תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני והחציון הראשון לשנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני והחציון הראשון לשנת 2019


משה ממרוד צילום סיון פרג
ברבעון השני נרשמה צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים תוך שיפור ברווחיות ומדובר ברבעון שלישי ברציפות שבו נרשם שיא במכירת מזגנים בהשוואה לרבעונים מקבילים

הרווח הנקי הסתכם בכ-20.5 מיליון ₪, גידול של 32.6% תוך שיפור הרווחיות ל-8.2%

ההכנסות הסתכמו בכ-249.4 מיליון ₪, גידול של 6.4% בהשוואה לרבעון המקביל

הרווח הגולמי הסתכם בכ-65.9 מיליון ₪, גידול של כ-9.6% בהשוואה לרבעון המקביל, תוך שיפור הרווחיות ל-26.4%

ה-EBITDA הסתכמה בכ-33.2 מיליון ₪, גידול של 12.5%

הוכרז על חלוקת דיבידנד של 14 מיליון ₪ (המהווים 1.65 ₪ למניה) בגין רווחי המחצית הראשונה של שנת 2019

לדברי משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "אנו מסכמים רבעון עם צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים. זהו רבעון שלישי ברציפות בו אנו רושמים שיא במכירת מזגנים.


אנו ממשיכים לחזק את אחיזתנו בשוק מיזוג האוויר הביתי בישראל ועם הרכישה האסטרטגית של קבוצת פח-תעש עליה הודענו לאחרונה, העמקנו באופן משמעותי את חדירתנו לשוק המיזוג המסחרי והתעשייתי.
תחום ההתייעלות האנרגטית מתקדם בהתאם לתוכניות העבודה וברבעון זה המשכנו להכיר ברווחים שוטפים אשר ילכו ויגדלו וימשכו עד תום שנת 2033.


עסקת פח-תעש מחזקת את מעמדה של תדיראן כשחקן מוביל בכלל מגזרי ומוצרי מיזוג וטיפול באוויר – ביתי, מסחרי ותעשייתי ותומכת בתוכניות הצמיחה שלנו. בעסקה זו גלום פוטנציאל רב שאני בטוח אשר יבוא לידי ביטוי בעתיד.


במקביל, אנו ממשיכים בקידום הפעילות הבינלאומית, בה אנו רואים מנוע צמיחה חשוב לעתיד. בהתאם אנו ממשיכים לבחון לעומק את השווקים הרלוונטיים עבורנו, ואת שיטת החדירה אליהם באופן שיאפשר יצירת ערך.


שילוב המגמות שתוארו, של התחזקות ההובלה בשוק המיזוג הביתי, התבססות בשוק התעשייתי והמסחרי כשחקן מוביל דרך עסקת פח-תעש והתקדמות הפעילות הבינלאומית מייצרים לתדיראן תשתית מצוינת להמשך צמיחה והיא מוכנה לבצע את קפיצת המדרגה הבאה בהתפתחותה. כמו כן, אנו ערוכים לרבעון השלישי אשר מסורתית הינו הרבעון החזק ביותר בשנה בתחום מיזוג האוויר."

תדיראן הולדינגס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני והחציון הראשון של 2019 (בהשוואה לתקופות המקבילות ב-2018), להלן עיקרי התוצאות:

להלן תמצית תוצאות הפעילות לרבעון השני והחציון הראשון של 2019 (בהשוואה לתקופות המקבילות ב-2018:

מחזור המכירות ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם לסך של כ-249.4 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-234.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, צמיחה של כ-6.4%. הגידול נבע מגידול כמותי במכירות המזגנים. זהו רבעון שלישי ברציפות בו נרשם שיא במכירת מזגנים בהשוואה לרבעונים מקבילים.

הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-65.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 60.1 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ-9.6% תוך שיפור הרווחיות הגולמית לכ-26.4% לעומת שיעור של כ-25.6% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווחיות כתוצאה מגידול במכירות ומהכנסה מפעילות תחזוקה שוטפת בגין פרויקט התייעלות אנרגטית בבתי חולים.

ה-EBITDA ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-33.2 מיליון ש"ח גידול בשיעור של כ-12.5%, תוך שיפור הרווחיות לכ-13.3% לעומת כ-12.6% ברבעון המקביל אשתקד. הגידול החד ב-EBITDA נובע בין היתר מיישום לראשונה של תקן IFRS16 שתרם 1.9 מיליון ש"ח לגידול ה-EBITDA.

הוצאות מימון, נטו ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו בכ-2.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-2.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. עיקר הקיטון ברבעון השני של שנת 2019 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע מרישום הכנסות בגין הפרשי שער לעומת רישום הוצאות בתקופה המקבילה אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו על ידי רישום הוצאות בגין הגנות מט"ח לעומת רישום הכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-20.5 מיליון ש"ח גידול בשיעור של כ-32.6%. שיעור הרווח הנקי עמד על כ-8.2% לעומת שיעור של כ-6.6% ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון הנוכחי בנטרול הוצאות והכנסות חד פעמיות שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד, גדל בשיעור של כ- 9.0% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לכ-9.8 מיליון ש"ח לעומת מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת של של כ- 0.4 מיליון ש"ח ברבעון המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נבע מעלייה מתונה יותר ביתרת המלאי והלקוחות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו בעיקר על ידי עלייה מתונה יותר ביתרת הספקים בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי ליום ה- 30.6.2019 עמד על כ-313.6 מיליון ש"ח, לעומת 304.3 מיליון ש"ח בתום שנת 2018. הגידול נובע מהרווח הנקי שנוצר בקבוצה בקיזוז דיבידנדים שחולקו.

דיבידנד - החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של 14 מיליון ש"ח (המהווים 1.65 ש"ח למניה) בגין רווחי המחצית הראשונה של שנת 2019.

אירוע מהותי לאחר תאריך הדוח:
בחודש יולי 2019 הודיעה תדיראן על עסקת רכישה אסטרטגית ומשמעותית, החברה תרכוש 70% ממניות קבוצת פח תעש הכוללת את חברת פח תעש (אשקלון) בע"מ וחברת די.אנד.פי חדרים נקיים בע"מ תמורת 100.1 מיליון ש"ח. הקבוצה עוסקת בטכנולוגיות אוויר לתחומי המסחר, התעשייה והחדרים הנקיים.

יתרת המניות (30%) יוותרו בידי בעלי מניות המיעוט בקבוצה אשר ימשיכו לנהל אותה בשנים הבאות, כאשר נקבע מנגנון של אופציית PUT ואופציית CALL עבור יתרת המניות.

חברת פח תעש הינה חברה מובילה בישראל בתחום מיזוג וטיפול באוויר במגזר התעשייתי ובין היתר בתחומי הסמיקונדקטור, הפארמה, הבניין והחקלאות. לפח תעש זרוע תכנון, זרוע ייצור וזרוע ביצוע והקמת פרויקטים הכוללים ייצור והרכבה של מערכות מיזוג אוויר מורכבות המותאמות באופן ספציפי לדרישות הלקוח.

חברת די.אנד.פי עוסקת בתחום החדרים הנקיים, כולל תכנון, ייצור והקמה של חדרים נקיים לתעשיות הסמיקונדקטור והפארמה, וכן ייצור מוצרים משלימים עבור חדרים נקיים.

בשנתיים האחרונות קבוצת פח תעש ייצרה הכנסות ממוצעות של כ- 160 מיליון ש"ח בשנה ו- EBITDA ממוצעת של כ- 28 מיליון ש"ח ורווח נקי ממוצע של כ- 21 מיליון ש"ח לשנה.

אודות החברה
תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה, ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו- Toshiba, וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל 'לבנים' ו- 'קטנים' תחת מותגים בבעלותה כגון Tadiran, Amcor ו- Crystal. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג"ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il