סאמיט אחזקות נדל"ן: הון בעלי המניות גדל ברבעון הראשון לשנת 2020 בכ-400 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

סאמיט אחזקות נדל"ן: הון בעלי המניות גדל ברבעון הראשון לשנת 2020 בכ-400 מיליון שקל


זוהר לוי יור סאמיט
ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-112 מיליון שקל, ה-FFO המאוחד ברבעון הסתכם בסך כ-54 מיליון שקל,ה-EPRA NAV למניה עלה לסך של 55 שקל למניה.

אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "אנחנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2020 עם יציבות בהכנסות ועם גידול משמעותי בהון בעיקר בזכות הגידול בשיעור אחזקתנו בסאמיט גרמניה. בחודש מרץ השלמנו מהלך זה, המקנה לחברה שליטה משמעותית בחברה איתנה ונזילה. מהלך זה מגדיל את אחיזת החברה בנכסים האיכותיים של החברה הבת, ובמקביל משפר את גמישותה הפיננסית של סאמיט לצורך יישום אסטרטגיית הצמיחה העתידית שלה. החברה נכנסה לאירוע הקורונה עם איתנות פיננסית גבוהה, כמתבטא ביתרות נזילות גבוהות, תזרים מזומנים משמעותי ויציב, פריסת חוב לזמן ארוך והיקף משמעותי של נכסים לא משועבדים. בנוסף, החברה נהנית מפיזור רחב על פני 130 נכסים המושכרים לכ-1,300 שוכרים, וכן נהנית מפיזור גיאוגרפי וענפי".

חברת סאמיט פרסמה את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2020.

ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכמו בכ-112 מיליון שקל, בהשוואה לכ-143 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מהשכרת מבנים הסתכמו כ-106 מיליון שקל, לעומת כ-118 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר הירידה נובעת ממכירת נכס בסוף שנת 2019 ומייסוף השקל מול האירו. ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו בכ-6 מיליון שקל, לעומת כ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר הירידה נובעת מכך שההכנסות ממכירת דירות מוכרות עפ"י קצב התקדמות הפרויקט הנמצא בשלבי סיום בשנת 2020.ה-NOI מהשכרת מבנים הסתכם ברבעון בכ-94 מיליון שקל, לעומת כ-104 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע ממכירת נכס בסוף שנת 2019 ומייסוף השקל מול האירו.
ה-Same Properties NOI ברבעון הסתכם בכ-94 מיליון שקל, לעומת כ-100 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת ייסוף השקל מול האירו, ה-Same Properties NOI נותר ברבעון ללא שינוי.
ה-FFO לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ-52 מיליון שקל, לעומת כ-37 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מעלייה בשיעור האחזקה בסאמיט גרמניה במהלך הרבעון אשר קוזזה מהשפעת מכירת נכס בסוף שנת 2019 ומייסוף השקל מול האירו.
החברה סיכמה את הרבעון הראשון לשנת 2020 עם רווח נקי של כ-37 מיליון שקל (כ-32 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-51 מיליון שקל (כ-26 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח לבעלי המניות נובע בעיקר מהעלייה בשיעור ההחזקה בסאמיט גרמניה על אף השפעת מכירת נכס בסוף שנת 2019 וייסוף השקל מול האירו.
תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות הסתכם ברבעון הראשון של 2020 בכ-61 מיליון שקל, לעומת כ-87 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון נובע מפירעון יתרות זכאים לתחילת תקופה, מנכס שנמכר בסוף שנת 2019, רווח ממכירת דירות בתקופה הקודמת ומייסוף השקל מול האירו.
ה-EPRA NAV לאחר רכישת מניות סאמיט גרמניה וגיוס הון ברבעון הראשון, עלה לסך של כ-55 שקל למניה (כ- 3.8 מיליארד שקל).

עיקרי מאזן החברה ליום 31.3.2020:
• סך מאזן החברה הסתכם בכ-8.55 מיליארד שקל, לעומת כ-8.63 מיליארד שקל ליום 31.3.2019.
• ההון העצמי הסתכם בכ-3.55 מיליארד שקל (כ-3.25 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).
• יחס חוב ל- ,CAP נטו הסתכם בכ-46.4%, לעומת כ-42.9% ביום 31.3.19.
• נכון לסוף הרבעון, בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים בסך כ-1.09 מיליארד שקל.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו:
• בחודש מרץ 2020 הושלם מהלך של הצעת רכש מצד החברה הבת סאמיט גרמניה, במסגרתו עלתה סאמיט לאחזקה של 98.2% בחברה הבת שמניותיה נמחקו מהמסחר בבורסה ה-AIM שבלונדון. יצוין, כי בחודשים שקדמו להצעת הרכש הגדילה סאמיט את אחזקתה בסאמיט גרמניה מכ-51% לכ-82%.
• בחודש פברואר 2020 הודיעה מידרוג כי היא מעלה את דירוג אגרות החוב של החברה (סדרות ו', ז', י', י"א) מ- Aa3.il ל Aa2.il -ומותירה את אופק הדירוג יציב. בנוסף, מידרוג קבעה דירוג מנפיק Aa2.il באופק יציב לחברה. כמו כן, מידרוג העלתה את דירוג אגרות החוב )סדרה ח'( מ- Aa3.il ל Aa1.il -והותירה את אופק הדירוג יציב.

סאמיט אחזקות, בשליטת זוהר לוי, הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בישראל ובגרמניה. ליום המאזן, החברה מאחדת 130 נכסים מניבים בגרמניה ובישראל בשווי של כ-7 מיליארדי שקלים ובשטח להשכרה של כ-1.2 מיליון מ"ר, ובנוסף מספר פרויקטים בפיתוח והקמה בהקמה בישראל ובגרמניה. הנכסים מושכרים לכ- 1,300 שוכרים. מרבית נכסי החברה ממוקמים בערים הגדולות או בסמיכות להם ובאזורי הביקוש.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il