מידרוג מותירה את האיתנות הפיננסית של בססח על Aa2 באופק יציב - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > חדשות כלכלה

מידרוג מותירה את האיתנות הפיננסית של בססח על Aa2 באופק יציב


מידרוג
דירוג החברה משקף פרופיל עסקי טוב בשוק המקומי, הנתמך בנתחי שוקי משמעותיים במגזרי הפעילות, אולם מוגבל בפעילות נישתית וריכוזית החשופה למחזוריות הכלכלית והכנסות תפעוליות נלוות זניחות

פרופיל הסיכון סביר ביחס לדירוג ונתמך בגמישות חיתומית טובה ופיזור סביר של התיק הביטוחי וכן במדיניות מבטחי משנה שמרנית. הפרופיל הפיננסי של החברה מתאפיין באיכות נכסים ורווחיות טובות ביחס לדירוג והלימות הון בולטת לטובה, בעלת פוטנציאל ספיגת הפסדים טוב, להערכתנו.


נציין, כי קוטנה של החברה ותחום הפעילות הנישתי מהווים מגבלה לדירוג גם ביחס למבטחים הפועלים בכלל הענפים.


נתחי השוק של החברה מעידים על מיצוב עסקי גבוה בשוק המקומי ותומכים ביכולת יצור הרווחים לאורך המחזור, כאשר תמהיל הפעילות בין שני מגזרי הפעילות המרכזיים מאוזן יחסית ואינו מוטה יותר, כפי שהיה בעבר למגזר סחר חוץ, אשר מאופיין ברווחיות גבוהה יותר.


פרופיל תיק ההשקעות של החברה ממשיך לבטא תיאבון לסיכון מתון, כפי שמתבטא בהחזקה משמעותית של אג"ח מדינה ומזומן וכן שיעור נכסים בלתי מוחשיים זניח מההון העצמי, אשר תומכים באיכות נכסים גבוהה ומייצרים ודאות גבוהה יותר ביחס להיקף הכרית ההונית.


הלימות ההון של החברה בולטת לטובה ונובעת גם ממדיניות שמרנית של ההנהלה לצמצום חשיפות ביטוחיות בעזרת שימוש נרחב במבטחי משנה, כאשר יחסי המינוף של החברה טובים לאורך זמן. כמו כן, בתרחישי קיצון שביצענו ביחס למוקדי הסיכון המרכזיים, הכרית ההונית מאפשרת למבטח לספוג הפסדים בצורה טובה שאינה מערערת את יציבותו.


הלימות ההון הטובה משתקפת גם בעודפי הון משמעותיים על פי דירקטיבת סולבנסי 2, התומכים בגמישותה העסקית של החברה, ביכולתה לנצל הזדמנויות עסקיות ולהגדיל את הפעילות ומאפשר גם המשך חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות. לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנדים, אולם קצב בניית כרית ההון היה מוגבל בשנים האחרונות, נוכח חלוקת דיבידנדים בשיעור משמעותי מהרווחים. לאור הפער הניכר מהדרישות הרגולטוריות, מידרוג מביאה בחשבון כי החברה תמשיך בחלוקת דיבידנדים מרחיבה יחסית כך שקצב בניית ההון יוותר מתון, כאשר פוטנציאל צבירת הרווחים מוגבל גם בשל סביבה עסקית מאתגרת. סטייה מהנחה זו, קרי מדיניות דיבידנדים אגרסיבית יותר ולאורך זמן עלולה להוביל ללחץ על הדירוג.


בטווח התחזית לשנת 2019 אנו מעריכים כי פוטנציאל הצמיחה בפעילות הליבה של החברה יוותר מתון, נוכח סביבה עסקית מאתגרת, הנתמכת מחד בצמיחת תמ"ג יציבה יחסית של כ- 3.3% בשנת 2019 וצמיחה של כ- 5.0%-4.5% ביצוא באותה תקופה.


מנגד, הסביבה העסקית תמשיך להתאפיין ברמת תחרות גבוהה יחסית, הגוזרת המשך לחץ מחירים, אך בו בעת מאפשרת גם את הגדלת שיעורי החדירה ברמה הענפית. בנוסף, חוק חדלות הפירעון החדש צפוי להקל על הליכי כניסה ויציאה מחדלות פירעון וכפועל יוצא עלול להוביל לעליית שכיחות התביעות בשוק המקומי, אך גם עשוי להשפיע לחיוב על שיעורי ההשבה, זאת משום שלרוב החברה הינה נושה לא מובטחת. גורמים אלו עלולים להמשיך ולייצר לחץ על המגזר המקומי. בטווח התחזית אנו מעריכים כי היקף הפרמיות של החברה צפוי לגדול בקצב של כ- 3%-5% בשנת 2019 עם יציבות מסוימת בנתח השוק הכולל של החברה.


בתרחיש זה אנו צופים שחיקה מסוימת ברווחיות החברה בשנת 2019, כך שהיחס המשולב בשייר ינוע להערכתנו בטווח שבין 40%-35%. בשקלול יחסי הרווחיות הנגזרים מתרחיש הבסיס ולאור תוצאות השנים הקודמות המשקפות מחזור עסקים לתפיסתנו (בנטרול השפעות חריגות), אנו ממשיכים להעריך את רווחיות החברה לאורך המחזור כטובה ביחס לדירוג.


להערכת מידרוג, דירוג ה-IFS נהנה מיכולת ונכונות גבוהה לתמיכה חיצונית להערכתנו מצד בעלי המניות (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ו- Euler Hermes) במידת הצורך, הן בשל מחויבות חוזית והן בשל היקף התמיכה הנדרש ביחס לפרופיל הפיננסי של בעלי המניות, כאשר החברה הינה חלק מהמערך הגלובאלי של Euler Hermes. נכונות זו נתמכת גם במיתוג ואסטרטגיה עסקית משותפת בעיקר מול Euler Hermes, הסתמכות תפעולית על מערכות בעלי המניות הן בצד התפעול השוטף והן מצד ניהול הסיכונים וסיכון מוניטין שעלול להיווצר בהיעדר תמיכה הן מול מבטחי משנה והן מול לקוחות.
אופק הדירוג היציב משקף את העובדה כי אנו צופים שהחברה תשמור על נתוני המפתח בטווח תרחיש הבסיס שלנו.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il