ארד: פרסמה את תוצאות הרבעון השני לשנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אורביט קבלה הזמנה ראשונה מלוקהיד מרטין בסך של כ-6 מיליון דולר בהמשך להסכם המסגרת שנחתם עמה באוגוסט 2020

מערכת טלנירי | 11/10, 10:09
הסכם מסגרת זה הינו בהיקף צפוי של כ-46 מיליון דולר לפיתוח וייצור הדור הבא של מערכות ניהול קשר ושמע תלת-מימד למטוסי F-16

ביולייט מדווחת על הסכם השקעה והסכם ייצור בחברה הבת דיאגנוסטיר

מערכת טלנירי | 18/10, 09:50
דיאגנוסטיר מגייסת כ- 4 מליון דולר לפי שווי של מעל 18 מליון דולר דיאגנוסטיר ואלכם מדיקל חתמו גם על הסכם ייצור מסחרי, על פיו אלכם מדיקל מתחייבת לייצור מסחרי כלל עולמי


> > חדשות שוק ההון

ארד: פרסמה את תוצאות הרבעון השני לשנת 2020


ארד
גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד והוגו צ'אופן יו"ר דירקטוריון קבוצת ארד מסרו: "תוצאות הרבעון הושפעו מהמשבר העולמי כאשר את עיקר את ההשפעה אנו רואים בשוק האמריקאי

גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד והוגו צ'אופן יו"ר דירקטוריון קבוצת ארד מסרו: "תוצאות הרבעון הושפעו מהמשבר העולמי כאשר את עיקר את ההשפעה אנו רואים בשוק האמריקאי . יחד עם זאת, הפיזור של ארד על פני טריטוריות שונות ,מהווה נקודת חוזקה בתקופה זו ומסייע לפצות באופן נאה על החולשה בפעילות בארה"ב. אנו ממשיכים להציג צמיחה בהכנסות בשוק המקומי. בפעילות החברה בספרד ואיטליה אנו חווים יציבות , חרף האתגרים איתם התמודדנו במהלך הרבעון.
אנחנו ממשיכים לבצע צעדים על מנת לצמצם את השפעת המשבר ולהתאים את רמת ההוצאות לקיטון בהיקפי הפעילות. השפעתם של מהלכים אילו צפויה לבוא לידי ביטוי ביתר שאת ברבעונים הבאים.  גם בתקופה זו, אנו פועלים לקידום פרויקטים ארוכי טווח ומנצלים את התקופה להאצת תהליכי פיתוח. נכנסנו לתקופת המשבר עם איתנות פיננסית גבוהה ויכולת טובה להתמודד עם האתגרים בשווקים השונים. אנו מאמינים כי למרות התקופה המאתגרת שתמשיך ללוות אותנו בהמשך השנה, החברה ערוכה לצלוח תקופה זו בצורה מיטבית.
 
 
עיקרי התוצאות לרבעון השני 2020 :
 
§        הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ-58.7 מיליון דולר, לעומת כ-64.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
§        הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-19 מיליון דולר (המהווה כ-32.5% מההכנסות), לעומת כ-22.2 מיליון דולר (המהווה כ-34.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר משינוי בתמהיל המכירות הגיאוגרפי ומשינויים בשערי חליפין.
 
§        הוצאות המכירה והשיווק הסתכמו ברבעון לסך של כ-5.7 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ-7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
§        הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון לסך של כ-4.1 מיליון דולר לעומת הוצאות בסך של כ-4.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
§        הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 5.2 מיליון דולר (המהווה כ-8.8% מסך ההכנסות), לעומת כ- 7.4 מיליון דולר (המהווה כ-11.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
 
§        הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לסך של 0.5 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מימון בסך של כ-1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  
§        הרווח הנקי המותאם ברבעון הסתכם בכ-4 מיליון דולר לעומת כ-5.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
עיקרי התוצאות לחציון הראשון 2020 :
 
§        הכנסות הקבוצה בחציון הראשון והסתכמו בכ-121.2 מיליון דולר, לעומת כ-120 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד.
 
§        הרווח הגולמי בחציון הראשון הסתכם בכ-39.4 (המהווה כ-32.5% מההכנסות), לעומת כ-40.8 מיליון דולר (המהווה כ-34% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר משינוי בתמהיל המכירות הגיאוגרפי ומשינויים בשערי חליפין.
 
§        הוצאות המכירה והשיווק הסתכמו בחציון לסך של כ-11.9 מיליון דולר (המהוות כ-9.8% מסך ההכנסות)  בהשוואה לסך של כ-12.7 מיליון דולר (המהוות כ-10.6% מסך ההכנסות)  ברבעון המקביל אשתקד.
 
§        הוצאות הנהלה וכלליות בחציון הראשון הסתכמו בכ-8.5 מיליון דולר (המהוות כ-7.1% מסך ההכנסות) לעומת כ-8.4 מיליון דולר (המהוות כ-7.0% מסך ההכנסות)  בתקופה המקבילה אשתקד.  
 
§        הרווח התפעולי בחציון הראשון הסתכם בכ-11.4 מיליון דולר (המהווה כ- 9.4% מסך ההכנסות) לעומת כ-13.1 מיליון דולר (המהווה כ-10.9% מסך ההכנסות).
 
§        הוצאות המימון, נטו בחציון הראשון הסתכמו בכ-2.2 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מימון של כ-0.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
§        הרווח הנקי המתואם בחציון הראשון הסתכם בכ-8.2 לעומת כ-10.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  
 
§        תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם במחצית הראשונה לסך של כ-14.1 מיליון דולר לעומת סך של כ-2.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
השלכות עיקריות של משבר הקורונה – בעוד שהשפעת משבר הקורונה על תוצאות הרבעון השני של שנת 2020 הינה מוגבלת, אין ביכולת החברה להעריך את השפעת המשך התפשטות הנגיף על תוצאות פעילותה העסקית. ההאטה הכלכלית בשוק העולמי ובעיקר בארה"ב (המהווה כמחצית ממכירות הקבוצה) עלולה להשפיע לרעה גם על הכנסות הקבוצה. ההגבלות שהוטלו במדינות השונות בניסיון למנוע את התפשטות הקורונה גרמו לחלק מלקוחות הקבוצה לדחות מועדים לקבלת מוצרים וכן לירידה מסוימת בביקושים למוצרי הקבוצה.
מפעלי החברה בישראל ובארה"ב פועלים באופן רציף לאורך כל תקופת המגבלות, מפעלי חברות הבת בספרד, איטליה וסין אשר הושבתו למספר שבועות חזרו לפעילות רגילה במהלך הרבעון השני והמפעל במקסיקו פועל במתכונת חלקית עד להסרת המגבלותאודות קבוצת ארד
 
קבוצת  ארד, אשר בשליטת הקיבוצים רמות מנשה ודליה וקבוצת מיילסטונס, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי מדידת מים מתקדמים ומסורתיים. מדי המים המתקדמים של הקבוצה משלבים בתוכם מערכת תקשורת ממוחשבת אלחוטית AMR & AMI ומאפשרים מעבר נתונים וניהול משק המים בזמן אמת. חלק ניכר של הכנסות הקבוצה ,(כ-70%) הינו ממכירות AMR/AMI. מרבית הכנסות הקבוצה (כ-80%) הן לייצוא ובעיקר לארה"ב. פעילות הקבוצה בארה"ב מתבצעת באמצעות חברת הבת Master Meter, בעלת מוניטין רב בשוק האמריקאי ואוריינטציה שיווקית איתנה. מפעלי הקבוצה ממוקמים בקיבוץ דליה, ביקנעם, בסין, בדאלאס שבארה"ב, במקסיקו סיטי בסרגוסה בספרד, ובקנלי באיטליה. החברה נסחרת במדד תל אביב 125.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il