קבוצת אלקו: הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-276 מיליון שקל‎ - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> > חדשות כלכלה

קבוצת אלקו: הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-276 מיליון שקל‎


מיכאל ודניאל זלקינד, מנכ"לים משותפים צילום: ישראל הדרי
ההכנסות ברבעון עלו בכ-16.3% לכ-2.86 מיליארד שקל, לעומת כ-2.46 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד
קבוצת אלקו:

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2020 עלה לכ-276 מיליון שקל;
ההכנסות ברבעון עלו לכ-2.86 מיליארד שקל

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עלה לכ-487 מיליון שקל; ההכנסות בתקופה עלו לכ-8.06 מיליארד שקל

השווי הנכסי (NAV) של הקבוצה – כ-5.3 מיליארד שקל

אבי ישראלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקו: "אנחנו שמחים לסכם את הרבעון השלישי של שנת 2020 עם המשך מגמת הצמיחה בהכנסות וברווחים בקבוצה ובחברות הבנות שלה.
במהלך התקופה המשיכה אלקטרה בע"מ להציג שיפור בפרמטרים התפעוליים המשמעותיים שלה, לצד המשך העלייה בצבר העבודות, שמסתכם בכ-16 מיליארד שקל. בנוסף, הודיעה החברה על זכייתה בשלושה פרוייקטי ביצוע גדולים בהיקף כולל של כ-720 מיליון שקל, במכרז להפעלת מערך הנתיבים המהירים, ובחתימה על הסכמים אסטרטגיים עם רפאל וטסלה.
אלקטרה מוצרי צריכה הציגה בתקופה שיפור משמעותי בתוצאותיה הודות לצמיחה משמעותית בפעילות מגזר מוצרי הצריכה החשמליים ובתחום קמעונאות החשמל. כמו כן, החברה השלימה את העיסקה למכירת אחזקותיה בגולן טלקום שהניבה לה רווח משמעותי. במישור הפיתוח העסקי, אלקטרה צריכה חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם קונצרן BOSCH להקמת מפעל מתקדם לייצור משאבות חום ומזגנים, ולאחרונה עדכנה על ניהול מגעים מתקדמים עם רשת 'סבן אילבן' העולמית לקראת חתימה על מזכר הבנות לא מחייב להתקשרות בהסכם זכיינות לפיתוח ולתפעול חנויות נוחות תחת המותג 'סבן אילבן' בישראל.
חברת אלקטרה נדל"ן סיכמה את התקופה עם המשך גידול ב-NOI מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב ועם עלייה ברווח הנקי. החברה ממשיכה להרחיב את היקף קרנות הנדל"ן שהיא מנהלת, לרבות קרן החוב שהוקמה השנה, והיא אף חילקה לראשונה מזה 12 שנים דיבידנד לבעלי מניותיה.
סופרגז, שהשלימה השנה הנפקה מוצלחת שביטאה הצפת ערך משמעותית עבור קבוצת אלקו, נמצאת כיום בתנופה גדולה להרחבת פעילותה בתחום הגז הטבעי והחשמל, כחלק מפיתוח מנועי צמיחה נוספים לשנים הבאות.
אלקו מדיה פעלה בהתאם להוראת השעה והפסיקה את פעילות בתי הקולנוע במועד הנדרש, הוציאה את מרבית עובדיה לחל"ת וצמצמה מהותית בתקורות. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים טרם חודשה פעילות אלקו מדיה".

קבוצת אלקו פרסמה היום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2020:

ההכנסות ברבעון עלו בכ-16.3% לכ-2.86 מיליארד שקל, לעומת כ-2.46 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-39% לכ-431 מיליון שקל, בהשוואה לכ-310 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-72.7% לכ-209 מיליון שקל, לעומת סך של כ-121 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון עם גידול של כ-5.74% ברווח הנקי לסך של כ-276 מיליון שקל (כ-124 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-261 מיליון שקל (כ-130 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

להלן תרומת החברות הבנות הציבוריות לפעילות הקבוצה ברבעון השלישי של 2020:
 אלקטרה בע"מ סיימה את הרבעון עם הכנסות של כ-2 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-51 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-113 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מזה סך של 92 מיליון שקל ממימוש פעילות חלוקת הגז בדרום.
 אלקטרה נדל"ן רשמה ברבעון הכנסות של כ-47.3 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-35 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-27 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 אלקטרה מוצרי צריכה רשמה ברבעון הכנסות של כ-741 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-219 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-127 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 סופרגז אנרגיה, שהונפקה בחודש יוני 2020, רשמה ברבעון הכנסות של כ-106.4 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-10 מיליון שקל.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020:

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2020 עלו בכ-12.1% לכ-8.06 מיליארד שקל, לעומת כ-7.19 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-29% לכ-1.16 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-899 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בתקופה עלה בכ-44% לכ-542 מיליון שקל, לעומת סך של כ-376 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2020 עם גידול של כ-13.7% ברווח הנקי לסך של כ-487 מיליון שקל (כ-234 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-428 מיליון שקל (כ-210.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

להלן תרומת החברות הבנות הציבוריות לפעילות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2020:
 אלקטרה בע"מ רשמה בתקופה הכנסות של כ-5.65 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-139 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-205 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, מזה סך של 92 מיליון שקל ממימוש פעילות חלוקת הגז בדרום.
 אלקטרה נדל"ן רשמה בתקופה הכנסות של כ-109.1 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-80 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-70 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
 אלקטרה מוצרי צריכה רשמה בתקופה הכנסות של כ-1.86 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-281 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-169 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
 סופרגז אנרגיה, שהונפקה בחודש יוני 2020, רשמה בתקופה הכנסות של כ-415 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-51 מיליון שקל.

ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 30.9.2020, של כ-1.29 מיליארד שקל.

הונה העצמי של הקבוצה, נכון ל-30.9.2020, הסתכם בכ-3.12 מיליארד שקל (מתוכם כ-1.65 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).

דיבידנדים – במהלך תקופת הדוח חילקו והכריזו החברות הבנות הציבוריות של הקבוצה על דיבידנדים בסך של כ-245 מיליון שקל. קבוצת אלקו חילקה לבעלי מניותיה במהלך התקופה דיבידנדים בסך של כ-57 מיליון שקל.

אלקו פועלת בימים אלה על מנת לצמצם את השפעת משבר הקורונה על פעילותה, ונכון למועד פרסום הדוחות, הקבוצה לא הושפעה באופן מהותי. כמו-כן, הנהלת הקבוצה אינה צופה בשלב זה כי תושפע לרעה באופן מהותי בהמשך השנה כתוצאה מהמשבר. יחד עם זאת, היה והמשבר האמור יעמיק ויביא להאטה משמעותית בפעילות העסקית בישראל וברחבי העולם, אזי צפויה להיות לכך השפעה על התוצאות הכספיות של הקבוצה.

אודות אלקו
קבוצת אלקו עוסקת בייזום, פיתוח והכוונה של חברות ומיזמים עסקיים. הקבוצה פועלת למימוש הזדמנויות עסקיות, בארץ ובחו"ל -הן בתחומי העיסוק של חברות הקבוצה והן במגזרים נוספים. עיקר פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות חברות הבת להלן: אלקטרה (49%), פועלת בתחום שירותים למבנים ותשתיות בארץ ובחו"ל, ובכלל זה: התקנה ושירות של מערכות מיזוג אויר מרכזי, מעליות, תברואה, תשתיות, ביצוע והקמה של מתקני תשתיות לאומיות, פתרונות אבטחה ומיגון משולבים, חשמל וצנרת, בניה, פיקוח וניהול נדל"ן, ייזום נדל"ן, ניהול ותחזוקת נכסים; אלקטרה נדל"ן (64%), עוסקת בתחום רכישה, ניהול והשבחה של מקבצי דיור להשכרה בדרום מזרח ארה"ב - המוחזקים ישירות ע"י החברה וע"י קרנות להשקעה במקבצי דיור בארה"ב - וכן בתחום הנדל"ן המניב והיזמי בארץ ובחו"ל. אלקטרה מוצרי צריכה (51%), פועלת בתחום ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים, בהפעלת רשתות שיווק קמעונאיות למכירת מוצרי חשמל, בפעילות תקשורת סלולארית באמצעות גולן טלקום ובנדל"ן להשקעה; אלקו מדיה & אינטרטיינמנט (100%), פועלת בתחום הפעלת מתחמי קולנוע בפריסה ארצית הכוללת, בין היתר, מכירת כרטיסי קולנוע, מזון ומשקאות במזנונים, השכרת אולמות קולנוע ושטחים מסחריים למטרות שונות ומכירת מדיה (פרסום על מסכי קולנוע); סופרגז אנרגיה (67%), פועלת באמצעות סופרגז, וכוללת בין היתר שיווק גפ"מ וגז טבעי ללקוחות תעשיה, מסחר, חקלאות ומשקי בית פרטיים, לצד הקמה ותכנון של מערכות גפ"מ וגז טבעי. דניאל ומיכאל זלקינד מכהנים כמנכ"לים משותפים של הקבוצה.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il