פתאל החזקות חוזרת לרווח נקי של כ- 81.4 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

פתאל החזקות חוזרת לרווח נקי של כ- 81.4 מיליון שקל


חברת פתאל נכסים
ההכנסות עלו פי 5 לכ- 645 מיליון שקל; ה- EBITDA ברבעון השני עלה לכ- 362 מיליון שקל. : נכון למועד אישור הדוח לחברה יתרת מזומן של כ- 1.3 מיליארד
על פי הערכות החברה, היא צפויה לסיים את שנת 2021 עם הכנסות שינועו בין 2.6-3.0 מיליארד שקל ו- EBITDAR של בין 900-1.1 מיליארד שקל.
אחוזי התפוסה עלו משמעותית ונכון למועד פרסום הדוח שיעור התפוסה במלונות העירוניים נע בין 50%-80% ומלונות הפנאי בין 95%-80%;החברה צופה שאחוז התפוסה בתום הרבעון השלישי ינוע בין 65%-70%.
הכנסות החברה ברבעון השלישי צפויים להסתכם בכ-1 מיליארד שקל וזאת בהסתמך על ההכנסות בחודשים יולי - אוגוסט שהסתכמו בכ- 650 מיליון שקל – מגמת הצמיחה חזרה לשגרה.
שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "לאחר תקופה מאתגרת ביותר, הכנסות פתאל החזקות צמחו משמעותית וחזרנו להציג רווח בדוחות הרבעון השני. לראשונה מתחילת פרוץ המגיפה, אנו רואים שינוי מגמה משמעותי, שמתבטא בתוצאות הרבעון ,ההכנסות מחודשים יולי אוגוסט ולאור התפוסות החזויות נכון להיום ועד תום הרבעון השלישי שינועו בין 65%-70% - נתון שמראה את המשך המגמה של החזרה לשגרה. בהקשר זה יצויין, כי ישראל והאי הבריטי, הנחשבות אזורי פעילות משמעותיים של החברה, יצאו מהסגר ואחוזי התפוסה בשני האזורים גבוהים . על אף מספר החולים בקורונה , לא מורגשת השפעה על כמות ההזמנות והיקף הביטולים זניח. החזרה לרווח הינה תוצאה של עלייה בביקושים, אבל גם בעקבות צעדי ההתייעלות שנקטנו מתחילת המשבר וכן מהתנהלות החברה לקבלת מענקים בארצות בהן אנו פועלים. בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל עובדי ומנהלי רשת פתאל, על המסירות שהפגינו לאורך כל הדרך ועל העבודה הקשה בחודשים האחרונים ".
פתאל החזקות, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל, הכוללת 219 בתי מלון בארץ ובחו"ל, מתוכם 187 בתי מלון פעילים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני של שנת 2021 עם עלייה בהכנסות וברווחים ובצל ההתמודדות עם התפשטות מגיפת הקורונה.
הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2021 צמחו פי 5 לכ- 644.9 מיליון שקל בהשוואה לכ-122.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020.


נתונים לרבעון 2 במיליוני ש"ח
הכנסות
645
EBITDA
362
FFO
157
רווח נקי
81.4


אחוזי התפוסה בשלושת אזורי הפעילות העיקריים עלו משמעותית ונכון למועד פרסום הדוח שיעור התפוסה במלונות העירוניים נע בין 50%-80% ומלונות הפנאי בין 95%- 80. החברה צופה שאחוז התפוסה עד תום הרבעון השלישי ינוע בין 65%-70%. המכירות בחודשים יולי אוגוסט מצביעים על המשך מגמת הצמיחה והסתכמו בכ- 637 מיליון שקל וצבר ההזמנות לחודשים ספטמבר אוקטובר עומד נכון ליום פרסום הדוח על כ- 380 מיליון שקל.

הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ברבעון השני של שנת 2021 עלה לכ-362 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך של כ-60 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020.
פתאל עוברת לראשונה מתחילת התפרצות הקורונה לרווח נקי. החברה מסיימת את הרבעון השני של שנת 2021 ברווח נקי של כ- 81.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-359.1 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2020. בנטרול IFRS 16 החברה מסיימת את הרבעון השני של שנת 2021 ברווח של כ-94.2 מיליון שקל.
נכון ליום 30 ביוני 2021 הונה העצמי של הקבוצה הסתכם בכ- 2.4 מיליארד שקל בנטרול IFRS 16 ורכושה הקבוע של החברה הסתכם בכ- 5.4 מיליארד שקל. בקופתה מזומנים שווי מזומנים וניירות ערך בסך של כ- 1.4 מיליארד שקל.
את המחצית הראשונה, שהושפעה מהסגר שחל ברבעון הראשון, מסיימת החברה עם הכנסות בסך של כ-840 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 962.2 מיליון שקל. הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) עלה לכ- 292.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 104.4 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. ההפסד המיוחס לבעלי המניות קטן לכ- 300.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ- 665.5 מיליון שקל אשתקד.
עוד מדווחת החברה, כי להערכתה הכנסות החברה וה –EBITDA צפויים לעלות בשנת 2021 וזאת בהסתמך על שקלול בין תיירות פנים לתיירות נכנסת לכל אחת ממדינות הפעילות של הקבוצה בהתאם לנתוני החברה משנת 2019 בצירוף הערכות גופים בינלאומיים בדבר היקף הקיטון הצפוי בתיירות פנים ותיירות נכנסת באותן מדינות/אזורים בשנת 2021. יצויין, כי ישראל ובריטניה, הנחשבות אזורי פעילות משמעותיים של החברה, יצאו מהסגר וצבר ההזמנות בחודש ספטמבר נכון להיום משמעותי. על פי הערכות החברה ההכנסות בשנת 2021 צפויות להסתכם בסכום שנע בין 2.6-3 מיליארד שקל, המייצגים גידול של כ- 60% מההכנסות בשנת 2020. ה- EBITDA צפוי להסתכם בסכום של כ- 1 מיליארד שקל, פי 4 מהרווח בשנת 2020. יובהר, כי מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה והנחות החברה מבוססות כאמור, על נתוניה הכספיים בעבר, תמונת המצב כיום והנחות של גורמים בכירים ובינלאומיים בשוק בו היא פועלת לגבי קצב התאוששות מגזר התיירות העולמי.
עוד עולה מהדיווח, כי פתאל קיבלה עזרה ממשלתית ממדינות בהן היא פועלת באירופה וישראל בהיקף כולל של כ- 652 מיליון בגין מענקים והחזר עלויות כח אדם. לאחר תאריך המאזן, התקרה למענקים בגרמניה הועלתה והחברה הגישה בקשה למענק נוסף בסכום כולל של כ-40 מיליון אירו. בנוסף, החל מחודש מרץ 2020 ועד למועד חתימת הדוח, החברה קיבלה ויתור או דחייה (לשנים הבאות) בקשר עם דמי שכירות בהיקף כולל של כ-608 מיליון ₪ כמו כן, החברה ממשיכה לנהל משאים ומתנים עם מלונות נוספים, על מנת לקבל ויתור או דחייה של תשלום חלק מדמי השכירות של שנת 2020 ושל הרבעונים הראשון, השני והשלישי לשנת 2021.
בחודש יולי השלימה החברה רכישת 50% מהבעלות ב- 4 מלונות אותם היא שוכרת בתמורה ל-54 מליון ליש"ט במקביל לקבלת הנחה בשכירות בסך 52 מליון ליש"ט על פני השנים 2021 עד 2023.
בחודש אפריל 2021 זכתה החברה לאמון המשקיעים עם ביקושים של למעלה מחצי מיליארד שקל לאג"ח (סדרה ג') של החברה. החברה גייסה מן הציבור בהנפקה זו כ- 192 מיליון שקל .
רשת מלונות פתאל, בבעלות משפחת פתאל (63.65%), הוקמה על ידי דוד פתאל במרץ 1998 והיא מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בבעלות, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה וכן ברכישה והקמה של מלונות חדשים.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il