אלרוב נדל"ן: תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > חדשות נדל"ן

אלרוב נדל"ן: תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2019


אלרוב
ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 271.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-228.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

חברת אלרוב נדל"ן מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2019.

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 271.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-228.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל ברבעון הסתכמו בכ-86 מיליון ש"ח, לעומת כ- 81 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מרכישת שני נכסים נוספים באנגליה במהלך שנת 2018.

העודף התפעולי ממלונות החברה (למעט לוטיסיה שנמצא בשלבי הרצה) הסתכם ברבעון לכ- 4.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כולל ההפסד התפעולי אשר תרם מלון לוטיסיה ההפסד התפעולי ממלונות החברה הסתכם בכ- 5.8 מיליון ש"ח. החברה צופה המשך צמיחה במגזר המלונות גם בשנת 2019:

מלון לוטיסיה בפריז- במהלך אפריל 2014 נסגר המלון לצורך שדרוג והסבה על מנת שיעמוד בסטנדרטים הגבוהים המאפיינים את יתר מלונות הקבוצה, המלון נפתח מחדש באופן מדורג החל מחודש יולי 2018 ולקראת תום שנת 2018 נפתח באופן מלא. בדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2019 הופחתה הערכת החברה לעודף התפעולי הצפוי של מלון לוטסיה לשנת 2019, מטווח של 40-45 מיליון ש"ח בהתאם לצפי בדוח לשנת 2018, לעודף תפעולי בטווח של 30-35 מיליון ש"ח בדוח הנוכחי, וזאת בשל המשך ההפגנות של "האפודים הצהובים" ברחבי צרפת ובפרט בפאריס, אשר הימשכותם עלולה להמשיך ולהשפיע לרעה על התיירות בפריס וכפועל יוצא על העודף התפעולי של המלון.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה ברבעון הסתכם בכ- 13.3 מיליון ש"ח לעומת כ-21.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ- 41.4 מיליון ש"ח לעומת כ-58.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי) ליום 31.3.2019 הסתכם בכ-7,811 מיליון ש"ח לעומת כ- 8,011 מיליון ש"ח בסוף שנת 2018. הקיטון נובע בעיקר מהחלשות מטבעות הפרנק השוויצרי, האירו והלירה סטרלינג ביחס לשקל שתרמו לירידה בשקלים של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה באירופה.

שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע המשוערך כולל נכסים בלתי מוחשיים (שכולל בעיקר את מלונות החברה בירושלים, באמסטרדם לונדון ובפריס) ליום 31.3.2019 הסתכם בכ-5.0 מיליארד ש"ח לעומת כ- 5.17 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018.

תיק ניירות הערך של החברה - עיקר תיק ניירות הערך הסחירים הינו מניות בנק לאומי. נכון ל- 31.3.19 הסתכם התיק ב כ- 514 מיליון ש"ח (מתוכו 506 מיליון ש"ח מניות בנק לאומי). נכון לשערי המניות ליום 21.5.2019 שווי תיק המניות של הקבוצה עמד על כ- 525 מיליון ש"ח. בנוסף, לאחר תאריך הדוח נמכרו מניות בנק לאומי בתמורה בסך של כ- 29 מיליון ש"ח.


במהלך תקופת הדוח נרשם רווח מניירות הערך הסחירים של הקבוצה בסכום של כ- 34 מיליון ש"ח, אשר נרשמו בדוח רווח והפסד לתקופה.

ההון העצמי של החברה ליום 31 במרץ 2019 הסתכם ב כ- 4,853 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 4,955 מיליון ש"ח בסוף שנת 2018. הקיטון בהון העצמי בסך של כ- 102 מיליון ש"ח נובע בעיקר מקיטון בקרן תרגום פעילות חוץ בסך של כ- 87 מיליון ש"ח, מחלוקת דיבידנד בסך של כ-20 מיליון ש"ח ומרכישת מניות של החברה בסך של כ-5 מיליון ש"ח. מאידך רשמה החברה רווח לתקופה בסך של כ-11 מיליון ש"ח.

נכון ליום 31 במרץ 2019 שיעור ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) מסך המאזן מהווה כ- 35.1% (בהשוואה לכ-34.9% ליום 31.12.2018).

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הרוב בחברה הסתכם בכ- 4,416 מיליון ש"ח לעומת כ- 4,492 מיליון ש"ח בתום שנת 2018.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il