חברת לפידות מדווחת לראשונה על תוצאותיה הכספיות לאחר רכישת אפריקה השקעות: - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוחברת לפידות מדווחת לראשונה על תוצאותיה הכספיות לאחר רכישת אפריקה השקעות:


הכנסות של כ-1.25 מיליארד שקל;רווח נקי מאוחד של כ-145 מיליון שקל; גידול של 1.6 מיליארד שקל בצבר ההזמנות של דניה סיבוס ברבעון לסך כולל של 8.8 מיליארד שקל ,הרווח הנקי הוכפל הרבעון לכ-20.1 מיליון שקל ביחס לרבעון הראשון של 2019
מערכת טלנירי | 28/6/20, 16:04
בואו לדבר על זה בפורום ארה"ב

יעקב לוקסנבורג, בעל השליטה ויו"ר קבוצת לפידות קפיטל:


"קבוצת לפידות קפיטל ידעה להשיא ערך למשקיעים לאורך כל שנותיה. מאז 2000, השנה בה נרכשה השליטה בחברה, סך הגידול בהון משקף תשואה שנתית ממוצעת להון של כ-16%. אנו מחויבים להמשיך וליצור ערך למשקיעים ומעריכים כי כניסתנו האסטרטגית לתחום התשתיות והנדל"ן באמצעות רכישת אפריקה השקעות תאפשר לנו להמשיך ולמנף את כוח המותג והיכולות הגבוהות של דניה סיבוס ואפריקה מגורים לשיאים חדשים. כבר ברבעון הראשון של 2020 הגדילה דניה סיבוס את צבר ההזמנות שלה ב-1.6 מיליארד שקל נוכח היותה חברה מובילה, בעלת יתרונות תחרותיים משמעותיים. שוק התשתיות בישראל נהנה מצמיחה משמעותית ואנו צופים כי מגמה זו תימשך ותסייע בהשאת ערך נוסף למשקיעים"


 


לפידות קפיטל, קבוצת השקעות מובילה בתחומי הנדל"ן והתשתיות, התקשורת, הסחר וחלוצת פעילות הקידוחים היבשתיים בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2020, הכוללים לראשונה איחוד חלקי של תוצאות החברות דניה סיבוס ואפריקה מגורים, לאחר השלמת רכישת אפריקה השקעות ב-20 בינואר 2020. הקבוצה מדווחת על רווח נקי של כ-145 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020, הכולל רווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כ-120.6 מיליון שקל, המשקף את כדאיות עסקת רכישת אפריקה השקעות ואת הפוטנציאל הרב הגלום בה. בנוסף, הדוחות מציגים גידול חד בצבר ההזמנות של דניה סיבוס ברבעון הראשון של 2020 שזינק בכ-1.6 מיליארד שקל ונאמד נכון לסוף הרבעון על כ-8.8 מיליארד שקל, הכולל חלק החברה בסך של 800 מיליון שקל מפרויקט התקשוב . הרווח הנקי של דניה ברבעון הראשון של 2020 הכפיל את עצמו ביחס לרבעון המקביל ב-2019 והגיע ל-20.1 מיליון שקל, בין היתר, על רקע גידול בפעילות תחום התשתיות בישראל, תמהיל הפרויקטים ומקסום מעמדה המוביל ויתרונותיה התחרותיים של דניה לטובת זכייה במכרזים משמעותיים. 


קבוצת לפידות, לאחר רכישת אפריקה השקעות, מציגה גידול משמעותי בהיקף הנכסים לכ-7 מיליארד שקל והון עצמי של כ-1.4 מיליארד שקל. תוצאות הרבעון הראשון של 2020 משקפות לקבוצה קצב הכנסות שנתי על בסיס פרופורמה של כ-6 מיליארד שקל וקצב רווח פרופורמה שנתי מאוחד ל-2020 של כ-160 מיליון שקל (לא כולל רווח הזדמנותי).           


סך הכנסות הקבוצה במאוחד ברבעון הראשון של 2020 הסתכמו בכ-1.25 מיליארד שקל, וכוללות הכנסות של כ-863 מיליון שקל מעסקאות בניה ומקרקעין וביצוע עבודות של אפריקה השקעות במאוחד, הכנסות של כ-270 מיליון שקל ממכירות סאני תקשורת ומגזר הסחר הבינלאומי והכנסות אחרות של 120.6 מיליון שקל בגין רווח הזדמנותי מעסקת רכישת אפריקה השקעות המשקף שווי הוגן של נכסים נרכשים העולה על התמורה ששולמה. הכנסות אפריקה השקעות אוחדו באופן חלקי החל ב-20 ינואר, אך משקפות קצב הכנסות רבעוני של כ-1.5 מיליארד שקל לכלל הקבוצה לרבעון ראשון של 2020, וצמיחה כוללת לקבוצה של יותר מ-7% בהשוואה לסך הכנסות הקבוצה של כ-1.4 מיליארד שקל במונחי פרופורמה ברבעון הראשון של 2019.    


הכנסות חברת דניה סיבוס ברבעון הראשון של 2020 צמחו בכ-15.2% והסתכמו בכ-890.9 מיליון שקל. דניה דיווחה במהלך הרבעון הראשון של 2020 על מספר זכיות מהותיות, ביניהן מכרז נתיבי ישראל לתכנון וביצוע המקטע השני של המסילה המזרחית עבור רכבת ישראל בתמורה של כ-600 מיליון שקל לכ-36 חודשים. בכלל זה מבצעת דניה את העבודות בתחנת קרליבך שהינה התחנה התת קרקעית הגדולה והמורכבת ביותר לביצוע בפרויקט הקו האדום; ביצוע המגדל הרביעי בפרויקט מגדלי גינדי TLV בתל אביב בתמורה לכ-450 מיליון שקל על פני 5 שנים; ביצוע פרויקט גינדי “Upper House” בתל אביב בתמורה של כ-555 מיליון שקל ל-5 שנים.


בנוסף, הכנסות אפריקה מגורים צמחו ברבעון הראשון של 2020 בכ-9.5% לכ-256.3 מיליון שקל. אפריקה מגורים דיווחה במהלך הרבעון על בחירת הצעתה המשותפת עם נוה שוסטר (לחברה מחצית הזכויות) לרכישת זכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בהסכם לרכישת זכויות חכירה במגרש ברמת השרון אשר שוויו מוערך בכ-158 מיליון שקל; וכן נבחרה כהצעה הזוכה לרכישת זכויות בקשר עם מגרש "סמל צפון", המשקפת למקרקעין שווי של כ-425 מיליון שקל.     


הכנסות סאני תקשורת הושפעו ברבעון הראשון מסגירת חנויות הרשת וכן חנויות לקוחות סאני תקשורת בקניונים ובמרכזי המסחר כחלק מהשלכות התפשטות נגיף הקורונה, והסתכמו בכ-221.6 מיליון שקל, ירידה של כ-28% בהשוואה לרבעון ראשון 2019. הנהלת החברה ביצעה תהליכי התייעלות והתאמה בהוצאות החברה. מחזור המכירות של חברות הסחר ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-48.4 מיליון שקל, גידול בהשוואה להכנסות של כ-47.1 מיליון שקל ברבעון המקביל כתוצאה מגידול במכירות לאמזון וללקוחות בחנות המקוונת. 


הרווח הנקי המאוחד ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-145 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-17 מיליון שקל, במונחי פרופורמה ברבעון הראשון של 2019. תרומתה של אפריקה השקעות לרווח הקבוצה ברבעון הראשון של 2020 הסתכמה בכ-19.2 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון הושפע בעיקרו מרווח מרכישה במחיר הזדמנותי של כ-120.6 מיליון שקל בגין עסקת רכישת השליטה באפריקה השקעות (80%) בתמורה לסך של 541 מיליון שקל.


ההון העצמי המאוחד ליום 31.03.2020 הסתכם לכ-1.391 מיליארד שקל. ההון העצמי (סולו) של לפידות קפיטל מסתכם, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2020, בכ-583 מיליון שקל, ומהווה כ-54.7% מסך המאזן סולו.


 


מקורות מימון ונזילות תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2020 הסתכם ב-45.6 מיליון שקל ונכון לסוף הרבעון הראשון אמצעיה הנזילים במאוחד של לפידות קפיטל הסתכמו לסך של 858 מיליון שקל, בהשוואה לכ-261.6 מיליון שקל נכון ל-31 בדצמבר 2019.


בחודש מרץ 2020 אישר דירקטוריון אפריקה מגורים חלוקת דיבידנד בסך של 50 מיליון שקל (חלקה של דניה סיבוס הינו כ-28 מיליון שקל). הדיבידנד התקבל בחודש אפריל 2020.


 


 


אודות קבוצת לפידות


לפידות הינה חברת השקעות מובילה המתמחה במגוון רחב של תחומים בארץ ובחו"ל. עיקר פעילותה של הקבוצה, לאחר השלמת עסקת רכישת אפריקה השקעות בה מחזיקה לפידות ב-80% מהון המניות בשותפות עם אלטשולר שחם (20%), הוא בתחומי הקבלנות והתשתיות באמצעות החזקה בחברת דניה סיבוס, וכן ייזום של פרויקטי נדל"ן למגורים באמצעות חברת אפריקה מגורים, בה מחזיקה דניה סיבוס ב-56% מהון המניות. בנוסף, לקבוצה פעילות בתחום יבוא ושיווק טלפונים סלולריים ואביזרים נלווים, באמצעות חברת סאני תקשורת, לה זיכיון בלעדי מחברת סמסונג העולמית למכירה בשוק הפתוח, וכן פעילות בתחום הסחר, באמצעות קבוצת אלפרוס, המהווה ספק של קמעונאיים מהגדולים בעולם, בעיקר Amazon; לפידות הינה חלוצת פעילות הקידוחים היבשתיים בישראל עם ניסיון בהובלת פרויקטים לקידוחי נפט, מים וקידוחי מחקר.


החברה פעילה משנת 1959 ורשומה למסחר משנת 1994. בשנת 2000 רכש מר יעקב לוקסנבורג את השליטה בחברה. מנכ"ל החברה הוא אמיר תירוש.


 טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il