה במאוחד מזומנים, פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן קצר ולזמן ארוך בהיקף של כ-989 מיליון שקל.

הפעלת חדרה, יצוין, כי במהלך שנת פעילות הראשונה צפויות להתבצע בתחנת הכוח חדרה פעולות החלפה או שיפוץ של רכיבים מסוימים בטורבינות הגז והקיטור, על ידי קבלן הציוד הראשי, הצפויות להימשך פרק זמן (מצטבר) של כחודש, במהלכן תופעל תחנת הכוח חדרה באופן חלקי. עיקר פעולות החלפה או שיפוץ של רכיבים מסוימים בטורבינות הגז והקיטור טרם בוצעו.

בחודש ינואר 2020 נכנסה לתוקף החלטת רשות החשמל בדבר עדכון תעריפים לשנת 2020, במסגרתו הופחת תעריף רכיב הייצור בכ-8%. לירידה ברכיב הייצור הייתה השפעה שלילית על רווחיות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 לעומת התקופה המקבילה אשתקד והוא צפוי להשפיע על התוצאות של שנת 2020 כולה.

בחודש מאי 2020 דיווחה החברה, כי חתמה על הסכם עם חברת IDE לגבי הקמה, הפעלה ותחזוקה של תחנת כוח מונעת גז טבעי. התחנה מיודעת לשרת את מתקן התפלת מי הים באתר "שורק ב", ש-IDE קיבלה הודעה על כך שזכתה במכרז להקמתו והפעלתו. התחנה תהיה בעלת כושר ייצור של עד 99 מגה וואט. לפי ההסכם, אופיסי תקים, תתפעל ותתחזק את התחנה למשך תקופה של כ-25 שנה.

ב-1 ביולי 2020 החלה תקופת ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה. החברה מעריכה כי חלק מהעלויות הנובעות מהעיכוב במועד התחלת ההפעלה המסחרית, לרבות אבדן רווחים, צפויות להיות מכוסות על יד פוליסת הביטוח של תחנת חדרה.

בחודש  אוקטובר 2020, חתמה החברה על ההסכם לרכישת קבוצת CPV האמריקאית, הפועלת בתחומי החשמל והאנרגיה המתחדשת. היקפה הסופי של העיסקה (100%) יעמוד על כ-815 מיליון דולר, ישמש גם למימון השקעות נוספות למימוש פרויקטים מסוימים מהצבר של CPV ויהיה תלוי בהיקף ההון שיידרש לצורך הקמת אחד מהפרויקטים העתידיים של CPV (פרויקט Three River). או.פי.סי תבצע את הרכישה באמצעות שותפות ייעודית, שהוקמה לצורך העיסקה, ושאו.פי.סי תהיה השותף המנהל שלה, ותחזיק ב-70% מהזכויות בה. לצד או.פי.סי יחזיקו בשותפות גם קבוצת כלל ביטוח (12.75%), מגדל (12.75%) ופועלים שוקי הון (4.5%). העסקה מותנית בתנאים אשר טרם התקיימו.

ל-CPV חמש תחנות כוח פעילות המונעות בגז טבעי הפועלות בהספק מותקן של 4,045 מגה וואט (חלקה של CPV עומד על כ-1,290 מגה וואט) ובאנרגיית רוח בהספק מותקן של 152 מגה וואט (חלקה של CPV עומד על כ-106 מגה וואט). ל-CPV גם תחנות כוח בשלבי הקמה (מונעות גז טבעי) בהספק כולל של 1,258 מגה וואט (חלקה של CPV למועד פרסום הדוח עומד על כ-220 מגה וואט). בתוך כך, ל-CPV צבר פרויקטים בשלבי פיתוח שונים בארצות הברית בהספק כולל של כ-6,200 מגה וואט (חלקה של קבוצת CPV כ-5,744 מגה וואט), שמתוכם כ-1,145 מגה וואט פרויקטים באנרגיה מתחדשת (בעיקר סולארי) בשלבי פיתוח מתקדמים, כ-1,100 מגה וואט באנרגיה מתחדשת בשלבי פיתוח ראשוניים וכן כ-3,955 מגה וואט פרויקטים של תחנות כוח המונעות בגז טבעי. בנוסף, CPV מספקת שירותי ניהול לתחנות כוח בהספק כולל של כ-10,600 מגה וואט.

כחלק מההיערכות לביצוע עסקת CPV, בחודש אוקטובר 2020 הנפיקה החברה, ברוטו, כ-584 מיליון שקל באמצעות הרחבת אג"ח מסדרה ב'. הסכום שגויס שימש לפירעון מוקדם מלא של אג"ח סדרה א' (בהיקף של כ-313 מיליון שקל), והיתרה לפעילות השקעה - העסקה לרכישת קבוצת CPV. בחודש אוקטובר 2020 גייסה החברה כ-1.1 מיליארד שקל בהנפקת מניות.

או.פי.סי אנרגיה בע"מ, הינה חברת החשמל הפרטית הראשונה והמובילה בישראל העוסקת בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח, וכן ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וחברת החשמל. החברה מחזיקה ב-80% בפרויקט תחנת הכוח מישור רותם, ב-100% בפרויקט תחנת הכוח חדרה, וב-100% מפרויקט תחנת הכח צומת, הנמצא בהקמה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il