חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ פותחת את שנת 2019 עם גידול במכירות, צמיחה בהכנסות, שיפור ברווחיות גולמית ועליה חדה ברווח הנקי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > חדשות נדל"ן

חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ פותחת את שנת 2019 עם גידול במכירות, צמיחה בהכנסות, שיפור ברווחיות גולמית ועליה חדה ברווח הנקי


אבישי בן חיים
ההכנסות ברבעון גדלו בכ-32% לכ-84.3 מיליון ש"ח; הרווח הנקי טיפס לכ-7.2 מיליון ש"ח

שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות ברבעון עמד על 24.1%, בהשוואה ל-19.3% ברבעון המקביל אשתקד

במהלך הרבעון מכרה החברה 48 יחידות דיור – גבוה מהיקף המכירות ברבעון המקביל אשתקד

נכון לסוף הרבעון, החברה מבצעת ומשווקת כ-1,000 יחידות דיור (כ-660 יח"ד חלק החברה), מתוכן נמכרו כ-476 יחידות דיור בתמורה לכ-709 מיליון ש"ח

החברה עוסקת בתכנון ובניית 37 פרויקטים; לחברה עתודות קרקע בתכנון בהיקף של כ- 4,600 יחידות דיור (כ-2,200 יח"ד חלק החברה), לצד זכויות בקרקע לבניית כ-22 אלף מ"ר עיקרי מסחר ומשרדים (חלק החברה)

ההון העצמי של החברה עומד על כ-126 מיליון ש"ח ומהווה כ-21% מסך המאזן, בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע

במהלך חודש מאי, הושלמה עסקת הקומבינציה בבית שמש להקמת 640 יח"ד (החברה והמוכרים פועלים להגדלת הכמות ל-1,000 יח"ד) ו-10 אלף מ"ר שטחי מסחר

חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ, חברה לייזום ובנייה למגורים, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2019 המלמדות על גידול במכירות, צמיחה בהכנסות, שיפור בשיעור הרווח הגולמי ועלייה חדה ברווח הנקי.

רבעון ראשון של שנת 2019:
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2019 צמחו בכ-32% לכ-84.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-63.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מהתקדמות קצב ביצוע הפרויקטים למגורים, בדגש על פרויקט באר יעקב שלב ה', לצד גידול בהיקפי המכירות של החברה.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2019 טיפס לכ-20.3 מיליון ש"ח, לעומת רווח גולמי בסך של כ-12.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2019 עמד על כ-24.1%, בהשוואה לכ-24.7% ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-19.3% ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נובע מהשוני בתמהיל הפרויקטים שבביצוע.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2019 הוכפל לכ-12.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-5.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהגידול האמור ברווח הגולמי, בניכוי הגידול בהוצאות מכירה ושיווק בעיקר בגין פרסום פרויקטים חדשים שהחברה החלה בשיווקם.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו בכ-2.7 מיליון ש"ח, בדומה להוצאות המימון, נטו ברבעון המקביל אשתקד שהסתכמו בכ-2.8 מיליון ש"ח.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי של רוטשטיין נדל"ן ברבעון הראשון של שנת 2019 טיפס לכ-7.2 מיליון ש"ח (מתוכו כ-5.1 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-2.6 מיליון ש"ח (מתוכו כ-1.8 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

מכירות:
במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 מכרה החברה יחידות דיור בהיקף גבוה יותר מהיקף המכירות ברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 מכרה החברה 48 יחידות דיור (חלק החברה), בהשוואה למכירת 34 יחידות דיור (חלק החברה) ברבעון המקביל אשתקד.

מתחילת חודש אפריל השנה ועד תאריך חתימת הדוחות מכרה החברה 22 יחידות דיור נוספות.

נכון ליום ה-31 במרץ 2019, לחברה (כולל חלק בעלי הקרקע) כ-965 יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או בשיווק. חלק החברה הינו כ-662 יח"ד, מתוכו נמכרו כ-476 יח"ד בתמורה כספית של כ-709 מיליון ש"ח.

בנוסף, לחברה עתודות קרקע בתכנון להקמת כ- 4,300 יחידות דיור, חלק החברה מתוכו הינו כ-2,164 יחידות דיור, לצד זכויות קרקע לבניית כ-21,900 מ"ר מסחר ומשרדים (חלק החברה). בנוסף, לחברה זרוע התחדשות עירונית, הפועלת באמצעות חברת "אנשי העיר", עם 13 פרויקטים שונים בתל אביב בהיקף של 72 יחידות דיור (חלק החברה).

מאזן ליום ה-31.03.2019:
נכון ל-31 במרץ 2019, הון החברה הינו כ-126 מיליון ש"ח (מתוכו, כ-112 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניות). יחס הון עצמי למאזן, בנטרול מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה, בשיעור של כ-21%.

לחברה קופת המזומנים ומזומנים בחשבונות ליווי מוגבלים בסכום של כ-57.4 מיליון ש"ח. לחברה חוב פיננסי, נטו בסך של כ-337.7 מיליון שקל והיחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו עומד על כ-72.8%.

אירועים מהותיים:
בחודש מאי 2019, הושלמה עסקת הקומבינציה עם בעלי קרקע פרטיים לרכישת הזכויות בקרקע בשטח של כ-62 דונם בבית שמש. בהתאם לתב"ע הקיימת, קיימות בקרקע זכויות בנייה של כ-640 יח"ד וכ-10,000 מ"ר שטחי מסחר.


בעלי הקרקע הפרטיים (המוכרים) יפעלו להגדלת כמות יחידות הדיור בפרויקט כך שתתאפשר בסופו של תהליך בנייתן של כ-1,000 יח"ד במסגרת הפרויקט. החברה צופה כי סך ההכנסות הצפויות בכל שלבי הפרויקט, בהנחה שבקשת ההגדלה תאושר במלואה, יסתכמו בכ-1 מיליארד ש"ח (לא כולל מע"מ).

בחודש אפריל 2019, השלימה החברה הנפקת אגרות חוב סדרה ז' (סדרה חדשה) בסכום כולל של כ-65 מיליון שקל, בריבית שקלית שנתית של כ-5.4% ובמח"מ של כ-2.6 שנים.


אגרות החוב מגובות בשעבוד ראשון על עודפי החברה בפרויקט פרדסיה (שלבים א' ו-ב') המונה 110 יח"ד וגם שעבוד ראשון על עודפי החברה בפרויקט תש"י רמת גן (תמ"א 38/2) המונה 47 יח"ד (חלק החברה 26 יח"ד). סך העודפים הצפויים בשני הפרויקטים יחדיו עומד על כ-82 מיליון שקל.

רוטשטיין נדל"ן הינה חברה ציבורית הפעילה מעל ל-60 שנה, ומאז הקמתה עוסקת ביזום וביצוע פרויקטים גדולים למגורים ברחבי הארץ. רוטשטיין בנתה ובונה שכונות מגורים בנתניה, באר יעקב, תל אביב, רמת גן, מגדל העמק, לוד, קרית מלאכי, כפר יונה, אור עקיבא ועוד.


החברה נסחרת בבורסה בתל אביב מאז שנת 1993. בעלת השליטה בחברה הינה חברת אבני שוהם ייזום בע"מ המוחזקת ע"י מר יצחק מירילשוילי ומר אבישי בן-חיים אשר הינו גם מנכ"ל החברה.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il