TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהסטרטסיס מדווחתעל הכנסות של 167 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021


ד״ר יואב זייף מנכ״ל סטרטסיס. קרדיט סטרטסיס
״ביצועים ותוצאות חזקות עם צמיחה לאורך כל קו המוצרים ושבירת שיא המכירות״
מערכת טלנירי | 24/2/22, 10:09
בואו לדבר על זה בפורום ארה"ב
ענקית ההדפסה בתלת מימד מדווחת כי הכנסותיה עלו בכ-17% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2020 וכי הכנסותיה לכל שנת 2021 עמדו על 607.2 מיליון דולר. נרשם גידול של 26% במכירת מערכות הדפסה בתלת מימד – שיא של מכירות בשלוש שנים האחרונות, ורבעון שישי ברציפות של תזרים מזומנים תפעולי חיובי

MINNEAPOLIS ורחובות, ישראל - 23 בפברואר 2022 - סטרטסיס (NASDAQ: SSYS), המובילה בפתרונות הדפסה תלת מימדית בפולימרים, הודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2021 ולשנת 2021 בכללותה.

תוצאות כספיות ברבעון הרביעי של 2021 בהשוואה לרבעון הרביעי של 2020
הכנסות של 167.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-142.4 מיליון דולר.
רווח גולמי GAAP עמד על 43.7%, בהשוואה ל-46.4%.
רווח גולמי Non-GAAP עמד על 48.7%, בהשוואה ל-49.5%.
הפסד תפעולי GAAP עמד על 16.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 2.5 מיליון דולר.
רווח תפעולי Non-GAAP הסתכם ב-1.7 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי Non-GAAP של 8.3 מיליון דולר המשקף הוצאות תפעוליות נמוכות בשל שבוע עבודה של 4 ימים בתקופה המקבילה.
הפסד נקי GAAP עמד על 4.8 מיליון דולר, או 0.07 דולר הפסד מדולל למניה, בהשוואה לרווח נקי של 11 מיליון דולר, או 0.20 דולר למניה מדוללת, שכלל הטבת מס חד פעמית של 14 מיליון דולר.
רווח נקי Non-GAAP של 0.5 מיליון דולר, או 0.01 דולר רווח מדולל למניה, בהשוואה לרווח נקי Non-GAAP של 7.0 מיליון דולר, או 0.13 דולר רווח מדולל למניה.
ה-EBITDA המתואם עמד על 7.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-14.6 מיליון דולר.
מזומנים שהופקו מפעילות שוטפת הסתכמו לסך של 4.4 מיליון דולר, לעומת 23.7 מיליון דולר, זאת כתוצאה מרכישת מלאי בהיקף גדול יותר ברבעון הנוכחי.

"הביצועים והתוצאות החזקות לרבעון הרביעי נבעו מצמיחה לכל אורכו של קו המוצרים והטכנולוגיות שלנו בכל אזורי הפעילות שלנו בעולם", אמר ד"ר יואב זייף, מנכ"ל סטרטסיס. ״ההכנסות עלו בכ-17%, מהלך שהונע על ידי גידול של 26% במכירת מערכות הדפסה בתלת מימד – שיא של מכירות של שלוש השנים האחרונות, ורבעון שישי ברציפות של תזרים מזומנים תפעולי חיובי״.


לדברי ד״ר זייף: ״ב-2021 ביססנו את התשתיות ההכרחיות להנעה של הצלחת החברה בשנים הקרובות, הן על-ידי רכישות חשובות והן על-ידי השקות מוצלחות של מוצרים חדשים. חיזקנו את מעמדנו כמובילי השוק והרחבנו את היצע קו המוצרים שלנו בהדפסת תלת מימד פולימרית. ראינו גם מספר גדל והולך של תעשיות שמאמצות בחום את הייצור התוספי ומשלבות אותו בפסי הייצור התעשייתי שלהם, כשאנו ממלאים תפקיד חשוב בשינוי מתמשך זה. מצויידים במוצרים הטובים ביותר מסוגם, בגישה הפתוחה שלנו לחומרים ולתוכנה, עם המאזן הפיננסי החזק בתעשייה ומיקוד בלתי פוסק בהוצאה לפועל, אנו בהחלט ממוצבים כיום היטב להמשך בנייה של המומנטום החזק שיש לנו גם בשנת 2022״.

תוצאות כספיות של שנת 2021 בהשוואה לשנת 2020

הכנסות של 607.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-520.8 מיליון.
רווחיות גולמית GAAP של 42.8% לעומת 42.1%.
רווח גולמי Non-GAAP עמד על 47.8% בהשוואה ל- 47.6%.
הפסד תפעולי GAAP של 79.2 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 456.0 מיליון דולר.
הפסד תפעולי Non-GAAP של 1.7 מיליון, בהשוואה להפסד של 9.1 מיליון.
ה-EBITDA המתואם הסתכם ל- 22.6 מיליון דולר בהשוואה ל- 16 מיליון דולר.
הפסד נטו GAAP של 62 מיליון דולר, או 0.98 דולר הפסד מדולל למניה, בהשוואה להפסד של 443.7 מיליון דולר, או 8.08 דולר הפסד מדולל למניה
הפסד נטו Non-GAAP של 4.3 מיליון דולר או, 0.07 דולר הפסד מדולל למניה, בהשוואה להפסד נטו Non-GAAP של 13.9 מיליון דולר או, 0.25 דולר הפסד מדולל למניה.
מזומנים שהופקו מפעילות שוטפת הסתכמו לסך של 35.8 מיליון דולר בהשוואה ל- 27.8 מיליון דולר.

תחזית פיננסית

בהתבסס על תנאי השוק הנוכחיים ובהנחה שהשפעות הקורונה או עלויות שרשרת האספקה ​​העולמית לא יעכבו עוד יותר את הפעילות הכלכלית, החברה מספקת את התחזית הבאה לשנת 2022:
הכנסות בשנה כולה של 680 מיליון דולר עד 695 מיליון דולר.
צמיחה רבעונית רציפה בהכנסות.
צמיחת ההכנסות ברבעון הראשון צפויה לגדול בין 17% ל- 19% אחוזים לעומת הרבעון הראשון של 2021.
בהתבסס על עלויות התפעול הלוגיסטיות ועלויות החומרים, הרווח הגולמי לשנה כולה יהיה דומה עד מעט גבוה יותר ביחס לשנת 2021, עם שיפור בצמיחה משנה לשנה במחצית השנייה של 2022.
הרווחיות הגולמית ברבעון הראשון צפויה להיות דומה לרבעון הראשון של 2021.
יעד של למעלה מ- 50% רווחיות גולמית בטווח הארוך
הוצאות תפעוליות לשנה כולה גבוהות בבין 20 ל-25 מיליון דולר מאלה שבשנת 2021, בעיקר בשל השקעות מתמשכות במוצרים חדשים כדי להגדיל את ההכנסות.
רווח תפעולי Non-GAAP לשנה כולה קצת מעל 2%, עם הפסד קטן במחצית השנה הראשונה ורווחיות במחצית השנה השנייה.
יעד של למעלה מ- 10% רווחיות תפעולית NON-GAAP בטווח הארוך
הפסד נקי GAAP של 74 מיליון דולר עד 67 מיליון דולר, או 1.11 עד 1.00 דולר רוווח מדולל למניה.
רווח נקי Non-GAAP של 10-13 מיליון דולר, או 0.14-0.19 דולר רווח מדולל למניה.
EBITDA מתואם של 38 מיליון דולר עד 41 מיליון דולר.
השקעות הוניות של 20 עד 25 מיליון דולר.
תחזית רווח Non-GAAP אינה כוללת הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בסך 37 עד 38 מיליון דולר, הוצאות תשלום מבוסס מניות של 31 עד 33 מיליון דולר, הוצאות ארגון מחדש והוצאות אחרות בסך 14 עד 15 מיליון דולר. תחזית ה- Non-GAAP כוללת התאמות מס של 2 מיליון דולר עד 1 מיליון דולר על סעיפי ה- Non-GAAP לעיל.
החברה מתכננת להעביר באופן מקוון את שיחת הוועידה בה ידונו בתוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי של 2021 ביום רביעי, 23 בפברואר בשעה 8.30 בבוקר (זמן ET). שיחת הוועידה עם המשקיעים תהיה זמינה באמצעות שידור חי באתר האינטרנט של סטרטסיס בכתובת investors.stratasys.com, או ישירות בכתובת האינטרנט הבאה:
https://themediaframe.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=UEHU5sS7

אודות סטרטסיס (Stratasys)
Stratasys היא חברה גלובלית המובילה את המעבר העולמי לייצור תוספי (additive manufacturing), עם פתרונות הדפסה תלת מימד חדשניים, בתעשיות דוגמת חלל, רכב, מוצרי צריכה ובריאות. באמצעות מדפסות תלת מימד חכמות ומחוברות, חומרים פולימריים ומערכות תוכנה חכמות מספקת Stratasys יתרונות תחרותיים בכל שלב בשרשרת ערך המוצר. כיום, הגופים והארגוניםהמובילים בעולם פונים אל Stratasys כדי לשנות את עיצוב המוצרים שלהם, להכניס גמישות ומהירות הגעה למערכי הייצור והאספקה שלהם ואף ​​לשפר טיפול בחולים.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il