ערך מניות לפידות קפיטל ממשיך בצמיחה: - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

נחתם התיקון להסכם הגז הטבעי של חברת החשמל עם שותפות תמר

מערכת טלנירי | 24/1, 13:44
בתום משא ומתן ממושך סוכמו ההבנות בין חברת החשמל עם שותפות תמר לגבי התיקון להסכם הגז הטבעי. התיקון להסכם משנה את תנאי ההסכם שנחתם בשנת 2012 באופן שמיטיב עם חברת החשמל, בדגש על מנגנון ההצמדה ומחיר הכמות לרכש.

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa3 להפניקס אחזקות ומשנה את האופק מיציב לחיובי ‎‎

מערכת טלנירי | 18/1, 08:55
דירוג הפניקס ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, המתאפיין בגודל משמעותי, בפיזור טוב יחסית של קווי עסקים ובמערך הפצה רחב התומכים ביכולת יצור הכנסותיה


> > חדשות כלכלה

ערך מניות לפידות קפיטל ממשיך בצמיחה:


לפידות קפיטל
עלייה של 67% ברווח הנקי לבעלי המניות - הונם העצמי חצה לראשונה את רף מיליארד השקלים
רווח נקי של כ- 26 מיליון שקל לבעלי המניות - עלייה של 67% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
לראשונה כל חברות הקבוצה מחלקות דיבידנד בגין תוצאות הרבעון השני, חלקה של לפידות בדיבידנדים אלו נאמד בכ-33 מיליון ₪. ברבעון זה תחלק לפידות לבעלי מניותיה 20 מיליון ש"ח דיבידנד
מתחילת השנה חילקו חברות קבוצת לפידות קפיטל דיבידנדים בהיקף של כ-159 מיליון שקלים, כאשר חלקה של לפידות בדיבידנדים אלה מסתכם בכ-85 מיליון ₪
חברת דניה, חצתה לראשונה את רף צבר הזמנות של 10 מיליארד שקל - מדווחת על עלייה של 16% ברווח הנקי - ל-28 מיליון שקל;
אפריקה מגורים מכרה ברבעון השני יחידות דיור בהיקף כספי של כ-546 מיליון שקל, בהשוואה ל-153 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד;
סאני תקשורת רשמה צמיחה של 5% בהכנסות ל-220 מיליון שקל, וגידול של 45% ב-EBITDA, לכ-18 מיליון שקל, וזאת מול רבעון מקביל אשתקד.
ההון העצמי של בעלי המניות חצה לראשונה את רף המיליארד שקלים

לפידות קפיטל, קבוצת השקעות מובילה בתחומי הנדל"ן והתשתיות, התקשורת, הסחר וחלוצת פעילות הקידוחים היבשתיים בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני והחציון הראשון לשנת 2021. בדוחות הכספיים של הקבוצה נכללים תוצאות החברות הציבוריות דניה, אפריקה מגורים וסאני תקשורת.

הרווח הנקי לבעלי המניות של לפידות ברבעון השני לשנת 2021 הסתכם בכ-25.7 מיליון שקל, גידול של כ-67% בהשוואה לרווח ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה, הסתכם הרווח הנקי של בעלי המניות בלפידות בכ-49.1 מיליון שקל.

דיבידנדים – מתחילת השנה חילקו חברות קבוצת לפידות קפיטל דיבידנדים בהיקף של כ-159 מיליון שקל, כאשר חלקה של לפידות בדיבידנדים אלה מסתכם בכ-85 מיליון שקל. בגין תוצאות הרבעון השני בלבד, חילקו חברות הקבוצה דיבידנדים בסכום מצטבר של 59 מיליון שקל, כאשר חלקה של לפידות בדיבידנדים אלה מסתכם בכ-33 מיליון שקל. בשבוע שעבר דיווחה חברת סאני תקשורת על חלוקת דיבידנד לראשונה מאז רכישת השליטה בשנת 2015 במסגרת הסדר נושים.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של לפידות חצה לראשונה את רף מיליארד השקלים והסתכם בסוף הרבעון השני בכ-1.018 מיליארד שקל, וזאת בהשוואה להון עצמי של כ-734 מיליון שקל ב-31 לדצמבר 2020.
יתרות נזילות בכלל חברות הקבוצה נאמדות בכ-1.2 מיליארד שקל, המאפשרות לקבוצת לפידות להמשיך ולאתר הזדמנויות עסקיות שישיאו ערך לבעלי המניות.

להלן עיקרי התוצאות הכספיות של החברות המוחזקות ע"י הקבוצה:
דניה (מוחזקת בשיעור של 64%), מחברות הבניה והתשתיות הגדולות בישראל, חצתה לראשונה את רף צבר הזמנות של 10 מיליארד שקל, וזאת לאחר שצבר ההזמנות כולל החברות הכלולות הסתכם בכ-10.7 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון השני, וזאת לעומת צבר הזמנות של כ-8.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, וכ-9.6 מיליארד שקל ברבעון הקודם. דניה סיימה את הרבעון השני עם גידול של 7% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי ברבעון השני גדל ב-16% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והסתכם בכ-28.3 מיליון שקל, בין היתר הודות לשיפור בשיעורי הרווחיות הגולמית, בפרויקטים שהחברה מבצעת. בחודש אפריל חילקה דניה דיבידנד בהיקף של כ-30 מיליון שקל לבעלי המניות, מתוכו קיבלה לפידות כ-19 מיליון שקל, ולאחר פרסום התוצאות הכספיות לרבעון השני, דיווחה דניה על חלוקת דיבידנד נוספת בהיקף דומה, שישולם לבעלי המניות במהלך חודש ספטמבר.
אפריקה מגורים (מוחזקת בשיעור של 41%) מכרה יחידות דיור בהיקף כספי של כ-546 מיליון שקל במהלך הרבעון השני של 2021, וזאת בהשוואה לכ-153 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בפרויקט "DUO" (מתחם סומייל דרום) בו מתבצעות עבודות דיפון וחפירה, נמכרו נכון לסוף הרבעון השני כ-150 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-700 מיליון שקל, אשר טרם באו לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה. שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות המשיך להשתפר בין התקופות, ועלה ל-19%, לעומת 15% ברבעון המקביל אשתקד. נכון לסוף הרבעון השני של 2021, כ-1,824 יחידות דיור נמצאות בשלבי ביצוע ושיווק ב-20 אתרים שונים, מתוכן נמכרו 1,090 יחידות דיור, בשווי חוזי של כ-2.3 מיליארד שקל. הרווח הנקי של אפריקה מגורים ברבעון השני הסתכם בכ-23.3 מיליון שקל, עלייה של כ-19% בהשוואה לרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של כ-15 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון השני, מתוכו צפויה לפידות לקבל כ-6.1 מיליון שקל
סאני תקשורת (מוחזקת בשיעור של 50%) רשמה הכנסות של כ-220 מיליון שקל ברבעון השני, גידול של כ-5% בהשוואה להכנסות הרבעון המקביל אשתקד, וב-EBITDA רשמה סאני עלייה של 45% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וזה הסתכם בכ-17.9 מיליון שקל. במהלך הרבעון השני ביצעה סאני מיחזור חוב, במסגרתו גייסה כ-150 מיליון שקל בשתי הלוואות בנקאיות שוות, שקלית וצמודה, בריביות נמוכות ביחס לריביות ששולמו על אגרות החוב, שנפרעו באופן מלא במסגרת המהלך. הרווח הנקי פרופורמה ברבעון השני, ללא השפעת הפירעון המוקדם של אגרות החוב, נאמד בכ-4.6 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח נקי פרופורמה של כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשבוע שעבר הכריזה סאני, לראשונה מאז נרכשה בה השליטה ע"י קבוצת לפידות בשנת 2015, על חלוקת דיבידנד בסך של כ-10 מיליון שקל, מתוכו צפויה לפידות לקבל כ-5 מיליון שקל.
אלפרוס - פעילות הסחר הבינלאומי (מוחזקת בשיעור של 66%), רשמה ברבעון השני הכנסות של 55 מיליון שקל – זינוק של כ-67% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ועלייה של 37% ביחס לרבעון הראשון השנה. הרווח הנקי של פעילות אלפרוס ברבעון השני הסתכם בכ-3 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח נקי של 1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד וברבעון הראשון של 2021.

אודות לפידות קפיטל:
לפידות הינה חברת השקעות מובילה המתמחה במגוון רחב של תחומים בארץ ובחו"ל. עיקר פעילותה של הקבוצה, לאחר השלמת עסקת רכישת אפריקה השקעות בה מחזיקה לפידות ב-80% מהון המניות בשותפות עם אלטשולר שחם (20%), הוא בתחומי הקבלנות והתשתיות באמצעות החזקה בחברת דניה וכן ייזום של פרויקטי נדל"ן למגורים באמצעות חברת אפריקה מגורים. בנוסף, לקבוצה פעילות בתחום יבוא ושיווק טלפונים סלולריים ואביזרים נלווים, באמצעות חברת סאני תקשורת, לה זיכיון בלעדי מחברת סמסונג העולמית למכירה בשוק הפתוח, וכן פעילות בתחום הסחר, באמצעות קבוצת אלפרוס, המהווה ספק של קמעונאיים מהגדולים בעולם, בעיקר Amazon; לפידות הינה חלוצת פעילות הקידוחים היבשתיים בישראל עם ניסיון בהובלת פרויקטים לקידוחי נפט, מים וקידוחי מחקר.
לפידות פעילה משנת 1959 ורשומה למסחר משנת 1994. בשנת 2000 רכש מר יעקב לוקסנבורג את השליטה בחברה. מנכ"ל החברה הוא אמיר תירוש.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il