קבוצת אשטרום: ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2020 עלו לכ-1.17 מיליארד שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

קבוצת אשטרום: ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2020 עלו לכ-1.17 מיליארד שקל


צילום:ישראל הדרי
הרווח הנקי ברבעון המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-20 מיליון שקל לעומת כ-98 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

עיקר הירידה נבעה מהפסדים בניירות ערך בסך כ-64 מיליון שקל בעקבות משבר הקורונה, וכן מהפחתה בסך כ-26 מיליון שקל בגין הנחות עתידיות בשכר דירה. בקופת הקבוצה וחברות הבת שלה מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך כ-2 מיליארד שקל צבר העבודות של הקבוצה, נכון למועד פרסום הדוח, עומד על כ-7 מיליארד שקל

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון לשנת 2020 עם גידול בהכנסות, עם יתרות מזומנים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, ועם צבר עבודות משמעותי של כ-7 מיליארד שקל. במהלך הרבעון הושפע המשק הישראלי כולו ממשבר הקורונה, יחד עם זאת הנהלת החברה עוקבת ותמשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות העתידיות ובמקביל תמשיך לבחון הזדמנויות חדשות להשקעה. בימים אלה, עם החזרה ההדרגתית של המשק הישראלי והעולם כולו לפעילות, אנו ממשיכים לקדם את הפרויקטים השונים של קבוצת אשטרום בישראל ובחו"ל".

קבוצת אשטרום, מקבוצות הבנייה הגדולות בישראל, פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2020.

עיקרי תוצאות הרבעון הראשון 2020

הכנסות ורווח גולמי
הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון 2020 עלו בכ-2.8% לכ-1.17 מיליארד שקל, לעומת כ-1.13 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נרשמה בעיקר במגזר קבלנות הבניה והתשתיות בישראל. הרווח הגולמי ברבעון הראשון הסתכם בכ-205 מיליון שקל, לעומת כ-221 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הגולמי הינה בעיקר במגזר הקבלנות בחו"ל ובאשדר. לצד זאת נרשמה עלייה ברווח הגולמי במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל ובאשטרום נכסים. שיעור הרווח הגולמי הכולל עמד ברבעון על כ-17.6% לעומת כ-19.5% ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל עלו ההכנסות ברבעון בכ-17.4% לכ-682 מיליון שקל, לעומת כ-581 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-20.8% לכ-65 מיליון שקל, לעומת כ-54 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון לכ-9.5%, לעומת כ-9.3% ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר הזכיינות הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון בכ-22 מיליון שקל, לעומת כ-44 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בפעילות נובעת מסיום בניית בית המשפט בבת ים והמעונות באוניברסיטת בן גוריון. הרווח הגולמי של המגזר ברבעון הסתכם בכ-4 מיליון שקל לעומת כ-8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל (באמצעות אשדר) הסתכמו ההכנסות ברבעון בכ-308 מיליון שקל, לעומת כ-334 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהיקף בהכנסות נובעת מירידה בקצב מכירת הדירות בשל התפרצות נגיף הקורונה. ברבעון הראשון 2020 מכרה החברה 150 יחידות דיור (כולל שותפים) לעומת 206 יחידות דיור (כולל שותפים) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במגזר הסתכם ברבעון הראשון בכ-47 מיליון שקל, לעומת כ-60 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר קבלנות בניה ותשתיות בחו"ל הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון 2020 בכ-100 מיליון שקל, לעומת כ-122 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי הסתכם ברבעון בכ-26 מיליון שקל, לעומת כ-41 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהיקף הפעילות נובעת מסיום בניית פרויקט.

במגזר יזמות נדל"ן למגורים בחו"ל ההכנסות ברבעון הראשון עלו בכ-34.6% לכ-35 מיליון שקל לעומת כ-26 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-1.5 מיליון שקל לעומת כ-0.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר נדל"ן להשקעה ויזמות (באמצעות אשטרום נכסים) ההכנסות ברבעון הראשון 2020 עלו בכ-20.4% לכ-106 מיליון שקל, לעומת כ-88 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מהכנסות בסך של כ-25 מיליון שקל שנרשמו ברבעון ממכירות בפרויקט LYFE לעומת הכנסות של כ-9 מיליון שקל בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד, וכן מגידול בשכר הדירה מפרויקט ליברפול באנגליה, שהחל להניב במחצית השנייה של 2019. הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-66 מיליון שקל לעומת כ-62 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל ההכנסות ברבעון הראשון 2020 הסתכמו בכ-13 מיליון שקל לעומת כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת מהשבתת בית המלון והמרכז המסחרי בבלגרד בחודש מרץ עקב מגיפת הקורונה.

במגזר התעשייה הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון 2020 בכ-143 מיליון שקל לעומת כ-160 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במגזר הסתכם ברבעון בכ-18 מיליון שקל לעומת כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במגזר הסתכם ברבעון בכ-12.4%, לעומת כ-12.5% ברבעון המקביל אשתקד.

הירידה בהיקף הפעילות וברווחים נובעת מכירת פעילות מפעל נתיבי נוי והפסקת הפעילות של נתיבי ביתר (מחצבה ותחנת בטון). יצוין כי לחברה נבע רווח בסך של כ- 16.5 מליון שקל כתוצאה ממכירת פעילות מפעל נתיבי נוי.

רווח תפעולי ורווח נקי

הרווח התפעולי של קבוצת אשטרום ברבעון הראשון 2020 הסתכם בכ-127 מיליון שקל, לעומת כ-178 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מסעיף ירידת ערך הנדל"ן בסך של כ-20 מיליון שקל בעקבות משבר הקורונה, שנובע ממתן הנחות עתידיות. בנטרול סעיף השינוי בערך הנדל"ן להשקעה, הירידה ברווח התפעולי הייתה מסתכמת בכ-10 מיליון שקל בלבד.

ברבעון הראשון הסתכם חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בהפסד של כ-0.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מהפחתת ערך הנכסים בחברות הכלולות בשל משבר הקורונה.

הוצאות המימון של הקבוצה ברבעון הראשון של 2020 גדלו לכ-116 מיליון שקל, לעומת הוצאות של כ-62 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נבע מהפסדים בסך של כ-64 מיליון שקל מניירות ערך, בעקבות המשבר בשוק ההון כתוצאה מאירועי הקורונה. במקביל, גם הכנסות המימון של החברה ירדו לכ-10 מיליון שקל, לעומת כ-26 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, סיימה קבוצת אשטרום את הרבעון הראשון לשנת 2020 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-20 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-11 מיליון שקל), לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-98 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-117 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח נבעה בעיקר מהפסדים בניירות ערך בסך כ-64 מיליון שקל בעקבות משבר הקורונה, וכן מהפחתה של כ-26 מיליון שקל בגין הנחות עתידיות בשכר דירה.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il